iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 12. 2015
20:05 na ČT24

1 2 3 4 5

9 hlasů
13944
zhlédnutí

Historie.cs

„Ti s kapucí“

Royt Jan — Brčák Marek — Mikulec Jiří

Řád kapucínů – řád pokoje a útěchy. Jejich chudoba i jejich krásné obrazy a jejich betlém. A svérázné kapucínské hrobky a pohřbívání.

51 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:02 HISTORIE.CS
 • 00:00:15 -Hnědý hábit se špičatou kapucí,
 • 00:00:17 podle které dostali
  kapucíni své jméno,
 • 00:00:20 je přepásán provazovým
  cingulem se třemi uzly.
 • 00:00:23 Vyjadřují tři řeholní sliby -
  chudobu, čistotu a poslušnost.
 • 00:00:34 -Vážení diváci,
  přeji vám dobrý večer.
 • 00:00:36 Vítám vás u sledování Historie.cs.
 • 00:00:38 Naším tématem
  bude dnes řád kapucínů.
 • 00:00:41 O něm a o jeho působení
  v českých zemích
 • 00:00:43 budu mluvit
  s mými dnešními hosty -
 • 00:00:45 historikem umění, Janem Roytem,
 • 00:00:48 a historiky -
  Jiřím Mikulcem a Markem Brčákem.
 • 00:00:51 Kapucíni,
  když se nad tím zamyslíme,
 • 00:00:53 tak vlastně zůstávají
  trošku ve stínu jiného,
 • 00:00:57 v té době velmi aktivního řádu,
  totiž jezuitů.
 • 00:01:00 A také si je asi řada
  našich diváků přednostně spojí
 • 00:01:03 hlavně s Loretou v Praze
  na Hradčanech.
 • 00:01:06 Ale jinak, povědomí o nich
  není úplně rozšířené.
 • 00:01:10 Ale čím jsou
  pro vás osobně zajímaví?
 • 00:01:13 -Pro mě jsou zajímaví tím,
 • 00:01:15 že skutečně navazují
  na tu františkánskou tradici,
 • 00:01:18 a to v té prostotě
  prostoru sakrálního,
 • 00:01:21 ale na druhou stranu mě fascinuje,
  že respektují také to,
 • 00:01:27 co respektovali minorité
  třeba ve Florencii,
 • 00:01:30 v Santa Croce,
  že je vyzdobili přední umělci.
 • 00:01:33 Ale tam samozřejmě
  je to vázané na donátory.
 • 00:01:36 -Oni jsou zajímaví vlastně proto,
  že vstupují do 16. století,
 • 00:01:42 které velice silně
  vyžadovalo vlastně reformu
 • 00:01:46 jak církve jako takové,
  tak i reformu řádu.
 • 00:01:49 A ta reforma se ubírala
  takovými dvěma cestami.
 • 00:01:52 První cesta byl vznik řádů,
 • 00:01:55 které započítáváme
  mezi řeholní kleriky.
 • 00:01:58 To byli třeba jezuité.
 • 00:02:00 A druhá cesta,
  to byly právě středověké řády,
 • 00:02:03 které se nějakým způsobem
  reformovaly.
 • 00:02:06 A kapucíni patří
  právě do této cesty,
 • 00:02:08 která byla asi trochu obtížnější,
 • 00:02:10 ale přesto byli potom
  v raném novověku velmi úspěšní.
 • 00:02:14 -V sekundární literatuře
 • 00:02:16 se dočteme hodně
  jenom takové zmínky,
 • 00:02:18 že byli důležití třeba
  pro rekatolizační činnost.
 • 00:02:21 Tak to mě přivedlo k tomu,
  studovat ten řád podrobněji.
 • 00:02:26 Protože čím víc jsem studoval
  ty prameny i literaturu,
 • 00:02:30 tak jsem přicházel k tomu,
  že nebyl až tak nevýznamný.
 • 00:02:33 Přitahuje mě k nim,
  že jsou spojeni s mnoha tématy.
 • 00:02:36 Ať už jsou to třeba poutní místa,
  která měli kapucíni ve správě,
 • 00:02:40 nebo náboženská bratrstva -
  třetí řády,
 • 00:02:42 nebo vojenští kaplanové
  u vojska atd.
 • 00:02:45 Takže jakoby ta rozmanitost
 • 00:02:47 a vlastně, že to téma mi přijde,
  že nejde vyčerpat za celý život.
 • 00:02:54 -Slibuji s pevnou vírou a vůlí
  všemohoucímu a svatému Bohu, Otci,
 • 00:02:58 před přítomnými bratry
  do tvých rukou, bratře,
 • 00:03:03 generální ministře Jane,
 • 00:03:05 že budu žít po dobu 3 let
  v poslušnosti,
 • 00:03:09 bez vlastnictví a v čistotě.
 • 00:03:14 -Ono se o nich někdy mluví
 • 00:03:15 jako o nejmladší větvi
  františkánské rodiny.
 • 00:03:18 Ale vlastně papež
  je potvrdil až v roce 1528,
 • 00:03:23 několik století po působení
  Františka z Assisi.
 • 00:03:27 Jak je to s jejich vazbou
  na svatého Františka?
 • 00:03:31 -To bychom se museli právě vrátit
 • 00:03:33 už k tomu svatému
  Františkovi z Assisi,
 • 00:03:36 když on v roce 1209 jakoby
  zakládá ten františkánský řád.
 • 00:03:39 Když ho zakládal,
 • 00:03:41 tak vlastně nejdřív
  byla taková regule,
 • 00:03:44 jakoby řehole,
  kterou vytvořil pro ten řád.
 • 00:03:47 Ta byla vytvořena
  jenom z úryvků, jakoby z písma.
 • 00:03:50 Až potom byl vyzván svatými Otci,
 • 00:03:52 aby tuto primitivní
  reguli přepracoval.
 • 00:03:55 Nejdřív první vydání té regule
  je z roku 1221
 • 00:03:58 a to druhé z roku 1223.
 • 00:03:59 Ale jde zkrátka o to,
  že ta regule není stále konkrétní.
 • 00:04:03 V tom řádu, když potom
  ten svatý František umírá,
 • 00:04:06 tak ti bratři nevěděli,
  jak mají najednou žít,
 • 00:04:09 jakoby ten řeholní život -
  bez knih, bez majetku,
 • 00:04:12 a vznikaly tam rozpory.
 • 00:04:14 A jedna ta část
  se rozhodla přijímat
 • 00:04:16 jakoby ty zmírňující výklady,
  ty řehole svatého Františka,
 • 00:04:21 které vydávali jednotliví papežové.
 • 00:04:23 Například Quo elongati,
  bula - 1230, která říká,
 • 00:04:27 že ten majetek nepatří řádu,
  ale patří Svatému stolci,
 • 00:04:31 a je pouze tomu řádu propůjčován.
 • 00:04:34 A naopak, pak se našly
  radikální směry,
 • 00:04:36 nebo radikální část těch bratří,
 • 00:04:39 která chtěla dodržovat
 • 00:04:41 tu řeholi svatého Františka
  "sine glosa", beze změn.
 • 00:04:44 A právě...
 • 00:04:45 -Jestli do toho můžu skočit,
  to je vlastně Jméno růže.
 • 00:04:49 Kdo zná tento úžasný
  román Umberta Eca,
 • 00:04:51 tak tam je tento konflikt
  nádherně vykreslen.
 • 00:04:54 Ale promiňte,
  pane kolego, pokračujte.
 • 00:04:56 -Takže vlastně kapucíni...
  Máme dva základní směry.
 • 00:05:00 Ty, co přijímají
  ty zmírňující výklady.
 • 00:05:03 Z těch vznikají
  potom konventuálové.
 • 00:05:05 A ten hlavní směr,
 • 00:05:07 jakoby nejsilnější pro to 14.
  a potom 15. století,
 • 00:05:10 jsou observanti.
 • 00:05:12 Rok 1517 je takové důležité datum
  pro to františkánské hnutí.
 • 00:05:16 Papež Lev X. vydává
  bulu Ite et vos.
 • 00:05:19 Na základě toho všechny ty směry,
 • 00:05:22 které jakoby chtěly
  dodržovat tu řeholi
 • 00:05:24 svatého Františka beze změn,
  sjednotil do jednoho řádu.
 • 00:05:28 Takže vznikla spousta,
  dá se říci hloupě,
 • 00:05:31 blech v jednom pytli.
 • 00:05:32 A vlastně ten řád
  měl vnitřní pnutí.
 • 00:05:36 Nikdo nevěděl,
  jak to má pokračovat.
