iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 4. 2014
21:05 na ČT24

1 2 3 4 5

12 hlasů
17544
zhlédnutí

Historie.cs

Hledači pokladů aneb mizející historie

Jiří Militký — David Vích — Balázs Komoróczy

Jak podchytit hledání archeologických předmětů pomocí detektorů kovů, aby pomohlo vědě a poznání.

51 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:02 HISTORIE.CS
 • 00:00:27 Jiří Militký, dobrý den.
  Dobrý den.
 • 00:00:29 Balázs Komoroczy, dobrý den.
  Dobrý den.
 • 00:00:32 David Vích, dobrý den.
  Dobrý den.
 • 00:00:41 Problém hledání
  s detektorem kovu je cosi,
 • 00:00:44 co by se dalo nazvat
  technologickým pokrokem,
 • 00:00:47 který předstihuje
  současnou legislativu,
 • 00:00:51 současné pohledy na to,
  co je v archeologii
 • 00:00:56 a příbuzných oborech
  správné a nesprávné.
 • 00:00:59 Problém hledačství
  samozřejmě nezačal z ničeho nic.
 • 00:01:02 První pokusy jsou v západní Evropě
  už v 70. letech.
 • 00:01:06 U nás se detektorování,
  tedy vyhledávání kovových artefaktů
 • 00:01:11 pomocí technických zařízení
  detektorů kovů,
 • 00:01:14 rozšířilo až po roce 1989,
 • 00:01:16 kdy se staly detektory
  běžně dosažitelnými předměty.
 • 00:01:20 Od té doby se nějakým způsobem
  datuje velmi složitá diskuse,
 • 00:01:24 jak s detektory naložit.
 • 00:01:26 Rozhodně je zcela zjevné,
  že je to věc,
 • 00:01:29 na kterou archeologie
  musí reagovat
 • 00:01:31 a reagovat velmi intenzivně.
 • 00:01:34 Je to technologie,
  kterou archeologie a stát přichází
 • 00:01:39 o velké množství
  kulturního dědictví,
 • 00:01:42 hmotného kulturního dědictví,
  hmotného archeologického fondu,
 • 00:01:46 který,
  jak se jasně ukazuje,
 • 00:01:48 přepisuje pohledy
  na minulost
 • 00:01:50 od doby bronzové
  až do raného novověku.
 • 00:01:53 Je to věc,
  kterou se archeologie musí
 • 00:01:55 velmi intenzivně zabývat.
 • 00:01:58 Numismatiku nevyjímaje.
 • 00:02:00 Jak archeologie,
  tak i numismatika
 • 00:02:02 je tímto samozřejmě
  velmi zásadně postižena,
 • 00:02:05 a to jak v pozitivním,
  tak v negativním slova smyslu.
 • 00:02:08 Pardon,
  abych si to tedy přeložil
 • 00:02:10 pro trouby jako já,
  pomocí detektoru se najde víc,
 • 00:02:14 než najdou normální archeologové?
 • 00:02:16 Dá se to takto formulovat.
 • 00:02:18 Je to pomocná metoda
  pro vyhledávání kovových předmětů.
 • 00:02:22 Je to velmi jednoduchý
  fyzikální princip,
 • 00:02:27 technicky to tady snad nemusíme
  ani rozebírat.
 • 00:02:30 Pípá to.
 • 00:02:32 Ano, pípá to.
 • 00:02:34 Urychluje to nalezení
  kovových předmětů.
 • 00:02:37 Nálezy kovových předmětů
  můžou být učiněny na povrchu,
 • 00:02:40 můžou být učiněny v ornici.
 • 00:02:42 Detektor kovu
  lze však využívat
 • 00:02:45 i při samotném
  archeologickém výzkumu,
 • 00:02:47 to znamená
  i v hlubších sedimentech.
 • 00:02:50 Poklady by nám měly pomoci
  pochopit,
 • 00:02:53 odkud jdeme,
  po čem kráčíme a kam jdeme.
 • 00:02:56 Hlavní problém,
  který nás bude dneska zajímat
 • 00:03:01 a který nás nejvíc pálí,
  je,
 • 00:03:03 aby tam platilo to množné číslo.
 • 00:03:05 Abychom všichni pochopili
  z toho pokladu,
 • 00:03:09 poklad může vždycky nalézt
  jenom jeden.
 • 00:03:11 Zároveň on má něco vypovídat
  pro všechny, pro celek.
 • 00:03:15 Pro stát i pro národ.
 • 00:03:18 Pokud bychom to takhle
  měli formulovat.
 • 00:03:20 Pro to místo, pro ten region,
  pro tu obec.
 • 00:03:23 V současné době archeologie,
  která je v podstatě
 • 00:03:29 státem financována za účelem
  záchrany, objevování, vyhodnocování
 • 00:03:35 a zpřístupňování archeologického
  kulturního dědictví,
 • 00:03:39 naráží na problém,
  že poklady nenachází ona.
 • 00:03:43 To je možná i docela legitimní,
  že je nemůže nacházet jenom ona.
 • 00:03:47 Ale ona nemá k dispozici
  ani výpověď, ani data,
 • 00:03:51 co by ty poklady mohly poskytnout.
 • 00:03:54 Archeologie vypráví příběhy
  na základě nálezů.
 • 00:03:57 Příběhy začínají stát v podstatě
  na velmi chabých základech,
 • 00:04:02 protože my ty nálezy nedostáváme
  na svůj stůl,
 • 00:04:07 do svého zorného úhlu.
 • 00:04:10 A proč ne?
 • 00:04:11 Ona je to samozřejmě
  otázka motivace,
 • 00:04:14 otázka platné legislativy,
  otázka nálezného.
 • 00:04:18 Tady je potřeba zdůraznit
  jednu věc.
 • 00:04:21 Kovové předměty jsou pro nás
  nesmírně důležité proto,
 • 00:04:24 že pocházejí z dob,
 • 00:04:26 kde nemáme buď vůbec žádné
  písemné prameny,
 • 00:04:29 anebo těch písemných pramenů
  máme velice málo.
 • 00:04:32 Kovové artefakty na sebe váží
  jednak informace
 • 00:04:35 o sociálním statusu nositele,
  o místě výroby, o době výroby.
 • 00:04:39 Jsou v podstatě nenahraditelné.
 • 00:04:41 To je to jediné,
  co se o svých předcích
 • 00:04:44 nebo jejich sousedech dozvídáme?
 • 00:04:46 Tak, tak.
 • 00:04:47 Dá se dokonce říci,
  že tím,
 • 00:04:49 že přicházíme o tyto předměty,
  když to přeneseme na pole historie,
 • 00:04:53 tak to je,
  jak kdyby shořelo několik kronik,
 • 00:04:56 aniž by je kdykoli
  kdokoli přečetl.
 • 00:05:02 Jedná se o oficiální
  archeologický výzkum
 • 00:05:05 pod vedením archeologů
  z Národního muzea.
 • 00:05:07 Snažíme se tady najít
  pozůstatky po Keltech,
 • 00:05:10 samozřejmě za pomoci
  detektorů kovu.
 • 00:05:12 Jedná se primárně
  o kovové artefakty.
 • 00:05:14 Takovéto akce
  se pořádají několikrát do roka.
 • 00:05:17 Je nás hodně hledačů,
  kteří takhle rádi pomohou.
 • 00:05:20 Máme založené
  i vlastní občanské sdružení,
 • 00:05:22 které se zaměřuje právě na pomoc
  během archeologických výzkumů.
 • 00:05:26 Fungujeme tedy po celé republice.
 • 00:05:28 Jednoznačně to ukazuje,
  že to přináší výsledky.
 • 00:05:31 Loni jsme byli
  třeba v jižních Čechách
 • 00:05:32 na keltském oppidu Závist.
 • 00:05:34 Byli jsme na Moravě.
 • 00:05:36 Příští víkend se chystáme
  na další akci,
 • 00:05:38 na Němčice na Hané,
 • 00:05:40 což je jedno z nejvýznamnějších
  keltských oppid na Moravě.
 • 00:05:44 Takovýchto akcí je hodně.
 • 00:05:46 Teď jsme měli i akci v pražské zoo,
  připravuje se k tomu výstava.
 • 00:05:50 V pražské zoo
  se nám podařilo najít,
 • 00:05:52 respektive našemu kolegovi,
  jeden velice zajímavý nález.
 • 00:05:55 Jedná se o slovanskou sponu
  z období stěhování národů,
 • 00:05:58 zhruba přelom 4. a 5. století.
 • 00:06:01 Je to šatní spona,
  nejstarší nález.
 • 00:06:04 Jinak tam byly věci
  od Marie Terezie k novějším věcem.
 • 00:06:08 Tady jsme hledali
  přímo v africkém pavilonu,
 • 00:06:11 ve výběhu pro žirafy.
 • 00:06:13 Takže i výstava
  nese příznačný název:
 • 00:06:15 Po čem chodí žirafy.
