iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 7. 2008
18:15 na ČT1

1 2 3 4 5

139 hlasů
70556
zhlédnutí

Štíty království českého

Štíty Lucemburků

25 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Štíty království českého - Štíty Lucemburků

 • 00:00:05 Počátky té doby leží v mlze legend.
 • 00:00:07 Antika dávno zmizela v prachu
  a potomci Barbarů,
 • 00:00:10 kteří ji pohřbili, v krvavých
  zmatcích začali budovat nový svět.
 • 00:00:14 Středověkou Evropu.
 • 00:00:16 Za patetických výkřiků
  o cti a právu,
 • 00:00:19 ve zvířecím řevu útočníků,
  uprostřed nářku jejich obětí,
 • 00:00:23 v mrtvém tichu po vlnách moru,
  v melancholické melodii
 • 00:00:27 klášterních chorálů
  a úderů zvonů katedrál
 • 00:00:30 rozbíhají se na mapě
  také hranice Království českého.
 • 00:00:35 Po stopách té velké minulosti
  jsem se rozhodl, že vás provedu já,
 • 00:00:40 což připouštím, může se jevit
  jako neomalenost i těm,
 • 00:00:43 co mě znají a mají mě rádi.
 • 00:00:46 Jenomže na cestu se mnou vyráží
  i jeden z nejvýznamnějších
 • 00:00:49 českých soudobých archeologů
  středověku Tomáš Durdík.
 • 00:00:53 Země Česká je doslova poseta
  středověkými hrady,
 • 00:00:56 které tvořily
  kulisu života před námi.
 • 00:00:58 Přežily své vládce i dobu,
  které vévodily,
 • 00:01:01 a dál dominují naší krajině.
 • 00:01:06 Ve světle jejich legend
  žijeme svůj novověk.
 • 00:01:10 Poslední Přemyslovec byl zabit.
  Dobový řád nepřipouštěl,
 • 00:01:14 aby se panovníkem stal
  kdokoli ze šlechty.
 • 00:01:17 Na český trůn tak nastupuje
 • 00:01:19 jediný syn římského krále
  Jindřicha VII. Jan.
 • 00:01:23 Za ženu si bere osmnáctiletou
  Elišku z rodu Přemyslovců.
 • 00:01:27 Mladá žena, řeknete. Jenomže Janovi
  bylo v době sňatku čtrnáct.
 • 00:01:32 Budou mít spolu syna.
 • 00:01:34 A toho budeme znát všichni
  i 700 let po jeho smrti.
 • 00:01:38 Na místě hrobu svatého Václava
  postaví Karel IV.
 • 00:01:44 ohromnou katedrálu, vybuduje
  okázalý pantheon Přemyslovcům
 • 00:01:48 a uvede je
  do oficiální říše legend,
 • 00:01:51 hrdinů a národních mýtů.
  Přemyslu Otakaru II.,
 • 00:01:55 který rytířsky zahynul
  na Moravském poli,
 • 00:01:59 dodatečně vyrobí královskou korunu
  a pohřbí ji spolu s ním do tumby.
 • 00:02:03 Sám nechá zhotovit novou
  z dvadvacetikarátového zlata,
 • 00:02:08 posázenou drahými kameny.
 • 00:02:10 Koruna zůstane národním symbolem
  i pro další epochy.
 • 00:02:14 Neopomene ani kult vlastního rodu
  a především sebe sama.
 • 00:02:18 Bude to poprvé, co v českých
  dějinách máme věrohodně zachovány
 • 00:02:22 tváře elit. Českého krále už
  delší dobou nereprezentuje orlice.
 • 00:02:27 Nahradil ji lev.
 • 00:02:29 Skrze Přemysla Otakara II.
  a Jana Lucemburského
 • 00:02:33 proběhl bojišti Evropy.
  Karel IV. českého lva přivede
 • 00:02:37 do nejvyššího patra
  evropské diplomacie.
 • 00:02:40 Jak chodíme po těch hradech,
  tak vy jste k těm výpravným
 • 00:02:44 barevným modelům takový skeptický.
