iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 5. 2008
16:50 na ČT2

1 2 3 4 5

115 hlasů
13890
zhlédnutí

Tisíc let české myslivosti

Myslivost v obrazech — Jaro v honitbě

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Tisíc let české myslivosti

 • 00:00:40 Na mnoha místech Čech a Moravy
 • 00:00:42 můžeme najít záchranné stanice
  pro volně žijící živočichy.
 • 00:00:47 Nejstarší z nich je v Bartošovicích
  na severní Moravě.
 • 00:00:52 Provozuje ji
  Český svaz ochránců přírody.
 • 00:00:56 Od roku 1983 tam přijali
  přes devět tisíc živočichů
 • 00:01:00 dvou set různých druhů -
  většinou to byli ptáci.
 • 00:01:05 Z nich se daří více než
  padesát procent
 • 00:01:07 navracet po uzdravení
  zpátky do přírody.
 • 00:01:13 V Bartošovicích působí
  i Centrum ekologické výchovy,
 • 00:01:16 určené především mládeži.
 • 00:01:18 Ale i myslivci se tu mohou
  leccos dozvědět.
 • 00:01:22 Stanice se podílí na projektech
  záchrany
 • 00:01:24 sovy pálené, sýčka obecného
  a především orla skalního.
 • 00:01:31 Vede ji myslivec a ochránce přírody
  Petr Orel.
 • 00:01:38 Já jsem dlouholetý myslivec,
  ale srdcem jsem skutečně ochranář.
 • 00:01:43 Ale já nedělám rozdíl mezi
  myslivcem a ochráncem přírody,
 • 00:01:46 já to skutečně chápu tak,
 • 00:01:48 že ten člověk, ať už dělá to
  či ono, nebo obojí jako já,
 • 00:01:52 musí mít vztah k té přírodě,
 • 00:01:54 musí mít v přírodě úctu
  ke všemu živému
 • 00:01:56 a velmi a velmi zvažovat,
 • 00:01:58 když to vezmu po té rovině
  myslivecké,
 • 00:02:02 kdy mám zmáčknout tu spoušť,
  kdy je to na místě,
 • 00:02:05 kdy je lepší, aby ta zvěř odešla,
  prostě vážit si jí, mít k ní úctu.
 • 00:02:11 To považuji za takový základ,
  to ostatní se už od toho odvíjí.
 • 00:02:16 Hlavní je se naučit tu přírodu
  vnímat a vědět o ní něco,
 • 00:02:19 protože tím poznáním zvěře,
  všech volně žijících živočichů,
 • 00:02:23 docházíte k úžasným věcem,
  úžasným poznáním,
 • 00:02:26 a to je mnohdy daleko hlubší,
  než nějaký lovecký zážitek,
 • 00:02:31 alespoň z mého pohledu.
 • 00:02:36 Orli skalní mě oslovili
  už jako velmi mladého kluka,
 • 00:02:40 dejme tomu v sedmnácti,
  v osmnácti letech,
 • 00:02:42 kdy jsem se poprvé dostal
 • 00:02:43 do kontaktu s těmito dravci
  v naší přírodě,
 • 00:02:46 měl jsem možnost tady
  v Beskydské pahorkatině
 • 00:02:49 sledovat orly skalní,
 • 00:02:51 byli to mladí ptáci na potulce.
 • 00:02:53 Bohužel zrovna v tom roce 1977-78
 • 00:02:57 došlo tady v tomto našem regionu
  k postřelení těchto ptáků
 • 00:03:01 a od té doby v podstatě byli
  v zajetí.
 • 00:03:05 Jednou z těch orlic, nebo orlů,
  kteří byli postřeleni,
 • 00:03:09 je samice Dina,
  ta je od toho roku 1977 v zajetí.
 • 00:03:16 To byla jedna z takových mých
  prvních myšlenek
 • 00:03:18 se tomuto druhu věnovat.
 • 00:03:20 Ne proto, že se jmenuji Orel,
 • 00:03:21 ale protože je to úžasně
  majestátní dravec,
 • 00:03:23 který si zaslouží tu pozornost,
 • 00:03:26 který byl člověkem ovlivněn
  negativně,
 • 00:03:30 přitom figuruje v symbolech
  státních a já nevím v čem všem,
 • 00:03:35 takže odjakživa byl lidmi uctíván.
