iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 12. 2011
17:10 na ČT2

1 2 3 4 5

7 hlasů
4584
zhlédnutí

Vzkaz

Vzkaz Valéra Kováče

"Světlo je božstvo. Přijměte ho ve své dušičce", vzkazuje výtvarník Valér Kováč

14 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Vzkaz Valéra Kováče

 • 00:00:16 Valér Kováč
 • 00:00:17 patří k nejvýznamnějším
  sklářům na světě,
 • 00:00:19 kteří pracují s vrstveným sklem.
 • 00:00:22 Narodil se na Slovensku
  v Liptovské Osadě,
 • 00:00:24 kde přišel v dětství
  o celou svoji rodinu.
 • 00:00:26 Jeho osobnost je spojena s Brnem
  a s Brněnskými veletrhy
 • 00:00:30 v oboru užité grafiky
  a výstavnictví.
 • 00:00:32 Je autorem jediného oltáře
  z řezaného skla na světě.
 • 00:00:36 Pracoval také jako kreslič
  a dokumentarista
 • 00:00:38 v misi Unesco v severní Africe.
 • 00:00:41 Patent vrstveného skla
  je do jisté míry jeho patentem.
 • 00:00:44 Touto nesmírně náročnou
  a nebezpěčnou prací
 • 00:00:47 si však vybojoval místo
  na sklářském výsluní,
 • 00:00:49 rozšířil věhlas československých
  sklářů po celém světě
 • 00:00:53 a stal se nakonec i prezidentem
  světové asociace plochého skla.
 • 00:00:59 -Příchod do Brna
  byl takový prazvláštní,
 • 00:01:03 protože pro mě to bylo
  obrovské město.
 • 00:01:06 A já jsem se v podstatě
  bál jít z ulice do ulice,
 • 00:01:11 abych nezabloudil.
 • 00:01:13 Ale věděl jsem,
  že do tohoto města nějak patřím
 • 00:01:16 a prostě by mě nikdo nepřesvědčil
  o tom, abych tu nebyl.
 • 00:01:22 Brno je určitě můj domov,
 • 00:01:23 protože rodiště
  si člověk nevybírá,
 • 00:01:26 ale vlast nebo domov
  si vlastně určí sám,
 • 00:01:29 kde má prostor,
  kde mu společnost vyhovuje,
 • 00:01:33 kde ho podporuje,
  a kde nakonec reciprocitou
 • 00:01:37 ten člověk musí
  nějakým způsobem vrátit.
 • 00:01:43 Potkal jsem svoji ženu
  na rohu České ulice
 • 00:01:47 a tak, jak se to nemá,
  tak jsem ji oslovil
 • 00:01:50 a za týden jsem jí sdělil,
  že si ji vezmu za ženu.
 • 00:01:53 Ona se smála,
  ale já jsem dodržel slovo.
 • 00:01:56 A ještě takový silný zážitek
  byl pro mě křest mého syna,
 • 00:02:01 samozřejmě v chrámě sv.Jakuba.
  Bylo to něco úžasného,
 • 00:02:05 bylo to za totality,
  kdy se vůbec nic nesmělo.
 • 00:02:09 Ale v tom opuštěném chrámě
  a v té čistotě a tichosti
 • 00:02:14 to mělo nesmírný půvab,
  obrovskou sílu.
 • 00:02:23 To je taková současná móda,
  Protože božstvo jsou peníze.
 • 00:02:28 Trochu se odtahujeme od duchovna,
  což je velká škoda,
 • 00:02:32 protože duchovno mělo vždy
  větší hodnoty než materiálno.
 • 00:02:37 Ovšem je to provděpodobně
  potřeba nasytit, aby lidé viděli,
 • 00:02:42 že to není finále.
  Takže tam někde končí ta hranice.