 • 00:06:33 V čem je tedy problém
  mezi státem a hledači?
 • 00:06:41 Asi bychom měli nejdřív
  na začátku osvětlit,
 • 00:06:45 jaký je stávající zákonný stav.
 • 00:06:47 Vyhledávání, vyzvedávání,
  zpracovávání archeologických nálezů
 • 00:06:53 upravuje
  zákon o státní památkové péči.
 • 00:06:56 Všechny tyto činnosti tento zákon
  svěřuje archeologům,
 • 00:07:01 zjednodušeně řečeno,
  to znamená institucím,
 • 00:07:04 které disponují licencí
  pro provádění
 • 00:07:07 archeologických výzkumů.
 • 00:07:09 Z tohoto pohledu,
 • 00:07:10 z pohledu striktního dodržování
  předpisů tohoto zákona,
 • 00:07:15 by neměl nikdo jiný
 • 00:07:17 cíleně archeologické památky
  vyhledávat a vyzvedávat ze země.
 • 00:07:21 Zároveň jsou archeologické památky
  ve smyslu ustanovení tohoto zákona
 • 00:07:27 majetkem státu,
  to znamená buď obce, nebo kraje.
 • 00:07:31 To záleží na tom,
  na jakém typu pozemku
 • 00:07:34 byly nalezeny.
 • 00:07:35 Nejsou majetkem nálezce.
 • 00:07:37 Nejsou ani majetkem
  konkrétního majitele půdy,
 • 00:07:40 ale jsou vždycky
  regionálního celku.
 • 00:07:44 To znamená,
  že tento zákon je celkem jasný,
 • 00:07:49 celkem jasně hovoří.
 • 00:07:50 Asi by nám tady umožňoval
  vést diskusi o tom,
 • 00:07:53 jaké poklady nachází archeologie.
 • 00:07:55 Ale kvůli tomu tady úplně nejsme.
 • 00:07:59 Společenské poměry,
  technický pokrok,
 • 00:08:02 vůbec celkově dění v této zemi
  v posledních 15 letech,
 • 00:08:06 vedlo k tomu,
 • 00:08:08 že oproti
  450 profesionálním archeologům
 • 00:08:12 v nějakých 126 institucích
  působí na našem území,
 • 00:08:16 a to můžeme mluvit
  jenom v odhadech,
 • 00:08:19 15 - 25 tisíc lidí,
  kteří vlastní detektory,
 • 00:08:23 kteří ale nejsou zaměstnanci
  těchto institucí.
 • 00:08:26 Dělají tedy ilegální činnost?
 • 00:08:28 Z pohledu tohoto zákona
  by se muselo říct,
 • 00:08:32 že dělají ilegální činnost.
 • 00:08:35 Teď je samozřejmě na místě
  klást otázku,
 • 00:08:38 jak moc je ještě zákon,
  který dlouhodobě není
 • 00:08:42 takto masově vynutitelný,
  tu problematiku,
 • 00:08:47 kterou by měl regulovat,
  nereguluje,
 • 00:08:50 nebo reguluje jenom na papíře,
  jak moc je ještě vůbec udržitelný.
 • 00:08:57 A jestli je možné vůbec
  tento stav
 • 00:08:59 ještě dlouhodobě reflektovat.
 • 00:09:01 Tady se dostává archeologie
  do velmi podivného postavení,
 • 00:09:04 jakéhosi
  schizofrenického postavení.
 • 00:09:07 Archeologie
  je totiž vědecký obor,
 • 00:09:09 který pracuje
  s archeologickými nálezy, jako daty,
 • 00:09:14 pro svoje vědecké bádání,
 • 00:09:16 a tudíž nemůže ignorovat
  jednotlivé archeologické nálezy.
 • 00:09:19 Archeologie nemůže v principu
  rozlišovat mezi mincí nebo sponou
 • 00:09:23 nalezenou archeologem
  a tzv. detektorářem.
 • 00:09:27 Je pro ni stejně důležitý
  každý takový nález.
 • 00:09:33 Zároveň ví,
  že nález učiněný detektorářem
 • 00:09:36 ve smyslu zákona,
  zcela legální není.
 • 00:09:39 Archeologie má problém
  v tomto zákonném rámci
 • 00:09:45 nalézt odpovídající přístup
  k těmto nálezům.
 • 00:09:49 Vy se tedy stáváte
  spolupachatelem ilegální činnosti?
 • 00:09:54 Kdybychom to brali do důsledků,
  tak to může být takto vykládáno.
 • 00:09:59 Tady už ale zaznělo,
  že to je technologický předstih
 • 00:10:03 a předstih reality,
  kterou dneska žijeme.
 • 00:10:06 My si samozřejmě uvědomujeme,
  že dochází k něčemu novému.
 • 00:10:10 K novému jevu,
  na který je třeba reagovat.
 • 00:10:13 Já se na detektorování koukám
  samozřejmě přes archeologii,
 • 00:10:17 ale především přes mince.
 • 00:10:18 Když se třeba podívám
  na lokality celé střední Evropy,
 • 00:10:23 ono se to samozřejmě netýká
  jenom České republiky,
 • 00:10:27 keltské lokality
  z 3. - 1. století př. n. l.,
 • 00:10:31 řekněme severně od Dunaje,
 • 00:10:33 tak je jeden jev
  zcela nezpochybnitelný a masový.
 • 00:10:36 Je období
  před nasazením detektoru kovů
 • 00:10:40 a po nasazení detektoru kovů.
 • 00:10:42 Na všech významných nalezištích
  doby laténské
 • 00:10:45 je to v celé střední Evropě stejné.
 • 00:10:47 Přibylo enormní množství
  materiálu,
 • 00:10:50 který nepochází
 • 00:10:51 z oficiálních
  archeologických výzkumů.
 • 00:10:54 Jsou to soukromé sbírky,
  které se v lepším případě podařilo,
 • 00:10:58 např. v Rakousku,
  legalizovat tím,
 • 00:11:00 že byly zakoupeny
  do státních institucí.
 • 00:11:03 Část toho materiálu
  mizí na numismatickém trhu,
 • 00:11:06 aniž by byl podchycen
  jejich nálezový původ.
 • 00:11:08 Tím jsou ty předměty,
  ty keltské mince,
 • 00:11:11 velmi invalidizovány.
 • 00:11:12 Je-li tomu tak,
  že dnes třeba materiál,
 • 00:11:15 se kterým já pracuji,
  odborně tvoří privátní nálezy
 • 00:11:19 z více než 90 procent,
  tak je zjevné,
 • 00:11:23 že je to součást
  hmotného kulturního dědictví,
 • 00:11:27 které nelze ignorovat.
 • 00:11:29 Je třeba si uvědomit,
  že v zemi je těch předmětů
 • 00:11:33 jenom limitované množství.
 • 00:11:34 Ty předměty se neobnovují.
 • 00:11:37 Pokud dojde k jejich vytažení
  ze země bez jakékoli dokumentace,
 • 00:11:41 tak nám mizí
  jedna jedinečná vrstva informací,
 • 00:11:44 která už se nedá vrátit.
 • 00:11:46 Znovu přichází otázka,
  co budou říkat generace po nás.
 • 00:11:51 "Proboha,
  jak jsme mohli toto dopustit?"
 • 00:11:54 Tím se dostáváme
  do morálních dilemat,
 • 00:11:57 jak k tomu přistoupit.
 • 00:11:59 Zdali stát na pozicích toho,
  co říká stávající zákon,
 • 00:12:03 o kterém já si myslím,
  že přinejmenším vznikal v době,
 • 00:12:07 kdy nemohl pozitivně
  reflektovat situaci,
 • 00:12:10 která nastala
  a odpovědnost budoucnosti.
 • 00:12:13 Za 50 let se v zemi bude nacházet
  těch předmětů daleko méně.
 • 00:12:20 Budoucí kolegové budou říkat:
 • 00:12:22 "Jak jste mohli
  něco takového dopustit,
 • 00:12:25 že se toho podařilo tolik ztratit,
  zničit.
 • 00:12:30 Vy jste se mohli spolupodílet
  na tom,
 • 00:12:34 že nám zanikla
  jedna vrstva informací."
 • 00:12:37 A to je věc,
  kterou si v archeologii,
 • 00:12:39 v numismatice,
  začíná uvědomovat stále více lidí.
 • 00:12:42 Hledáme nějaké modely,
  jak se k tomu postavit tak,
 • 00:12:45 aby ztráty byly minimalizovány.
 • 00:12:48 Já si troufám tvrdit,
  že část archeologické obce
 • 00:12:51 zatím ještě ani není schopna
  si vůbec přestavit,
 • 00:12:53 o jaké informační ztráty se jedná.
 • 00:12:55 To jsou
  každoročně tisíce předmětů.
 • 00:12:58 Tady se dá pro příklad
  uvést situace na Moravě,
 • 00:13:01 kdy do roku 1972,
  kdy vyšla monografie
 • 00:13:04 O sponách doby římské,
 • 00:13:05 tak do té doby
  od počátku archeologie
 • 00:13:08 bylo z Moravy známo přes 400 spon.
