iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 5. 2008
16:25 na ČT2

1 2 3 4 5

145 hlasů
21951
zhlédnutí

Tisíc let české myslivosti

Setkání sokolníků — Polesí Soutok — Děti z Karlovic

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Tisíc let české myslivosti

 • 00:00:39 Vysoko nad krajinou
  se vznáší sokol.
 • 00:00:43 Odedávna je pro člověka symbolem
  ušlechtilosti a bojovnosti.
 • 00:00:48 Vítáme vás!
 • 00:00:51 Každým rokem přivítá v Opočně
 • 00:00:53 Klub sokolníků Českomoravské
  myslivecké jednoty
 • 00:00:56 sokolníky z celého světa,
 • 00:00:59 tentokrát je to už po čtyřicáté.
 • 00:01:04 Starokladrubští hřebci s hosty
  v kočárech
 • 00:01:07 a historický průvod
  s cvičenými sokoly
 • 00:01:10 defilují před stovkou sokolníků
  s dravci,
 • 00:01:13 které čekají třídenní lovy
  v honitbách.
 • 00:01:17 Je mezi nimi i muž, který stál
  u začátků sokolnictví v Čechách.
 • 00:01:23 Pro mě Opočno je obzvlášť
  velký pojem,
 • 00:01:27 protože jsem se zúčastnil
  prakticky všech Opočen,
 • 00:01:31 která se kdy konala.
 • 00:01:33 Vítám zde přítomné hosty.
 • 00:01:36 Mnohokrát jsem měl to štěstí,
  že jsem toto setkání organizoval,
 • 00:01:39 takže vím, jak je náročné,
 • 00:01:41 ale myslím si,
  že vždycky stojí za to
 • 00:01:43 a hlavně se domnívám,
 • 00:01:45 že dostatečně prezentuje
  českou myslivost
 • 00:01:50 v symbióze i se všemi jejími
  specializacemi
 • 00:01:54 jako je kynologie,
  ale právě taky sokolnictví.
 • 00:02:01 Lovu zdar!
 • 00:02:03 Lov s dravci patří k nejstarším
  způsobům lovu, které lidstvo zná.
 • 00:02:09 První doklady o sokolnictví u nás
  jsou z období knížete Svatopluka
 • 00:02:14 a staly se inspirací pro znak
  Českého Klubu sokolníků.
 • 00:02:19 Ten byl založen v roce 1967
  právě v Opočně,
 • 00:02:22 až když bylo sokolnictví v Čechách
  uznáno jako povolený způsob lovu.
 • 00:02:29 Celých 25 let byl předsedou
  Klubu sokolníků Václav Svoboda.
 • 00:02:36 Tady jsme v zámecké zahradě
  v Opočně,
 • 00:02:40 kde jsou ustájeni dravci,
  tak se to říká,
 • 00:02:43 i když možná lepší sokolnický výraz
  je odložení dravců.
 • 00:02:49 Takže tady přespávají,
  tady odpočívají, koupou se, pijí
 • 00:02:53 a ráno nastupují na další den lovu.
 • 00:02:58 Od dob starověku se ve výcviku
  a výstroji dravců změnilo jen málo.
 • 00:03:02 Stále jde o staletími prověřený
  přirozený způsob lovu,
 • 00:03:06 při kterém fungují přírodní zákony
  a přírodní výběr.
 • 00:03:11 Lov se sokolem je skutečně
  taková královská disciplína,
 • 00:03:14 protože u toho lovu se sokolem
 • 00:03:17 záleží hlavně na souhře psa
  a toho sokola,
 • 00:03:22 a ještě k tomu sokolníka.
 • 00:03:25 Ale v momentě toho útoku,
  kdy pes najde sokolovi kořist,
 • 00:03:29 na povel sokolníka ji vypíchne,
 • 00:03:32 musí to být kořist pernatá,
  protože sokoli jinou neloví,
 • 00:03:36 a pak sokol útočí.
 • 00:03:39 Útočí! Útočí!