 • 00:03:39 Pro nás je tady ten dravec,
  nebo ta samice,
 • 00:03:41 nesmírně cenným ptákem,
 • 00:03:44 který plní obrovskou funkci
  v tom projektu
 • 00:03:47 a její úloha je nezastupitelná.
 • 00:03:51 Díky ní se podařilo vychovat
  sedm mláďat zcela přirozeně,
 • 00:03:57 srovnatelně s přirozeným vyváděním
  mláďat orlů skalních v přírodě.
 • 00:04:02 Pod samici Dinu se přikládají
  mláďata
 • 00:04:04 zhruba ve stáří dvou až sedmi dnů,
  to je období,
 • 00:04:08 kdy musí být to druhé mládě
  z hnízda na Slovensku vybráno,
 • 00:04:12 protože by jinak zahynulo,
 • 00:04:13 bylo by zabito v rámci
  kainismu starším sourozencem.
 • 00:04:18 Ale bylo již také prokázáno,
 • 00:04:19 že když to neudělá ten sourozenec,
  udělá to matka.
 • 00:04:21 Je to proto, protože orel skalní
  v těch horských podmínkách
 • 00:04:25 má problém uživit už jedno mládě,
 • 00:04:27 takže v té karpatské populaci
 • 00:04:30 je v podstatě vyvinutý stoprocentní
  kainismus.
 • 00:04:36 Zachráněná mláďata se díky
  spolupráci
 • 00:04:38 našich a slovenských ochránců
  přírody
 • 00:04:41 dostávají do stanice
  v Bartošovicích,
 • 00:04:44 kde se o ně postará zkušená
  náhradní matka - orlice Dina.
 • 00:04:54 Ta samice během několika vteřin
  skutečně pozná, že jsou to mláďata,
 • 00:04:58 že jsou to mláďata,
  o která se má starat.
 • 00:05:00 My dáme mláďata do hnízda,
 • 00:05:01 ještě nestačíme zavřít dveře
  od voliéry, od té komory,
 • 00:05:05 a už je u nich, už je zahřívá,
  případně do půl hodiny nakrmí.
 • 00:05:10 Ta mláďata tady jsou do té doby,
  než se odstaví
 • 00:05:12 a než jdou do vypouštěcí voliéry.
 • 00:05:15 V loňském roce právě šla Dina,
  ta samice,
 • 00:05:18 i s mláďaty do té vypouštěcí
  voliéry
 • 00:05:20 a byla s nimi předtím,
  než byla vypouštěna,
 • 00:05:23 v době, kdy se jim právě
  montovaly vysílačky.
 • 00:05:26 A ona je v té voliéře naučila
  ještě spoustu takových návyků
 • 00:05:30 a zajímavých entomologických
  projevů.
 • 00:05:34 Tak se z nich stali skutečně orli,
  přirozeně vyvádění.
 • 00:05:38 Přišel den, kdy mladí skalní orli,
  odchovaní ve stanici,
 • 00:05:41 poprvé vyletí z vypouštěcí voliéry
  do volné beskydské přírody.
 • 00:05:48 Všichni s velkým zájmem čekají,
  jak se jim bude ve volnosti dařit.
 • 00:05:54 Příští čtyři roky budou orli
  sledováni
 • 00:05:56 pomocí miniaturních vysílaček,
 • 00:05:58 aby jejich ochránci věděli,
  kde se pohybují.
 • 00:06:04 Aby byla zajištěna obnova
 • 00:06:05 hnízdní populace skalních orlů
  v moravskoslezských Beskydech,
 • 00:06:09 má být v průběhu projektu
  z bartošovické stanice
 • 00:06:12 vráceno do přírody
  až dvacet orlů skalních.
 • 00:06:16 A všechny je odchová orlice Dina.
 • 00:06:21 Jenom doufáme, že jí ještě
  bude fungovat zdraví,
 • 00:06:24 že nám vydrží a nejlépe,
  kdyby nás přežila.
 • 00:06:32 Já bych chtěl zdůraznit,
 • 00:06:34 že ta dlouholetá zkušenost
  myslivce, praktického sokolníka,
 • 00:06:37 ty zkušenosti jsou pro mě
  zcela zásadní
 • 00:06:40 pro tu ochranářskou práci.
