iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 3. 2016
20:05 na ČT24

1 2 3 4 5

19 hlasů
26771
zhlédnutí

Historie.cs

Konec Přemyslovců

Martin Wihoda — Jan Klápště

Zavražděním krále Václava III. roku 1306 vymřel rod Přemyslovců po meči.

51 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:02 HISTORIE.CS
 • 00:00:15 -Václav se ujal vlády jako 16letý,
 • 00:00:18 a to jeho mladou hlavu
  tížily hned tři koruny.
 • 00:00:22 Více korun neznamenalo
  jen více moci,
 • 00:00:24 ale bohužel i více nepřátel.
 • 00:00:27 -Asi nás čeká výlet do Polska!
 • 00:00:34 -Vítám vás u sledování
  Historie.cs.
 • 00:00:38 Naším dnešním tématem
 • 00:00:40 bude zavraždění
  krále Václava III. v Olomouci,
 • 00:00:43 které znamenalo i konec
  Přemyslovců na českém trůně.
 • 00:00:46 O tomto králi, o jeho smrti
  i o jejích důsledcích
 • 00:00:50 pro celou střední Evropu
  budu mluvit s mými dnešními hosty -
 • 00:00:53 historiky - Josefem Žemličkou,
 • 00:00:55 Martinem Wihodou,
 • 00:00:57 a s archeologem Janem Klápště.
 • 00:01:00 Jak byste ho charakterizovali
  jako panovníka, pane profesore?
 • 00:01:03 -Václav III. umřel příliš mlád,
  než aby dokázal,
 • 00:01:08 nebo prokázal
  své vladařské kvality.
 • 00:01:10 On nastoupil ve velice
  obtížné situaci,
 • 00:01:13 po smrti svého otce Václava II.
 • 00:01:16 Ten rok, co mu zbýval,
 • 00:01:18 musel věnovat na jakousi
  stabilizaci Českého království.
 • 00:01:22 Podařilo se mu nakonec
  ta největší úskalí zvládnout.
 • 00:01:27 A když se zdálo, že se vše
  obrací trošku k lepšímu,
 • 00:01:31 tak přišla ta Olomouc
  a 4. srpen roku 1306.
 • 00:01:40 -Tady v Olomouci si v tom
  horku trochu odpočineme.
 • 00:01:56 -Král je mrtev!
  Král je mrtev! Král...!
 • 00:02:00 -Vraždou Václava III.
  vymřel rod Přemyslovců po meči.
 • 00:02:04 -Ta doba byla velice dramatická.
 • 00:02:06 Byla to doba, kdy vlastně
  odcházejí staré dynastie.
 • 00:02:10 Kdybychom to vzali trošku,
  jaksi dozadu se podívali,
 • 00:02:14 tak v roce 1246
  vymírají Babenberkové,
 • 00:02:18 potom vymírají Štaufové,
  1301 - Arpádovci.
 • 00:02:21 Tedy všechny ty dynastie,
 • 00:02:24 které tvořily nějak
  tu střední Evropu, a vůbec Evropu.
 • 00:02:27 Potom přichází tedy
  náš srpen a naše Olomouc.
 • 00:02:31 Ke slovu se dostává úplně
  už jiná mocenská konstelace.
 • 00:02:36 Je to doba Habsburků,
  Wittelsbachů,
 • 00:02:39 neapolských Anjouovců.
 • 00:02:41 -Jak vypadalo tehdy
  České království?
 • 00:02:44 Byla to spíše periferie
  tehdejší Evropy,
 • 00:02:46 nebo jedno z důležitých
  mocenských center?
 • 00:02:50 -Záleží na úhlu pohledu.
 • 00:02:52 Z hlediska říše,
  římsko-německé říše,
 • 00:02:57 říšských struktur -
  České království,
 • 00:03:00 resp. svazek zemí
  pod přemyslovským žezlem
 • 00:03:03 ležel na východním okraji
  římsko-německé říše.
 • 00:03:07 Ale jak bylo již dokázáno
  historiky před časem,
 • 00:03:10 římsko-německá říše
  se v průběhu 13. století
 • 00:03:14 rozpadla do takových
  šesti provázaných,
 • 00:03:16 širších mocenských celků.
 • 00:03:19 České země byly, řekněme,
 • 00:03:22 takovým těžištěm
  říšského středovýchodu.
 • 00:03:25 To znamená,
  z pohledu užší střední Evropy
 • 00:03:28 určitě české země
  ležely v epicentru dění.
 • 00:03:31 Z pohledu dění evropského,
  nebo, řekněme,
 • 00:03:34 z pohledu dění v latinské Evropě
  ležely spíše na okraji.
 • 00:03:38 Nicméně v těsném doteku
  s událostmi,
 • 00:03:41 které byly rozhodující
  pro celou západní Evropu.
 • 00:03:44 -Jak vidí Evropu
  této doby archeolog?
 • 00:03:46 Nakolik lidnatá byla?
 • 00:03:48 Jak to vypadalo
  s jednotlivými sídly -
 • 00:03:51 ať už městskými, nebo vesnickými?
 • 00:03:54 -V prvé řadě,
  není to asi žádné překvapení.
 • 00:03:58 Archeologie se v podstatě
  s tou rovinou událostí míjí.
 • 00:04:01 Čili skutečně tady
  z toho mého pohledu
 • 00:04:03 půjde spíš o dlouhodobé tendence,
 • 00:04:06 v této situaci o debatu
  o oporách královské moci,
 • 00:04:09 o oporách fungování státu.
 • 00:04:12 Ten český stát pořád zůstával
  na východě střední Evropy.
 • 00:04:16 Čili tady ve srovnání
  s těmi předními oblastmi Evropy
 • 00:04:21 byl skutečně periferií.
 • 00:04:25 To je jasné.
 • 00:04:27 V tom daném regionálním kontextu
  ovšem to byl velký kus státní,
 • 00:04:31 který byl vlastně funkční
 • 00:04:34 a který byl poměrně
  pevně stabilizován.
 • 00:04:37 Čili v tom spočívala jeho váha.
 • 00:04:39 Pokud do toho budeme vstupovat dál,
 • 00:04:41 tak jistě se dostaneme k debatě
  o tom,
 • 00:04:44 jak proběhla transformace
  středověká v našich zemích.
 • 00:04:49 Čili to je prostě pevný základ,
 • 00:04:52 který umožňoval potom
  to další fungování,
 • 00:04:54 a ty výsledky koneckonců
  otevíraly tu epochu,
 • 00:04:58 která následovala.
 • 00:04:59 -Co víme třeba o hustotě
  tehdejšího osídlení Evropy?
 • 00:05:03 Byla to ještě taková
  oblast nezalidněná?
 • 00:05:06 Nebo už to bylo něco,
  co se potom blížilo
 • 00:05:09 těm velkým centrům, tak,
  jak je známe z pozdější doby?
 • 00:05:13 -Ono kdybychom si vzali kteroukoliv
  z těch historických prací,
 • 00:05:17 které teď vycházejí,
  a začali listovat rejstříkem,
 • 00:05:21 tak bychom tam našli
  spoustu míst, která známe.
 • 00:05:24 Místa, která navštěvujeme,
  nebo tam bydlíme atd.
 • 00:05:28 Ovšem problém je v tom,
  že za těmi jmény
 • 00:05:31 bylo schováno úplně něco jiného,
  než my tam dnes nacházíme,
 • 00:05:35 než si představujeme.
 • 00:05:37 Čili ta síť osídlení
  byla rozprostřena tak,
 • 00:05:40 že nezůstávala v podstatě
  žádná oblast,
 • 00:05:43 která by byla hospodářsky
  využitelná, stranou.
 • 00:05:47 To je prostě jasné.
 • 00:05:49 Ale to osídlení bylo na naše
  měřítka neuvěřitelně řídké.
 • 00:05:54 Stačí si jenom uvědomit,
 • 00:05:56 že ty vesnice,
  které známe z archeologie,
 • 00:05:59 ty zaniklé vesnice,
  ty mají prostě 8, 10, 14 usedlostí.
 • 00:06:05 A teď si to můžeme vynásobit
  počtem lidí,
 • 00:06:08 kteří tady mohli bydlet.
 • 00:06:10 Čili to jsou počty této roviny.
 • 00:06:12 A když potom hledáme pevnější
  představu o městských útvarech,
 • 00:06:16 tak to bychom asi sáhli po Brně,
 • 00:06:19 kde ty údaje z poloviny 14. století
  odhadují na 8 tisíc obyvatel,
 • 00:06:24 což je prostě pro nás
  neuvěřitelně malý počet obyvatel.
 • 00:06:29 A když o tom takhle mluvíme,
  tak okamžitě musíme zdůraznit,
 • 00:06:34 že výjimkou byla Praha.
 • 00:06:36 Staré Město pražské,
 • 00:06:38 už tehdy se nazývalo
  Staré Město pražské.
 • 00:06:40 Krátce tedy.
 • 00:06:42 Nebudeme se asi pouštět
  do té debaty,
 • 00:06:45 kolik obyvatel tam bylo,
 • 00:06:47 tam jsou prostě
  nějaké desítky tisíc,
 • 00:06:49 ten počet neuvěřitelně osciluje.