 • 00:03:44 V tom okamžiku se stává člověk
 • 00:03:46 jenom němým pozorovatelem
  celé této scény,
 • 00:03:51 která dokazuje dokonalost
  sokolího letu, sokolího zraku.
 • 00:04:01 Je to děj, který se odehrává
  v přírodě
 • 00:04:03 a na světě, když to vezmeme,
 • 00:04:05 možná milionkrát každý den
  za 24 hodin.
 • 00:04:09 Zajímavé je, že dravci,
 • 00:04:13 přestože je člověk využívá
  více než 4,5 tisíce let,
 • 00:04:18 tak přesto se nepodařilo dravce
  domestikovat,
 • 00:04:22 na rozdíl od třeba koní, psů
  a tak dále.
 • 00:04:28 Dravec vždycky zůstává sám sebou,
  svůj
 • 00:04:31 a vždycky je divoký.
 • 00:04:35 Tak pojď...
 • 00:04:39 Začátky mého sokolnictví sahají
  hodně daleko.
 • 00:04:42 Mým osudem byl zámek Hluboká,
  kde jsme byli na školním výletě.
 • 00:04:46 My jsme přijeli na Hlubokou
 • 00:04:48 a já jsem viděl na jednom obraze
  sokolníka,
 • 00:04:52 malého chlapce se sokolem.
 • 00:04:54 Ve mně to zanechalo tak strašně
  hlubokou stopu,
 • 00:04:57 že jsem přijel domů
 • 00:04:58 a už jsem o ničem jiném nesnil,
  nepídil se,
 • 00:05:02 než po dravcích a sokolnictví.
 • 00:05:06 A první, samozřejmě,
  jsem měl poštolku.
 • 00:05:09 Tehdy byla nevýhoda ta,
 • 00:05:11 že nebylo koho se zeptat
  a podle čeho cvičit,
 • 00:05:14 tak jako dneska je spousta
  literatury.
 • 00:05:17 My jsme si museli v té době
  všechno osahat
 • 00:05:20 a všechno udělat sami
  a přijít na spoustu věcí,
 • 00:05:25 které se dneska běžně dočte
  každý v literatuře.
 • 00:05:29 Pak jsem měl jestřábí samici,
  která se jmenovala Jiskra
 • 00:05:34 a s tou už jsem lovil zajíce.
 • 00:05:37 Pak už to pokračovalo nepřetržitě
  v řadě desítek jestřábů,
 • 00:05:42 které jsem vycvičil.
 • 00:05:44 Ale pak přišel ostříž, orli,
  šestnáct orlů,
 • 00:05:47 no a nepřeberné množství,
 • 00:05:50 dá se říct snad více než
  několik stovek sokolů.
 • 00:05:55 Přáním každého sokolníka
  je vycvičit svého dravce tak,
 • 00:05:59 aby lovil stejně,
 • 00:06:00 jako dravec žijící ve volné
  přírodě.
 • 00:06:03 Stovky hodin musí sokolník
  cvičit dravce,
 • 00:06:06 aby měl fyzickou sílu,
  dokonale létal, byl ovladatelný
 • 00:06:10 a přitom neztratil svou přirozenou
  dravost.
 • 00:06:18 U jestřába je strhující dravost,
 • 00:06:20 strhující chuť lovit,
  pokud má hlad,
 • 00:06:25 protože, a to je další zajímavá
  věc, která platí u všech dravců,
 • 00:06:29 že loví jenom dravec,
  který má hlad.
 • 00:06:34 A když přejdeme k těm největším
  dravcům - orlům,
 • 00:06:38 tak tam rozhodně je jejich
  inteligence i majestát
 • 00:06:44 a jejich takový vztah
  i k sokolníkovi,
 • 00:06:48 který se dá pomalu přirovnat
  ke vztahu se psem.
 • 00:06:53 Orlí inteligence je velmi,
  velmi vysoká.
 • 00:06:59 Já osobně, když vidím let sokola
  na nebi,
 • 00:07:04 a třeba na tak modrém nebi,
  jako je dnes,
 • 00:07:06 tak to člověka rozechví.
