iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 12. 2012
15:10 na ČT2

1 2 3 4 5

5 hlasů
2970
zhlédnutí

Medicína pro 21. století

Atypický hemoliticko-uremický syndrom

17 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Medicína pro 21. století - Atypický hemoliticko-uremický syndrom

 • 00:00:24 Já jsem byl v podstatě
  celý život zdravý.
 • 00:00:27 Najednou jsem začal mít
  veliké zdravotní problémy.
 • 00:00:30 Nebylo mi dobře,
  veliké bolesti hlavy,
 • 00:00:33 zvracení, průjmy,
  de facto to přišlo ze dne na den.
 • 00:00:38 Když už to trvalo 3 dny,
 • 00:00:41 tak jsme absolvovali
  určitá lékařská vyšetření,
 • 00:00:44 byli jsme v několika nemocnicích
 • 00:00:47 a nakonec jsme skončili v IKEMu
  na odd. nefrologie.
 • 00:00:53 A přišlo se na to,
  že problém je s ledvinami.
 • 00:00:57 Oznámili mi, že manžel
  je vážně nemocen,
 • 00:01:00 že mu přestaly pracovat ledviny,
 • 00:01:03 vlastně byl na JIPu,
  napojenej na přístroje.
 • 00:01:06 Je to takovej divnej pocit,
  když za ním přijdete,
 • 00:01:08 on na tom lůžku leží,
  ty hadice z krku, hadice z ruky.
 • 00:01:14 Všude, na hlavě přístroje,
  na srdíčku přístroje.
 • 00:01:18 Je to hrozně divnej pocit.
 • 00:01:21 Já jsem byla z toho zoufalá,
  protože jsem nevěděla, co bude.
 • 00:01:25 Ledviny jsou párový orgán,
  který je nezbytný pro život.
 • 00:01:29 Zásadní funkcí ledvin
 • 00:01:31 je eliminace přebytku
  látkové výměny, metabolizmu,
 • 00:01:35 v podobě přebytečné vody
 • 00:01:38 a dusíkatých katabolitů,
  které se objevují v moči.
 • 00:01:41 Takže se dá jednoduše říct,
 • 00:01:43 že ledviny filtrují krev tak,
  aby vznikala moč.
 • 00:01:47 Ledviny jsou docela náchylné
  k poškození.
 • 00:01:51 Existuje celá řada onemocnění,
  které ledviny postupně ničí.
 • 00:01:56 A v některých případech může dojít
  i k selhání ledvin.
 • 00:01:59 V těchto případech je nezbytná
  léčba dialýzou
 • 00:02:03 a v nejlepším případě
  transplantací.
 • 00:02:05 V současné době víme, že v ČR
  žije 10000 nemocných,
 • 00:02:09 kteří mají nezvratně
  selhané ledviny,
 • 00:02:11 z nich 6000 je léčeno
  dialyzačními metodami
 • 00:02:15 a 4000 nemocných žije s funkční
  transplantovanou ledvinou.
 • 00:02:21 Později, když jsem byl propuštěn,
 • 00:02:23 měl jsem samozřejmě dále
  určité problémy.
 • 00:02:26 Nicméně byl jsem doma,
 • 00:02:29 opět došlo k dalšímu
  selhání ledvin,
 • 00:02:33 musel jsem začít
  pravidelně docházet na dialýzu.
 • 00:02:38 Dialýza je vlastně mimotělní oběh,
 • 00:02:41 nebo to očišťování krve
  je přes mimotělní oběh,
 • 00:02:44 kdy my z těla pacienta bereme krev,
  ve které jsou odpadní látky,
 • 00:02:49 které jsou vyprodukovány
  organizmem.
 • 00:02:52 A tuto krev, znečištěnou
  odpadními látkami odebíráme z těla,
 • 00:02:57 je vedena do dialyzačního přístroje
 • 00:02:59 a tam, přes zvláštní systém
  trubiček se krev očistí od látek,
 • 00:03:04 které by v ní být neměly,
 • 00:03:06 nebo v ní jsou
  v nadměrném množství.
 • 00:03:08 A očištěná kev
  je vracená zpět pacientovi.
 • 00:03:13 V dubnu r. 2010
  jsem začal docházet na dialýzu.
 • 00:03:18 Představte si, že musíte
  3 x do týdne na 4 hod.
 • 00:03:23 si jít lehnout do zařízení,
  kde vám čistí krev.
 • 00:03:30 Ze začátku zkoušíte pracovat,
 • 00:03:32 dá se to asi 1. hod. něco dělat
  na notebooku,
 • 00:03:35 pak už toho necháte,
  protože vám není dobře.
