iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 1. 2016
22:05 na ČT24

1 2 3 4 5

15 hlasů
16115
zhlédnutí

Historie.cs

Přísně tajné pravdy

David Svoboda – Pavel Žáček

Co ukrývají archivy sovětské tajné služby, které se otevírají na Ukrajině.

52 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:02 HISTORIE.CS
 • 00:00:15 -Ve vojenském prostoru
  na Příbramsku,
 • 00:00:17 kde byly včera objeveny
 • 00:00:18 s přispěním rokycanského
  Občanského fóra
 • 00:00:21 částečně ohořelé a odpadky
  zasypané materiály
 • 00:00:23 Státní bezpečnosti
  s označením "přísně tajné"
 • 00:00:26 se dnes sešli se zástupci
  Občanského fóra představitelé
 • 00:00:29 vojenské prokuratury
  a Veřejné bezpečnosti.
 • 00:00:32 Probíhaly tu práce nepříjemné,
  a jak lze z materiálů,
 • 00:00:35 které tu byly zaprotokolovány,
  soudit, velmi odpovědné.
 • 00:00:39 Našly se tady spisy ze šetření
  mimo jiné i s Václavem Havlem,
 • 00:00:42 řada zápisů o jednání
 • 00:00:44 i darech Státní bezpečnosti
  četným konfidentům,
 • 00:00:47 ale i takové materiály,
  které by mohly evidentně
 • 00:00:50 ohrozit bezpečnost i mezinárodní
  kredit našeho státu.
 • 00:00:53 -David Svoboda, dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:00:55 -A Pavel Žáček, dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:00:58 -Já bych se chtěl zeptat,
 • 00:01:00 jestli opravdu tehdy
  v tom 89. roce
 • 00:01:02 tak masivně hořely archivy
  Státní bezpečnosti,
 • 00:01:07 a především na to,
  zda je pravda,
 • 00:01:09 že většina toho podstatného
 • 00:01:11 z archivu Státní bezpečnosti
  neshořela, ale skončila v Moskvě.
 • 00:01:15 -Já když jsem pátral
  po osudech těch písemností,
 • 00:01:20 tak jednak jich bylo
  obrovské množství - desítky tun,
 • 00:01:23 které byly zničeny naprosto
  mimo pravidla běžná
 • 00:01:26 uvnitř Státní bezpečnosti,
 • 00:01:28 byly ničeny tzv. živé
  svazky, archivní svazky.
 • 00:01:31 Tak to bylo to obrovské množství.
 • 00:01:33 A ten mýtus o tom,
 • 00:01:35 že vlastně bylo nutné
  odvážet ještě v prosinci 89
 • 00:01:38 nějaké písemnosti do Moskvy,
  nebo do Sovětského svazu,
 • 00:01:42 vycházel z toho,
  že vzhledem k tomu,
 • 00:01:45 že odmítla některá pracoviště
  nápravně-výchovná,
 • 00:01:49 to znamená věznice, ty materiály,
  podílet se na jejich ničení,
 • 00:01:54 tak je odvezli do prostoru
  sovětské Střední skupiny vojsk,
 • 00:01:58 a tam je měli údajně pálit.
 • 00:02:00 Nezapomeňme, že v té době
  tady působila paralelně
 • 00:02:04 sovětská Státní bezpečnost,
  Výbor Státní bezpečnosti KGB,
 • 00:02:09 sovětská GRU.
 • 00:02:10 Vzhledem k tomu,
  že jsme byli okupovaným státem
 • 00:02:12 a vlastně v každé větší posádce,
 • 00:02:15 dokonce i další útvary
  sovětské Státní bezpečnosti,
 • 00:02:18 nejenom nějaké rozvědné,
  zde působily.
 • 00:02:20 A ty komunikovaly vlastně
  se Státní bezpečností
 • 00:02:23 v reálném čase.
 • 00:02:25 Ten přenos těch informací
  byl prostě průběžný.
 • 00:02:27 Tam nebyl důvod, aby v prosinci
  najednou vzali nějaké balíky,
 • 00:02:31 dali je podpaždí,
  nebo je dali do letadla
 • 00:02:33 a odletěli s nimi do Moskvy.
 • 00:02:35 Spíše je zajímavé,
  zda to je podobný ekvivalent,
 • 00:02:38 to podobné ničení,
 • 00:02:40 zda podobná situace
  nastala v Kyjevě,
 • 00:02:42 když se vlastně rozpadal
  po puči Sovětský svaz
 • 00:02:45 v roce 1991,
 • 00:02:46 potažmo v centrále v Moskvě
  v archivech té centrály,
 • 00:02:50 kde vlastně jakési duplikáty
 • 00:02:52 některých těch
  nejdůležitějších materiálů
 • 00:02:54 musely být z celého
  sovětského impéria.
 • 00:02:57 -Jak to bylo tedy v tom Kyjevě?
  Protože to byla nejen...
 • 00:03:00 My jsme byli okupovaná země.
 • 00:03:02 Tam měli stejný režim,
  v těch archivech,
 • 00:03:04 jako to bylo tady?
 • 00:03:06 Nebo ta jejich tajná policie?
 • 00:03:08 -Centralizace toho režimu
  byla velice podobná.
 • 00:03:13 Ale z hlediska konkrétně
  Kyjeva nebo Ukrajiny
 • 00:03:16 je asi neméně zajímavá
  ta skutečnost postsovětská,
 • 00:03:19 protože tam už se dá
  skutečně mluvit vlastně
 • 00:03:22 o dvou velice
  rozdílných přístupech.
 • 00:03:25 Ať byl tedy Janukovyčův
  režim jakýkoli,
 • 00:03:27 pravdou zkrátka zůstává,
  že to nebyl režim totalitní,
 • 00:03:31 nebyla to ani diktatura,
 • 00:03:33 byla to jakási zkorumpovaná,
  velmi špinavá pseudodemokracie,
 • 00:03:37 možná tedy tím hůře
  pro mnohé opozičníky.
 • 00:03:41 Ale na každý pád vlastně
  jaksi ten provoz ukrajinské
 • 00:03:46 postsovětské historiografie
  zůstával poměrně nerušený.
 • 00:03:55 -Myslím si, že na Ukrajině
  ve srovnání s Českou republikou
 • 00:03:58 zůstalo méně dokumentů
  z dob komunismu.
 • 00:04:01 Jde o to, že v době,
 • 00:04:02 kdy v Československu
  už proběhla sametová revoluce,
 • 00:04:08 na Ukrajině v roce 1990
  ještě stále vládli komunisté.
 • 00:04:12 Na Ukrajině stále působilo KGB.
 • 00:04:14 KGB vědělo, jaké nebezpečí
  může představovat to,
 • 00:04:18 když se tyto dokumenty ocitnou
  v rukou demokratické opozice.
 • 00:04:22 Proto v poslední dny
  existence sovětské vlády
 • 00:04:25 od roku 1990 do roku 1991 začalo
  systematické ničení dokumentů,
 • 00:04:30 obsažených v archivech KGB.
 • 00:04:35 Nejvíce dokumentů,
  které byly zničeny,
 • 00:04:38 se vztahovalo k poslednímu období
  existence Sovětského svazu -
 • 00:04:42 70., 80. a začátku 90. let.
 • 00:04:45 Zřejmě právě proto,
  že ti, kteří dokumenty ničili,
 • 00:04:48 měli snahu zakrýt stopy
  vlastní účasti
 • 00:04:51 v nějakých represích
  proti Ukrajincům.
 • 00:04:56 O velkém množství dokumentů
  u nás často zůstaly jen seznamy,
 • 00:05:00 kam se zaznamenávalo,
  jaké přesně listiny byly zničeny.
 • 00:05:04 Jsme přesvědčeni,
 • 00:05:05 že část dokumentů právě
  tehdy na začátku 90. let
 • 00:05:09 byla odvezena z Ukrajiny
  do Moskvy.
 • 00:05:11 I když potvrzení toho,
  o jaké přesně dokumenty jde
 • 00:05:15 a v jakém množství,
  jsme prozatím nenašli.
 • 00:05:18 Jen o tom vypráví veteráni KGB,
 • 00:05:20 kteří se podíleli
  na těchto operacích.
 • 00:05:25 Dokumenty, které se zachovaly,
  jsou nesmírně zajímavé.
 • 00:05:28 Je jich velké množství
 • 00:05:30 a poskytují zcela jiný pohled
  na Ukrajinu za sovětských dob.
 • 00:05:34 Jen v jednom
  z největších archivů,
 • 00:05:37 Archivu služby
  bezpečnosti Ukrajiny,
 • 00:05:39 který však nepředstavuje
  celý archiv KGB,
 • 00:05:42 je uloženo více
  než 800 tisíc složek.
 • 00:05:45 Jedna složka může obsahovat
  jeden až několik desítek svazků.
 • 00:05:50 Mluvíme tedy o desítkách
  milionů svazků.
 • 00:05:56 Bohužel nevíme přesně,
  jaké materiály byly vyvezeny.
 • 00:05:59 Ale jsem přesvědčený,
 • 00:06:00 že je v první řadě
  zajímaly ty materiály,
 • 00:06:03 které by pomohly ovlivnit
 • 00:06:05 ukrajinskou politickou
  scénu 90. let.
 • 00:06:07 Tedy - mohli by vydírat
  ty ukrajinské politiky,
 • 00:06:10 kteří se objevovali
  v dokumentech archivu
 • 00:06:13 komunistických tajných služeb.
 • 00:06:15 Myslím, že ruské vedení
  ohodnotilo tyto materiály
 • 00:06:18 dosti vysoko.
