iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
3. 8. 2008
18:15 na ČT1

1 2 3 4 5

157 hlasů
78757
zhlédnutí

Štíty království českého

Hrady nedobyté

25 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Štíty království českého - Hrady nedobyté

 • 00:00:06 Počátky té doby leží v mlze legend.
 • 00:00:08 Antika dávno zmizela v prachu
  a potomci Barbarů,
 • 00:00:11 kteří ji pohřbili, v krvavých
  zmatcích začali budovat nový svět.
 • 00:00:15 Středověkou Evropu.
 • 00:00:18 Za patetických výkřiků
  o cti a právu,
 • 00:00:20 ve zvířecím řevu útočníků,
  uprostřed nářku jejich obětí,
 • 00:00:25 v mrtvém tichu po vlnách moru,
  v melancholické melodii
 • 00:00:28 klášterních chorálů
  a úderů zvonů katedrál
 • 00:00:32 rozbíhají se na mapě
  také hranice Království českého.
 • 00:00:36 Po stopách té velké minulosti
  jsem se rozhodl, že vás provedu já,
 • 00:00:41 což připouštím, může se jevit
  jako neomalenost i těm,
 • 00:00:44 co mě znají a mají mě rádi.
 • 00:00:47 Jenomže na cestu se mnou vyráží
  i jeden z nejvýznamnějších
 • 00:00:50 českých soudobých archeologů
  středověku Tomáš Durdík.
 • 00:00:53 Země česká je doslova poseta
  středověkými hrady,
 • 00:00:56 které tvořily
  kulisu života před námi.
 • 00:00:59 Přežily své vládce i dobu,
  které vévodily,
 • 00:01:02 a dál dominují naší krajině.
 • 00:01:06 Ve světle jejich legend
  žijeme svůj novověk.
 • 00:01:12 Sledujeme šikování křižáků
  a české prozikmundovské šlechty
 • 00:01:16 těsně před útokem proti kališníkům
  shromážděným na Vítkově
 • 00:01:20 v monstrózním filmovém opusu
  Proti všem.
 • 00:01:24 Čechy na přelomu 14. a 15. století
  připomínaly sud střelného prachu,
 • 00:01:28 kde každý má v ruce
  zapálenou sirku.
 • 00:01:43 Dvakrát byl šlechtou zajat
  a uvězněn král Václav IV.
 • 00:01:47 Vřelo to na Pražské univerzitě,
  mezi šlechtou a králem,
 • 00:01:50 mezi králem a církví, mezi církví
  a šlechtou, mezi Němci a Čechy.
 • 00:01:55 A v Kostnici
  nejvyšší církevní hodnostáři -
 • 00:01:57 jako vedlejší produkt
  svého hádání se o počet papežů -
 • 00:02:01 nechali upálit
  mistra Jana Husa jako kacíře.
 • 00:02:04 15.století se do českých dějin
  mělo zapsat jako století válek.
 • 00:02:10 Jsme hluboko v německém vnitrozemí,
  v Durynsku.
 • 00:02:13 Původně románský hrad Runneburg
  ze 12.století.
 • 00:02:16 V psané historii má z našeho
  pohledu významný primát.
 • 00:02:20 Při jeho obléhání
  byl poprvé na německém území
 • 00:02:23 doložitelně použit obléhací prak,
  takzvaná blida.
 • 00:02:27 Že mohl sloužit i k bizarním věcem,
  zjišťujeme v kronikách.
 • 00:02:30 Starostu města Eisenach
  za jakési čachry
 • 00:02:33 tímto způsobem
  sprovozovali ze světa.
 • 00:02:36 S typicky středověkou humánností
  ten hod prý opakovali třikrát,
 • 00:02:40 než dokonal.
 • 00:02:44 Špatně.
 • 00:02:47 Počkej. To to musíme vytáhnout.
 • 00:02:49 Teď se to musí vytáhnout.
 • 00:02:52 A takhle. Jo.
 • 00:03:03 Profesore, to je strašná váha.
 • 00:03:05 Kolik vlastně
  táhneme nahoru to závaží?
 • 00:03:08 V bedně, kterou táhneme nahoru,
  je 18 tun kamení.
 • 00:03:11 To znamená, že na to je potřeba
  spousta práce.