 • 00:07:09 Vždycky se mi rozbuší srdce
  a vždycky to zrychlí tep.
 • 00:07:18 V přírodě sokol,
 • 00:07:19 pokud zaútočí a nepovede se mu
  první útok a neuloví,
 • 00:07:22 tak rytířsky odlétá
 • 00:07:25 a tu samou kořist už neloví,
  hledá si další.
 • 00:07:29 To je taky taková vlastnost,
  před kterou se dá smeknout.
 • 00:07:34 A to plně vystihuje
  stará sokolnická deviza,
 • 00:07:37 že nelovíme pro kořist,
  ale pro všechno to krásné při lovu.
 • 00:07:40 Rozhodně to není žádná krvelačnost
  a touha po úlovku,
 • 00:07:45 ale jsou to strhující momenty,
  které nám dravec předvede při lovu,
 • 00:07:49 i když je mnohdy neúspěšný.
 • 00:07:55 Jsem šťastný,
  že jsem se dožil doby,
 • 00:07:59 kdy je možné vidět nejenom sokoly
  u sokolníků,
 • 00:08:01 ale i sokoly v přírodě.
 • 00:08:03 Svědčí to o tom,
 • 00:08:04 že ochrana dravců u nás
  je skutečně dobrá
 • 00:08:09 a že stavy dravců,
  rozhodně neklesají,
 • 00:08:12 ale naopak bych řekl,
 • 00:08:14 mimo některých výjimek,
  jako je ostříž třeba,
 • 00:08:16 tak že ty stavy jdou
  u některých druhů až strmě nahoru.
 • 00:08:23 Všichni dravci, všech si vážím,
 • 00:08:25 dá se říct, že všech si vážím
  stejně,
 • 00:08:28 protože vím, že všichni mají
  ohromné srdce
 • 00:08:32 a jsou to rytíři mezi ptáky.
 • 00:08:37 Na nádvoří opočenského zámku
  končí jedno z největších
 • 00:08:41 mezinárodních setkání sokolníků
  na světě.
 • 00:08:46 Dokazuje, že staré lovecké umění
 • 00:08:48 přináší sokolníkům stejnou radost
  a zážitky,
 • 00:08:52 jako před staletími.
 • 00:09:04 Hejna divokých husí táhnou
  nad jižní Moravou,
 • 00:09:08 táhnou i nad polesím Soutok
  v Lanžhotě,
 • 00:09:11 kde má v historické budově
  Lesní správy svůj úřad Jiří Netík.
 • 00:09:16 Stará se o krajinu na soutoku řek
  Moravy a Dyje.
 • 00:09:22 Pro tuto "zelenou perluŞ,
  jak bývá lužní les právem nazýván,
 • 00:09:26 jsou příznačné stromy
  jako dub letní,
 • 00:09:31 jasan úzkolistý,
 • 00:09:33 nebo javor babyka.
 • 00:09:37 V oblasti vzácných lužních lesů
 • 00:09:38 se vyskytuje mnoho druhů
  jedinečných rostlin a živočichů.
 • 00:09:44 Zvěř tady má příhodné podmínky
  pro život.
 • 00:09:48 Tajemná rána odhalují krásu
  zachovalé divoké přírody.
 • 00:09:58 Když jsem se na to místo
 • 00:09:59 dostal poprvé v roce 1980
  jako těžební mistr,
 • 00:10:05 tak jsem byl úplně unesen
  z nádhery těchto lesů.
 • 00:10:08 Jsou to obrovské lužní lesy,
  největší ve střední Evropě.
 • 00:10:12 Je zde obora Soutok,
 • 00:10:14 která má dávnou historii
  někdy kolem roku 1870
 • 00:10:18 a do dnešní doby jsou zde
  chováni typicky
 • 00:10:22 lužní jelen, s velmi členitým
  parožím tmavé barvy
 • 00:10:28 a též se zde chová daněk,
 • 00:10:31 jehož bodové hodnoty jsou vysoce
  přes 180 bodů,
 • 00:10:35 takže hodně zlatých daňků
  je tady.