 • 00:06:42 Bez těch zkušeností bych nebyl tam,
  kde jsem,
 • 00:06:45 neměl bych ani zdaleka
  takové znalosti z chování dravců,
 • 00:06:49 nebo z chování zvěře jako takové,
 • 00:06:51 protože spousta těch pohledů
  ochranářských,
 • 00:06:54 nebo těm ochranářským pohledům
 • 00:06:55 chybí ten pohled myslivecký
  na tu zvěř,
 • 00:06:58 nebo na ty volně žijící živočichy.
 • 00:07:02 Takže u mě došlo k takovému
  propojení
 • 00:07:05 a pro tu ochranářskou,
  nebo jakoukoliv práci v přírodě,
 • 00:07:08 je to nesmírně cenné
  a já si toho nesmírně vážím,
 • 00:07:12 těch spojení, těchto zkušeností.
 • 00:07:16 My máme obrovskou podporu
 • 00:07:17 okresního mysliveckého spolku
  v Novém Jičíně,
 • 00:07:19 který ten projekt velmi výrazně
  podporuje.
 • 00:07:22 Spolupracujeme s řadou myslivců
  na tomto projektu,
 • 00:07:26 s Lesy české republiky,
 • 00:07:28 které vykonávají v místě,
  kde se vypouští, právo myslivosti.
 • 00:07:33 Spousta lidí tomu projektu fandí,
 • 00:07:35 fascinuje je orel skalní,
  tak jako nás,
 • 00:07:38 ale už se nám také stalo,
 • 00:07:40 že jedna z těch samic,
  vypuštěných v roce 2006,
 • 00:07:42 byla postřelena.
 • 00:07:48 Je to vládce nebe a je to také
  jeden z těch velkých predátorů.
 • 00:07:52 Samozřejmě, ke všem těm velkým
  šelmám
 • 00:07:54 ta myslivecká veřejnost, nebo část,
  má takový ten negativní postoj.
 • 00:08:01 Ale s tím orlem skalním bychom to
  mohli trošku překonat,
 • 00:08:04 protože orel skalní přeci jenom
  je druh,
 • 00:08:06 který má velkou variabilitu,
  co se týká potravy.
 • 00:08:10 On v podstatě žije od drobných
  zemních hlodavců,
 • 00:08:15 dejme tomu loví i kořist velikou,
  až třeba lišku.
 • 00:08:19 Dospělou lišku je schopen ulovit,
 • 00:08:20 ale tu uloví více méně
  v době hnízdění,
 • 00:08:22 kdy skutečně musí ulovit
  a nakrmit mládě,
 • 00:08:25 takže ten tlak z hlediska
  drobné zvěře
 • 00:08:28 určitě z jeho strany nebude.
 • 00:08:30 Dva roky to sledujeme.
 • 00:08:32 Naopak může svým způsobem
  přispět
 • 00:08:34 k té ekologické rovnováze
  právě proto,
 • 00:08:36 že je schopen odlovit kunu,
  je schopen odlovit mladého jezevce,
 • 00:08:40 káni, puštíka, cokoliv z těch
  běžných, relativně běžných šelem,
 • 00:08:47 dravců a sov u nás.
 • 00:09:00 Mě úplně fascinuje
  sledovat ty naše orly,
 • 00:09:05 kteří si v ničem nezadají
  s těmi přirozeně vyváděnými orly
 • 00:09:08 a to jsou prostě nádherné zážitky,
 • 00:09:10 takže jenom doufám,
  že se dožiji toho,
 • 00:09:14 nebo že se dočkáme toho,
  a ne v dlouhé době,
 • 00:09:16 že dejme tomu do 3 - 4 let
 • 00:09:18 v Beskydech nebo v okolí zahnízdí
  první pár orlů skalních
 • 00:09:22 a je to takový jakýsi
  můj ochranářský cíl,
 • 00:09:25 prostě přispět k záchraně
  toho druhu
 • 00:09:28 a vůbec k jeho obnovení
  v České republice.
 • 00:09:35 Věřme spolu s myslivcem,
 • 00:09:36 sokolníkem a ochráncem přírody
  Petrem Orlem,
 • 00:09:41 že majestátní orel skalní
 • 00:09:43 se opět stane stálým obyvatelem
  beskydských hor.
 • 00:09:57 Už 85 let je na světě Jan Třebín.