 • 00:03:22 Oni celé to monstrum převáželi
  při tom dobývání,
 • 00:03:26 nebo se to stavělo až na místě?
  -To se stavělo na místě.
 • 00:03:29 Dalo se to rozebrat
  na jednotlivé komponenty,
 • 00:03:32 poněvadž je stacionární zbraň,
  muselo se to na místě sestavit.
 • 00:03:44 Kolik takový prak obsluhovalo lidí?
 • 00:03:47 Natahování a střílení. Byly na to
  třeba nějaké speciální funkce?
 • 00:03:50 O prak se staral specialista,
  kterému se říkalo prakovník.
 • 00:03:55 A těch manuálů, které musel mít
  k ruce - 10 až 15 lidí nejméně.
 • 00:04:08 Přicházející doba husitských válek
  měla znamenat zásadní prověrku
 • 00:04:12 hradů v celém Českém království.
 • 00:04:14 Uplynulé mírové století usadilo
  v duších hradních pánů klid
 • 00:04:18 a více než na obranu
  se myslelo na estetiku.
 • 00:04:21 Na počátku 15.století už některé
  hrady připomínají spíše zámky.
 • 00:04:30 Na to, že se bavíme
  o přechodu hradu v zámek
 • 00:04:33 tak mi odsud Krakovec připadá svou
  polohou jako nedobytná pevnost.
 • 00:04:38 No, to je skutečně zdání.
 • 00:04:41 Ta jeho poloha
  skutečně není nikterak impozantní.
 • 00:04:45 On je vlastně v údolí.
 • 00:04:47 Za námi jsou široké
  a v podstatě vyšší svahy,
 • 00:04:52 takže ta poloha z hlediska obrany
  je spíše nevýhodná.
 • 00:04:58 Hlavní obrannou linií tohoto hradu
  se stala nízká a úzká
 • 00:05:03 parkánová hradba,
  která ho obléhala.
 • 00:05:06 A její hodnota byla nevelká.
 • 00:05:10 Co znamená na začátku 15.století
  tenká zeď?
 • 00:05:13 Nějakých 60 centimetrů,
  což na hradbu skutečně není mnoho.
 • 00:05:26 A tohle je Točník.
  Považte, královský hrad!
 • 00:05:31 Ta lehkomyslnost šla až tak daleko,
  že tady takové to zelené jezírko
 • 00:05:35 před námi v příkopě,
  které vlastně bylo venku z hradu,
 • 00:05:39 bylo hlavním vodním zdrojem.
 • 00:05:41 To znamená,
  že v případě nějakého válčení
 • 00:05:44 asi ta situace hradní posádky
  byla komplikovaná.
 • 00:05:47 Hradní palác by měl být podle
  rozumu a dosavadních pravidel
 • 00:05:52 někde úplně vzadu skryt
  a co nejméně ohrozitelný.
 • 00:05:56 Tady je přímo vyzývavě vystrčen
  nad příkop do čela hradu.
 • 00:06:02 Točník vlastně spolu s Krakovcem
  patří mezi ty hrady,
 • 00:06:06 kde v těch klidných lucemburských
  dobách redukce té obranné složky
 • 00:06:11 došla až na samou hranici,
  aby to vůbec ještě zůstal hrad.
 • 00:06:16 Točník a Krakovec
  vlastně tak stojí
 • 00:06:19 naopak na hranici
  přeměny hradu v zámek.
 • 00:06:27 Dokdy se vlastně
  tyto praky používaly?
 • 00:06:29 To byly předchůdci děl
  nebo něco takového?
 • 00:06:32 Samozřejmě s nástupem velkých
  obléhacích děl jejich éra skončila.
 • 00:06:36 Ale v první polovině 15.století
 • 00:06:39 to ještě byly
  zcela plnohodnotný zbraně.
 • 00:06:42 Tenhle typ praku se používal
  v Německu, nebo i v Čechách?
 • 00:06:46 Ty se používaly po celé Evropě.
 • 00:06:48 Třeba při obležení Karlštejna
  takové praky fungovaly čtyři
 • 00:06:53 v 15.století ještě.
 • 00:07:02 Ano. Zkouška ohněm
  čekala majestátný Karlštejn.