 • 00:10:39 Do ticha mlhavých podzimních rán
 • 00:10:42 se ozývají hlasy
  pánů lužního lesa -
 • 00:10:45 daňčí říje je v plném proudu.
 • 00:10:49 Polesí Soutok je taková
  šperkovnice
 • 00:10:52 po stránce botanické,
  ornitologické,
 • 00:10:57 entomologické, ichtyologické.
 • 00:10:59 Je to unikátní hnízdiště,
  jediné v České republice,
 • 00:11:03 orla královského.
 • 00:11:05 Velké množství čápa bílého,
 • 00:11:07 čáp černý, volavky
 • 00:11:10 a velké množství kachen,
  hlavně severských,
 • 00:11:13 které jsou na tahu,
  od hoholů -
 • 00:11:15 a dokonce se zde vyskytla
  i kachna, která hnízdí na Islandu,
 • 00:11:20 kačka strakatá.
 • 00:11:24 Zdá se, že tady na Soutoku
  živá a neživá příroda spolu souzní,
 • 00:11:28 stačí se jen dívat, pozorovat děje
  ukryté na louce, v lese,
 • 00:11:34 anebo v malebných vodních
  zákoutích.
 • 00:11:39 Věčný koloběh života v lužním lese
  běží podle svého
 • 00:11:42 a člověk se tu mnoho naučil -
 • 00:11:45 pochopil, že přírodě může
  pomáhat,
 • 00:11:48 ale musí ji přitom respektovat.
 • 00:11:53 Musí zároveň vykonávat
  i další práci,
 • 00:11:55 to je obnova lesa formou výsadby
  dubu letního,
 • 00:12:01 děláme i sadbu nebo síji.
 • 00:12:04 A samozřejmě, výchovné zásahy.
 • 00:12:07 A pak, když tyto porosty uzrají,
  tak dojde k takzvané těžbě dříví.
 • 00:12:27 Též mě zajímalo,
 • 00:12:28 jak se prováděla těžba
  a přibližování dříví v minulosti,
 • 00:12:32 protože takové obrovské stromy,
  jaké zde rostou,
 • 00:12:35 jak je vůbec v té době těžili
 • 00:12:37 a jak je vozili na dřevozpracující
  pily.
 • 00:12:44 Když jsem se dostal k prvním
  materiálům, tak jsem byl unesen.
 • 00:12:47 A tak mě to chytlo,
 • 00:12:49 že jsem začal soustřeďovat veškeré
  historické materiály
 • 00:12:52 ohledně obory Soutok,
  co se týče těžby dřeva, myslivosti,
 • 00:12:56 a získal jsem dokonce kroniku
  revíru Lanžhot z roku 1897.
 • 00:13:03 Taky jsem náhodou získal
  i lichtenštejnský personální archív
 • 00:13:06 a mnoho fotek, kde se dříví
  přibližuje koňmi,
 • 00:13:11 buďto pomocí saní,
  anebo se nakládá na vozy.
 • 00:13:18 V minulosti se těmto vozům
  říkalo tarnáče.
 • 00:13:22 Naši největší oboru Soutok
 • 00:13:24 založili v 19. století
  Lichtenštejnové,
 • 00:13:27 kteří myslivecky využívali
  zdejší část svého panství.
 • 00:13:32 Po staletí se jim dařilo udržovat
  kvalitní genofond zvěře.
 • 00:13:37 Pro lovecké účely vybudovali
  Lichtenštejnové
 • 00:13:40 kromě jiných staveb
  také lovecký zámeček Pohansko.
 • 00:13:45 Už tenkrát, jak je vidět na obraze
  malíře Ferdinanda Runga,
 • 00:13:49 se zde lovila černá zvěř,
 • 00:13:51 která se v početném stavu chová
  v oboře na Soutoku dodnes.
 • 00:14:00 My jsme navázali na tradici
  Lichtenštejnů
 • 00:14:03 a výsledky našeho chovu
  jsou takové,
 • 00:14:06 že zde byl uloven kapitální jelen,
 • 00:14:08 jehož bodová hodnota dosahuje
  225 bodů
 • 00:14:14 a daněk přes 200 bodů.
