iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 8. 2008
18:15 na ČT1

1 2 3 4 5

158 hlasů
69240
zhlédnutí

Štíty království českého

Co všechno hrad byl

26 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Štíty království českého - Co všechno hrad byl

 • 00:00:05 Počátky té doby leží v mlze legend.
 • 00:00:07 Antika dávno zmizela v prachu
  a potomci Barbarů,
 • 00:00:10 kteří ji pohřbili, v krvavých
  zmatcích začali budovat nový svět.
 • 00:00:14 Středověkou Evropu.
 • 00:00:17 Za patetických výkřiků
  o cti a právu,
 • 00:00:20 ve zvířecím řevu útočníků,
  uprostřed nářku jejich obětí,
 • 00:00:24 v mrtvém tichu po vlnách moru,
  v melancholické melodii
 • 00:00:27 klášterních chorálů
  a úderů zvonů katedrál
 • 00:00:31 rozbíhají se na mapě
  také hranice Království českého.
 • 00:00:35 Po stopách té velké minulosti
  jsem se rozhodl, že vás provedu já,
 • 00:00:40 což, připouštím, může se jevit
  jako neomalenost i těm,
 • 00:00:44 co mě znají a mají mě rádi.
 • 00:00:46 Jenomže na cestu se mnou vyráží
  i jeden z nejvýznamnějších
 • 00:00:49 českých soudobých archeologů
  středověku Tomáš Durdík.
 • 00:00:53 Země česká je doslova poseta
  středověkými hrady,
 • 00:00:56 které tvořily
  kulisu života před námi.
 • 00:00:59 Přežily své vládce i dobu,
  které vévodily,
 • 00:01:02 a dál dominují naší krajině.
 • 00:01:06 Ve světle jejich legend
  žijeme svůj novověk.
 • 00:01:13 Éra budování hradů
  končí 16.stoletím.
 • 00:01:16 Zničující pro řadu z nich
  byla třicetiletá válka.
 • 00:01:20 Od tohoto času začnou hrady,
  které přežily,
 • 00:01:23 sloužit spíš
  jako romantická kulisa.
 • 00:01:25 Na rytinách z první poloviny
  19.století vidíme hrady
 • 00:01:28 vyobrazené v jejich poslední fázi.
 • 00:01:32 První výletníci,
  romantičtí básníci a badatelé
 • 00:01:35 nechávají se v jejich tichu
  unášet historickými legendami.
 • 00:01:39 Profesore,
  kam hrady vlastně zařadit?
 • 00:01:42 Do dějin válek? Do dějin bydlení?
  Do dějin umění?
 • 00:01:49 Tam všude se hrady samozřejmě
  zařadit dají,
 • 00:01:52 ale dají se zařadit
  ještě do spousty dalších dějin,
 • 00:01:55 protože hrad byl ve středověku
  polyfunkčním objektem
 • 00:01:59 a jeho podobu tak formovalo
  velké množství nároků,
 • 00:02:05 které se v něm protly.
  To znamená, že my k tomu máme
 • 00:02:08 sklony dneska některý z těch
  jednotlivých aspektů vytrhnout
 • 00:02:11 a zkoumat, ale ten obraz
  pak zrovna plastický není.
 • 00:02:17 Jakými proměnami prošly hrady
  v Čechách za těch 900 let,
 • 00:02:20 co stojí! Hrad mohl být štědrým
  darem i tučnou kořistí.
 • 00:02:24 Mohl být komfortním domovem
  i tuhým žalářem.
 • 00:02:27 Mohl být symbolem bezpečí pro kraj
  okolo stejně jako noční můrou.
 • 00:02:31 Vždycky záleželo, komu byl zrovna
  vydán jako symbol jeho moci.
 • 00:02:35 Tím, že hrady rostly
  na všemožných bizarních,
 • 00:02:38 ale vždy
  nepřehlédnutelných místech,
 • 00:02:41 staly se krajinotvorným prvkem.
  A majáky civilizace.
 • 00:02:44 Uvědomme si, že více než dvě
  třetiny obyvatel žilo na venkově
 • 00:02:48 v jednoduchých staveních
  z hlíny a dřeva.
 • 00:02:51 Není divu, že tyto dominanty
  byly předmětem mýtů
 • 00:02:54 už v době svého vzniku.
  A jak známo,
 • 00:02:57 postupující čas
  každému mýtu jenom prospívá.