 • 00:02:45 Kdežto v duchovnu nikdy.
 • 00:02:47 Takže každý má mít svůj prostor,
  abychom do toho vnikli,
 • 00:02:50 abychom se zařadili
  do té mozaiky svého přesvědčení,
 • 00:02:54 své filozofie, toho, v co věříme.
 • 00:03:06 Víra, to je prostě základ všeho,
  protože s tím má člověk začít.
 • 00:03:12 To ostatní se pak k tomu přidruží.
 • 00:03:15 A to, si myslím,
  je to nejdůležitější.
 • 00:03:28 Tady už mám uřezané šlachy,
  tak ta síla už není, co byla.
 • 00:03:35 To musím zkusit takto.
 • 00:03:51 Víra přichází prostě životem.
 • 00:03:58 A většinou se urychlí
  vždycky těmi událostmi.
 • 00:04:05 A čím jsou silnější pro člověka,
 • 00:04:07 tak tím dřív to nastupuje
  a už dostává.
 • 00:04:13 A to se nedá koupit.
  To se musí přijmout v podstatě.
 • 00:04:27 Ten řez musí být takový,
  že ho musíš hledat.
 • 00:04:31 Víš? A on se ti pomstí.
 • 00:04:34 A když jsi nepozorný,
  tak dojdeš k úrazu.
 • 00:04:38 Tak to jediné je na tom negativní.
 • 00:04:40 Je to velmi nebezpečné
  a může to mít trvalé následky.
 • 00:04:44 To je skutečně pravda.
  Ale jinak ne.
 • 00:04:47 Ale sklo naopak zase člověka
  učí takovému určitému způsobu.
 • 00:04:54 Člověk se musí způsobně chovat.
 • 00:04:58 Nemůže být...
 • 00:04:59 Sklo ti řekne,
  praskám, začni znovu.
 • 00:05:03 Železo se dá svařit.
  Že ano.
 • 00:05:06 Dřevo se dá nadlepit.
  Toto ne. To už je konec.
 • 00:05:10 A znovu.
  Až je člověk hodný,
 • 00:05:13 až se s ním skamarádí,
  potom se to podaří.
 • 00:05:18 A takto, víš,
  tělo si to tak vybudovalo,
 • 00:05:22 kdysi, když jsem to takhle stiskl,
  hned jsem byl pořezaný.
 • 00:05:26 Toto vím, že má šílené hrany.
 • 00:05:28 Podívej, už jsem se to
  naučil brát do ruky aspoň.
 • 00:05:39 Já nevím, kdo převezme
  tu úžasnou tradici.
 • 00:05:43 Bohužel to je chyba nás všech,
 • 00:05:44 protože když jsme dokázali
  ignorovat ten vývoj
 • 00:05:50 a nevěnovali jsme mu pozornost,
  tak na to doplatíme skutečně.
 • 00:05:54 A to je velká škoda,
  protože ve světě
 • 00:05:56 čím jsme byli obdivuhodní
  a výjimeční? Právě díky sklu.
 • 00:06:02 Ti mladí lidé jsou někteří
  opravdu mimořádně talentovaní.
 • 00:06:06 Ovšem nenajdou způsob,
  jak se zdokonalovat,
 • 00:06:10 protože ty školy zmizely.
 • 00:06:13 Pomalu mizí, sklárny se ruší,
  kam na to mají chodit?
 • 00:06:17 Ta literatura na to nestačí.
 • 00:06:19 Je třeba zkušeností,
  konfrontace se starými mistry.
 • 00:06:23 To je velký problém,
  který naprosto přehlížíme
 • 00:06:27 a nevěnujeme tomu pozornost.
 • 00:06:30 A to patří k tomu základu,
  aby to skutečně pokračovalo .
 • 00:06:34 Jinak nic.
 • 00:06:58 Dá se myslet
  pozitivně permanentně.
 • 00:07:01 A připustit co nejméně problémů.
 • 00:07:04 Protože těch dobrých věcí