 • 00:02:47 No, v případě Karlštejna,
  o kterém toho víme opravdu mnoho,
 • 00:02:52 si bez velkých problémů
  takovýto model,
 • 00:02:55 aniž si budeme moc vymýšlet,
  můžeme dovolit.
 • 00:02:59 Podíváme-li se na ten hrad,
  nemůžeme přehlédnout,
 • 00:03:02 že je vlastně postaven na dobu
  svého vzniku ne úplně typicky,
 • 00:03:07 protože ho tvoří
  jednotlivé, volně stojící objekty.
 • 00:03:11 Velká věž obytná
  ve zvláštním opevnění,
 • 00:03:15 Mariánská věž,
  původně také obytná věž jenom,
 • 00:03:18 palác, obytná věž purkrabství,
  studna, brány.
 • 00:03:24 Každá ta věc
  stojí sama o sobě v době,
 • 00:03:27 kdy na všech ostatních hradech
  se stavby spojují dohromady,
 • 00:03:30 srůstají dohromady
  a vlastně všechno spěje spíše
 • 00:03:33 k takovému
  velkému obytnému komfortu,
 • 00:03:37 k němuž samozřejmě tohle
  rozdělení ne úplně přispívalo.
 • 00:03:40 Karel IV. totiž v rámci
  svého politického snažení
 • 00:03:43 hrál velice úspěšně,
 • 00:03:48 budiž mi to tak dovoleno říci,
  s přemyslovskou kartou.
 • 00:03:51 Zdůrazňoval a v Čechách mu to
  velice dobře fungovalo,
 • 00:03:54 že je vlastně napůl Přemyslovec,
  že on je pokračováním
 • 00:03:57 té velké tradice
  velkých českých králů a tak dále.
 • 00:04:00 A proto ten hrad je vlastně
  jako taková demonstrace postaven
 • 00:04:04 záměrně starobyle, nemoderně,
 • 00:04:08 aby navazoval
  na ty dobré přemyslovské tradice.
 • 00:04:12 Jestliže Karlštejn
  měl být mystickým místem,
 • 00:04:15 jakýmsi hmotným bodem legendy
  o Karlu IV. pro budoucnost,
 • 00:04:19 pak v Praze kromě Pražského hradu
  bylo ještě jedno místo
 • 00:04:25 podobně mysticky vztažené
  k Přemyslovcům a české státnosti.
 • 00:04:29 Vyšehrad.
 • 00:04:31 Vyšehrad je vůbec
  takové zvláštní místo.
 • 00:04:33 On byl jednou nahoře, jednou dole.
 • 00:04:36 Byl to první hrad,
  kde sídlil český král.
 • 00:04:39 Pak dlouho nic,
  pak tady sídlil Karel IV.
 • 00:04:43 Vyšehrad se nelíbil,
  že nebyl tak často užíván?
 • 00:04:47 Ono by se asi těžko dalo říct
  pak dlouho nic. Fungoval jinak.
 • 00:04:50 Prosperovala tady kapitula,
  prosperovala tady církev.
 • 00:04:54 Ale v tom dualismu
  mezi Pražským hradem a Vyšehradem
 • 00:04:59 pak měl navrch Pražský hrad.
 • 00:05:02 Ale když Karel IV. dělal
  korunovační řád českých králů,
 • 00:05:07 tak samozřejmě potřeboval místo
  spjaté s přemyslovskou tradicí,
 • 00:05:10 a to byl především Vyšehrad.
 • 00:05:13 A odsud také vlastně vycházel
  korunovační průvod českých králů
 • 00:05:17 a Vyšehrad byl proto velkolepě,
  skutečně velkoryse
 • 00:05:21 a řekl bych i záměrně starobyle
  pro tento účel přestavěn.
 • 00:05:27 Ale Karel IV přímo tady nesídlil,
 • 00:05:29 přestože tady
  k tomu měl čtyři paláce.
 • 00:05:32 Krále Jana jsme opustili na jeho
  svatbě, když mu bylo čtrnáct.
 • 00:05:36 Tady už je zasloužilý válečník.
  Byl hlavně dobrodruh.
