iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 9. 2019
21:05 na ČT24

1 2 3 4 5

4 hlasy
12553
zhlédnutí

Historie.cs

Století československé archeologie

Petr Sommer — Martin Kuna — Matěj Ruttkay

Jak se měnila československá a posléze česká archeologie napříč stoletím?

51 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:01 HISTORIE.CS
 • 00:00:17 -Na pražském Starém Městě,
  v Dlouhé třídě,
 • 00:00:20 při rekonstrukci
  inženýrských sítí,
 • 00:00:22 objevili pracovníci
  odboru stavební archeologie
 • 00:00:25 pražského střediska Státní
  památkové péče a ochrany přírody
 • 00:00:29 hroby asi z první poloviny
  13. století.
 • 00:00:34 -Historické zprávy
  i archeologické vykopávky
 • 00:00:36 svědčí o tisícileté
  vyspělé hmotné kultuře
 • 00:00:39 slovanského státního celku
  Velké Moravy.
 • 00:00:42 -U Bechlejovic na Děčínsku
  bylo nalezeno
 • 00:00:45 mnoho dokonale
  zachovaných zkamenělin.
 • 00:00:47 -Na jižní Moravě,
  u Mikulčic na Hodonínsku,
 • 00:00:50 je odkrýváno významné
  staroslovanské středisko.
 • 00:00:53 -Na Nitranském hradě
 • 00:00:55 je sídlo Archeologického ústavu
  Slovenské akademie věd.
 • 00:00:58 Na místech, která byla
  osídlena před 5000 lety,
 • 00:01:02 našli vědci hroby Keltů
  z 1. století
 • 00:01:04 před naším letopočtem.
 • 00:01:11 -Naším tématem dnes bude
  100 let české archeologie.
 • 00:01:13 Pozvání přijali Martin Kuna.
  -Dobrý den.
 • 00:01:16 -Matěj Ruttkay.
  -Dobrý den.
 • 00:01:18 -A Petr Sommer.
  -Dobrý den.
 • 00:01:23 -V listopadu 1919
  byl v Praze založen
 • 00:01:25 Státní archeologický ústav,
  přijde vám, pane profesore,
 • 00:01:28 s odstupem těch 100 let
  pochopitelné,
 • 00:01:31 že prakticky hned po vzniku
  samostatného Československa
 • 00:01:34 vzniká taková instituce?
 • 00:01:35 -Tak jak vznikl
  první československý stát,
 • 00:01:38 tak okamžitě začal budovat
  svoje základy,
 • 00:01:40 nejenom ve smyslu organizačním
  a politickém a ekonomickém,
 • 00:01:43 ale i, řekněme,
  ve smyslu ideovém.
 • 00:01:46 Ty nové vědecké instituce,
 • 00:01:48 které vznikaly
  téměř po založení státu,
 • 00:01:51 a ono jich bylo víc,
 • 00:01:53 to byl nejenom
  Státní archeologický ústav
 • 00:01:55 v listopadu 1919,
 • 00:01:57 ale ještě předtím to byl
  Státní fotoměřičský úřad,
 • 00:02:01 který byl zaměřen na evidenci
  a dokumentaci
 • 00:02:04 umělecko-historických
  a historických památek a pramenů.
 • 00:02:08 Tuším, že v roce 20
 • 00:02:10 vznikl Československý
  historický ústav vydavatelský,
 • 00:02:13 čili to je zase předchůdce
  dnešního Historického ústavu.
 • 00:02:17 Prostě těch institucí
  vzniklo víc.
 • 00:02:22 A docela zjevně patří
  do konceptu budování
 • 00:02:25 takového kulturního zázemí
  nové společnosti, nového státu.
 • 00:02:28 Určitě to souvisí i s pokusem
  o nalezení rovnováhy společenské
 • 00:02:33 a s pokusy o emancipaci
  v rámci střední Evropy
 • 00:02:36 a Evropy a tak dále.
 • 00:02:38 Čili myslím,
  že to založení je logické.
 • 00:02:40 Je docela logické,
 • 00:02:42 že v čele stanul
  jeden z největších badatelů
 • 00:02:45 archeologických a slavistických
  a historických té doby,
 • 00:02:49 Lubor Niederle.
 • 00:02:51 -Byl to antropolog, folklorista,
  etnograf a taky archeolog.
 • 00:02:56 Byl jeden z prvních profesorů
  archeologie, antropologie
 • 00:03:03 na Karlově univerzitě
  od 80. let 19. století.
 • 00:03:06 Napsal řadu knih,
 • 00:03:08 ze kterých se potom
  následující generace
 • 00:03:10 antropologů a etnografů učila,
 • 00:03:13 ať už jsou to
  Slovanské starožitnosti,
 • 00:03:15 to je vícesvazkové dílo,
  nebo Rukověť české archeologie,
 • 00:03:19 kterou napsal s Karlem Buchtelou,
 • 00:03:21 svým nástupcem potom
  v čele Archeologického ústavu.
 • 00:03:24 Byla to všestranná osobnost,
 • 00:03:27 respektovaná
  i v politických kruzích,
 • 00:03:30 protože to se možná ví
  poměrně málo,
 • 00:03:34 že on cestoval v roce 1919
  na mírovou konferenci
 • 00:03:39 do Versailles,
  s celou svou rodinou,
 • 00:03:42 zůstal tam asi čtyři měsíce.
 • 00:03:45 Tam vlastně se podílel
  na vytváření
 • 00:03:49 hranic Československa
  tedy v tomto období.
 • 00:03:58 -V sídle Archeologického ústavu
  na Nitranském hradě
 • 00:04:02 vybudovali novou klenotnici,
 • 00:04:04 ve které soustředili výsledky
 • 00:04:06 několikaletých
  archeologických výzkumů.
 • 00:04:09 Sbírka šperků a ozdobných
  předmětů z cenných kovů
 • 00:04:12 má velkou historickou cenu
 • 00:04:15 a slouží zatím
  jen pro studijní účely.
 • 00:04:18 Nálezy až z roku 2800
  před naším letopočtem,
 • 00:04:21 i mladších,
  z dob slovanského osídlení,
 • 00:04:24 svědčí o výtvarné schopnosti
 • 00:04:26 a vkusu původních obyvatel
  východního Slovenska.
 • 00:04:30 -Na Slovensku
  se vlastně navazovalo
 • 00:04:32 na tradici ještě
  z dob Rakouska-Uherska,
 • 00:04:35 kde fungovala
  Muzeální slovenská společnost,
 • 00:04:40 která byla takovým jakýmsi
  gestorem archeologického výzkumu,
 • 00:04:44 zejména sběratelství,
  sbírání nálezů,
 • 00:04:46 které bylo už od 19. století
  velmi rozvinuté.
 • 00:04:50 Státní archeologický ústav
  pražský vlastně převzal gesci
 • 00:04:53 i nad Slovenskem.
 • 00:04:59 Takže v té první etapě
  on měl pod sebou
 • 00:05:01 i slovenskou archeologii.
 • 00:05:03 I když postupně
  se začala formovat
 • 00:05:05 samostatná slovenská archeologie,
 • 00:05:07 zejména v pozici
  pana Jana Eisnera,
 • 00:05:10 který velmi rychle začal
  budovat i slovenské struktury.
 • 00:05:25 -Objev Mikulčic v roce 1954
  byl bezesporu objevem století.
 • 00:05:33 Aspoň co se týká moravské,
 • 00:05:36 ale možná
  i středoevropské archeologie.
 • 00:05:39 V roce 1954 sem přišel
  profesor Poulík
 • 00:05:42 na pozvání místního učitele
  a zjistil,
 • 00:05:45 že se tady v poli,
  neboť se zde v té době oralo,
 • 00:05:50 že se zde vyorává
  množství památek,
 • 00:05:52 střepů, kostí, malty a podobně.
 • 00:05:55 Proto zde položil
  v tom samém roce první sondy
 • 00:05:59 a hned první sondy přinesly
  objev zděných konstrukcí a hrobů.
 • 00:06:04 Vlastně prokázaly,
 • 00:06:07 že se zde muselo nacházet
  významné centrum,
 • 00:06:11 mocenské centrum Velké Moravy
  z 9. století.
 • 00:06:16 -Ono je třeba říct,
 • 00:06:18 že těch 100 let je vázáno
  v našem dnešním zasedání
 • 00:06:21 a v naší dnešní řeči
  k Archeologickému ústavu,
 • 00:06:24 proto mluvíme o stovce let,
 • 00:06:26 ale jinak archeologie
  má kořeny v Čechách
 • 00:06:28 a v Československu
  daleko hlubší.
 • 00:06:31 Například první profesor
  archeologie a dějin umění,
 • 00:06:34 profesor Jan Erazim Vocel,
 • 00:06:36 byl jmenován vlastně na svoji
  stolici už v roce 1850.