 • 00:07:07 Při vážně míněném obléhání
  bylo první starostí obléhatelů
 • 00:07:11 samozřejmě hrad uzavřít,
  nepustit tam žádné zásoby,
 • 00:07:15 nepustit nikoho ven,
  ale hlavně těm obráncům
 • 00:07:18 pobyt na tom hradě
  co nejvíce zošklivit,
 • 00:07:21 protože oslabení, případně nemocní
  bojovníci jsou méně výkonní.
 • 00:07:26 Takže se snažili ze všech možných
  stran do toho hradu střílet,
 • 00:07:29 rozbít mu střechy
  a dělat takové příjemnosti.
 • 00:07:33 Tady na Karlštejně k tomu využili
  všech pět okolních návrší.
 • 00:07:42 Karel asi moc nepočítal s tím,
 • 00:07:44 že by jeho klenotnice
  byla ostřelována.
 • 00:07:47 Karel zakládal svůj nejmilejší hrad
  v době hlubokého míru
 • 00:07:54 a klidných poměrů,
  které království dokázal zajistit,
 • 00:07:58 a za jeho života
  nepřicházelo v úvahu,
 • 00:08:01 že by se něco takového dělo.
  Ale i přes to mizerné situování
 • 00:08:07 nebyl tak lehkomyslný,
  aby si toto nebezpečí neuvědomoval.
 • 00:08:11 A právě proti té Kněží hoře, odkud
  se dá hradu nejlépe ubližovat,
 • 00:08:15 hrad zajišťuje
  tady nad námi se vypínající
 • 00:08:20 slepá masa čelní zdi Velké věže,
 • 00:08:23 sedm a půl metru kompaktního zdiva.
 • 00:08:26 Věc zcela neprostřelitelná čímkoliv
  po celý středověk,
 • 00:08:31 která jako pevný štít kryla
  za sebou všechny ostatní stavby
 • 00:08:36 a poklady tohoto hradu.
 • 00:08:40 Úplně všanc krajině se hrad nedal.
 • 00:08:42 Ten strmý sráz
  před vstupní branou je umělý.
 • 00:08:46 Stavitelé prostě odkopali celou
  stráň mírně se svažujícího kopce.
 • 00:08:50 Těch 14 let práce, co Karlštejn
  vznikal, je tady vidět.
 • 00:08:58 Stejně jako jsou dodnes k vidění
  stopy obléhacích prací husitů
 • 00:09:02 na okolních kopcích.
 • 00:09:06 My teď stojíme na prakovišti,
  na umělé plošince,
 • 00:09:10 srovnané do roviny pro veliký prak.
  Hned za námi je lom,
 • 00:09:14 kde vylamovali kameny,
  které rovnou do hradu házeli.
 • 00:09:18 A hned vedle nás je okop pro jedno
  z pěti těžkých děl bombard,
 • 00:09:23 které tady husité měli.
 • 00:09:52 Že ten hrad vydržel,
  je ovšem jiný příběh.
 • 00:09:55 To je příběh o tom,
  že jaksi vždycky záleží na ochotě
 • 00:10:00 obránců se vážně bránit
  a na ochotě útočníků vážně útočit.
 • 00:10:04 Tady na obou stranách
  motivace nechyběla.
 • 00:10:07 Husité potřebovali královskou
  korunu, která byla na Karlštejně,
 • 00:10:11 aby mohli za českého krále
  korunovat Zikmunda Korybutoviče.
 • 00:10:16 A karlštejnská posádka
  měla za zády ty poklady.
 • 00:10:19 Ty sice titulárně náležely
  císaři Zikmundovi,
 • 00:10:23 ovšem kde byl císař Zikmund, že jo?
  V praktické moci to měli oni.
 • 00:10:28 A to jim dalo motivaci odolat
  i v situaci zcela beznadějné.
 • 00:10:35 Husité, kteří Karlštejn obléhali,
  byli většinou Pražané,
 • 00:10:39 a měšťané přece jenom
  mají sklony k úřadování,
 • 00:10:41 tak máme zapsáno,
  co všechno jim tam naházeli.
 • 00:10:44 Jaké střelivo používali
  až po ošklivé věci,
 • 00:10:47 které bychom dneska označili
  asi jako bakteriologické zbraně.
 • 00:10:51 Všechny žumpy z Prahy,
  všelijaká chcíplá zvířata atd.
 • 00:10:54 Tak to vlastně vydržela.