 • 00:06:52 Nicméně ten celek, který měl
  kolem nějakých 80 hektarů,
 • 00:06:56 to bylo úplnou výjimkou
  v našem prostředí.
 • 00:06:59 To bylo jediné,
  v tom evropském slova smyslu,
 • 00:07:02 větší město,
  které u nás existovalo.
 • 00:07:05 -Václav III. byl nejen
  člověkem této doby,
 • 00:07:08 ale také byl synem
  svého otce Václava II.
 • 00:07:12 Spíše tedy krále diplomata.
 • 00:07:14 Byl vnukem svého dědečka,
  Přemysla Otakara II.,
 • 00:07:18 což byl tedy spíše
  zase král válečník.
 • 00:07:21 Jak to vlastně bylo
  s určitým vyrovnáváním se
 • 00:07:24 s ideovým dědictvím,
  které mu zanechali předkové?
 • 00:07:28 -Václav III.
  každopádně se neustále,
 • 00:07:32 nebo snažil se poměřovat
  se svým otcem i se svým dědem.
 • 00:07:37 I ty jeho výboje,
 • 00:07:39 i ta expanze svým způsobem
  to nějakým způsobem dokumentuje.
 • 00:07:44 I když on vlastně
  sám udržoval pouze to,
 • 00:07:48 co jaksi nashromáždil jeho otec.
 • 00:07:51 Tehdy se totiž podařila
  velice zajímavá věc,
 • 00:07:55 že všechna ta tři středoevropská
  království se najednou spojila
 • 00:07:59 pod vládou jiného panovníka,
  tedy Václava II.
 • 00:08:03 Václav II. nebyl králem uherským,
 • 00:08:05 to právě přenesl
  na svého syna Václava III.
 • 00:08:09 Ale v očích současníků
  to byly tři země,
 • 00:08:12 tři velká království,
  stabilizovaná království,
 • 00:08:16 zavedená království,
  pod žezlem Přemyslovců.
 • 00:08:20 Tady se zase dostáváme k otázce,
  nakolik tento obrovský úvar,
 • 00:08:24 všimněme si - české země,
  Polsko, obrovské Uhry -
 • 00:08:29 nakolik byl soudržný
  a nakolik byl životaschopný.
 • 00:08:33 Myslím v další dějinné perspektivě.
 • 00:08:36 Václav III. vlastně zdědil
  dědictví velice nevábné,
 • 00:08:40 protože už v těch posledních letech
  Václava II.
 • 00:08:44 se ten obrovský útvar
  začal jaksi rozkližovat.
 • 00:08:48 -Takže teď už víme, jak vypadala
  ta zahraničně-politická situace.
 • 00:08:52 Ale jak vypadala
  ta situace vnitřní?
 • 00:08:55 Dochovalo se dobové svědectví,
 • 00:08:57 že když Václav II. umíral
  a předával vládu svému synovi,
 • 00:09:01 že mu kladl na srdce,
  aby se vyrovnal s jeho věřiteli,
 • 00:09:04 aby se snažil dát
  do pořádku dluhy,
 • 00:09:07 které on po sobě zanechává.
 • 00:09:09 Nakolik vlastně vnitřně
  konsolidovaná byla ta země,
 • 00:09:12 kterou synovi zanechal?
 • 00:09:13 A nakolik zadlužená?
 • 00:09:15 -Zase se na to lze dívat
  z různých úhlů.
 • 00:09:19 Je pravdou, že svědectví,
  která my máme, o Václavovi III.,
 • 00:09:24 tak jsou vlastně dobově podjatá.
 • 00:09:28 Není to zkrátka objektivní
  výpověď o Václavovi III.,
 • 00:09:33 ale jsou to vzpomínky,
  citově nebo i dobově zabarvené.
 • 00:09:37 Toto, co zde zaznívá, pochází
  vesměs ze Zbraslavské kroniky.
 • 00:09:42 Samozřejmě - pro Petra Žitavského
  nebo pro Zbraslavský klášter
 • 00:09:46 tím hrdinou byl Václav II.
 • 00:09:48 To je vlastně celý
  problém Václava III.,
 • 00:09:51 že tento panovník i jako člověk
  stojí ve stínu svého velkého otce
 • 00:09:56 a současně i velmi
  slavného následovníka.
 • 00:09:59 Tím mám na mysli
  Jana Lucemburského.
 • 00:10:02 Proto se nám velmi těžko odhaduje,
  kde končí fabulace kronikáře,
 • 00:10:07 resp. nějaký stylizovaný
  obraz Václava III.,
 • 00:10:10 a kde začíná realita.
 • 00:10:13 Kupříkladu ona ta známá
  vlastně závěť Václava II.,
 • 00:10:17 to je věc, která zase
  má obecnější konotace.
 • 00:10:22 Totiž v průběhu 13. století
  se stalo zvykem u králů,
 • 00:10:27 začala s tím Francie,
  tedy francouzští králové,
 • 00:10:31 že panovník, když se loučil
  se svými blízkými,
 • 00:10:35 tak na smrtelném loži
  vykonával tzv. pořízení
 • 00:10:38 a chtěl odejít z tohoto
  našeho světa bez dluhů,
 • 00:10:41 nebo bez nějakých závazků.
 • 00:10:43 A proto kladl
  svému nástupci na srdce,
 • 00:10:46 ať v prvé řadě vyrovná tyto dluhy.
 • 00:10:49 Historikové spočítali,
 • 00:10:51 že kupříkladu když umíral
  Ludvík Svatý,
 • 00:10:53 tak odkázal církvi obecně
  takovou obrovskou sumu,
 • 00:10:56 že by to Francouzi
  spláceli ještě dnes.
 • 00:10:59 Čili byly to v podstatě
  přemrštěné sumy, byly to sumy,
 • 00:11:03 které v podstatě
  ani nebyly snad myšleny vážně.
 • 00:11:06 To znamená, mohly mít
  nějakou symbolickou roli.
 • 00:11:09 A když se kruhem takto dostáváme
  k posledním slovům Václava II.,
 • 00:11:14 resp. k tomu, čím pověřil
  svého syna a dědice,
 • 00:11:18 tak si samozřejmě
  musíme klást otázku,
 • 00:11:20 jestli to skutečně
  po tom Václavovi III. žádal,
 • 00:11:23 nebo jestli se jedná
  zase o nějaký projev dobové módy,
 • 00:11:28 kdy zkrátka ten král
  musel učinit takovéto pořízení.
 • 00:11:31 -Musela to být
  velice působivá scéna,
 • 00:11:34 protože to popisuje Petr Žitavský,
 • 00:11:37 tady asi není,
  proč mu v tom nevěřit.
 • 00:11:41 Dokonce tam byla přinesena
  svatováclavská lebka,
 • 00:11:44 ostatky jiných svatých -
  a ti přítomní,
 • 00:11:47 zejména tedy i dědic Václav III.,
  museli přísahat,
 • 00:11:52 že tyto dluhy budou tedy splaceny
 • 00:11:54 a že tedy ti věřitelé
  nebudou na ničem zkráceni.
 • 00:11:58 Zajímavé je to ještě
  z toho hlediska,
 • 00:12:01 to je jeden takový jako případ,
 • 00:12:04 že vlastně poprvé se objevuje
  svatováclavská lebka -
 • 00:12:07 oddělená od světcova těla,
 • 00:12:10 vystupuje poprvé
  jako taková relikvie,
 • 00:12:13 která má prostě cenu sama o sobě.
 • 00:12:19 Václav II. platil
  za velice zbožného panovníka.
 • 00:12:24 Ale zase na druhé straně,
 • 00:12:26 jako král si vůči církvi
  příliš servítky nebral.
 • 00:12:30 Zabavoval církevní majetky,
  násilně je směňoval.
 • 00:12:34 Když potřeboval založit město,
  nebo upravit město,
 • 00:12:37 klidně sebral ostrovskému klášteru
  nebo někomu jinému nějaký majetek.
 • 00:12:41 A co je zajímavé,
  na té smrtelné posteli,
 • 00:12:44 on umíral velice dlouho,
 • 00:12:46 to byl snad asi měsíc,
  nebo dva měsíce umírání,
 • 00:12:49 a jak se blížil 22. červen 1305,
 • 00:12:53 tak vidíme, jak se zrychlují
  a jak on se kaje, a těm,
 • 00:12:57 komu ublížil, těm klášterům,
  kapitulám, biskupství pražskému -
 • 00:13:01 přiznává, co špatného udělal,
  že tedy to chce napravit.
 • 00:13:06 Takže je to zase velice
  zajímavé svědectví.
 • 00:13:09 Nikoli tedy, dejme tomu,
 • 00:13:11 do ekonomiky země
  a královských majetků,
 • 00:13:15 ale i do mentality
  tehdejšího člověka.
 • 00:13:18 -Zároveň tedy to je asi otázka
  mentality středověké.
 • 00:13:22 My bychom čekali, že by umíral
  ve Zbraslavském klášteře,
 • 00:13:26 na Hradě třeba.
