iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
7. 9. 2008
17:45 na ČT1

1 2 3 4 5

285 hlasů
149307
zhlédnutí

Štíty království českého

Pomíjivá sláva světa

25 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Štíty království českého - Pomíjivá sláva světa

 • 00:00:05 Počátky té doby leží v mlze legend.
 • 00:00:07 Antika dávno zmizela v prachu
  a potomci Barbarů,
 • 00:00:10 kteří ji pohřbili, v krvavých
  zmatcích začali budovat nový svět.
 • 00:00:14 Středověkou Evropu.
 • 00:00:17 Za patetických výkřiků
  o cti a právu,
 • 00:00:19 ve zvířecím řevu útočníků,
  uprostřed nářku jejich obětí,
 • 00:00:24 v mrtvém tichu po vlnách moru,
  v melancholické melodii
 • 00:00:28 klášterních chorálů
  a úderů zvonů katedrál
 • 00:00:31 rozbíhají se na mapě
  také hranice Království českého.
 • 00:00:36 Po stopách té velké minulosti
  jsem se rozhodl, že vás provedu já,
 • 00:00:40 což, připouštím, může se jevit
  jako neomalenost i těm,
 • 00:00:44 co mě znají a mají mě rádi.
 • 00:00:46 Jenomže na cestu se mnou vyráží
  i jeden z nejvýznamnějších
 • 00:00:49 českých soudobých archeologů
  středověku Tomáš Durdík.
 • 00:00:53 Země česká je doslova poseta
  středověkými hrady,
 • 00:00:56 které tvořily
  kulisu života před námi.
 • 00:00:59 Přežily své vládce i dobu,
  které vévodily,
 • 00:01:02 a dál dominují naší krajině.
 • 00:01:06 Ve světle jejich legend
  žijeme svůj novověk.
 • 00:01:09 Sic transit gloria mundi stojí
  napsáno ve vstupech k hrobkám
 • 00:01:13 a kostnicím,
  v nichž práchnivějí kosti těch,
 • 00:01:16 jejichž životy dnes už vnímáme
  jen jako dějepis.
 • 00:01:19 Taky my sami
  jsme hnojivem pro budoucnost.
 • 00:01:22 Ale co se tím teď zneklidňovat?
 • 00:01:24 I když možná zneklidňovat budeme.
  Jestli jsme předchozích devět dílů
 • 00:01:28 mluvili o hradech
  jako důkazu trvání,
 • 00:01:32 představíme si dnes hrad
  jako důkaz pomíjivosti.
 • 00:01:39 On i příjezd pana krále
  na takový hrad mohl být
 • 00:01:42 v některých případech formalizován
  nebo až trošičku ritualizován.
 • 00:01:47 Tady na Křivoklátě
  dokonce k tomu účelu
 • 00:01:50 vznikla speciální stavbička
  - manská lodžie.
 • 00:01:55 Stavěl ji slavný mistr Hans Spies.
 • 00:01:57 Tady téměř jako podpis máme jeho
  oblíbený motiv anděla štítonoše.
 • 00:02:00 Ta stavba vznikla jedině k tomu,
  že dva z křivoklátských manů
 • 00:02:04 tady měli povinnost státi
  a krále vítati, jak jest psáno.
 • 00:02:08 Jeden stál v té lodžii a řečnil
  a tady stál druhý,
 • 00:02:12 měl kuši, ve které ovšem nesměl
  mít z bezpečnostních důvodů tětivu,
 • 00:02:16 ale musel v ní mít založené jelito.
 • 00:02:19 Počkejte, jelito?
 • 00:02:21 Samozřejmě tam neměl
  žádný řeznický výrobek,
 • 00:02:24 ale měl tam tu nejhorší
  a nejtěžší střelu do kuše,
 • 00:02:26 kterou středověk znal,
  jejímuž dvojitému hrotu,
 • 00:02:30 té šipce, se říkalo jelito.
 • 00:02:32 Je to věc, která umí
  udělat moc pěknou paseku.
 • 00:02:36 To, že on tady stál a takovouhle
  hroznou věcí na krále mířil,
 • 00:02:39 asi bylo
  takové nějaké memento mori,
 • 00:02:42 aby si připomněl
  pomíjivost tohoto světa
 • 00:02:44 a zejména aby pamatoval na maléry,
  které jeho předchůdce
 • 00:02:48 na českém královském trůně tady
  v křivoklátských lesích potkaly,
 • 00:02:52 a choval se podle toho.
