iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 6. 2008
16:50 na ČT2

1 2 3 4 5

138 hlasů
19599
zhlédnutí

Tisíc let české myslivosti

Bažanti v Židlochovicích — Škody způsobené zvěří — Myslivci z Lazska

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Tisíc let české myslivosti

 • 00:00:40 Do hlubokých lesů patří
  od nepaměti.
 • 00:00:44 Pro člověka odedávna cenná kořist,
 • 00:00:46 ale také zvěř budící strach, úctu
  a obdiv pro svou odolnost.
 • 00:00:52 Nebezpečný lov zobrazují
  už staré rytiny a obrazy.
 • 00:00:56 Je to prase divoké,
  neboli černá zvěř.
 • 00:01:03 Černou zvěř, respektive divočáky,
 • 00:01:05 je možné považovat za -
  a to bez nadsázky -
 • 00:01:07 za neinteligentnější zvěř,
  která se na našem území nachází.
 • 00:01:10 Základ tvoří rodinná tlupa,
  nebo rodinná skupina,
 • 00:01:14 kterou vede nejzkušenější bachyně.
 • 00:01:17 Buď je jedna se selaty,
 • 00:01:19 anebo může mít několik
  starších dcer.
 • 00:01:22 Bachyně v rámci pohybu v přírodě
  celou skupinu učí,
 • 00:01:27 jak se má v daném prostředí chovat,
  kde jsou vhodné podmínky pro život,
 • 00:01:32 kde má své stávaniště
  a kde najde dostatek potravy.
 • 00:01:37 Nyní divočáci strádají
 • 00:01:39 a ze zoufalství hledají všechno,
  co je k sežrání nebo k snědku.
 • 00:01:46 A toto je potom výsledek.
 • 00:01:50 Takovou škodu udělá
  jeden divočák za noc.
 • 00:01:54 Má nedostatek živočišné bílkoviny
 • 00:01:57 a hledá různé larvy,
  ponravy a myši.
 • 00:02:04 Naše honitba má přibližně
  tisíc hektarů.
 • 00:02:06 Je to převážně polní honitba,
  z toho máme asi sto hektarů lesa.
 • 00:02:13 Je to přibližně jeden
  stohektarový les.
 • 00:02:16 Divočáci tady v zimě nejsou.
 • 00:02:18 Přes zimu jsou na horách
  nebo na kopečkách
 • 00:02:23 a na jaro se z těch kopečků
  stáhnou sem dolů,
 • 00:02:28 udělají nám škody, poničí kultury,
 • 00:02:32 a na podzim zase odtáhnou
  nahoru do hor.
 • 00:02:36 Přemnožená černá zvěř
 • 00:02:38 působí člověku citelné škody
  na pastvinách,
 • 00:02:40 v lese i na polích.
 • 00:02:44 Divoká prasata jsou všežravci,
 • 00:02:45 živí se rostlinnou i živočišnou
  potravou,
 • 00:02:48 od hmyzu přes hlodavce a ptáky,
  až po mladou drobnou zvěř.
 • 00:02:54 Likvidují i značné množství
  nemocné a padlé zvěře.
 • 00:02:58 Černá zvěř plní svou důležitou roli
  v ekosystému.
 • 00:03:04 Když mluvíme o škodách zvěří,
 • 00:03:09 tak problémem tady v téhle oblasti
  je situace,
 • 00:03:11 že za škodu, kterou způsobí zvěř
  na zemědělských pozemcích,
 • 00:03:15 na plodinách, kulturách
  i na lesních porostech,
 • 00:03:18 odpovídá uživatel honitby.
 • 00:03:21 Bohužel ty škody vznikají,
 • 00:03:23 tedy u nás v regionu je to
  převažující procento případů,
 • 00:03:26 vznikají v honitbách, kde ta zvěř,
  která způsobuje škody,
 • 00:03:31 což je v našem případě nejvíc
  zvěř černá,
 • 00:03:35 tak ta zvěř se stěhuje do těch
  dotčených honiteb v letním období,
 • 00:03:41 v době, kdy je v honitbách
  zemědělská kultura,
 • 00:03:46 která poskytuje potravu a krytinu
 • 00:03:48 a v tomto období je možnost
  myslivců
 • 00:03:52 eliminovat škody věcí náhody.
