Kde se vzali lidé, s nimiž jsme ve dvacátém století nedokázali žít v jednom státě? Proběhla u nás kolonizace, nebo evropeizace? A opravdu Češi nevylezli do kopců?

Od třináctého století začali němečtí kolonisté osidlovat naše města a pohraniční hory a od té doby se odvíjel složitý problém vzájemného soužití Čechů a Němců. Tak jsme se to alespoň povětšinou učili ve školách. Ve skutečnosti vše bylo složitější a pestřejší. Spolu s Němci do našich končin přicházeli i mnozí další cizinci jako Vlámové. Příchod nového obyvatelstva byl jen jedním projevem totální přeměny společnosti ve středověku. Jejími dalšími znaky bylo především rozšíření nových právních zvyklostí, inovace hospodářství, zakládání a rozvoj nových měst i vesnic, změny ve využívání krajiny. A proto dnešní historici spíše než o kolonizaci hovoří o evropeizaci českého území. A upozorňují i na další rozšířené mýty a optické klamy – například, že česká města byla plná Němců a že Češi odmítali hospodařit v horských oblastech.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2015
 P ST