 • 00:14:34 Lesník není jenom ten,
  kdo tu zvěř střílí,
 • 00:14:37 ale ten,
  kdo tu zvěř chová a chrání.
 • 00:14:40 V zimě ji přikrmuje,
  stará se o ni,
 • 00:14:42 stará se, aby byla léčená,
 • 00:14:45 aby nebyla napadená
  různými cizopasníky.
 • 00:14:49 Lesník zde tvoří funkci významného
  ochránce přírody.
 • 00:14:55 Má zájem, aby les rostl
 • 00:14:58 a předával tento les dalším
  generacím.
 • 00:15:03 Staleté stromy na nivních loukách,
  většinou staroduby,
 • 00:15:08 jsou jako důstojně umírající
  pamětníci dávných časů
 • 00:15:12 v divotvorné krajině na Soutoku.
 • 00:15:17 Tohle je král Soutoku.
 • 00:15:19 Honosnější název si tento strom
  nezaslouží.
 • 00:15:22 Říká se, že dub tři sta roků roste
  a tři sta roků umírá.
 • 00:15:26 Tento dub má stáří asi čtyři sta
  až pět set let
 • 00:15:30 a jeho obvod v prsní výšce
  je 812 centimetrů.
 • 00:15:36 Kdyby ten dub mohl mluvit,
  určitě by nám řekl,
 • 00:15:38 kolik knížat lichtenštejnských
  se pod ním vystřídalo,
 • 00:15:42 kolik mládenců a děvčat
  pod ním sedělo,
 • 00:15:46 a hlavně kolik žaludů urodil,
  aby dal základ vzniku nového lesa.
 • 00:15:53 Když se tohoto dubu dotýkám,
 • 00:15:55 tak přímo cítím,
  jak z něho dýchá historie.
 • 00:15:58 Je to svědek našich předchůdců,
  práce našich předchůdců
 • 00:16:01 a doufám, že po nás zůstanou
  taky takové obrovské stromy,
 • 00:16:06 které budou našim následníkům říkat
  něco o práci,
 • 00:16:11 kterou jsme zde vykonali.
 • 00:16:13 Já vím, že porosty,
  které dneska zakládáme,
 • 00:16:17 my už sklízet nebudeme,
  ale taky bude generace po nás,
 • 00:16:20 která bude chtít, aby tu rostly
  nádherné dubové porosty,
 • 00:16:24 aby ten les byl zase znovu
  na podzim pěkně barevný, pestrý
 • 00:16:28 a ta druhová pestrost
  aby zde byla zachována.
 • 00:16:34 Jen malou roli hraje život
  jednoho člověka
 • 00:16:37 v tisíciletém běhu přírody.
 • 00:16:39 A přesto ji každý z nás
  může ovlivnit.
 • 00:16:45 Kéž je většina těch,
  kteří budou přírodě lépe rozumět.
 • 00:16:59 Nebe nad Pradědem, shlížejícím
  na rozlehlé lesy
 • 00:17:03 s jelení, daňčí a mufloní zvěří,
 • 00:17:06 už brzy přivolá do Jeseníků jaro.
 • 00:17:16 Kouzlo předjaří vylákalo děti
  z Karlovic na procházku do lesa.
 • 00:17:23 O jesenické přírodě jim vypráví
 • 00:17:24 vedoucí mysliveckého kroužku
  Pavla Šichová,
 • 00:17:27 která má dlouholeté zkušenosti
  z lesnické profese i myslivosti.
 • 00:17:36 Myslivost provozuji
  už pětadvacet let
 • 00:17:41 a už kdysi ze začátku,
  když jsem s tím začínala,
 • 00:17:42 tak jsem vedla děti,
  měla jsem kroužek.