 • 00:05:39 A právě v tom observantském hnutí
  se našli bratři,
 • 00:05:43 kteří chtěli dodržovat
  tu Františkovu řeholi
 • 00:05:47 úplně co nejradikálněji.
 • 00:05:49 A právě ta radikalita
  a dodržování té řehole beze změn,
 • 00:05:53 tak tohle...
 • 00:05:55 A vlastně je to
  ta reforma toho řádu,
 • 00:05:57 o které mluvil pan profesor.
 • 00:05:59 Tak z toho vychází právě
  ten vznik toho kapucínského řádu.
 • 00:06:03 A proto oni berou za zakladatele
  toho svatého Františka z Assisi,
 • 00:06:08 jako svého zakladatele.
 • 00:06:10 Nepovažují za zakladatele
  právě tu první generaci bratří.
 • 00:06:13 -Ten řád, který založil
  svatý František z Assisi,
 • 00:06:16 tedy tzv. minorité,
  tak on měl,
 • 00:06:18 vlastně už do vínku dostal
 • 00:06:20 určitou schopnost
  neustálého štěpení.
 • 00:06:22 To je právě to,
  o čem tady pan kolega mluvil.
 • 00:06:25 Oni se štěpí
  a vlastně tou poslední větví
 • 00:06:27 z toho velkého štěpení
  je právě řád kapucínský.
 • 00:06:30 -Tam je pak otázka té misijní
  činnosti v tom českém prostředí,
 • 00:06:34 kdy na ty observanty vlastně,
 • 00:06:36 ke kterým patřil
  třeba Jan Kapistrán také,
 • 00:06:39 který působil
  v tom utrakvistickém prostředí,
 • 00:06:43 tak pak vlastně kapucíni
  také navazují podobným způsobem.
 • 00:06:47 Takže tam je, myslím,
 • 00:06:49 důležitý pro Čechy
  i tento moment.
 • 00:06:51 -Je to vůbec spiritualita,
  potom je to řádová tradice,
 • 00:06:55 na kterou oni navazují.
 • 00:06:57 To všechno
  je prostě františkánské.
 • 00:06:59 Koneckonců, i třeba cingulum,
  tedy opasek provazový,
 • 00:07:02 který nosí
  a který je vlastně stejný,
 • 00:07:05 jako má celá
  ta rodina františkánská.
 • 00:07:15 -První takový pokus o příchod
  kapucínů do českých zemí
 • 00:07:18 se vztahuje k roku 1575,
 • 00:07:20 kdy pražský arcibiskup
  Antonín Brus z Mohelnice
 • 00:07:25 si dopisuje
  se svatým Karlem Boromejským.
 • 00:07:30 Proč?
 • 00:07:31 Možná se potkali
  na zasedání tridentského koncilu.
 • 00:07:35 Také proto, že Karel Boromejský
  rehabilitoval kapucínský řád.
 • 00:07:40 Vzal je jaksi na milost,
  do své diecéze, v okamžiku,
 • 00:07:43 kdy kapucínský řád
  byl téměř před zrušením.
 • 00:07:48 A na tuto jeho snahu
  potom navazuje
 • 00:07:51 Zbyněk Berka z Lipé a Dubé,
 • 00:07:55 který v roce 1597
 • 00:07:58 píše generálnímu
  ministrovi Jeronýmovi
 • 00:08:02 a zároveň se obrací s prosbou
  na papeže Klementa VIII.
 • 00:08:07 Takovou klíčovou událostí
  byla potom květnová kapitula,
 • 00:08:13 v roce 1599,
 • 00:08:15 kdy tyto prosby pražského
  arcibiskupa dochází vyslyšení.
 • 00:08:21 Je pověřen svatý Vavřinec
  z Brindisi,
 • 00:08:25 společně s 12 bratřími,
  aby přišli do Prahy.
 • 00:08:29 To se stalo 13. listopadu 1599.
  Proč o tom mluvím?
 • 00:08:34 Protože souběžně
  s těmito jednáními
 • 00:08:37 toho pražského arcibiskupa
  probíhají jednání
 • 00:08:42 také Františka kardinála
  Ditrichštejna a jeho agenta,
 • 00:08:46 také s generálním vikářem
  Jeronýmem
 • 00:08:50 a také s papežem Klementem VIII.
 • 00:08:54 František Ditrichštejn
  potom oznamuje,
 • 00:08:57 že se mu podařil vyjednat
  kapucín pro dvě místa na Moravě.
 • 00:09:02 Víme zcela bezpečně,
  že tím prvním místem bylo Brno,
 • 00:09:06 kde se teď nacházíme.
 • 00:09:08 A v úmyslu kardinála
  potom byla Olomouc.
 • 00:09:12 -Ve vazbě na toho svatého
  Františka je důležité určitě to,
 • 00:09:16 že oni byli tzv. žebravý řád.
 • 00:09:18 Co si pod tím představit tehdy
  a co dnes?
 • 00:09:21 -Žebravý řád?
 • 00:09:22 No, jde o to, že oni vnímali,
 • 00:09:24 že ty kláštery, ty zahrady
 • 00:09:25 a všechny ty majetky
  nebyly jejich.
 • 00:09:27 Brali to
  jako obrovské privilegium,
 • 00:09:29 které dostali
  při tom tridentském koncilu.
 • 00:09:32 Žebravý řád -
  že ty prostředky získávali,
 • 00:09:34 jakoby tu obživu,
  částečně ze sbírek.
 • 00:09:36 Protože každý ten klášter
  měl tzv. žebravé obvody,
 • 00:09:40 kam vycházeli bratři sbírat.
 • 00:09:42 Většinou chodili do míst,
 • 00:09:44 kde třeba měli povinnost
  sloužit mši svatou, tzv. obsequia.
 • 00:09:48 Nešlo tedy jenom o ty sbírky,
  ale šlo o to,
 • 00:09:50 že třeba ten patron toho řádu,
  který založil ten řád,
 • 00:09:54 tak dal taky deputát,
 • 00:09:56 jakoby že z toho velkostatku
 • 00:09:57 dostávali určité množství
  chleba, piva, ryb, obilí.
 • 00:10:02 V dnešní době si myslím,
 • 00:10:04 že velice hezky využívají
  třeba ty budovy a ty prostory,
 • 00:10:08 které mají ve správě.
 • 00:10:11 Snaží se tam třeba
  pořádat kulturní akce.
 • 00:10:15 Tyto kulturní akce
  třeba využívají,
 • 00:10:18 jakoby výtěžky
  z těch kulturních akcí,
 • 00:10:20 třeba na tu charitativní činnost,
  kterou historicky podporovali,
 • 00:10:25 nebo pro sebe na opravy.
 • 00:10:26 -Já tady navážu trošičku právě
  v podobě té architektury na Vás,
 • 00:10:31 protože když se podíváme
 • 00:10:32 na kostel Santa Croce
  ve Florencii,
 • 00:10:35 tak tam je ten klasický půdorys
  s tím velkým množstvím kaplí,
 • 00:10:40 které tedy platili
  ti jednotliví donátoři,
 • 00:10:44 které samozřejmě vyzdobili
  přední umělci,
 • 00:10:46 ale na náklady nikoli řádů,
  ale na náklady vlastní.
 • 00:10:50 A ty kaple, které se vlastně
  přimykají k té chórové kapli,
 • 00:10:54 která není nijak výrazná,
 • 00:10:57 ukazuje tu důležitost
  těch donátorů,
 • 00:11:00 jak se tam opravdu
  prezentovali v tomto prostoru.
 • 00:11:03 A snad pro zajímavost,
 • 00:11:05 podobní donátoři
 • 00:11:07 se prezentovali u dominikánů
  i vlastně u karmelitánů.
 • 00:11:11 Takže chtěli mít
  tu jistotu spásy.
 • 00:11:15 -Do Čech přišli vlastně
  první kapucíni v roce 1599,
 • 00:11:18 tuším, koncem tohoto roku.
 • 00:11:20 Co víme o počátcích
  jejich působení?
 • 00:11:23 Do jakého prostředí
  vlastně přicházeli?
 • 00:11:26 -Z jejich hlediska
 • 00:11:27 to bylo samozřejmě prostředí
  velmi problémové,
 • 00:11:30 protože oni přichází do prostředí,
 • 00:11:32 kde je převaha
  utrakvistického obyvatelstva,
 • 00:11:35 tedy je to rudolfínská Praha.
 • 00:11:38 Navíc ještě je to situace,
 • 00:11:39 kdy se vlastně zostřuje
  takový konfesní boj,
 • 00:11:43 právě na přelomu
  16. a 17. století.