 • 00:03:04 Středověké hrady
  jsou pro člověka 21.století
 • 00:03:08 prostředí poněkud exotické
  a nepochybně emotivně
 • 00:03:12 mimořádně působivé,
  takže je vůči nim vnímavější.
 • 00:03:18 Takové věci tady tak nějak
  podvědomě očekává
 • 00:03:21 a já, který se hrady
  desetiletí živím,
 • 00:03:26 jsem občas na ty strašidla tázán.
 • 00:03:29 Můžu říct, že na desítkách hradů
  jsem strávil stovky nocí
 • 00:03:34 několik let, a bohužel kromě mě se
  tam jiných strašidel nevyskytovalo.
 • 00:03:40 Středověk je skutečně dobou
  strašidel a tajemna.
 • 00:03:43 I takový vzdělanec jako Karel IV.
  si uchovával na Karlštejně
 • 00:03:47 lebku krokodýla, o níž věřil,
  že je to hlava draka.
 • 00:03:51 A ve vlastním životopise
  píše vážně o tom,
 • 00:03:54 že ho z purkrabství na Pražském
  hradě vypudili skřítci.
 • 00:03:57 Když jsme tady byli posledně, tak
  se nám otevíraly dramatické výhledy
 • 00:04:01 do krajiny, zatímco dneska
  je tady vidět sotva na pár metrů.
 • 00:04:04 Jaký byl vztah středověkého
  obyvatele hradu k živlům?
 • 00:04:08 Bál se jich, nebo je nějak uctíval?
 • 00:04:10 Za bouřky
  se tady musí čerti ženit.
 • 00:04:13 No tak s těma čertama
  možná nejste daleko od pravdy,
 • 00:04:16 poněvadž tady pod náma z mlhy
  akorát vykoukla Čertova věž.
 • 00:04:20 Ale je pravda, že zejména hradní
  věže jako nejvyšší body v krajině
 • 00:04:23 široko daleko
  ty blesky přímo přitahovaly.
 • 00:04:26 A středověký člověk
  měl k blesku velikánský respekt.
 • 00:04:30 Samozřejmě nedokázal mu čelit.
  Hromosvod neznali.
 • 00:04:33 Ale měl takové zajímavé představy,
  protože čas od času lidé při práci
 • 00:04:37 třeba na polích nebo tak nacházeli
  pravěké kamenné nástroje,
 • 00:04:40 kamenné sekery, sekeromlaty
  a mysleli si,
 • 00:04:44 že to je špice blesku,
  který tam udeřil.
 • 00:04:48 A protože empiricky věděli,
  že blesk většinou neudeří dvakrát
 • 00:04:51 na stejné místo,
  tak takové předměty sbírali
 • 00:04:55 a dávali si je právě na věže
  nebo do krovů, aby blesk viděl,
 • 00:04:59 že tam už byl,
  a šel praštit někam jinam.
 • 00:05:02 Samozřejmě takovéhle primitivní
  pověrečné protibleskové opatření
 • 00:05:06 fungovalo jen do určité míry,
 • 00:05:08 jak krásně dokládá jeden
  z našich nálezů na hradě
 • 00:05:11 Křivoklátě, kde jsme takový
  hromový klín, jak oni říkali,
 • 00:05:14 nalezli ve spáleništi krovu
  jedné z bašt.
 • 00:05:19 Už docela dlouho sestupujeme
  po schodech dolů.
 • 00:05:23 To ano.
 • 00:05:24 I sama středověká realita
  vycházela tajemnu vstříc.
 • 00:05:28 Tato do skály vytesaná chodba
  je ve skutečnosti součástí
 • 00:05:31 paláce hradu Valečov.
 • 00:05:34 Jeho majitelé se rozhodli
  zabydlet skálu i zevnitř.
 • 00:05:37 Mě teda profesore docela děsí, že
  teď jsme vlastně uprostřed skály.
 • 00:05:42 Tady je skutečně ta skála
  jako ementál provrtána
 • 00:05:45 spoustou chodeb a chodbiček
  a prostor a prostůrek,
 • 00:05:49 takže tak to prostě je.
 • 00:05:52 Je děsivé, že já mám dojem,
  že takovouhle chodbičkou
 • 00:05:59 jsme vstoupili na nějaké obětiště
  nebo na nějaký mystický místo.