 • 00:06:41 Čili tady byla
  docela velká tradice zájmu,
 • 00:06:44 jak se tehdy říkalo,
  o starožitnosti,
 • 00:06:47 o ty, které byly nalézány
  archeologickými výkopy,
 • 00:06:50 které byly samozřejmě považovány
  za součást svědectví o minulosti,
 • 00:06:55 ať v tom smyslu vlasteneckém,
 • 00:06:57 jako že 19. století
  hodně věcí vidělo samozřejmě
 • 00:07:01 v tom světle národovectví,
  tak ve smyslu, řekněme,
 • 00:07:05 obecného začlenění do Evropy,
  protože mnohé z toho,
 • 00:07:07 co bylo tehdy
  v těch amatérských výkopech,
 • 00:07:10 a byli to většinou amatéři,
  archeologů bylo strašně málo,
 • 00:07:13 tak bylo samozřejmě
  už i základním způsobem
 • 00:07:16 srovnáváno s okolím a zasazováno
  do evropského kontextu.
 • 00:07:20 Takže antropologové
  a archeologové
 • 00:07:22 samozřejmě viděli své prameny,
  jako my vidíme v podstatě dnes,
 • 00:07:26 i když v jiném světle,
  totiž jako prizma,
 • 00:07:30 kterým je vidět ke kořenům
  naší kultury a státnosti
 • 00:07:33 a společnosti a tak dále.
 • 00:07:35 -Od prvních desetiletí
  20. století
 • 00:07:39 ten hlavní úkol archeologie
  byl profesionalizovat se,
 • 00:07:43 protože do té doby v 19. století
  vlastně převahu
 • 00:07:47 archeologických aktivit
  prováděli amatéři,
 • 00:07:50 i když dlužno říci,
 • 00:07:52 že někdy ti amatéři byli lepší
  než ti profesionálové,
 • 00:07:55 protože nebyli tak zatíženi
  apriorními představami o tom,
 • 00:07:59 co je potřeba najít,
  co je ten správný výzkum a tak.
 • 00:08:02 Často to byli třeba lékaři
  nebo přírodovědci.
 • 00:08:05 Takže vlastně aplikovali
  i některé exaktnější metody,
 • 00:08:07 než byly tehdy běžné.
 • 00:08:10 Těch profesionálních archeologů
  až do první světové války,
 • 00:08:13 ale vlastně i po ní,
  bylo poměrně málo.
 • 00:08:15 -I na Slovensku v podstatě
  ta situace byla taková,
 • 00:08:18 že byl absolutní nedostatek
  archeologů,
 • 00:08:20 víceméně
  jediný studovaný archeolog
 • 00:08:22 byl opravdu v té první fázi
  Jan Eisner.
 • 00:08:25 Dokonce i na univerzitě
  Komenského, nově založené,
 • 00:08:28 kde fungoval odbor archeologie,
  tak vlastně absolventi nekončili.
 • 00:08:33 Za celých skoro 20 let
  jich bylo jen pár.
 • 00:08:36 Je třeba ale říci,
 • 00:08:39 že taková velká síla
  archeologického výzkumu,
 • 00:08:42 i když možná ne úplně
  profesionální, byla v muzeích.
 • 00:08:45 Mnohé z nich vznikly už
  v druhé polovině 19. století.
 • 00:08:49 Ty byly takovým nějakým
  akcelerátorem mnohých aktivit
 • 00:08:52 regionálních nebo i takových
  poměrně nadregionálních,
 • 00:08:55 protože zpravidla
  tito noví adepti archeologie
 • 00:08:59 nebyli úplně schopni
  v tom krátkém období
 • 00:09:03 zvládnout celé území Slovenska,
  tak jako přišel Jan Eisner,
 • 00:09:09 vlastně nejprve zpracovával
  sbírky svého předchůdce,
 • 00:09:13 velkého badatele, Andreje Kmetě,
  u nás,
 • 00:09:15 a zase na něj navazovali další.
 • 00:09:18 Postupem času vznikaly vlastně
  první práce o dějinách Slovenska,
 • 00:09:22 skutečně takové seriózní práce,
  o dávném vývoji Slovenska.
 • 00:09:30 -Zde je velice dobře patrné,
  přímo na tomto objektu,
 • 00:09:34 že vlastně ty kostely
  se nedochovávaly
 • 00:09:37 v podobě nějakých intaktních zdí.
 • 00:09:39 Ale že se dochovávaly
  v podobě negativních výplní
 • 00:09:43 základových rýh.
 • 00:09:45 Protože Mikulčice byly
  v 9. století ostrovním hradem,
 • 00:09:50 nacházejí se dnes
  v údolní nivě řeky Moravy,
 • 00:09:54 byl tady vždycky nedostatek
 • 00:09:57 nějakého pevného
  stavebního materiálu.
 • 00:09:59 To znamená, především kamene.
 • 00:10:01 Podobně strategickým materiálem
  byl i po zániku hradiště,
 • 00:10:05 kdy vlastně místní obyvatelstvo
  z okolních dědin
 • 00:10:08 rozebíralo zbytky
  opevnění i kostelů.
 • 00:10:12 Ten stavební materiál používalo
  na budování vlastní zástavby,
 • 00:10:17 vlastních objektů,
  mladších domů vesnických.
 • 00:10:20 Vlastně sekundárně byly
  ty základové rýhy vyplněny
 • 00:10:25 tou drtí drobného kamení,
  malty a hlíny.
 • 00:10:28 To jsou právě ty negativy.
 • 00:10:32 -Jak to bylo v Čechách,
  na Moravě, ve Slezsku
 • 00:10:35 s archeologií v muzeích
  nebo na univerzitách?
 • 00:10:39 -Také se to vyvíjelo postupně,
  samozřejmě.
 • 00:10:42 Byly lokální osobnosti,
 • 00:10:44 které se soustředily
  na archeologické poznání
 • 00:10:46 svého regionu,
 • 00:10:48 a byly obvykle navázány
  například jako doktor Dvořák
 • 00:10:51 na kolínské muzeum.
 • 00:10:53 To byl lékař, Dvořák,
  ten pracoval,
 • 00:10:55 spolupracoval s kolínským muzeem.
 • 00:10:57 Vlastně budoval
  jeho archeologickou sbírku.
 • 00:10:59 Byl opravdu tedy téměř u všeho,
 • 00:11:01 co se archeologicky
  na Kolínsku dělo.
 • 00:11:04 Takových osobností
  bylo po Čechách víc,
 • 00:11:06 nebo tehdy v Československu,
 • 00:11:08 když hovoříme o době
  po roce 1918,
 • 00:11:10 s tím, že bych ještě rád k tomu,
  co říkal před chvílí Martin,
 • 00:11:14 k Niederlovi, připojil,
 • 00:11:16 že vlastně on to měl
  velice promyšlené.
 • 00:11:18 Ten projekt struktury organizace
  archeologické práce v Čechách,
 • 00:11:22 jejímž středem
  bude Archeologický ústav,
 • 00:11:24 byl promyšlený
  do takových detailů,
 • 00:11:26 že se tito lokální pracovníci
  získávali pro spolupráci,
 • 00:11:30 pro jaksi hlídání aktivit
  ve svém okolí,
 • 00:11:33 pro záchranné výzkumy.
 • 00:11:35 Byli to lékaři, byli to duchovní,
  byli to i policisté,
 • 00:11:38 protože ti to měli ex offo
  vlastně často přikázáno,
 • 00:11:42 že mají tedy sledovat
  důležité archeologické dění
 • 00:11:45 nebo památkové dění
  ve svém regionu.
 • 00:11:47 To vše mělo být
  tedy vyhodnocováno
 • 00:11:50 a soustřeďováno v tom centru,
  v tom Archeologickém ústavu.
 • 00:11:53 Niederle už velice dobře věděl,
  že nebude-li to dobře zpracováno,
 • 00:11:57 archivováno, vyhodnoceno,
 • 00:11:59 jestliže nebudou informace
  tříděny
 • 00:12:02 a nějakým způsobem vedeny
  k syntéze,
 • 00:12:04 tak je to marná práce.
 • 00:12:06 Čili v tom byl opravdu velice
  nadčasový a velice bystrý.
 • 00:12:09 -Těch velkých hráčů
  na poli archeologie
 • 00:12:12 nebylo skutečně mnoho tenkrát.
 • 00:12:14 Kromě toho
  Státního archeologického ústavu
 • 00:12:16 v 20., 30. letech byly
  nanejvýš univerzitní katedry.
 • 00:12:20 Ta druhá, tedy brněnská,
  vznikla v 30. letech.
 • 00:12:24 Bylo to Národní muzeum,
  které zaměstnávalo,
 • 00:12:28 archeologické oddělení
  Národního muzea
 • 00:12:31 zaměstnávalo několik
  profesionálních archeologů.
 • 00:12:34 A kromě toho ještě zde existovaly
 • 00:12:37 ty tradiční spolky amatérské
  nebo poloamatérské,
 • 00:12:40 jako Společnost přátel
  starožitností
 • 00:12:43 nebo Archeologický sbor.
 • 00:12:45 Ten tedy má kořeny
  už hluboko v 19. století.
 • 00:12:48 Ale těch
  profesionálních archeologů
 • 00:12:51 bylo v té době
  skutečně hodně málo.