 • 00:11:46 Takže přichází do situace
  velmi rozjitřené.
 • 00:11:50 Oni si tedy u dnešní
  pražské Lorety,
 • 00:11:54 vlastně to je na okraji
  tehdejšího městečka Hradčany,
 • 00:11:58 staví svůj dům, svůj kostel.
 • 00:12:01 Dokáží strašným způsobem zaujmout.
 • 00:12:05 Teď myslím,
 • 00:12:06 jaksi strašně silným způsobem
 • 00:12:08 zaujmout to pražské
  obyvatelstvo třeba tím,
 • 00:12:11 že začnou pořádat něco,
 • 00:12:12 co bylo v Praze
  do té doby prakticky nevídané,
 • 00:12:15 a to byla procesí
  mrskačů - flagelantů.
 • 00:12:17 Takže pak se samozřejmě
  záznamy o nich objevují
 • 00:12:21 v nejrůznějších
  osobních poznámkách,
 • 00:12:23 protože tím pochopitelně
  dokázali zaujmout.
 • 00:12:26 Ale pochopitelně ten rozkvět,
 • 00:12:28 nejenom tohoto kláštera,
  ale i jiných,
 • 00:12:31 to je až doba pobělohorská.
 • 00:12:33 -Ano?
 • 00:12:34 -Je třeba říci,
 • 00:12:35 že nenacházeli vlastně příznivého
  slechu ani u Rudolfa II.,
 • 00:12:39 jak jsou známé
  ty historie o té nepřízni,
 • 00:12:42 kterou jim Rudolf II.
  vlastně projevoval.
 • 00:12:44 A to bylo katolické veličenstvo.
 • 00:12:47 Takže to opravdu neměli zřejmě
  jednoduché v tom počátku.
 • 00:12:50 V podstatě to,
  co budovali v té první fázi,
 • 00:12:54 vlastně neodpovídalo
 • 00:12:56 ještě těm pak přísným
  pravidlům podoby kláštera,
 • 00:13:00 protože to je ještě předtím,
 • 00:13:03 než Antonio z Pordenone
  stanovil ty prvky,
 • 00:13:07 které má mít kapucínský klášter.
 • 00:13:10 Takže ten klášter na Hradčanech,
  který byl budován,
 • 00:13:13 je vlastně budován
  ještě před těmi ustanoveními.
 • 00:13:25 -V okamžiku, kdy přišla
  nějaká skupina bratří do města,
 • 00:13:29 v tomto našem případě do Brna,
 • 00:13:32 tak vždycky v té první komunitě
  byl nějaký architekt,
 • 00:13:36 který vedl potom
  stavbu kostela, kláštera.
 • 00:13:40 Také proto,
 • 00:13:42 aby to všechno
  odpovídalo jednotnému vzoru.
 • 00:13:46 Ty naše kapucínské kostely
  jsou střídmější,
 • 00:13:50 co se týká architektury
  i co se týká výzdoby.
 • 00:13:53 Ale i tak v nich najdeme
  nějaké skvosty.
 • 00:13:57 Ten jeden je za mnou.
 • 00:13:59 To je ten oltářní obraz
  Nalezení svatého Kříže.
 • 00:14:03 Jeho autorem je nizozemský
  rytec a malíř Joachim Sandrart.
 • 00:14:12 Ten obraz on namaloval
  v roce 1655.
 • 00:14:16 My na něm vidíme císařovnu Helenu,
  matku císaře Konstantina.
 • 00:14:26 S nadsázkou o ní můžeme mluvit
  jako o takové první archeoložce,
 • 00:14:30 která v Jeruzalémě hledala kříž,
  na kterém byl ukřižován Ježíš.
 • 00:14:35 A to, co vidíme,
 • 00:14:38 je jakási zkouška pravosti
  Kristova kříže,
 • 00:14:41 když se jím dotýkají zemřelé ženy.
 • 00:14:44 A to, že ta žena
  byla několik dní v hrobě,
 • 00:14:47 vidíme také na těch postavách,
  které tam jsou,
 • 00:14:50 které si zacpávají nos.
 • 00:14:52 Ta císařovna Helena
 • 00:14:55 je tam doprovázena
  jeruzalémským biskupem Makariem.
 • 00:15:00 Možná taková zajímavost je,
 • 00:15:03 že ta tvář císařovny Heleny
 • 00:15:06 je vlastně portrétem
  Eleonory Gonzagové,
 • 00:15:10 třetí manželky císaře
  a českého krále Ferdinanda III.
 • 00:15:16 A potom tady v boční kapli
  svatého Františka
 • 00:15:20 je k vidění také relikviář,
 • 00:15:24 dar od kounického mistra
  Jiřího Barnabáše Orelliho.
 • 00:15:32 -Každý na první pohled,
  kdo je trošku zasvěcený,
 • 00:15:36 pozná v jakémkoliv městě,
 • 00:15:37 prakticky v celém
  katolickém světě,
 • 00:15:39 právě kapucínský kostel,
  protože ten má svoje pravidla.
 • 00:15:43 Je to vlastně stavba bez věží,
  maximálně sanktusník.
 • 00:15:46 A jinak - trojúhelníkový štít
  a velmi prostá stavba.
 • 00:15:50 Dokonce i vevnitř
  bývá velmi málo zdobená.
 • 00:15:53 -Můžu-li k tomu ještě...
 • 00:15:55 Tam jsou ještě taková pravidla
  o těch kaplích.
 • 00:15:58 Kaple mohly být
  zase podle velikosti.
 • 00:16:02 To pak je tedy,
  jestli těch 14, nebo těch 61.
 • 00:16:05 Jestli mariánská kaple u vchodu,
 • 00:16:08 nebo mariánská kaple
  uprostřed lodi.
 • 00:16:11 Pak je tam ještě
 • 00:16:13 to pravidlo toho přehrazení
  toho kněžiště tím oltářem,
 • 00:16:16 který odděluje tedy oratoř
  a ten prostor pro lid obecný.
 • 00:16:20 A zajímavé je,
 • 00:16:22 že ještě v tom transeptu
  někdy jsou zvláštní okna.
 • 00:16:26 Podobně je okno
  i v predele oltáře,
 • 00:16:30 aby mohli sledovat
  z oratoře bohoslužbu.
 • 00:16:33 Ta okna měla okenice,
 • 00:16:36 které se otevíraly
  v době bohoslužby.
 • 00:16:39 K tomu pak byl i ten řád
  toho vlastního kláštera,
 • 00:16:43 zase podle velikosti,
  jestli dvě křídla,
 • 00:16:46 nebo tři křídla.
 • 00:16:48 Protože to bylo
  podle počtu řeholníků,
 • 00:16:51 kdy dole vlastně
  byla kuchyně, refektář,
 • 00:16:54 a nahoře tedy byly
  ty prostory pro řeholníky.
 • 00:16:57 Takže ten řád toho kláštera
  byl velmi pevný.
 • 00:17:01 Odpovídal duchu
  té tradice minoritské.
 • 00:17:05 -Jak vlastně vypadala
 • 00:17:08 organizační struktura
  řádu kapucínů?
 • 00:17:11 -Hlavou toho celého řádu
  je generální ministr.
 • 00:17:15 Ten generální ministr vlastně
  ten titul získává až později,
 • 00:17:19 není to od roku 1528,
  ale až roku 1619.
 • 00:17:23 Protože původně ten řád
 • 00:17:25 byl podřízen
  jakoby konventuálskému řádu.
 • 00:17:28 Tomu generálnímu ministrovi
  pomáhá jakoby spravovat
 • 00:17:31 ten řád několik
  generálních definitorů.
 • 00:17:34 Jeden z těch generálních definitorů
 • 00:17:36 je zároveň třeba
  generální prokurátor.
 • 00:17:39 Ti generální definitoři
 • 00:17:40 ještě byli určováni
  podle jazykových oblastí,
 • 00:17:44 takže byl definitor
  pro německé oblasti,
 • 00:17:46 pro španělsky mluvící oblasti,
  pro francouzsky mluvící oblasti.
 • 00:17:50 A potom máme jakoby
  ty jednotlivé provincie,
 • 00:17:53 kde je právě
  zase provinční ministr,
 • 00:17:55 tentokrát provinční definitoři.
 • 00:17:57 A to se dělí zase na kustodie.
 • 00:17:59 Takže velmi pěkně
 • 00:18:00 mají propracovanou
  tu organizační strukturu.
 • 00:18:03 Ty konstituce přesně stanovují,
  kdo má jaká práva a povinnosti.