 • 00:03:57 Od poloviny dubna
  jsou na obrovských lánech řepky,
 • 00:04:01 které jsou dostatečným krytem
  pro černou zvěř.
 • 00:04:06 Z těchto řepek bez problémů
 • 00:04:08 přejde do zrajících obilnin,
  především pšenic,
 • 00:04:12 a pak přechází do kukuřic.
 • 00:04:15 Kukuřice v současných podmínkách
  bývají na polích do prosince,
 • 00:04:19 někdy až do konce ledna.
 • 00:04:21 To znamená, že téměř více než
  dvě třetiny roku
 • 00:04:25 se černá zvěř bez jakéhokoli
  zásahu člověka,
 • 00:04:28 protože v těchto velkých lánech
  ji není možno lovit,
 • 00:04:31 tak se bez zásahu člověka
  pouze rozmnožuje,
 • 00:04:34 konzumuje oblíbený druh potravy
  a odpočívá.
 • 00:04:38 Ideální podmínky na to,
  aby ta populace vzrůstala.
 • 00:04:42 Dospělé bachyně mají selata
  dokonce dvakrát do roka,
 • 00:04:45 a ta selata nebo ty bachyňky,
  které se narodí na začátku roku,
 • 00:04:50 ještě na konci roku stihnou
  mít nové pokolení.
 • 00:04:54 Ten geometrický nárůst
  ukazují i statistiky,
 • 00:04:58 respektive plán lovu.
 • 00:05:00 Na začátku 80. let
 • 00:05:02 se v České republice lovilo
  pouze okolo 10-12 tisíc kusů,
 • 00:05:07 v roce 2004 už bylo uloveno
  přes 120 tisíc kusů.
 • 00:05:15 Když se dělá redukce
  divokých prasat,
 • 00:05:18 tak je třeba ji dělat na horách,
  nebo na podzim,
 • 00:05:22 ale nyní si myslím, že už je pozdě,
 • 00:05:25 protože přijdou bachyně,
  mají selata,
 • 00:05:29 nedá se do toho střelit,
 • 00:05:30 je to protizákonné
  a je to nemyslivecké.
 • 00:05:34 To znamená, že nám nezbývá
  nic jiného,
 • 00:05:36 než krmit v lese, ve vysokém lese,
 • 00:05:39 aby divočáci neudělali škodu
 • 00:05:42 a pokusit se je co nejvíce
  odlákat z polí
 • 00:05:46 a na pole dávat vlasy,
  mít tam služby, hlídat ta pole
 • 00:05:52 a všemi dostupnými prostředky
  je vyhánět z polí,
 • 00:05:55 protože zničí úrodu
  a jedná se o statisícové škody.
 • 00:06:03 Škoda, kterou tu divočáci udělají,
  se nedá nijak zaplatit,
 • 00:06:07 protože kdybychom měli
  veškerou škodu zaplatit,
 • 00:06:08 tak to znamená bankrot.
 • 00:06:10 Nejsme schopni si na to vydělat,
  ani z domu tyto peníze donést.
 • 00:06:15 Sbíráme vlasy z kadeřnictví,
 • 00:06:17 včetně všech tamponů
  a všech odlakovačů a tak dále,
 • 00:06:22 protože vlasy mají lidský pach
  a tampóny zase mají chemický pach
 • 00:06:29 a to spolu působí velice dobře.
 • 00:06:32 Zvěř to cítí až skoro na 300 metrů.
 • 00:06:35 My myslivci se snažíme neustále
  jejich stavy snižovat
 • 00:06:38 hlavně kvůli tlaku
  na zemědělské plochy.
 • 00:06:41 Čím více se snažíme s ní bojovat,
  tak tím ona se více přizpůsobuje.
 • 00:06:47 Myslivci s ní bojují,
 • 00:06:49 zemědělci s ní bojují,
  právě kvůli škodám,
 • 00:06:53 státní správa se snaží s ní
  intenzivně bojovat,
 • 00:06:56 zahrádkáři,
 • 00:06:58 ale dneska v podstatě
  už i návštěvníci lesa,
 • 00:07:01 protože z ní mají strach.
 • 00:07:02 A ona toto všechno překonává
  a žije si svým poklidným životem,
 • 00:07:06 který jenom upravuje,
 • 00:07:07 tak jak člověk jí klade
  různé překážky,
 • 00:07:10 aby jí znesnadňoval život,
 • 00:07:12 tak ona se tomu dokonale
  přizpůsobuje
 • 00:07:14 a v podstatě ty své stavy udržuje.