  Troufám si tvrdit,
 • 00:10:58 že v té beznadějné situaci,
  v které byli,
 • 00:11:01 kdyby hrad byl prázdný, tak by se
  žádné obrovské obležení nekonalo.
 • 00:11:05 Poté, co by se zjistilo,
  že to útočníci myslí vážně,
 • 00:11:10 že by se s tou posádkou
  nějakým způsobem domluvili,
 • 00:11:13 nebo že by ten hrad padnul.
 • 00:11:15 Ale tady to, co měli za zády,
  jim dalo nadlidskou sílu,
 • 00:11:18 a tak Karlštejn
  náleží mezi hrady nedobyté.
 • 00:11:28 Už to taháme asi půl hodiny
  a zvedli jsme kolik?
 • 00:11:33 Třicet centimetrů?
 • 00:11:42 To jsme zvedli podstatně víc,
  ale je vidět,
 • 00:11:46 že to není práce pro slečinky.
  A že to trvá.
 • 00:11:53 Z jakého to je materiálu,
  to rameno?
 • 00:11:56 To rameno je z jedle.
 • 00:11:59 Ta hlavní páka je jeden kmen jedle.
 • 00:12:09 Kolikrát se tak za den
  dalo vystřelit z toho?
 • 00:12:11 Sám vidíte, Jardo, že natáhnout
  to není nic jednoduchého.
 • 00:12:20 Takže kolikrát to natáhli?
  Tak desetkrát denně myslím.
 • 00:12:24 Já bych si nevystřelil ani jednou.
 • 00:12:29 Nebylo to třeba příliš nákladný
  pro toho zadavatele ve středověku
 • 00:12:32 vybudovat takový prak?
  -No, nic levného to nebylo.
 • 00:12:36 Taky to měla pouze velká vojska,
  zeměpán, ti nejvyšší feudálové.
 • 00:12:40 To neměl každý.
 • 00:12:48 Síla zdí některých hradů
  na jejich nejohroženějších místech
 • 00:12:52 je impozantní.
 • 00:12:54 Křivoklátský donjon má v břitu
  zeď silnou přes deset metrů.
 • 00:12:58 Obléhání hradu bylo velice
  nákladnou záležitostí
 • 00:13:01 a pokud trvalo příliš dlouho,
  mohlo útočníka i zruinovat.
 • 00:13:06 Na příkladu Týřova vidíme
  v Čechách do té doby věc nevídanou.
 • 00:13:10 Stavitel ve službách Václava I.
 • 00:13:12 ho totiž nepojal
  jen jako masivní pevnost.
 • 00:13:16 Vybavil ho prvky jako například
  flankovací věže v hradbách,
 • 00:13:19 které z něj učinily hrad,
  jenž se dokázal aktivně bránit.
 • 00:13:23 Odborníky zvaný francouzský kastel.
 • 00:13:28 Tady ve střední Evropě se
  útočníkovi stavěly do cesty
 • 00:13:33 překážky pasivně.
  Musel překonat hluboký příkop,
 • 00:13:36 jako je třeba tady za námi,
  nebo vysokou hradbu.
 • 00:13:39 A na ochozu byli obránci a snažili
  se ho přes ten ochoz nepustit.
 • 00:13:43 Zatímco u takového hradu
  se bránila čára dostřelu.
 • 00:13:46 To znamená, že ty šikovně
  rozestavěné věže umožnily,
 • 00:13:49 že na dostřel tehdejších zbraní
  nebylo okolo toho hradu místo,
 • 00:13:53 kde by nebylo možno toho útočníka
  zasáhnout ze dvou až tří míst
 • 00:13:56 najednou. No a samozřejmě nepustit
  někoho přes zeď,
 • 00:14:01 nebo nepustit někoho vůbec ke zdi,
  to je po čertech rozdíl.
 • 00:14:04 To znamená, že Týřov tím,
  jak vypadal,
 • 00:14:06 předběhl svoji dobu asi o 300 let?
 • 00:14:09 Ve střední Evropě
  nepochybně tak o 200 ano.
 • 00:14:13 V době, kdy ho tady stavěli,
  kdy to sem z Francie importovali,
 • 00:14:18 tak to tady nebylo potřeba
  a ani to tady nedokázali docenit.
 • 00:14:22 K čemu to pořádně je,
  na to přišli až o něco později.