 • 00:13:28 Ale on umíral u zlatníka Konrada
  na Starém Městě pražském.
 • 00:13:34 Čili to je úplně
  fantastická informace,
 • 00:13:37 protože prostě ten panovník,
 • 00:13:40 kterému přičítáme ty atributy
  - zbožný atd., vládce tří zemí -
 • 00:13:44 umírá u zlatníka Konráda
  na Starém Městě pražském.
 • 00:13:50 To souviselo určitým dílem s tím,
 • 00:13:53 že palác na Pražském hradě
  vyhořel v roce 1303.
 • 00:13:58 Čili se mohl v naší představě
  z toho domu,
 • 00:14:02 který stál někde v tom území,
  kde je dneska Klementinum,
 • 00:14:06 se mohl dívat na Pražský hrad,
  na shořelou část Pražského hradu.
 • 00:14:11 Je to prostě zvláštní
  moment v tom uvažování.
 • 00:14:15 -A co vlastně víme jakoby
  o stavu Pražského hradu
 • 00:14:19 na počátku 14. století obecně?
 • 00:14:21 Ten požár potom se podařilo
  nějak překonat kdy?
 • 00:14:25 Václav III. třeba sídlil
  na Pražském hradě?
 • 00:14:28 -Všichni známe
  to sugestivní líčení,
 • 00:14:30 jak přichází v roce 1333
  Karel IV. do Prahy,
 • 00:14:33 a co tam nachází
  a dramaticky líčí atd.
 • 00:14:36 To je prostě obrovská zpráva
  o tom,
 • 00:14:39 jak vlastně ten stát
  a celý ten mechanismus fungoval,
 • 00:14:44 kam to stříbro vlastně směřovalo.
 • 00:14:47 Protože pokud ten
  nejdůležitější hrad této země
 • 00:14:51 byl jednu generaci celou
  takhle poškozen,
 • 00:14:54 tak to je neuvěřitelná zpráva.
 • 00:14:56 Zároveň tady platí to,
 • 00:14:58 že ten Hrad byl v podstatě
  v té době pořád hradem románským.
 • 00:15:03 Ty rekonstrukce, které máme,
  ukazují románský hrad.
 • 00:15:07 Na něm jsou určitá doplnění
  raně gotická, ale mnoho toho není.
 • 00:15:12 Tam prostě každého,
  když se na to podíváte, zaujme to,
 • 00:15:16 že Přemysl Otakar II. tam nechal
  vyhloubit dva velké příkopy,
 • 00:15:21 aby posílil opevnění
  Pražského hradu.
 • 00:15:23 Ne proto,
  že by se tam chtěl nechat dobývat,
 • 00:15:26 nebo něco takového.
 • 00:15:27 Ale prostě ten nástroj panování
  musel být náležitě vybaven.
 • 00:15:31 Král se nemohl nechat
  uzavřít v Hradě.
 • 00:15:34 To byl nástroj panování nad zemí.
 • 00:15:36 Ty části raně gotické,
  těch skutečně mnoho není.
 • 00:15:41 Přirozeně taky to naše vnímání
  je zkreslené
 • 00:15:45 těmi dalšími přestavbami,
  to je jasné.
 • 00:15:48 Ale hlavní kostel
  této země byl románský.
 • 00:15:52 Zatímco v části Evropy už prostě
  měli dávno postavené katedrály.
 • 00:15:58 Ten Václav II.
  měl nejraději Nižbor.
 • 00:16:01 O Nižboru nevíme skoro nic.
 • 00:16:04 Měl rád Poděbrady.
  O tom nevíme vůbec nic.
 • 00:16:08 Nebo velice málo, že ano.
 • 00:16:10 Ale je nápadné to,
  čeho jsme se prve dotkli,
 • 00:16:13 že když pobýval v tom,
 • 00:16:17 jak brněnští historikové píší
  "v milovaném Brně",
 • 00:16:20 tak samozřejmě tam byl jeden
  z těch naprosto dokonalých hradů.
 • 00:16:24 Každý kastelolog
  nad tím hradem jásá.
 • 00:16:27 Ten zřejmě často, občas,
 • 00:16:31 někdy prostě pobýval
  u měšťana Alrama,
 • 00:16:35 kde přijímal, kde úřadoval,
 • 00:16:38 kde si k němu přicházejí
  stěžovat atd.
 • 00:16:41 Taky o tom domě nevíme nic.
 • 00:16:43 Byla tam letní jídelna,
 • 00:16:45 ve které se evidentně
  ten příběh odehrává.
 • 00:16:48 Ale je to nápadná stránka
  středověké mentality,
 • 00:16:51 k čemu vlastně ty hrady sloužily.
 • 00:16:53 -Václav III. je ve Zbraslavské
  kronice vyobrazen
 • 00:16:57 s těmi třemi korunami na hlavě -
  polskou, českou a uherskou.
 • 00:17:01 Ale s tou uherskou korunou
  to bylo poněkud složitější.
 • 00:17:05 Můžete přiblížit, jak to bylo
  s Václavem a s Uhrami?
 • 00:17:08 -No, jedná se v zásadě o to,
 • 00:17:11 že pro středověkou společnost
  a pro elity obzvlášť
 • 00:17:15 byla podstatná kontinuita.
 • 00:17:17 A pakliže vymřela nějaká
  panující dynastie po meči,
 • 00:17:21 pak tam byla snaha najít
  v blízkém,
 • 00:17:24 nebo vzdálenějším okolí někoho,
  kdo byl nějak spřízněn.
 • 00:17:28 Ještě za života posledního
  uherského krále,
 • 00:17:31 vlastně Václav III.
  byl ve Vídni zasnouben
 • 00:17:33 s dcerou uherského krále Alžbětou.
 • 00:17:36 Po smrti krále Ondřeje
  dochází vlastně k jednání,
 • 00:17:40 kdy Václav III. měl hned
  jakousi dvojnásobnou přednost.
 • 00:17:46 Zaprvé tady byly zásnuby,
 • 00:17:48 zadruhé - on sám byl
  vnukem Kunhutiným,
 • 00:17:51 tedy vnukem Přemysla Otakara II.
  a jeho manželky Kunhuty,
 • 00:17:56 kdy tato Kunhuta
  měla arpádovský původ,
 • 00:18:00 nebo částečně arpádovský původ.
 • 00:18:03 Ale vedle Václava III.
  zde ještě přicházel v úvahu
 • 00:18:07 Ota Dolnobavorský,
  tedy dolnobavorský vévoda Ota,
 • 00:18:10 který byl rovněž
  po matce Arpádovec.
 • 00:18:13 A pak zde byla již zmiňovaná
  anjouovská strana
 • 00:18:16 z Neapolského království,
 • 00:18:18 za kterou stál papež,
  resp. římská kurie.
 • 00:18:21 A magnaterie v Uhrách,
 • 00:18:23 protože to je vlastně
  to podstatné,
 • 00:18:25 aby nějaký panovník
  byl přijat v nějaké cizí zemi,
 • 00:18:29 tak je prvotní, naprosto
  zásadní souhlas nebo pozvání,
 • 00:18:33 alespoň části, místních velmožů,
  nebo místních elit -
 • 00:18:37 jak světských, tak církevních.
 • 00:18:40 To byl případ Malopolska,
  Velkopolska,
 • 00:18:43 kde se Václav II.
  úspěšně etabloval.
 • 00:18:45 To byl případ slezských knížectví
  a to byl taky případ Uher.
 • 00:18:49 Problém byl ovšem v tom,
 • 00:18:51 že ta uherská magnaterie
  se rozdělila do několika táborů,
 • 00:18:55 které vzájemně soupeřily.
 • 00:18:57 A právě nejasné poměry v Uhrách,
 • 00:18:59 protože to království
  bylo obrovské,
 • 00:19:01 vlastně rozlohou převyšovaly
 • 00:19:03 dědičné přemyslovské
  državy několikanásobně,
 • 00:19:06 tak královská rada
  právě Václava II. zrazovala
 • 00:19:10 od toho plánu, aby vůbec synka
  poslal do stoličného Bělehradu.
 • 00:19:14 Nakonec Václav vlastně
  nedbal na toto doporučení
 • 00:19:18 a Václava III. do Uher poslal.
 • 00:19:20 Také dosáhl řádného
  pomazání královského
 • 00:19:23 ve stoličním Bělehradě v roce 1301.
 • 00:19:26 Ale pak se nakonec ukázaly
  všechny ty obavy královských rádců,
 • 00:19:30 kdy se ukázalo,
 • 00:19:31 že v podstatě moc Václava III.
  se omezuje
 • 00:19:35 jenom na západní komitáty,
 • 00:19:37 to je zhruba prostor
  dnešního západního,
 • 00:19:40 možná středního Slovenska
  a západního Maďarska,
 • 00:19:43 ale dále prostě
  ta Václavova moc nesahala.
 • 00:19:46 Dále ta přemyslovská moc nesahala.
 • 00:19:49 Navíc pár měsíců po tomto pomazání
  se objevil v Budíně papežský legát,
 • 00:19:54 který jednoznačně řekl, že o tom,
  kdo má být uherským králem,
 • 00:19:58 může rozhodovat papež,
 • 00:19:59 protože Uhry, Uherské království
  bylo chápáno jako papežské léno.