 • 00:12:53 -Kde tehdy
  Státní archeologický ústav sídlil?
 • 00:12:56 Měl nějaké důstojné zázemí
  pro svoji práci?
 • 00:12:58 -No, příliš asi důstojné ne,
 • 00:13:01 i když to budovy
  byly určitě krásné,
 • 00:13:04 protože jako první budovu získal,
 • 00:13:06 nebo několik místností získal
  ve Strahovském klášteře, kde,
 • 00:13:10 jak tedy prameny hovoří,
  byl skutečně velmi stísněný.
 • 00:13:15 V roce 30 se přestěhoval
  do Lobkovického paláce,
 • 00:13:19 kde naopak byli všichni
  velice rádi.
 • 00:13:22 Až v roce 1951 zakotvil
  v té nové budově,
 • 00:13:26 v Letenské ulici, kde je dodnes,
  kde tedy, můžeme říci,
 • 00:13:30 že je nejenom
  krásným místem pro práci,
 • 00:13:33 ale i celkem důstojným
  a velkým prostorem,
 • 00:13:36 kde se dají tedy veškeré
  ty aktivity rozvíjet.
 • 00:13:47 -Nejhodnotnější objekt staré
  základny je takzvaný bílý dům,
 • 00:13:50 což bylo pracoviště nebo základna
  a bydliště Josefa Poulíka,
 • 00:13:56 profesora Poulíka,
  jako objevitele lokality
 • 00:13:59 a jako dlouholetého vedoucího
  a také dlouholetého ředitele
 • 00:14:03 Archeologického ústavu v Brně.
 • 00:14:06 Ta stavba se dožila
  jako jediná zděná stavba.
 • 00:14:09 Staré základy má vlastně dodnes.
 • 00:14:12 Přežila i ten tragický požár
  v roce 2007.
 • 00:14:15 My bychom velice rádi
  v tomto objektu vytvořili
 • 00:14:18 v budoucnu novou expozici,
 • 00:14:20 která by připomněla
  ta nejslavnější léta
 • 00:14:23 v Mikulčicích,
  to jest 50., 60. léta.
 • 00:14:29 -Jak to bylo vlastně
  za první republiky s volbou témat
 • 00:14:32 nebo s volbou
  nějakých preferovaných lokalit
 • 00:14:34 pro archeologický výzkum,
  třeba konkrétně na Slovensku?
 • 00:14:38 -Velmi často
  to bylo víceméně náhodné.
 • 00:14:41 Ale za všemi
  byla zase tvrdá práce.
 • 00:14:43 To znamená,
  právě tito první badatelé,
 • 00:14:45 kteří začali zkoumat
  starší nálezy,
 • 00:14:48 které byly v různých sbírkách,
  vlastně to je inspirovalo,
 • 00:14:52 aby šli na nějaké místo
  dělat výzkum.
 • 00:14:54 Když budu mluvit o Slovensku,
 • 00:14:56 někdy i ty národovecké aktivity
  byly velmi zajímavé,
 • 00:15:00 protože jeden z takových
  prvních větších výzkumů
 • 00:15:02 už té moderní éry,
 • 00:15:04 i když už v závěru
  Rakouska-Uherska,
 • 00:15:07 prováděl například
  moravský badatel Červinka,
 • 00:15:10 který dělal výzkum na Děvíně,
  kde se snažil dokázat,
 • 00:15:14 že ten slavný Velehrad
  byl právě na hradě Děvín.
 • 00:15:18 Podobné myšlenky,
 • 00:15:21 dokázat opravdu tu spjatost
  s národem,
 • 00:15:25 často usměrňovaly
  archeologický výzkum.
 • 00:15:29 Ale jsou zase i jiné výzkumy,
 • 00:15:31 které také vycházely
  někdy z náhod,
 • 00:15:34 ale i z cíleného studia.
 • 00:15:36 Byly to třeba
  významné paleolitické výzkumy.
 • 00:15:39 Jsou to lokality, jako Gánovce,
 • 00:15:41 které jsou v podstatě
  světoznámým nalezištěm,
 • 00:15:44 pozůstatkem neandrtálce,
 • 00:15:47 kde právě je i známý příběh
  Petrboka, archeologa,
 • 00:15:52 který zakoupil z kamenolomu
  odlitek mozkovny
 • 00:15:57 neandrtálského člověka.
 • 00:16:00 Další výzkumy,
 • 00:16:02 které zpravidla byly spojené
  i opravdu
 • 00:16:05 v tom našem smyslu dnešním,
  jako záchranné,
 • 00:16:08 to znamená,
  byly různé investiční akce,
 • 00:16:11 budovaly se železnice,
  začala probíhat industrializace.
 • 00:16:15 S tím byly spojené
  mnohé veřejné aktivity.
 • 00:16:18 -Bylo to tak za první republiky,
 • 00:16:21 že automaticky
  s archeologickým výzkumem
 • 00:16:23 se pojil ten akcent na pravěk,
 • 00:16:25 nebo už se to začíná posouvat
  do období třeba středověku
 • 00:16:28 nebo raného novověku?
 • 00:16:30 -V samotných počátcích,
  řekl bych,
 • 00:16:32 že pod archeologií se rozuměla
  především prehistorie.
 • 00:16:35 Nebo raný středověk.
 • 00:16:37 To znamená,
  ta takzvaná slovanská hradiště,
 • 00:16:40 nebo spíše, jak dneska říkáme,
  raně středověká hradiště.
 • 00:16:43 Zatímco ta středověká,
  vrcholně středověká,
 • 00:16:46 vrcholně středověké lokality
  začaly být zkoumány,
 • 00:16:49 metodika pro ně
  začala být vyvíjena
 • 00:16:52 až tedy na konci první republiky,
 • 00:16:55 například pod vlivem
  Ivana Borkovského,
 • 00:16:58 a potom zejména
  po druhé světové válce,
 • 00:17:01 v 50., v 60. letech.
 • 00:17:03 -Ona ta cesta byla
  popravdě řečeno dost složitá.
 • 00:17:07 I od té pravěké archeologie.
 • 00:17:09 Je skoro až komické,
 • 00:17:11 když čteme třeba úvodní pasáže
  toho monumentálního díla
 • 00:17:15 Václava Novotného, České dějiny,
 • 00:17:17 ve kterých se také vyjadřuje
  k archeologii.
 • 00:17:20 Tam se dost rozhořčeně vyslovuje
  o tom, že dvě hlavní školy,
 • 00:17:25 dva hlavní hráči
  na poli české archeologie,
 • 00:17:28 totiž škola univerzitní
  a škola muzejní,
 • 00:17:32 nejsou schopny dohodnout se
  na základních rysech
 • 00:17:35 třeba pravěké periodizace,
  takže je mu líto, Novotnému,
 • 00:17:38 ale nemůže archeologii brát
  jako vědu.
 • 00:17:40 Tak mezitím se samozřejmě
  tedy velice obor rozvinul
 • 00:17:45 a periodizace a chronologie
  a interpretace
 • 00:17:48 jednotlivých jak společenských,
  tak, řekněme, kulturních jevů,
 • 00:17:52 archeologicky zkoumaných,
  se upřesnila,
 • 00:17:54 dneska už by nám snad Novotný
  dal aspoň dvojku,
 • 00:17:57 řekněme, už by to
  snad nebylo tak přísné.
 • 00:17:59 Ale v každém případě je fakt,
  že i vnímání toho,
 • 00:18:02 co je vlastně předmětem
  archeologického výzkumu,
 • 00:18:05 co je regulérním předmětem,
  se také rozvíjelo, je fakt,
 • 00:18:09 že opravdu ten pravěk
  byl mimo veškerou pochybnost,
 • 00:18:11 protože se bralo jako jistou věc,
 • 00:18:13 že pravěk lze poznávat jenom
  díky archeologickému výzkumu.
 • 00:18:17 Kdežto historickou dobu
  přece jenom je možné kontrolovat
 • 00:18:20 a studovat
  díky dalším typům pramenů.
 • 00:18:23 Takže pak opravdu
  v 50. a 60. letech
 • 00:18:26 se u nás teprve
  objevily základy té skutečné,
 • 00:18:29 seriózní archeologie středověku,
 • 00:18:31 která se svým způsobem
  osamostatnila,
 • 00:18:33 ale na druhé straně propojila
  s výpovědí
 • 00:18:36 těch dalších typů pramenů.
 • 00:18:38 Třeba osobnosti
  jako Zdeněk Smetánka,
 • 00:18:40 kterého jistě naši diváci znají,
 • 00:18:43 jako autora třeba
  té úžasné knihy o Ostojovi,
 • 00:18:46 nebo Miroslav Richter, muž,
 • 00:18:48 který pracoval na objevování
  a studiu středověkých měst.
 • 00:18:52 Vlastně na příkladu
  už tehdy běžící francouzské,
 • 00:18:55 německé a anglické archeologie
  středověku
 • 00:18:58 položili základy archeologie
  středověku i u nás.
 • 00:19:01 -Zaniklých vesnic, měst,
  hradů, tvrzí a podobně.