 • 00:13:10 Dneska se několik stovek spon
  dá najít
 • 00:13:13 na jednom jediném sídlišti.
 • 00:13:15 To si donedávna nikdo
  nedokázal představit.
 • 00:13:18 Já také působím na Moravě
  a v exponované jihomoravské části,
 • 00:13:24 která je dlouhodobě osídlená
  všemi metalickými kulturami.
 • 00:13:30 Ty poměry jsou katastrofální.
 • 00:13:32 To se bavíme o tom,
  že ve veřejných sbírkách
 • 00:13:35 a ve veřejně přístupných databázích
  archeologických nálezů
 • 00:13:39 se nálezy pohybují v řádu stovek.
 • 00:13:41 Ty,
  na něž v tuto chvíli nedohlédneme,
 • 00:13:44 se pohybují v desetitisících.
 • 00:13:46 To jsou v mnoha případech
  typy,
 • 00:13:50 které vůbec veřejné sbírky
  neevidují,
 • 00:13:52 u kterých nevíme,
  že se u nás nacházely.
 • 00:13:55 Znovu bych upozornil na to,
  že tady nejde
 • 00:13:59 o namnožení jednotlivých nálezů
  ve veřejných sbírkách.
 • 00:14:03 Tady jde o ten příběh.
 • 00:14:05 Od toho je tu archeologie.
 • 00:14:07 My na konci musíme umět
  dát na stůl něco,
 • 00:14:10 co se dostává
  i do učebnic našich dětí,
 • 00:14:12 všech dětí,
  nejenom našich,
 • 00:14:14 ale i třeba těch,
  co ty nálezy vyzvedávají,
 • 00:14:17 co se dostává
  do muzejních materiálů.
 • 00:14:20 My umíme ty příběhy vyprávět
  na základě těchto nálezů.
 • 00:14:24 Já se třeba specializuji
  na archeologii doby římské,
 • 00:14:28 kde je velmi intenzivně
  zkoumána otázka,
 • 00:14:31 jak moc s takto vyspělou civilizací
  uměly obchodovat kmeny,
 • 00:14:35 které sídlily vně hranic.
 • 00:14:38 V podstatě jediným materiálem
  k této problematice
 • 00:14:42 jsou kovové nálezy.
 • 00:14:44 Často i drobné fragmenty,
  pokroucené předměty, polotovary.
 • 00:14:48 To znamená,
  že nám teď primárně nejde o to,
 • 00:14:51 aby stát vymyslel formu,
  jak se dostat
 • 00:14:54 k těm nejpěknějším nálezům,
  i když to možná
 • 00:14:57 v některých momentech může být
  také motivací.
 • 00:15:00 Je samozřejmě dobré,
  když stát má
 • 00:15:03 v některých vybraných muzeích
  velmi atraktivní exponáty.
 • 00:15:07 Obecně řečeno,
 • 00:15:09 pokud nenalezneme
  nějaké odpovídající řešení,
 • 00:15:12 tak ztrácíme jakékoli podklady
  pro kterýkoli příběh.
 • 00:15:16 Je někde někdo,
  kdo by nám mohl být příkladem,
 • 00:15:20 kdo má na toto vymyšlený recept?
 • 00:15:23 Tak samozřejmě jsou to
  některé západoevropské země.
 • 00:15:26 Velmi dobrým příkladem
  je Británie,
 • 00:15:29 kde jsou samozřejmě ovšem
  trochu jiné majetkové poměry,
 • 00:15:33 kde se detektory objevily
  dříve,
 • 00:15:35 kde se vedla
  dlouhodobá diskuse o tom,
 • 00:15:38 jak k tomuto problému přistupovat.
 • 00:15:41 Především je to země,
  kde,
 • 00:15:43 když dojde
  k nějakému významnému pokladu,
 • 00:15:46 tak tam má nálezce,
  pokud dodrží nějaká pravidla,
 • 00:15:50 je to stále
  o hledání a nastavování pravidel
 • 00:15:53 mezi státem,
  archeologií a hledači,
 • 00:15:57 tak potom tam přicházejí
  poměrně výrazné možnosti
 • 00:16:03 vyplácení nálezného.
 • 00:16:05 To je samozřejmě
  velmi výrazná motivační věc.
 • 00:16:08 Pochopitelně to nálezné
  je velmi složitá záležitost.
 • 00:16:12 V našich podmínkách
  ho známe také,
 • 00:16:14 ale je kolem toho
  poměrně velká diskuse,
 • 00:16:17 zvláště v případech,
  kdy dojde k objevu
 • 00:16:20 nějakého pokladu,
  hromadnému nálezu mincí
 • 00:16:23 nebo bronzových předmětů,
  a první otázka je,
 • 00:16:27 jestli ten celek byl objeven
  při nálezu detektorem kovu.
 • 00:16:32 Pokud někdo řekne,
  že ano,
 • 00:16:34 tak se velmi často může stát,
  že státní správa řekne:
 • 00:16:38 "Ale vy jste konali něco,
  co jste konat neměli.
 • 00:16:42 Vy na nálezné žádný nárok nemáte."
 • 00:16:45 Přitom my
  z profesionálního hlediska víme,
 • 00:16:48 že nalezení pokladu
  je poměrně výjimečná záležitost.
 • 00:16:51 A přesto,
  kolik tady v České republice
 • 00:16:53 běhá hledačů?
 • 00:16:55 Jenom málokterému se to jednou,
  dvakrát za život poštěstí.
 • 00:16:59 A co více?
 • 00:17:00 Když vidím kolegy,
  tak kolika archeologům se podařilo
 • 00:17:04 bez cílené detektorové prospekce
  objevit nějaký poklad?
 • 00:17:08 Většině archeologů
  se to nepodaří za celý život.
 • 00:17:11 Už jenom tato optika je zásadní
  pro nahlížení na to,
 • 00:17:15 jak přistupovat k náleznému.
 • 00:17:18 To je znovu
  zpátky k té diskusi
 • 00:17:20 o uvědomění si odpovědnosti
  za kulturní dědictví,
 • 00:17:26 které je privátními
  amatérskými průzkumy
 • 00:17:30 neustále vyzvedáváno ze země.
 • 00:17:33 Jde o hledání
  efektivních modelů
 • 00:17:36 a především o hledání
  nějakých pravidel,
 • 00:17:40 jak se domluvit na tom,
  abychom to hledání
 • 00:17:44 dokázali postavit
  do jiného právního rámce,
 • 00:17:47 než je tomu nyní.
 • 00:17:58 Při těchto setkáních
  nacházíme spoustu kovového odpadu,
 • 00:18:02 co se dostalo na pole s navážkou,
  co lidi poztráceli nebo co zahodí.
 • 00:18:07 Dneska,
  jestli si to vyzkoušíme,
 • 00:18:09 tak uvidíte,
  že je tady spousta alobalů od lidí,
 • 00:18:12 kteří jdou, rozbalí si sušenku,
  čokoládu, zahodí obal.
 • 00:18:15 Lidé to moc neřeší.
 • 00:18:17 Jsme rádi,
  když se podaří najít něco pěkného,
 • 00:18:20 co udělá radost archeologům.
 • 00:18:22 Tady jsou nejzajímavější
  samozřejmě ty mince.
 • 00:18:26 Nejatraktivnější nálezy
  z období keltských oppid
 • 00:18:30 jsou keltské mince.
 • 00:18:32 My tady v tuto chvíli
  máme několik málo zástupců.
 • 00:18:35 Zejména tu jsou
  tyto 3 droboučké stříbrné obuly
 • 00:18:38 typu Stradonice.
 • 00:18:40 Na jedné straně
  je koníček,
 • 00:18:42 na druhé straně
  stylizovaná lidská hlava.
 • 00:18:46 Co je asi nejzajímavější,
  nejkrásnější,
 • 00:18:50 je potom tady ta osmina statéru
  s takovým paprsčitým trojúhelníkem,
 • 00:18:56 či kruhem.
 • 00:18:58 Na druhé straně
  je potom vidět takový hrbolek.
 • 00:19:06 Když se najde takhle to zlato,
  tak je opravdu takhle třpytivé,
 • 00:19:09 nádherné?
 • 00:19:11 V podstatě je.
 • 00:19:12 Je to tak,
  že ve chvíli vyjmutí ze země
 • 00:19:14 jej stačí jenom otřít,
  a už to svítí.
 • 00:19:28 Obecně platí,
  že model,
 • 00:19:31 který by ten problém
  naprosto eliminoval,
 • 00:19:34 neexistuje nikde,
  v žádné evropské zemi.
 • 00:19:37 Tedy problém, že se něco ztratí?
 • 00:19:39 Ne.
 • 00:19:40 Ten problém,
  že někdo hledá
 • 00:19:42 mimo institucionální rámce.
 • 00:19:45 Jsou 2 cesty.