 • 00:05:40 Kronikář jeho doby si stěžuje,
  že nikdy není právě jisté,
 • 00:05:44 na kterém evropské dvoře
  se král zrovna chystá do bitvy.
 • 00:05:48 Netrpěl sentimentem k Čechám.
 • 00:05:51 V západních Čechách,
  na stolové hoře u osady Nečtiny
 • 00:05:55 stojí jediná autentická památka
  na jeho přístup k životu.
 • 00:05:58 Trosky hradu Prajtentštajn.
 • 00:06:01 Je to větší než fotbalové hřiště.
  To se musí nechat.
 • 00:06:05 Jsme uprostřed na nádvoří.
 • 00:06:07 Tak profesore, jak to vždycky
  děláme? Co kde je?
 • 00:06:10 Tady je to velice jednoduchý.
  Tady je okolo obvodová hradba
 • 00:06:13 a u tý je jedna obytná budova,
  ubikace vedle druhý.
 • 00:06:19 Některý se nám zachovaly líp,
  některý hůř,
 • 00:06:22 ale ten sortiment
  je velice stereotypní.
 • 00:06:24 To je královský hrad.
  Kde je palác?
 • 00:06:27 To je právě
  zajímavost tohoto hradu
 • 00:06:29 a myslím, že to dobře odpovídá
  vojácké povaze Jana Lucemburského.
 • 00:06:33 On si tady nestavěl
  žádné svoje pohodlné sídlo,
 • 00:06:37 a proto tady
  také žádný palác není.
 • 00:06:39 On stavěl něco,
  čemu Němci říkají garnizonburg
 • 00:06:42 neboli posádkový hrad.
  Vlastně veliká opevněná kasárna.
 • 00:06:45 Takže tady je jedna kasárenská
  budova vedle druhé
 • 00:06:49 a mohlo se sem vejít velké vojsko.
  Ale to ještě není všecko.
 • 00:06:53 Vlastně nejmíň třetina
  nebo skoro polovina
 • 00:06:56 té horní plochy
  je vlastně prázdná.
 • 00:07:00 A to má ten účel, že byla
  připravena jako plocha,
 • 00:07:06 která může posloužit
  coby zimoviště
 • 00:07:09 nebo tábořiště pro vojsko.
 • 00:07:11 Mohly tam najet vozy,
  postavit se stany a tak dále
 • 00:07:14 a zase se tam veliký kontingent
  mohl pohybovat.
 • 00:07:19 Jan Lucemburský byl král,
  který se do českých dějin zapsal
 • 00:07:22 spíš jako válečník a diplomat
  než jako myslitel a stavitel hradů
 • 00:07:26 jako jeho syn Karel.
 • 00:07:28 To je pravda. Jan když potřeboval
  hrad, tak měl na to
 • 00:07:31 chytrý mechanizmus, s kterým
  se seznámíme na Střekově.
 • 00:07:35 Mimochodem tady to,
  čím jsme vstoupili, není brána,
 • 00:07:40 ale je to díra,
  kterou tady vyhlodal zub času.
 • 00:07:44 Brána byla nalevo od nás.
 • 00:07:50 Mohutné Labe
  a nad ním majestátný Střekov.
 • 00:07:54 S tím Střekovem
  to bylo složitější.
 • 00:07:56 To byl hrad,
  který měl pak král k dispozici,
 • 00:07:59 ale nestavěl ho on.
  On totiž vymyslel zcela geniální
 • 00:08:03 mechanizmus jak přijít k hradu
  a neinvestovat do toho ani groš.
 • 00:08:07 Vytipoval si bohatého šlechtice
  s pocitem určité zneuznanosti.
 • 00:08:14 Takových bohatců
  se vždycky najde dost.
 • 00:08:17 Tady to byl
  jistý Pešík z Leitmíle.
 • 00:08:20 Povolil mu, aby na své náklady
  a za své peníze postavil tento hrad
 • 00:08:24 a ten mu pak v roce 1319
  udělil v léno.
 • 00:08:28 Ten hrad byl tedy právně
  královským, musel být vždycky
 • 00:08:32 pro krále otevřený,
  král tady mohl mít své úředníky,
 • 00:08:34 ale ten šlechtic
  zase seděl na hradě,
 • 00:08:38 který vypadal jako královský,
  byl velký jako královský
 • 00:08:41 a dával mu dostatečný pocit
  důležitosti a postavení.