 • 00:07:19 Proti škodám,
  způsobeným černou zvěří,
 • 00:07:23 se dá bojovat nejrůznějším
  způsobem.
 • 00:07:25 Jeden ze způsobů je ten,
 • 00:07:28 že do seníku se nám tu nastěhoval
  bezdomovec.
 • 00:07:31 Napřed jsme byli zlí,
  ale pak jsme zjistili,
 • 00:07:33 že je to výborná ochrana
  proti škodám,
 • 00:07:38 protože tento seník je uprostřed
  kukuřičných polí
 • 00:07:43 a bezdomovec má takový
  výborný odér,
 • 00:07:47 který zvěři nevoní, plaší ji
 • 00:07:52 a výborným způsobem
  ta pole ochraňuje od škod.
 • 00:07:59 Když jsme si to nakonec
  vykalkulovali,
 • 00:08:01 tak jsme zjistili,
  že nejlepší by bylo
 • 00:08:03 koupit nějakou starou, vyřazenou
  maringotku za deset tisíc,
 • 00:08:08 postavit ji doprostřed
  kukuřičného pole,
 • 00:08:11 uvědomit bezdomovce, že tam můžou
  bezplatně v noci přespat
 • 00:08:16 a garantuji vám, že jediná škoda,
  která bude,
 • 00:08:21 tak bude vyšlapaný chodník
  mezi cestou a tou maringotkou
 • 00:08:23 a na poli žádné škody nevzniknou.
 • 00:08:27 Stavy černé zvěře dneska jsou
  problémem celé Evropy,
 • 00:08:31 ale je to jenom proto,
  že černá zvěř při své inteligenci
 • 00:08:35 se opravdu s tím člověkem
  naučila žít.
 • 00:08:39 Některé druhy se s tím absolutně
  neztotožnily, mizí z naší přírody,
 • 00:08:46 když si vezmeme tetřevy,
  velké šelmy,
 • 00:08:48 ale divočák, přestože to není
  žádný drobeček,
 • 00:08:50 tak na našem území měl své místo,
 • 00:08:53 stále ho tam má
  a stále ho tam mít bude,
 • 00:08:56 protože i kdyby se cokoliv stalo
  s naší zeměkoulí,
 • 00:08:59 tak dle vědeckých studií
  jedno ze zvířat,
 • 00:09:02 které by stoprocentně přežilo,
  tak by právě byla černá zvěř.
 • 00:09:19 V Židlochovicích na Jižní Moravě
 • 00:09:22 najdeme v nádherné krajině
  obory plné zvěře
 • 00:09:26 a také historické bažantnice,
  založené na konci 17. století.
 • 00:09:32 Bažanti se tady chovají dodnes,
  nejen pro lov,
 • 00:09:35 ale i pro doplňování stavů divoké
  bažantí zvěře do volné přírody.
 • 00:09:44 U nás na polesí Židlochovice
 • 00:09:46 obhospodařujeme čtyři největší
  bažantnice
 • 00:09:47 Lesního závodu Židlochovice -
  je to bažantnice Rumunská,
 • 00:09:50 bažantnice Měninská,
  bažantnice Knížecí les
 • 00:09:53 a bažantnice Němčický les.
 • 00:09:56 V těchto terénech v okolí
  Źidlochovic,
 • 00:10:00 Pohořelicka a Velkého dvoru
 • 00:10:01 bažanti nacházejí ideální prostředí
  ke svému zdárnému vývoji a životu.
 • 00:10:08 Už od 17. - 18. století
  se zde vyskytoval
 • 00:10:12 v divokých populacích,
  ve vysokých počtech.
 • 00:10:16 Celková honitba polesí
  Židlochovice
 • 00:10:17 je asi 5 tisíc hektarů,
 • 00:10:21 z toho asi 3,5 tisíce hektarů
  tvoří ochranné pásmo bažantnic.
 • 00:10:26 To prostředí je ideální v tom,
  že se tady nachází spousta remízků,
 • 00:10:32 ty lesy nejsou hluboké,
 • 00:10:36 jedná se o aluviální nivy
  v okolí toků řek.