 • 00:03:38 Potom samozřejmě přemýšlíte
 • 00:03:40 a honí se vám hlavou
  spousta myšlenek.
 • 00:03:44 Např. o tom, jestli to onemocnění
  je trvalé, nebo jestli je možné,
 • 00:03:50 abyste se z toho
  nějakým způsobem dostal.
 • 00:03:53 A jak vaše budoucnost bude vypadat.
 • 00:03:57 Pacienti, kteří jsou zařazeni
 • 00:04:00 do pravidelného
  dialyzačního programu,
 • 00:04:02 jsou většinou dialyzovaní
  3 x týdně.
 • 00:04:05 Ta dialýza trvá ze začátku 4 hod.
 • 00:04:08 Co je nevýhodou je,
 • 00:04:10 že jsou samozřejmě 3 x týdně
  připoutáni na lůžko,
 • 00:04:14 jsou vázáni
  na to nemocniční zařízení,
 • 00:04:17 nebo na dialyzační středisko,
  kde jsou pravidelně dialyzováni
 • 00:04:22 a tzn., že jejich kvalita života
  se snižuje.
 • 00:04:27 Pan Vích se objevil na naší klinice
  v docela těžkém stavu,
 • 00:04:31 kdy mu prakticky selhávaly ledviny
  a z řady vyšetření jsme usoudili,
 • 00:04:35 že je nezbytná biopsie.
 • 00:04:37 Biopsie znamená píchnutí do ledviny
  takovou speciální jehlou,
 • 00:04:41 kdy se vytne kus tkáně
  k vyšetření pod mikroskopem.
 • 00:04:47 Patolog nám sdělí
  podezření na diagnózu.
 • 00:04:50 V případě pana Vícha se jednalo
  o trombotickou mikroangiopatii,
 • 00:04:55 což znamená ucpávání drobných cév
  v ledvinách tromby,
 • 00:05:00 tj. shluky červených krvinek.
 • 00:05:03 V laboratorním nálezu u pana Vícha
 • 00:05:07 se projevila závažná chudokrevnost
  z rozpadu krvinek,
 • 00:05:12 dále závažně nízký počet
  krevních destiček
 • 00:05:15 a jak už jsem řekl,
  známky selhávání ledvin.
 • 00:05:19 Z těchto nálezů jsme usuzovali,
 • 00:05:21 že se jedná
  o hemolyticko-uremický syndrom.
 • 00:05:29 Pan Vích byl sledovaný
  v nefrologické ambulanci
 • 00:05:33 a potom, když mu vlastně,
  díky jeho chorobě ledviny selhaly,
 • 00:05:37 byl zařazen,
  jako ostatní pacienti,
 • 00:05:39 do našeho pravidelného
  dialyzačního programu.
 • 00:05:42 Ta dialýza u něj byla provázena
  komplikacemi,
 • 00:05:46 které pramenily z té jeho nemoci.
 • 00:05:49 Trpěl vysokým tlakem
  a i vzhledem k té jeho chorobě,
 • 00:05:54 díky dialýze,
  se ta aktivita zvyšovala.
 • 00:05:57 Toho jeho onemocnění.
 • 00:05:59 My nejsme schopni dialýzou
  dosáhnout zdravého stavu pacienta.
 • 00:06:05 Pacient je stále nemocný
 • 00:06:07 a ta dialýza neodstraní
  všechny látky, jako ledviny.
 • 00:06:12 Tzn., že nejlepší metodou
 • 00:06:14 u pacienta se selhanými ledvinami,
  je transplantace.
 • 00:06:18 Atypický hemolyticko-uremický
  syndrom je velmi vzácné onemocnění,
 • 00:06:23 které se vyskytuje
  mezi 3 ? 5 případy v ČR za rok,
 • 00:06:28 na které se málo myslí,
  obtížně se diagnostikuje.
 • 00:06:31 Nemá český ekvivalent.
 • 00:06:32 AHUS, jak ho nazýváme,
  je zkratka slov atypický,
 • 00:06:38 tzn. neobvyklý, hemolyticko,
 • 00:06:41 což znamená hemolýzu,
  rozpad červených krvinek,
 • 00:06:45 uremický, tzn. selhání ledvin
 • 00:06:49 a syndrom, to je vlastně
  soubor příznaků,
 • 00:06:51 který chatakterizuje to onemocnění,
  jako takové.
 • 00:06:55 Když jsem zjistil
  o jaké onemocnění se jedná,
 • 00:06:57 tak jsem začal poměrně intenzivně
  vyhledávat na internetu,
 • 00:07:02 jestli existuje nějaký lék.