 • 00:06:04 Minimálně do nějaké krypty.
 • 00:06:09 Tak ta skutečně
  zrovna moc prostorná není.
 • 00:06:13 Není to taky nějaký zvláštní
  hlavní komunikační tah,
 • 00:06:17 ale vstoupili jsme
  do normálního sklepa pod palácem.
 • 00:06:21 -Takže žádná krypta, žádná mystika.
  -Žádná mystika, žádná magie?
 • 00:06:26 Žádná magie,
  ale obyčejný život, sklep.
 • 00:06:29 Ale to je skoro zajímavější,
  než by byla ta magie a mystika.
 • 00:06:34 Jako by nestačilo k rozjitření
  fantazie jenom takto obestavěné
 • 00:06:37 skalní město, jsou skály ještě
  zevnitř provrtané chodbami,
 • 00:06:41 průchody a světničkami.
  V 16. století měl Valečov dokonce
 • 00:06:45 dva šlechtické majitele
  a v 17.století po zpustnutí
 • 00:06:49 se sem nastěhovala chudina,
  takže to tu muselo připomínat
 • 00:06:53 něco jako osadu havranů.
 • 00:06:57 Už jsme navštívili desítky hradů,
  které byly postavené na skále,
 • 00:07:01 a skalní hrady to nebyly.
 • 00:07:03 Jaká je vlastně
  definice skalního hradu?
 • 00:07:07 Skalní hrad je vlastně takový
  speciální případ hradu,
 • 00:07:10 který také stojí na skále
  nebo spíš využívá skály,
 • 00:07:13 a to tak, že ta skála přímo aktivně
  vstupuje do tvorby toho hradu.
 • 00:07:19 Jsou z ní vysekány
  třeba části opevnění,
 • 00:07:22 jsou přímo do ní
  vysekány místnosti,
 • 00:07:26 komunikační prostory,
  chodby, schody a takové věci,
 • 00:07:31 a to vše je doplněno
  nějakou dřevěnou nebo zděnou
 • 00:07:35 nebo obojí zástavbou.
  Z toho, co jsem říkal,
 • 00:07:38 vcelku logicky vyplývá,
  že takové hrady se nejlépe dělají
 • 00:07:42 na nějakém měkkém kameni,
  do kterého se dobře tesá,
 • 00:07:46 který se dobře opracovává,
  tedy u nás do pískovce.
 • 00:08:04 Všímáte si, Jardo?
 • 00:08:06 A co myslíte? Tady ty drážky
  po stékající vodě?
 • 00:08:10 To není žádná stékající voda.
  To je poctivá ruční práce.
 • 00:08:13 To je středověká práce špičákem,
  takzvané špicování.
 • 00:08:17 Zaseknout, vylomit.
  Takhle se ve středověku sekala
 • 00:08:21 právě pískovcová skála, v tomto
  případě na skalních hradech.
 • 00:08:32 Tady tu architekturu
  já dokážu pochopit,
 • 00:08:35 ale tady ty pískovcové místnůstky,
  to bude vždycky záhada.
 • 00:08:39 No, ne tak úplně. Samozřejmě
  ta kamenná architektura tady stojí
 • 00:08:44 a tady byl palác, jehož
  hlavní konstrukce byly dřevěné.
 • 00:08:49 To znamená, že jenom tam,
  kde vystupovala skála nahoru,
 • 00:08:51 byla osekána, přisekána, upravena
 • 00:08:54 a zbytek těch stěn
  byl asi hrázděný,
 • 00:08:57 to znamená, že tady pro ně
  máme základové žlaby,
 • 00:09:00 máme tady spoustu stop,
  takže i to dokážeme pochopit,
 • 00:09:03 jenom to tady dneska není.
 • 00:09:05 Takže vlastně to,
  co dneska vypadá jako komůrka,
 • 00:09:08 byla skutečně nějakým výklenkem
  ve větší místnosti.
 • 00:09:12 A vlastně ta skála,
  která tady dnes působí
 • 00:09:15 takovým solitérním dojmem,
  v té budově zmizela,
 • 00:09:18 Byla její součástí,
  byla to normální součást domu.
 • 00:09:21 Aha. Profesore, poznávám,
  že tohle taky neudělala voda.
 • 00:09:25 To skutečně neudělala voda.
 • 00:09:28 Tady k té osekané skále
  byl přistavěný dům.