 • 00:19:47 Jedna je taková,
  kterou zdánlivě prosazuje
 • 00:19:50 stávající zákon o památkové péči
  u nás.
 • 00:19:53 Bohužel se zdá,
  že to prosazují i veškeré,
 • 00:19:57 zatím známé,
  případné návrhy nového pojetí
 • 00:20:01 toho zákona.
 • 00:20:02 To je ten restriktivní přístup.
 • 00:20:06 Prosazuje to například Polsko.
 • 00:20:08 Velmi přísně
  to prosazuje Slovensko.
 • 00:20:11 Poměrně přísně to prosazuje
  i Maďarsko, Rakousko
 • 00:20:15 a některé spolkové země v Německu.
 • 00:20:18 Pak je ten liberálnější přístup.
 • 00:20:21 Podle toho restriktivního,
  když hledám hledačkou,
 • 00:20:25 tak můžu být kriminalizován?
 • 00:20:27 Kriminalizace
  je v jednotlivých zemích různá.
 • 00:20:30 Na Slovensku
  je to vyloženě trestný čin,
 • 00:20:33 za který
  je i trest odnětí svobody.
 • 00:20:37 Přitom ale - to vám potvrdí
  každý slovenský archeolog,
 • 00:20:41 hledat se nepřestalo
  ani na Slovensku.
 • 00:20:45 V Rakouské je to také
  velmi přísné,
 • 00:20:47 také se nepřestalo hledat.
 • 00:20:50 Efektem v zemích restrikce je,
  že ty nálezy,
 • 00:20:53 které se nadále vyzvedávají
  ze země,
 • 00:20:55 naprosto zmizí
  před očima archeologů.
 • 00:20:58 To znamená,
  že ani to, co my víme,
 • 00:21:00 i co říkal pan kolega
  nebo co se týká mincí,
 • 00:21:04 tak ty naše odhady
  jsou založeny na tom,
 • 00:21:07 že občas máme možnost vidět
  i některé soukromé kolekce.
 • 00:21:10 K tomu v zemích,
  kde je restrikce ještě přísnější,
 • 00:21:14 vůbec nedochází.
 • 00:21:16 Tam své kolekce nikdo neukazuje.
 • 00:21:18 Mně se stalo v Rakousku.
 • 00:21:20 My jsme prováděli
  detektorový průzkum
 • 00:21:22 pro rakouský Archeologický ústav
  na jejich lokalitě.
 • 00:21:25 Zastavilo tam auto na kraji pole.
 • 00:21:27 Místní člověk otevřel kufr,
  ten kufr byl úplně plný
 • 00:21:29 archeologických nálezů.
 • 00:21:31 Nabízel mi,
  abych ty archeologické nálezy
 • 00:21:33 zpracoval a vypublikoval,
  protože kdyby on s tím došel
 • 00:21:36 za rakouskými archeology,
  tak by mu vysoce pravděpodobně
 • 00:21:39 hrozilo vězení
  nebo pokuta v řádu 10 000 eur.
 • 00:21:42 Já jsem to samozřejmě odmítl,
  to je jasné,
 • 00:21:45 to my nemůžeme takhle
  v rámci mezinárodní vědecké práce
 • 00:21:48 zasahovat do poměrů v cizí zemi.
 • 00:21:50 Nicméně dobře to ilustruje
  určitým způsobem
 • 00:21:53 zoufalé odříznutí
  tamější archeologie
 • 00:21:55 od těchto nálezů.
 • 00:21:57 Já, jestli můžu.
 • 00:21:58 To jsou určité frakce.
 • 00:22:00 Z druhé strany,
  moje osobní zkušenosti
 • 00:22:03 jsou třeba se Zemským muzeem
  v Asparn,
 • 00:22:05 kde si tento problém
  samozřejmě uvědomují.
 • 00:22:08 Tam se skutečně
  podařilo vykoupit
 • 00:22:10 několik velkých
  detektorových kolekcí
 • 00:22:13 z různých lokalit
  od několika hledačů.
 • 00:22:15 Řekněme,
 • 00:22:17 že situace v Rakousku
  je sice složitá,
 • 00:22:19 ale přesto
  ta občansko-fungující společnost
 • 00:22:23 nachází legální cesty k tomu,
  jak se k tomu problému
 • 00:22:27 v rámci jejich aktuální
  zákonodárné úpravy postavit.
 • 00:22:31 Je zjevné,
  že jsou to věci
 • 00:22:33 tak zásadního významu,
  že ignorovat je není možné.
 • 00:22:36 Jestliže stát,
  na úrovni spolkové země
 • 00:22:39 Dolního Rakouska,
  je schopen k tomuto přistoupit,
 • 00:22:43 znamená to,
  že se děje něco,
 • 00:22:45 z mého pohledu pozitivního.
 • 00:22:47 Pochopitelně,
  ne vždycky narazíme
 • 00:22:50 na stejný přístup,
  stejné řešení problému.
 • 00:22:53 Trošku to tady naznačoval kolega.
 • 00:22:55 I v té archeologické obci
  velmi často převládaly názory
 • 00:22:59 na detektorování velmi negativní.
 • 00:23:02 To je velmi dobře zřetelné
  před takovými 10 - 15 lety
 • 00:23:05 v České republice,
  kdy vůči detektorům
 • 00:23:08 byl vysoce negativní přístup
  obecně.
 • 00:23:10 V dnešní době
  se to objektivně výrazně mění
 • 00:23:13 na různých úrovních.
 • 00:23:15 Je zajímavé pozorovat
  kolegy střední, starší, generace,
 • 00:23:19 kteří někdy bývali
  opravdu zarytými odpůrci
 • 00:23:22 jenom proto, že věděli,
  že to principiálně je špatně.
 • 00:23:25 Tak my neříkáme,
  že je to ideální,
 • 00:23:28 ale svět je takový,
  my ho nezměníme.
 • 00:23:30 Když jsou potom konfrontováni
  s obrovským množstvím nálezů,
 • 00:23:34 které skutečně radikálním způsobem
  mění pohledy na minulost,
 • 00:23:38 ale to nejsou nějaké drobnosti,
  které by nějaké drobné kamínky
 • 00:23:41 pozměňovaly.
 • 00:23:43 To jsou úplně zásadní změny
  pohledů na minulost,
 • 00:23:46 jako třeba,
  znovu tedy z kategorie mincí.
 • 00:23:49 Dnes asi už nikdo nemůže
  příliš pochybovat o tom,
 • 00:23:52 že třeba keltská společnost
  byla poměrně silně monetarizovaná.
 • 00:23:56 To znamená,
  že ty mince nebyly vázány
 • 00:23:58 jenom na význačná centra,
  kde byly raženy
 • 00:24:01 a nějakým způsobem obíhaly.
 • 00:24:02 Dostávaly se mezi "běžné" lidí.
 • 00:24:04 My o jejich sociálním statusu
  víme velmi málo.
 • 00:24:07 Ale prostě mince obíhaly.
 • 00:24:09 Tedy byly
  nějakým ekvivalentem směny.
 • 00:24:11 Totéž je třeba i v době římské
  v určitých náznacích.
 • 00:24:14 To jsou samozřejmě zjištění,
  která mají
 • 00:24:16 obrovské
  socio-kulturní souvislosti,
 • 00:24:19 kde často archeologie nemá
  příliš mnoho možností
 • 00:24:23 k těmto zjištěním dospět
  jiným způsobem.
 • 00:24:26 Jestliže se potom díváte na to,
  jak kolegové,
 • 00:24:29 kteří byli zarytí odpůrci,
  si mění své pohledy
 • 00:24:32 na výsledky detektorového hledání,
  tak je jasné,
 • 00:24:36 že to je problém,
  ke kterému je třeba stále hledat
 • 00:24:40 nové přístupy
  a neustále o něm diskutovat.
 • 00:24:43 To musím říci,
  že v České republice,
 • 00:24:46 zvláště v posledních letech,
  je velmi dobře zřetelné.
 • 00:24:49 Já bych si dovolil jednu poznámku
  k těm soukromým sbírkám.
 • 00:24:52 Tady se začíná projevovat fakt,
  protože ten detektorový boom
 • 00:24:56 tady funguje už,
  řekněme, minimálně 20 let,
 • 00:24:58 že řada lokalit
  je už natolik zbavena
 • 00:25:00 kovových artefaktů,
  že ty soukromé sbírky
 • 00:25:03 jsou v podstatě
  už poslední možnost,
 • 00:25:05 jak zachránit to,
  co nás archeology zajímá především,
 • 00:25:08 a tudíž tu informaci.
 • 00:25:10 V okamžiku,
  kdy dříve či později budou
 • 00:25:12 ty sbírky
  nějakým způsobem obchodovány,
 • 00:25:15 ty informace,
  které se k nim váží,
 • 00:25:16 už se stávají potom nevěrohodnými.
 • 00:25:18 My potom v podstatě definitivně
  ztrácíme tento neocenitelný přínos.
 • 00:25:23 Kromě toho,
  že tou sběratelskou sítí
 • 00:25:25 mohou úplně zmizet ze země.