 • 00:18:07 -A kam v tomhle členění
  vlastně zapadají české země?
 • 00:18:10 -Samostatná česká provincie?
 • 00:18:12 -Ano.
 • 00:18:13 -To je až rok 1673.
 • 00:18:15 A právě když přišli kapucíni
  do Čech, roku 1599,
 • 00:18:18 tak nejdřív byl ustanoven
 • 00:18:20 tzv. česko-rakousko-štýrský
  generální komisariát.
 • 00:18:23 To je forma správy,
  která předchází provincii.
 • 00:18:26 Protože v místech,
 • 00:18:28 kde není třeba
  zajištěna ještě formace,
 • 00:18:31 je tam malý počet klášterů,
  malý počet bratří,
 • 00:18:34 tak se ustanovují takové
  přechodné správní formy.
 • 00:18:37 To je ten generální komisariát,
 • 00:18:40 kde se roku 1608
  oddělily ty štýrské,
 • 00:18:43 protože to bylo obrovské území,
 • 00:18:45 když si vlastně vezmeme
  vzdálenost z Prahy do Lublaně,
 • 00:18:48 tak velice těžké
  pro přesuny těch bratří.
 • 00:18:51 Takže potom máme
  česko-rakouskou provincii,
 • 00:18:54 která se právě roku 1673
 • 00:18:56 dělí na česko-moravskou
  i slezské konventy.
 • 00:18:59 Dokonce za Josefa II.
 • 00:19:02 ještě vzniká česká
  a moravská provincie.
 • 00:19:05 Takže vlastně je to velice...
 • 00:19:07 Těch klášterů tady bylo tolik,
 • 00:19:10 že dokonce mohli mít provincie
  pro Čechy a Moravu zvlášť.
 • 00:19:13 V té době už není Slezsko,
 • 00:19:15 protože to se oddělilo
  po prohrané válce s Prusy.
 • 00:19:26 -Sušice byla utrakvistická,
 • 00:19:29 v době husitství
  patřila k táborskému svazu.
 • 00:19:32 Po třicetileté válce tady byla
  docela neutěšená situace.
 • 00:19:40 Proto místní děkan
  a věřící žádali bratry,
 • 00:19:45 aby přišli
  a postavili si zde klášter,
 • 00:19:49 který pomůže takové duchovní
  obrodě místních obyvatel.
 • 00:19:55 Začala pomalu stavba.
 • 00:19:58 Nejprve byl položen
  základní kámen.
 • 00:20:02 To už je rok 1651.
 • 00:20:05 Přijel sem z Prahy kardinál Harrach
  posvětit ten základní kámen.
 • 00:20:12 A co se týká třeba vybavení,
 • 00:20:15 tak hned na začátku
  bratři dostali milostný obraz,
 • 00:20:20 který se stal potom
  cílem mnohých poutí.
 • 00:20:28 Vybavení kostela se radikálně
  obnovilo v roce 1771.
 • 00:20:34 V době největšího rozkvětu,
  takže někdy v polovině 18. století,
 • 00:20:40 v sušické komunitě
  bylo až 23 bratří.
 • 00:20:51 Potom po josefínských dekretech
  došlo ke ztenčení té komunity.
 • 00:20:56 Většinou ten počet se pohyboval
  do 10 členů.
 • 00:21:04 V podstatě až do roku 1950
  zde bratři požehnaně působili.
 • 00:21:09 Po roce 1950,
  jako i u ostatních klášterů,
 • 00:21:13 došlo k jeho likvidaci
  komunistickou mocí.
 • 00:21:19 Sušice byla takovým unikátem,
 • 00:21:23 protože soudruhům jaksi vypadla
  ze seznamu likvidovaných klášterů.
 • 00:21:29 Takže klášter byl zlikvidován
  o několik týdnů později
 • 00:21:34 než ty ostatní mužské kláštery.
 • 00:21:38 Naše provincie měla
  jak bratry německé národnosti,
 • 00:21:43 byť převažovali Češi,
 • 00:21:47 takže asi třetina naší provincie
  byla německé národnosti.
 • 00:21:53 Část z nich během
  druhé světové války
 • 00:21:57 byla nasazena na východní frontě.
 • 00:22:01 Asi 13 bratří ve válce padlo.
 • 00:22:11 -Kapucíni přicházejí
  do našeho prostředí v době,
 • 00:22:14 kdy tady také působí piaristé.
 • 00:22:17 Přicházejí pauláni,
  bosí karmelitáni.
 • 00:22:19 Působí tady samozřejmě a rozvíjejí
  svoji činnost hlavně jezuité.
 • 00:22:23 Jak oni fungovali v takovémto,
  dá se říci,
 • 00:22:25 konkurenčním prostředí?
 • 00:22:27 Jak si vydobývali
  to své pole působnosti?
 • 00:22:30 -Byli úspěšní,
  ale neměli to jednoduché.
 • 00:22:33 Teď tedy, řekněme,
  mluvíme o pobělohorském období.
 • 00:22:36 Měli samozřejmě nepřátele,
  právě tedy z řad některých řádů,
 • 00:22:42 především z řad
  Tovaryšstva Ježíšova.
 • 00:22:45 V Národním archivu v Praze je fond,
 • 00:22:47 který vlastně shromažďuje
  zbytky jezuitských archivů.
 • 00:22:51 Tam můžeme najít
 • 00:22:53 právě pěkné polemiky
  mezi jezuity a mezi kapucíny.
 • 00:22:57 Antipatie vůči kapucínům
  se projevovaly právě v tom.
 • 00:23:01 Ovšem ty antipatie
  nebyly pouze mezi řády.
 • 00:23:04 Ono to někdy bylo vázáno
  i přímo na osobnosti.
 • 00:23:07 Je znám vztah pražského
  arcibiskupa, kardinála Harracha,
 • 00:23:11 to byl pobělohorský
  významný arcibiskup,
 • 00:23:14 který měl opravdu velké problémy
  s jezuitským řádem.
 • 00:23:18 A on si právě mezi jinými řády
  hledal určitou protiváhu.
 • 00:23:22 A právě u pražských kapucínů
  si našel svého,
 • 00:23:26 já nevím, jestli řeknu správně,
 • 00:23:28 tajemníka, sekretáře,
  spolupracovníka Valeriana Magni.
 • 00:23:32 Ten vlastně představoval
 • 00:23:36 takovou tu kapucínskou spojku
  na arcibiskupa.
 • 00:23:40 Pochopitelně, ta antipatie
  arcibiskup - jezuité
 • 00:23:44 se pak ještě víc přenáší
 • 00:23:46 a posiluje antipatii
  jezuité - kapucíni.
 • 00:23:49 -Už jsme tady několikrát
  zmínili pražskou Loretu,
 • 00:23:53 kostel Panny Marie Královny andělů.
 • 00:23:56 On je spojen s jednou záležitostí,
 • 00:23:59 která je aktuální
  hlavně v čase Vánoc,
 • 00:24:02 a to je betlém,
 • 00:24:04 spojený vlastně tedy
  s tou pražskou Loretou.
 • 00:24:07 Co o něm víme, ze kdy pochází?
 • 00:24:10 -Tam je zajímavé, že ta úcta
  k narození Ježíšově
 • 00:24:14 je spojena
  s františkánskou tradicí.
 • 00:24:16 Tam si myslím, že se to přenáší.
 • 00:24:19 Protože dokonce Giotto
  na té slavné fresce v Assisi
 • 00:24:23 má ten zázrak o Vánocích,
 • 00:24:27 kdy svatý František nechal
  přivést vola a osla do chrámu.
 • 00:24:32 Tam jaksi se modlil
  a všichni viděli,
 • 00:24:37 že má v rukou jezulátko.
 • 00:24:39 Takže tam si myslím,
 • 00:24:41 že ta tradice kapucínů
 • 00:24:43 se odděluje právě
  od toho svatého Františka.
 • 00:24:46 Ty jesle, které tam jsou,
  ty jsou zvláštní.
 • 00:24:50 Jsou to tzv. neapolské jesle.
  Jsou z poloviny 18. století.
 • 00:24:54 Jsou vlastně dělány tím způsobem,
  že je tam i ten moment té almužny,
 • 00:25:00 protože tomu řádu byly dávány
  oděvy od různých vznešených lidí.
 • 00:25:05 Oni vlastně použili
  tyto oděvy na tento betlém,
 • 00:25:08 kdy na kostru jsou dávány látky,
  které jsou napuštěny olejem.
 • 00:25:13 Takže je to takový
  zvláštní betlém.