 • 00:09:31 Tady je zbytek schodiště a tohle je
  drážka pro osazení zárubně dveří.
 • 00:09:36 Takže vlastně
  vnímavý návštěvník každé zříceniny
 • 00:09:39 a skalního hradu zvlášť
  si vlastně může zahrát roli
 • 00:09:44 takového detektiva, který si
  z všelijakých stop skládá obraz,
 • 00:09:48 jak to tady původně
  vypadalo a fungovalo.
 • 00:09:51 Jsou taky na hradech
  stopy jiného druhu
 • 00:09:54 než jen ty technické.
  Pozorný divák si v kapli
 • 00:09:57 na královském hradě Točník
  může všimnout zvířecího pozdravu
 • 00:10:00 v podlaze hned na několika místech.
  Není pravděpodobné,
 • 00:10:04 že by si dělníci otisků
  na věčné časy pomrkávajících
 • 00:10:07 pod vznešenýma nohama krále všimli.
 • 00:10:10 Spíše to byla
  vědomá malá škodolibost.
 • 00:10:16 Zdaleka nejčastější jiné využití
  hradu i pro budoucnost bylo vězení.
 • 00:10:21 Už jsme si dříve řekli,
  že v přízemí hradu se nebydlelo,
 • 00:10:23 jenže to neznamenalo,
  že tam nikdo nebyl.
 • 00:10:27 Tady v Panenské věži na Kumburku
  archeologický výzkum
 • 00:10:31 kolegy Prostředníka nalezl
  natrvalo zazděný řetěz,
 • 00:10:37 na jehož konci byly umístěny okovy,
 • 00:10:42 které se vlastně dávaly
  okolo krku těch nešťastníků,
 • 00:10:48 kteří tam byli vězněni.
 • 00:10:51 To musela být drsná samotka.
  Ty zdi jsou tak metr a půl široký
 • 00:10:55 a ta samotná kobka
  kolem dvou metrů.
 • 00:10:59 Ano, ta prostora byla velice
  stísněná bez jakéhokoliv světla.
 • 00:11:04 Ten vězeň tam byl spouštěn
  pouze otvorem v klenbě,
 • 00:11:09 která je dneska zachovaná
  pouze částečně.
 • 00:11:12 Takže to bylo vězení
  mimořádně tvrdé a nepříjemné.
 • 00:11:16 A profesore, jak to tedy fungovalo?
  To znamená, že tohle
 • 00:11:19 se navléklo na krk a on pak visel
  za ten řetěz jako pes?
 • 00:11:25 V podstatě ano.
  Byl natrvalo přivázán ke zdi.
 • 00:11:29 I když popravdě řečeno
  v tom stísněném interiéru
 • 00:11:32 ani jinak
  mnoho možností pohybu neměl.
 • 00:11:37 Vězení ve smyslu pozdějších káznic
  středověk nepoužíval.
 • 00:11:41 Po zatčení přišel rychlý proces.
  Většinou nijak humánní.
 • 00:11:45 Při čištění křivoklátské věže
  se v ní našly dvě lidské kostry.
 • 00:11:49 Komu patřily a za co tak bídně
  zhynuli, se už nedozvíme.
 • 00:11:53 Podobný příběh,
  který však známe jistě,
 • 00:11:56 se odehrál na Pražském hradě.
 • 00:12:00 Tak tady strávil zbytek života
 • 00:12:02 nejpopulárnější
  český vězeň Dalibor.
 • 00:12:06 Tady se rozléhal zvuk jeho houslí.
 • 00:12:09 Támhle z okénka
  spouštěl provázek s košíkem.
 • 00:12:12 Za co seděl?
 • 00:12:14 Tenhle zeman z Kozojed
  se provinil poměrně silně.
 • 00:12:18 Léta Páně 1496 se totiž
  na sousedním Ploskovickém panství
 • 00:12:24 proti vrchnosti vzbouřili poddaní
 • 00:12:27 a protože na rozdíl
  od jejich vrchnosti
 • 00:12:30 soused měl pověst
  vrchnosti vlídné a přátelské,
 • 00:12:33 tak ti vzbouření sedláci
  se za ním dostavili,
 • 00:12:37 aby on se stal jejich vrchností
  a aby vlastně je chránil,
 • 00:12:41 a on to udělal.
 • 00:12:43 A to samozřejmě
  ve středověkém systému nešlo.