 • 00:14:33 Kromě vypálených katedrál
  a ničení uměleckých děl
 • 00:14:36 přinesly sebou husitské války
  i pokrok.
 • 00:14:39 Už celé století věděla šlechta
  o existenci střelného prachu,
 • 00:14:43 přesto dál při svých bojích
  tvrdohlavě sázela jen na pancíř
 • 00:14:46 a meč. Byli to tedy husitští
  neurození bojovníci,
 • 00:14:50 kdo začal psát
  první kapitolu moderní války.
 • 00:15:23 -Takže teď máme stažené rameno.
  -A s tím jsme se hodinu dřeli.
 • 00:15:27 Ano. Ale místní rekord,
  když na to mají grif,
 • 00:15:30 je devět minut.
  -Devět minut?
 • 00:15:34 -A kolik jich bylo na to?
  -Jako nás.
 • 00:15:37 Dobře. Takže jsme to stáhli
  po hodině. A co se děje teď?
 • 00:15:41 Vlastně ten prak pracuje
  na principu páky,
 • 00:15:47 ale ještě je tady lanový prak,
  který se na to musí upevnit.
 • 00:16:08 Tohle lano
  se tam ovšem dává kvůli spoušti.
 • 00:16:11 Kvůli spuštění.
 • 00:16:15 Já když si představím,
  že mi tohle lítá kolem hlavy,
 • 00:16:18 navíc tady na Karlštejně
  z pěti míst, tak nevím,
 • 00:16:21 jak dlouho by mi to odhodlání
  bránit hrad vydrželo.
 • 00:16:25 No, velké a větší ráže tady do toho
  hradu skutečně naházely leccos.
 • 00:16:33 Pro velké praky to střelivo
  mohlo být jen hrubě přitesáno
 • 00:16:38 a mohlo se dělat na místě.
  Ale mohlo se házet cokoliv.
 • 00:16:42 Víme, že do Karlštejna třeba házeli
  rozebrané články
 • 00:16:46 mezilodních pilířů
  kostela Panny Marie Sněžné v Praze.
 • 00:16:50 A kromě takového bořícího střeliva
  se sem mohly házet i věci jiné
 • 00:16:55 typu mršiny, fekálie a takové.
 • 00:17:03 -Takových 40 kilo.
  -To má víc. To má skoro 100.
 • 00:17:11 Prak v Runneburgu
  má k Čechám konkrétní vazbu.
 • 00:17:14 Jeho konstruktéři ho vyrobili
  podle nákresů Konráda Kiessera,
 • 00:17:18 což byl malíř a vynálezce
  ve službách Václava IV.
 • 00:17:21 Vyobrazení pochází
  z jeho knihy Bellifortis,
 • 00:17:24 kterou napsal na Žebráku.
  Tady jsme ale už na Konopišti.
 • 00:17:27 Konopiště drží v českých dějinách
  primát nejdéle obléhaného hradu.
 • 00:17:32 Trvalo to dva roky, než padl.
 • 00:17:34 Hradům dobytým
  budeme věnovat pozornost příště.
 • 00:17:37 Dnes zůstaneme proto v podhradí.
 • 00:17:40 Mezi silnicí a rybníkem
  ve spleti kořenů mohutných stromů
 • 00:17:43 se nám zachovaly zbytky
  velitelského stanoviště obléhatelů.
 • 00:17:46 To místo
  nám dává možnost nahlédnout
 • 00:17:49 do poměrů v útočícím táboře.
 • 00:17:52 Tam je Konopiště,
  tady obléhací tábor.
 • 00:17:55 Mezi nimi rybník.
  Ten tady byl už tenkrát?
 • 00:17:57 Ten rybník tady byl už tenkrát
  a hrad byl sevřený
 • 00:18:01 hermetickým prstencem opevnění,
  aby nikdo nemohl dovnitř ani ven.
 • 00:18:05 Zpevňovali ho bašty
  nebo, chcete-li, obléhací tábory.
 • 00:18:09 A jednoho velitelského stanoviště
  tady na břehu rybníka stojíme.
 • 00:18:13 Byl to boj tvrze proti tvrzi?
 • 00:18:15 Do určité míry
  by se to snad dalo říct i takhle.