 • 00:19:04 -Ano, typů sídel.
 • 00:19:06 -Ještě bych opravdu zdůraznil,
  že u nás byly takové dva směry,
 • 00:19:10 nebo dvě osoby,
 • 00:19:12 které ovlivňovaly
  rozvoj archeologie
 • 00:19:14 v tomto období první republiky.
 • 00:19:16 Už vzpomínaný pan profesor
  Jan Eisner, akademik Eisner,
 • 00:19:20 který i vytvořil tu vizi toho,
 • 00:19:22 co by ta archeologie
  měla znamenat.
 • 00:19:24 V roce 1920, vlastně v závěru,
  tedy později, v roce 1933,
 • 00:19:28 i napsal monumentální knihu
  slovenského pravěku,
 • 00:19:31 která byla dlouhá desetiletí
  základem archeologie,
 • 00:19:34 pro studium archeologie,
 • 00:19:37 kde tedy to končilo také
  v závěru raného středověku.
 • 00:19:41 Ale je třeba vzpomenout
  ještě druhou osobu.
 • 00:19:44 Je to Štefan Janšák,
 • 00:19:47 který sice nebyl vzděláním
  přímo archeolog,
 • 00:19:50 ale měl technické vzdělání.
 • 00:19:52 Udělal mnoho práce na dokumentaci
  archeologických nálezů,
 • 00:19:57 na jejich hledání, evidenci,
  přeměření, zaměření.
 • 00:20:03 Jinak byl také členem
  té rozhraničovací komise
 • 00:20:06 po válce v roce 1918.
 • 00:20:09 Ale skutečně jeho práce
  o osídlení Slovenska
 • 00:20:13 byla stejně tak
  základem archeologie.
 • 00:20:16 Mnohé plány lokalit jsou
  dokonce dodnes v podstatě jediné,
 • 00:20:21 kde se ještě nevytvořily
  nové plány,
 • 00:20:23 ale stále se používají
  ještě ty Janšákovy plány.
 • 00:20:28 -Poslední archeologický průzkum
  hradiště v Mikulčicích
 • 00:20:31 na písečných návrších řeky Moravy
  přinesl řadu nových poznatků.
 • 00:20:35 Byly objeveny
  zbytky opěrných sloupů
 • 00:20:37 dřevěného mostu
  přes původní řečiště Moravy,
 • 00:20:40 která tvořila přirozenou ochranu
  knížecího sídla.
 • 00:20:45 -Mikulčice byly ostrovní hrad,
 • 00:20:48 byly na několika
  říčních ostrovech.
 • 00:20:50 Ty ostrovy byly odděleny od sebe
  i od ostatní krajiny
 • 00:20:54 říčními rameny,
 • 00:20:57 která v průběhu
  dalšího tisíciletí zanikla.
 • 00:21:01 A právě v těchto korytech,
  na dně těchto koryt,
 • 00:21:05 pod hladinou podzemní vody,
 • 00:21:07 se uchovalo to historické
  cenné dřevo z 9. století,
 • 00:21:12 které nám doplňuje obraz
  hmotné kultury 9. století,
 • 00:21:16 a to naprosto
  jedinečným způsobem,
 • 00:21:19 protože v takovéto podobě
  se dřevo na žádné
 • 00:21:22 z našich archeologických lokalit
  nezachovává.
 • 00:21:29 -Z těch zajímavých jmen tady
  padlo jméno Ivana Borkovského.
 • 00:21:33 Kdo to byl? Na co se zaměřoval?
 • 00:21:37 -To je muž, zajímavý jako badatel,
  stejně tak jako člověk.
 • 00:21:40 Je to člověk,
  který tedy pochází z Ukrajiny,
 • 00:21:43 který prošel
  velice úděsnou cestou,
 • 00:21:46 během občanské války v Rusku
  a v rodícím se Sovětském svazu.
 • 00:21:50 A prostě stal se emigrantem,
  který našel útočiště u nás.
 • 00:21:54 Stal se jedním z těch zakladatelů
  archeologie středověku.
 • 00:21:58 Dodnes požívá
  veliké úcty mezi těmi,
 • 00:22:00 kteří se zabývají třeba
  jeho odkazem, dokumentací,
 • 00:22:04 kterou při svých výzkumech
  vyhotovil, nebo texty,
 • 00:22:07 kterými popisuje výsledky
  svých výzkumů.
 • 00:22:10 Byl to člověk, který prostě
  opravdu byl tak uznáván,
 • 00:22:13 že vlastně byl jaksi usazen
  do dění
 • 00:22:16 okolo nejdůležitějších lokalit,
  které byly archeologií sledovány.
 • 00:22:20 Takže on vlastně
  začal zkoumat Pražský hrad.
 • 00:22:23 Od roku 1925
  Státní archeologický ústav
 • 00:22:26 až dodnes vlastně
  provádí archeologický výzkum,
 • 00:22:29 především ve formě servisu
  při záchranných výzkumech,
 • 00:22:32 když se na hradě něco přestavuje
  nebo mění a tak dále.
 • 00:22:35 Čili v té době,
  v době první republiky,
 • 00:22:37 se tam už objevil Ivan Borkovský.
 • 00:22:39 Ale on se objevil i na řadě
  jiných významných lokalit,
 • 00:22:42 třeba na Levém Hradci,
 • 00:22:45 kde provedl výzkum
  kostela svatého Klimenta,
 • 00:22:47 zase s odkazem
  na nejstarší dějiny
 • 00:22:49 českého křesťanství
  a českého státu.
 • 00:22:51 Prostě dodnes se na jeho práci
  opravdu odvoláváme.
 • 00:22:55 Požívá velikou úctu
  i u současníků, kteří chápou,
 • 00:22:58 že samozřejmě ne úplně vše
  může být od něj přejímáno
 • 00:23:01 bez jakýchkoli korekcí.
 • 00:23:03 Ale je to opravdu
  jeden z otců zakladatelů.
 • 00:23:06 A právě ti pánové,
  Richter, Smetánka,
 • 00:23:08 si ho také
  vždycky velice považovali.
 • 00:23:13 -Ještě bych upozornil
  na jeden fenomén,
 • 00:23:15 který se týká vlastně Mikulčic
  a právě těch 60. let,
 • 00:23:19 a to byla výstava Velká Morava,
 • 00:23:21 která vlastně byla poprvé
  zahájena v roce 1963 v Brně.
 • 00:23:25 Potom vlastně do roku 68 obešla
  řadu evropských metropolí,
 • 00:23:30 včetně západní a severní Evropy.
 • 00:23:34 V podstatě sklidila
  velkou slávu, velký úspěch.
 • 00:23:37 Byla tou nejlepší reklamou
 • 00:23:39 pro výsledky výzkumu
  v Mikulčicích
 • 00:23:42 a na dalších
  velkomoravských hradištích.
 • 00:23:53 -V kritických chvílích
  dějin Československa
 • 00:23:56 byl vlastně vždycky výklad
  národních dějin silně politizován.
 • 00:24:00 Jak to bylo s archeologií?
  Týkalo se to i archeologie?
 • 00:24:03 -Určitě se to týkalo
  hodně archeologie.
 • 00:24:05 Zejména v době okupace.
 • 00:24:07 I když budiž řečeno,
 • 00:24:09 že ta politizace spíš
  přicházela z té německé strany,
 • 00:24:13 než z české.
 • 00:24:15 Ale pochopitelně,
 • 00:24:17 na té české straně
  už tedy před válkou
 • 00:24:20 a potom během okupace
  samozřejmě narůstal takový pocit,
 • 00:24:24 že je potřeba dobře prozkoumat
  památky té slovanské minulosti,
 • 00:24:29 toho raného středověku,
 • 00:24:32 který se spojuje
  se slovanským etnikem.
 • 00:24:35 A vlastně tímto způsobem
  oponovat tomu německému tlaku,
 • 00:24:40 který velmi často tvrdil,
 • 00:24:42 že tady původní obyvatelstvo
  jsou Germáni, vlastně všechno,
 • 00:24:46 co bylo nějak pokrokové
  i v tom raném středověku,
 • 00:24:50 že přichází z tohoto směru.
 • 00:24:52 Čili to je jedna věc.
 • 00:24:57 Během druhé světové války
  například Jaroslav Böhm,
 • 00:25:00 o kterém jsme tady
  ještě sice nemluvili,
 • 00:25:03 ale to je skutečně jedna
  z formativních osobností
 • 00:25:06 české archeologie té doby,
 • 00:25:08 tak ten například napsal
  krásnou knihu
 • 00:25:11 Kronika objeveného věku,
 • 00:25:13 která vyšla v nakladatelství
  Družstevní práce,
 • 00:25:17 vedle Vančurových
  Obrazů z dějin národa českého,
 • 00:25:20 která skutečně krásným jazykem
  předkládá dějiny pravěku
 • 00:25:25 široké veřejnosti.