 • 00:06:20 Jelikož poslední ředitel KGB
  Ukrajiny, Nikolai Galushko,
 • 00:06:24 po rozpadu Sovětského svazu
  odjel do Ruska,
 • 00:06:26 kde se velmi rychle
 • 00:06:28 stal jedním z předních
  představitelů FSB Ruska.
 • 00:06:34 -Já si tedy myslím,
 • 00:06:36 že ta KGB - nebo její nástupnické
  nebo sesterské organizace věděly,
 • 00:06:41 že i ten Sovětský svaz,
  že se to hroutí.
 • 00:06:44 -Tak určitě.
 • 00:06:45 Já si myslím,
 • 00:06:46 že oni museli reagovat
  na východní blok
 • 00:06:47 a vlastně rozpad
 • 00:06:48 celého toho sovětského
  bezpečnostního systému.
 • 00:06:52 To je jedna věc.
 • 00:06:53 A museli na to nějak reagovat.
 • 00:06:55 Konkrétně, pokud vím
  od kolegů z Kyjeva,
 • 00:06:58 tak ta reakce v Kyjevě
  byla taková,
 • 00:07:01 že u nás oficiálně
  ty skartace trvaly týden,
 • 00:07:04 kolem jednoho týdne.
 • 00:07:06 Neoficiálně jenom ten týden.
  Ale nebylo to tak velké množství.
 • 00:07:10 Už se neodvažovali
  zpětně likvidovat
 • 00:07:12 nějaké obrovské množství svazků.
 • 00:07:14 Kdežto tam vlastně přijelo
  nějaké komando z toho archivního,
 • 00:07:18 centrálního archivu sovětské
  Státní bezpečnosti z Moskvy
 • 00:07:22 již někdy v létě 1990,
 • 00:07:24 čili půl roku
  po našich událostech,
 • 00:07:26 začali selektivně
  ty nejdůležitější materiály
 • 00:07:29 a svazkovou agendu ničit.
 • 00:07:31 A trvalo to vlastně
  až do puče v létě 1991,
 • 00:07:35 čili vlastně rok měli na to,
  aby po sobě začali zametat.
 • 00:07:38 Pokud je mi známo,
  tak byly skoro úplně zničeny
 • 00:07:42 svazky jedné
  z nejvýznamnějších správ
 • 00:07:45 sovětské Státní bezpečnosti,
  to byla 5. správa KGB,
 • 00:07:48 která měla vlastně na starost
  za našeho normalizačního období
 • 00:07:53 disent sovětský i mimosovětský,
  vnitřní teror
 • 00:07:57 a tyto záležitosti.
 • 00:07:59 Ta se v Kyjevě nenachází.
 • 00:08:02 Pak tedy selektovali saskou agendu
  od toho roku 1990 zpětně.
 • 00:08:08 Je těžko říci,
  protože ty dokumenty o tom nejsou,
 • 00:08:12 kde se ty skartace
  vlastně zastavily.
 • 00:08:16 Pak tam tedy zřejmě...
 • 00:08:18 -Oni to zničili, nebo si myslíte,
  že je to ještě schované?
 • 00:08:22 -Tyto věci podle všeho ničili.
 • 00:08:24 Rozhodně nejsou podle vyjádření
  těch kolegů archivářů
 • 00:08:28 na ukrajinském území.
 • 00:08:30 Je to logické,
  že některé ty nejcitlivější věci,
 • 00:08:33 o kterých rozhodovali oni,
  že mohli ničit.
 • 00:08:36 A vlastně budou chybět.
 • 00:08:38 Je těžko říci,
 • 00:08:39 jestli je možné to nahradit
  nějakým ústním svědectvím.
 • 00:08:42 Domnívám se spíš,
  z naší české zkušenosti, že ne.
 • 00:08:45 -Poslyšte, ale to nabízí
  jednu otázku.
 • 00:08:48 My se nikdy nedovíme nic
  o svých moderních dějinách,
 • 00:08:51 protože ty podstatné věci,
 • 00:08:52 ty byly přece zejména
  v těch ruských archivech.
 • 00:08:55 My se možná o řadě lidí
  nedovíme, kdo byl kdo,
 • 00:08:58 co vlastně - jaká byla jeho role
  v mnoha věcech.
 • 00:09:01 -Já si myslím, že ta byrokracie
  byla tak obrovská,
 • 00:09:05 že vždy nějaká stopa zbyla.
 • 00:09:07 I v té agendě archivní -
  sovětské nebo mimosovětské,
 • 00:09:11 ale podle sovětského modelu
  organizované.
 • 00:09:14 Já jsem měl možnost
  dokonce nahlédnout
 • 00:09:16 a pracuji s některými
  těmi písemnostmi
 • 00:09:19 z té operativní agendy,
 • 00:09:20 které se vztahují
  k Československu.
 • 00:09:23 Jsou to písemnosti
  zhruba z let 1944 - 1948.
 • 00:09:26 Jsou zajímavé a doplňují,
 • 00:09:29 nebo opravují zásadně
  i ta svědectví,
 • 00:09:32 která jsou zachována
  u nás v archivech,
 • 00:09:35 protože tam to je primární.
 • 00:09:36 Ale musím říct,
  že i tak to není úplné,
 • 00:09:39 že ta otázka - kde jsou
  ty zbývající věci, svazky,
 • 00:09:42 ta agenda, která musela
  existovat, o které jsou stopy -
 • 00:09:45 tak podle mě zmizela
  v té spleti těch různých útvarů
 • 00:09:49 a těch různých direktorátů,
 • 00:09:51 které fungovaly ať už na území
  Sovětského svazu, nebo mimo něj.
 • 00:09:55 A vlastně není možné...
  Třeba svazek Štěpána Plačka.
 • 00:09:59 Našel jsem informace
  o získávání člověka,
 • 00:10:02 který vlastně u nás
  podle sovětského vzoru
 • 00:10:04 zakládal Státní bezpečnost,
  který vlastně vytvořil ten model.
 • 00:10:08 Tak ten člověk byl prostě
  v průběhu Pražského povstání
 • 00:10:12 zverbován ke spolupráci
  se sovětskou KGB,
 • 00:10:14 s jednou z těch
  čekistických skupin.
 • 00:10:16 A na něj byl stoprocentně
  zaveden svazek,
 • 00:10:19 tam o tom jsou zmínky,
  ale prostě byl předán někomu,
 • 00:10:22 kdo ho po květnu 1945
  převzal do řízení.
 • 00:10:24 Už nějaká ta jako poválečná...
 • 00:10:26 -A ten ho někde doma ztratil.
 • 00:10:28 -No, to si nemyslím.
 • 00:10:30 Já si myslím,
  že někde zachován bude,
 • 00:10:32 ta spolupráce trvala
  asi dlouhou dobu.
 • 00:10:34 Je otázka, jestli vlastně
  ho v té fázi finální řídil...
 • 00:10:38 Třeba on už u nás
  byl v kriminále,
 • 00:10:40 kdy ho řídil útvar
  ukrajinské Státní bezpečnosti,
 • 00:10:43 nebo sovětské.
 • 00:10:45 Takže teď je otázka,
 • 00:10:47 jestli jeho zbytky
  budou někde v Rusku,
 • 00:10:49 nebo ho najdeme ještě
  v ukrajinských archivech.
 • 00:10:52 -Jak se pracuje
  s ukrajinskými archivy?
 • 00:10:54 Ty jsou nám vlastně z toho
  postsovětského bloku nejbližší.
 • 00:10:57 Ještě samozřejmě pak otevřely
  asi pobaltské země...
 • 00:11:00 -Pracuje se poměrně elegantně...
 • 00:11:02 -S Ukrajinci.
 • 00:11:03 -S Ukrajinci.
 • 00:11:05 Tam, s čím já jsem se setkal,
 • 00:11:07 tak je to vždycky velmi
  přehledně strukturováno.
 • 00:11:10 -Sovětský svaz nad tím
  měl větší kontrolu?
 • 00:11:12 -Samozřejmě, jednoznačně ano.
 • 00:11:14 Prostě ta totalitní
  a policejní stopa je na tom znát.
 • 00:11:18 Další věc - samozřejmě,
  to mé hledisko je trochu jiné
 • 00:11:21 v tom smyslu,
  že já si skutečně nemyslím,
 • 00:11:23 že by veškerá pravda
  ležela v archivech,
 • 00:11:26 natož tedy v archivech
  spojených s tajnými službami.
 • 00:11:29 Velká část té pravdy zajisté ano.
 • 00:11:31 Ale čistě třeba -
  já osobně se třeba zabývám
 • 00:11:35 tím ukrajinským
  nacionalistickým hnutím
 • 00:11:37 a antisovětským odbojem,
  protipolskou činností,
 • 00:11:41 samozřejmě také
  tím protiněmeckým odbojem
 • 00:11:44 a polsko-ukrajinskými vztahy atd.
 • 00:11:47 Tam samozřejmě, byť narážíme
 • 00:11:49 na velmi pěknou a košatou
  bibliotéku téměř těch materií
 • 00:11:54 z provenience sovětských
  tajných služeb,
 • 00:11:57 tak přesto je prostě vidět,
  že ta dikce,
 • 00:12:01 nebo jak se říká tedy "diskurs",
 • 00:12:04 zejména v těch poválečných letech,
  po druhé světové válce,
 • 00:12:09 těch reokupantů,
 • 00:12:10 protože se vrátil Stalin
  na západní Ukrajinu už podruhé,
 • 00:12:14 poprvé to bylo v letech 39 - 41,
  je prostě už vidět.
 • 00:12:18 Už jenom ten fakt,
 • 00:12:20 že třeba je to všechno
  psáno v ruštině.
 • 00:12:23 A i místopis a tak dále.