 • 00:10:03 A snad jen o málo kratší čas
  se věnuje svým životním láskám:
 • 00:10:06 Přírodě, lesu a myslivosti.
 • 00:10:10 Tento myslivec si v poslední době
  našel ještě jednu zálibu.
 • 00:10:15 Náš myslivecký patron,
  svatý Hubert,
 • 00:10:18 přestože jsem ho nikdy neviděl
  a každý si ho představuje jinak,
 • 00:10:23 tak já jsem si ho přestavil takhle
  a takhle jsem si ho asi vysnil,
 • 00:10:28 že asi takhle vypadal.
 • 00:10:32 Jeho vycházky jsou již kratší
  a ve volnějším tempu,
 • 00:10:36 ale čas si na ně každý den najde.
 • 00:10:39 Není kam spěchat,
  les je jako chrám,
 • 00:10:43 který přináší člověku pocit,
  že se dotýká věčnosti.
 • 00:10:53 Tady mám políčko a posed slušný,
  kazatelnu,
 • 00:10:58 a tady si léčím duši.
 • 00:11:00 Já už taky nemůžu se na velké túry
  dávat,
 • 00:11:03 ale sem si vyjdu, posedím,
  pokoukám do přírody
 • 00:11:07 a hned je mi lépe.
 • 00:11:11 V jihočeské přírodě prožil
  celý svůj život
 • 00:11:14 a dodnes je s ní propojen,
  pořád s ní sdílí dobré i zlé.
 • 00:11:23 Já jako kluk z přírody,
  z chalupy, ze vsi,
 • 00:11:27 jsem se vždy přírodě obdivoval,
 • 00:11:30 protože to bylo moje
  nejbližší okolí,
 • 00:11:32 ze kterého jsem se mohl učit,
 • 00:11:34 i když jsem věděl,
 • 00:11:35 že ta zvěř nám kolikrát
  skousala naše políčko,
 • 00:11:39 tak jsem viděl v tom lesníkovi
  takového člověka,
 • 00:11:43 který se snaží to té zvěři
  odpustit.
 • 00:11:48 A i ve mně to tak nějak rostlo,
 • 00:11:50 až jsem se rozhodl,
  že budu dělat lesařinu
 • 00:11:55 a s ní i myslivost.
 • 00:11:59 Tenkrát jste na to musel přinést
  do školy papír, že na to máte,
 • 00:12:03 že na to máte peníze,
 • 00:12:05 a to já jsem nemohl.
 • 00:12:07 Já jsem musel nejdřív do lesa
  si ty peníze vydělat,
 • 00:12:11 a pak jsem musel dva roky
  dělat praxi,
 • 00:12:14 abych mohl do školy jít.
 • 00:12:17 A tam jsem se o tom lese,
  o té přírodě, naučil něco.
 • 00:12:24 To ovšem bylo z knih
 • 00:12:26 a pak jsem teprve přišel
  do té přírody.
 • 00:12:33 Z mladého lesníka se časem stal
  vedoucí polesí.
 • 00:12:38 Byl i mysliveckým hospodářem,
  lektorem a zkušebním komisařem,
 • 00:12:43 vedoucím Novohradské jelenářské
  oblasti.
 • 00:12:54 Po celý svůj život se Jan Třebín
  snažil
 • 00:12:57 najít rovnováhu mezi péčí o les
  a promyšleným chovem zvěře.
 • 00:13:03 Ať je tu zvěř hodnotná,
 • 00:13:05 zvěř, která odolá zimě,
  která má kvalitu a hodnotu,
 • 00:13:11 tady přicházím k tomu,
 • 00:13:12 že i my,
  kteří tu přírodu rádi máme,
 • 00:13:16 musíme svou flintou zasáhnout.
 • 00:13:18 Kdysi tu byl takový řetězec,
 • 00:13:21 že zvěř spásala trávu,
  zvěř zase měla predátory,
 • 00:13:26 to tu dneska není
  a tudíž nemůžeme dovolit,
 • 00:13:30 aby té zvěře bylo tolik,
  aby ničila nebo bránila růstu lesu,
 • 00:13:38 ale musíme vědět, jak hospodařit,
 • 00:13:41 aby ta zvěř, máme-li ji mít rádi,
  aby tu s námi byla.
 • 00:13:47 Pro zvěř a pro přírodu
  přes svůj vysoký věk
 • 00:13:51 poctivě dál dělá všechno,
 • 00:13:53 co vždy považoval za povinnost
  dobrého myslivce.