 • 00:10:43 Naším posláním v bažantnicích
 • 00:10:45 je skloubit lesnické a myslivecké
  hospodaření ve zdejších porostech.
 • 00:10:52 Toto hospodaření zde vzniklo
  před několika staletími
 • 00:10:56 a my stále navazujeme na to dobré,
  co ti naši předci zde vykonali
 • 00:11:01 a snažíme se přizpůsobit
  zdejší prostředí nejenom bažantu,
 • 00:11:06 ale veškeré drobné zvěři, zajícům,
  srnčí zvěři,
 • 00:11:11 brodivým ptákům i obojživelníkům,
 • 00:11:14 kdy se snažíme vytvořit v lese
  mozaiku luk, lesů, napajedel,
 • 00:11:18 mokřadů a zvěřních políček.
 • 00:11:23 Bažantnice tak neslouží jen chovu
  jednoho druhu zvěře.
 • 00:11:27 Díky práci lesníků a myslivců
 • 00:11:29 se udržují v zemědělsky využívané
  krajině
 • 00:11:32 zelené ostrovy s pestrou faunou
  a flórou.
 • 00:11:42 Na této práci se už čtyři desítky
  let podílí bažantník Jan Šmikmátor.
 • 00:11:49 Pro mě jako lesníka v bažantnici
 • 00:11:53 se nejedná jenom o práci s bažanty,
  o pěstování bažantů,
 • 00:11:56 ale v zimním období
  se provádí těžba,
 • 00:12:00 následuje zalesnění porostů,
 • 00:12:03 v květnu naskladňujeme jednodenní
  kuřata do odchoven
 • 00:12:07 a staráme se o ně až do podzimku.
 • 00:12:11 Nejtěžší období je zhruba do stáří
  tří až čtyř týdnů,
 • 00:12:15 kdy se objeví u bažanta nemoci
 • 00:12:19 a je potřeba zajistit,
 • 00:12:22 aby v odchovnách byla stálá
  teplota,
 • 00:12:24 samozřejmě hygiena,
 • 00:12:26 potom ve stáří asi šesti týdnů
 • 00:12:29 se bažanti přestěhují
  do vypouštěcích voliér
 • 00:12:32 a postupně jak bažanti stárnou,
  zhruba do dvanácti týdnů,
 • 00:12:36 začnou přelétávat voliéry,
  tak je pustíme do volné přírody.
 • 00:12:44 A když jsou ti bažanti
  už tak týden, čtrnáct dní venku,
 • 00:12:48 tak sami o sobě začnou reagovat
  na káně, jestřáby, lišky
 • 00:12:53 a začnou se schovávat.
 • 00:12:56 A po dobu dvou měsíců,
  než přijdou do honu,
 • 00:13:00 tak ti bažanti jsou naprosto
  vyspělí,
 • 00:13:02 soběstační po všech stránkách.
 • 00:13:06 Lovy v historických bažantnicích
  byly vždy prestižní událostí,
 • 00:13:10 účastnily se jich významné domácí
  i světové osobnosti.
 • 00:13:15 Bažantnice Rumunská získala
  své jméno jako památku na hon
 • 00:13:19 za účasti rumunského krále
  Carolla II.
 • 00:13:24 I dnes jsou židlochovické
  bažantnice ve světě pojmem.
 • 00:13:28 Důležitým pomocníkem lovců
  je i tady lovecký pes.
 • 00:13:33 Samozřejmě k myslivosti
  patří kynologie,
 • 00:13:35 takže od svých dvanácti let,
 • 00:13:37 kdy jsem předvedl svého
  prvního psa,
 • 00:13:41 tak se kynologii věnuji dodnes.
 • 00:13:46 Moji chovnou stanici založil
  můj dědeček
 • 00:13:50 a předal ji svému synovi,
  Zdeňku Šmikmátorovi,
 • 00:13:54 který ji předal zase mně,
 • 00:13:57 tak je to vlastně takový
  generační postup,
 • 00:14:00 kdy se předávaly zkušenosti
  s výcvikem psů z otce na syna.
 • 00:14:08 Otec měl jednu velmi dobrou
  vlastnost,
 • 00:14:10 on dokázal psychiku psa
  vycítit.
 • 00:14:16 On věděl, jak na toho psa má jít,
 • 00:14:19 čili on si s tím psem vytvořil
  takový vztah
 • 00:14:23 a ten pes ho bral jako pána.