 • 00:08:47 Byl to geniální mechanizmus.
  Král ho použil celkem pětkrát
 • 00:08:50 a myslím, že z českých králů
  tímto směrem byl nejchytřejší.
 • 00:08:55 V případě Střekova
  opravdu není nutno plýtvat
 • 00:08:58 sugestivním popisem něčeho,
  co je patrné z každého úhlu.
 • 00:09:01 Nedostupnost,
  strohost, mohutnost, síla.
 • 00:09:06 Navzdory tomu si ale dovolíme
  už podruhé v tomto případě
 • 00:09:09 ironický úsměv.
  Už jsme prošli hodně hradů
 • 00:09:12 a zabývali se jejich funkčností.
 • 00:09:14 Sledujete tu hrozivou
  obrannou energii?
 • 00:09:17 Ty střílny, flankovací věže.
 • 00:09:20 Ale hlavně je to úplně na nic,
  protože před tím není místo,
 • 00:09:24 které by bylo možno
  tou křížovou střelbou pokrýt.
 • 00:09:27 Tady je skalní sráz a útočník,
  který by odsud chtěl
 • 00:09:30 hradu ubližovat, by musel létat.
 • 00:09:32 To znamená, že všechno
  je to uděláno jenom proto,
 • 00:09:35 aby to bylo vidět,
  aby to byla demonstrace,
 • 00:09:38 aby každý z dálky už viděl,
 • 00:09:40 v jaké kvalitě se tady majitel
  hradu pohybuje a žije.
 • 00:09:46 A Střekov není jediný,
  kdo takhle mírně klame tělem.
 • 00:09:50 Vracíme se zpět do výkladní skříně
  lucemburských hradů
 • 00:09:54 a odhalíme vám nejstřeženější
  tajemství Karlštejna.
 • 00:09:57 Ukrývá se v jeho nejspodnější části
  - ve studniční věži.
 • 00:10:09 Sedmdesát osm metrů ve skále,
  a výsledek žádný.
 • 00:10:14 Nejstřeženější
  tajemství Karlštejna.
 • 00:10:17 Ano, je to tak. Přes to veliké
  úsilí se vody v té vápencové skále
 • 00:10:21 nedobrali a protože, už byli
  hluboko pod hladinou potoka,
 • 00:10:25 který teče v údolí,
  tak se rozhodli
 • 00:10:28 tento frapantní problém
  řešit štolou.
 • 00:10:32 Tu štolu razili na tři pokusy.
  Dvakrát se netrefili.
 • 00:10:35 Až tou třetí se skutečně
  do toho údolí dostali.
 • 00:10:38 A skutečně jednou za nějakou dobu,
  řekněme za rok,
 • 00:10:41 bylo prostřednictvím té štoly
  nutno sem napustit vodu.
 • 00:10:46 Takže to bylo
  nejstřeženější tajemství
 • 00:10:49 a největší
  Achillova pata Karlštejna.
 • 00:10:53 Studna na Karlštejně
  zajisté není nejhlubší studnou
 • 00:10:56 na českých hradech.
  Nejhlubší studna by měla být
 • 00:11:00 na hradě Zbirohu
  a měla by mít přes 160 metrů.
 • 00:11:02 Tady se ovšem ta vody musela
  vytahovat z velké výšky nahoru
 • 00:11:05 a k tomu tady bylo stejně jako na
  mnoha jiných hradech šlapací kolo.
 • 00:11:09 Ale zachovalo se jen tady.
  Takže milý Jardo,
 • 00:11:13 máte skvělou možnost si to zkusit.
  Prosím.
 • 00:11:16 Tak po vzoru českých veverek.
 • 00:11:28 Jsme na suchu!
  Jsme na suchu, profesore.
 • 00:11:31 Takže já vám musím pomoct.
  Tak jdeme na to.
 • 00:11:36 Tak a jdem.
 • 00:11:49 -No, běž, běž!
  -Dobrý, dobrý.