 • 00:13:59 Tady, jak vidíte,
  mám krmení pro zvěř,
 • 00:14:02 takže v zimě to nemám daleko,
 • 00:14:06 dojdu si sem,
  zakrmím si tady zvěř
 • 00:14:10 a chvilku počkám, prohlédnu,
  co mi sem chodí,
 • 00:14:13 a tak mi trošičku neubylo
  z té původní spokojenosti,
 • 00:14:18 že pořád ještě v té přírodě
  je to tak,
 • 00:14:21 že ta zvěř může někam vyjít
 • 00:14:24 a nemusí se bát, že po ní hned
  bude někdo střílet.
 • 00:14:27 A tak pro vlastní potěšení
  si tady vyvádím.
 • 00:14:38 Je spousta lidí,
  kterým zvěř nic neříká,
 • 00:14:42 a kterým zase říká,
  tak říká, že ji myslivci střelí,
 • 00:14:45 co jsou to za lidi?
 • 00:14:47 Tudíž najít tam v té přírodě
  i mezi těmi lidmi
 • 00:14:52 takovou nějakou cestu,
 • 00:14:54 aby viděli, že ano,
  tady se hospodaří tak,
 • 00:15:00 aby tady mohli všichni žít.
 • 00:15:02 Až tady nebude moct žít zvěř,
 • 00:15:04 tak tady nebudou moci žít,
  myslím, ani lidé.
 • 00:15:11 Víte, když se tak z toho okénka
  koukám,
 • 00:15:14 jak by to bylo dobré,
  kdyby ta zvěř měla víc možností,
 • 00:15:18 abychom mohli víc takových ploch
  klidu a míru v té honitbě mít.
 • 00:15:25 Jenže bohužel dneska je to těžké,
  protože pozemky skoupily firmy,
 • 00:15:33 lesy, když udělají paseku,
  tak ji musí zalesnit,
 • 00:15:38 na to je zákon.
 • 00:15:39 No tak jsou to takové zbytečky,
 • 00:15:42 ale zaplať pánbůh,
  že alespoň ty jsou,
 • 00:15:45 že ta zvěř má přeci jenom
  kousíček místa,
 • 00:15:49 kam si může vyjít
  a dostane tam nějaký ten pamlsek,
 • 00:15:53 který opravdu už v té přírodě
  vymizel.
 • 00:15:58 Ve stáru, kdy jsem v důchodu,
 • 00:16:00 se ve mně objevil takový nějaký
  přirozený dar,
 • 00:16:03 že bych mohl malovat.
 • 00:16:07 Tak jsem ty některé momenty,
 • 00:16:09 které jsem v přírodě zažil,
  nebo uviděl
 • 00:16:12 a chtěl bych si je pamatovat,
  zkusil namalovat.
 • 00:16:16 Ze začátku to bylo všelijaké,
  protože já jsem se nikdy neučil,
 • 00:16:20 a postupně do toho přicházím,
  začíná mě to bavit
 • 00:16:25 a beru to trošku jako takovou daň
  za to své povolání,
 • 00:16:31 co by mělo po každém trošku zůstat.
 • 00:16:35 Porosty, které jsem zakládal
  už jsou dneska veliké,
 • 00:16:38 zvěř, kterou jsem viděl,
  už zase není, je jiná,
 • 00:16:41 a ty momenty ze svého života
 • 00:16:44 jsem zkusil tím štětcem
  tady zanechat.
 • 00:16:50 Obrázky Jana Třebína
  nejsou jen vzpomínkou
 • 00:16:53 na chvíle okouzlení,
  prožité v přírodě.
 • 00:16:56 Je to poděkování i víra myslivce
  ve věčnou přírodu.
 • 00:17:06 Ono když vyjdete ven,
 • 00:17:08 i v té krajině se vám všechno
  nemusí líbit,
 • 00:17:11 jsou tam věci a prohřešky nás lidí,
 • 00:17:13 ale já když jdu, tak si vyberu to,
  co zrovna mi ladí oku
 • 00:17:18 a jak bych si to přál, aby to bylo.
 • 00:17:21 A ten moment si pamatuju
  a doma se ho snažím uchovat
 • 00:17:25 a tak nějak namalovat a přiblížit,
  aby mi zůstal,
 • 00:17:29 i když už třeba budu starý
  a těžko do té přírody půjdu.