 • 00:12:24 Je vidět,
  že se pořád pohybovali
 • 00:12:27 na poměrně ne úplně familiárním
  a prošlapaném terénu,
 • 00:12:30 s čímž samozřejmě souvisí
  určité množství věcných chyb apod.
 • 00:12:35 Ale nemyslím si,
  že bych tady objevoval Ameriku.
 • 00:12:38 Pokud jde o archiválie
  z dílny tajných služeb,
 • 00:12:42 tak vlastně tímto
  sledují dokumenty -
 • 00:12:45 ať už tedy ty sovětské,
 • 00:12:48 nebo související s jakoukoli
  jinou tajnou službou -
 • 00:12:52 dokumenty CIA,
  něco velice podobného,
 • 00:12:55 co jsem měl možnost tedy
  ve Spojených státech zaznamenat.
 • 00:13:01 -Dokumenty především ukazují,
  že sovětská vláda,
 • 00:13:04 komunistický režim na Ukrajině
  byl nastolen násilím.
 • 00:13:07 Výlučně silou zbraní.
 • 00:13:09 A fakticky silou se držel
 • 00:13:11 v průběhu celé své vlády
  na Ukrajině.
 • 00:13:15 Největší masové represe,
 • 00:13:16 které vzaly život
  více než 10 milionům lidí,
 • 00:13:19 se odehrály v dobách
  stalinismu ve 30. až 50. letech.
 • 00:13:23 Přetrvaly i nadále,
 • 00:13:24 jen už nebylo třeba
  tak rozsáhlých represí.
 • 00:13:27 Stačilo vystavovat represím
 • 00:13:30 nějaké nejznámější
  ukrajinské kulturní činitele,
 • 00:13:33 vědce nebo disidenty,
  kteří přemýšleli jinak,
 • 00:13:36 aby se udržoval strach
  ve společnosti.
 • 00:13:39 Poslední ukrajinský
  politický vězeň,
 • 00:13:42 vězeň komunistického režimu,
 • 00:13:44 byl propuštěn na svobodu
  až v listopadu 1990.
 • 00:13:52 Bude jistě zajímavé pro občany
  České republiky dozvědět se,
 • 00:13:56 že způsob uchopení moci komunisty,
 • 00:13:58 který byl použit v Československu
  v poválečném období,
 • 00:14:01 byl použit nejdříve
  na Ukrajině po roce 1918.
 • 00:14:05 Je zajímavé, že tento způsob
  převzetí moci se snažilo,
 • 00:14:09 nebo snaží doteď,
 • 00:14:10 použít Rusko v současné válce
  proti Ukrajině.
 • 00:14:14 Když zahraniční experti mluví
  o nějakém zcela novém jevu,
 • 00:14:18 něčem, co označují
  za hybridní válku,
 • 00:14:21 kterou Rusko vede proti Ukrajině,
 • 00:14:23 pravděpodobně se jim zdá
  nová jen proto,
 • 00:14:26 že neznají dějiny Ukrajiny
  v období 1918 - 1920.
 • 00:14:33 Fakticky zmocnění se vlády
  komunisty
 • 00:14:36 probíhalo následujícím způsobem.
 • 00:14:38 Souběžně s legitimní vládou
  v Kyjevě
 • 00:14:40 vznikla komunistická vláda
  v Charkově,
 • 00:14:43 která se prohlašovala
  za jedinou legitimní moc.
 • 00:14:46 Žádala o pomoc ozbrojené
  síly sousedního státu,
 • 00:14:49 tehdy bolševického Ruska.
 • 00:14:52 Tato pomoc přichází
  v podobě bolševické armády,
 • 00:14:55 která likviduje legitimní vládu
 • 00:14:57 Ukrajinské lidové
  republiky v Kyjevě,
 • 00:14:59 nastoluje komunistickou vládu,
 • 00:15:02 a tak se Ukrajina stává
  součástí Sovětského svazu.
 • 00:15:09 Podobný scénář
  se pravděpodobně připravoval
 • 00:15:12 pro Ukrajinu i v roce 2014,
 • 00:15:15 kdy na území Ukrajiny
 • 00:15:16 byla vyhlášena tzv. Doněcká
  nebo Luhanská lidová republika,
 • 00:15:20 které požádaly o pomoc Rusko,
  o pomoc v boji
 • 00:15:24 proti tzv. fašistické
  vládě v Kyjevě.
 • 00:15:29 Myslím, že jedna z příčin,
 • 00:15:31 proč Rusko tolik tvrdě
  bojuje proti otevření archivu
 • 00:15:34 komunistických tajných služeb
  na svém území a usiluje o to,
 • 00:15:38 aby tyto archivy byly zavřeny
  kdekoliv na postsovětském území,
 • 00:15:43 spočívá právě v tom,
 • 00:15:44 že současné ruské vedení
  pokračuje v implementaci
 • 00:15:48 stejných způsobů vedení války
  a pokusů o uchopení moci,
 • 00:15:51 které se používaly
  ještě za sovětských dob.
 • 00:16:00 -Tady máme politické síly,
  u nás i na Ukrajině,
 • 00:16:04 které naprosto odmítají
  otvírání těch archivů,
 • 00:16:07 mají k tomu naprosto
  pragmatické důvody.
 • 00:16:10 Ty důvody souvisejí
  s jejich vazbou na tu minulost.
 • 00:16:14 Souvisejí s tím,
 • 00:16:15 že jejich elektorát čeká,
  že tu minulost budou bránit,
 • 00:16:18 souvisejí s tím,
  že část jejich členstva,
 • 00:16:21 část toho elektorátu
  jsou ty osoby z té minulosti.
 • 00:16:24 Oni vlastně chrání jejich
  setrvání na těch různých postech,
 • 00:16:29 oni s nimi počítají
  ve svých politických plánech.
 • 00:16:33 A proto se jim to nehodí.
 • 00:16:35 -Samozřejmě, to je...
 • 00:16:37 -To vidíme, mimochodem,
  že jsou různé etapy
 • 00:16:40 pod různými prezidenty
  na Ukrajině,
 • 00:16:42 kdy některé archivy
  byly otevřeny více...
 • 00:16:45 -Ano.
 • 00:16:46 -Pak se uzavíraly atd.
 • 00:16:47 Vidíme to, mimochodem,
 • 00:16:49 i v tom rusko-ukrajinském
  soupeření, v té agresi, která je.
 • 00:16:53 Protože z těch dvou
  pracovišť, vlastně SBU,
 • 00:16:57 která byla atakována
  jako jedna z prvních,
 • 00:17:00 vlastně zmizely i ty archivy.
 • 00:17:02 Čili podle mého subjektivního
  názoru vlastně Putinovi lidé
 • 00:17:07 odvezli i součást
  té své minulosti,
 • 00:17:10 která jim připadá zřejmě
  víc jejich než těch Ukrajinců.
 • 00:17:14 To znamená -
  těch útvarů ukrajinské KGB,
 • 00:17:17 třeba od roku 1921.
 • 00:17:19 Tak je prostě odvezli.
 • 00:17:21 Přestože to byla určitě součást
  ukrajinského archivního dědictví,
 • 00:17:25 tak vlastně dneska
  na území Ukrajiny nejsou.
 • 00:17:28 Ptejme se, proč?
 • 00:17:30 Proč je nezajímají víc
  současné písemnosti?
 • 00:17:33 Neboť se to prezentuje
  jako současný konflikt.
 • 00:17:36 Proč prostě odvážejí materiály,
 • 00:17:38 které zasahují hluboko
  do minulého století?
 • 00:17:41 To si myslím,
  že je naprosto klíčová věc.
 • 00:17:43 Oni si prostě...
 • 00:17:44 Ten souboj není
  jenom o současnost,
 • 00:17:46 ale v podstatě je i o tu minulost.
 • 00:17:48 -A o budoucnost?
 • 00:17:49 -Potažmo budoucnost.
 • 00:17:51 -Já samozřejmě souhlasím
 • 00:17:53 s každým slovem,
  které tady zaznělo.
 • 00:17:55 Dokonce sám pro sebe
  si rád říkám, že vlastně ti,
 • 00:17:58 kteří mají největší zájem
  na tom zavírat archivy,
 • 00:18:01 nebo všelijak tedy
  čachrovat s tou materií
 • 00:18:04 a prostě vést různé
  takové nestoudné řeči,
 • 00:18:07 které relativizují minulost,
 • 00:18:09 tak sami vlastně bezděky,
  aniž si to možná uvědomují,
 • 00:18:13 potvrzují význam historické práce,
 • 00:18:15 nebo prostě moderní historické
  vědy pro naši přítomnost.
 • 00:18:19 Protože jinak by se samozřejmě
  té své minulosti tolik nebáli.
 • 00:18:27 -Nejsem odborník na archivní
  práce v mezinárodním měřítku,
 • 00:18:30 ale nakolik je mi známo,
  ve většině liberálních zemí
 • 00:18:33 jsou archivy otevřené
  do daleko větší míry než ruské,
 • 00:18:36 i když některá témata
  se tají i tam.
 • 00:18:40 U nás ale pozorujeme velice
  nepříjemný obrácený proces.
 • 00:18:43 Archivy otevřené zejména
  v roce 1991 se znovu zavírají.
 • 00:18:48 Konkrétně v roce 2014
  bylo na jaře rozhodnuto
 • 00:18:52 neotevírat archivy KGB,
 • 00:18:55 které by podle zákona
  otevřeny být měly,
 • 00:18:58 protože po 75 letech
  se odtajňují automaticky,
 • 00:19:02 což znamená, že přístup
  už jsme měli mít k údajům
 • 00:19:06 o velkých represích
  z let 1937 - 1938.
 • 00:19:12 Jenže bylo rozhodnuto neodtajnit
  jejich dokumenty zcela.