 • 00:25:26 Mluvíme-li o soukromých sbírkách,
  je třeba si uvědomit,
 • 00:25:30 že oficiálně bychom
  žádné soukromé sbírky mít neměli.
 • 00:25:34 Všechny archeologické nálezy jsou,
  z hlediska zákona, majetkem státu.
 • 00:25:38 Archeologie
  velmi komplikovaně začíná chápat,
 • 00:25:41 že těch nálezů
  je jednak obrovské množství,
 • 00:25:44 jednak že je skutečným faktem,
  že soukromých sbírek
 • 00:25:48 je nepochybně velmi mnoho,
  a my je budeme muset začít brát
 • 00:25:54 na vědomí.
 • 00:25:55 Jsou a já se obávám,
  že za současné situace,
 • 00:25:59 ale ani za jiné situace,
  už asi nezměníme tento fakt.
 • 00:26:02 Znovu se dostáváme k tomu,
  co říkal kolega,
 • 00:26:04 že bychom se naopak
  měli snažit získávat
 • 00:26:07 alespoň nějakou část
  těchto význačných fondů
 • 00:26:10 do státních institucí.
 • 00:26:12 O to smutnější mi přijde,
  když ještě do dneška
 • 00:26:15 se člověk občas setkává,
 • 00:26:17 z mého pohledu,
  s extrémními názory,
 • 00:26:19 že by nálezy z detektorové činnosti
  vůbec neměly do muzeí přicházet.
 • 00:26:24 Není to názor masový,
 • 00:26:26 ale do dneška jsem se s ním
  občas setkal,
 • 00:26:29 že jsou to nálezy
  z tzv. nelegální činnosti.
 • 00:26:32 No ale
  to je přece naprostý rozpor.
 • 00:26:34 To jsou předměty,
  které nesou obrovskou
 • 00:26:36 informační hodnotu,
  jsou nenahraditelné.
 • 00:26:39 Pokud jsme se dostali
  do situace,
 • 00:26:41 že fenomén detektorování,
  ať v pozitivním,
 • 00:26:44 nebo v negativním slova smyslu,
  tady máme,
 • 00:26:47 musíme se k němu postavit tak,
  abychom z toho získali
 • 00:26:50 nějaké informace.
 • 00:26:51 Tím,
  že se budeme tvářit,
 • 00:26:53 že to neexistuje,
  problém přeci nevyřešíme.
 • 00:26:56 Pánové,
  mluví se často o hledačích.
 • 00:26:58 Ta, řekněme,
  negativně vymezená skupina
 • 00:27:01 archeologů i veřejnosti,
  ale hlavně úředníků, se na ně dívá,
 • 00:27:06 jako na nějaké piráty.
 • 00:27:08 Ale nebylo to pirátství
  součástí archeologie vždycky?
 • 00:27:12 Že když se někde něco našlo,
  že se na tom chtěl někdo přiživit?
 • 00:27:16 Nepochybně ano.
 • 00:27:18 Pochopitelně,
  že s technologiemi detektorů
 • 00:27:21 se asi výrazně změnily možnosti
  nacházení těch předmětů,
 • 00:27:27 které jsou cílem
  tzv. pirátské zájmové skupiny.
 • 00:27:30 Na druhou stranu,
  my zase z našich zkušeností víme,
 • 00:27:34 že mezi hledači
  to skutečně není tak,
 • 00:27:36 a to by opravdu asi mělo zaznít,
  a to je to,
 • 00:27:39 k čemu se archeologie
  velmi dlouhodobě propracovává,
 • 00:27:42 že tak,
  jako žádný vzorek populace
 • 00:27:44 se nedá hodnotit
  nějakou nálepkou,
 • 00:27:47 tak také hledači
  nejsou jenom ti zlí,
 • 00:27:49 jak se na ně kdysi pohlíželo.
 • 00:27:51 Dneska se stále více ukazuje,
  že těch,
 • 00:27:54 kteří se skutečně zaměřují
  jenom na ten business,
 • 00:27:57 na to obchodování,
  těch je poměrně minoritní skupina.
 • 00:28:00 Stále více se ukazuje,
  že těch lidí,
 • 00:28:03 se kterými lze komunikovat
  a kteří chtějí spolupracovat
 • 00:28:06 a kteří třeba neměli štěstí
  narazit na někoho,
 • 00:28:08 kdo by se s nimi
  pozitivně pobavil a vysvětloval,
 • 00:28:11 že jich možná je výrazná většina.
 • 00:28:13 Já si myslím,
  že prakticky pirátství
 • 00:28:16 je tu vždycky přítomno.
 • 00:28:17 Archeologická památka
  je jedna z nejsnazších cest,
 • 00:28:21 jak se dotknout historie.
 • 00:28:23 To je i pro laika mnohem snazší,
  než si sednout
 • 00:28:25 k nějaké středověké listině
  a začít to luštit.
 • 00:28:28 Kdežto tady u toho zdánlivě
  v první moment už jste v obraze.
 • 00:28:32 Navíc i samotná archeologie
  evropská konstituovala
 • 00:28:35 značně pirátsky,
  když budeme vzpomínat
 • 00:28:37 na napoleonské rabování Egypta
  nebo rabování západními zeměmi,
 • 00:28:42 v Turecku a podobně.
 • 00:28:43 To se dodnes nějakým způsobem
  vypořádává.
 • 00:28:46 Také to nebylo úplně
  v etické rovině vždycky,
 • 00:28:50 ve všem.
 • 00:28:51 Švédi u nás také dělali
  velké nálety.
 • 00:28:53 Jasně.
 • 00:28:55 Tady jde o to,
 • 00:28:56 že archeologie
  se v průběhu času posunula.
 • 00:28:59 Počátky archeologie
  jsou v podstatě spjaté
 • 00:29:01 i s těmito praktikami.
 • 00:29:03 Ti hledači jsou do jisté míry
  na úrovni archeologie
 • 00:29:06 před 100 - 150 lety.
 • 00:29:08 Je tady možné
  i vzájemné působení.
 • 00:29:10 Já to vím z vlastní zkušenosti.
 • 00:29:11 Když jsme s kolegy na Konicku
  našli bronzový depot
 • 00:29:14 a oni viděli,
  jak se to dokumentuje,
 • 00:29:16 co to všechno může přinést,
  posunuli se mnohem kupředu.
 • 00:29:21 Pak se mně stalo,
  že skutečně došlo k nálezu
 • 00:29:24 spolupracovníkem
  solitérního depotu,
 • 00:29:27 nevyndával ho ze země,
  protože už viděl,
 • 00:29:29 že to má svá pravidla,
  která on nezvládá,
 • 00:29:32 a zavolal mě.
 • 00:29:33 Provedlo se to tak, jak to má být.
 • 00:29:56 Je to asi vyloženě
  chlapský koníček,
 • 00:29:59 kdy se chlapi rádi dloubají v zemi,
  loví poklady.
 • 00:30:03 Asi je táhne ta kořist.
 • 00:30:06 Někde nám tady za vámi
  běhá kolegyně.
 • 00:30:09 Hledaček je skutečně
  velice malé procento mezi hledači,
 • 00:30:12 ale o to víc jsou potom
  pro ten koníček zapáleny.
 • 00:30:15 Jinak většinou
  ty naše drahé polovičky
 • 00:30:18 to moc v lásce nemají.
 • 00:30:35 Tu trpělivost na hledání
  musíme mít velkou.
 • 00:30:38 Možná,
  že to trošku naráží na to,
 • 00:30:40 jak jste se ptali,
  kolik je mezi námi žen.
 • 00:30:42 Mezi hledači je hodně rybářů.
 • 00:30:44 Tam, když si vezmete,
  kolik žen rybaří,
 • 00:30:46 tak to procento
  tam také není nikterak vysoké.
 • 00:30:49 Je to možná nějaké to naše
  tiché bláznovství,
 • 00:30:52 kdy si vyčistíme hlavu,
  krásně se odreagujeme.
 • 00:30:55 Když to hezky pípne,
  tak je z toho radost,
 • 00:30:57 ale samozřejmě,
  ve většině případů
 • 00:31:01 je to nějaký alobal
  nebo nějaký ne zcela žádoucí nález.
 • 00:31:04 Ale já s úsměvem říkám,
  že mně někdy stačí jít
 • 00:31:07 s vypnutým detektorem po lese,
  jenom pro ten pocit toho mávání,
 • 00:31:11 to je pro mě svátek,
  tak si u toho vyčistit hlavu.
 • 00:31:23 Co to je? - Něco ze železa.
 • 00:31:27 Kousek nějakého šroubu?
  - No, pravděpodobně.
 • 00:31:30 Často nacházíme podkovy od koní.
 • 00:31:36 Krásně po sobě uklidíme.
 • 00:31:40 Jestli tomu rozumím,
  tak když se 2 kluci dozvědí
 • 00:31:44 nějakou pověst,
  že v nějaké skále je poklad,
 • 00:31:48 a vezmou si krumpáč a lopatu,
  půjdou tam a vykopou ho.