 • 00:18:19 Spíš to byla uzávěra,
  která byla zpevněná těmi baštami
 • 00:18:25 nebo obléhacími tábory, chcete-li.
 • 00:18:27 Soudobí kronikáři o třech z nich
  tvrdili, že se vyrovnaly hradu.
 • 00:18:31 Podle čeho poznáte,
  že tato kupa je velitelský tábor?
 • 00:18:35 Je to vlastně takový malý pahrbek
  obklopený valem a příkopem.
 • 00:18:39 My stojíme v tom příkopu.
  A jeho malý rozměr napovídá,
 • 00:18:43 že se tam toho moc nevešlo.
  Byla tam ubikace pro toho velitele
 • 00:18:47 a byly tam věci,
  které on potřeboval mít chráněné.
 • 00:18:50 Mám tomu teda rozumět tak,
 • 00:18:52 že velitel se musel bránit
  proti vlastním vojákům?
 • 00:18:55 Velitel tam měl plukovní kasu,
  budiž mi to tak dovoleno říci,
 • 00:18:59 měl tam plukovní alkohol a takové
  věci, za které zodpovídal.
 • 00:19:03 A to vojsko okolo něj
  byli v podstatě žoldnéři.
 • 00:19:06 Takže se musel do určité míry
  chránit i vůči nim,
 • 00:19:11 aby tyto věci udržel v pořádku.
 • 00:19:20 Tak já to odpálím, nebo vy?
 • 00:19:23 To musíme odpálit oba.
  Jeden by to neurval.
 • 00:19:26 Takže se toho hezky chyťte. Tak.
 • 00:19:29 -Můžu to odpočítat?
  -Odpočítejte to.
 • 00:19:32 Takže jsme připraveni?
 • 00:19:34 Tři, dva, jedna, teď!
 • 00:20:14 Dostřel zhruba půl kilometru.
 • 00:20:16 Rychlost stokilového kamene
  přes sto kilometrů v hodině.
 • 00:20:20 Dokázal-li útočník shromáždit
  těchto ďábelských strojů více,
 • 00:20:24 měla posádka sebemohutnějšího hradu
  důvod k nervozitě.
 • 00:20:28 Nepodceňujme i psychologický efekt
  takové kanonády.
 • 00:20:32 A husité k této výpravě
  nově přidali ještě děla.
 • 00:20:39 O to více
  zaslouží obdiv obránci Karlštejna,
 • 00:20:42 kteří takto byli ostřelováni
  hned z několika stran
 • 00:20:45 bez vyhlídky na pomoc zvenčí,
  a přesto odolali.
 • 00:21:06 Jsme zpátky v Čechách.
 • 00:21:08 Ve zvlněném reliéfu Podkrkonoší
  leží Kumburk.
 • 00:21:12 Na jeho příkladu můžeme vidět,
  jak se hrady
 • 00:21:15 v reakci na dělostřelbu
  začaly rozrůstat do prostoru
 • 00:21:18 a měnily povahu hradeb.
 • 00:21:21 Kumburk je další z řady hradů,
  který má dokonalou obrannou polohu.
 • 00:21:25 Je na dominantním místě,
  je odsud krásný výhled do krajiny.
 • 00:21:28 Tady dokonce vidíme
  i hradního souseda.
 • 00:21:31 A já tady pod sebou dokážu rozeznat
  tři pásy hradeb.
 • 00:21:36 Kolik jich každý hrad měl,
 • 00:21:39 nebo kolik jich bylo potřeba
  k nějaké dokonalé obraně?
 • 00:21:42 To samozřejmě bylo velice rozličné,
  protože ty hrady vznikaly
 • 00:21:46 v různé době, na různých místech
  za různých nákladů.
 • 00:21:50 Ale tradičně byla minimálně
  jedna komplikovanější linie,
 • 00:21:56 to znamená hradba, příkop,
  val před tím a něco na tom.
 • 00:22:00 Jak se ty hrady rozrůstaly,
  tak těch linií přibývalo.
 • 00:22:03 A samozřejmě
  jak se měnil způsob válčení,
 • 00:22:06 muselo se s tím i něco dělat.
  Tady krásně vidíme například,
 • 00:22:10 jak na korunu toho valu
  okolo vnějšího hradebního okruhu
 • 00:22:15 nechal Hynek Krušina z Lichtenburka
  postavit někdy okolo
 • 00:22:18 poloviny 15.století
  nové dělostřelecké opevnění
 • 00:22:22 s polookrouhlými baštami,
  které už bylo perfektně promyšlené.