 • 00:12:20 Ve svém obytném patře... Jardo,
  tam ne, tam je královský prevít.
 • 00:12:24 Ve svém obytném patře
  měl Karel IV.
 • 00:12:28 čtyři velice pohodlné,
  komfortní místnosti,
 • 00:12:32 jejichž součástí
  byla i malá domácí kaple,
 • 00:12:35 kde si můžeme dodnes
  prohlédnout slavný triptych
 • 00:12:38 Thomasa di Modena, který si Karel
  přivezl z italských cest.
 • 00:12:43 A tam ty dveře,
  do nichž nahlížíte,
 • 00:12:47 vedou na schodiště,
  které spojovaly,
 • 00:12:50 řekli bychom dneska, královský
  apartmán s obydlím císařovny,
 • 00:12:55 které je o patro výš.
 • 00:12:58 A profesore, co tady ta plastika?
  Není to snad nějaké
 • 00:13:01 symbolické vyjádření
  některého z Karlových manželství?
 • 00:13:04 Ne, ne! To nemá s Karlem IV.
  vlastně nic společného,
 • 00:13:08 protože ta korunovaná hlava je
  poslední pohanský císař Maxencius,
 • 00:13:13 na kterém stojí jako apoteóza
  vítězství křesťanství
 • 00:13:17 svatá Kateřina.
  Ale pojďte se teď podívat vedle.
 • 00:13:20 Tady si můžeme prohlédnout
  něco velice vzácného.
 • 00:13:24 Vlastně se teď dostáváme
  do jediné zachované
 • 00:13:29 táflované světnice nebo tabulnice,
 • 00:13:31 jak se také
  staročesky říkalo u nás.
 • 00:13:35 To byla věc, která byla
  na středověkých hradech běžná.
 • 00:13:38 Je to vlastně způsob zateplení
  hradního interiéru pomocí dřeva,
 • 00:13:44 a v tomto případě dřeva,
  které je vidět,
 • 00:13:47 to znamená,
  že stěny jsou obloženy
 • 00:13:49 takovými
  plastickými dřevěnými tabulemi.
 • 00:13:55 Svůj největší poklad ukrýval
  Karlštejn úplně nahoře.
 • 00:13:58 Uprostřed nejvyšší hradní věže
  je skryta Kaple svatého kříže,
 • 00:14:03 Jedna z nejúžasnějších galerií
  celé středověké Evropy.
 • 00:14:07 Nádherný prostor s klenutým stropem
  vykládaný zlatem,
 • 00:14:10 benátským sklem,
  křišťálem a drahokamy,
 • 00:14:14 znázorňující
  kompletní nebeský Jeruzalém
 • 00:14:17 z dílny Mistra Theodorika.
 • 00:14:20 Byla to víc kaple nebo sejf?
 • 00:14:24 No, sejf je takové
  trošku ošklivé slovo.
 • 00:14:28 Trezor možná
  spíš bychom mohli říct.
 • 00:14:30 Ono to vlastně bylo
  svým způsobem obojí.
 • 00:14:33 Byly tady uloženy ty největší,
  nejvýznamnější
 • 00:14:37 a nejcennější věci jak říšské,
  tak české.
 • 00:14:40 To znamená, že to bylo
  pevné a bezpečné místo.
 • 00:14:43 Ovšem v rámci toho středověkého
  systému myšlení
 • 00:14:46 samozřejmě k té pevnosti a
  bezpečnosti přispíval i ten fakt,
 • 00:14:50 že šlo o takový posvátný prostor,
 • 00:14:54 takže to bylo ještě
  takové pojištění té pevnosti.
 • 00:15:05 Legendární opat Suger,
  když ve 12.století
 • 00:15:09 koncipoval výstavbu
  chrámu svatého Denise u Paříže,
 • 00:15:13 v místě posledního odpočinku
  velkých franckých králů,
 • 00:15:17 vyslovil myšlenku,
  že Bůh je světlo.
 • 00:15:21 Císař Karel byl o tom
  nepochybně přesvědčen také.
 • 00:15:27 Jsme na náměstí nejzápadnějšího
  města Českého království,
 • 00:15:30 ale moc česky to tady nevypadá.