 • 00:25:16 A samozřejmě je to spojeno
  i s tou almužnou,
 • 00:25:19 protože přirozeně,
 • 00:25:21 když lidé navštěvovali
  takový betlém,
 • 00:25:23 tak poskytovali tedy určité dary.
 • 00:25:26 -Ono vlastně, s pražskou
  Loretou na Hradčanech,
 • 00:25:30 s kostelem Panny Marie
  Královny andělů,
 • 00:25:33 je ještě spojena jedna záležitost,
 • 00:25:35 a to je nedávný
  umělecko-historický průzkum
 • 00:25:38 té kapucínské hrobky.
 • 00:25:40 Co se tam objevilo?
 • 00:25:41 -Tam se objevily
 • 00:25:43 pozoruhodné nástěnné malby
  takového toho typu chiaroscura,
 • 00:25:47 to znamená, že to je
  malováno pouze dvěma tóny.
 • 00:25:51 Je to cyklus "ars moriendi".
 • 00:25:54 To je cyklus, který je už
  od středověku velmi četný.
 • 00:25:58 Jsou tam různá témata.
  Témata smrti.
 • 00:26:03 To vzkříšení Lazara
  je dokonce komponováno
 • 00:26:07 podle grafického listu
  slavného Rembrandta.
 • 00:26:10 Podle leptu Rembrandtova.
 • 00:26:13 Je to velmi raná reakce
  na ten list.
 • 00:26:16 A jinak jsou tam
  pozoruhodné motivy,
 • 00:26:19 třeba jeden,
  kterému říkáme "homo bulla".
 • 00:26:22 To je smrtka vypouštějící bublinky.
 • 00:26:24 To je symbol marnosti.
 • 00:26:26 Takže opravdu tady máme
  před sebou jedinečnou záležitost.
 • 00:26:31 Ale tady je třeba říci,
 • 00:26:33 že i toto je v tradicích
  toho františkánského řádu.
 • 00:26:36 Známe třeba příklad
  z Jindřichova Hradce,
 • 00:26:39 kde byla taky takováto
  smrtelná kaple.
 • 00:26:41 Možná bych k tomu ještě dodal,
 • 00:26:44 že na druhou stranu,
  když jsme vzpomínali tu Loretu,
 • 00:26:47 tak u františkánů,
  ale i u kapucínů
 • 00:26:49 byla silná mariánská úcta.
 • 00:26:51 O tom svědčí
  některé středověké sochy.
 • 00:26:54 To je zajímavé,
 • 00:26:56 ty středověké věci,
  které ukazují určitou kontinuitu,
 • 00:27:00 jako je krásná středověká socha
  v Brně ze 14. století,
 • 00:27:04 nebo pověstná
  Panna Marie Rottenburská,
 • 00:27:07 která hraje ovšem
  tu protireformační roli,
 • 00:27:10 protože to měla být socha
  zneuctěná protestanty,
 • 00:27:14 nebo zázračný obraz
  Panny Marie Sušické,
 • 00:27:18 která taky hraje
  tu roli Mater domus,
 • 00:27:22 právě v tom sušickém klášteře.
 • 00:27:28 -Zde v Sušici,
 • 00:27:30 v našem klášterním kostele
  svatého Felixe,
 • 00:27:33 je asi nejzajímavější obraz,
 • 00:27:35 milostný obraz
  Panny Marie Bolestné.
 • 00:27:38 Obraz se vztahuje k události
 • 00:27:41 v rodině hraběte Jindřicha
  Michaela Hyzrle z Chodů,
 • 00:27:46 který tento obraz věnoval
  své manželce Eleonoře Alžbětě.
 • 00:27:53 A vlastně v den narození syna
  došlo k zázraku,
 • 00:27:58 protože ta manželka
  si obraz umístila do místnosti,
 • 00:28:02 kde mělo dojít k porodu.
 • 00:28:05 Chlapeček, když se narodil,
  tak nedýchal.
 • 00:28:08 A vlastně v průběhu celého porodu
 • 00:28:11 se hrabě modlil pod obrazem
  Panny Marie Bolestné,
 • 00:28:15 pod tímto obrazem.
 • 00:28:17 Došlo k zázraku,
 • 00:28:20 kdy, ačkoli synek
  nejevil známky života,
 • 00:28:22 tak otec,
  když na něj potom dechnul,
 • 00:28:25 tak on začal také dýchat.
 • 00:28:28 Poté, co došlo k těmto událostem,
 • 00:28:31 tak se tito manželé
  rozhodli věnovat tento obraz
 • 00:28:35 nově vzniklému klášteru
  kapucínů v Sušici.
 • 00:28:39 Bratři potom ten obraz,
  když byl kostel postavený,
 • 00:28:43 vystavili.
 • 00:28:45 A vlastně začali k němu chodit
  procesí z blízkého okolí.
 • 00:28:49 Na základě modliteb
  u tohoto obrazu
 • 00:28:53 došlo k několika zázrakům -
  uzdravení,
 • 00:28:56 vlastně většinou
  dochází k uzdravení.
 • 00:29:06 -My jsme narazili na to téma
  "ars moriendi".
 • 00:29:09 To je velké barokní téma.
 • 00:29:11 Jak to je s jeho vazbou
  právě na kapucínský řád?
 • 00:29:15 -Ten termín "ars moriendi",
  tedy "umění umírat",
 • 00:29:18 je jediné umění,
 • 00:29:20 jak se psalo
  v dobových příručkách,
 • 00:29:22 které má tu nevýhodu,
 • 00:29:24 že se mu člověk
  nemůže jaksi prakticky naučit,
 • 00:29:27 že si to prakticky
  vyzkouší pouze jednou.
 • 00:29:30 Toto samozřejmě byl vlastně
  způsob přípravy na smrt,
 • 00:29:34 který je už od středověku
  poměrně obvyklý v Evropě,
 • 00:29:38 v té evropské kulturní,
  literární tradici.
 • 00:29:41 To, že se objevuje
  v tomto prostředí kapucínském,
 • 00:29:46 je zcela přirozené,
 • 00:29:48 protože pochopitelně
  poslední věci člověka, jeho smrt,
 • 00:29:52 ale především otázka spásy duše,
 • 00:29:55 byla pro každý barokní řád
  nesmírně významnou záležitostí.
 • 00:29:59 -Je to tady, ta obliba,
 • 00:30:01 podobně jako u observantů,
  těch katolických rodin,
 • 00:30:05 které si zřizovaly krypty
  právě u kapucínů.
 • 00:30:08 To vidíme, to je vlastně
  jeden z momentů...
 • 00:30:11 U observantů to bylo jasné
  přihlášení se ke katolické církvi,
 • 00:30:15 ale tady vidíme,
 • 00:30:17 že to byly takové přední rody
 • 00:30:19 jako Colloredo-Mansfeldové
  v Opočně, Nosticové v Sokolově,
 • 00:30:23 Lobkowiczové v Roudnici.
 • 00:30:26 A mohli bychom jmenovat
  další a další rody, které...
 • 00:30:30 A nakonec slavná
  kapucínská krypta ve Vídni,
 • 00:30:34 kde ten model císařský
 • 00:30:37 zřejmě inspiroval
  právě ty ostatní rody.
 • 00:31:40 -Smrt je,
  nebo pohřeb je v době baroka
 • 00:31:42 reprezentativní záležitostí.
 • 00:31:44 Záležitostí společenské prestiže.
 • 00:31:47 Jestliže ten jedinec
  chce dát najevo tu pokoru,
 • 00:31:50 tak on vlastně
  opovrhne touto prestiží.
 • 00:31:54 Nechá obléknout své mrtvé tělo
  do kapucínského hábitu
 • 00:31:59 a nechá se velice prostě,
 • 00:32:01 jednoduše pohřbít
  v té kapucínské hrobce.
 • 00:32:04 Takže to je vlastně
 • 00:32:07 součást i takového
  toho očekávání vzkříšení,
 • 00:32:10 které má mít větší šanci,
 • 00:32:13 poté, co člověk prokáže
  právě tu poníženost, tu prostotu.
 • 00:32:17 -V téhle souvislosti
 • 00:32:18 je velmi známá
  i kapucínská krypta v Brně,
 • 00:32:21 která je přístupná,
 • 00:32:23 kde leží mrtví kapucíni jenom
  s těmi dvěma cihlami pod hlavou.
 • 00:32:28 To byl obvyklý způsob pohřbívání,
  takto bez rakví?
 • 00:32:31 -No, obvyklý...
 • 00:32:33 Ono v podstatě ve středověku
 • 00:32:35 bychom našli způsob pohřbívání
  bez rakví obecně.