 • 00:22:28 Je to jeden z nejstarších
  kvalitních dělostřeleckých
 • 00:22:30 obranných hradních systémů u nás,
 • 00:22:33 jenom to provedení bylo takové,
  řekněme, málo bytelné.
 • 00:22:36 protože ty praktické zkušenosti
  s tím, co to má vydržet
 • 00:22:40 a jak to má vypadat,
  ještě nebyly takové.
 • 00:22:42 Kromě toho tady jsme
  skutečně na tom dominantním kopci
 • 00:22:45 a možnosti jak na to střílet
  nebyly přímé,
 • 00:22:48 muselo se střílet hodně nahoru,
 • 00:22:50 takže i to vlastně hrálo
  pro toto opevnění.
 • 00:22:57 Éra rytířských bojů, kdy muž
  proti muži obtěžkáni zbrojí
 • 00:23:02 a obklopeni
  početným servisním doprovodem
 • 00:23:05 otloukaje se navzájem tak dlouho,
  dokud jeden z nich nepadá,
 • 00:23:08 definitivně končí.
 • 00:23:11 Stejně jako dobývání hradu
  přirážením žebříků k jeho hradbám.
 • 00:23:21 Díky zachovalým iluminacím
  z knihy Bellifortis
 • 00:23:24 si kulisy těch legendami opředených
  zápasů můžeme dobře prohlédnout,
 • 00:23:28 včetně třeba tak jemného detailu,
  jako jsou husy na věži,
 • 00:23:32 připravené se rozkejhat
  hlasitě kdykoli,
 • 00:23:35 když se jim v zorném úhlu
  objeví člověk.
 • 00:23:38 Husitské války
  plynule přešly do poděbradských
 • 00:23:42 a střelné zbraně se staly
  povinnou výbavou všech armád.
 • 00:23:45 Doslova přezbrojovaly i hrady.
  Velhartice a střelecký most.
 • 00:23:50 Velhartice mám díky
  české romantické poezii
 • 00:23:53 spíš spojeny
  se slavným Buškem z Velhartic,
 • 00:23:55 který popíjel s králem Karlem,
  ale ony byly za neklidných
 • 00:23:59 poděbradských válek
  taky velice bezpečným trezorem
 • 00:24:03 pro české korunovační klenoty.
 • 00:24:05 Dá se to říct i tak, protože
  ten hrad byl tehdy nově opevněn,
 • 00:24:09 získal vynikající opevnění
  a byl považován za tak pevný,
 • 00:24:13 že tady ve velice pevné věži Putně
 • 00:24:16 byly skutečně nějaký čas
  korunovační klenoty uloženy.
 • 00:24:20 To nové opevnění
  je mimořádně zajímavé tím,
 • 00:24:23 že má tady vepředu věž,
 • 00:24:25 která má několik metrů silnou
  čelní stěnu bez jakéhokoliv otvoru,
 • 00:24:30 která jako štít chránila
  za sebou zbytek hradu.
 • 00:24:34 A tahle - dalo by se říci -
  štítová věž
 • 00:24:37 byla s dvoupalácovým starším jádrem
  spojena něčím zcela nevídaným,
 • 00:24:41 co v celé Evropě
  můžeme vidět jenom tady.
 • 00:24:44 Totiž střeleckým mostem.
  Ten most jednak propojoval
 • 00:24:47 hradní jádro s tou věží,
  ale nesl také střeleckou chodbu,
 • 00:24:52 která dostávala střelce
  do větší výšky,
 • 00:24:55 aby mohli ovládnout
  i nebezpečné výšiny
 • 00:24:59 na opačné straně od hradu.
 • 00:25:02 Kromě toho tady vznikly ještě okolo
  hradby s baštami a branou
 • 00:25:07 a celé toto opevnění skutečně
  pánové z Hradce považovali
 • 00:25:12 za tak silné a dobré,
  že může sehrát
 • 00:25:17 i tuto státně důležitou roli.
 • 00:25:20 Ve válečném 15.století
  budeme pokračovat i příště.
 • 00:25:24 Tentokrát po hradech dobytých.
 • 00:25:51 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2008

Související