 • 00:17:36 Abych trošičku té přírody
  měl doma v tom staří,
 • 00:17:39 až nebudu moct se v té přírodě
  moc procházet.
 • 00:17:49 Tohle místo si nechávám v klidu,
 • 00:17:52 abych tady mohl kdykoli
  si ten kousek popojít,
 • 00:17:57 podívat se na to,
  že mi sem nějaká ta zvěř vyjde,
 • 00:18:03 potěším se s ní
  a pomaličku si zase odkráčím domů.
 • 00:18:30 Mnozí považují jaro
  za nejkrásnější roční období.
 • 00:18:35 I tady na Krnovsku příroda nabývá
  nové síly,
 • 00:18:38 všechno kolem rozkvétá,
 • 00:18:40 na souši i ve vodě se rodí
  nový život.
 • 00:18:51 Po zimě se zazelenaly louky,
 • 00:18:54 pestrobarevný šat oblékly rostliny
  i stromy
 • 00:18:58 a jarními tóny ožil celý les.
 • 00:19:03 Pro mě je myslivost
  samozřejmě hlavně les.
 • 00:19:07 Les a toulky po lese.
 • 00:19:08 Tento kraj je nádherný, překrásný,
 • 00:19:10 a vždycky nacházím,
 • 00:19:12 i po dvaceti letech,
  co dělám myslivost,
 • 00:19:13 kouty, které stojí za to vidět.
 • 00:19:17 Jarní krajina láká k příjemným
  vycházkám.
 • 00:19:22 Pro myslivce ovšem znamená
  tenhle čas
 • 00:19:23 také řadu povinností a prací
  v honitbě -
 • 00:19:27 tak jako pro členy
  Mysliveckého sdružení Čaková.
 • 00:19:33 Já si dovolím tvrdit,
 • 00:19:34 že myslivci jsou ozbrojení
  brigádníci,
 • 00:19:36 aspoň jim tady tak žertovně
  přezdívají místní občané
 • 00:19:40 a mnozí i z města.
 • 00:19:44 Je smutné, že nás v poslední době
  napadá hodně lidí neprávem.
 • 00:19:48 Jsem přesvědčený o tom,
 • 00:19:49 že myslivci dělají
  ohromný kus práce.
 • 00:19:51 Můžu mluvit i z role starosty obce,
 • 00:19:53 protože obec vlastní nějakých
  180 hektarů lesa
 • 00:19:56 a nejenom že se zvěř chová,
  to každý určitě ví,
 • 00:20:01 ale musí se také zabezpečit
  lesní porosty.
 • 00:20:04 A myslivci notnou měrou
  přispívají k tomu,
 • 00:20:06 že chrání les proti okusu
  oplocenkami, přikrmováním,
 • 00:20:13 pravidelným a dostatečným,
 • 00:20:15 a já jsem v roli nejenom
  honebního a obecního starosty,
 • 00:20:19 ale i v roli myslivce,
 • 00:20:20 takže dokážu toto všecko
  řádně zhodnotit
 • 00:20:23 a myslím si, že spolupráce je tady
  velice dobrá.
 • 00:20:27 V jarních měsících v honitbě
  je vždy té práce nejvíce.
 • 00:20:31 Začíná to úklidem krmelců,
 • 00:20:33 dezinfekcí krmelců,
  protože to je důležitá věc,
 • 00:20:36 abychom nepřenášeli další
  nějaké nemoci zvěře.
 • 00:20:43 Já to dělám tak,
  že chloramin rozpustím ve vodě,
 • 00:20:47 v pumpičce ho dovezu
  a potom vystříkám všechno,
 • 00:20:49 ať jsou to korýtka, krmná zařízení
  na seno, stěny celého krmelce
 • 00:20:56 a mám zabezpečeno, že žádné zárodky
  nezůstanou na místě.
 • 00:21:06 V současné době se naše krajina
  změnila.
 • 00:21:09 Dříve byla zemědělská půda
  obhospodařována,
 • 00:21:12 pěstovalo se obilí, brambory,
  kukuřice.
 • 00:21:16 V současné době jsou to pouze
  trvalé travní porosty,
 • 00:21:20 takže ta zvěř má úplně jiné
  životní podmínky, než měla.