 • 00:19:18 Kromě toho mám podezření,
 • 00:19:20 že poměrně rozsáhlé sektory
  archivů KGB či sovětské rozvědky
 • 00:19:24 nebyly fakticky už od roku 1918
  zpřístupněny nikdy,
 • 00:19:28 samozřejmě včetně
  archivních záznamů Čeki.
 • 00:19:32 To je také obrovský problém.
 • 00:19:34 Nemáme například všechny dokumenty
  související s hladomorem,
 • 00:19:38 tedy likvidací lidí hladem
  v letech 1921 - 1922.
 • 00:19:42 A odborníci si lámou hlavu s tím,
 • 00:19:44 zda toto bylo politicky
  zorganizováno,
 • 00:19:47 či to byla jen náhoda.
 • 00:19:53 Podle mého soudu
  to samozřejmě bylo úmyslné.
 • 00:19:56 A totéž se týká hladomoru
  z let 1933 - 1934.
 • 00:19:59 Plno archivních materiálů
  se zkrátka tají dodnes,
 • 00:20:03 včetně velké části
  archivů kominterny,
 • 00:20:06 tedy podvratná činnost
  Sovětského svazu
 • 00:20:09 proti jiným státům
  právě prostřednictvím kominterny.
 • 00:20:13 To také dodnes není otevřeno.
 • 00:20:15 Neví se,
  kdo byli konkrétní agenti.
 • 00:20:18 Kromě toho, dokonce když
  je nějaký dokument odtajněn,
 • 00:20:22 ne každý se k němu dostane.
 • 00:20:25 Třeba spisy týkající se
  represí jejich otců a dědů
 • 00:20:28 si mohou přečíst nanejvýš
  nejbližší příbuzní.
 • 00:20:31 Jinak k nim pod záminkou,
 • 00:20:33 že by to byl zásah
  do něčího soukromí,
 • 00:20:36 nemá přístup ani historik.
 • 00:20:38 Takový je dnes zákon.
 • 00:20:40 Jenže dokonce, i když spis
  dostane ten blízký příbuzný,
 • 00:20:44 tak jsou v něm celé velké
  pasáže zalepené
 • 00:20:47 a přečíst si je nesmí nikdo.
 • 00:20:49 A proč?
 • 00:20:51 Protože jsou tam udání
 • 00:20:52 a udavače a jejich informace
  KGB neodtajňuje dodnes.
 • 00:21:03 -Po nějakou dobu vlastně
  byl přístup i do materiálů,
 • 00:21:07 do těch archivů bývalé KGB,
  sovětské vojenské rozvědky GRU.
 • 00:21:12 Nebo dneska selektivně někteří
  ruští historikové mohou bádat.
 • 00:21:17 Je to vidět dokonce
  i v poznámkovém aparátu
 • 00:21:21 některé z těchto knih.
 • 00:21:23 A selektivně mohou nahlédnout
  do těchto písemností,
 • 00:21:27 které dneska jsou
  v archivech současných...
 • 00:21:29 -Selektivně podle jejich jmen,
  nebo podle částí těch archivů?
 • 00:21:34 -Já si myslím, že tak i tak,
  že to záleží,
 • 00:21:36 jaký je vztah toho člověka
  k té bezpečnostní složce.
 • 00:21:40 Samozřejmě, když ty složky
  vlastně se obnovovaly,
 • 00:21:43 když se rozbila KGB v důsledku
  rozpadu Sovětského svazu
 • 00:21:47 v roce 1991 a vznikly ty
  nástupnické agentury -
 • 00:21:50 rozvědná, kontrarozvědná atd.,
 • 00:21:52 tak vlastně každá z nich
  dostala tu část archivu
 • 00:21:56 toho svého předchůdce
  a vytvářela si tu mytologii.
 • 00:22:00 Z té doby 90. let
  máme řadu publikací,
 • 00:22:04 které vlastně adorují
  tu sovětskou minulost,
 • 00:22:08 adorují tu kvalitu
 • 00:22:11 sovětské státobezpečnosti
  a špionážní práce.
 • 00:22:15 Máme zde publikace,
 • 00:22:18 nebo informace
  jak o příslušnících,
 • 00:22:21 tak i o agenturní síti.
 • 00:22:23 Prostě od Japonska
  po Sovětský svaz.
 • 00:22:26 Zčásti tam najdeme
  třeba i některé údaje,
 • 00:22:29 vztahující se k Československu.
 • 00:22:31 Myslím si, že to měla být
  obrana těchto služeb
 • 00:22:35 v tom novém Rusku.
 • 00:22:37 Oni se nebáli dokonce
  prezentovat i vraždy
 • 00:22:40 svých politických odpůrců.
 • 00:22:44 To znamená, i ty aktivity,
 • 00:22:46 které třeba organizoval
  generál Sudoplatov,
 • 00:22:49 který je podepsán
  nad některými těmi písemnostmi,
 • 00:22:52 které jsem viděl,
 • 00:22:54 protože tam byla komunikace
  právě mezi Kyjevem a Moskvou,
 • 00:22:57 tak je brát jako normální
  součást té bezpečnostní práce.
 • 00:23:01 Tam je vidět,
 • 00:23:02 že ty hodnoty stále zůstaly
  hluboce v minulosti,
 • 00:23:05 že vlastně toto měla být
  jakási obrana.
 • 00:23:08 A dneska vidíme,
  že oni překonali, řekl bych,
 • 00:23:11 to krizové období pro ně.
 • 00:23:13 Dneska, myslím si,
  už nepotřebují prezentovat...
 • 00:23:16 -Si to obhajovat
  a dělají to znova.
 • 00:23:19 -Obhajovat.
 • 00:23:20 Samozřejmě, pro historiky
  i tak bylo publikováno
 • 00:23:23 poměrně velké množství materiálů.
 • 00:23:25 Můžeme se bavit
  i o činnosti sovětské rozvědky,
 • 00:23:28 můžeme se bavit i o...
 • 00:23:29 Vlastně řada dokumentů
  byla vydána třeba o té agentuře,
 • 00:23:33 která získala jaderné
  tajemství Spojených států
 • 00:23:37 a Velké Británie.
 • 00:23:39 To všechno vlastně vyšlo,
 • 00:23:41 byť to byly nějaké
  omezené edice dokumentů
 • 00:23:44 a omezené edice materiálů,
  tak je to všechno venku.
 • 00:23:48 Ale faktem je,
  že řada písemností,
 • 00:23:50 i třeba ke stěžejním otázkám
  našich dějin, k únoru 48,
 • 00:23:53 k Janu Masarykovi -
  tam vlastně jakoby reakce nebyla,
 • 00:23:57 ta poptávka v Rusku
  vlastně nikdy nevznikla.
 • 00:24:00 Myslím si, že to je pořád
  součástí té politiky,
 • 00:24:03 té státní politiky toho,
  co s těmi archivy dělat.
 • 00:24:06 Jednu dobu se hodí
  kompromitovat útvary SS,
 • 00:24:09 které vznikly
  v pobaltských státech.
 • 00:24:12 Teď v poslední době
 • 00:24:14 vyšla famózní edice
  o vlasovském hnutí,
 • 00:24:17 která byla pořízena
  z těch vyšetřovacích spisů
 • 00:24:20 a z těch materiálů,
 • 00:24:22 které má u sebe federální
  správa bezpečnosti,
 • 00:24:25 čili ruská kontrarozvědka.
 • 00:24:26 Za tím je vidět,
  že to byl politický zájem,
 • 00:24:28 že to byla politická vůle.
 • 00:24:30 Po formální stránce jsou
  ty materiály dobře zpracovány.
 • 00:24:33 Nevíme, jestli jsou úplné.
 • 00:24:35 Já se spíše domnívám,
  že úplné nejsou,
 • 00:24:37 čili jsou do určité
  míry selektivní.
 • 00:24:39 Ale i tak zase, když to beru
  čistě pro historika,
 • 00:24:42 tak je to dobře,
  že s tím můžeme pracovat.
 • 00:24:44 Naše interpretace třeba
  v některých případech bude odlišná,
 • 00:24:47 než těch autorů.
 • 00:24:50 -Především v současné době
  na Ukrajině dochází
 • 00:24:53 k určitému přehodnocení toho,
  co znamenala druhá světová válka.
 • 00:24:57 Myslím, že je to opět
  díky současné ruské agresi,
 • 00:25:00 která v informační válce
  proti Ukrajině
 • 00:25:03 využívá sovětské mýty
  o druhé světové válce.
 • 00:25:06 Slova, která používá dnešní
  ruská propaganda proti Ukrajině,
 • 00:25:10 jsou zcela převzata
  z dob druhé světové války.
 • 00:25:14 Ukrajinská vláda
  v Kyjevě je fašistická.
 • 00:25:17 Ti, kteří spolupracují
  s ukrajinskou vládou,
 • 00:25:20 jsou pomahači.
 • 00:25:21 Ukrajinská armáda jsou ti,
  kteří vykonávají trest.
 • 00:25:25 Kdo bojuje proti ukrajinské
  armádě, je domobranec.
 • 00:25:28 Jsou to termíny z dob
  propagandy druhé světové války.
 • 00:25:33 Používání těchto mýtů,
  sovětských mýtů,
 • 00:25:35 o druhé světové válce
  způsobilo jejich kompromitaci
 • 00:25:39 v očích většiny Ukrajinců.
 • 00:25:41 A Ukrajinci se čím dál víc
  snaží dozvědět,
 • 00:25:44 co vlastně znamenala
  druhá světová válka.
 • 00:25:47 Naším úkolem je jim v tom pomoci.
 • 00:25:49 V letošním roce si celý svět
  připomínal 70. výročí
 • 00:25:53 konce druhé světové války.