 • 00:14:28 On nedělal nějaké drastické
  výcvikové metody,
 • 00:14:32 ale hodně se vžil do myšlení
  toho psa
 • 00:14:36 a v tom byl ten jeho úspěch,
 • 00:14:39 že dokázal vycvičit kteréhokoli
  psa jakéhokoli plemene.
 • 00:14:44 V tom byl velice dobrý.
 • 00:14:49 Myslím si, že nedosahuji kvalit
  svého otce,
 • 00:14:52 ale snažil jsem se ho napodobit
 • 00:14:54 a tak jsem si udržel takovou
  dobrou úroveň
 • 00:14:57 v pokračování chovné stanice
  Javořice.
 • 00:15:02 Mám fenku, která má asi
  jedenáct měsíců,
 • 00:15:05 má výborné lovecké vlastnosti,
  vynikající nos,
 • 00:15:10 který předvedla na zkouškách vloh,
  kde obstála s plným počtem bodů
 • 00:15:16 a tak se snažím to,
  co otec dělával kdysi,
 • 00:15:21 že fenka je zavřená v psinci,
  ale žije s námi i v bytě,
 • 00:15:26 aby si zvykla všude tam,
  kde jsem já,
 • 00:15:29 aby byla pořád se mnou.
 • 00:15:31 Tady vidíte takový pěkný příklad,
 • 00:15:34 jak lovecký pes má svoje křesílko
  a dívá se s námi na televizi.
 • 00:15:41 To bude lovec - fena, ta až se
  vypracuje trošičku a zklidní,
 • 00:15:47 tak to bude lovec.
 • 00:15:50 To člověk tak nějak vycítí,
  že ten pes má v sobě jiskru.
 • 00:15:57 A pak se tomu psovi věnuješ,
  pokud jsou volné chvíle, tak pořád.
 • 00:16:02 Více méně trpí rodina,
 • 00:16:05 protože místo aby člověk vzal
  manželku do kina,
 • 00:16:08 tak vezme psa a jde do lesa.
 • 00:16:12 A tak Jan Šmikmátor už léta spojuje
  v židlochovické bažantnici
 • 00:16:16 svou největší radost -
 • 00:16:18 chov německých krátkosrstých ohařů
  s prací bažantníka.
 • 00:16:40 Pusť!
 • 00:16:45 V obci Lazsko u Příbrami
 • 00:16:48 se myslivci podílejí na tvorbě
  životního prostředí
 • 00:16:51 konkrétně a prakticky.
 • 00:16:55 Mají velkou zásluhu
  na proměně části obce.
 • 00:16:59 S jejich pomocí tu vznikl
  na místě močálu rybník,
 • 00:17:03 který znamená pro toto místo
  nový život.
 • 00:17:09 My se jako myslivecké sdružení
 • 00:17:11 v současné době snažíme starat
  o tu krajinu, co máme v honitbě,
 • 00:17:16 snažíme se starat i jinde,
 • 00:17:17 protože dneska těch spolků,
  které by se o to chtěly starat,
 • 00:17:21 tak dobrovolných je velice málo.
 • 00:17:23 Dneska nám ve vesnicích zůstali
  buď dobrovolní hasiči,
 • 00:17:26 anebo myslivci a ostatní spolky,
  které byly, tak prakticky nejsou,
 • 00:17:30 takže zbývají pouze myslivci,
  kteří by tomu mohli přispět.
 • 00:17:37 Snažíme se pomoct jak zemědělcům,
  tak lesákům,
 • 00:17:39 sázíme stromečky, děláme oplocenky,
  pálíme klest,
 • 00:17:43 anebo zemědělcům sbíráme
  kameny na poli.
 • 00:17:54 Já jako starosta můžu říct,
 • 00:17:56 že tento spolek vybudoval a pomáhá
  udělat nejhezčí kout,
 • 00:17:59 který v obci bude,
  to je u toho rybníku Stříbrný,
 • 00:18:04 kde udržují přes tři hektary luk,
 • 00:18:08 posekali i louky, které byly
  dvacet let neošetřované
 • 00:18:12 a dneska jsme začali vysazovat
  budoucí lesopark,
 • 00:18:16 který bude na ploše hektar a půl.
 • 00:18:20 Revitalizujeme ten potok tak,
  že sázíme kolem potoka duby,
 • 00:18:22 což je vhodná skladba
  jak ke krytu zvěři,
 • 00:18:26 tak ke zpevnění těch břehů.