 • 00:12:46 Mně to tady ale stejně
  moc jako vězení nepřijde.
 • 00:12:50 Tady třeba ta kobka
  mi spíš připomíná střílnu.
 • 00:12:53 Ano, tahle věž byla stavěna
  jako věž obranná.
 • 00:12:57 Je to jedna z bateriových
  dělostřeleckých věží,
 • 00:13:00 kterými Benedikt Rejt zajistil
  severní stranu Pražského hradu.
 • 00:13:04 Ovšem v době míru
  takováhle dělostřelecká věž
 • 00:13:07 moc způsobů využití nenabízela,
 • 00:13:11 takže se vlastně
  jako vězení dala využít
 • 00:13:14 ať už v kobkách
  uložených do těch střílen,
 • 00:13:17 nebo samozřejmě měla také
  takovéto temné přízemí
 • 00:13:22 přístupně pouze
  tady otvorem v klenbě,
 • 00:13:25 kam se dal
  nějaký ten delikvent spustit.
 • 00:13:28 A v době míru i ta patra
  moc k využití nebyla,
 • 00:13:31 tak se samozřejmě dala
  jako vězení využít.
 • 00:13:35 To znamená, že do těch střílen
  se skutečně daly vložit kobky
 • 00:13:39 nebo se to dalo celé uzavřít
  a tímto způsobem použít.
 • 00:13:43 A protože ten zeman z Kozojed
  byl vlastně prvním,
 • 00:13:46 kdo si té nové věže takto užil,
  tak dodnes nese jeho jméno.
 • 00:13:53 Tak co, Jardo?
  Už jsme toho spolu prošli dost.
 • 00:13:58 Řekněte mi, máte radši tu velkou
  historii, nebo historky?
 • 00:14:02 Tak profesore, vždyť už mě znáte.
  Tak samozřejmě že historky.
 • 00:14:07 Tady na Rábí
  si můžeme jednu připomenout.
 • 00:14:12 Půta Švihovský z Rýzmberka,
  magnát a známý majitel hradu
 • 00:14:16 od někoho dostal darem
  velikou živou opici,
 • 00:14:20 kterou tady na hradě choval,
  takže vězněm na hradě nemuseli být
 • 00:14:24 jen lidé, ale mohla jimi být
  i nějaká ta zvířata.
 • 00:14:28 A ta nebohá opice byla držena tady
  v tom velmi neútulném sklípku.
 • 00:14:33 Samozřejmě se jí to asi zajídalo
  jako každému vězni
 • 00:14:36 a podařilo se jí utéct.
 • 00:14:38 Vyběhla do krajiny
  a doběhla až k vesnici Hejná,
 • 00:14:43 kde ji zpozorovali vesničané,
  kteří ovšem v životě
 • 00:14:46 nic takového neviděli,
  takže usoudili, že je to čert.
 • 00:14:50 Vzali různé bicí náčiní
  a nebohou opici umlátili.
 • 00:14:54 Samozřejmě to považovali
  za hrdinský skutek,
 • 00:14:57 vzali tedy umláceného čerta
  a šli se pochlubit vrchnosti
 • 00:15:01 a očekávali velikou odměnu.
  Výsledek byl ovšem přesně opačný,
 • 00:15:04 protože Půta
  se rozlítil zcela do běla
 • 00:15:08 a místo odměny je postihl
  veliký a těžký trest,
 • 00:15:12 protože za zabití toho vzácného
  zvířete byla na vesnici uvalena
 • 00:15:16 takzvaná opičí daň,
  kterou pak za trest oni
 • 00:15:19 a jejich potomci
  ještě dlouho platili.
 • 00:15:22 Dobře jim tak.
 • 00:15:25 Hradní pán
  stál nad životy svých poddaných.
 • 00:15:28 On byl spravedlnost.
 • 00:15:30 Ještě na vyšším kopci než stojí
  samotný hrad v Bečově nad Teplou
 • 00:15:33 se nám ze středověku
  zachovalo popraviště.
 • 00:15:37 Každá nechutná exekuce
  musela být vidět široko daleko
 • 00:15:40 a šibenice byla
  vedle hradu a kostela
 • 00:15:42 další civilizační dominantou.