 • 00:15:33 Skutečně jsme
  téměř na dohled Norimberka.
 • 00:15:36 Karel IV. někdy po roce 1355
  se rozhodl
 • 00:15:40 v rámci své bohemocentrické
  koncepce říše
 • 00:15:43 rozšířit České království
  a mezi Norimberkem a Čechami
 • 00:15:49 skoupil, co mohl
  a utvořil tady nové území
 • 00:15:52 s centrem v Sulzbachu,
  které nazýval Nové Čechy.
 • 00:15:56 Nejzápadnější místo bylo
  do té doby trhové místo Lauf,
 • 00:16:00 které vlastně povýšil na město
  a kde postavil svůj nádherný hrad
 • 00:16:07 jako takovou výkladní skříň,
 • 00:16:09 bránu a symbolický vstup
  do Českého království.
 • 00:16:13 Akorát je škoda,
  že ten český lev není vidět.
 • 00:16:17 Tady z takové blízkosti
  je skutečně zakrytý
 • 00:16:20 bránou vnějšího opevnění, která
  byla postavena v 16. století,
 • 00:16:24 ale původně průčelí vstupní věže
  kromě sochy svatého Václava,
 • 00:16:31 do jejíž hlavy se bohužel
  na konci druhé světové války
 • 00:16:34 trefili Američané,
  bylo opatřeno i tím českým lvem.
 • 00:16:39 Celý hrad má pouze
  českou královskou symboliku
 • 00:16:44 a už na té vstupní bráně
  to bylo velice pregnantně patrné.
 • 00:16:48 To je možná první hrad Karlův,
  který není na nějakém dominantním
 • 00:16:53 místě vysoko nad krajinou, ale
  takhle v rovině uprostřed řeky.
 • 00:16:57 Ano, hrad stojí
  na ostrůvku říčky Pegnitz
 • 00:17:01 a vlastně tady okolo Laufu
  žádný kopec pro hrad nebyl,
 • 00:17:06 tak se zvolil ostrůvek v řece.
 • 00:17:08 Ten ryze český vodní hrad
  na dohled od Norimberka
 • 00:17:11 skrývá uvnitř unikát.
  Mnoho detailů po Karlovi
 • 00:17:15 tu sice nezůstalo, ale v erbovní
  síni máme unikátní možnost vidět
 • 00:17:20 nejstarší souborné vyobrazení
  erbů českých pánů,
 • 00:17:24 královských měst a arcibiskupství.
 • 00:17:27 Třeba Kutná Hora zde má první obraz
  svého městského znaku.
 • 00:17:30 Král v této místnosti
  přijímal návštěvy z Čech
 • 00:17:34 a česká erbovní síň v horní Falci
  měla patrně působit
 • 00:17:37 na strunu národní hrdosti
  českých pánů.
 • 00:17:41 Nám to tady taky způsobilo
  příjemné překvapení.
 • 00:17:44 Tady vlastně i pro to město, které
  tady Karel u svého hradu založil,
 • 00:17:48 byl zvolen
  typ velice monumentální,
 • 00:17:52 od antických triumfálních bran
  a oblouků odvozené brány,
 • 00:17:57 kterou kromě toho Laufu,
  Karel použil na Novém Městě
 • 00:18:03 Pražském a na Vyšehradě. Ty brány v
  Praze představovaly dominanty
 • 00:18:07 jeho Nového Města
  a zjevně se staly předlohou
 • 00:18:11 tady pro tuto stavbu,
  kterou postavili laufští měšťané.
 • 00:18:14 Tady jsme už na Vyšehradě.
  Na vstupu od Pankráce
 • 00:18:17 přímo proti Jedličkovu ústavu.
  Stojí zde torzo mohutné
 • 00:18:21 vyšehradské brány Špičky.
  Vedle které byla brána v Laufu
 • 00:18:26 jen menším příbuzným.
  Mnoho z ní ale nezbylo.
 • 00:18:29 Tak v Čechách pomíjí sláva světa.
  To uvidíme ještě mnohokrát.