 • 00:25:30 Předkládá je takovým způsobem,
  nikoli nacionalistickým,
 • 00:25:34 nicméně takovým, že vlastně
  z ní vyplývá jakýsi optimismus,
 • 00:25:38 že prostě ta populace,
  která tady žije,
 • 00:25:41 tady byla vždycky a bude tady
  i přes různé výkyvy
 • 00:25:44 tedy politických dějin
  a tak podobně.
 • 00:25:48 Tuto knihu ocenil tedy
  i sám Vladislav Vančura.
 • 00:25:52 Myslím si,
 • 00:25:55 že ve své době znamenala mnoho
  jak pro odbornou veřejnost,
 • 00:25:59 tak i pro širší okruh čtenářů.
 • 00:26:02 -Tak nějak je to stále
  spjaté s tou archeologií,
 • 00:26:05 že část politiků má chuť
  využít nebo zneužít archeologii
 • 00:26:09 pro svoje účely.
 • 00:26:11 Velmi pěkné příklady ze Slovenska
 • 00:26:14 jsou právě z období
  slovenského státu prvního,
 • 00:26:18 to znamená z roku 39-45,
 • 00:26:20 kdy skutečně německé ministerstvo
  vlastně organizovalo
 • 00:26:26 archeologické výzkumy
  s cílem doložit prapůvod
 • 00:26:30 germánského obyvatelstva u nás.
 • 00:26:33 Tehdy byly
  i mnohé velmi zajímavé výzkumy,
 • 00:26:37 například Moravany nad Váhom,
  významná paleolitická naleziště,
 • 00:26:42 která byla vlastně objevena
  a zkoumána
 • 00:26:45 v gesci i německých archeologů.
 • 00:26:48 V tomto konkrétním případě
  Friedrich Zotz.
 • 00:26:52 Dokonce to dospělo tak daleko,
  že i ta známá moravanská venuše,
 • 00:26:56 která se tehdy našla,
  tak dostala nohy a zmizela,
 • 00:27:00 a až skoro po 15, 20 letech
  ji paní sekretářka
 • 00:27:04 tohoto pana profesora Zotze
  vrátila.
 • 00:27:07 Právě při příležitosti
  světového kongresu archeologie,
 • 00:27:11 který byl v roce 66 v Čechách,
  nebo v Československu,
 • 00:27:15 tady v Praze.
 • 00:27:17 Takže i takovéto příběhy byly.
 • 00:27:19 Ale to zneužívání
  samozřejmě bylo.
 • 00:27:21 Vždy i to focení prezidentů.
 • 00:27:23 Máme tam pana prezidenta Tisa,
  nad těmito nálezy.
 • 00:27:26 Jak objevil něco výjimečného.
 • 00:27:28 Ale bylo to i později,
 • 00:27:31 kdy tedy byla vždycky
  nějaká snaha tlačit
 • 00:27:34 zase potom
  naše soudružské vztahy.
 • 00:27:37 Všechno bylo zase slovanské.
 • 00:27:39 Možná, že druhý extrém,
  který vznikal.
 • 00:27:42 Ale zase musím říci jedno,
 • 00:27:45 že často slýchám
  od mladých lidí nebo studentů,
 • 00:27:48 že se mohly zkoumat kostely
  nebo sakrální věci.
 • 00:27:52 My jsme to ale tak nepociťovali,
  protože opravdu, myslím si,
 • 00:27:56 celá řada
  významných architektur
 • 00:27:58 sakrálních se prozkoumávala
  i v období socialismu.
 • 00:28:02 Takže v podstatě záleželo
  na těch archeolozích,
 • 00:28:05 jak se ubránili tomuto tlaku.
 • 00:28:08 A musím tedy s radostí říci,
  že myslím,
 • 00:28:11 že v Československu
  se ta archeologie
 • 00:28:13 poměrně značně bránila
  tomu politickému vlivu.
 • 00:28:16 I Státní archeologický ústav
  zase slovenský,
 • 00:28:19 který vznikl v roce 39,
  tak si dělal,
 • 00:28:22 takříkajíc co chtěl.
 • 00:28:24 Ale jednoduše řečeno,
 • 00:28:26 napříč různým tlakům dělal
  tu standardní archeologii.
 • 00:28:33 -Právě se nacházíme na lokalitě,
  která je známá jako Bylany,
 • 00:28:38 a to Bylany u Kutné Hory.
 • 00:28:40 Tyto Bylany byly zkoumány
  od roku 1953.
 • 00:28:44 Akademik Böhm hledal program
  pro pravěký výzkum.
 • 00:28:49 Hledal i osobu, která by
  ten program uskutečnila,
 • 00:28:52 vedla a řídila.
 • 00:28:55 Našel ho v osobě profesora
  Bohumila Soudského,
 • 00:28:59 který tehdy byl asistent
  na fakultě,
 • 00:29:05 který se zabýval neolitem,
  což je mladší doba kamenná.
 • 00:29:08 Začal to takovým
  záchranným výzkumem.
 • 00:29:11 Soudský pak od roku 56 prosadil
  velký, plošný výzkum.
 • 00:29:14 Tím, že se ta horní ornice
  skryla strojově.
 • 00:29:18 Tehdy se to skrývalo
  nějakým buldozerem.
 • 00:29:21 Pak se to ručně začistilo,
 • 00:29:23 v úrovni asi 30 centimetrů
  pod povrchem.
 • 00:29:26 Celé to vytváří jakýsi zbytek
  půdorysu té pravěké osady.
 • 00:29:33 Asi po 10 letech
  toho terénního výzkumu
 • 00:29:36 a zpracování nový ředitel,
  profesor Filip,
 • 00:29:39 ten přišel s ideou,
  že už bylo nakopáno dost
 • 00:29:42 a je třeba to teď
  jaksi dlouhodobě zpracovávat.
 • 00:29:46 Já jsem potom převzal
  po profesoru Soudském to vedení.
 • 00:29:49 Všechny ty nálezy z toho,
  co byly vykopány,
 • 00:29:53 tak jsou dneska dokumentovány,
  nakresleny.
 • 00:29:59 To sídliště představuje osídlení
  zhruba asi 600 až 800 let dlouhé.
 • 00:30:03 Je to skoro
  necelé jedno tisíciletí.
 • 00:30:06 Takže se tady vystřídala
  řada generací.
 • 00:30:10 -Mě by zajímalo, jestli
  v tom poválečném období,
 • 00:30:13 zejména potom třeba v 60. letech,
 • 00:30:15 už byla archeologie
  ve společnosti natolik etablovaná,
 • 00:30:18 že třeba existovala
 • 00:30:20 nějaká jakoby univerzálně
  sdílená představa o tom,
 • 00:30:23 jak většinou vypadá,
  jak se většinou chová archeolog.
 • 00:30:25 Napadá mě samozřejmě v té
  souvislosti film z roku 1966,
 • 00:30:29 Poklad byzantského kupce,
 • 00:30:31 kde Jiří Sovák hraje takového
  docela zajímavého archeologa.
 • 00:30:34 Jak to vidíte?
 • 00:30:36 -Tak určitě ten film
  byl velkou událostí
 • 00:30:38 v archeologické obci nebo
  v užším slova smyslu v tom týmu,
 • 00:30:41 který zrovna v té době
  tvořil pracovníky
 • 00:30:44 Archeologického ústavu.
 • 00:30:46 Já jsem to nezažil,
  ale z vyprávění kolegů,
 • 00:30:49 kteří samozřejmě
  tu dobu pamatovali, tak vím,
 • 00:30:51 jak se snažili dešifrovat
  jednotlivé osobnosti
 • 00:30:54 a připsat je
  konkrétním hereckým výkonům
 • 00:30:57 a naopak zase herce přiřadit
  konkrétním osobám
 • 00:31:00 v Archeologickém ústavu.
 • 00:31:02 Ono to bylo způsobeno tím,
 • 00:31:04 že autor toho scénáře
  a té předlohy knižní
 • 00:31:07 Václav Erben se
  s některými archeology znal,
 • 00:31:09 vlastně některým
  to opravdu psal na tělo.
 • 00:31:11 Čili ono nebylo samozřejmě těžké
  některé ty osoby dešifrovat.
 • 00:31:28 -Kolega Moucha je tam zachycen
  jako doktor Slánský,
 • 00:31:32 protože on pochází ze Slaného.
 • 00:31:34 Já tam sám nejsem, protože
  jsem v té době byl na vojně.
 • 00:31:37 Ale dostal se tam doktor Soudský,
  vedoucí této expedice.
 • 00:31:42 -Pojďte dovnitř.
 • 00:31:44 No!
 • 00:31:47 -Ten je tam jmenován
  tedy jako doktor Soudek.
 • 00:31:50 A objevují se tam mimo jiné
  i tyto bylanské reálie.
 • 00:31:53 Psi se tady objevují. Ta brána.
  I ty místnosti.
 • 00:31:57 Objevuje se tam i ten pes Antioch.
 • 00:32:00 Je to tradice,
 • 00:32:02 že doktor Soudský ty psy
  si pojmenovával podle lokalit
 • 00:32:05 z Předního východu.
 • 00:32:07 Takže Antioch je vlastně
  jméno taky předovýchodní,
 • 00:32:10 i když královské.