 • 00:15:54 Pro mě byl šibeniční vrch vždycky
  takové velice mystické místo,
 • 00:15:59 kam odsouzeného přivedli
 • 00:16:01 a nějakým brutálním způsobem
  ho sprovodili za světa,
 • 00:16:05 ale ve skutečnosti
  to byla architektonicky
 • 00:16:09 velmi promyšlená záležitost.
 • 00:16:11 Nejenom taková věc,
  po které zbyly legendy.
 • 00:16:14 Kopal jste třeba někdy vy
  nebo někdo z vašich kolegů
 • 00:16:17 na popravištích?
 • 00:16:18 Tak samozřejmě ten středověký trest
  měl i demonstrační rozměr,
 • 00:16:23 to znamená, že výkon toho práva
  musel být vidět.
 • 00:16:27 Takže zejména oběšenci
  a podobně utracení lidé
 • 00:16:30 zůstávali dlouho viset a vystaveni.
 • 00:16:34 A popraviště, ať už byla
  někde u měst, nebo v okolí hradů,
 • 00:16:39 tam, kde bylo vykonáváno
  hrdelní právo,
 • 00:16:43 skutečně byla velice náročnými
  zděnými stavbami v mnoha případech.
 • 00:16:48 S těmi archeologickými výzkumy
  to ovšem není velká sláva.
 • 00:16:52 Evropsky asi největší výzkum
  takovéhoto zařízení
 • 00:16:55 proběhl ve Švýcarsku v Luzernu,
  odkud máme asi nejvíce informací.
 • 00:17:01 Ten obraz, který byl získán
  na těchto místech,
 • 00:17:05 je takový velmi neoptimistický,
 • 00:17:07 protože kromě té vlastní šibenice
  se na tomto místě,
 • 00:17:11 které bylo chápáno
  jako místo nečisté,
 • 00:17:14 poté ti delikventi pohřbívali
  nebo spíš zahrabávali.
 • 00:17:18 Ať už ti čerstvě utracení vcelku,
  nebo posbíraní ti,
 • 00:17:23 kteří se tam
  nějakým způsobem rozpadli.
 • 00:17:27 A protože, jak už jsem říkal,
  to byla půda nečistá,
 • 00:17:29 tak se tenhle prostor používal
  i k zahrabávání
 • 00:17:32 pochybných zvířecích mršin.
  To znamená zvířat,
 • 00:17:35 která uhynula na nějakou epidemii,
  nákazu nebo něco takového,
 • 00:17:38 takže ten výsledný obraz je spíš
  obraz takového mrchoviště,
 • 00:17:42 kde se ti delikventi
  mísí se zvířecími mršinami.
 • 00:17:50 Jako každá doba i gotika měla mezi
  všemi rovnými ještě sobě rovnější.
 • 00:17:55 Bylo to dokonce
  podstatou celého řádu.
 • 00:17:58 I ti se zabíjeli a věznili.
 • 00:18:00 Vzájemné oslepování či kastrace
  mezi prvními Přemyslovci
 • 00:18:04 dělají z kronik dodnes
  částečně dobrodužnou literaturu.
 • 00:18:07 Nebyly to tresty za něco,
  ale daň za moc.
 • 00:18:11 Věk masivních hradů
  pak přinesl mezi mocné novinku.
 • 00:18:14 Institut domácího vězení.
 • 00:18:16 Už jste párkrát použil termín
  fešácký kriminál.
 • 00:18:19 To se mi líbí, to mně zaujalo.
 • 00:18:22 Václav II. v dospělosti
  pouštěl zvířata z klecí,
 • 00:18:26 před bouřkou se zavíral do skříně
  a když viděl kočku, tak omdléval.
 • 00:18:31 Je to důsledek toho, že prošel jako
  dítě takovým fešáckým kriminálem
 • 00:18:34 tady na Bezdězu?
  A jak potom vypadal člověk,
 • 00:18:37 který prošel kriminálem nefešáckým?
 • 00:18:39 Já myslím, že to, že se bál blesku
  nebo něco takového,
 • 00:18:42 není žádný důsledek kriminálu,
  ať už takového nebo makového.
 • 00:18:46 Blesku se prostě
  středověký člověk bál.
 • 00:18:49 Je pravda, že Václav II.,
  vězeň na Bezdězu je ostatně pojem,
 • 00:18:53 tady jako dítě
  strávil nedobrovolně dlouhou dobu.