 • 00:18:28 A bude to taková páteř
  podél toho potoka,
 • 00:18:31 který vznikl z melioračního kanálu,
  který byl vybetonovaný dlaždicemi.
 • 00:18:35 Dneska jsou tam takové splavy,
 • 00:18:37 jsou tam tůně,
  jsou v tom obojživelníci,
 • 00:18:39 zvěř, ta tam ráda chodí,
 • 00:18:41 protože voda v krajině
  je nezastupitelná.
 • 00:18:45 A když tam tu vodu nemáme,
  v té krajině,
 • 00:18:47 tak můžeme dělat cokoliv,
 • 00:18:48 ale nebude tam zvěř
  a nebude tam život,
 • 00:18:50 protože voda je život.
 • 00:18:55 Vysazování zeleně podél vody
  bude pokračovat.
 • 00:19:00 Obec s rybníkem spojí lesopark
  s naučnou stezkou,
 • 00:19:03 aby se lidé poučili o vzácných
  druzích živočichů a rostlin,
 • 00:19:07 jako je například úpolín evropský,
 • 00:19:10 který roste nedaleko hráze
  Stříbrného rybníka.
 • 00:19:17 Pro mě je to velký odpočinek,
  protože dneska je uspěchaná doba,
 • 00:19:21 všichni se někam ženou za nějakými
  vidinami
 • 00:19:25 a ono někdy to taky není
  úplně to pravé ořechové.
 • 00:19:27 Pro lidi, kteří se tomu opravdu
  věnují a mají myslivost rádi,
 • 00:19:31 tak je to věc, která jim opravdu
  do toho života dá hodně.
 • 00:19:39 Já dokážu sedět na posedu,
  někdy si vezmu zbraň,
 • 00:19:44 podle toho,
  jak se s tím chci tahat,
 • 00:19:46 a někdy si tam jenom sednu
  s dalekohledem a sleduji to.
 • 00:19:50 A prakticky za celý rok
  třeba nevystřelím na kus zvěře.
 • 00:19:55 Ale když jsou třeba společné
  naháňky na divočáky
 • 00:20:00 a někdo mě třeba pozve,
  jsem rád,
 • 00:20:02 protože jsou to kolektivy,
 • 00:20:04 kde se sejde spousta lidí
  se stejným zájmem,
 • 00:20:07 se stejnou zálibou
  a se stejnou láskou k přírodě,
 • 00:20:12 tak to je krásný!
 • 00:20:15 Vesměs jsme tady dobrá parta.
 • 00:20:19 Chodím rád tady do toho sdružení
  kvůli tomu mysliveckému vyžití
 • 00:20:22 a nejenom kvůli tomu,
  že si tady popovídáme.
 • 00:20:26 Já pocházím z města, ale vždycky
  mě to táhlo celý život na vesnici.
 • 00:20:30 Teď se mi splnil sen, postavili
  jsme si tady ve vsi barák,
 • 00:20:34 s manželkou jsme se sem
  letos přestěhovali.
 • 00:20:37 Je vidět ta nádhera
  oproti tomu městu,
 • 00:20:40 jak se tady ta zvěř začíná
  stahovat k té vesnici.
 • 00:20:45 Teď jsem za barákem viděl
  koroptvičky,
 • 00:20:50 kohoutek obšlapoval tu koroptev,
 • 00:20:52 vydržel jsem se na to koukat
  čtvrt hodiny,
 • 00:20:55 to je taková nádhera,
 • 00:20:57 když se ta koroptev vrací zpátky
  do té přírody!
 • 00:21:06 My jsme s bráchou prakticky
  s přírodou a se zvěří odmalička,
 • 00:21:14 takže my to bereme automaticky,
 • 00:21:16 láska ke zvěři,
  láska k přírodě.
 • 00:21:21 A pro nás opravdu je podívaná,
 • 00:21:23 když si člověk může v lese sednout
  na ten posed
 • 00:21:26 a dívat se na tu zvěř.
 • 00:21:28 Je to prostě paráda...
 • 00:21:30 Leckdy jsou takové zážitky,
 • 00:21:32 že člověk za život
  to vidí jenom jednou.
 • 00:21:37 Já jsem sázel kdysi remízky,
  a teď je to čtyřicet let.