 • 00:25:55 U této příležitosti
  Ukrajinský institut národní paměti
 • 00:25:58 připravil zvláštní výstavu,
 • 00:26:01 která se jmenovala
  "Ukrajinská druhá světová".
 • 00:26:04 Vyprávěli jsme o Ukrajincích,
 • 00:26:06 kteří bojovali proti nacismu
  v řadách Rudé armády,
 • 00:26:10 v řadách ukrajinské povstalecké
  armády, polského vojska,
 • 00:26:14 v řadách západních spojenců
 • 00:26:16 a dokonce v některých
  českých formacích
 • 00:26:18 během druhé světové války.
 • 00:26:20 Vyprávěli jsme i o Ukrajincích,
 • 00:26:22 kteří bojovali na straně
  nacistického Německa.
 • 00:26:25 Mluvili jsme o tom,
  že druhá světová válka
 • 00:26:28 představuje jednu z největších
  tragédií v dějinách Ukrajiny.
 • 00:26:32 Když mluvíme o Banderovi
  a banderovcích,
 • 00:26:35 tak v současné Ukrajině
  také vidíme obrovský zájem
 • 00:26:38 o toto téma.
 • 00:26:39 Opět díky dnešní ruské propagandě,
  která - počínaje Euromajdanem -
 • 00:26:44 všechny, kdo vyšel na Majdan
  bojovat za demokratickou Ukrajinu,
 • 00:26:49 označila jako banderovce.
 • 00:26:51 A ti lidé ve skutečnosti
  nic o Banderovi nevěděli,
 • 00:26:54 a tak se začali zajímat o to,
  kdo byl ten člověk,
 • 00:26:58 jehož jménem teď označují ty,
 • 00:27:00 kteří usilují o demokracii
  ve své zemi.
 • 00:27:04 -V horách Malé Fatry
  na Slovensku se skrývala
 • 00:27:07 jedna z nejnebezpečnějších
  skupin banderovských band,
 • 00:27:10 které řádily na Slovensku.
 • 00:27:12 Vedl ji Burlak.
  S Burlakem zůstalo 68 lidí.
 • 00:27:15 Chtěli se dostat přes Váh
  u osady Jánošíkovo
 • 00:27:18 mezi Vrútkami a Žilinou.
 • 00:27:20 Ale nepodařilo se jim to.
 • 00:27:22 Padli do pasti,
 • 00:27:23 kterou přichystali pod vedením
  generála Noska naši vojáci.
 • 00:27:27 A zde jsou bandité.
 • 00:27:32 Burlak, vlastním jménem
  Volodymyr Szcygielski,
 • 00:27:35 člen SS a ukrajinské
  fašistické milice.
 • 00:27:38 Tak se našim statečným
  obráncům podařilo zničit
 • 00:27:41 nejnebezpečnější skupinu
  banderovských zločinců.
 • 00:27:44 -Najdeme tam něco o Akci B třeba,
  v těch ukrajinských archivech?
 • 00:27:49 -Souviselo to tedy s výskytem
 • 00:27:51 jednotek ukrajinské
  povstalecké armády
 • 00:27:54 na našem poválečném území,
 • 00:27:56 kdy to strhlo jakousi
  veřejnou psychózu.
 • 00:28:00 I tady je samozřejmě třeba
  různě odlišovat
 • 00:28:03 a strukturovat tu věc.
 • 00:28:05 Ne celá společnost
  podléhala té hysterii.
 • 00:28:09 Na každý pád to můžeme
  vnímat jako jednu
 • 00:28:12 z takových drobných generálek
  na převzetí moci komunisty,
 • 00:28:17 protože se to odehrávalo
 • 00:28:19 samozřejmě v období velice
  klíčovém pro změnu poměrů
 • 00:28:22 v tehdejším Československu.
 • 00:28:25 Tedy se zřetelem k těm
  státobezpečnostním složkám atd.
 • 00:28:28 A pochopitelně celkové
  to vyznění, taková ta etická,
 • 00:28:32 morální nadstavba toho všeho,
 • 00:28:34 to samozřejmě souviselo
  s tím naprostým odmítáním,
 • 00:28:38 velmi prudkým a bezhlavým
  odmítáním všeho,
 • 00:28:41 co nějak vyjadřovalo odpor
  k tehdejší sovětské moci.
 • 00:28:46 Takže právě proto
 • 00:28:48 se k tomu vázaly takové
  velmi ideologické nálepky,
 • 00:28:52 kde tedy figurovalo
  slovo fašismus,
 • 00:28:54 kde se tedy naznačovala
  jakoby kolaborace a zapletenost
 • 00:28:58 těchto tedy nekalých živlů,
 • 00:29:01 o kterých ale samozřejmě
  se svobodně vůbec nijak hovořit,
 • 00:29:05 nebo bádat ani nemohlo.
 • 00:29:06 Takže už od začátku to bylo
  celé jaksi pokřivené.
 • 00:29:09 Ale kde se prostě
  jako naznačovalo,
 • 00:29:12 že jde o síly zla,
 • 00:29:13 které si zadaly s tou
  hitlerovskou pohromou
 • 00:29:17 a nyní se snaží
  zachránit svůj holý krk.
 • 00:29:20 A k té Vaší otázce,
 • 00:29:23 zdali se dá něco k tomu
  dohledat na Ukrajině,
 • 00:29:27 já bych řekl - jednoznačně ano,
  protože je velkou chybou
 • 00:29:32 takového dosavadního českého
  pohledu na tuto událost,
 • 00:29:38 že se to vnímá velice úzce
  a tak nějak,
 • 00:29:42 abych tak řekl - ne příliš vhodně,
  ale tak nějak národně,
 • 00:29:47 jako by se to vlastně
  týkalo jenom nás.
 • 00:29:51 Ale pochopitelně,
 • 00:29:53 že my stěží pochopíme
 • 00:29:55 nějakou tu širší podstatu
  tohoto fenoménu,
 • 00:30:00 pokud na ni nezačneme hledět
  tedy z těch, abych tak řekl,
 • 00:30:04 geografických pozic ukrajinských.
 • 00:30:06 Je to přece jenom věc,
 • 00:30:08 která u nás měla
  spíše takový odlesk.
 • 00:30:11 Byla to spíše, řekněme,
 • 00:30:13 labutí píseň toho hnutí -
  ne v celku.
 • 00:30:17 Pochopitelně pokračovali i nadále.
 • 00:30:20 Ale hovoříme-li o lidech,
  kteří naším územím procházeli,
 • 00:30:23 tak samozřejmě většina z nich
  potom už v Německu
 • 00:30:26 hodlala složit zbraň a čekala
  na třetí světový konflikt,
 • 00:30:29 který nenastal.
 • 00:30:31 Někteří se tedy vraceli zpátky.
 • 00:30:32 Ale pochopitelně,
 • 00:30:34 pokud se nedíváme
  na tu ukrajinskou realitu
 • 00:30:36 té tehdejší doby,
 • 00:30:38 tak o Akci B a vůbec
  o smyslu průchodu
 • 00:30:40 těch jednotek naším územím -
  nemůžeme pochopit to podstatné.
 • 00:30:44 -Jaká byla ukrajinská realita?
 • 00:30:46 -No, tak samozřejmě nesmírně
  ostrý, vytrvalý a zničující
 • 00:30:51 konflikt na těch
  západoukrajinských územích,
 • 00:30:54 ukrajinské ozbrojené rezistence
  se sovětskou mocí.
 • 00:30:58 A se sovětskou mocí
  samozřejmě v různých podobách.
 • 00:31:01 To znamená, jednou větou
  to zkrátka nelze odbýt.
 • 00:31:05 Nešlo jenom o střety
  s Rudou armádou,
 • 00:31:08 byť tedy v podstatném
  měřítku také.
 • 00:31:12 Ale v neposlední řadě
  se sovětskou NKWD,
 • 00:31:16 pak pochopitelně také
 • 00:31:19 vůbec s celým tím silovým
  a veřejným systémem
 • 00:31:24 těch sovětských pořádků -
  kolchozy, sovětští aktivisté atd.
 • 00:31:30 Tito všichni byli předmětem hněvu
  a velmi krutých postihů
 • 00:31:36 ze strany
  toho ukrajinského podzemí.
 • 00:31:39 Ale dalo by se samozřejmě
  o tom hovořit mnohem obsáhleji.
 • 00:31:43 A i tu ukrajinskou realitu
 • 00:31:45 pochopitelně je třeba
  poměřovat kontextem regionálním,
 • 00:31:49 příkladem polským
  a pochopitelně i pobaltským.
 • 00:31:52 Bělorusko - poněkud slabší dění,
  to je pravda,
 • 00:31:55 ale i zde by tedy bylo
  o čem hovořit.
 • 00:32:02 -Lidé, kteří bojovali
  za nezávislost svého národa,
 • 00:32:06 bojovali všemi možnými způsoby,
  zejména za použití zbraní.
 • 00:32:10 Bandera se nějakou dobu snažil
  využít spojenectví s Němci,
 • 00:32:13 aby získal pomoc v boji
  proti Sovětskému svazu.
 • 00:32:16 Ale když v létě 1941
  vyhlásil nezávislost Ukrajiny,
 • 00:32:20 Němci se ji pokusili přimět toto
  prohlášení nezávislosti odvolat.
 • 00:32:25 Nesouhlasil, a tak byl vězněn
 • 00:32:27 a 4 roky strávil v koncentračním
  táboře Sachsenhausen.
 • 00:32:32 Po jeho zatčení ukrajinské hnutí
  odchází do ilegality
 • 00:32:36 a začíná masový boj proti Němcům.