 • 00:17:44 A teď v téhle době
 • 00:17:48 přišel taky takový čas,
  vhodná příležitost,
 • 00:17:52 tak jsme tady kroužek založili
  taky,
 • 00:17:55 protože je třeba ty děti
  k tomu vést,
 • 00:17:57 ukázat jim,
  nebo naučit je vztahu k přírodě,
 • 00:18:01 ukázat jim ty hodnoty,
  které v přírodě jsou
 • 00:18:04 a které je třeba zachovávat.
 • 00:18:13 Do mysliveckého kroužku
  chodím proto,
 • 00:18:17 že mám strašně ráda přírodu.
 • 00:18:19 Chodím do mysliveckého kroužku
  proto, že je to zajímavé
 • 00:18:23 a proto, že se mi to líbí.
 • 00:18:28 Je tu zábava
  a už jsem se toho hodně dozvěděl.
 • 00:18:30 Chtěl bych hodně vidět
  zvířata tady,
 • 00:18:34 taky je někdy chodíme s kroužkem
  pozorovat.
 • 00:18:39 Moje mamka vede tenhle kroužek
 • 00:18:40 a je dobře, že máme zrovna ji,
  protože tomu rozumí.
 • 00:18:48 Tak šup!
 • 00:18:50 Ukažte mi paroží z jelena!
 • 00:18:55 No! Výborně!
 • 00:18:59 Něco znají z doslechu,
 • 00:19:00 ale co to vlastně myslivost je,
  o tom moc nevědí,
 • 00:19:02 takže v podstatě se učíme
  veškeré základy,
 • 00:19:04 co je myslivost, co to obnáší,
 • 00:19:06 učíme se i o lese, o přírodě,
 • 00:19:09 takové vlastně základní věci,
  aby měli nějaký pojem.
 • 00:19:13 No a postupem času doufám,
 • 00:19:17 že se dostaneme pak třeba
  i k soutěžím a k takovým věcem.
 • 00:19:23 Je to strašně zajímavé,
  hodně se tam naučíme.
 • 00:19:28 Ve škole pak,
  když máme přírodovědu,
 • 00:19:30 tak aspoň nedostanu špatnou známku.
 • 00:19:35 Prostě je tu strašně dobře.
 • 00:19:44 Děti vůbec, to je živá voda.
 • 00:19:46 A my, když spolu chodíme
  po tom lese
 • 00:19:49 a vidím, jak se o všechno zajímají,
  jaký mají zájem,
 • 00:19:51 ptají se na všechno,
  všecko je zajímá,
 • 00:19:54 tak je to radost s nimi dělat,
  učit je to,
 • 00:19:59 předávat jim zkušenosti,
  zážitky,
 • 00:20:02 podělit se s nimi o to.
 • 00:20:04 A doufám, že to v nich zůstane
  a že s tím porostou
 • 00:20:07 a budou z toho potom mít
  takový dobrý základ do života,
 • 00:20:12 že z nich nezůstanou prázdní lidé.
 • 00:20:21 Pavla je strašně dobrá průvodkyně,
 • 00:20:23 je to strašně dobrá učitelka,
 • 00:20:27 naučíme se něco o přírodě,
  o zvířátkách.
 • 00:20:30 Přírodu má ráda určitě,
 • 00:20:32 protože je to myslivec.
 • 00:20:35 Chodíme se spolu podívat na seník,
 • 00:20:40 když tak jim tam dáváme jablíčka
  a všechno.
 • 00:20:45 Mamka je myslivec.
 • 00:20:49 Mám rád dančí guláš
  a jelenčí guláš.
 • 00:20:55 -A chtěl bys být myslivcem?
  -Jo.
 • 00:20:58 A proč?
 • 00:21:00 Protože mě to zajímá
  a mám rád zvířata,
 • 00:21:04 nejvíc jeleny a srnce.
 • 00:21:08 Dětem se snažím vysvětlit,
 • 00:21:10 že tady ta myslivost do přírody
  patří,
 • 00:21:14 že to není nic špatného,
 • 00:21:16 protože extrémistické názory typu:
  Chraňme všecko za každou cenu!
 • 00:21:20 nebo Vybijme tuhle zvěř jen proto,
  že tam kouše nějaké bylinky-
 • 00:21:25 ty nejsou správné.