 • 00:07:04 Zpočátku se mi nedařilo nic najít,
 • 00:07:07 později jsem našel, že v USA
  existuje určitá možnost léčby
 • 00:07:13 a léčivo, které se dá použít.
 • 00:07:16 Pan prof. Viklický
  mi posléze sdělil,
 • 00:07:18 že je lék již v Evropě registrován
 • 00:07:22 a je možné se pokusit
  o jeho získání.
 • 00:07:26 Takže jsme začali komunikaci
  se zdravotní pojišťovnou.
 • 00:07:30 A díky tomu, že se v podstatě
  do toho všichni zapojili,
 • 00:07:34 tak se nám podařilo posléze
  ten lék zajistit.
 • 00:07:40 Při vizitách na dialyzačním odd.
  naší kliniky
 • 00:07:43 jsem se často dostával
  u pana Vícha do těžké situace,
 • 00:07:47 protože jsem mu neuměl slíbit
  jinou,
 • 00:07:50 účinnější léčbu, než dialýzu.
 • 00:07:52 Což pro nás oba bylo jasné,
  že to není optimální
 • 00:07:55 a že jeho zdravotní stav se tím
  příliš nezlepší.
 • 00:07:58 V té době jsem se ale dozvěděl
 • 00:08:00 o úspěšné léčbě tohoto onemocnění
  v USA
 • 00:08:04 novým preparátem biologické povahy,
  o kterém bylo známo,
 • 00:08:08 že je ekonomicky velmi náročný,
  nicméně úspěšný.
 • 00:08:12 Takže naše rozhovory končily tím,
 • 00:08:15 že pokud by se podařilo
  tento preparát získat,
 • 00:08:19 mohli bysme plánovat transplantaci,
  tak aby se nejen zbavil dialýzy,
 • 00:08:24 ale zbavil se i svého
  vlastně prokletí, tj. toho AHUSu.
 • 00:08:30 O tom, že daruju ledvinu manželovi,
  jsem se rozhodla vlastně hned,
 • 00:08:35 když řekli, že by bylo dobrý
  od živýho dárce.
 • 00:08:38 A pak jsem se koukla na internet
  a já jsem si zjišťovala,
 • 00:08:42 že se dá žít s 1 ledvinou
  normální život,
 • 00:08:45 jako když máte 2 ledviny.
 • 00:08:48 Udělala jsem to proto,
  že ho miluju, máme 2 krásné děti.
 • 00:08:53 Proto, abychom žili zase normální
  rodinný život, jaký byl i předtím.
 • 00:08:58 A aby on měl taky
  ten život normální
 • 00:09:02 a ne 3 x do týdne dialyzovanej atd.
 • 00:09:07 Pro pacienty na dialýze
 • 00:09:09 je transplantace ledviny
  světlem na konci tunelu.
 • 00:09:12 Bohužel řada nemocných
  s diagnózou AHUS
 • 00:09:16 má velkou pravděpodobnost,
 • 00:09:18 že toto onemocnění vzplane
  i po transplantaci
 • 00:09:21 a zničí
  tu transplantovanou ledvinu.
 • 00:09:23 A proto je třeba vědět,
 • 00:09:25 jaká je příčina
  tohoto onemocnění přesně.
 • 00:09:28 My jsme poslali krev pana Vícha
 • 00:09:30 na vyšetření
  do genetické laboratoře
 • 00:09:32 v Itálii v Bergamu
  a bylo nám potvrzeno,
 • 00:09:35 že se jedná o mutaci faktoru H,
 • 00:09:37 což je část krevní bílkoviny
  v našem těle,
 • 00:09:40 kterou potřebujeme
  k obraně proti infekcím.
 • 00:09:50 Nefrologie je mladý obor,
  který se zabývá onemocněním ledvin.
 • 00:09:54 1. zmínky, popisující
  choroby ledvin
 • 00:09:56 pocházejí od Richarda Brighta
  z Londýna.
 • 00:09:59 který si v r. 1817 všiml
  postižení ledvin,
 • 00:10:02 při vyšetření pitevního materiálu
  u lidí, kteří měli velké otoky.
 • 00:10:06 Začátek léčby selhání ledvin
  byl až za 2. svět. války,
 • 00:10:10 kdy W. Kolff v Holandsku úspěšně
  léčil dialýzou 67miletou ženu
 • 00:10:14 s otravou krve, která způsobila
  selhání ledvin.
 • 00:10:17 Kolff pak odešel po válce do USA,
  kde vyvinul 1. dialyzační přístroj,
 • 00:10:22 který byl úspěšně použit
  za války v Koreji.