 • 00:32:38 Tento boj přetrval po skončení
  druhé světové války,
 • 00:32:42 když přišla sovětská vláda.
 • 00:32:44 Ukrajinská povstalecká armáda
  pokračovala ve svém boji
 • 00:32:47 proti sovětské vládě.
 • 00:32:52 Tento boj trval ještě
  víc než 10 let
 • 00:32:54 po skončení druhé světové války.
 • 00:32:57 Poslední bitva ukrajinských
  povstalců proti sovětské vládě
 • 00:33:01 proběhla 12. dubna 1960.
 • 00:33:06 V poválečném období
  Bandera žil v západní Evropě,
 • 00:33:10 ale nepřestával vyprávět
  světu o tom,
 • 00:33:12 jak je důležité
  vytvořit nezávislou Ukrajinu.
 • 00:33:15 Sovětská vláda jej i nadále
  vnímala jako nebezpečí,
 • 00:33:19 a proto byl Bandera v říjnu 1959
  zavražděn agentem KGB,
 • 00:33:23 na rozkaz nejvyššího
  vedení Sovětského svazu.
 • 00:33:28 -Čili ono to protisovětské hnutí
  bylo v podstatě daleko širší,
 • 00:33:32 než jak nám to tady připadá,
 • 00:33:34 že to byl
  jenom ten Stepan Bandera?
 • 00:33:37 -Samozřejmě, že to bylo
  mnohem širší.
 • 00:33:39 Samozřejmě, že Stepan Bandera
  tou dobou...
 • 00:33:41 Velice často se chodí
  jako ad personam,
 • 00:33:43 to hnutí se ztotožňuje
  se Stepanem Banderou.
 • 00:33:46 Tou dobou to byla vlastně
  už spíše postava tragická,
 • 00:33:49 izolovaná, která si tedy ráda
  přivlastňovala, to je pravda,
 • 00:33:53 to mu bylo vyčítáno,
 • 00:33:55 například takový ten lesk
  toho přechodu těch jednotek
 • 00:33:58 naším územím,
  který byl mimochodem
 • 00:34:00 v těch dobových poměrech
  úplně jinak vnímán tiskem
 • 00:34:03 a veřejností na západě.
 • 00:34:05 Čili velmi oslavně,
  když se jim podařilo nakonec,
 • 00:34:08 tedy fragmentu těchto sil,
 • 00:34:10 projít do té americké
  okupační zóny na západě.
 • 00:34:14 Tak prostě sklidili
  rozsáhlý aplaus,
 • 00:34:15 americký tisk se tím zabýval.
 • 00:34:17 A to velice zřetelně kontrastovalo
  vlastně s tou rozpravou českou.
 • 00:34:22 -Čili když jdete
  do ukrajinských archivů,
 • 00:34:25 tak vidím, našli jste z války...
 • 00:34:27 Předválečného tam náhodou
  není nic?
 • 00:34:29 -Jsou tam samozřejmě i informace,
 • 00:34:32 aspoň ty, které byly dosud
  dostupné, protože ta rozvědka,
 • 00:34:35 která by měla být
  formálně odtajněna,
 • 00:34:38 tak tam nevím,
  ale můžu předpokládat,
 • 00:34:40 že tam mohlo být i něco,
 • 00:34:41 co se vztahovalo
  k Československu předválečnému.
 • 00:34:44 Tak tam je o represi
  vlastně Čechů a Slováků
 • 00:34:47 na ukrajinském území,
 • 00:34:49 na území Ukrajinské
  sovětské republiky,
 • 00:34:51 před druhou světovou válkou.
 • 00:34:53 Ty ataky a...
 • 00:34:55 -Kterých Čechů a kterých Slováků
  se tato represe týkala?
 • 00:34:59 -Byly tam české vesnice,
  byly tam celé oblasti -
 • 00:35:03 jednak z Rakousko-Uherska,
  dokonce tam byly i skupiny lidí,
 • 00:35:08 které se stěhovaly
  z Československa
 • 00:35:11 vlastně do Sovětského svazu
  a usadily se na Ukrajině.
 • 00:35:15 Nebyl to samozřejmě
  takový počet jako třeba Poláků.
 • 00:35:18 Ty represe byly zaměřeny
  a byly evidovány nacionálně,
 • 00:35:21 takže tam najdeme
  akce proti Polákům,
 • 00:35:24 najdeme tam akce
  dokonce i proti Japoncům,
 • 00:35:27 najdeme tam akce
  i proti části české populace,
 • 00:35:30 které skončily tak,
  jak bylo běžné.
 • 00:35:33 Část, ta elita té skupiny,
  a bylo tam v té chvíli jedno,
 • 00:35:37 jestli to byli třeba dokonce
  i komunisté, byla zastřelena.
 • 00:35:40 A část jich byla
  deportována do gulagu.
 • 00:35:43 Takže toto probíhalo
 • 00:35:45 vlastně až do vypuknutí
  války s Německem,
 • 00:35:48 nebo německo-sovětské války.
 • 00:35:50 Teprve poté se
  tato represe zastavila.
 • 00:35:53 Byla to součást
  běžné sovětské reality.
 • 00:35:57 To byla součást toho stylu
  vládnutí Stalina.
 • 00:36:00 Nebyla to jenom otázka Ježova
 • 00:36:03 a šéfů sovětské
  Státní bezpečnosti,
 • 00:36:06 ale i těch subjektů,
 • 00:36:09 které prostě fungovaly
  na Ukrajině.
 • 00:36:12 Tyto materiály jsou
  v současné době zpracovávány.
 • 00:36:15 Myslím si, že o nich něco vyjde.
 • 00:36:17 Svým způsobem dnes můžeme
  vstoupit i do těch písemností,
 • 00:36:21 které vznikly za války
  a končily, dejme tomu,
 • 00:36:24 skoro na začátku 90. let.
 • 00:36:26 Můžeme vlastně tuto část
  té bezpečnostní politiky
 • 00:36:30 komunistické strany,
  Státní bezpečnosti -
 • 00:36:33 nějakým způsobem analyzovat.
 • 00:36:35 Věřím, že tam nenajdeme
  věci k 50. - 60. letům.
 • 00:36:40 Prozatím máme
  takové dva segmenty.
 • 00:36:43 Jeden končí tím rokem 1948
 • 00:36:45 a další byly materiály
  z roku 1968.
 • 00:36:48 Vlastně již v roce 2009
  nám archiváři,
 • 00:36:51 kteří šéfovali archivu KGB,
 • 00:36:55 předali svodky toho
  ukrajinského výboru KGB,
 • 00:37:00 které jsou dnes na webu Ústavu
  pro studium totalitních režimů,
 • 00:37:04 jsou tedy přístupné,
 • 00:37:06 které oni vedli jako informace
 • 00:37:09 získané v prostředí Československa
  z let 1968 - 1969,
 • 00:37:13 nebo třeba jsou tam
  zachycena některá jednání
 • 00:37:16 s některými představiteli spíše
  toho konzervativnějšího křídla.
 • 00:37:21 Čili část těch písemností...
 • 00:37:23 -Komunistické strany.
 • 00:37:24 -Komunistické strany
  v Československu.
 • 00:37:27 Čili část těch písemností
  vlastně dneska už je zveřejněna,
 • 00:37:30 je možnost s nimi pracovat.
 • 00:37:33 -Existuje velmi zajímavý
  soubor dokumentů.
 • 00:37:36 Jsou to dopisy sovětských
  vojáků na Ukrajinu.
 • 00:37:38 Většina vojáků,
 • 00:37:40 kteří se podíleli
  na potlačení pražského jara,
 • 00:37:43 byla mobilizována
  na území Ukrajiny.
 • 00:37:45 Jedná se o dopisy,
  které zachytila cenzura.
 • 00:37:48 Mluví o tom,
 • 00:37:49 jak tito obyčejní sovětští vojáci
  vnímali události v Praze
 • 00:37:53 v roce 1968.
 • 00:37:54 A také o snahách
  naladit tyto vojáky
 • 00:37:57 proti českému obyvatelstvu.
 • 00:37:59 Stávaly se komické případy,
 • 00:38:02 kdy se tito sovětští vojáci
  poprvé v Praze setkali
 • 00:38:05 s opravdovými hippies.
 • 00:38:07 Komisaři jim vysvětlovali,
 • 00:38:09 že tito muži s dlouhými vlasy
  jsou fašisté,
 • 00:38:12 kteří jsou nejvíce
  antisovětsky naladěni
 • 00:38:15 a představují největší nebezpečí.
 • 00:38:19 -Mě velice rmoutí,
  že jsem ještě nenahlédl
 • 00:38:22 do dokumentace sovětských
  tajných služeb
 • 00:38:25 se zřetelem k ukrajinskému
  nacionalistickému hnutí v Polsku,
 • 00:38:29 protože to je také věc,
  která se...
 • 00:38:31 Jaksi nebude se hodit Rusům,
 • 00:38:33 ale nebude se hodit
  ani Ukrajincům,
 • 00:38:35 byť je to samozřejmě
  namnoze tušeno,
 • 00:38:38 že agenturní sovětská síť
  v tom hnutí byla dosti živá
 • 00:38:42 a byla pochopitelně
  i manipulována a využívána
 • 00:38:45 tedy proti meziválečným
  polským autoritám.
 • 00:38:49 Z toho nám pochopitelně
  plynou různé závěry.
 • 00:38:53 My bychom neměli činit
  takový ten závěr,
 • 00:38:56 že vlastně ukrajinští
  nacionalisté byli jakýmsi pěšákem
 • 00:39:00 tedy toho rudého samoděržaví.
 • 00:39:03 Nic takového.