 • 00:31:53 Tak tento poklad
  by teoreticky neměl existovat?
 • 00:31:57 Nebo je to nelegální?
 • 00:31:58 Já si to neumím představit.
 • 00:32:01 Z hlediska platné legislativy
  je to v podstatě nelegální,
 • 00:32:04 protože i oni provedli
  neoprávněný archeologický výzkum.
 • 00:32:08 Jak tady říkal kolega,
  podle některých extrémních názorů,
 • 00:32:11 by pro nás, archeology,
  ten poklad neměl existovat.
 • 00:32:14 Když tedy najdu u vás,
  na jižní Moravě,
 • 00:32:16 pověstný Atillův poklad,
  tak se zase zahrne?
 • 00:32:19 No, asi se nezahrne.
 • 00:32:22 Problém bude asi spíš v tom,
  že oni ho najdou
 • 00:32:24 a my se o tom ani nedozvíme.
 • 00:32:27 Já bych se ještě na vteřinku
  vrátil k modelům v zahraničí.
 • 00:32:31 Když studujete pohled archeologie
  na tento problém
 • 00:32:35 v jednotlivých zemích,
  zjistíte,
 • 00:32:38 že paradoxně
  nejpozitivněji reflektují rozvoj
 • 00:32:42 detektorového hledání země tam,
  kde je nejliberálnější přístup
 • 00:32:46 k tomuto hledání.
 • 00:32:48 S tím souvisí i určitá snaha,
  která už je dneska
 • 00:32:54 v české archeologii
  asi mainstreamová,
 • 00:32:57 a to je nastolení takových poměrů,
  abychom hledače,
 • 00:33:03 kteří hledají proto,
  že je zajímá jejich minulost,
 • 00:33:08 minulost jejich regionů,
  protože mají svým způsobem
 • 00:33:12 určitý pozitivní vztah
  k historickým památkám
 • 00:33:16 nebo k národnímu archeologickému
  kulturnímu dědictví,
 • 00:33:20 dostali do legálních pozic.
 • 00:33:23 Jinak totiž nemáme možnost
  odlišit ty,
 • 00:33:26 kteří se chtějí obohatit
  na úkor společnosti jenom sami,
 • 00:33:31 to znamená,
  že za tmy v noci něco vyzvednou.
 • 00:33:34 Okamžitě vyvést, rozprodat,
  bez zájmu o to,
 • 00:33:38 že to třeba může něco prozradit
  o nás nebo o naší minulosti.
 • 00:33:42 Myslím si, že takových je menšina.
 • 00:33:45 Myslí si to dokonce
  i většina hledačů,
 • 00:33:48 že těch je menšina,
  kteří by k tomu přistupovali tak.
 • 00:33:52 Pirátů.
 • 00:33:54 Ano.
 • 00:33:56 Velmi pozitivně občanské hledání,
  občanskou angažovanost,
 • 00:34:00 která je mimochodem
  podle mezinárodních konvencí
 • 00:34:03 právem každého občana země,
  mít zájem o objevování
 • 00:34:06 své vlastní historie,
  své vlastní minulosti.
 • 00:34:10 V žádné mezinárodní
  ani tuzemské úmluvě není stanoveno,
 • 00:34:14 že na tom se smí podílet
  jenom někdo
 • 00:34:16 s vysokoškolským diplomem
  nebo pracovník nějakého institutu.
 • 00:34:21 Ta otázka je, v jaké formě.
 • 00:34:26 Občanskou angažovanost
  dokázaly země přetavit
 • 00:34:28 v pozitivní výstup,
  i směrem k archeologii.
 • 00:34:31 I za cenu
  vyplácení nálezného,
 • 00:34:34 i za cenu povinného
  společného sdílení předmětů.
 • 00:34:38 Já si myslím,
  že dokonce česká archeologie
 • 00:34:41 nemá největší problém s tím,
  že ty věci nejsou
 • 00:34:44 v jejích sbírkách,
  ale s tím,
 • 00:34:45 že ty předměty nemůže teď
  nikdo legálně sdílet.
 • 00:34:49 Když otevřete anglický portál
  Portable Antiquities Scheme,
 • 00:34:53 což je takový tuzemský
  jejich portál,
 • 00:34:56 kde se ohlašují
  detektorové nálezy,
 • 00:34:59 tak tam ročně
  nějakých 10 000 anglických hledačů
 • 00:35:02 přihlásí
  přes 80 000 fantastických nálezů,
 • 00:35:06 které projdou
  určitým schvalovacím kolečkem
 • 00:35:09 odborných kruhů,
  jsou registrovány,
 • 00:35:11 mají své místo původu zaznačené,
  zaměřené pomocí GPS.
 • 00:35:15 To je maximum,
  co z toho dokáže
 • 00:35:18 na oraných polích vytěžit
  i kvalifikovaný archeolog.
 • 00:35:22 Ty nejsou vyzvednuty tím,
  že by zároveň poškodily
 • 00:35:27 nějakou konkrétní památku.
 • 00:35:30 V Dánsku se to děje naprosto běžně.
 • 00:35:33 U těchto států se komisionálně
  stanovuje výkupní cena nálezů.
 • 00:35:40 Za posledních 10 let
  Dánsko vyplatilo 1,2 milionu eur
 • 00:35:45 na výkupném,
  směrem k hledačskému prostředí,
 • 00:35:49 za archeologické nálezy.
 • 00:35:51 Což je, když vypočtete, to je,
  já nevím,
 • 00:35:54 35 milionů korun za 10 let,
  to je 3,5 milionu korun ročně.
 • 00:35:58 Když zavítáte do Kodaně,
  do Národního muzea, a podíváte se,
 • 00:36:02 co tam je za neuvěřitelné
  kovové archeologické bohatství,
 • 00:36:06 kam proudí davy Dánů
  od 3 do 90 let a jsou na to pyšní,
 • 00:36:11 a přitom třetina věcí
  pochází z těchto nálezů,
 • 00:36:14 tak pak pochopíte,
  proč dánští archeologové napíší
 • 00:36:18 po 30 letech od přijetí
  zákona o památkové péči,
 • 00:36:21 která tady toto všechno umožnila,
  že toto byla nejlepší investice
 • 00:36:25 dánské archeologie,
  která se kdy vůbec mohla stát.
 • 00:36:28 Ono to hledání totiž není
  o tom vyběhnout na pole
 • 00:36:31 a za 2 hodiny donést domů
  pytel stříbrných mincí,
 • 00:36:34 za tím stojí spousta času
  a spousta práce.
 • 00:36:37 A pak najdete jednu sponu.
 • 00:36:39 Je to dosti náročná činnost.
 • 00:36:41 Najdete jednu sponu,
  jeden polotovar.
 • 00:36:43 Oboje může mít
  velmi značný historický význam.
 • 00:36:46 Nemusíte ho ale umět
  hned rozpoznat.
 • 00:36:48 Nemusíte na to mít vždycky štěstí.
 • 00:36:59 Někdy přijedeme na místo
  a myslíme si,
 • 00:37:02 že to je naprostá tutovka,
  že to tam bude hrát jako o život
 • 00:37:05 a budou tam věci,
  kvůli kterým tam jedeme.
 • 00:37:07 Leckdy však odjíždíme s prázdnou.
 • 00:37:09 Jindy člověk jede,
  líbí se mu les,
 • 00:37:11 někde kousek od silnice
  vyběhne tam,
 • 00:37:14 najednou je tam signál
  a tam třeba německá přezka
 • 00:37:16 nebo zrovna období,
  co člověk hledá.
 • 00:37:19 U mě je toho času
  už bohužel tak málo,
 • 00:37:21 že moje osobní hledání
  je opravdu svátek.
 • 00:37:23 Takže jsou to spíš
  archeologické výzkumy během roku,
 • 00:37:27 tam už je to vytipováno
  od archeologů.
 • 00:37:29 To už je zase potom
  trošku něco jiného.
 • 00:37:32 Detektor funguje na principu
  2 oscilátorů.
 • 00:37:35 Měří se tam fázový posun.
 • 00:37:37 Je tam vysílací, přijímací cívka.
 • 00:37:39 Vysílá to signál do země.
 • 00:37:41 Druhá cívka měří fázový posun.
 • 00:37:43 Na základě toho to ta elektronika
  vyhodnocuje.
 • 00:37:46 Když máme štěstí, tak to pípá.
 • 00:37:49 My jsme schopni rozpoznat
  podle tónů
 • 00:37:51 nebo podle informací na displeji,
  jestli pod tou cívkou máme železo
 • 00:37:55 nebo jestli je tam něco
  z barevného kovu,
 • 00:37:57 případně i velké nuance mezi tím.
 • 00:37:59 Největší umění je praxe
  a naučit se poslouchat
 • 00:38:02 slabé hraniční tóny,
  které většinou hledači přecházejí.