 • 00:02:55 Vědomí konce, bylo ve středověku
  neustále přítomné v hovoru,
 • 00:02:58 symbolice i hlubokém podvědomí.
  Výjevy umírání z té doby
 • 00:03:02 zachycují těla urozenců
  i bezvýznamných
 • 00:03:06 rozkládající se vedle sebe.
  Dneska jsi z Boží vůle někdo,
 • 00:03:09 zítra už nic. Ne že by
  se k dnešku v tomhle něco změnilo,
 • 00:03:13 jenom se nám asi nějak podařilo
  zatlačit kamsi do stínu
 • 00:03:16 samozřejmost té pravdy.
  Na smutných osudech několika
 • 00:03:19 kdysi impozantních hradů
  vám dneska metaforicky zkusíme
 • 00:03:22 tuto nepříjemnou pravdu
  připomenout.
 • 00:03:25 Nejstarší kamenný hrad v Čechách,
  devítisetletá Přimda.
 • 00:03:30 V širokém okolí pod vrcholem
  válí se rozpuštěná původní tvář
 • 00:03:34 pohraničního královského hradu.
 • 00:03:37 Tady si, Jardo,
  všimněte zajímavý kamenný konzoly,
 • 00:03:41 která se sem dokutálela
  až seshora z velké věže
 • 00:03:45 a skončila vlastně tady
  v prostoru bývalé první brány.
 • 00:03:48 Takže není úplně jasný, co je ještě
  skála a co jsou zbytky hradu?
 • 00:03:51 Pro trošku cvičené oko to jasné je,
  ale speciálně tady
 • 00:03:56 je ten původní terén,
  jak to tady vypadalo,
 • 00:03:59 když ten hrad žil, od toho,
  co je tady dneska, dost vzdálen.
 • 00:04:01 Jednak je to částečně překryto
  troskami a pak ještě tady
 • 00:04:05 zdeformováno nezodpovědnými zásahy
  památkové péče.
 • 00:04:09 Takže k tomu,
  jak to vypadalo tehdy,
 • 00:04:12 bylo to samozřejmě daleko strmější,
  to má dost daleko.
 • 00:04:21 Kousek od Jičína
  na čedičové skále stojí Veliš.
 • 00:04:25 Vlastně stál. A z té čedičové skály
  toho taky moc nezůstalo.
 • 00:04:30 Když vy přicházíte
  třeba do takových míst,
 • 00:04:34 kde v podstatě
  ten hrad úplně zmizel,
 • 00:04:36 není vám z toho
  třeba smutno nebo teskno?
 • 00:04:40 Tady na Veliši, po pravdě řečeno,
  mám pocit smutku a velké ztráty,
 • 00:04:45 protože je málo hradů v Čechách,
 • 00:04:49 které tak názorně ilustrují
  tu pomíjivost světské slávy.
 • 00:04:53 Veliš totiž byla patrně největší
  a jeden z nejdůležitějších,
 • 00:04:58 ne-li nejdůležitější hrad
  ve východních Čechách.
 • 00:05:02 Byl to velký královský hrad
  založený Václavem II.,
 • 00:05:05 opatřený v 15. a 16.století
  moderním opevněním
 • 00:05:10 a na příkaz císaře Ferdinanda III.
  co by možné sídlo odporu
 • 00:05:14 proti Habsburkům
  v roce 1658 zbořený.
 • 00:05:18 Ale to nebyla ta hlavní rána osudu.
 • 00:05:21 Tu mu přinesli až podnikatelé
  19. a začátku 20.století,
 • 00:05:27 kteří hradní kopec tvořený
  vyvřelinou doslova jak bochník
 • 00:05:31 rozkrájeli hlubokými, dneska 30-40
  metrů hlubokými jámovými lomy,
 • 00:05:36 takže vlastně z tohoto hradu,
  který z toho vysokého kopce,
 • 00:05:40 řekl bych s obrovským nadhledem a
  hrdostí dominoval krajině Jičínska,
 • 00:05:45 jsou skutečně
  dneska zubožené trosky.