 • 00:32:12 Originální Antioch
  byl německý ovčák,
 • 00:32:15 zhruba jako jsou ti naši dnešní.
 • 00:32:18 -Co to tam ta potvora má?
 • 00:32:20 Kam to jede?
 • 00:32:22 Kam jedeš?
 • 00:32:24 Co to tady...?
  Antiochu, vypadni!
 • 00:32:29 Promiňte, neměl jsem tušení.
  Doktor Soudek.
 • 00:32:32 -Housková.
  -Těší mě.
 • 00:32:35 -Určitě to nějakým způsobem
  vytvořilo obraz archeologa,
 • 00:32:39 který přežívá, pokud vím,
  dodnes v myslích lidí,
 • 00:32:43 kteří ten film vidí,
  což je tedy jeden pól.
 • 00:32:47 Druhý pól,
  jak má vypadat archeolog,
 • 00:32:50 podle mého názoru tvarovaly
  a formovaly ty reportáže
 • 00:32:55 z různých výzkumů,
  které vidíme především v létě,
 • 00:32:57 v okurkové sezoně,
 • 00:33:00 kdy vidíme krásné dívky
  v bikinách,
 • 00:33:02 jak štětečkem ošmrdlávají
  lebku nějakého kostlivce.
 • 00:33:08 Nebo tam vidíme nějaké měřiče
  nebo laboranty,
 • 00:33:11 kteří prostě odebírají vzorky
  a tak dále.
 • 00:33:18 Archeolog je z tohoto hlediska
 • 00:33:20 těchto deformovaných
  reportážních svědectví
 • 00:33:23 vlastně salonní badatel,
 • 00:33:25 který do ruky nevezme
  nikdy lopatu,
 • 00:33:27 což je naprostý nesmysl,
  který nekope krumpáčem,
 • 00:33:30 který nemrzne v zimě
  ve špatných podmínkách
 • 00:33:33 nebo ve sněhu, v ledu, ve vodě.
 • 00:33:37 Prostě z těchto idealizovaných
  reportáží vyplývá,
 • 00:33:40 že to je prostě fajn zábava.
 • 00:33:42 Ale ona je to pěkná dřina!
 • 00:33:44 Prostě být archeologem
  a dělat to vážně
 • 00:33:46 znamená dělat to s plným,
  fyzickým i duševním, nasazením.
 • 00:33:55 -U toho Erbena byla archeologie
  prezentována jako obor,
 • 00:33:59 který něco řeší.
 • 00:34:01 Zatímco já mám dneska
  velmi často takový pocit,
 • 00:34:05 že archeologie třeba v televizi
  je prezentována jako obor,
 • 00:34:09 který komplikuje výstavbu
  průmyslovou a další, zaprvé.
 • 00:34:13 A zadruhé, jako obor,
  který tu a tam najde poklad.
 • 00:34:18 Ale ono v podstatě ani jedno ani
  druhé není tedy buď úplně pravda,
 • 00:34:23 nebo není to
  to podstatné na archeologii.
 • 00:34:26 A to si myslím,
 • 00:34:28 že u toho Václava Erbena
  bylo o trošku lepší.
 • 00:34:30 -Právě si myslím,
  že tito naši předchůdci,
 • 00:34:32 u nás zase vzpomenu už potom
  druhého ředitele Antona Točíka,
 • 00:34:37 který dělal velmi mnoho
  své práce i na tomto poli
 • 00:34:41 popularizace archeologie
  a přiblížení se k veřejnosti.
 • 00:34:46 Když jsme byli společně
  na výzkumu,
 • 00:34:49 on znal v každé dědině učitele.
 • 00:34:52 Jednoduše zapojoval tu komunitu
  lokální širokospektrálně
 • 00:34:57 do archeologického výzkumu.
 • 00:34:59 To se potom projevilo
  na hodinách dějepisu.
 • 00:35:01 To je možná základ toho,
  že dnes na Slovensku je skutečně,
 • 00:35:05 myslím, že celkem dobrý pohled
  na archeology.
 • 00:35:07 Není to ani ten strach úplný
  z těch investičních akcí,
 • 00:35:10 tedy že jsou to ty,
  které nás brzdí a podobně.
 • 00:35:13 Ten je u nás, myslím si,
  že výjimečný.
 • 00:35:16 Ta realita je spíše taková,
  že ti investoři právě chtějí,
 • 00:35:19 aby ti archeologové
  si dělali svoji práci.
 • 00:35:22 A potom oni už můžou
  poklidně vstávat.
 • 00:35:25 -Léto je ideální doba
  pro archeologické výzkumy.
 • 00:35:29 V Hlinsku u Lipníku pracovali
  pod vedením
 • 00:35:31 doktora Jiřího Pavelčíka
  z Akademie věd
 • 00:35:33 v nalezišti
  z pozdní doby kamenné
 • 00:35:36 už v loňském roce vysokoškoláci
  z Prahy, Krakova, Olomouce, Brna.
 • 00:35:42 V těchto místech stála
  kamenná opevnění s příkopy,
 • 00:35:45 tady byla soustředěna
  výroba kamenných nástrojů,
 • 00:35:48 vyráběl se tu textil,
  tudy vedly cesty čilého obchodu.
 • 00:35:54 Nejcennější nálezy jsou šperky.
 • 00:35:56 Patří k ojedinělým
  archeologickým objevům u nás.
 • 00:36:02 -Po roce 68 celá řada
  společenských věd
 • 00:36:05 byla docela citelně devastována
  vlastně tou normalizační érou.
 • 00:36:09 Jak to bylo s archeologií?
  Týkalo se jí to taky?
 • 00:36:12 -Nesporně to znamenalo
  uzavření se vůči světu.
 • 00:36:15 Stejně jako v celé řadě
  jiných společenských věd,
 • 00:36:17 humanitních věd,
 • 00:36:19 i v archeologii se stalo to,
  že prostě zapadla závora,
 • 00:36:23 spadla znovu železná opona,
 • 00:36:25 byly přerušeny docela dobře
  se rozvíjející kontakty z 60. let
 • 00:36:29 se západní,
  ale i s východní Evropou.
 • 00:36:31 Prostě byli jsme ponecháni
  v tom českém a slovenském kotli
 • 00:36:35 sami sobě.
 • 00:36:36 Bylo opravdu výjimečné,
 • 00:36:38 když se podařilo nějakou
  velkou kooperaci navázat.
 • 00:36:41 S velkým vděkem
  jsme ji přijímali.
 • 00:36:43 Ale to byl problém
  nejenom osobních kontaktů.
 • 00:36:46 To byl třeba i problém
  získávání literatury.
 • 00:36:48 To byl obrovský problém
  i finanční,
 • 00:36:50 protože samozřejmě valut
  bylo velice málo.
 • 00:36:53 Takže například když přišla
  ta veliká povodeň v roce 2002,
 • 00:36:58 tak nám zničila z velké části
  knihovnu, asi z 90 procent.
 • 00:37:02 Velkou pomocí, hlavně tedy
  ze střední, ale i ze západní,
 • 00:37:06 východní Evropy,
  se ta knihovna znovu sešla.
 • 00:37:09 A teprve v podstatě
  po tom roce 2002
 • 00:37:12 se nám ucelily
  některé řady časopisecké,
 • 00:37:14 na které jsme
  prostě třeba neměli peníze.
 • 00:37:17 -Já jsem přesvědčen o tom,
 • 00:37:19 že v 60. letech
  byla česká archeologie
 • 00:37:23 nebo československá archeologie
  na mimořádně vysoké úrovni.
 • 00:37:27 Možná lze dokonce říci,
  že patřila k té evropské špičce.
 • 00:37:31 Bylo to především zásluhou
  jak univerzitní výuky,
 • 00:37:34 tak tradic
  Státního archeologického ústavu
 • 00:37:38 v první republice.
 • 00:37:40 Ale zároveň to bylo způsobeno
  i několika osobnostmi,
 • 00:37:43 které v té době působily,
  a několika základními výzkumy.
 • 00:37:48 Ať už to byl třeba výzkum toho
  neolitického sídliště v Bylanech.
 • 00:37:52 V 60. letech také
  se česká archeologie zapojila
 • 00:37:57 prostřednictvím
  Evžena Neústupného
 • 00:38:01 do vylepšování metody
  radiokarbonového datování,
 • 00:38:06 což byla vlastně
  zcela revoluční záležitost
 • 00:38:09 pro archeology
  celého 20. století.
 • 00:38:13 Já si myslím, že vlastně
  jeden z největších hříchů
 • 00:38:18 socialistické archeologie
  v době normalizace byl,
 • 00:38:23 že osobnosti, jako byl
  třeba Bohumil Soudský z Bylan,
 • 00:38:27 nebo právě Evžen Neústupný,
  ale ještě i několik dalších,
 • 00:38:31 že jim nebylo umožněno vychovávat
  další badatelské generace.
 • 00:38:35 A vlastně to, co tady bylo
  nastartováno v těch 60. letech,
 • 00:38:40 v podstatě nebylo to
  úplně zrušeno ze dne na den,
 • 00:38:43 ale vlastně to skomíralo
  těch následujících 20 let.