 • 00:18:59 Na druhou stranu je ovšem pravda,
  že jako dítě si vlastně
 • 00:19:02 tohle domácí vězení, to znamená,
  že tady asi nijak nestrádal,
 • 00:19:06 jenom nemohl jinam,
  asi ani moc neuvědomoval.
 • 00:19:10 Je taky mezi českými králi
  velkou výjimkou.
 • 00:19:13 Je totiž králem,
  který na ten Bezděz nezanevřel.
 • 00:19:19 Tedy nezanevřel
  na místo svého vězení.
 • 00:19:21 Naopak se sem rád vracel
  a ten Bezděz velkolepě dobudoval.
 • 00:19:27 Ostatně Jardo, taková ta oficiální
  kronikářská sdělení o tom,
 • 00:19:33 jak strašlivě fyzicky ti zajatí
  panovníci a věznění úpěli,
 • 00:19:37 musíme brát s určitou rezervou.
 • 00:19:39 Samozřejmě to jejich utrpení
  bylo spíše psychické.
 • 00:19:45 Doba byla třeskutá, dneska to bylo
  tak, zítra to mohlo být onak.
 • 00:19:49 Ale panovníkovi
  se samozřejmě spíše neubližovalo,
 • 00:19:54 až třeba na nějakou výjimku.
 • 00:19:56 Takové to tvrdé vězení,
  které mohlo člověka skutečně
 • 00:20:00 těžce fyzicky postihnout
  až po úplnou likvidaci,
 • 00:20:03 samozřejmě středověk uměl
  a provozoval, ale obávám se,
 • 00:20:06 že bylo vyhrazeno
  spíše pro nižší sociální vrstvy.
 • 00:20:16 Takto si představovali filmaři
  zatčení nejvlivnějšího
 • 00:20:19 českého šlechtice Jindřicha z Lipé
  ve filmu Královský omyl.
 • 00:20:22 Jindřich v rámci domácí války
  o vliv na trůn
 • 00:20:25 po nástupu Jana Lucemburského
  skončil ve vězení na hradě Týřov.
 • 00:20:29 Málokdo se na toto v české historii
  významné místo dostane,
 • 00:20:33 protože málokdo o něm ví.
 • 00:20:36 Jindřich z Lipé tu mohl přemýšlet
  nad osudem
 • 00:20:39 jiného slavného týřovského vězně -
  Přemysla Otakara II.,
 • 00:20:42 který tu skončil,
  když brojil proti svému otci.
 • 00:20:46 Konečně i v naše časy
  potvrzují historický bonmot,
 • 00:20:49 že vězení
  je ideální přípravkou k moci.
 • 00:20:53 Platilo to pro nejednoho
  středověkého velmože.
 • 00:20:56 Dokonce i Karla IV.
  jeho otec jako malého kluka držel
 • 00:20:59 zavřeného na Křivoklátě,
  aby ho zbavil vlivu matky.
 • 00:21:10 V Kutné hoře najdeme hrad,
  který nemá obdobu v celé Evropě.
 • 00:21:14 Město prodělalo závratný vzestup
 • 00:21:16 a stalo se stříbrnou pokladnicí
  českých králů.
 • 00:21:19 Václav II. si tady přímo u zdroje
  postavil hrad,
 • 00:21:22 v němž se díval přímo z oken paláce
  na výrobu svých peněz.
 • 00:21:27 Tuhle opevněnou továrnu na peníze
  nazval Vlašský dvůr.
 • 00:21:32 To je opravdu spíš dvůr než hrad.
 • 00:21:35 V této podobě, kterou zachycuje
  model z roku 1861,
 • 00:21:38 který se zachoval
  ve sbírkách Kutnohorského muzea,
 • 00:21:42 už to vyloženě
  charakter hradu nemělo
 • 00:21:45 díky dalšímu vývoji, přestože tehdy
  byla ještě zachována část hradeb
 • 00:21:49 okolo i s cimbuřím a podobně.
 • 00:22:01 Vlastně tady bylo jistě
  i královo sídlo,
 • 00:22:05 když přijel do Kutné Hory.
 • 00:22:07 Dnes tady máme palác a kapli,
 • 00:22:10 které do toho Václavova Vlašského
  dvoru vestavěl Václav IV.,
 • 00:22:16 ale hlavně se tady ta mince
  vyráběla, razila, skladovala.