 • 00:21:24 Proto zakládáme nová myslivecká
  políčka,
 • 00:21:26 kde pro tu zvěř vysazujeme
  různé zemědělské plodiny.
 • 00:21:33 Přestože se v našem sdružení
 • 00:21:35 projevuje už docela silně
  generační problém -
 • 00:21:37 spousta chlapů je v podstatě
  v důchodovém věku,
 • 00:21:41 neváhají přijít na jakoukoliv akci,
 • 00:21:44 dokonce se cítí velice odstrčeni,
  když o některé nevědí.
 • 00:21:49 Zapojují se, co jím síly stačí,
  do všech akcí a brigád
 • 00:21:51 a už od dob před revolucí
 • 00:21:56 se podílíme i na kulturním životě
  v obci.
 • 00:22:16 Tyto plesy jsou dnes tak oblíbené,
 • 00:22:18 že v podstatě bez jakékoli reklamy
 • 00:22:22 jsme schopni obsadit veškerá místa
  v sále
 • 00:22:24 a dnes už je to tak, že oni říkají:
 • 00:22:26 Udělejte větší sál,
  nám se u vás líbí!
 • 00:22:43 Naše honitba se rozkládá
  v předhůří Jeseníků.
 • 00:22:46 Předhůří Jeseníků, to jsou vlastně
  velice krásné scenérie přírody,
 • 00:22:53 samozřejmě se zvěří,
  která tady ještě je.
 • 00:22:59 V honitbě, kde hospodaří zdejší
  myslivecké sdružení,
 • 00:23:02 se objevují jeleni,
  žijí tu divoká prasata
 • 00:23:06 a příhodné podmínky k životu
  tady má především srnčí zvěř.
 • 00:23:16 Přesto všechno, že dochází k mnoha
  konfliktům se zemědělci,
 • 00:23:20 kteří nám při senoseči poškodí
  a pozabíjejí
 • 00:23:24 spoustu nové zvěře, převážně srnčí,
 • 00:23:30 tak přesto je tady ta zvěř
  v největším zastoupení.
 • 00:23:36 Péče o zvěř a přírodu,
  vztah k myslivosti
 • 00:23:39 se často dědí z generace
  na generaci.
 • 00:23:45 K myslivosti jsme vedeni odmalička
 • 00:23:48 a tím, jak člověk žije
  v té lesnicko-myslivecké rodině,
 • 00:23:52 tak ho nikdo k tomu nemusí
  nijakým způsobem přinucovat,
 • 00:23:56 k tomu inklinuje sám
 • 00:23:57 a časem potom začne chodit
  s otcem na noční čekané.
 • 00:24:02 Vlastně s ním prožívá celý
  ten myslivecký rok
 • 00:24:04 od toho jarního čištění krmelců,
  od těch prvních prací,
 • 00:24:07 nejdřív člověk začal jako honec,
  se psem v leči,
 • 00:24:11 potom když už se podařilo
  udělat lovecký lístek,
 • 00:24:14 tak už ty první lovecké zážitky.
 • 00:24:17 Ne každému myslivci se to povedlo,
 • 00:24:18 vychovat dva svoje nástupce
  myslivosti.
 • 00:24:24 Mně se to povedlo.
 • 00:24:25 Takže asi bych měl poděkovat
  tomu svatému Hubertovi,
 • 00:24:27 že nade mnou držel ochrannou ruku.
 • 00:24:30 Člověk se více méně stane
  takovou součástí té přírody,
 • 00:24:32 poslouchá různé zvuky,
  měl by si určit, co to je za zvuky,
 • 00:24:37 který pták takhle zpívá,
 • 00:24:39 a měl by tak nějak souznít
  s tou přírodou.
 • 00:24:42 Opravdu je to nádherný pocit
 • 00:24:44 být třeba i jenom v té přírodě,
  pozorovat.
 • 00:24:46 Když člověk uvidí ta první mláďata,
  která se objeví,
 • 00:24:50 ať už jsou to srnčata, liščata,
 • 00:24:53 teď třeba naposledy bachyně
  s malými selátky,
 • 00:24:56 to byl tak nádherný pocit,
 • 00:24:58 že kolikrát ani nemusím
  mít flintu sebou,
 • 00:25:01 stačil by jenom fotoaparát!
 • 00:25:23 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2008

Související