 • 00:38:47 A velmi obtížně
  už potom na to šlo navázat.
 • 00:38:50 Bohumil Soudský na to navázal
  svou výukou na Sorbonně,
 • 00:38:54 protože tedy emigroval,
  a bohužel tedy předčasně zemřel.
 • 00:38:58 Evžen Neústupný na to navázal
  až v 90. letech
 • 00:39:01 vznikem katedry v Plzni.
 • 00:39:03 A samozřejmě ti další lidé
  nějakým způsobem také pokračovali
 • 00:39:07 a navazovali.
 • 00:39:09 Ale skutečně bych považoval
 • 00:39:11 za největší zločin
  na archeologii,
 • 00:39:14 že vlastně tato generace,
  tato skupina lidí
 • 00:39:16 nemohla vychovávat další.
 • 00:39:25 -Doktor Bohumil Soudský
  se etabloval
 • 00:39:28 na té pařížské univerzitě.
 • 00:39:30 Zavedl jim tam
  celý systém takového,
 • 00:39:33 jaksi systematických
  záchranných výzkumů,
 • 00:39:35 placených
  prostřednictvím investorů,
 • 00:39:38 který vlastně dneska
  se u nás uskutečňuje.
 • 00:39:42 Tam to nakonec
  oni dokonce dokázali uzákonit.
 • 00:39:47 Vytvořili takový
  celostátní francouzský institut
 • 00:39:51 pro záchranu archeologie
  na úrovni ministerstva.
 • 00:39:55 Tam se soustřeďují jednotně
  prostředky od investorů.
 • 00:39:59 A zase se distribuují
  těm lokálním archeologům.
 • 00:40:03 Takže tam funguje takový
  velice jaksi efektivní systém,
 • 00:40:06 na rozdíl od nás,
 • 00:40:09 kde my stále diskutujeme
  s investory,
 • 00:40:11 jestli se to má financovat
  nebo nemá financovat, jak a proč.
 • 00:40:15 Takže tam nakonec se Soudský
  zasloužil, řekl bych,
 • 00:40:18 i o tu současnou
  francouzskou archeologii.
 • 00:40:25 -Slovensko se probudilo
  do roku 49 s tím,
 • 00:40:28 že mu zavřeli
  vlastně prvního ředitele,
 • 00:40:31 pana profesora Budinského-Kričku,
  nebo Budaváryho,
 • 00:40:34 on měl různá jména,
  měnil si jména trošku.
 • 00:40:40 Vlastně bezdůvodným procesem
  nebo vykonstruovaným procesem.
 • 00:40:45 Jednoduše to zkomplikovalo
  samozřejmě i jeho osobní situaci.
 • 00:40:49 Je tam dobrá,
  nebo zajímavá historie,
 • 00:40:51 že právě z toho vězení
  ho vytáhl pan akademik Eisner,
 • 00:40:55 který přišel sem na Pražský hrad,
  v 54. roce řekl,
 • 00:40:59 že vrátí svůj akademický titul
  panu prezidentovi.
 • 00:41:02 A skutečně přes noc
  toho profesora z basy pustili.
 • 00:41:09 To je úplně,
  možná že výjimečná situace.
 • 00:41:13 Ta situace jako všeobecná
 • 00:41:16 byla v 50. letech
  velmi dobrá pro archeologii.
 • 00:41:18 Pravda,
  zejména díky docentu Točíkovi,
 • 00:41:21 který provedl výzkum
  na Nitranském hradě,
 • 00:41:24 jeden z prvních velkoplošných,
  systematických výzkumů vůbec
 • 00:41:27 ve střední Evropě, takovou
  jakousi školu archeologii,
 • 00:41:31 kde, když já jsem se v 90. letech
  po otevření hranice
 • 00:41:35 dostal na západ,
  tak jak jsem po Německu chodil,
 • 00:41:38 než jsem došel za nějakým pánem
  profesorem, všichni říkali,
 • 00:41:42 že my jsme se učili
  u docenta Točíka,
 • 00:41:44 všichni měli fantastické vztahy
  s ním.
 • 00:41:47 Bylo to něco neuvěřitelného,
 • 00:41:49 že to malé Československo
  a Slovensko
 • 00:41:51 dokázalo být vlastně
  školícím pracovištěm
 • 00:41:54 pro mnohé budoucí
  významné badatele v Evropě.
 • 00:41:57 Toto se samozřejmě zase
  v tom 68., 69. roce přerušilo,
 • 00:42:02 protože zase pan docent Točík
  byl vzat na nemilost.
 • 00:42:08 Ale naštěstí zase musím říci
  to b),
 • 00:42:11 že v případě našeho
  Archeologického ústavu
 • 00:42:13 to nebylo úplně takové drastické
  odstřihnutí od archeologie.
 • 00:42:19 On musel jít do Košic,
  z Nitry, na určité období.
 • 00:42:22 Další mnozí kolegové,
 • 00:42:25 kteří byli vyloučeni
  nebo vyškrtnuti ze strany,
 • 00:42:28 mohli v podstatě zůstat pracovat,
 • 00:42:31 měli pár let trošičku
  problém s publikováním,
 • 00:42:34 ale v rámci Slovenské akademie věd
  jsme dopadli relativně dobře,
 • 00:42:38 jako ústav,
 • 00:42:40 protože bratislavské ústavy
  tyto lidi
 • 00:42:42 skutečně natvrdo vyhodily.
 • 00:42:44 K té své disciplíně
  se dostali po 20 letech.
 • 00:42:47 -Přes tisíc nalétaných hodin
 • 00:42:49 a asi 900 nově objevených
  archeologických lokalit.
 • 00:42:52 Výsledek dvacetileté práce.
 • 00:42:54 V červnu roku 1992 vzlétli
  s cílem zmapovat
 • 00:42:58 dřívější osídlení země
  z ptačí perspektivy
 • 00:43:00 Zdeněk Smrž a Martin Gojda.
 • 00:43:03 -Vstup na dráhu 3.3, vzlet.
 • 00:43:05 -Letadlo,
  kterým se létá do minulosti.
 • 00:43:08 Martin Gojda se spolu
  se studenty archeologie
 • 00:43:10 vydává každoročně odsud
  z letiště Sazená poblíž Řípu
 • 00:43:13 až několik tisíc let zpátky.
 • 00:43:16 -Pojedeme
  na tu velkou koncentraci.
 • 00:43:18 -Úkol první, naplánovat trasu.
 • 00:43:20 Pak už jen vzlétnout
 • 00:43:22 a z 300 metrů nad zemí
  hledat porost,
 • 00:43:24 který se liší výškou,
  barvou nebo hustotou.
 • 00:43:26 -Tady vidíme poměrně
  rozsáhlé klasické sídliště,
 • 00:43:29 kde jsou zhruba tři typy objektů.
 • 00:43:31 -Tmavá tečka v obilí.
 • 00:43:33 To může být hrob
  nebo odpadní jáma.
 • 00:43:35 Ze vzduchu dokáží archeologové
  určit dokonce i rozměry obrazců.
 • 00:43:38 Nejvíc se podle archeologů
  změnily za 20 let technologie.
 • 00:43:41 Fotoaparát už tak lze jednoduše
  spojit třeba s GPS lokátorem.
 • 00:43:45 Přesná poloha pak pomáhá
  při následném pozemním průzkumu.
 • 00:43:49 -90. léta, kdy vy jste byl
  ředitelem Archeologického ústavu.
 • 00:43:52 Jaké to bylo tenkrát?
 • 00:43:54 -Samozřejmě, tam došlo
  k otevření všech bran,
 • 00:43:57 propojujících svět.
 • 00:44:00 My jsme se ocitli
  uprostřed Evropy.
 • 00:44:02 Znamenalo to v mnohém
 • 00:44:04 samozřejmě otevření
  nových informačních zdrojů,
 • 00:44:07 obnovily se staré kontakty,
  navázaly se kontakty nové,
 • 00:44:10 začaly se jaksi organizovat
  nové mezinárodní granty,
 • 00:44:13 prostě všechno,
 • 00:44:14 co si lze představit při
  otevřené demokratické spolupráci,
 • 00:44:18 bylo možné.
 • 00:44:20 Na druhé straně ale
  ta nová situace vyvolala
 • 00:44:22 určité destabilizace schémat
  funkčních,
 • 00:44:25 která byla třeba
  nějakým způsobem zaběhnutá,
 • 00:44:28 uměli jsme s nimi zacházet
  a náhle jsme se ocitali v situaci,
 • 00:44:32 kdy třeba v roce 93
  Akademie věd přišla
 • 00:44:35 skoro o polovinu svého rozpočtu,
  čili došlo k drastické redukci,
 • 00:44:39 došlo k nové restrukturalizaci
  jednotlivých ústavů,
 • 00:44:43 které se musely adaptovat
  na nové podmínky,
 • 00:44:46 formulovat nové úkoly a tak dále.