 • 00:32:39 -Ale konkrétně
  v případě kapucínů...
 • 00:32:42 -V raném novověku
  se ty rakve samozřejmě používají.
 • 00:32:45 A pozor, když už mluvíme o Brně,
 • 00:32:48 musíme rozlišovat
  jednotlivé části té krypty.
 • 00:32:51 Protože velká část krypty,
  to jsou příznivci řádu,
 • 00:32:54 případně členové
  nějakých těch kapucínských,
 • 00:32:56 náboženských bratrstev
  třetího řádu.
 • 00:32:59 A ti jsou v rakvích.
 • 00:33:00 Tam jsou ty rakve
  vlastně jenom zadělané sklem.
 • 00:33:03 Nemají víko.
  Leží tam v rakvích.
 • 00:33:05 Ale to, o čem tady padla řeč,
 • 00:33:07 tak to je vlastní krypta
  pohřbených kapucínů,
 • 00:33:09 kteří jsou skutečně
  v té rakvi přineseni,
 • 00:33:12 je vytaženo to dno
 • 00:33:13 a oni tam potom vlastně
 • 00:33:15 jsou pohřbeni právě
  v té maximální prostotě,
 • 00:33:18 jenom ve svém hábitu.
 • 00:33:19 Je to tedy nesmírně
  působivá záležitost.
 • 00:33:26 -Možná jenom ti bratři,
  kteří byli víc jak 50 let v řádu,
 • 00:33:32 tak dostali do rukou
  takový dřevěný kříž.
 • 00:33:36 Tato naše brněnská
  kapucínská hrobka
 • 00:33:39 byla vlastně vybudována
  hned společně s kostelem.
 • 00:33:43 Už v tom roce 1656
  máme nějaké zmínky v kronikách.
 • 00:33:48 A potom byla rozšířena
  na začátku 18. století,
 • 00:33:53 právě díky dobrodincům,
  rodině Grimmů.
 • 00:33:57 Celkem je tady pohřbeno
  přes 250 lidí,
 • 00:34:02 z toho 153 bratří.
 • 00:34:08 Do dnešního dne
  se nám zachovalo 41 mumií.
 • 00:34:13 To samozřejmě nebyl nějaký úmysl,
 • 00:34:16 aby tady vlastně ta těla
  byla mumifikována.
 • 00:34:20 Ale kvůli systému průduchů
  a také geologickému podloží
 • 00:34:24 se prostě tak stalo.
 • 00:34:26 Pohřbívání v této hrobce
  skončilo kvůli výnosu Josefa II.,
 • 00:34:31 asi v roce 1787.
 • 00:34:34 Od té doby jsou bratři pohřbíváni
  na Ústředním hřbitově v Brně.
 • 00:34:40 -Jak se to vlastně přihodilo,
 • 00:34:42 že Habsburkové, panující dynastie,
 • 00:34:45 se takto přiklonili
  ke kapucínskému řádu?
 • 00:34:47 Od kdy vlastně se nechávají
  pohřbívat v této kryptě?
 • 00:34:50 -Ono je to dané...
 • 00:34:52 Ta úcta, nebo spolupráce
 • 00:34:55 mezi kapucíny
  a tou panovnickou rodinou,
 • 00:34:58 je dána už vlastně přes ty ženy,
  přes ty panovnice,
 • 00:35:02 které často v tom 17. století
  a na počátku 18. století
 • 00:35:06 byly Gonzagovny, z Mantovy.
 • 00:35:08 V Mantově byl jeden z významných
  kapucínských klášterů.
 • 00:35:12 Už od 16. století.
 • 00:35:14 Ty Gonzagovny znaly
  ty kapucíny už odtamtud.
 • 00:35:17 Takže potom,
  když kapucíni pronikají za Alpy,
 • 00:35:20 v tom 17. století,
 • 00:35:22 tak vlastně pokračují
  v té rodové tradici
 • 00:35:25 a začnou je podporovat.
 • 00:35:27 Ty ženy napomohly tomu,
 • 00:35:30 že je začne podporovat
  i ten panovník.
 • 00:35:32 Ale je to dané
  samozřejmě také tím,
 • 00:35:34 že ti kapucíni byli vnímáni
  jako protireformační řád,
 • 00:35:39 takže vlastně kromě těch jezuitů,
 • 00:35:42 hlavně ti kapucíni měli
  jakoby obracet to obyvatelstvo
 • 00:35:47 na tu pravou víru, na tu víru,
  která byla společná s panovníkem.
 • 00:35:51 A ten panovník právě toto viděl,
  tak je podporoval.
 • 00:35:55 A oni mu na oplátku
  nejen poskytovali,
 • 00:35:57 že se starali o spásu těch duší,
  že se modlili,
 • 00:36:00 a ta slavná vídeňská hrobka,
 • 00:36:02 ale třeba působili
  jako vojenští kaplanové.
 • 00:36:05 Známý je příklad Marka z Aviana
  nebo svatého Vavřince z Brindisi.
 • 00:36:09 Působili v diplomatických
  službách těch panovníků.
 • 00:36:12 Například Valerian Magni,
  Diego Quiroga.
 • 00:36:15 Zase - to není jenom záležitost
  té české provincie.
 • 00:36:18 Kapucíni v této době
 • 00:36:20 působí v těch diplomatických
  službách jak například ve Francii,
 • 00:36:24 tam je známý příklad
  bratra Josefa,
 • 00:36:26 tzv. "šedé eminence".
 • 00:36:28 -U toho bychom se mohli zastavit.
 • 00:36:30 Právě to označení
  "šedá eminence" je zajímavé.
 • 00:36:33 Jak on zasáhl třeba do českých
  nebo středoevropských dějin?
 • 00:36:37 -Přímo jakoby do těch
  středoevropských dějin vlastně...
 • 00:36:40 On byl jakoby spolupracovník,
  zpovědník kardinála Richelieu,
 • 00:36:45 který řídil v této době
  jakoby tu francouzskou politiku.
 • 00:36:48 On souhlasil s jeho názorem,
 • 00:36:51 že i když jsou
  Habsburkové katolíci,
 • 00:36:53 jsou to naši političtí odpůrci.
 • 00:36:56 Přivedl tu Francii
  na tu stranu protihabsburskou.
 • 00:37:00 A vlastně například
  známý v literatuře
 • 00:37:03 je jeho podíl na řezenských
  jednáních v roce 1630,
 • 00:37:07 kde se velice snažil
 • 00:37:09 o odstranění
  Albrechta z Valdštejna.
 • 00:37:11 Ale tam právě
  promlouvali do toho
 • 00:37:13 ti další kapucínští diplomaté.
 • 00:37:15 -Je taková ironie,
 • 00:37:16 že Valdštejn nakonec
  skončil také pohřben u kapucínů.
 • 00:37:24 -Bratři byli zváni jako kazatelé,
 • 00:37:26 slavnostní kazatelé
  ke svatému Jakubovi,
 • 00:37:29 ke svatému Tomáši,
  také ke svatému Leopoldovi.
 • 00:37:33 Také vykonávali zpovědní službu,
  lidové misie.
 • 00:37:40 Možná je taková zajímavost,
 • 00:37:42 že tady v Brně
 • 00:37:45 měli také svou valchu,
  soukenickou dílnu, rybí sádky.
 • 00:37:49 Možná takovou výraznou postavou
  byl také bratr Metoděj Frank,
 • 00:37:55 který působil
  na brněnském ústředním hřbitově.
 • 00:38:00 Je to k neuvěření,
 • 00:38:02 ale podle záznamů charity
 • 00:38:04 za svůj život pohřbil
  přes 69 tisíc lidí.
 • 00:38:11 Čemu se věnujeme dnes,
  tato komunita?
 • 00:38:15 Nás je tady 5 bratří.
 • 00:38:18 Většinou se věnujeme
  zpovědní službě,
 • 00:38:22 také duchovnímu doprovázení.
 • 00:38:25 Jeden z nás tady také
  pořádá takové duchovní úmluvy.
 • 00:38:30 Další takovou oblastí,
  kterou se bratří zabývají,
 • 00:38:35 tak je duchovní doprovázení
  sester a také terciářů.
 • 00:38:42 -Kapucíni měli své podporovatele
  z řad panovnické dynastie,
 • 00:38:46 z řad šlechty,
 • 00:38:48 na to, že byli asi atraktivní
  právě tím akcentem na pokoru.
 • 00:38:52 Ale co měli dalšího,
  čím přitahovali ty své mecenáše?
 • 00:38:56 Čím byli zajímavější
  pro ně než třeba jezuité?