 • 00:20:04 Což samozřejmě tento souhlas
  Václav II. si předem nevyžádal.
 • 00:20:08 Můžeme spekulovat,
  zda to podcenil,
 • 00:20:10 nebo jednoduše to nepokládal
  za důležité.
 • 00:20:12 Ale zkrátka a dobře,
 • 00:20:14 ten papežský legát již začal
  připravovat půdu
 • 00:20:17 pro nástup Karla Roberta z Anjou,
 • 00:20:19 který nakonec také byl tím,
  kdo z tohoto zápasu vzešel vítězně.
 • 00:20:23 -Pro středověké panovníky
  byla samozřejmě velmi důležitá
 • 00:20:26 taky sňatková politika.
 • 00:20:27 Už tady padlo jméno Alžběty,
  dcery posledního uherského krále.
 • 00:20:32 Václav s ní byl zasnouben
  ještě jako dítě,
 • 00:20:35 ale nakonec se oženil jinak.
 • 00:20:37 -S tou Alžbětou to bylo
  ještě komplikovanější,
 • 00:20:41 než by se zdálo.
 • 00:20:43 Ale z toho sňatku jednoduše
  sešlo takovou tichou cestou,
 • 00:20:46 dalo by se říci.
 • 00:20:48 Protože tato malá Alžběta
 • 00:20:50 se po těch peripetiích po roce 1301
  ocitla na habsburském dvoře.
 • 00:20:55 Habsburkové prostě jednoduše
  ji asi nechtěli vydat,
 • 00:20:59 právě proto,
  že tady bylo to pouto,
 • 00:21:01 které by opravňovalo
  ten vstup Přemyslovců do Uher.
 • 00:21:05 Protože kromě Oty Dolnobavorského,
  kromě Anjouovců -
 • 00:21:09 také Habsburkové měli o Uhry zájem.
 • 00:21:12 A sice z toho titulu,
 • 00:21:15 že oni se odvolávali
  na jakýsi starý zvyk,
 • 00:21:18 který byl v té době
  už asi starý přes půl století,
 • 00:21:22 že kdysi jeden uherský král
  v nouzi se poddal Fridrichovi II.,
 • 00:21:28 římskému císaři,
  a tudíž jako nejenom papež,
 • 00:21:31 ale že i římská říše
  má tedy právo dosazovat
 • 00:21:36 svého pretendenta na uherský trůn.
 • 00:21:39 Takže malá Alžběta se po tom roce
  1301 ocitla v moci Habsburků,
 • 00:21:45 Albrechta Habsburského.
 • 00:21:48 Takže najednou Václav
  byl bez nevěsty.
 • 00:21:52 A potom najednou
  ve Zbraslavské kronice čteme,
 • 00:21:57 že tedy si bere za manželku Violu,
 • 00:22:00 dceru nepříliš významného
  těšínského knížete Měška.
 • 00:22:05 A také tam zbraslavský
  kronikář podotýká,
 • 00:22:09 že vlastně to spunktovali
  zase jeho rádci, kteří se obávali,
 • 00:22:13 aby ten mocný král
  nebyl ještě mocnější.
 • 00:22:16 Takže takto se měly věci.
 • 00:22:20 Václav se s Violou oženil,
 • 00:22:23 ona měla mimochodem
  poté velice zajímavé osudy.
 • 00:22:26 Ona po té olomoucké vraždě
  se provdala za Petra z Rožmberka.
 • 00:22:31 Máme tady zase analogie
  k Rejčce apod.
 • 00:22:34 A zemřela, tuším, v roce 1317.
 • 00:22:37 Takže ten sňatek,
  který byl velice lukrativní,
 • 00:22:41 to byly velice slavné
  zásnuby v roce 1298,
 • 00:22:45 ve Vídni se konaly.
 • 00:22:48 Albrecht tenkrát, Habsburský,
  myslím, tomu přál,
 • 00:22:52 protože vlastně zase se jaksi
  vyvíjela situace v říši.
 • 00:22:56 On potřeboval svrhnout tehdejšího
  římského krále Adolfa Nasavského,
 • 00:23:00 tudíž všichni ti jeho spojenci
 • 00:23:03 ze střední a středovýchodní Evropy
  se hodili.
 • 00:23:06 Skutečně se mu to podařilo.
 • 00:23:09 Ovšem potom, jak se říká,
  "skutek utek",
 • 00:23:12 a ta malá Alžběta jaksi byla
  pro Václava III. nedostupná.
 • 00:23:16 A tady nevíme, jestli tedy
  z nouze si vzal tu Violu,
 • 00:23:20 protože se slušelo
  mít nějakého nástupce,
 • 00:23:23 nebo jestli tam v tom hrály ještě
  svoji roli nějaké jiné okolnosti.
 • 00:23:27 -Ale ona asi nebyla
  úplně nejlepší partie, ta Viola,
 • 00:23:30 pro panovníka
  z přemyslovské dynastie.
 • 00:23:32 -No, partie, prostě...
 • 00:23:34 Tady asi totiž zase šlo o to,
  že dynastie musela být zajištěná.
 • 00:23:40 A teď si uvědomme, Václav II.,
  ten měl 11 dětí,
 • 00:23:44 ale všechny zemřely jako malé.
 • 00:23:48 Najednou Václav III.
  byl jediný žijící Přemyslovec,
 • 00:23:53 tudíž bylo třeba tu dynastii
  nějakým způsobem zajistit -
 • 00:23:57 "ber, kde ber".
 • 00:24:00 Tak padl los na tu Violu Těšínskou.
 • 00:24:04 Protože od poloviny 13. století
  se vlastně Přemyslovci
 • 00:24:09 neustále potáceli
  nad hrozbou vymření.
 • 00:24:13 Každý z těch vládnoucích králů měl
  vlastně jenom jediného živého syna.
 • 00:24:19 Přemysl II. měl
  jediného Václava II.
 • 00:24:23 Václav II. měl
  jediného Václava III.
 • 00:24:26 A když potom došlo
  k té olomoucké tragédii,
 • 00:24:28 tak najednou prázdno, nic nebylo.
 • 00:24:31 Byli tady, jistě, pravda,
  levobočci atd., opavská větev.
 • 00:24:34 Ale to nebyli legitimní dědici.
 • 00:24:37 Nebylo možné uvažovat,
  že by dosedli na pražský trůn.
 • 00:24:42 -Takže přinejmenším
  v tomhle ohledu
 • 00:24:45 se Václav pokusil nějak
  zajistit pokračování dynastie.
 • 00:24:49 -Ano.
 • 00:24:51 -Ale jinak zase dobová svědectví
  ho spíš charakterizují jako opilce,
 • 00:24:55 jako člověka,
  který rozdával královský majetek.
 • 00:24:57 Co si o tom myslíte?
 • 00:24:59 Co o tom vlastně víme,
 • 00:25:00 o těch několika měsících
  jeho vlády?
 • 00:25:02 -No, upřímně řečeno,
  já jsem z toho velmi rozpačitý.
 • 00:25:06 Z toho všeho, co se můžeme
  o Václavovi III. dočíst.
 • 00:25:10 Znovu se tak vracím
  k poznámce obecnějšího rázu,
 • 00:25:14 že my opravdu nevíme,
 • 00:25:16 nakolik je tento portrét
  stylizovaný.
 • 00:25:19 Protože zkrátka bylo
  jaksi přirozenou věcí
 • 00:25:23 středověkých kronikářů,
 • 00:25:25 že prostě dobrého panovníka
  střídal nějaký nezdárný syn.
 • 00:25:28 Tam také můžeme uvažovat
 • 00:25:30 o biblickém motivu
  polepšeného syna.
 • 00:25:32 -Kontrast.
 • 00:25:33 -Kontrast, přesně, aby více
  vynikly zásluhy Václava II.
 • 00:25:37 Celá ta záležitost je vlastně
  velmi taková zvláštní,
 • 00:25:41 protože tam dochází
  k tomu prozření vlastně náhle.
 • 00:25:45 Prostě po nějaké piatice.
 • 00:25:47 Najednou se mu zjeví -
  a teď přemýšlí nad tím,
 • 00:25:51 že by se měl polepšit,
 • 00:25:52 že by se měl prostě vrátit
  k ctnostnému vladaření a panování.
 • 00:25:57 Zkrátka a dobře,
  je to takový problém,
 • 00:25:59 že my o skutečných nějakých
  plánech,
 • 00:26:02 nebo úmyslech Václava III.
  toho víme po čertech málo.
 • 00:26:06 Zase si tady pořád
  musíme připomínat jednu věc,
 • 00:26:10 že tady mluvíme
  o dospívajícím mladíkovi,
 • 00:26:14 který vlastně prochází
 • 00:26:17 různými trpkými i těžkými
  životními zkouškami,
 • 00:26:22 od nějakých svých 13 let,
  kdy je ponechán napospas v Uhrách,
 • 00:26:26 otec ho tam musí zachraňovat,
  je stažen zpátky do Čech.