 • 00:05:49 A skutečně, budiž mi to tak
  dovoleno říct, jen fajnšmekr ví,
 • 00:05:53 kde vlastně stojí
  a co to tady bylo.
 • 00:05:58 Svět neodplácí podle zásluh.
 • 00:06:12 Mělo to být jakési kongresové
  centrum Přemysla Otakara II.
 • 00:06:17 snad dokonce evropského významu.
  Kdysi okolo roku 1270.
 • 00:06:28 Myšenec u Písku.
 • 00:06:30 Dopadlo to tak, že si z hradu
  lidé postavili vesnici.
 • 00:06:33 Vlastně přímo v něm.
 • 00:06:35 I okolní ztratili povědomí,
  co to tu vlastně je.
 • 00:06:38 Už potom v pozdním středověku,
  raném novověku se říkalo,
 • 00:06:41 že to jsou zříceniny kláštera nebo
  nějakého starého královského domu,
 • 00:06:45 ale k čemu, na co, proč, nevíme.
 • 00:06:54 Byl to hrad, který byl zamýšlen
  jako diplomatické centrum
 • 00:06:58 Přemysla Otakara II.
  Ovšem s Přemyslem Otakarem
 • 00:07:02 na Moravském poli vykrvácely
  i jeho velmocenské ambice.
 • 00:07:05 Myšenec se už tím cílem
  evropské diplomacie nestal,
 • 00:07:09 nebylo ho tady vlastně zapotřebí.
 • 00:07:10 Dneska je v něm mnoho usedlostí
  a dokonce dvě celé ulice.
 • 00:07:19 -Je evidentní, že byl z kaple.
  -Jenže je posazený obráceně, že jo?
 • 00:07:23 Tohle bylo do zdi,
  tady jsou ty dva zářezy,
 • 00:07:26 do kterých
  byla kladena prkna šalování
 • 00:07:29 a profilace toho žebra
  je směrem do zdi.
 • 00:07:31 To žebro tam bylo
  ještě koncem 19.století.
 • 00:07:35 Mám ho dokonce na fotografiích,
  kdy ještě tato část
 • 00:07:39 se zbytkem kaple byla daleko vyšší.
  Pak to ubourali
 • 00:07:43 a pantátovi místnímu
  se zřejmě líbilo
 • 00:07:47 a vtipně ho tady použil
  jako odrazník.
 • 00:07:54 Nádherně situovaný Krašov
  vydržel téměř 600 let,
 • 00:07:57 než se stal zříceninou.
  Ale konec to byl potom bleskový.
 • 00:08:01 Ještě v roce 1795 stál nad řekou
  v renesančně - barokním hávu
 • 00:08:05 a o 5 let později
  už je uváděn jako pustý.
 • 00:08:08 Hrad tehdy patřil
  plaskému klášteru,
 • 00:08:11 jehož život jako mnoha dalším
  ukončily reformy Josefa II.
 • 00:08:16 Už mnišský řád rozebíral původní
  hrad pro vlastní projekty,
 • 00:08:20 a Krašov tak můžeme vystopovat
  na mnoha místech v okolí.
 • 00:08:24 Tady se to rozpadá,
  já do toho nebudu bouchat.
 • 00:08:28 Ale ten hlavní problém
  přišel před 300 lety,
 • 00:08:32 kdy Krašov přenesli sem a začali
  z něj stavět barokní statek.
 • 00:08:36 Do určité míry se to tak dá říci.
 • 00:08:39 Viděli jsme to už i jinde,
  byl to celkem běžný osud.
 • 00:08:42 V případě Krašova
  to odneslo zejména předhradí.
 • 00:08:46 Ale rozebírali
  i velmi kvalitní stavby.
 • 00:08:48 Tady za náma
  jsem před chviličkou našel
 • 00:08:51 pěkný kus
  renesančního okenního ostění.
 • 00:08:55 Krašov tehdy patřil
  plaskému klášteru,
 • 00:08:58 a to byl v baroku,
  dalo by se říci, velkopodnikatel.
 • 00:09:01 Stavěl obrovské režijní dvory
  a samozřejmě na to bylo potřeba
 • 00:09:06 nějakého materiálu.