 • 00:39:00 -Pokud budeme mluvit
 • 00:39:02 o těch šlechtických
  podporovatelích,
 • 00:39:04 tak pro ně byli zajímaví
  finanční nenáročností.
 • 00:39:07 Protože vybudovat klášter kapucínů
  a vybudovat klášter jezuitů
 • 00:39:12 a poskytnout mu zázemí,
  deputát a další věci...
 • 00:39:15 Ty částky spojené s kapucíny
  pro ně byly daleko nižší.
 • 00:39:19 Takže uvažovali takhle
  velice prakticky.
 • 00:39:22 A opravdu
  se to v té korespondenci objevuje,
 • 00:39:25 u těch zakladatelů, těch konventů.
 • 00:39:28 A potom ta stavební nenáročnost,
  vybuduje se to rychle.
 • 00:39:32 Zase - nabízejí těm šlechticům
  spásu té duše,
 • 00:39:36 péči o tu rodinnou hrobku.
 • 00:39:38 Nabízejí, že budou duchovně
  působit na tom panství.
 • 00:39:42 Zapojení do té pietas austriaca,
 • 00:39:45 když panovník podporoval,
  tak budu podporovat také.
 • 00:39:48 -Na druhou stranu se jim odvděčili
  ti někteří donátoři právě tím,
 • 00:39:53 že darovali opravdu
  vynikající umělecká díla.
 • 00:39:56 Například v Brně ten krásný obraz
  Nalezení svatého Kříže
 • 00:39:59 od slavného malíře
  Joachima von Sandrarta.
 • 00:40:02 To samé v Chrudimi.
 • 00:40:04 V Litoměřicích -
  i když dneska ve špatném stavu,
 • 00:40:07 obrazy slavného mnichovského
  malíře Tobiase Pocka.
 • 00:40:11 I v tom kapucínském prostředí
 • 00:40:14 se tedy setkáváme opravdu
  s vynikajícími uměleckými díly.
 • 00:40:18 Ale tam to může být opravdu
 • 00:40:20 nějaký ten jakoby hluboký vztah
  toho donátora,
 • 00:40:23 že jim chce dát prostě
  takovéto dílo.
 • 00:40:25 -Ovšem ta obecná lacinost,
  to mě zaujalo.
 • 00:40:28 Já bych dal příklad konkrétní.
 • 00:40:30 Není to tedy přímo o kapucínech,
 • 00:40:32 je to o františkánech,
  nebo observantech.
 • 00:40:34 Ale je to taková věc,
 • 00:40:36 že v Hostinném byla vlastně
  projektována jezuitská kolej.
 • 00:40:40 Ale právě proto,
 • 00:40:41 že měla být zabezpečena
  tedy relativně málo,
 • 00:40:44 tak jezuité tím opovrhli
 • 00:40:46 a nakonec tam právě
  přicházejí františkáni.
 • 00:40:48 Čili zase z té františkánské rodiny
  jeden řád, který také v podstatě,
 • 00:40:53 jako kapucíni,
  byl řádem prostým a laciným.
 • 00:40:55 -Já bych k tomu
  chtěl jenom podotknout,
 • 00:40:58 k té výzdobě těch kostelů.
 • 00:40:59 Myslím si, že to částečně
  jde proti duchu
 • 00:41:02 té františkánské spirituality
  u těch kapucínů.
 • 00:41:05 To si sami kapucíni
  v té době uvědomovali.
 • 00:41:08 Třeba i psali těm svým donátorům,
 • 00:41:11 že nechtějí takhle bohaté oltáře
  a takto bohatou výzdobu.
 • 00:41:16 Ale třeba v Mikulově,
 • 00:41:19 právě tento konkrétní případ,
  kdy se zakládal konvent,
 • 00:41:23 tak František z Ditrichštejna,
  kardinál,
 • 00:41:26 jim jenom prostě odpověděl:
 • 00:41:28 Klášter je můj.
 • 00:41:30 Všechno je moje,
  co se tam nachází.
 • 00:41:32 A bude tam toto.
 • 00:41:34 A tím veškerá korespondence
  k tomuto problému končí.
 • 00:41:37 Protože oni si sami uvědomovali,
 • 00:41:39 že potřebují
  takto mocného podporovatele.
 • 00:41:42 Takže vlastně tady
  jde ten limit té prostoty,
 • 00:41:44 aby v tom prostoru chtěl žít
  svatý František z Assisi,
 • 00:41:48 se říká, proti těm přáním
  těch patronů,
 • 00:41:50 kteří nakonec museli převýšit,
 • 00:41:52 protože tu praktičnost
  si sami kapucíni uvědomovali.
 • 00:41:56 -Právě je zajímavé,
  že skutečně ta prostota,
 • 00:41:59 já tady navážu na kolegu,
 • 00:42:01 lákala oslavit tam,
  viz Giotto v Assisi,
 • 00:42:04 viz třeba tyto obrazy
  Škrétovy či Pockovy
 • 00:42:08 v těch kapucínských klášterech.
 • 00:42:11 Takže tam je možná
  trošičku rozpor,
 • 00:42:14 na druhé straně je to,
 • 00:42:16 tak jako u jezuitů -
  ad maiorem Dei gloriam.
 • 00:42:26 -V současnosti
  jsme tady tři bratři.
 • 00:42:30 Náš život, který tady provádíme...
 • 00:42:34 To zásadní, to, co tady chceme
  dělat, je ten život sám.
 • 00:42:46 Řekl bych, že se učíme
  mít rádi Boha a lidi.
 • 00:42:49 Takhle zjednodušeně.
  To ostatní z tohoto potom vychází.
 • 00:42:53 Snažíme se společně scházet,
  modlit se společně.
 • 00:42:58 Bez Boha bychom nedokázali
  mít ani rád jeden druhého,
 • 00:43:03 nebo vůbec druhé lidi.
 • 00:43:09 Takže to je takový ten základ
  pro nás jako pro kapucíny.
 • 00:43:14 Ten život s Bohem, být mu blízko.
 • 00:43:17 A pak vlastně i ten společný život
  nás jako bratří tady v komunitě.
 • 00:43:27 Z toho pak vychází
  ta naše činnost nějak navenek.
 • 00:43:31 Tu naši činnost bych mohl rozdělit
  na tři takové oblasti.
 • 00:43:35 Jednak ten současný klášter
  dávat nějak do pořádku.
 • 00:43:41 Ten náš počet pro to
  není nijak dostačující.
 • 00:43:45 Takže jednak udržení toho kláštera,
  aby to nějak fungovalo.
 • 00:43:49 Aby zde bylo aspoň nějak čisto,
  aspoň takový ten mužský pořádek.
 • 00:43:54 A pak další oblastí je taková
  duchovní výpomoc tady v okolí,
 • 00:44:01 vlastně v rámci farností,
  které se tady různě nacházejí.
 • 00:44:05 Takže jezdíme třeba
  do okolí sloužit mše svaté.
 • 00:44:09 Vůbec lidé, kteří přichází
  k nám do kostela,
 • 00:44:12 tak jim se věnovat,
  zpovídání nebo duchovní rozhovory.
 • 00:44:16 Prostě být takhle s lidmi,
  kde je potřeba.
 • 00:44:20 To je taková ta výpomoc.
 • 00:44:22 A pak další - tak to je,
  že se snažíme tento klášter...
 • 00:44:28 Právě pro nás tři
  by to ani nemělo smysl.
 • 00:44:31 My bychom ho takto velký
  nepotřebovali pro sebe.
 • 00:44:34 Každému stačí malá prostora.
 • 00:44:38 Ale tím, že to máme
  jako to dědictví předků,
 • 00:44:42 tak se to snažíme nějak
  dát k dispozici i pro to okolí.
 • 00:44:47 Takže jednak
  sem přijíždějí rodiny...
 • 00:44:51 Nebo vůbec, rozdělil bych to
  na dvě kategorie.
 • 00:44:56 Lidé, kteří sem třeba chtějí
  přijet jako do ticha,
 • 00:44:59 mají možnost sem jít třeba
  do kostela, modlit se tady,
 • 00:45:03 ztišit se,
 • 00:45:04 nebo setkat se s někým z nás,
  z bratří, nebo jít do okolí,
 • 00:45:08 do přírody,
  takže duchovně si oddechnout.
 • 00:45:11 Nebo prostě rodiny,
  které jsou třeba početnější,
 • 00:45:14 nemohly by jet někam daleko
  na nějakou dovolenou,
 • 00:45:18 tak prostě přijedou sem,
 • 00:45:19 tady jsou s námi v klášteře,
  mají tady jakési zázemí.