 • 00:10:25 U zraněných vojáků docházelo často
  k akutnímu selhání ledvin
 • 00:10:28 při zranění granátem
  a k mnoha zbytečným úmrtím.
 • 00:10:32 Od konce 50. let se dialýzou
 • 00:10:34 začali léčit nemocní
  s chronickým selháním ledvin.
 • 00:10:38 Protože byly přístroje a materiál
  velmi drahé,
 • 00:10:40 většina nemocných
  se selháním ledvin nebyla léčena
 • 00:10:43 a tato léčba byla primárně určena
  pro mladší
 • 00:10:46 a tzv. perspektivní nemocné.
 • 00:10:48 Tato situace v Československu
  trvala až do r. 1989.
 • 00:10:52 Transplantace ledviny pak byla
 • 00:10:54 poprvé úspěšně provedena
  v Bostonu v USA v r. 1954.
 • 00:10:59 V Československu byla
 • 00:11:00 1. transplantace ledvin provedena
  v r. 1961 v Hradci Králové.
 • 00:11:05 Ale tento pokus dlouhodobě
  úspěšný nebyl.
 • 00:11:08 Za reálný začátek
  transplantací u nás
 • 00:11:11 lze považovat r. 1966,
 • 00:11:13 kdy pacient Karel Pavlík
  dostal ledvinu od své matky.
 • 00:11:16 Nyní se v Česku provede kolem
  400 transplantací ledvin ročně,
 • 00:11:20 z toho více než 1/2 u nás v IKEMu.
 • 00:11:28 Jakmile byla zahájena léčba,
 • 00:11:30 bylo možné přistoupit také
  k transplantaci ledviny.
 • 00:11:34 V podstatě okamžitě
  se nabídla moje manželka.
 • 00:11:37 Byli jsme, myslím si, oba před tím
  velice nervózní,
 • 00:11:40 mysleli jsme samozřejmě
  i na naši rodinu.
 • 00:11:42 Den předem nás na transplantaci
  odvezl syn, mě i s Janou.
 • 00:11:47 Já jí říkám Janka.
 • 00:11:49 Potom už to bylo všechno
  velice rychlé.
 • 00:11:52 Ráno jsme se probudili,
 • 00:11:55 byli jsme připraveni na operaci,
  oba nás odvezli,
 • 00:12:00 ještě jsme se potkali v předsálí,
  kdy jsme na sebe zamávali.
 • 00:12:04 A potom už nás uspali
  a proběhla operace,
 • 00:12:06 jak jsem se později dozvěděl,
 • 00:12:08 v podstatě bez problémů,
  rychle a kvalitně.
 • 00:12:14 Abychom umožnili úspěšnou
  transplantaci ledviny,
 • 00:12:18 museli jsme nejdříve získat
  tento nový biologický preparát.
 • 00:12:22 Poté co se tak stalo
 • 00:12:23 a přislíbila nám jej
  zdravotní pojišťovna,
 • 00:12:27 mohli jsme začít
  plánovat transplantaci.
 • 00:12:29 K darování ledviny se nabídla
  manželka pana Vícha,
 • 00:12:32 což bylo vynikající, protože víme,
 • 00:12:34 že transplantace od žijících dárců
  poskytuje nejlepší výsledky,
 • 00:12:38 ale také se dá celý výkon
  dobře načasovat a naplánovat.
 • 00:12:42 V tomto případě
  to bylo zcela zásadní.
 • 00:12:46 Když jsem se potom probudil
  na JIP,
 • 00:12:49 tak za mnou Janka
  za nějakou dobu přišla.
 • 00:12:53 Je to zvláštní pocit.
 • 00:12:54 Víte, že vám v podstatě
  zachránila život,
 • 00:12:57 že vám darovala velice cenný orgán.
 • 00:13:01 A že pro vás udělala hrozně moc.
 • 00:13:06 Takže myslím, že jsme byli oba
  velice dojatí.
 • 00:13:11 U nás, v našem centru v IKEMu
  se nám podařil světový unikát.
 • 00:13:14 A to, že jsme naplánovali
  transplantaci u pacienta
 • 00:13:17 s atypickým
 • 00:13:18 homeolyticko-uremickým
  syndromem dopředu,
 • 00:13:19 tak, aby byla úspěšná
 • 00:13:21 a právě za pomoci
  nové biologické látky,
 • 00:13:24 kterou jsme podali.