 • 00:26:31 Poté vlastně mu umírá otec.
 • 00:26:33 Pak se údajně má dostat
  do nějakého vleku
 • 00:26:36 nějakých svých rádců.
 • 00:26:38 Zkrátka a dobře,
  celá ta věc je naprosto nejasná.
 • 00:26:42 Když k tomu ještě připočteme
  tento zvláštní sňatek,
 • 00:26:46 protože on byl opravdu nerovný,
  Viola a Václav III.,
 • 00:26:51 tak tam skutečně
  ty motivy mohly být,
 • 00:26:55 tam to lze rozvíjet donekonečna,
  rozevírat ten vějíř možností.
 • 00:26:59 Kupříkladu jedna z nich
 • 00:27:01 by mohla být zajistit si
  loajalitu hornoslezských Piastovců,
 • 00:27:05 protože to byla nejkratší
  cesta na Krakov.
 • 00:27:08 Druhé nejvýznamnější centrum
  přemyslovských držav, po Praze.
 • 00:27:12 Pak je tam další možnost,
  a proč ji nevylučovat,
 • 00:27:16 že jednoduše tam mohla zafungovat
  i taková ta lidská alchymie,
 • 00:27:20 že prostě se Václav III. zamiloval.
 • 00:27:22 My o tom prostě nevíme nic.
 • 00:27:25 Ale pakliže bychom připustili,
 • 00:27:27 že za sňatkem Václava III.
  a Violy Těšínské
 • 00:27:30 byly důvody, řekněme, strategické,
 • 00:27:33 to znamená udržet si
  to přímé spojení mezi Prahou,
 • 00:27:36 Olomoucí a Krakovem,
 • 00:27:38 tak pak se tady Václav III.
  začíná jevit jako člověk,
 • 00:27:41 který se velmi dobře učí
  ze svých vlastních chyb,
 • 00:27:45 resp. ty zkušenosti
  na něm zanechávají nějaký otisk.
 • 00:27:48 Ale bohužel, všechno to končí
  příliš brzy na to,
 • 00:27:52 abychom dokázali říci:
  Ano, Václav III. byl takový.
 • 00:27:55 -Ten problém je v tom,
 • 00:27:57 že celá ta složitá
  a dlouhatánská diskuse
 • 00:28:01 závisí vlastně na dvou odstavcích
 • 00:28:03 v jednom z nejkrásnějších
  literárních děl,
 • 00:28:06 které u nás kdy vzniklo.
 • 00:28:08 Ta Kronika zbraslavská
  je prostě podmanivá, úžasná.
 • 00:28:11 Tam je to líčení
  opravdu barvotiskové.
 • 00:28:15 Tam čteme o tom,
  že pil až do opilosti.
 • 00:28:18 Opat mu domluvil.
 • 00:28:20 Opat Konrád, to byl starší muž
  tehdy, a ten mu domluvil -
 • 00:28:26 a Václav přestal pít
  a začal se chovat řádně.
 • 00:28:30 To je prostě barvotiskové líčení,
  které sluší tomu literárnímu dílu.
 • 00:28:36 Ale míjí se prostě s nároky
  na historické uvažování.
 • 00:28:40 To prostě jsme někde
  v zajetí toho úžasného díla.
 • 00:28:44 -Jinak víme, že on v podstatě
  přejal úředníky svého otce,
 • 00:28:48 rádce svého otce, takže ten obraz,
  který má Petr Žitavský,
 • 00:28:53 tedy autor těchto citovaných
  pasáží, je určitě zkreslený.
 • 00:28:58 A také se mu vyčítá, Václavovi,
  nebo Petr Žitavský mu vyčítá,
 • 00:29:02 že rozdával...
 • 00:29:05 Že rozdával královské statky atd.
 • 00:29:07 Ovšem zase jsou hlasy,
  které říkají,
 • 00:29:11 že on rozdáváním těch statků
  vlastně splácel dluhy svého otce.
 • 00:29:16 Takže jako nevíme tedy, co s tím.
 • 00:29:18 -Je tam jasný moment.
 • 00:29:21 V té Olomouci se přihodila
  ještě jedna věc,
 • 00:29:25 že tam byl rozchvácen poklad,
  který...
 • 00:29:28 -Ano, okamžitě po smrti, ano...
 • 00:29:29 -Ten Václav III. s sebou přivezl.
 • 00:29:32 Petr Žitavský píše,
 • 00:29:34 že to byl projev jakési
  dětinskosti Václava III.,
 • 00:29:38 že měl zálibu v těch
  drahých předmětech,
 • 00:29:40 a proto je s sebou vozil.
 • 00:29:42 My víme, že do těch bitev
  se ty předměty vozily.
 • 00:29:45 To byla prostě součást těch tažení.
 • 00:29:48 Přemysl Otakar -
  a Boreš z Riesenburka
 • 00:29:50 vlastně přinesl z bitvy
  u Kressenbrunnu prst Jana Křtitele,
 • 00:29:55 který byl věnován potom
  oseckému klášteru.
 • 00:29:59 Čili to byl prostě
  jaksi běžný úkaz.
 • 00:30:02 Ten Petr Žitavský,
  protože to byl jejich poklad,
 • 00:30:06 že hrál na tu ztrátu...
 • 00:30:07 -Ten kříž krásný...
 • 00:30:09 -A ten kříž, který potom
  koupil Jan, neměl podstavec.
 • 00:30:12 To byla prostě mrzutost velikánská.
  A přičítal to čemu?
 • 00:30:16 No, prostě tomu mladíkovi,
  který se choval jako dítě.
 • 00:30:20 -Poklad plnil sakrální funkci,
 • 00:30:22 protože součástí pokladu nebyly
  jenom předměty ze zlata a stříbra,
 • 00:30:26 ale především to zlato
  a stříbro chránilo ostatky,
 • 00:30:29 které byly podstatné.
 • 00:30:31 To je vlastně projev boží ochrany
  a božího požehnání.
 • 00:30:34 A pakliže Petr Žitavský
  ty věci vlastně posune do roviny,
 • 00:30:37 že z toho vlastně udělá
  obžalobu toho Václava III.,
 • 00:30:41 tak potom si můžeme klást
  důvodně otázku,
 • 00:30:43 nakolik je také udržitelná
  ta představa Václava III.
 • 00:30:47 coby opilce, flámujícího...
 • 00:30:49 -Přesně, tady je pevný bod -
 • 00:30:51 prostě ty poklady se vozily
  z těchto důvodů.
 • 00:30:54 Naprosto jasně.
 • 00:30:55 On ten samotný závěr
  Václavova života,
 • 00:30:58 to, co vyprávěl
  pan profesor Klápště, o tom,
 • 00:31:00 jak opat Václavovi domluvil.
 • 00:31:02 Ono se to, jestli se nemýlím,
 • 00:31:05 mělo vlastně odehrát
  ve výroční den smrti jeho otce...
 • 00:31:07 -Ano.
 • 00:31:09 -Když Václav přijde
  do Zbraslavského kláštera,
 • 00:31:11 tam tedy se nad sebou
  vážně zamyslí a rozhodne se,
 • 00:31:14 že se polepší.
 • 00:31:16 Ale upřímně řečeno,
 • 00:31:17 v té době on už se vzdal
  uherské koruny
 • 00:31:20 a pokusil se vlastně konsolidovat
  tu svoji držbu té polské koruny.
 • 00:31:25 Vydává se vlastně na to tažení
  do Polska
 • 00:31:27 proti Vladislavu Lokýtkovi.
 • 00:31:29 Takže to už svědčí přece jenom
  o nějaké snaze o státnické chování.
 • 00:31:33 Je to tak?
 • 00:31:35 Nebo mohlo mít to tažení
  nějakou naději na úspěch?
 • 00:31:38 -Ta situace po té Václavově smrti,
  myslím Václava II.,
 • 00:31:41 byla velice komplikovaná.
 • 00:31:43 Přes ty obtíže, které tady byly,
 • 00:31:46 udělal Václav III.
  několik zásadních kroků.
 • 00:31:49 Především uzavřel
  mírovou dohodu s Albrechtem,
 • 00:31:52 s římským králem Albrechtem,
 • 00:31:54 tudíž byla z českého panovníka
  sňata říšská klatba,
 • 00:31:58 což v očích tehdejší
  společnosti bylo hodně.
 • 00:32:02 Dokonce se musel zavázat
  k jakýmsi územním ústupkům,
 • 00:32:05 ale ty nebyly nikterak fatální.
 • 00:32:08 Naopak - Albrecht
  mu v té dohodě přislíbil,
 • 00:32:12 že má nárok na polskou korunu.
 • 00:32:15 Ta uherská - ta už byla pasé.
 • 00:32:18 Dále se mu podařil jeden
  taky velice důležitý krok,
 • 00:32:22 který ovšem zřejmě
  už předjednal Václav II.
 • 00:32:26 Tudíž získal korutanského
  vévodu Jindřicha, tím,
 • 00:32:30 že sestra Václava III. byla
  provdána za Jindřicha Korutanského.