  je skutečně málo.
 • 00:07:08 Je třeba si jich vážit.
 • 00:07:09 Ty horší přicházejí samy
  a s těmi je třeba se vypořádat.
 • 00:07:13 Nic víc.
 • 00:07:19 Když se člověk
  dostane do tmavé noci,
 • 00:07:22 kde vlastně nevidí nic
  a je bezradný a neví,
 • 00:07:25 na kterou stranu má šlápnout.
  Důležité je, aby si počkal,
 • 00:07:31 objevil aspoň na horizontu
  zrníčko světla.
 • 00:07:36 Když ho začne vnímat,
  vlastně vyhrál život.
 • 00:07:41 A protože to je tak důležité,
  protože světlo je božstvo.
 • 00:07:46 A právě ten materiál je úžasný,
  se kterým pracujeme,
 • 00:07:50 že dodává člověku sílu a váží
  si každého okamžiku v životě,
 • 00:07:57 protože světlo provází
  člověka celý život,
 • 00:08:00 naplňuje ho a dává mu
  jistou radost i pokoru
 • 00:08:04 v jeho životní filozofii
  a v jeho víře.
 • 00:08:10 ZVONĚNÍ ZVONU
 • 00:08:15 Pokora je disciplína víry.
 • 00:08:19 Já vždy odděluji
  pokoru a skromnost.
 • 00:08:22 Skromnost s tím
  nemá nic společného.
 • 00:08:25 Skromnost je spíš
  takový alibismus.
 • 00:08:28 Být skromný, co to je?
 • 00:08:31 Ale pokora je velmi důležitá.
  Protože jsme pokorní proto,
 • 00:08:37 že pochopíme majestát toho
  božstva anebo té přírody.
 • 00:08:42 Protože příroda
  je vlastně božstvo.
 • 00:08:45 Bůh je ve všem.
  V každém stéble trávy i v nás.
 • 00:08:49 A protože vlastně
  nevíme o sobě nic,
 • 00:08:52 musíme vzdát úctu a hold,
  já si myslím, že tam je ta pokora.
 • 00:09:00 Protože víme,
 • 00:09:02 že Kristus byl ukřižovaný
  a byl sňat z kříže.
 • 00:09:09 A to víme. Přesně.
  Že tam byl jako lidská postava.
 • 00:09:12 A to je vlastně tako modelace.
  To je stopa, že tam někdo byl.
 • 00:09:31 Víme, že něco je.
  Nevíme, jak to vypadá.
 • 00:09:37 Stvárnit se to nedá.
  To je vlastně takové nic.
 • 00:09:43 Nikdy neumíme prostě
  pochopit ten jeho tvar.
 • 00:09:48 Tak aspoň náznak,
  kterým by se to dalo prezentovat.
 • 00:09:54 Tak jsem to právě vynechal.
  A to nic, je vlastně všechno.
 • 00:09:59 V tom "nicŞ je všechno.
 • 00:10:02 Za tím je to orámované tím
  18 karátovým zlatem. Ten rámec.
 • 00:10:07 Protože to místo
  je nejdůležitější.
 • 00:10:10 To nic.
 • 00:10:18 Ženské budou mít radost.
  Že někdo má větší nepořádek.
 • 00:10:24 Dnes budu vařit
  středoslovenské halušky.
 • 00:10:27 Halušky z mého kraje.
  Protože ony jsou různé.
 • 00:10:30 Jsou západoslovenské,
  středoslovenské,
 • 00:10:32 východoslovenské, jihoslovenské.
 • 00:10:35 Protože my patříme
  mezi nejchudší kraje,
 • 00:10:38 tak my nedáváme třeba vajíčka
  do těsta jako na jižním Slovensku.
 • 00:10:44 To už jsou jiné,
  takové vyšlechtěné,
 • 00:10:47 protože oni si to mohli dovolit.
 • 00:10:49 Kdežto u nás byla jen žitná mouka.