  A to, co na Krašově nepotřeboval,
 • 00:09:10 jistě mohl
  výhodně zúročit tímto způsobem.
 • 00:09:15 Tak pojďte, profesore,
  půjdeme radši na nějaký hrad.
 • 00:09:25 Podle čeho vy hledáte zbytky hradů?
  Je to podle kronik,
 • 00:09:29 nebo jako když Heinrich Schliemann
  uvěřil Homérovi
 • 00:09:32 a podle něj našel Tróju?
 • 00:09:34 Je to od každého trošku.
  On ten hrad nikdy nezmizí tak,
 • 00:09:37 aby vůbec nebyl. Vždycky nějaká
  stopa v psaných pramenech,
 • 00:09:43 v terénu, v místních názvech
  nebo v něčem takovém zůstane.
 • 00:09:47 Je to zkrátka taková detektivka.
 • 00:09:50 Takže jsme na hradě Ježov
  z druhé poloviny 14.století.
 • 00:09:56 Měl jste pravdu, profesore.
  Jel po té druhé koleji.
 • 00:09:59 -Tak tentokrát se nám to povedlo.
  -Uf!
 • 00:10:02 Původní majitel hradu
  by se asi ztratil řeč,
 • 00:10:05 kdyby měl možnost
  podívat se o 600 let dopředu.
 • 00:10:08 Ani ne tak proto,
  že by hrad vůbec nenašel,
 • 00:10:10 ale spíš by ho vyděsil ten
  50 metrů vysoký železniční násep,
 • 00:10:14 který zcela vygumuje původní
  hradní návrší, na němž Ježov stál,
 • 00:10:19 a naprosto změní krajinný ráz
  v širokém okolí.
 • 00:10:23 Já teda nevím,
  jestli to ta kamera ocení,
 • 00:10:26 že se tady prodíráme křovím,
  to naše úsilí.
 • 00:10:29 Já myslím, že kamera
  to ani tak ocenit nemusí,
 • 00:10:33 jako by to spíš
  mohl ocenit vnímavý divák,
 • 00:10:36 protože se s náma může dopracovat
  k obezdívce hradního příkopu,
 • 00:10:43 která je dneska
  největším zbytkem tohoto hradu.
 • 00:10:50 Hradu, který má i jeden
  zajímavý lidský rozměr v tom,
 • 00:10:56 že vlastně jeho jméno užíval
  ve svém jménu
 • 00:11:00 mistr Vojtěch Rankův z Ježova,
  který nad rakví Karla IV.
 • 00:11:05 poprvé použil
  jeho označení jako Otce vlasti.
 • 00:11:10 Bylo to tedy takové luxusní,
  pohodlné sídlo nedaleko Prahy,
 • 00:11:38 Na místě hlavního městského příkopu
  je dneska ulice,
 • 00:11:44 na místě komendy
  německých rytířů je dnes...
 • 00:11:49 A ta gotika je někde
  hluboko pod námi. Nejenom v čase.
 • 00:11:52 Tak tady už bohužel
  není ani pod námi,
 • 00:11:56 protože když byl stavěn
  obchodní dům Kotva,
 • 00:11:59 tak byly odkryté základy kostela
  komendy řádu německých rytířů
 • 00:12:05 stejně jako toho vlastního
  řádového hradu zbořeny.
 • 00:12:09 Nebylo tam zachováno vůbec nic
 • 00:12:12 a dneska je tam
  několik podzemních pater.
 • 00:12:14 Troufám si tvrdit, že i v zemích,
  které ve srovnání s námi
 • 00:12:19 nepovažujeme
  za tak kulturně vyspělé,
 • 00:12:22 by alespoň něco z toho
  zůstalo zachováno
 • 00:12:25 a v tom areálu
  toho obchodního domu prezentováno.
 • 00:12:28 Ale tady jsme přišli
  úplně o všechno.
 • 00:12:36 Další smutný příběh nepaměti
  je v Kunratickém lese,
 • 00:12:39 obklopen sídlišti
  a vilovými čtvrtěmi.
 • 00:12:42 Poslední hrad Václava IV.
  nemusel ustupovat žádnému rozvoji,
 • 00:12:46 jako si lze omlouvat
  betonování v centru Prahy.