 • 00:21:28 Extremismus není správný
  v ničem,
 • 00:21:30 ani v ochraně přírody,
  ani v ničem jiném
 • 00:21:32 a to se snažím dětem vysvětlovat,
 • 00:21:35 aby si na všecko dokázaly udělat
  takový zdravý úsudek,
 • 00:21:39 správný názor.
 • 00:21:43 Les bez zvěře, to vlastně nejde,
 • 00:21:46 protože to by nebylo ono.
 • 00:21:50 Do lesa patří zvířata.
 • 00:21:53 Kdyby v něm nebyla,
 • 00:21:55 tak by to bylo
  jako člověk bez ruky.
 • 00:22:06 Ten je velký!
 • 00:22:22 Nejvíc mě baví pozorovat zvířata
  a dívat se dalekohledem.
 • 00:22:40 Mám tu hlubokou lásku k přírodě
  v sobě odmalička,
 • 00:22:43 k té myslivosti mě to přivedlo
  naprosto přirozenou cestou,
 • 00:22:46 protože jsme hodně jezdívali
  do přírody,
 • 00:22:49 hodně jsem se potom,
  když jsem byla větší,
 • 00:22:51 i sama toulávala po lesích,
  po krajích,
 • 00:22:55 takže ta myslivost z toho vyplynula
  naprosto přirozeným způsobem
 • 00:23:00 jako taková forma té možnosti
  být v té přírodě,
 • 00:23:05 dělat pro ni něco, starat se o ni.
 • 00:23:09 Já bych chtěl být myslivcem,
  protože mě by bavilo
 • 00:23:12 i chodit vždycky kontrolovat
  ty lesy, dívat se na zvířata,
 • 00:23:18 chodit s flintou na zádech,
  to by bylo dobré.
 • 00:23:26 Jeseníky, to jsou nejkrásnější
  hory, co znám.
 • 00:23:29 Znám je odmalička, od dětství
 • 00:23:32 a i když jsem viděla,
  a navštívila i jiná pohoří,
 • 00:23:36 tak Jeseníky zůstávají
  těmi nejkrásnějšími,
 • 00:23:39 protože mají takové své
  osobité kouzlo.
 • 00:23:42 A to si vlastně říkáme
  i s těmi dětmi,
 • 00:23:46 když chodíme na vycházky
  a rozhlížíme se po okolí,
 • 00:23:49 po těch našich nádherných kopcích
 • 00:23:53 a vlastně si ty děti uvědomí,
  že to nejkrásnější mají tady doma
 • 00:23:57 a že nemusí nikam daleko
  za tím chodit
 • 00:23:59 a že je třeba si toho vážit
  a chránit to
 • 00:24:02 a mít to v úctě.
 • 00:24:09 Máme to rádi, protože je tu klídek,
 • 00:24:11 pohoda, čisto, čistý vzduch,
  jemný vánek.
 • 00:24:16 A paní Pavla,
  když jdeme tím lesem,
 • 00:24:19 tak nám vždycky povídá něco
  o zvířatech, něco o přírodě
 • 00:24:23 a když tak jdeme,
  tak si představuji,
 • 00:24:25 že jsem opravdový myslivec,
  že se starám o stromečky,
 • 00:24:29 zalívám i mamce na zahradě
  květinky,
 • 00:24:31 starám se jí o zahrádku,
  prostě mám ráda přírodu.
 • 00:24:37 Strašně se mi tady líbí,
  mám rád Jeseníky
 • 00:24:40 a jsem rád, že můžeme mít
  tady tento kroužek,
 • 00:24:44 že můžeme chodit do lesa
 • 00:24:46 a těším se, až někam pojedeme.
 • 00:24:51 Co mně myslivost ještě dává?
 • 00:24:55 Hlavně úžasné zážitky,
  zážitky z pobytu v přírodě.
 • 00:24:58 Tady jde opravdu o ten vztah
  s přírodou,
 • 00:25:00 o to být v ní, cítit ji,
 • 00:25:04 být s ní spojený.
 • 00:25:29 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2008

Související