 • 00:32:36 A to byla zase velice
  silná figura, vzhledem k tomu,
 • 00:32:41 jak se vyvíjela situace
  tam v alpském zázemí.
 • 00:32:46 Protože ti korutanští
  Menhartovci patřili tradičně
 • 00:32:50 k silným oporám Habsburků.
 • 00:32:53 Menhart II. byl jeden z těch,
 • 00:32:55 kteří podlamovali most
  Přemysla Otakara II.
 • 00:32:58 v té alpské oblasti.
 • 00:33:00 Takže najednou Jindřich Korutanský
 • 00:33:03 se z nepřítele tedy stává
  velice blízkým přítelem.
 • 00:33:06 Dále to byl mír tedy s Albrechtem.
 • 00:33:09 A dále ještě na podzim 1305
  se Václav zřekl, myslím,
 • 00:33:14 že to bylo v Brně, uherské koruny.
 • 00:33:18 Ale on to udělal
  jaksi sofistikovaně.
 • 00:33:22 Neřekl jako
  "ať si ji teda vezme, kdo chce".
 • 00:33:26 Ale on ji přenesl
  na svého bratrance,
 • 00:33:29 už zmíněného Otu Dolnobavorského,
 • 00:33:32 který se tedy pokusil skutečně
  stát se uherským králem.
 • 00:33:37 Také se mu to nakonec nepodařilo.
 • 00:33:39 Byl vypuzen atd.
 • 00:33:40 Ale to už je jiná kapitola.
 • 00:33:42 Takže on postupně krok za krokem
 • 00:33:44 se snažil jaksi stabilizovat
  to království
 • 00:33:47 a pokusil se o jakousi
  revindikační politiku.
 • 00:33:50 Protože královské majetky
  se dostávaly do různých rukou -
 • 00:33:55 různých agresivních šlechticů atd.
  a on patrně začal naznačovat,
 • 00:34:01 že tedy si na to posvítí
 • 00:34:03 a nějakým způsobem
  se s tím tedy vyrovná.
 • 00:34:07 A to potom se už dostáváme
  k motivu té olomoucké vraždy,
 • 00:34:11 že mezi těmi pachateli
  jsou hledáni všichni, kterým měl,
 • 00:34:15 řečeno stručně, Václav III.
  šlápnout na kuří oko.
 • 00:34:20 -Pachatel nebyl odhalen.
 • 00:34:22 Bylo několik vyšetřovacích verzí,
 • 00:34:24 ale kriminalistika
  byla ještě v plenkách.
 • 00:34:27 Muž s dýkou to zřejmě nebyl.
 • 00:34:29 Na Václavově smrti mohl mít zájem
  římský král Albrecht Habsburský,
 • 00:34:33 polský Vladislav Lokýtek
 • 00:34:36 a kvůli uherské koruně
  Karel Robert z Anjou.
 • 00:34:39 Ale vrah mohl být
  i z řad české šlechty.
 • 00:34:43 -Skončilo to v Olomouci
  v srpnu 1306.
 • 00:34:47 Pokud vím, tak i ten člověk,
 • 00:34:50 který vyběhl se zakrvácenou dýkou
  z ložnice Václava III.,
 • 00:34:55 tak byl na místě ubit.
 • 00:34:57 Mohl to být vrah,
  ale taky to mohl být někdo,
 • 00:34:59 kdo tam našel mrtvé tělo panovníka.
 • 00:35:02 Co vlastně víme o těch posledních
  okamžicích Václavova života?
 • 00:35:06 -Upřímně řečeno,
  známe spoustu legend.
 • 00:35:08 Zase bych asi použil
  slovo "barvotiskových",
 • 00:35:11 kdy jaksi soudobí pozorovatelé se
  vesměs uchýlili k nějakým náznakům.
 • 00:35:17 My se můžeme tázat,
  zda tak učinili proto,
 • 00:35:21 že nic nevěděli,
  ale chtěli se tvářit chytře,
 • 00:35:25 nebo prostě to nemohli napsat.
 • 00:35:27 Jisté je,
 • 00:35:29 že Václav III. se určitě v té
  své aktivní královské politice
 • 00:35:34 řídil názory královské rady.
 • 00:35:36 To je ta kontinuita
  politiky Václava II.
 • 00:35:39 Troufám si tvrdit,
 • 00:35:41 že i celé tažení do Polska
  nebylo nápadem Václava III.,
 • 00:35:46 ale právě této královské rady,
  která zkrátka byla postavena,
 • 00:35:51 jak to říct, i před napadení
  nebo zpochybnění majestátu
 • 00:35:56 českého krále ve chvíli,
 • 00:35:58 kdy se Vladislav Lokýtek
  zmocnil Krakova.
 • 00:36:00 Totiž ta událost
  je osudovější o to více,
 • 00:36:03 že Vladislav Lokýtek
  předtím uzavřel smlouvu,
 • 00:36:06 že bude dodržovat příměří.
 • 00:36:08 -Ne jednu smlouvu, dokonce.
 • 00:36:10 -A on ji právě porušil.
 • 00:36:11 Ale tady dlužno podotknout
  na adresu Vladislava Lokýtka,
 • 00:36:15 že toto byl velmi
  nebezpečný soupeř.
 • 00:36:17 On vlastně nikdy žádnou
  smlouvu nedodržel.
 • 00:36:19 Nikdy!
 • 00:36:21 Nechal si vyplatit od Václava II.
  několikanásobné odstupné
 • 00:36:24 za různé země, různé statky.
 • 00:36:26 Nikdy se jich nezřekl.
  Nikdy se jich nevzdal.
 • 00:36:29 Zkrátka a dobře,
 • 00:36:31 Vladislav Lokýtek patrně
  v pozici výrazně slabšího soupeře
 • 00:36:35 jednoduše volil způsoby
  boje a odporu,
 • 00:36:38 které bychom dnes mohli
  označit právem za nečestné.
 • 00:36:42 A teď toto byl soupeř Václava III.
 • 00:36:45 Pakliže Václav III. jednal
  z popudu královské rady,
 • 00:36:50 jak tady se dohadujeme,
 • 00:36:52 tak královská rada
  musela velmi dobře vědět,
 • 00:36:55 že jediné, co Lokýtka přimělo
  k poslušnosti, a to hned dvakrát,
 • 00:36:59 byla právě ozbrojená moc.
 • 00:37:02 Bylo to tažení
  proti Kališi a Sieradzi,
 • 00:37:04 bylo to tažení prostě
  do Velkopolska, na Mazovsko,
 • 00:37:08 zkrátka byla to tato tažení,
  zúčastnil se jednoho i Václav II.,
 • 00:37:12 která zkrátka toho Lokýtka
  byla schopna jediná umravnit.
 • 00:37:16 Pak teprve dal pokoj.
 • 00:37:17 Jinak prostě pořád si provozoval
  svoje lecjaké kejkle.
 • 00:37:21 Jestli to tažení mohlo uspět,
  nebo ne, to je otázka.
 • 00:37:25 Ale tady by se neměla
  přehlížet jedna důležitá věc.
 • 00:37:29 Zatímco přemyslovská politika
  v Uhrách ztroskotala
 • 00:37:32 na nedostatečné podpoře
  místní magnaterie,
 • 00:37:35 potom v Polsku to bylo naopak.
 • 00:37:38 V Polsku vlastně,
  v některých částech Polska,
 • 00:37:40 musíme si uvědomit,
 • 00:37:42 že se Polsko rozpadlo na řadu
  údělů, na řadu zemí,
 • 00:37:45 a ke každé z nich si Přemyslovci
  vybudovali, přesněji řečeno -
 • 00:37:49 Přemysl Otakar II.,
  posléze Václav II.,
 • 00:37:51 si vybudovali zvláštní systém
  dvoustranných smluv.
 • 00:37:54 To znamená,
 • 00:37:55 hornoslezská knížata kupříkladu
  skládala lenní slib věrnosti.
 • 00:37:59 Krakovsko Václav II. obsadil přímo.
 • 00:38:02 To byla přímá jeho doména.
 • 00:38:04 Obdobně to bylo
  s Kališí a Sieradzí.
 • 00:38:06 Obdobně to bylo
  s Velkopolskem a Pomořany.
 • 00:38:08 Vždycky tam bylo potřeba
  uzavřít separátní smlouvu
 • 00:38:11 s těmi místními elitami.
 • 00:38:13 A protože místní elity byly
  nakloněny spíše české správě,
 • 00:38:17 než Lokýtkovi, o němž bylo známo,
  že bezskrupulózně drancuje,
 • 00:38:20 rabuje kláštery, že rabuje i města,
 • 00:38:23 zkrátka a dobře že on opravdu
  jde přes mrtvoly za svými cíli,
 • 00:38:27 tak se zdá, že ta Lokýtkova pozice
  byla zpočátku velmi chatrná,
 • 00:38:31 byla velmi slabá.
 • 00:38:33 Jinými slovy, zdá se,
  že tažení Václava III.,
 • 00:38:36 pokud by bylo vedeno rozhodně,
 • 00:38:38 s jasnými cíli, tak mohlo dosáhnout
  úspěchu přinejmenším v tom,
 • 00:38:41 že by třeba to Malopolsko
  se znovu podařilo ovládnout.