 • 00:12:50 Stojíme nad troskami paláce,
  kde po více než čtyřicetiletém
 • 00:12:54 panování naposledy vydechl
  český král Václav IV.
 • 00:12:58 Ano, jsme
  na Novém hradě u Kunratic.
 • 00:13:02 Na místě, které velký znalec
  českých hradů August Sedláček
 • 00:13:06 označil jako místo, které díky
  lidské hlouposti a nekulturnosti
 • 00:13:11 působí zcela depresivně,
  a neshledal jemu rovného.
 • 00:13:15 Tady z toho paláce je dneska
  částečně vykopaný suterén.
 • 00:13:19 Ten výzkum koncem 20.let byl
  přerušen velkou hospodářskou krizí,
 • 00:13:24 ale vlastně výsledek toho hradu,
  jak ho poznal Sedláček,
 • 00:13:29 je vlastně produktem až 19.století
 • 00:13:33 a produktem
  tedy neskutečné hlouposti.
 • 00:13:36 Tady byla obrovská zřícenina.
  Ten palác stál v plné výši.
 • 00:13:40 Měl nejméně tři patra asi tak,
  jako stojí palác na Točníku.
 • 00:13:44 Ještě Alois Jirásek ho znal
  a nechal v něm randit F.L.Věka.
 • 00:13:49 Ale tohle místo za humny Prahy
  bylo jedním z nejoblíbenějších
 • 00:13:54 výletních cílů pražských obrozenců,
  táhly se sem davy.
 • 00:13:58 Plašili zvěř, halasili v lese.
 • 00:14:01 Správa Kunratického velkostatku
  les opíchávala cedulemi,
 • 00:14:04 které měly takový účinek,
  jak u nás cedule mívávají,
 • 00:14:08 a tak v roce 1881
  přistoupila k radikálnímu řešení.
 • 00:14:12 Celou tu obrovskou zříceninu
  nechala zbourat,
 • 00:14:15 aby tady nebylo vůbec nic,
  co by sem lákalo ty lidi,
 • 00:14:18 a vlastně ten hrad zubožila
  do té podoby, která je tady.
 • 00:14:24 Bylo to nepochybně
  mnohonásobně dražší
 • 00:14:27 než ekonomický užitek
  z neplašení zvěře v lese,
 • 00:14:31 ale bohužel to dopadlo takhle.
 • 00:14:33 A doba současná se bohužel
  k hradu nechová o nic lépe.
 • 00:14:37 Patří k nejzuboženějším,
  nejzanedbanějším
 • 00:14:40 a nejopomíjenějším památkám přesto,
 • 00:14:42 že hrál v českých dějinách
  tak důležitou roli.
 • 00:14:45 Návštěvník se dneska
  vlastně ani nedozví,
 • 00:14:48 že tady v tom paláci
  skončil svou životní pouť
 • 00:14:53 jeden z nejdéle vládnoucích
  panovníků na českém trůně.
 • 00:14:58 Vůbec by bylo zajímavé vědět,
  kdo z hlavních
 • 00:15:01 středověkých budovatelů Prahy
  by ji dneska poznal.
 • 00:15:04 Co působí historicky,
  je ve skutečnosti historie mladší.
 • 00:15:08 To opravdu staré je utopeno
  v nepoměrně dominantnějším novém,
 • 00:15:12 nebo zůstalo jen jako fragment,
  detail v přistavěném celku.
 • 00:15:17 Dobře si to uvědomíme
  při pohledu na Pražský hrad
 • 00:15:20 a jeho viditelné středověké jádro.
 • 00:15:24 Kdyby se Václav IV. dostal
  teď na naše místo, poznal by vůbec,
 • 00:15:28 že je v Praze?
 • 00:15:30 Obávám se, že tady
  by z toho nepoznal vůbec nic.
 • 00:15:33 Prašná brána v této podobě
  se začala stavět až po něm
 • 00:15:36 a tam, kde on měl svůj hrad
  Králův dvůr, je dneska Obecní dům.
 • 00:15:41 A není to takové netradiční místo?
 • 00:15:45 Nádherymilovný král Václav
  měl v Praze vlastně hrady tři
 • 00:15:49 už když nastoupil, měl tady
  Pražský hrad, měl tady Vyšehrad
 • 00:15:53 a měl tady hrad ve Stromovce,
  ale rozhodl se postavit si hrady
 • 00:15:57 ještě v obou pražských městech.