 • 00:38:06 Co je hrozně důležité,
  těsně nad zemí kopírovat cívku,
 • 00:38:09 nepřizvedávat ji nad ten terén,
  tak se dá docílit
 • 00:38:13 nejlepších výsledků.
 • 00:38:15 Leckdy nebýt líný
  a kopat i nejisté signály.
 • 00:38:30 Česká archeologie směrem
  k Ministerstvu kultury ČR,
 • 00:38:34 které je v podstatě garantem
  zákona o státní památkové péči,
 • 00:38:38 řešení této problematiky nabízí.
 • 00:38:41 Bohužel naráží určitým způsobem
  na naprosté nepochopení,
 • 00:38:45 respektive
  na nepochopitelné odmítnutí.
 • 00:38:49 V jakémkoli novějším návrhu
  zákona o státní památkové péči
 • 00:38:54 se ministerstvo tváří tak,
  že problém je přece vyřešen,
 • 00:38:58 všechno je nakázáno,
  tudíž takový problém na stole není.
 • 00:39:02 To je,
  jako když ministerský úředník
 • 00:39:04 si sype písek do očí
  a tváří se tak,
 • 00:39:07 že když nic nevidí,
  tak se nic neděje.
 • 00:39:09 Když v těch diskusích
  vyvstane otázka,
 • 00:39:13 proč Ministerstvo kultury ČR
  nechce přistoupit
 • 00:39:16 na návrh archeologické obce,
  nikdy se nám nedostává
 • 00:39:20 jednoznačné odpovědi.
 • 00:39:22 Odpovědi typu
  "není politická vůle",
 • 00:39:25 to je asi něco jako,
  kdyby hořela Národní galerie
 • 00:39:28 a řekli by nám,
  že není politická vůle ji uhasit.
 • 00:39:31 Tady před námi hoří
  Národní galerie
 • 00:39:33 archeologického bohatství.
 • 00:39:36 My nevíme,
  co přesně v té galerii je.
 • 00:39:39 Na rozdíl od státních institucí
  typu muzeí,
 • 00:39:42 které v zásadě velmi přesně vědí,
  co mají, tak my víme,
 • 00:39:45 že to bohatství je v zemi,
  ale my nevíme, kolik ho tam je.
 • 00:39:48 Víme, že tam je, že mizí
  a že je mimořádného významu.
 • 00:39:52 V podstatě ten problém
  je neustále tlačen.
 • 00:39:54 Bohužel trošku negativně
  sehrává svou roli
 • 00:39:57 i nezbytné mediální zjednodušení
  problému.
 • 00:40:00 Je neustále posouván
  do problémů,
 • 00:40:02 Jsou tady 2 zájmové skupiny:
  archeologové a detektoráři,
 • 00:40:06 které se přou mezi sebou.
 • 00:40:08 Přitom já si myslím,
  že jádro problému je v tom,
 • 00:40:12 že Ministerstvo kultury ČR,
  jakožto představitel státu,
 • 00:40:16 který tento obor
  dlouhá desetiletí financuje proto,
 • 00:40:19 aby byl schopen
  připravovat kvalifikované podklady
 • 00:40:22 pro řešení problému,
  tak když to řešení obor nabídne,
 • 00:40:25 tak Ministerstvo kultury ČR
  jej odsune a smete ze stolu.
 • 00:40:29 Do té doby,
  dokud se v zákoně nenalezne
 • 00:40:31 odpovídající řešení
  na základě návrhů archeologie,
 • 00:40:35 nejsme schopni legálně regulovat
  vztah vůči hledačům.
 • 00:40:41 Já jsem přesvědčen o tom,
  že archeologie by uměla nabídnout
 • 00:40:44 celou řadu věcí,
  mohla by se navrátit
 • 00:40:46 k mnohem intenzivnější spolupráci
  s veřejností,
 • 00:40:49 z čehož by profitovali
  nejenom hledači,
 • 00:40:51 ale i všichni ostatní,
  v popularizacích, v přednáškách,
 • 00:40:55 v zaškolování atd.
 • 00:40:57 Mohla by tím pádem
  i dosáhnout toho,
 • 00:40:59 že můžeme účinně regulovat,
  kde se to hledačství děje,
 • 00:41:03 jakou formou se registrují nálezy.
 • 00:41:06 Dokud zde bude
  restriktivní pojetí zákona,
 • 00:41:09 které je stále jenom přísnější
  a přísnější,
 • 00:41:12 tak archeologie
  je prakticky vytlačována
 • 00:41:15 z řešení problému,
  protože stát nás donutí
 • 00:41:18 do nemorální pozice,
 • 00:41:19 že my jsme ti,
  kteří přestupují zákon.
 • 00:41:22 Můžete říct
  nějaké zajímavé objevy,
 • 00:41:25 které přineslo detektorování?
 • 00:41:27 Já si tady dovolím uvést
  jeden konkrétní příklad.
 • 00:41:29 Zatím to tady vyznívalo
  poměrně pesimisticky.
 • 00:41:32 Určité možnosti se tady
  už přece jenom nabízejí.
 • 00:41:35 Tady je důležité
  říci si něco o motivaci hledačů,
 • 00:41:39 proč oni vyráží do polí.
 • 00:41:41 Ty příčiny jsou nejrůznější.
 • 00:41:43 Od lidí,
  které skutečně nezajímá minulost,
 • 00:41:46 ale jsou u nich
  na pověstném prvém místě peníze,
 • 00:41:51 s těmi tedy my,
  archeologové,
 • 00:41:53 budeme asi těžko hledat
  společnou řeč.
 • 00:41:55 Pak jsou tady lidé,
  kteří se snaží nějakým způsobem
 • 00:41:58 objevovat minulost,
  ale způsobem,
 • 00:42:00 jakým archeologie
  fungovala před 100 lety.
 • 00:42:03 Tam je možnost nějaké spolupráce,
  nějakého vzájemného působení.
 • 00:42:06 Ale pak jsou tu lidé,
  kteří chtějí být prospěšní,
 • 00:42:09 jsou ovlivnitelní,
 • 00:42:11 s těmi se dají dělat
  neuvěřitelné objevy.
 • 00:42:15 Nám se třeba podařilo objevit
  v roce 2010
 • 00:42:18 na českomoravském pomezí
  úplně neznámé hradiště
 • 00:42:21 z pozdní doby bronzové,
 • 00:42:23 kde za účasti spolupracovníků
  našeho muzea,
 • 00:42:26 musím říci,
  zcela nezištné spolupráce,
 • 00:42:29 jsme provedli detektorový průzkum.
 • 00:42:32 Za pomoci detektorářů?
 • 00:42:34 Tzv. detektorářů.
 • 00:42:35 Já už je dneska tímto pojmem
  neoznačuji,
 • 00:42:37 protože to jsou spolupracovníci
  muzea,
 • 00:42:39 kteří vědí,
  kde se mají pohybovat,
 • 00:42:41 jak se mají pohybovat.
 • 00:42:43 Vědí, kde končí jejich hranice.
 • 00:42:44 Podařilo se tam objevit
  několik bronzových pokladů,
 • 00:42:47 které nebyly vyzvednuté
  jak brambory,
 • 00:42:49 Byly ale
  archeologicky zdokumentované.
 • 00:42:51 Celý objev byl publikován.
 • 00:42:53 V současné době
  provádíme detektorový průzkum
 • 00:42:56 v souvislosti
  se zaniklými komunikacemi.
 • 00:42:58 Jsou tam zase neuvěřitelné nálezy
  z oblastí,
 • 00:43:01 kde nikdy nikdo
  archeologické nálezy
 • 00:43:03 nepředpokládal.
 • 00:43:04 Máme tam železné předměty,
  máme tam římské importy,
 • 00:43:07 máme tam mincovní nálezy.
 • 00:43:08 To svědčí o civilizačním skoku
  v místě,
 • 00:43:11 o kterém jste nevěděli
  do té doby?
 • 00:43:13 To svědčí o tom,
  že to místo,
 • 00:43:14 které bylo dříve považované
  za naprosto neosídlené,
 • 00:43:17 tak tam tudy podle všeho
  probíhal komunikační koridor.
 • 00:43:20 Odraz v těch hmotných pramenech
  byl mnohem výraznější,
 • 00:43:23 než my jsme si vůbec
  dokázali představit.
 • 00:43:26 My se pohybujeme nejčastěji
  na nalezištích z doby laténské.
 • 00:43:31 Naše nejzajímavější nálezy jsou
  samozřejmě keltské mince.
 • 00:43:35 Mohu jmenovat projekt,
  od roku 2007,
 • 00:43:39 keltského oppida Třísov,
  kde 30 let probíhaly
 • 00:43:42 archeologické výzkumy,
  velmi dobře vedené Národním muzeem.
 • 00:43:46 Nicméně tehdy se nezkoumala
  ornice,
 • 00:43:48 vůbec ten termín "výzkum ornice"
  je na dlouhé povídání.
 • 00:43:52 Je to fenoménem.