 • 00:38:45 Toto tažení bylo přerušeno
  ještě dříve,
 • 00:38:47 než vlastně byly zahájeny
  první válečné akce.
 • 00:38:50 Bylo přerušeno násilným aktem
  4. srpna roku 1306.
 • 00:38:57 -K vraždě došlo v děkanském domě
  4. srpna 1306,
 • 00:39:01 v poledních hodinách, kdy král
  po obědě odpočíval na lůžku.
 • 00:39:05 Neznámý vrah se nepozorován
 • 00:39:08 dostal do královy komnaty a ranou
  dýky spícího panovníka usmrtil.
 • 00:39:14 Okolnosti vraždy
  nebyly nikdy objasněny.
 • 00:39:19 Údajný vrah, člověk,
 • 00:39:21 který vyběhl z domu
  s dýkou v ruce,
 • 00:39:24 byl na místě zabit strážemi,
  aniž mohl cokoli říci.
 • 00:39:28 Vzhledem k tomu, že Václav III.
  byl jediným potomkem svého rodu,
 • 00:39:32 znamenala vražda nejen odstranění
  nepohodlného panovníka,
 • 00:39:36 ale likvidaci celého
  starobylého rodu.
 • 00:39:39 V jednom muži byl odstraněn
  vládce dvou států
 • 00:39:42 a situace v celé střední Evropě
  se zásadně změnila.
 • 00:39:48 -Olomouc pro toto tažení
  směřující ke Krakovu
 • 00:39:52 byla prostě optimálním východiskem.
 • 00:39:55 To je zcela jasné.
 • 00:39:57 I z hlediska komunikačního,
 • 00:39:59 protože tam je prostě optimální
  přechod přes řeku Moravy,
 • 00:40:02 ten práh v řece,
  který ta středověká cesta
 • 00:40:05 a pravěká cesta využívala.
 • 00:40:07 A zároveň - jsme na Hané,
 • 00:40:10 čili to bylo prostě místo
  pro zásobování atd. optimální.
 • 00:40:15 Už v té době to bylo
  jedno z největších měst,
 • 00:40:18 které u nás existovalo.
 • 00:40:21 Ten rozvoj městský v tom smyslu
  jaksi měst mladšího středověku
 • 00:40:25 začíná kolem poloviny,
  nebo před polovinou 13. století.
 • 00:40:30 V té době to byl prostě veliký
  útvar, s hradem samozřejmě,
 • 00:40:35 který už od té doby románské
  byl rozdělen do dvou částí -
 • 00:40:39 do části církevní
  a do části světské.
 • 00:40:42 Když jsme se tady pozastavili
  nad tím, kde skonal Václav II.,
 • 00:40:47 tak se můžeme divit i tomu,
 • 00:40:49 že Václav III. bydlel
  u děkana kapitulního, Budislava,
 • 00:40:53 to je rovněž prostě
  neuvěřitelný pro nás úkaz.
 • 00:40:57 Ten panovník tam měl prostě
  svůj hrad, ale bydlel u kanovníka,
 • 00:41:01 jaksi u děkana kapituly, takhle,
  což je prostě pro nás,
 • 00:41:06 pro naše uvažování něco,
 • 00:41:08 co z takového přímočarého
  schématu vybočuje.
 • 00:41:11 Jak vypadalo to město,
  to je velikánská otázka,
 • 00:41:14 protože jedním z těch
  nejpodstatnějších výsledků je to,
 • 00:41:19 že ta města byla
  neuvěřitelně rozrůzněna,
 • 00:41:22 a ta velká města obzvláště.
 • 00:41:24 Bylo to město dost rozvinuté,
  protože už v roce 1261,
 • 00:41:28 to je v našem prostředí výjimka,
 • 00:41:31 Přemysl Otakar povoluje
  zřízení zařízení,
 • 00:41:35 kterému se říkalo
  theatrum neboli Kaufhaus.
 • 00:41:39 Čili to byla prostě jakási
  tržnice, nebo skladiště,
 • 00:41:43 velice významné zařízení.
 • 00:41:46 O tomto můžeme mluvit.
 • 00:41:48 Ale zároveň je to město,
 • 00:41:50 které podle těch dosavadních
  archeologických výsledků
 • 00:41:54 velmi složitě a dlouhodobě
 • 00:41:56 se dostávalo z té epochy
  dřevěné do epochy kamenné.
 • 00:42:00 My to prostě nejsme schopni dostat
 • 00:42:03 do nějakého jednoznačného vyjádření
  - kdy.
 • 00:42:06 Ale ta dřevěná etapa
  tam byla velmi dlouhá.
 • 00:42:10 A asi, když tam tedy
  ten Václav III. přijížděl,
 • 00:42:13 tak velká část toho města
  byla pořád dřevěná.
 • 00:42:16 Což znamená, ty dřevěné domy,
  to byly vlastně movitosti.
 • 00:42:20 Čili když ty terény se zvýší kolem,
  tak ten dům posunuli nahoru atd.
 • 00:42:26 Čili ta stabilizace spojená
  se zděnou architekturou městskou
 • 00:42:31 tam byla postupná a zdlouhavá.
 • 00:42:33 Asi kolem toho roku 1306
 • 00:42:36 tam byly části teprve
  v tomto smyslu urbanizované.
 • 00:42:40 -Když si položíme základní otázku,
 • 00:42:43 a samozřejmě dodnes nezodpovězenou
  otázku, komu to prospělo,
 • 00:42:47 Václavova smrt?
 • 00:42:48 Nachází se několik variant,
  nejčastěji skloňovaných,
 • 00:42:52 kdo za tím mohl stát.
 • 00:42:53 Albrecht Habsburský,
  Vladislav Lokýtek, česká šlechta.
 • 00:42:57 K čemu se kloníte vy?
 • 00:42:59 -To je zase velice těžká otázka.
 • 00:43:02 Těch možností, těch variant,
  které přicházejí v úvahu,
 • 00:43:06 je celá škála.
 • 00:43:07 Dokonce mezi těmi podezřelými
  se ocitá i ten děkan Budislav.
 • 00:43:12 Je to Diviš ze Šternberka,
  který byl purkrabí tehdy.
 • 00:43:17 Je to Petr Angelův,
  velice šikovný králův kancléř,
 • 00:43:22 který ale se proslavil tím,
 • 00:43:24 že vlastně zneužíval
  královské pečeti k tomu,
 • 00:43:28 aby tedy svým příznivcům
  uděloval různé majetky.
 • 00:43:33 Je to prostě velice dlouhá řada.
 • 00:43:36 Těžko jako volit,
  protože do této řady
 • 00:43:42 musíme zakalkulovat i to,
  o čem nevíme prostě.
 • 00:43:47 To mohl být nějaký momentální
  čin nějakého uraženého šlechtice.
 • 00:43:52 Je tady ta Viola Těšínská,
 • 00:43:56 která měla třeba
  nějakého nápadníka,
 • 00:43:58 který chtěl tímto způsobem,
  ale to jenom spekuluji,
 • 00:44:01 samozřejmě.
 • 00:44:03 Takže komu to asi nejvíce prospělo,
  to je asi ta správná otázka,
 • 00:44:07 nejvíce to prospělo Lokýtkovi,
  to je celkem jasné.
 • 00:44:10 Výprava skončila a Lokýtek
  potom krok za krokem
 • 00:44:13 tedy získává pevnější půdu
 • 00:44:15 v Malopolsku a potom tedy
  v celém Polsku.
 • 00:44:18 Habsburkům,
  to si nejsem tak jistý.
 • 00:44:21 To si nejsem tak jistý.
 • 00:44:24 Také do té řady podezřelých
  padá Mikuláš Opavský, strýc,
 • 00:44:29 nevlastní strýc Václava III.
 • 00:44:32 Padají tam i další osobnosti.
 • 00:44:36 Ale to bychom skutečně
  už jenom spekulovali.
 • 00:44:40 Prostě na tu otázku,
  komu to prospělo,
 • 00:44:42 to byl jednoznačně,
  tady Martin Wihoda to už naznačil,
 • 00:44:46 to byl asi ten Lokýtek,
  který okamžitě získává ostruhy
 • 00:44:50 a už jede prostě k tomu
  svému království.
 • 00:44:54 -Komu to prospělo?
 • 00:44:56 To ukázal teprve čas.
 • 00:44:59 Ale my víme určitě,
  koho to zaskočilo.
 • 00:45:01 A to je možná i docela dobrá
  odpověď na to, kdo v tom mohl mít,
 • 00:45:05 nebo nemusel mít ty prsty.
 • 00:45:08 Určitě to zaskočilo českou šlechtu,
  nebo přinejmenším její valnou část.
 • 00:45:12 Protože po rozpadu této výpravy
 • 00:45:14 byl do Prahy svolán pod autoritou
  pražského biskupa sněm,
 • 00:45:18 který měl vlastně rokovat o tom,
  komu svěřit osiřelé království.
 • 00:45:23 Petr Žitavský má zase
  ve scéně nádhernou scénu,
 • 00:45:26 jak ty tři přemyslovské princezny
  poklekají před českými pány
 • 00:45:30 a v slzách prosí,
 • 00:45:31 aby prostě byly vzaty v potaz
  jejich dědické nároky.