 • 00:21:43 A mám radost,
  když ty stromky vyrostou
 • 00:21:46 a ta zvěř má z toho požitek
  a my taky.
 • 00:21:51 Zvlášť když jdete po lese
  a říkáte si:
 • 00:21:53 Támhleto jsme sázeli
  támhleten rok,
 • 00:21:54 támhleto támhleten rok
  a vidíte, jak to krásně roste.
 • 00:21:58 Říkám, to je balada!
 • 00:22:02 Naší hlavní náplní je starost
  o tu zvěř,
 • 00:22:07 protože jsme příměstská honitba
 • 00:22:09 a té zvěře tady, bohužel,
  až tolik nemáme.
 • 00:22:11 Je tady opravdu jenom
  ta srnčí zvěř,
 • 00:22:13 takže se to snažíme udržovat
  tak nějak v mezích toho,
 • 00:22:16 aby tady aspoň něco z té zvěře
  a z té přírody zůstalo.
 • 00:22:20 Při našich společných akcích,
 • 00:22:22 když člověk přijde do toho
  kolektivu,
 • 00:22:24 tak si myslím, že jsme parta
  velice dobrých lidí, veselých,
 • 00:22:28 takže některé ty naše akce,
 • 00:22:31 poslední leče, co se dělají
  na závěr naší lovecké sezóny,
 • 00:22:35 bývají někdy opravdu veselé.
 • 00:22:39 A myslím si, že i té práce
 • 00:22:40 tady pro okolní obce,
  pro sdružení myslivecké,
 • 00:22:45 jsme udělali dost.
 • 00:22:48 Tady specielně v tom Laszku
  obec udělala nový Stříbrný rybník,
 • 00:22:53 staráme se tady o to jako sdružení,
 • 00:22:55 o údržbu, o sekání
  i výsadbu těch stromků tady,
 • 00:22:59 o tu přírodu a krajinu tady vůbec.
 • 00:23:04 "Základní kámen
  Stříbrného rybníkaŞ
 • 00:23:08 Nápad s tím rybníkem nás napadl,
 • 00:23:11 když jsme tam udělali revitalizaci
  takové skládky,
 • 00:23:15 bylo to v Programu péče o krajinu.
 • 00:23:18 A stáli jsme na vršku,
 • 00:23:19 dívali jsme se na zamokřené,
  kyselé louky, porostlé křovinami.
 • 00:23:26 A tam byl nápad udělat tam rybník.
 • 00:23:30 Stálo mě to hodně času
 • 00:23:33 na ministerstvu a podobně,
  po těch agenturách,
 • 00:23:36 ale v roce 2006 jsme ho dobudovali.
 • 00:23:39 Je tam v tom údolí,
 • 00:23:42 když se podíváme z vrchu Stříbrný,
  tak je to pohled
 • 00:23:44 a za každého počasí
  ten rybník má své kouzlo.
 • 00:23:50 A to kouzlo je v tom,
 • 00:23:52 že dává myslivcům a dalším
  obyvatelům vesnice
 • 00:23:55 společnou radost.
 • 00:24:01 Pro občany to určitě je místo,
  kam rádi chodí.
 • 00:24:05 A myslím si, že tím jsme přetvořili
  krajinu do takové krásné podoby,
 • 00:24:10 která už tady teď bude pořád.
 • 00:24:14 A myslím si, že až to dokončíme,
 • 00:24:16 tak celé to území, tam se bude
  pořád na co dívat.
 • 00:24:23 Mít pěknou krajinu tam, kde žijeme,
  těší asi každého z nás.
 • 00:24:29 Jaroslav Hrubý se z ní umí
  nejen radovat,
 • 00:24:31 ale dokáže i pomoci tomu,
 • 00:24:33 aby lidé společně pro svoje okolí
  něco udělali.
 • 00:24:37 A dívá se při tom očima starosty,
  ale i myslivce do budoucnosti.
 • 00:24:45 Přál bych si, aby naši potomci
  v tom díle pokračovali
 • 00:24:47 a projeví se, že člověk dokáže
  s přírodou žít, že ji neznásilňuje,
 • 00:24:53 a hlavně, že na tom mají podíl
  myslivci,
 • 00:24:57 kteří opravdu tu sílu dostávají
  z té přírody.
 • 00:25:27 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2008

Související