 • 00:39:05 Ale zkrátka teroristická
  podzemní hnutí se prostě
 • 00:39:09 vzhledem k tísnivým podmínkám,
  v nichž se běžně nacházejí,
 • 00:39:14 musí velmi pragmaticky
  orientovat na různé aktéry.
 • 00:39:18 A pochopitelně, že tady vlastně
  přišla ke cti taková ta zásada -
 • 00:39:22 nepřítel mého nepřítele
  je mým přítelem.
 • 00:39:25 Čili jakkoliv vlastně
  organizace ruských nacionalistů
 • 00:39:28 byla ostře protisovětská...
 • 00:39:30 -Tak se jim hodilo
  polsko-sovětské napětí.
 • 00:39:33 -Přesně tak.
 • 00:39:34 A samozřejmě,
 • 00:39:36 polsko-ukrajinské napětí
  se pro změnu hodilo Stalinovi,
 • 00:39:39 protože Stalinovou noční můrou
 • 00:39:42 byla samozřejmě ta eventualita
  polsko-ukrajinské aliance,
 • 00:39:45 která by tedy po vzoru
 • 00:39:47 a v návaznosti na program
  Józefa Pilsudského
 • 00:39:50 se mohla pokusit o obnovu
 • 00:39:51 nějakého protiruského
  federálního projektu.
 • 00:39:54 -A nebylo něco takového
  třeba i vůči nám?
 • 00:39:57 Fuk na Ukrajině mezi válkami,
  vzhledem třeba k tomu,
 • 00:40:01 že Zakarpatská Ukrajina,
  nebo Podkarpatská Rus
 • 00:40:05 patřily k nám?
 • 00:40:06 -Jednoznačně Komunistická
  strana Československa
 • 00:40:09 od pozdních 20. let
 • 00:40:11 vlastně patřila
  mezi hlavní zastánce
 • 00:40:14 ukrajinského
  a ukrajinofilského směřování
 • 00:40:18 na Podkarpatské Rusi.
 • 00:40:20 To znamená,
 • 00:40:22 ve shodě se směrnicemi
  a s vnitřním vývojem
 • 00:40:25 v Sovětském svazu
  a na sovětské Ukrajině,
 • 00:40:28 kde ve 20. letech
  byl jako v plném rozkvětu
 • 00:40:31 ten nacionální kurs.
 • 00:40:34 Moskva to zvolila
  samozřejmě velice pragmaticky,
 • 00:40:37 následkem té občanské války,
 • 00:40:39 aby uklidnila
  tedy ty odbojné síly.
 • 00:40:41 Ale na každý pád
  vlastně v těch 20. letech
 • 00:40:44 se i mnohým Ukrajincům
  v exilu zdálo,
 • 00:40:46 že nakonec ta sovětská realita
  by mohla být nějak snesitelná,
 • 00:40:50 než samozřejmě Stalin
  odhodil masku,
 • 00:40:52 vlastně upevnil svou moc
 • 00:40:54 a započal tu kolektivizační
  kampaň a vše, co s tím souvisí.
 • 00:40:58 Na základě instrukcí
  a směrnic z Moskvy -
 • 00:41:00 Komunistická strana
  Československa
 • 00:41:03 pracovala tedy velmi tvrdě
  pro ten ukrajinský směr,
 • 00:41:07 který tehdy oni začali
  razit ve 30. letech
 • 00:41:10 na Zakarpatské Ukrajině.
 • 00:41:13 -Ano.
 • 00:41:14 -Čili pro nás to byla
  Podkarpatská Rus,
 • 00:41:17 ale oni pracovali přímo
  vlastně s tou Ukrajinou.
 • 00:41:21 -V Černínském paláci v Praze
  vyměnili doktor Vlado Clementis,
 • 00:41:25 státní tajemník ministerstva
  zahraničních věcí,
 • 00:41:28 a velvyslanec Sovětského
  svazu v Praze Zorin
 • 00:41:31 ratifikační listiny smlouvy
  o Zakarpatské Ukrajině.
 • 00:41:35 Stará hranice mezi bývalou
  Podkarpatskou Rusí
 • 00:41:38 a Slovenskem se změnila.
 • 00:41:40 Na místo zemské hranice
  nastoupila hranice státní,
 • 00:41:44 která nás však nebude oddělovat
  od Sovětského svazu.
 • 00:41:48 -Ten rozsah té státobezpečnostní
  nebo zpravodajské práce,
 • 00:41:52 vlastně sovětských
  bezpečnostních agentur,
 • 00:41:55 byl obrovský.
 • 00:41:56 To znamená, že měli
  své zájmy proti Polsku,
 • 00:41:59 měli své zájmy proti
  ukrajinskému hnutí v exilu,
 • 00:42:02 ukrajinskému hnutí doma,
  měli své zájmy proti Německu,
 • 00:42:06 měli své zájmy společné
  třeba s Československem,
 • 00:42:09 tady vznikla společná
  agenturní pracoviště -
 • 00:42:11 Vonapo 20 a další.
 • 00:42:13 Ale také měli zájmy
  v Československu,
 • 00:42:15 nebo proti Československu.
 • 00:42:17 Nezapomínejme, že Sudoplatov
  vlastně na plukovníka Konovalce,
 • 00:42:21 jednoho z vůdců té části
  ukrajinského hnutí,
 • 00:42:24 útočil a měl vlastně
  jako krycí československý pas.
 • 00:42:28 To samé najdeme vůči Maďarům,
 • 00:42:31 to samé najdeme vůči
  určité části Československa,
 • 00:42:35 kterou asi oni dlouhodobě -
 • 00:42:37 Stalin, Stalinova politika
  dlouhodobě vnímala,
 • 00:42:40 že asi Československu
  nepřináleží.
 • 00:42:42 To samé můžeme najít s Rumuny.
 • 00:42:44 Ve větším gardu ta zpravodajská
  hra byla proti Velké Británii.
 • 00:42:49 My totiž dneska zpětně s tím
  odstupem známe jenom segmenty.
 • 00:42:53 My dneska víme,
 • 00:42:54 a dneska je právě prezentován
  třeba i ruskou historiografií,
 • 00:42:58 ten průnik zpravodajský
  do těch centrál politických,
 • 00:43:02 bezpečnostních
  nacistického Německa.
 • 00:43:05 Nebo ta cambridgeská
  pětka je vnímána, prezentována
 • 00:43:09 jako brilantní průnik
  sovětské zpravodajské služby
 • 00:43:13 do toho establishmentu
  ve Velké Británii.
 • 00:43:17 Nicméně my neznáme
  ty ostatní případy.
 • 00:43:19 My neznáme to,
  co se odehrávalo dále,
 • 00:43:22 to, co třeba nebylo tak úspěšné.
 • 00:43:24 A vlastně je to posuzováno
  zpětně, ahistoricky,
 • 00:43:28 ne v tom kontextu té doby,
  jak to vznikalo,
 • 00:43:32 co v tom všechno bylo,
 • 00:43:33 jestli tedy od začátku plánovali
  to, co se opravdu stane,
 • 00:43:38 to, že třeba infiltrují
  ten zpravodajský personál,
 • 00:43:41 nebo zpravodajské agentury
  Velké Británie.
 • 00:43:44 A pak pro ně odtamtud
  docházely klíčové informace,
 • 00:43:47 podle kterých
  oni mohli postupovat -
 • 00:43:49 nejenom v zahraniční politice,
  ale dokonce i ve vojenské oblasti.
 • 00:43:54 Čili myslím si, že oni...
 • 00:43:56 Ta masovost té agenturní síly,
  ta masovost nasazení lidí -
 • 00:44:01 ta práce byla neuvěřitelná.
 • 00:44:03 O tom je ten totalitní režim.
 • 00:44:06 O každé této operaci,
  o každém tomto agentovi,
 • 00:44:10 o každé této osobě
  byla založena složka.
 • 00:44:13 A jsme zase u té personifikace
  policejní, státně-bezpečnostní.
 • 00:44:18 O tom hledání specifik
  těchto typů archivů.
 • 00:44:21 To je ta odpověď na to,
 • 00:44:23 zda tam můžeme najít
  veškerou pravdu.
 • 00:44:25 Ne, my tam najdeme to,
  co tam ten totalitní režim
 • 00:44:28 a ti jeho nositelé...
 • 00:44:30 -A co čekáte, že tam najdete?
 • 00:44:31 -No...
 • 00:44:32 -Já bych teď chtěl slyšet
  konkrétní...
 • 00:44:35 Co třeba očekáváte,
  že v tom ukrajinském...?
 • 00:44:37 -No, určitě odpovědi
  na některé mechanismy...
 • 00:44:39 -Kyjevském archivu najdete?
 • 00:44:41 -Já si myslím,
  že určité některé plány,
 • 00:44:43 některá konkrétní řešení
  sovětizace Československa
 • 00:44:46 v našem případě,
  která nezačíná někdy v roce 48,
 • 00:44:49 ale začíná prostě ve druhé
  polovině druhé světové války,
 • 00:44:52 která jim prostě pomohla,
 • 00:44:53 nebo pomohla posléze
  československým komunistům
 • 00:44:56 právě s tou podporou,
  kterou v té míře neznáme,
 • 00:44:59 tak se jim podařilo
  prostě v únoru 48 zvládnout.
 • 00:45:02 Čili myslím si, že je to
  o mechanismech, je to o něčem,
 • 00:45:06 co demokratický systém nezná,
  má problém se s tím vyrovnat,
 • 00:45:09 má problém na to reagovat.
 • 00:45:11 Ty zpravodajské služby,
 • 00:45:13 které pracují podle zadání
  ústavního demokratického zřízení,
 • 00:45:17 mají jiné cíle, mají jiná zadání,
 • 00:45:19 ale pak se musí přizpůsobit
  prostředkům toho protivníka.