 • 00:16:00 Na Novém Městě Pražském na Zderaze
  k tomu měl příhodnou skálu,
 • 00:16:03 ale Starém Městě,
  které v podstatě je v rovině,
 • 00:16:07 takovou možnost neměl a chtěl-li
  mít na Starém Městě hrad,
 • 00:16:10 tak ho musel postavit
  v takovéhle nevýrazné podobě.
 • 00:16:15 Ona ovšem zase tak úplně nevýrazná,
  jak je dneska, nebyla,
 • 00:16:18 protože co jsou dneska ulice,
  byly hluboké městské příkopy.
 • 00:16:23 A tady probíhaly tou dobou
  Karlem IV. zrušené městské hradby,
 • 00:16:28 které on pro stavbu svého hradu
 • 00:16:31 s tím velikánským
  typickým věžovitým palácem využil.
 • 00:16:34 Ztráty toho hradu, který byl
  definitivně zbořen v rámci
 • 00:16:38 té bestie triumfan z pražské
  asanace musíme zvláště želet,
 • 00:16:42 protože odsud
  se vlastně v Čechách vládlo,
 • 00:16:46 protože Pražský hrad
  byl ve špatném stavu
 • 00:16:48 až do poloviny vlády
  Vladislava Jagelonského.
 • 00:16:52 Překvapivě dobře zůstala zachována
  stopa českého krále v Německu.
 • 00:16:56 Lauf u Norimberka
  a Karlovy Nové Čechy.
 • 00:17:00 Karel IV. z titulu římského císaře
  pobýval v Německu často
 • 00:17:04 a připomíná ho tu řada míst.
  Jediným vodním hradem Karla IV.
 • 00:17:08 jsme se zabývali
  v díle o Lucemburcích,
 • 00:17:10 ale zůstali jsme tehdy jen venku.
 • 00:17:13 Vnitřek totiž žije
  zcela současným provozem.
 • 00:17:16 Dnes je tady umělecká škola,
  což je možná dobře,
 • 00:17:19 protože samozřejmě
  toto využití památce neškodí,
 • 00:17:23 ale na druhou stranu ji nikdo
  nevylepšuje a nečiní krásnější.
 • 00:17:28 Ne zcela jednoduše
  se sem dá dostat.
 • 00:17:31 Interiéry jsou samozřejmě využívány
  ku prospěchu školy,
 • 00:17:37 takže vlastně dnes v této komnatě,
  kde asi Karel přespával,
 • 00:17:42 když sem přijel, kromě toho
  tady měl ještě dvě roubené,
 • 00:17:45 zateplené komory minimálně
  v tom hlavním patře,
 • 00:17:49 je ateliér
  stejně jako ve velkém sále.
 • 00:17:55 Postupná proměna hradů v zámky
  je logickým procesem
 • 00:17:58 a nelze se divit, že v době
  všeobecného technického pokroku
 • 00:18:02 a humanizace nebylo zámožným lidem
  po chuti udržovat masivní,
 • 00:18:06 nevzdušné stavby - byť jen z důvodu
  tradice - v původním stavu.
 • 00:18:10 Renesance se na středověk
  dívala lehce spatra,
 • 00:18:14 jak už to
  každá vyšší civilizace dělává.
 • 00:18:17 Nazvala ho gotikou podle Gótů,
 • 00:18:19 kteří kdysi
  barbarsky rozvrátili Řím.
 • 00:18:22 Renesanční a později
  barokní stavitelé proráželi
 • 00:18:25 do gotických zdí
  větší okna i dveře,
 • 00:18:28 do fasád přidávali ornamenty,
  snižovali stropy,
 • 00:18:31 přidávali počet pater
  a zvětšovali místnosti.
 • 00:18:34 Takový osud potkal
  i biskupský hrad v Horšovském Týně,
 • 00:18:37 jenž už od 15.století
  ani nepatřil církevní vrchnosti.
 • 00:18:45 Podle žeber klenby
  bych si troufnul tipnout,
 • 00:18:48 že tady byl krb.
 • 00:18:50 Ale něco mi tady přece jenom
  nehraje. Tady by měla být římsa.