 • 00:18:37 Jen několik metrů za vstupní cedulí
  s nápisem Nurnberg,
 • 00:18:41 stojí podél chodníku
  pamětní sloup.
 • 00:18:44 Tudy probíhala
  hranice Českého království.
 • 00:18:47 Na rozdíl od předchůdců,
  nepotřeboval k tomu Karel IV.
 • 00:18:50 rachot mečů a pach spálenišť.
 • 00:18:53 I když je fakt, že nad některými
  jeho diplomatickými metodami
 • 00:18:56 bychom dnes
  nevěřícně kroutili hlavou.
 • 00:19:01 Václav IV. - Karlův vymodlený syn
  až ze třetího manželství.
 • 00:19:05 Tady ještě nadějný mladíček
  po boku otce,
 • 00:19:08 později intrikami umořený muž
  a římský král.
 • 00:19:12 Asi musel svého velkého otce
  občas nenávidět.
 • 00:19:14 Nikoli za jeho velikost,
  ale za křehké mocenské obchody,
 • 00:19:18 které po něm musel převzít
  a které ho nakonec převálcovaly.
 • 00:19:22 Ale Václav byl zároveň syn
  vzdělaného otce,
 • 00:19:26 miloval umění
  a na jeho hradech je to vidět.
 • 00:19:29 Točník postavil poté,
  co níže vyhořel Žebrák.
 • 00:19:36 Slyšíte to, profesore?
 • 00:19:38 Meluzínu? Slyším, samozřejmě.
  Má tady taky proč foukat.
 • 00:19:42 Jsme na vysokým kopci a tady
  profukuje tím obrovským sálem
 • 00:19:46 v tom vnějším paláci,
 • 00:19:48 který tady nechal
  Václav IV. postavit v době,
 • 00:19:51 kdy ještě předpokládal,
  že bude císařem
 • 00:19:55 a povede zde
  důležitá diplomatická jednání.
 • 00:19:59 Proto ten hrad také tak vybavil.
  Vznikl tady obrovský palác
 • 00:20:02 ve tvaru písmene L. My jsme
  ve zbytcích toho kratšího křídla
 • 00:20:06 a ten obsahoval ve druhém patře
  velikánský sál.
 • 00:20:11 S jakou kapacitou
  návštěvníků se počítalo,
 • 00:20:15 napovídá
  i obrovská stáj v suterénu,
 • 00:20:18 která podle některých odhadů
  byla zamýšlena až pro 90 koní.
 • 00:20:23 Na tom paláci
  si dneska můžeme prohlédnout
 • 00:20:26 vzorně obnovenou střechu,
 • 00:20:29 která díky nálezům
  vlastně je velmi autentická.
 • 00:20:34 Její tvar i řešení krovu
  odpovídá středověké situaci.
 • 00:20:38 Takže i to
  je dneska jedna z lahůdek
 • 00:20:42 a specialit tohoto hradu.
 • 00:20:47 Speciality na Václavových hradech
  by vydaly na zvláštní pořad.
 • 00:20:51 14.století bylo v Čechách
  stoletím relativně klidným,
 • 00:20:55 takže místo opevňování
  se zkrášlovalo.
 • 00:20:58 V módě i architektuře.
 • 00:21:01 Vidíte ta okna?
  Dává to nějakou logiku, kromě té,
 • 00:21:05 že je to divné? Připomínám,
  že jsme ve 14. století!
 • 00:21:13 Třetí okno zazdilo baroko,
  ale stejně...
 • 00:21:18 Co k tomu Václava vedlo, že chtěl
  mít všechno tak okázale jinak?
 • 00:21:21 Byl to revolucionář,
  nebo floutek, nebo snob?
 • 00:21:27 Takhle bych to přímo neřekl.
 • 00:21:30 Bylo to
  samozřejmě umělecké pojetí,
 • 00:21:33 které si v tom libovalo.
  Ale po pravdě řečeno,
 • 00:21:36 určitá revolta
  asi základem tohoto pojetí byla.
 • 00:21:39 Nad Václavem se totiž vznášel
  neustále stín jeho velkého otce
 • 00:21:43 a jeho velkých skutků,
  kterým on se sotva mohl rovnat
 • 00:21:47 a které sotva mohl překonat.