 • 00:13:27 V ostatních centrech, ať už je to
 • 00:13:28 v Paříži, v New Yorku, v Bostonu
  nebo v Los Angeles,
 • 00:13:31 byla tato léčba podána
  u pacientů po transplantaci,
 • 00:13:36 jako záchrana tam,
  kde ten AHUS vzplanul!
 • 00:13:40 Ale my jsme
  na žádné vzplanutí nečekali,
 • 00:13:42 my jsme tomu předešli tím,
 • 00:13:44 že jsme to celé naplánovali
  dopředu
 • 00:13:46 a tu léčbu jsme zahájili
  ještě před transplantací.
 • 00:13:50 Takže pak byla provedena
  transplantace ledviny od manželky,
 • 00:13:53 která byla bez zvláštností
  a ledvina začala fungovat okamžitě.
 • 00:13:59 V perioperačním období
 • 00:14:01 jsme nepozorovali žádné známky
  znovuvzplanutí AHUSu.
 • 00:14:08 Já jsem dnes 3 měsíce
  po transplantaci.
 • 00:14:11 Je to skutečně nesrovnatelný stav.
  Předtím mě pořád něco bolelo.
 • 00:14:16 Pořád jsem nemohl dodýchat někde,
  nebo mě bolela hlava,
 • 00:14:19 měl jsem vysoký tlak.
 • 00:14:21 Dneska tyhlety problémy nemám.
 • 00:14:24 Dokonce lépe např. vnímáte chutě
  a vůně.
 • 00:14:29 Hned jak jsem vylezl z IKEMu,
 • 00:14:31 tak jsem tam nasál tu vůni
  toho Krčskýho lesa,
 • 00:14:34 kterou, když jsem chodil
  na tu dialýzu,
 • 00:14:36 tak jsem ji v podstatě necítil,
  nevnímal.
 • 00:14:41 Pan Vích byl u nás dialyzovaný
  téměř 3 roky,
 • 00:14:45 takže ho samozřejmě sledujeme
  i po transplantaci
 • 00:14:48 a zajímá mě jeho zdravotní stav.
 • 00:14:54 Když pan Vích přijde,
 • 00:14:56 buď na ambulanci,
  nebo nahoru na oddělení,
 • 00:14:58 tak vždycky mu provádíme odběry,
 • 00:15:00 abychom viděli,
  jak jeho ledvina funguje.
 • 00:15:03 A samozřejmě nás taky zajímá
  aktivita
 • 00:15:05 jeho základního onemocnění,
  protože on je léčený infuzemi,
 • 00:15:08 které by měly zabránit projevům
  toho jeho onemocnění.
 • 00:15:14 Na ty infuze chodí 1 x za 14 dnů,
  ale musí se pravidelně sledovat,
 • 00:15:20 abychom věděli,
  že ty infuze fungují.
 • 00:15:23 Nikdy mě nenapadlo,
  že bych měl umřít,
 • 00:15:27 nebo že už bych tady neměl být.
 • 00:15:29 Ale samozřejmě,
  vyskytnou se situace,
 • 00:15:32 kdy jste úplně dole a kdy už téměř
  nemáte sílu s tím bojovat.
 • 00:15:38 Na 2. stranu potom se to
  zase obrátí
 • 00:15:41 a máte víru, že to vydržíte,
 • 00:15:44 že s tím chcete bojovat
  a všechno bude zase dobrý.
 • 00:15:48 Atypický
  hemolyticko-uremický syndrom
 • 00:15:50 je velmi vzácné onemocnění,
 • 00:15:52 které postihuje v naší zemi
  pouze několik nemocných,
 • 00:15:55 spočítali bysme je
  na prstech 1 ruky.
 • 00:15:57 Je to onemocnění,
  které je způsobeno
 • 00:16:00 změnou genetické informace
  v dospělosti.
 • 00:16:03 A je to onemocnění, které
  v současné době je léčitelné.
 • 00:16:07 Ale ta léčba je ekonomicky
  velmi nákladná.
 • 00:16:09 A já jsem hrozně rád,
  že se v případě pana Vícha
 • 00:16:12 zdravotní pojišťovna rozhodla
  tuto léčbu hradit.
 • 00:16:15 A je to určitým majákem
  i pro ostatní nemocné.
 • 00:16:18 Především proto, že včasná léčba
  tohoto onemocnění
 • 00:16:21 tímto biologickým preparátem,
 • 00:16:23 zabrání nezvratnému
  poškození ledvin,
 • 00:16:26 nemocní nebudou závislí
  na dialýze
 • 00:16:28 a mohou žít normální, běžný,
  plnohodnotný život.
 • 00:16:33 Skryté titulky
  Eva Svobodová

Související