 • 00:18:54 Není nějak strašně nízko?
  To byl ten krb tak nízký?
 • 00:18:58 Ten krb nebyl takhle nízký,
  ale dnešní podlaha
 • 00:19:03 je zhruba tři metry
  nad tou středověkou,
 • 00:19:07 protože ten vysoký gotický prostor
 • 00:19:10 byl v renesanci rozdělen na dvě
  úrovně vloženou renesanční klenbou,
 • 00:19:16 takže my dneska chodíme asi tři
  metry nad středověkou podlahou.
 • 00:19:20 Pod náma byly tři metry?
 • 00:19:23 Proč byly v gotice
  ty sály tak vysoké?
 • 00:19:26 No, dělalo se to tak.
 • 00:19:29 Tady jsme o patro níž a tady máme
  zbytek toho odsekaného krbu.
 • 00:19:34 Počkejte, profesore, ale
  tady ještě třicet centimetrů chybí.
 • 00:19:39 To taky nesouhlasí.
 • 00:19:41 To nesouhlasí, poněvadž ta dnešní
  podlaha je pod tou středověkou.
 • 00:19:45 Ta byl výš.
 • 00:19:47 Takže okna byla jinde
  než patra nebo jsou.
 • 00:19:51 Tady nezůstal
  od středověku kámen na kameni.
 • 00:19:53 My dneska při pohledu zvenčí
  Horšovský Týn vnímáme
 • 00:19:56 spíše jako renesanční zámek.
 • 00:19:58 A ta okna odpovídají
  právě patrům až z novověku.
 • 00:20:13 Nad čím bádáte, Jardo?
 • 00:20:15 Že to je první hrad,
  na kterém není ani zídka.
 • 00:20:17 Tak nějaká zídka tu je,
  třeba v té zemnici, ale je pravda,
 • 00:20:21 že takových hradů,
  kde k vidění dneska zdi nejsou,
 • 00:20:25 je relativně mnoho.
 • 00:20:27 Já kdybych tady šel po lese,
  tak bych ten hrad určitě nenašel.
 • 00:20:32 Já myslím,
  že ho najít není složité,
 • 00:20:35 protože tady jsou veliké,
  skoro deset metrů hluboké příkopy,
 • 00:20:39 veliké valy,
  velice výmluvný terénní reliéf,
 • 00:20:42 takže vlastně člověk,
  který nějaký zaniklý hrad viděl
 • 00:20:46 a který ví, jak může vypadat
  přirozený terénní reliéf
 • 00:20:49 od přírody,
  tak by si ho určitě nespletl.
 • 00:20:53 Ona příroda je jistě veliká
  čarodějka, ale přece jenom,
 • 00:20:56 že by modelovala takovýto reliéf,
  ji podezřívat těžko můžeme.
 • 00:21:02 Pozorně se dívat, ale stejně
  o tom raději už dopředu něco vědět.
 • 00:21:07 To je pro laika jediný klíč,
  jak dobrou jednu třetinu
 • 00:21:11 z těch téměř sedmi set hradů,
  co ještě zůstaly v Čechách,
 • 00:21:14 může najít.
  Tady pod listím odpočívá Angerbach.
 • 00:21:17 Já vám říkám, profesore,
  tenhle bych fakt nenašel.
 • 00:21:20 To vypadá spíš
  jako nějaký údolíčko.
 • 00:21:23 Ono existovalo
  skutečně veliké množství hradů,
 • 00:21:26 které byly třeba jenom ze dřeva
  nebo byly stavěny třeba z kamene
 • 00:21:32 pojeného hlínou, jílem, nebo
  bylo používáno i jiných materiálů,
 • 00:21:37 třeba hliněného násypu.
  To bylo ostatně i tady.
 • 00:21:44 Vlastně ta náročnost na tu údržbu
  asi byla i příčinou toho,
 • 00:21:48 že poměrně brzy zanikl,
  protože v době,
 • 00:21:51 kdy někdy po roce 1250 asi vznikl,
  tak vlastně silná královská moc
 • 00:21:57 ho dokázala dobře udržovat
  a dokázala se o něj starat.
 • 00:22:01 Jenže se dostavili
  Braniboři v Čechách
 • 00:22:04 a dostavily se zmatky
  po vymření Přemyslovců
 • 00:22:07 a to už asi přežít šanci neměl.