 • 00:44:49 Ta doba 90. let
  přinesla nekonečné diskuse
 • 00:44:52 o novele památkového zákona,
 • 00:44:54 který se pořád
  vlastně potácel mezi tím,
 • 00:44:57 že tedy přece musíme chránit
  naše kulturní dědictví,
 • 00:45:00 na druhé straně že nemůžeme
  přece omezovat
 • 00:45:02 soukromou
  podnikatelskou iniciativu.
 • 00:45:05 Čili byla to doba
  nesmírně barevná,
 • 00:45:07 určitě v součtu pozitivní.
 • 00:45:09 Ale nebyla vůbec jednoduchá.
 • 00:45:12 -Hned tedy na počátku 90. let
  proběhly dva procesy.
 • 00:45:16 Jeden z těch procesů byla
  naprosto rychlá komputerizace,
 • 00:45:20 budiž řečeno,
 • 00:45:23 že archeologové na ni
  byli poměrně dobře připraveni,
 • 00:45:26 i když neměli počítače,
 • 00:45:28 ale s matematickými metodami
  právě zásluhou
 • 00:45:30 třeba těch
  už dvou zmiňovaných archeologů
 • 00:45:32 byli docela dobře připraveni,
  cítili tu potřebu.
 • 00:45:35 Přece jenom se vyznali trošku
  v přístupu k hromadným datům,
 • 00:45:39 matematickým,
  statistickým metodám a tak dále.
 • 00:45:41 Druhý proces byl,
 • 00:45:43 že se prakticky okamžitě
  zastavily
 • 00:45:45 všechny ty takzvané
  systematické výzkumy dlouhodobé,
 • 00:45:49 které sice na počátku,
  v 60. letech,
 • 00:45:52 přinášely ohromné výsledky,
  ale tím,
 • 00:45:54 jak potom byly protahovány
  po další léta,
 • 00:45:57 nebyl zde dostatečný tlak na to,
  aby byly publikovány,
 • 00:46:01 aby se iterativně obrátily
  v další otázky a tak dále,
 • 00:46:07 tak vlastně začaly už být
  neefektivní.
 • 00:46:10 Takže ty byly zastaveny.
 • 00:46:13 Namísto nich se zde objevil
  koncept hospodaření
 • 00:46:16 s archeologickým dědictvím,
  priorita záchranných výzkumů,
 • 00:46:20 a vlastně taková představa,
  že všechno to, co řešily,
 • 00:46:24 většinu z toho,
  co řešily systematické výzkumy,
 • 00:46:27 lze koneckonců řešit
  i formou záchranných výzkumů,
 • 00:46:31 kterých je kolem nás mnoho,
 • 00:46:33 a těch ohrožených památek
  je skutečně mnoho.
 • 00:46:36 -Samozřejmě nás všechny
  potěšilo to otevření po roce 89,
 • 00:46:39 kdy první krok byl,
 • 00:46:41 že nás kolegové
  z vídeňské univerzity,
 • 00:46:43 celý ústav, pozvali do Vídně,
  což byl pro nás doslova šok tehdy.
 • 00:46:47 I z hlediska toho,
  co archeologie dělá,
 • 00:46:50 protože zatímco v těch 60. letech
  se ta věda učila i od nás,
 • 00:46:54 těch 20 let stačilo na to,
  aby se tento stav vyměnil,
 • 00:46:58 a my jsme se dostali
  opravdu do období stagnace.
 • 00:47:02 A právě,
  jak kolega o tom hovořil,
 • 00:47:05 tyto nové metody a spolupráce
  s přírodovědci
 • 00:47:08 zejména utvořily
  úplně nové možnosti.
 • 00:47:10 Z toho čerpá archeologie dodnes,
 • 00:47:12 protože se změnila
  ta archeologie z té standardní,
 • 00:47:15 z toho vykopávání,
 • 00:47:17 s tou metličkou,
  lopatkou a podobně,
 • 00:47:19 na jednu interdisciplinární vědu,
 • 00:47:21 která už je velmi vzdálená
  od té původní archeologie.
 • 00:47:37 -Všichni jste u archeologie
  dlouhou dobu činní.
 • 00:47:40 Kdo vás k tomu vlastně přivedl?
 • 00:47:42 -Tak určitě to nebyla
  jediná osoba,
 • 00:47:44 bylo to asi více lidí,
 • 00:47:47 se kterými jsem měl to štěstí
  a potkal jsem se.
 • 00:47:49 Byli to jistě nejdříve učitelé,
 • 00:47:52 kteří mně jaksi zprostředkovali
  vědomí o tom,
 • 00:47:55 že tady existují obory,
  které se zabývají minulostí,
 • 00:47:58 že vlastně je tu obrovské
  množství zajímavých informací,
 • 00:48:01 které dávají lidskému životu
  další časový rozměr.
 • 00:48:06 Prostě kořeny současnosti
  jsou hluboké.
 • 00:48:09 Aspoň jim částečně rozumět
 • 00:48:11 znamená chápat příčiny
  té současnosti.
 • 00:48:14 Náhle během doby,
  protože já jsem z Rakovníka,
 • 00:48:17 v Rakovníku jsem se také dostal
  do kontaktu s rakovnickým muzeem,
 • 00:48:21 tam jsem najednou uviděl
  nový obor,
 • 00:48:23 a to je ta archeologie.
 • 00:48:25 Ten zájem o tu minulost
  se spojil
 • 00:48:27 s tou zkušeností muzejnickou
  a začalo to ve mně vytvářet dojem,
 • 00:48:31 že to je přesně to,
  co bych asi tak chtěl dělat.
 • 00:48:34 -Já jsem takové štěstí
  jako kolega neměl.
 • 00:48:37 Nicméně,
  pominu-li Eduarda Štorcha,
 • 00:48:41 který ovlivnil
  patrně každého z nás,
 • 00:48:44 respektive některé jeho knížky,
  on sám už asi ne,
 • 00:48:47 ale jeho knihy tedy mě hodně
  ovlivnily, a samozřejmě další,
 • 00:48:51 jako třeba Vojtěch Zamarovský
  a podobně,
 • 00:48:54 tak mě osobně na té archeologii
  táhla taková ta možnost
 • 00:48:57 podívat se vlastně,
  kde jsou kořeny nás samých,
 • 00:49:01 kořeny různých společenských jevů,
  civilizací a podobně.
 • 00:49:06 Čili to byla jedna věc.
 • 00:49:08 A druhá věc je ta kombinace,
 • 00:49:10 která je pro archeologii
  specifická a nádherná,
 • 00:49:13 že vlastně věda,
  která se zabývá společností,
 • 00:49:17 v terénu pracuje metodami
  přírodních věd,
 • 00:49:20 čili je to vlastně
  kombinace obojího.
 • 00:49:23 Každý archeolog
  si to může namíchat podle toho,
 • 00:49:27 jak mu to vyhovuje.
 • 00:49:29 -Mě samozřejmě bavilo od jakživa,
  asi od dětství,
 • 00:49:32 nějaké to objevování,
  to je ten jeden segment,
 • 00:49:37 kterého je archeologie
  plná naštěstí.
 • 00:49:40 A druhá velmi důležitá věc
  byla právě ta možnost
 • 00:49:43 skládat z nějaké mozaiky
  informací nějaký výsledek.
 • 00:49:47 To je možná právě taková
  ta detektivka, ta kriminalistika,
 • 00:49:50 že máme nějaké indicie
 • 00:49:52 a z těch musíme rekonstruovat
  tu naši minulost.
 • 00:49:56 Další budoucnost ukáže,
  zda jsme to dobře rekonstruovali
 • 00:49:59 nebo nakolik dobře
  jsme to rekonstruovali.
 • 00:50:02 -Prostě archeologie je tím,
 • 00:50:04 co například po druhé světové
  válce formuloval Fernand Braudel,
 • 00:50:08 když mluvil o totální historii,
  on mluvil o tom,
 • 00:50:11 že historie má potenciál
  propojit se s řadou jiných oborů
 • 00:50:14 a vytvářet
  velice složitou výpověď
 • 00:50:17 o důležitých klíčových bodech
  historie, lidstva, kultury
 • 00:50:21 a tak dále.
 • 00:50:23 Já si myslím, že tentýž
  potenciál má archeologie.
 • 00:50:25 Dokazuje to tím,
 • 00:50:28 že se propojuje
  s přírodními vědami
 • 00:50:30 a s dalšími humanitními vědami.
 • 00:50:32 Je to prostě
  jaderné území badatelské,
 • 00:50:34 které se tak úspěšně propojuje
  s výpovědí dalších typů pramenů,
 • 00:50:39 že jeho výpověď je opravdu
  velice kulturně důležitá
 • 00:50:42 pro každou společnost.
 • 00:50:43 -Budeme doufat,
  že se to bude dařit i nadále.
 • 00:50:46 Já se v této chvíli loučím
  s vámi i s dnešními hosty,
 • 00:50:49 děkuji jim za jejich názory
 • 00:50:51 a těším se na shledanou
  u některého z dalších vydání
 • 00:50:53 Historie.cs.
 • 00:50:58 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2019

Související