 • 00:21:50 Takže všechno
  přímo programově dělal jinak.
 • 00:21:55 A jelikož jeho otec a architektura
  do té doby všechno dělali tak,
 • 00:21:59 jak se to dělat má,
  tak právě vymyslel kuriózní,
 • 00:22:03 neobvyklá, a dneska bychom
  mnohdy řekli, až obskurní řešení,
 • 00:22:07 což ostatně dvorská huť
  tady na Točníku
 • 00:22:10 rozehrála na mnoha místech.
 • 00:22:19 Tohle je věc,
  která mě hodně zajímá.
 • 00:22:21 Proto jsem vás sem táhnul
  do příkopu pod hradby.
 • 00:22:25 To je hodně nestandardní,
  tady ta záležitost.
 • 00:22:28 To jsem ještě neviděl.
 • 00:22:29 No, ono se to
  tak moc vidět vlastně nedá.
 • 00:22:34 Tady ta branka s padacím můstkem
  je totiž projekt klaustrofobie,
 • 00:22:40 která se vyvinula u Václava IV.
  po jeho nedůstojném zajetí,
 • 00:22:45 takže on pak na svém novém hradu
  trpěl představou,
 • 00:22:49 že ho můžou zahnat do nějakého
  koutku a nebude mít kam utéct,
 • 00:22:53 a tak ho nechal vybavit výpadními
  brankami na všechny strany.
 • 00:22:57 Tady byl padací můstek,
  který zapadal do té vpadliny.
 • 00:23:01 Bylo možno ho spustit dolů.
  Byly na něm asi natlučené
 • 00:23:04 nějaké špricle
  a král mohl vcelku
 • 00:23:08 na všechny strany
  z toho svého paláce utéct.
 • 00:23:12 Navzdory všemu úsilí
  smutnému konci nakonec neutekl.
 • 00:23:16 Rozkol v papežství,
  odbojnost šlechty
 • 00:23:19 a intriky bratra Zikmunda,
 • 00:23:22 který naopak po otci
  talent k moci zdědil
 • 00:23:25 a dotáhl to
  až na římského císaře,
 • 00:23:27 to je jenom část problémů,
  za které Václav nemohl.
 • 00:23:31 A pak spousta těch,
  které si působil sám.
 • 00:23:34 Ostatky Václava dnes odpočívají
  ve Svatovítské katedrále
 • 00:23:38 po boku dalších českých králů.
 • 00:23:41 Ale i sem Václavova cesta
  z nedalekých Kunratic
 • 00:23:44 trvala dlouhých pět let.
 • 00:23:46 Čas Lucemburků na českém trůně
  spěl do neslavného konce.
 • 00:23:52 Tady skutečně jako optimistický
  mladík zachycený král
 • 00:23:56 měl osudy dramatické i po smrti,
 • 00:23:59 protože zemřel
  na Novém hradě u Kunratic
 • 00:24:05 a pak ho čekalo putování,
 • 00:24:08 a to putování
  bylo poměrně dramatické.
 • 00:24:11 Nakonec byl tajně na lodičce
  převezen
 • 00:24:14 do pohřebiště českých králů,
  založeného Václavem II.,
 • 00:24:18 kláštera Zbraslavského.
 • 00:24:21 Tam ovšem klid nenalezl.
 • 00:24:24 Poté, co klášter vyrabovali husité,
 • 00:24:27 dokonce vytáhli jeho mrtvolu
  a ne moc uctivě s ní zacházeli,
 • 00:24:32 a pak ho vlastně
  čekala další cesta,
 • 00:24:36 než nalezl konečně klid
  a odpočinek tady v katedrále.
 • 00:24:41 A co to znamená ne moc uctivě?
  Jak s ním zacházeli?
 • 00:24:46 Oni tam kvasili a popíjeli
 • 00:24:51 a protože byla známa králova
  příchylnost k takovým věcem,
 • 00:24:55 tak ho učinili
  poněkud morbidní součástí
 • 00:24:59 svého alkoholního veselí.
 • 00:25:35 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2008

Související