 • 00:22:21 Za námi jsou zachovány
  v řadě dílny,
 • 00:22:27 kterým se říkalo šmitny,
  které se vyznačují mimo jiné tím,
 • 00:22:31 že každá má znak města,
  odkud sem byla ta výroba přenesena,
 • 00:22:36 takže víme asi,
  kde se mincovalo předtím.
 • 00:22:39 Tam se dělaly stříšky,
  připravovaly se ta kolečka,
 • 00:22:42 rovnala a tak dále.
  A tady v přízemí paláce
 • 00:22:46 byl potom takzvaný preghaus,
 • 00:22:49 kde vlastně byla mince ražena
  do výsledné podoby.
 • 00:22:55 To musel být strašný rachot,
  když se do toho ti raziči pustili.
 • 00:22:59 Nemohl králi vadit ten hluk z toho?
 • 00:23:02 Nebo chtěl mít produkci
  státních peněz pod kontrolou?
 • 00:23:07 Tak královy pobyty tady
  byly spíše epizodické.
 • 00:23:10 On tu ten palác měl, ale
  že by se tu nějak stále vyskytoval,
 • 00:23:14 to samozřejmě nehrozilo,
  takže myslím, že mít ohled na to,
 • 00:23:19 že by ho rušil hluk,
  asi nebylo třeba.
 • 00:23:24 Na kopci nad Humpolcem
  stojí hrad Orlík.
 • 00:23:27 Je zajímavý především tím,
  jak viditelně je malý,
 • 00:23:31 a přesto touží působit komplikovaně
  a dobově módně.
 • 00:23:35 Do Čech zavítala prosperita
  a odmlčely se války.
 • 00:23:38 Šlechta má na rozhazování
  a sebevědomí nižších
 • 00:23:42 chtělo se dotknout
  úrovně největších.
 • 00:23:45 Časy se opravdu změnily,
 • 00:23:47 když mohli vzniknout
  takoví sebevědomí trpaslíci.
 • 00:23:49 My spolehlivě nevíme,
  kdo to tady vlastně postavil,
 • 00:23:52 ale něco nám to o tom stavebníkovi
  přece jenom říká.
 • 00:23:55 Kolik se sem vešlo chlapů?
 • 00:23:57 Vždyť tady se člověk nemůže
  ani pořádně rozběhnout.
 • 00:24:00 Ten hrad je opravdu malý,
 • 00:24:03 ale ten, kdo si ho v první
  polovině 14.století stavěl,
 • 00:24:06 nepochybně měl o sobě
  vysoké mínění,
 • 00:24:09 protože si chtěl postavit
  hrad takový,
 • 00:24:12 jaký si tehdy stavěli ti,
  kteří byli in,
 • 00:24:15 tedy módní hrad blokového typu.
 • 00:24:18 Ten ovšem potřeboval mít
  spoustu součástí,
 • 00:24:21 a on na to jaksi ne úplně měl,
  takže cesta, jak si to postavit,
 • 00:24:25 byla postavit to maličké.
  Takže ten hrad trošičku připomíná
 • 00:24:29 domeček pro panenky.
  Jsou tady tři palácová křídla,
 • 00:24:34 spíše křidélka,
  je tady tedy nádvoříčko,
 • 00:24:38 je tu brána a je tu velká věž.
  Ovšem ta to odnesla zdaleka nejvíc,
 • 00:24:44 protože právě tím,
  jak byla zmenšena,
 • 00:24:47 nejenže není obytná,
  ale nemůže být ani benfritem,
 • 00:24:50 protože největší interiér nahoře
  má jenom 90 centimetrů stranu.
 • 00:24:54 Byla to vlastně pouhá hláska.
 • 00:24:57 Takže vlastně díky té miniaturizaci
 • 00:25:01 některé ty součásti
  ztratily téměř všechny funkce,
 • 00:25:06 ale marná sláva,
  všecko co tu mělo být,
 • 00:25:08 aby bylo pýše učiněno zadost,
  tady bylo.
 • 00:25:11 My jsme přišli o první patro,
  kde byly ty hlavní obytné prostory,
 • 00:25:14 ale pojďte se podívat do sklepíku
  pod ten jeden palác.
 • 00:25:20 První písemná zmínka o Orlíku
  je z roku 1399.
 • 00:25:24 A už pět let na to víme, že byl
  dobyt při šlechtických půtkách.
 • 00:25:28 Doba málokdy přeje trpaslíkům.
 • 00:26:00 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2008

Související