 • 00:22:17 Podívejte, jak to tady zase praská,
  jak chudinka zeď tý věže odchází.
 • 00:22:20 Tady provozujeme
  slalom mezi trubkama.
 • 00:22:23 To vypadá, že se tady něco rodí,
  ale ono něco odchází.
 • 00:22:26 Bohužel je to tak.
  Tady na Vízmburku se stalo to,
 • 00:22:29 co by se asi stát nikdy nemělo,
  to znamená, že v okamžiku,
 • 00:22:32 kdy se začal z toho kopečku,
  kde nic nebylo,
 • 00:22:35 vylupovat hrad do prvního patra,
  byla velikánská euforie,
 • 00:22:39 všechen ten vykopaný materiál
  se odvezl
 • 00:22:41 a ty věci se nechaly odkryté s tím,
  že budeme mít krásný státní hrad.
 • 00:22:46 Jenže se s tím už nic moc neudělalo
  a nemyslelo se na to,
 • 00:22:49 že ten hrad
  je postavený ze špatného kamene,
 • 00:22:52 který nesnáší
  naše kyselé deště a podobně
 • 00:22:55 a který vlastně
  velice rychle odchází.
 • 00:22:58 Je tady toho podstatně méně,
  než tady toho bylo,
 • 00:23:02 když to bylo odkryto.
 • 00:23:05 A vlastně dneska je to velký
  a velice špatně řešitelný problém.
 • 00:23:10 A ten hrad skutečně padá.
 • 00:23:13 Výstavní šlechtický hrad
  přemyslovské éry ležel
 • 00:23:16 dlouhá staletí přikryt lesem,
  považován všemi okolo za kopec.
 • 00:23:20 Ještě teď můžeme na jednotlivých
  detailech pozorovat,
 • 00:23:24 jak mohutné stromy vyrůstaly
  z hradeb a zdí paláců Vízmburka.
 • 00:23:29 Po euforii z jeho
  doslova zjevení před třiceti lety,
 • 00:23:32 nastává zápas o jeho přežití.
 • 00:23:36 Jak dopadne resuscitace Vízmburka
  se teprve uvidí.
 • 00:23:40 My si na závěr ukážeme ještě jednu
  tvář definitivního zániku hradu.
 • 00:23:45 Tak tajně plyne věk,
  tak mnohé klame,
 • 00:23:49 tak dospívá ke konci vše,
  cokoliv je na světě.
 • 00:23:53 Běda,
  minulý čas nelze navrátit zpět.
 • 00:23:57 Běda, tichými kroky
  přichází sama smrt.
 • 00:24:04 I tak se to dá samozřejmě říct.
 • 00:24:07 Ta smrt někdy může mít podobu
  krásné paní v krásném šatu,
 • 00:24:13 jako se to stalo
  mnoha hradům v romantismu,
 • 00:24:17 kdy byly oblečeny do třpytivého,
  lesklého až šlehačkovitého hávu,
 • 00:24:23 který byl něčím,
  co se chtělo a co se žádalo,
 • 00:24:27 ale který byl zároveň něčím,
  čím ty hrady nikdy nebyly.
 • 00:24:30 A nemáte pocit, že tady
  na tu načančanou krásnou paní
 • 00:24:35 je lepší pohled než na ty rozpadlé
  stařeny, co jsme viděli jinde?
 • 00:24:40 To je otázka pohledu,
  co chci vidět.
 • 00:24:42 Samozřejmě i tohle jsou důležité
  památky, památky své doby,
 • 00:24:46 ale o středověku
  už nám to neříká vůbec nic.
 • 00:24:50 Pseudogotické renovace
  z 19.století nám pohřbily
 • 00:24:55 nejeden středověký hrad
  jako tady Žleby.
 • 00:24:58 Například taky o Hluboké jen mlhavě
  tušíme, co to ve skutečnosti bylo.
 • 00:25:03 Potíží řady podobných úprav
  i v režii památkové péče je,
 • 00:25:08 že se v nich odráží spíše představa
  jejich autorů o středověku,
 • 00:25:12 než středověk sám.
  Tak nenechávejte se klamat!
 • 00:25:43 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2008

Související