 • 00:45:35 -To bychom asi měli připomenout,
 • 00:45:37 protože Václav byl asi z 10 dětí,
  jestli se nepletu.
 • 00:45:41 Ale v době jeho zavraždění žily
  už vlastně jenom tři jeho sestry -
 • 00:45:44 Anna, Eliška a Markéta.
 • 00:45:46 Byly provdané?
 • 00:45:47 Nebo jak to bylo v té době vlastně
  s nároky jejich manželů oficiálně?
 • 00:45:51 -Tak samozřejmě,
 • 00:45:52 Eliška Přemyslovna,
  to je známý příběh.
 • 00:45:54 -To přijde teprve.
 • 00:45:55 -To teprve přijde.
  To se nakonec ukáže být...
 • 00:45:57 -Anna už byla tedy.
  -Anna už byla.
 • 00:45:59 -Právě za toho
  Jindřicha Korutanského.
 • 00:46:01 -Markéta bude
  a Anežka taky bude teprve.
 • 00:46:03 -Ano.
 • 00:46:04 Ale důležité bylo,
 • 00:46:05 že vlastně ten sněm začal
  zoufale hledat nějakou listinu,
 • 00:46:09 nebo nějaké zařízení,
  které by toto upravilo.
 • 00:46:12 A do toho všeho my víme,
 • 00:46:14 že když tato zpráva o zavraždění
  Václava III. dorazila do Rakous,
 • 00:46:18 tak Albrecht Habsburský
  shromáždil nějaké vojenské síly,
 • 00:46:22 nevíme, jak velké,
  ale přitáhl ku Praze -
 • 00:46:25 a začal vlastně vnucovat
  tomu sněmu svého syna Rudolfa.
 • 00:46:29 A teď najednou
  byla paradoxní situace,
 • 00:46:31 kdy vlastně tady
  byl Jindřich Korutanský,
 • 00:46:33 byl tady Rudolf Habsburský.
 • 00:46:35 Ta šlechta nevěděla,
  jak se má zachovat.
 • 00:46:38 Vzešel z toho takový
  pozoruhodný dokument,
 • 00:46:40 kde byla opsána Zlatá bula sicilská
  - Zlatá bula ulmská.
 • 00:46:44 Ale ten dokument
  vlastně začíná slovy -
 • 00:46:45 "nic jsme nechtěli,
  nic jsme nežádali".
 • 00:46:48 A taky jsme nic nedostali.
 • 00:46:49 Toto vlastně umístit
  do záhlaví listiny,
 • 00:46:51 to k nám přímo promlouvá
  přes zrnka času, ten chaos,
 • 00:46:55 který vládl v Praze,
  kdy si nikdo nedokázal představit,
 • 00:46:58 jak tuto situaci řešit.
 • 00:47:00 Čili naprosto byla zaskočena
  česká šlechta - ať světská,
 • 00:47:04 tak církevní.
 • 00:47:06 Albrecht Habsburský reagoval
  spontánně, ale zdá se,
 • 00:47:10 že také teprve v tom
  druhotném sledu událostí.
 • 00:47:13 A tím se dostáváme k tomu,
  komu to vlastně prospělo.
 • 00:47:17 Nakonec z té nejistoty,
 • 00:47:19 obecné nejistoty nejvíce
  dokázali vytěžit asi Habsburkové,
 • 00:47:23 kteří vlastně si upevnili
  postavení na říšské scéně.
 • 00:47:26 Dále česká šlechta,
 • 00:47:28 která si najednou začala uvědomovat
  vlastně svůj vliv, svoji moc,
 • 00:47:33 což potom vlastně přimělo
  Jana Lucemburského
 • 00:47:35 po volbě k vystavení
  tzv. inauguračních diplomů,
 • 00:47:38 to znamená jakési úmluvy
  s českým králem,
 • 00:47:41 že ten přestane zasahovat
  do určitých událostí,
 • 00:47:44 které ta šlechta
  začala považovat za svoje.
 • 00:47:47 A v rozměru delšího trvání
  ta smrt Václava III.
 • 00:47:51 prospěla Lucemburkům, ale ti
  o tom ještě tenkrát nevěděli.
 • 00:47:55 -Ti museli počkat
  ještě 4 roky vlastně,
 • 00:47:58 protože na českém trůně
  se vystřídal Jindřich Korutanský,
 • 00:48:01 Rudolf Habsburský,
  potom znova Jindřich Korutanský
 • 00:48:04 a pak posléze tedy...
 • 00:48:06 -Ano.
 • 00:48:08 Protože nebyla žádná ústava,
 • 00:48:09 podle které by tedy
  byl nějak ten král zvolen.
 • 00:48:12 Připadala v úvahu tři taková
  kritéria - tedy volba šlechty,
 • 00:48:16 nebo šlechta si osobovala
  to právo,
 • 00:48:18 dále měl být nějakým způsobem
  příbuzensky spjat s Přemyslovci,
 • 00:48:23 to právě byl momentálně
  Jindřich Korutanský,
 • 00:48:27 který se zdál být ve výhodě,
  ale později to tedy,
 • 00:48:31 nebo vzápětí se mu to nezdařilo,
  a potom tady byl nárok říše.
 • 00:48:35 Protože Albrecht jednoduše
  prohlásil Čechy
 • 00:48:38 za odumřelé říšské léno,
  ačkoli generaci již bylo známo,
 • 00:48:42 že tedy s tím českým lénem
  to není tak úplně jasné.
 • 00:48:46 -Ale vlastně jeho syn
  Rudolf Habsburský
 • 00:48:48 se ožení s Eliškou Rejčkou,
 • 00:48:49 což zase byla vdova
  po Václavovi II.
 • 00:48:51 -Ale to nebyla Přemyslovna.
  -Ale byla to vdova po Přemyslovci.
 • 00:48:54 -Ale nebyla to Přemyslovna.
 • 00:48:56 -Dobře.
 • 00:48:57 Na úplný závěr našeho setkání
  si dovolím odcitovat
 • 00:49:00 jednu větu Petra Žitavského,
  autora Zbraslavské kroniky,
 • 00:49:04 který o Václavovi napsal:
 • 00:49:06 Není pochyby, že by byl
  napravil všechny výstřednosti,
 • 00:49:10 kdyby byl déle žil.
 • 00:49:12 Souhlasíte s ním?
 • 00:49:13 -Na to už jsme vlastně odpovídali.
 • 00:49:15 To je otázka toho literárního díla,
  které má svou tendenci,
 • 00:49:18 která s tou realitou se může,
  a možná zcela pravděpodobně míjí.
 • 00:49:23 -Petr Žitavský vlastně
  psal tu kroniku ve chvíli,
 • 00:49:26 kdy potřeboval jaksi podtrhnout
  a umocnit význam svého kláštera.
 • 00:49:30 V situaci, kdy se začaly
  do popředí sunout jiné instituce,
 • 00:49:34 jiné osobnosti.
 • 00:49:36 Tato kronika je v podstatě
  obhajobou jakéhosi tradičního vlivu
 • 00:49:41 zbraslavských cisterciáků.
 • 00:49:43 A takto si myslím, že je potřeba
  i číst a rozumět pasážím,
 • 00:49:47 které Petr Žitavský
  věnoval Václavovi III.
 • 00:49:49 -Jak to vidí profesor Žemlička?
 • 00:49:51 -Protože on už věděl,
  jak to dopadlo, Petr Žitavský.
 • 00:49:54 On to psal mnohem později.
 • 00:49:56 Kdybychom se měli
  nějakým způsobem vyjádřit
 • 00:49:59 k té otázce, nevím prostě.
 • 00:50:01 Mohl to Václav III.
  nějakým způsobem...
 • 00:50:04 Ty Uhry byly ztraceny, to je jasné.
 • 00:50:06 Ale to Polsko, aspoň jižní Polsko,
  mohl nějakým způsobem,
 • 00:50:10 tady bylo naznačeno,
  jaksi ukočírovat.
 • 00:50:13 Ale celé Polsko stěží,
  protože tam bylo to Pomoří atd.,
 • 00:50:17 Velkopolsko, to byly
  už úplně jiné oblasti.
 • 00:50:20 Malopolsko, tj. tedy Krakovsko
  a Sandoměřsko, mělo s Čechami,
 • 00:50:24 o Slezsku ani nemluvě,
  velice úzké vztahy, styky.
 • 00:50:29 Vždyť potom Slezsko se stává
  součástí české koruny o jednu,
 • 00:50:33 dvě generace později.
 • 00:50:35 Takže to je velká otázka.
 • 00:50:37 Myslím si, že ještě o tom
  bude hodně napsáno,
 • 00:50:40 aniž by se to vyřešilo.
 • 00:50:42 -V této chvíli se loučím s vámi
  i s mými dnešními hosty,
 • 00:50:45 děkuji jim za jejich názory
  a těším se na shledanou
 • 00:50:48 u některého z dalších
  vydání Historie.cs.
 • 00:51:33 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2016

Související