 • 00:45:23 -Čili ono by se nám to mohlo
  hodit i dneska, tyto poznatky?
 • 00:45:27 -No, já si myslím,
 • 00:45:28 dokud zde bude nějaký soupeř
  demokratických systémů,
 • 00:45:32 který bude mít totalitní
  nebo autoritativní povahu,
 • 00:45:35 tak vlastně pořád se nám
  ta zkušenost nešťastná hodí,
 • 00:45:39 a proto se nám hodí
 • 00:45:41 i zpracovávat naši vlastní
  státobezpečnostní agendu.
 • 00:45:44 Byť tady máme
  poměrně velkou opozici -
 • 00:45:47 politické důvody jsme zmínili.
 • 00:45:49 Je tady samozřejmě i odborná,
 • 00:45:52 která vlastně negativně
  se vyjadřuje
 • 00:45:54 právě k té svazkové agendě,
 • 00:45:56 protože nechápe, jak vznikala,
  nechápe, k čemu byla určena,
 • 00:46:00 jakou roli tato agenda
  hrála v tom systému.
 • 00:46:04 Mnohem větší, než hraje
  v demokratickém ústavním zřízení,
 • 00:46:07 kde prostě i ta zpravodajská
  činnost je nějakým způsobem
 • 00:46:11 sevřena zákonnými
  či podzákonnými normami.
 • 00:46:13 V tom systému totalitním,
  autoritativním to tak není.
 • 00:46:17 Proto je nutné
  k tomu přistupovat jinak.
 • 00:46:19 Je nutné to pochopit
 • 00:46:21 a pochopit, proč tam jsou
  některé záměrné nepravdy.
 • 00:46:23 Je nutné pochopit,
 • 00:46:25 proč tam jsou
  některé dezinformace.
 • 00:46:26 V tomto smyslu - jak my
  pochopíme Státní bezpečnost,
 • 00:46:29 jejíž agenda je,
  a to jsem tam poznal,
 • 00:46:31 když jsem srovnával
  třeba saskou agendu z 50. let
 • 00:46:34 s tou z 40. let,
  dokonce i z roku 89,
 • 00:46:37 že to vlastně je agenda válečná,
 • 00:46:39 že pořád ta agenda byla
  uvnitř Státní bezpečnosti,
 • 00:46:42 podle sovětského vzoru,
  vedena jako válečná.
 • 00:46:44 Ta terminologie je válečná,
  ty písemnosti jsou oddělovány,
 • 00:46:48 aby se daly rychle zničit
 • 00:46:50 a jenom zachovat
  tu nejdůležitější část,
 • 00:46:52 což se uplatnilo
  třeba i v prosinci 89,
 • 00:46:54 jak jsme se bavili na začátku.
 • 00:46:56 Čili já jsem došel k závěru,
  a bylo to pro mě překvapující,
 • 00:46:59 ne tak, že ta agenda je stejná.
 • 00:47:01 Ale že to je agenda historická,
  že ta agenda je válečná,
 • 00:47:04 že vlastně ty státobezpečnostní
  složky vedly permanentní válku.
 • 00:47:13 -Projev nějakého
  národního charakteru
 • 00:47:16 to není v žádném případě,
  jen pokus ututlat vlastní zločiny.
 • 00:47:20 Je to pokus teroristického,
  gangsterského režimu,
 • 00:47:23 který byl v Rusku nastolen
  po 17. roce a po občanské válce,
 • 00:47:27 důkladně zamaskovat,
  co ten režim napáchal.
 • 00:47:30 Utajit nejen zločiny,
  ale i zločince,
 • 00:47:33 co se jich dopustili.
 • 00:47:35 Víme samozřejmě o Berijovi,
  o Stalinovi, ale tisíce,
 • 00:47:38 ba statisíce drobných
  vykonavatelů těchto zločinů
 • 00:47:41 zůstávají neznámy.
 • 00:47:43 Tohle vše se samozřejmě
  nedělá jen proto,
 • 00:47:46 že ty zločiny byly děsivé.
 • 00:47:48 Takže kdyby lidé zjistili,
 • 00:47:50 čeho všeho
  se bolševici dopustili,
 • 00:47:52 všichni by se od nich odvrátili.
 • 00:47:54 Jenže jelikož u vesla
  dál zůstává KGB,
 • 00:47:57 která se k moci prakticky
  vrátila v roce 2000
 • 00:48:00 s Putinovým příchodem,
 • 00:48:02 a oněch zločinů se dopouštěli
  otcové a dědové těchto lidí,
 • 00:48:06 protože KGBácké řemeslo
  se obvykle dědí.
 • 00:48:17 Dnes, kdy je přímým
  pokračovatelem KGB
 • 00:48:20 tajná služba FSB,
 • 00:48:22 která stejně jako kdysi rovněž
  využívá práce agentů a udavačů,
 • 00:48:26 potřebuje demonstrovat,
 • 00:48:28 že své lidi nikdy nezradí
  a spravedlnosti nevydá.
 • 00:48:32 Prozrazeni nejsou dokonce ani ti,
  co udávali ve 30. letech
 • 00:48:36 a dávno zemřeli, což je signál
  pro jejich následovníky:
 • 00:48:40 Jen klidně udávejte,
 • 00:48:42 my vaše jména
  nezveřejníme ani dnes,
 • 00:48:44 ani za 100 let.
 • 00:48:46 Taková je logika
  toho tajnůstkářství.
 • 00:48:48 Ale rozhodně to není rys
  ruské národní povahy,
 • 00:48:51 která je ostatně
  spíš hodně otevřená.
 • 00:48:54 A zatímco dost lidí po světě
  má sklon k zločinu,
 • 00:48:58 v ruské národní povaze
  je spíš pokání.
 • 00:49:01 Rusové naopak
  svých činů spíš litují.
 • 00:49:04 To je zvláštnost
  ruského národního charakteru,
 • 00:49:06 jejímž projevům brání
  právě tajně policejní praktiky,
 • 00:49:10 které v Rusku naplno fungují dál.
 • 00:49:22 -Položím vám, pánové,
  takovou hypotetickou otázku,
 • 00:49:25 si dovolím.
 • 00:49:26 Já vím, že to historici
  nemají rádi.
 • 00:49:28 Ale kdybychom se dostali
  do všech archivů sovětských,
 • 00:49:32 jako jsme se dostali
  teď do těch kyjevských,
 • 00:49:35 tak kdybychom se dostali
  i do těch v Moskvě
 • 00:49:38 a pravděpodobně ještě
  v jiných městech,
 • 00:49:40 co by to znamenalo
  pro nejen ruskou a pro naši,
 • 00:49:44 ale vůbec pro světovou historii?
 • 00:49:46 Myslíte si, že by došlo
  k nějakým třeskutým změnám,
 • 00:49:49 kdyby najednou Rusko řeklo,
  řekněme: 20 let dozadu -
 • 00:49:53 a pak od té doby
  otevíráme všechny archivy
 • 00:49:56 až do carského Ruska.
 • 00:49:58 -Já to řeknu natvrdo.
 • 00:49:59 Mě by tedy velice zajímaly
  ruské archivy,
 • 00:50:02 které souvisejí
  s naší českou přítomností.
 • 00:50:05 A tam si jsem jist,
 • 00:50:06 že by to tedy třeskuté
  bylo až tam.
 • 00:50:09 Ale pokud jde samozřejmě o věci,
  které patří do minulosti,
 • 00:50:13 je těžké samozřejmě
  spekulovat o něčem,
 • 00:50:16 čehož existenci předpokládám.
 • 00:50:18 Ale já to prostě
  nemohu poměřit a posoudit,
 • 00:50:21 co se tam skrývá.
 • 00:50:22 -Já to chápu, já vím,
  že historici to nemají rádi,
 • 00:50:25 já jsem to předeslal.
 • 00:50:27 Ale mě by to přesto zajímalo.
 • 00:50:28 -Já si myslím... Takhle.
 • 00:50:30 Já se pokusím odpovědět
 • 00:50:31 spíše jako takový humanitní
  vědec a humanista.
 • 00:50:34 Rozhodně by to znamenalo
  obrovsky pozitivní signál
 • 00:50:38 a znamení toho,
  že z Ruska je už normální země,
 • 00:50:41 protože povahu
  toho kterého režimu
 • 00:50:44 posoudíme nejlépe podle míry
  otevřenosti archivů.
 • 00:50:48 To je barometr ze všech
  nejspolehlivější.
 • 00:50:51 Řekni mi, kolik toho utajuješ,
  a já ti povím, jaký jsi.
 • 00:50:55 -Tohle bych určitě podepsal.
 • 00:50:57 Já se dokonce domnívám,
 • 00:50:59 že kdybych já měl
  absolutní volnost,
 • 00:51:01 mohl bych s nějakým tématem
  projít veškeré ruské archivy,
 • 00:51:04 kde jsou zachovány písemnosti
  po sovětské mocenské produkci,
 • 00:51:08 tak bych se z toho zbláznil.
 • 00:51:10 Byl bych tam tak dlouho,
 • 00:51:11 že bych z toho asi
  do důchodu nic nenapsal.
 • 00:51:14 -Pánové, já vám děkuji.
 • 00:51:15 Bylo to zajímavé povídání
  o tajných službách
 • 00:51:18 a o archivech -
  kromě jiného v Kyjevě.
 • 00:51:20 Doufám, že se ještě někdy
  k tomuto tématu vrátíme.
 • 00:51:23 Děkuji vám moc, na shledanou.
 • 00:51:25 -Na shledanou.
  -Na shledanou.
 • 00:51:27 -A vám, divákům,
  také na shledanou.
 • 00:51:28 Příště u Historie.cs!
 • 00:51:58 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2016

Související