  Halušky mají být ze žitné mouky.
 • 00:10:54 Důležité je dát si k tomu pivo.
 • 00:10:57 Jasně.
 • 00:11:00 Já si myslím, že každý citlivý
  člověk se hlásí ke svému rodišti
 • 00:11:04 a vyhledává ho,
  protože to je jeho původ.
 • 00:11:07 Jsou to jisté shody náhod,
  že se tam ocitl.
 • 00:11:11 Třeba v mém případě,
  když přijedu domů,
 • 00:11:14 tak už se zapne nostalgie.
  Ta má takovou svou osobitou sílu.
 • 00:11:19 Protože kde jsem se narodil,
  tam nic není na tom místě.
 • 00:11:24 To je mezi takovým potokem
  a horou, protože ten náš dům,
 • 00:11:29 to byla dřevěnice, protože můj
  bratr bojoval v národním povstání
 • 00:11:41 a padl tam poctivě,
  tak Němci nám ho vypálili.
 • 00:11:46 Takže tam vůbec nic není.
  Tam je pár takových keříků.
 • 00:11:50 A člověk tam stojí a ví,
  že tam spatřil světlo.
 • 00:11:54 Tak to skutečně má takovou sílu.
 • 00:12:00 Někdo říká, že lidé nemají vůbec
  žádné nepřátele. To není pravda.
 • 00:12:04 Protože v přírodě je to 50 na 50.
 • 00:12:06 Ale když máte několik,
 • 00:12:09 to stačí na prstech
  spočítaných lidí,
 • 00:12:14 které máte skutečně nejbližších,
  máte takovou jistotu.
 • 00:12:18 Ti ostatní, známí, přátelé,
  to je fajn, že to je.
 • 00:12:22 Ani víc člověk neobsáhne
  těch lidí. Jejich kvalitu.
 • 00:12:28 A to bohatě stačí,
 • 00:12:29 když máte pár lidí okolo sebe
  a ten život je o mnoho krásnější.
 • 00:12:37 Toto.
 • 00:12:38 Pak skutečně záleží na té ženské.
  Hodně záleží, jak člověka formuje.
 • 00:12:44 A to pozitivní,
  co já jsem dostal do vínku,
 • 00:12:52 že ta žena mi nikdy nebránila
  v tom, co jsem chtěl.
 • 00:13:00 A to je, myslím,
  to nejpozitivnější.
 • 00:13:03 Že se člověk skutečně
  mohl věnovat své práci.
 • 00:13:09 A to je úžasné.
 • 00:13:10 A takto ty halušky musí...
  Vidíte to?
 • 00:13:14 Teď jsou správně.
 • 00:13:17 Dobře.
 • 00:13:24 Ty jsou jako lusk.
 • 00:13:27 Opravu jsem nepotkal
  žádný ideální pár.
 • 00:13:31 A když to někdo tvrdí,
  moc tomu nevěřím.
 • 00:13:34 Nemluví pravdu.
  Protože nic ideálního neexistuje.
 • 00:13:38 Je to jen věc tolerance,
  se kterou se potom dá žít.
 • 00:13:46 Nic jiného.
 • 00:13:47 Ideální nic není.
 • 00:13:51 Je třeba přijmout
  světlo do vlastní duše,
 • 00:13:54 protože to je v podstatě
  základ žití, základ pochopení
 • 00:13:59 a základ úcty k přírodě,
  k božstvu. Ke všemu.
 • 00:14:03 Světlo je naděje.
 • 00:14:05 A když jdeme za světlem, tak
  jdeme zároveň za nadějí a vírou.
 • 00:14:10 Protože ten záblesk,
  podívejte se, to je magická věc.
 • 00:14:16 V tom je božstvo.
 • 00:14:24 Světlo je božstvo.
  Přijměte ho ve své duši.
 • 00:14:28 Valér.
 • 00:14:48 Skryté titulky M.Vrbská
  Česká televize Brno, 2011
 • 00:14:50 .