 • 00:45:23 -Pokora je jedna věc a skromnost,
 • 00:45:26 ale druhá věc je praktický
  vliv třeba na politické dění.
 • 00:45:30 Asi bychom se měli zastavit
  ještě minimálně u jedné osobnosti,
 • 00:45:34 které se přezdívá
  "zachránce Evropy",
 • 00:45:36 míněno tedy zachránce před Turky,
  a to je Marek z Aviana.
 • 00:45:40 Co o něm víme? Kdo to byl?
 • 00:45:41 -Byl to kapucín, vídeňský kapucín,
  který se proslavil,
 • 00:45:45 on byl kazatel
  poměrně významný a známý,
 • 00:45:49 proslavil se v jednom
  z nejkritičtějších okamžiků,
 • 00:45:52 roku 1683,
 • 00:45:54 kdy byla obležena Vídeň
  osmanskými vojsky.
 • 00:45:58 Turci v podstatě
  chystali tu rozhodnou bitvu.
 • 00:46:01 K ní se zase naopak tedy sjížděla
  vojska katolická, nebo křesťanská.
 • 00:46:06 Dochází k situaci,
  kdy podle skutečnosti,
 • 00:46:10 zřejmě je to potom
  také hodně legendizované,
 • 00:46:15 on pronese prostě plamenné kázání
  v kostelíku na Kalmbergu,
 • 00:46:19 to je vrch u Vídně,
 • 00:46:21 pod nímž se potom
  ta bitva odehraje.
 • 00:46:24 On vlastně má tedy
  motivovat ty křesťanské...
 • 00:46:27 Je to ovšem legenda,
 • 00:46:29 kterou najdeme třeba
  i u bělohorské bitvy.
 • 00:46:32 Tam zase je Dominik a Jesu Maria.
 • 00:46:34 -Karmelitán.
 • 00:46:35 -Ano, karmelitán.
  Čili to je zase jiný řád.
 • 00:46:38 Ale je to prostě to roznícení
 • 00:46:40 té křesťanské odvahy
  vůči tomu nepříteli.
 • 00:46:45 -Možná je třeba
  k tomu ještě dodat,
 • 00:46:48 že Jan Kapistrán u Bělehradu
 • 00:46:50 vlastně podobným způsobem
  rozněcoval,
 • 00:46:52 jestli tam není určitý model
  možná právě tohoto...
 • 00:46:55 -Minimálně legendistický.
 • 00:46:57 -A samozřejmě tam pak hraje roli
  i ta mariánská komponenta.
 • 00:47:01 Ostatně svátek jména Panny Marie
  je tedy spojen s tím vítězstvím.
 • 00:47:06 -12. září.
 • 00:47:07 -12. září.
 • 00:47:08 -Září, přesně tak.
 • 00:47:10 -Kapucíni moderní doby
 • 00:47:12 už se projevují spíše
  v trochu jiných oblastech.
 • 00:47:15 Napadá mě Francouz Abbé Pierre,
  zakladatel Emauzského hnutí,
 • 00:47:20 které pečuje o bezdomovce.
 • 00:47:22 Co vlastně víme o jeho osudu?
 • 00:47:25 Jak bychom mohli přiblížit
  tuhle zajímavou osobnost,
 • 00:47:28 která, tuším,
 • 00:47:29 v anketě o největšího Francouze
 • 00:47:31 se umístila někde
  na 2. nebo na 3. místě?
 • 00:47:34 -Co o něm vím,
  tak je to vlastně člověk,
 • 00:47:37 který opět jaksi reaguje,
 • 00:47:39 tak, jako kapucíni
  vždycky reagovali,
 • 00:47:41 na výzvy doby, na podněty doby.
 • 00:47:44 Prostě je to to Františkovo:
 • 00:47:47 Co jsi mému nejmenšímu udělal,
  mně jsi udělal.
 • 00:47:52 Já si myslím,
 • 00:47:53 že je to zcela v intencích
  té řehole a toho vztahu,
 • 00:47:57 který jaksi máme - od minoritů,
  přes observanty a kapucíny.
 • 00:48:03 Takže je to muž velmi úctyhodný,
  plnící prostě to,
 • 00:48:09 co je v té řeholi
  svatého Františka,
 • 00:48:13 napodobuje vlastně
  svatého Františka.
 • 00:48:16 Takže to je na tom to cenné.
 • 00:48:21 A nebojí se ty věci ukázat a říci.
 • 00:48:24 Protože dneska se některé věci
  prostě neukazují.
 • 00:48:28 Je opravdu jaksi hrdé,
  jak on to činí.
 • 00:48:32 -Když se vrátíme
  do českého prostředí,
 • 00:48:34 tak tady samozřejmě je situace
  jiná než třeba ve Francii,
 • 00:48:38 protože jednak josefínské reformy
  postihly kapucínský řád,
 • 00:48:42 pak samozřejmě v nové době
  represe v 50. letech.
 • 00:48:45 Ale jak to vypadá vlastně
  s aktivitami toho řádu dnes,
 • 00:48:49 na počátku 21. století?
 • 00:48:51 -Oni pokračují, řekl bych,
  v té historické tradici.
 • 00:48:55 Zaměřují se na obyvatelstvo,
  které je buď dlouhodobě,
 • 00:49:01 nebo částečně třeba
  od společnosti odpojeno.
 • 00:49:05 Takže duchovně působí ve věznicích,
 • 00:49:08 duchovně - pastoračně
  působí v nemocnicích,
 • 00:49:11 zaměřují se na mládež.
 • 00:49:13 Mají další a další aktivity,
 • 00:49:15 které odpovídají
  té současné době.
 • 00:49:17 Zajímavé je, že Otec František,
  papež,
 • 00:49:20 vyhlásil Svatý rok milosrdenství
  - příští rok,
 • 00:49:23 což je 50 let od druhého
  vatikánského koncilu.
 • 00:49:27 Kapucíny požádal,
 • 00:49:30 aby se stali
  tzv. apoštoly milosrdenství.
 • 00:49:35 Najednou se mění
  to zaměření toho řádu.
 • 00:49:39 Protože když třeba ten řád
  vznikal v tom 16. století,
 • 00:49:43 tak neměli se věnovat
  zpovědní činnosti.
 • 00:49:46 A ve 20. století tady máme
  Leopolda Mandiče, Padre Pia -
 • 00:49:50 velké zpovědníky, duchovní vůdce.
 • 00:49:53 Takže právě teď se kapucíni
  zaměřují i na tuto činnost.
 • 00:49:56 -Jak se podle vás mění,
 • 00:49:59 pokud se mění, role kapucínů,
  řeholních řádů,
 • 00:50:02 církve obecně ve vazbě
  na aktuální dění v soudobé Evropě?
 • 00:50:07 Připadá vám, že ta reakce
  je nějak zjevná,
 • 00:50:10 třeba i ve vazbě na to,
  o čem jste mluvil Vy?
 • 00:50:13 Nebo je to spíš pozvolný,
  ne úplně viditelný proces?
 • 00:50:17 -Já bych řekl, že jakoby reagují
  i velmi rychle,
 • 00:50:21 protože třeba současný
  generální ministr kapucínského řádu
 • 00:50:25 právě vydal třeba list
  i k uprchlické situaci,
 • 00:50:29 kde vyzývá své bratry v Itálii
  a právě na jihu Sicílie,
 • 00:50:34 aby se starali.
 • 00:50:35 Vyzývá, aby poskytovali
  to milosrdenství těm uprchlíkům,
 • 00:50:39 protože k tomu
  vyzývá Otec František.
 • 00:50:41 -Já se tady ztotožňuji s kolegou.
 • 00:50:43 Ještě i tím,
 • 00:50:45 že vlastně sledujeme i webové
  stránky kapucínského řádu,
 • 00:50:48 tak jsou velmi aktuální.
 • 00:50:51 Srovnáváme je s jinými řády.
 • 00:50:53 I to pro mě je vlastně to,
 • 00:50:55 že reagují opravdu
  na ty dnešní události a podněty.
 • 00:51:00 Takže i v tomto mediálním světě
  bych to takto viděl.
 • 00:51:03 -A to je i tečka za naším pořadem.
 • 00:51:05 Já se v této chvíli
 • 00:51:07 loučím s vámi
  i s mými dnešními hosty.
 • 00:51:09 Děkuji jim za jejich názory
 • 00:51:11 a těším se zase někdy
  na viděnou u Historie.cs.
 • 00:51:18 Skryté titulek: Petra Kinclová
  Česká televize, 2015

Související