 • 00:43:53 My se nezaměřujeme
  na hloubkové situace,
 • 00:43:55 vyzvedáváme pouze to,
  co je v ornici,
 • 00:43:57 to,
  co při starých výzkumech
 • 00:43:59 nikoho nezajímalo,
  neměli k tomu ani techniku.
 • 00:44:02 My máme dneska z Třísova
  více než 2 000 nálezů.
 • 00:44:04 Značnou část tvoří
  bronzové slitky,
 • 00:44:07 které se dnes ukazují
  jako velmi významné.
 • 00:44:09 Ale pro srovnání.
 • 00:44:10 Keltských mincí
  z této lokality máme 150
 • 00:44:12 a za 30 let
  archeologického výzkumu
 • 00:44:14 jich tam bylo 6.
 • 00:44:16 Je to o těch technologiích.
 • 00:44:18 Já řeknu jeden zajímavý nález,
  který osvětluje,
 • 00:44:21 jak je ten problém široký.
 • 00:44:23 Jeden soukromý hledač
  mně donesl ukázat svou kolekci,
 • 00:44:28 v podstatě mi ji zapůjčil
  za účelem dokumentace.
 • 00:44:32 V jednom sáčku z toho pole
  měl už potom
 • 00:44:36 samostatně neevidované slitky,
  jak kolega to nazval.
 • 00:44:40 Mezi nimi, se ukázalo,
  že se nachází polotovar
 • 00:44:46 římské vojenské přezky
  z 2. poloviny 2. století.
 • 00:44:51 V Čechách se římská armáda,
  zdá se,
 • 00:44:55 neobjevila nijak výrazněji nikdy.
 • 00:44:58 Na Moravě je to
  ve velmi krátkém období
 • 00:45:01 markomanských válek
  v letech 172 - 180.
 • 00:45:04 Evidujeme pár poloh,
  kde předpokládáme výskyt
 • 00:45:09 tzv. římských polních táborů.
 • 00:45:11 O nich je obecná teze
  v archeologii,
 • 00:45:14 že mohly existovat měsíc nebo dva.
 • 00:45:16 Že je to na krátkodobé táboření.
 • 00:45:18 Tento nález pochází
  z plochy jednoho z těch táborů.
 • 00:45:22 Nález může v podstatě indikovat,
  že dosud velmi špatně chápeme
 • 00:45:28 význam těchto táborů,
 • 00:45:31 protože pokud tam byla
  bronzířská dílna,
 • 00:45:34 která pro vojáky odlívala přezky,
 • 00:45:36 aby si nahradili rozbité součástky
  výstroje či výzbroje,
 • 00:45:40 tak to znamená,
  že tam něco fungovalo dlouhodoběji.
 • 00:45:43 Je to úplně odlišně
  vykládaná historická situace,
 • 00:45:47 úplně odlišný archeologický pohled
  na tu lokalitu.
 • 00:45:50 Je nutné si uvědomit,
  že velká část archeologického fondu
 • 00:45:54 nemá nějakou velkou
  finanční hodnotu.
 • 00:45:56 Najdu-li nějaké drobné
  bronzové poškozené předměty,
 • 00:46:00 mají obrovskou informační hodnotu
  pro poznání minulosti,
 • 00:46:03 pro archeologii.
 • 00:46:06 Je to skutečně
  to kulturní dědictví.
 • 00:46:08 V takovém finančním hledisku
  jsou to předměty
 • 00:46:11 často nevalné hodnoty.
 • 00:46:13 Já, bohužel,
  stojím na pomyslném druhém pólu,
 • 00:46:16 na špici ledovce.
 • 00:46:18 Tím, že se zabývám mincemi,
  mincemi keltskými, antickými
 • 00:46:22 i středověkými,
  tak si samozřejmě uvědomuji,
 • 00:46:25 že numismatika je trošku
  ve specifickém postavení.
 • 00:46:29 Mince ze země jsou standardními
  archeologickými nálezy.
 • 00:46:33 Na rozdíl od jiných nálezů
  mají jasně deklarovatelnou hodnotu.
 • 00:46:38 Někdy malou, někdy velkou.
 • 00:46:40 Protože mince se sbíraly,
  první sběratel, o kterém víme,
 • 00:46:44 je již Karel IV.,
  který dostal mince od Petrarcy.
 • 00:46:49 Rudolfínské sbírky obsahovaly
  velké množství,
 • 00:46:52 mimo jiné i antických mincí.
 • 00:46:54 Sběratelství je pud,
  především mužská záležitost,
 • 00:46:59 je to záliba,
  která se asi těžko dá
 • 00:47:01 nějakým způsobem eliminovat.
 • 00:47:03 Ale kde je tedy ta snaha
  něco sbírat,
 • 00:47:05 něco nějakým způsobem shromažďovat,
  tak samozřejmě se tam vytváří trh.
 • 00:47:10 Prostě kolem mincí je trh.
 • 00:47:11 To není trh v České republice,
  to je celosvětový trh,
 • 00:47:14 který nějakým způsobem
  vytváří ceny předmětů,
 • 00:47:17 a tedy mincí.
 • 00:47:19 A jsme u těch motivací.
 • 00:47:20 Já se domnívám,
  že pravidla mezi hledači
 • 00:47:24 mohou fungovat tak,
  že budou-li vyjasněny
 • 00:47:28 vztahové záležitosti
  mezi státem či krajem
 • 00:47:32 ve smyslu význačných mincovních
  nebo kulturně-historických nálezů,
 • 00:47:38 a bude-li zřejmé,
 • 00:47:39 že u komisionálně ohodnocených
  nálezů bude vypláceno
 • 00:47:44 poměrně slušné nálezné,
  podotýkám,
 • 00:47:47 bez ohledu na to,
  jestli to našel někdo
 • 00:47:49 tzv. náhodou nebo detektorem kovu,
  tak je to velice efektivní cesta
 • 00:47:53 k tomu,
  abychom se dostali do stavu,
 • 00:47:56 kdy procento zachráněných nálezů
  bude mnohonásobně vyšší.
 • 00:48:00 Já nemám přesná čísla,
  neznáme je nikdo,
 • 00:48:03 kolik velkých mincovních pokladů,
  středověkých, raně novověkých,
 • 00:48:07 případně i starších,
  rok co rok zmizí.
 • 00:48:10 Ale je jich velké číslo.
 • 00:48:12 Jsou to možná desítky pokladů
  ročně,
 • 00:48:14 velkých či středně velkých.
 • 00:48:16 My se o nich už nikdy nedozvíme,
  protože se rozplynou
 • 00:48:19 v soukromých sbírkách
  a většina z nich zmizí.
 • 00:48:22 Je samozřejmě přesně o tom,
  aby stát nějakým způsobem motivoval
 • 00:48:26 a hledal cesty k tomu,
  aby složku toho
 • 00:48:29 tzv. do teď
  neviditelného kulturního dědictví
 • 00:48:32 se mohlo dostat do státních sbírek.
 • 00:48:34 Asi může nastat situace,
 • 00:48:36 že když se ty věci budou řešit
  komisionálně,
 • 00:48:39 tak v určitém okamžiku
  se můžeme dostat do stádia,
 • 00:48:42 tak,
  jako je to v Británii.
 • 00:48:44 Řekneme "výborně",
  ale 80. poklad pražských grošů,
 • 00:48:49 třeba ze 17. století,
  my ho fyzicky do muzejních sbírek
 • 00:48:52 vykoupit nemusíme.
 • 00:48:54 My trváme na dokumentaci,
  na přesném popsání,
 • 00:48:57 na vědeckém zdokumentování.
 • 00:48:58 Pak si ho ten nálezce může nechat.
 • 00:49:00 Já chápu,
  že z hlediska dnešního pohledu
 • 00:49:03 je to trošku svérázný pohled.
 • 00:49:05 Z mého pohledu ale, tak to je.
 • 00:49:07 Jsou lidé,
  kteří to dělají na divoko,
 • 00:49:10 bez jakékoli dokumentace
  nálezy pak mizí.
 • 00:49:13 Myslím si, že lidé,
  kteří jsou tady dneska s detektory,
 • 00:49:16 tak jsou to lidé,
  které zajímá historie.
 • 00:49:18 Chtějí pomoci objevování.
 • 00:49:19 Když si člověk zjistí,
  kolik je u nás archeologů,
 • 00:49:22 je to zhruba kolem 400,
 • 00:49:24 a ne všichni umějí pracovat
  s detektorem,
 • 00:49:26 kdežto lidi,
  které sem přivedeme na výzkum,
 • 00:49:29 troufám si tvrdit,
  že jsou profesionálové při práci
 • 00:49:31 s detektorem.
 • 00:49:33 Dokáží pomoci.
 • 00:49:34 Když se rozhlédnete,
  kolik tady běhá kolem nás lidí
 • 00:49:37 a další nejsou vidět,
  tak ta efektivita výzkumu
 • 00:49:40 se samozřejmě
  mnohonásobně zvětšuje.
 • 00:49:42 Myslím si,
  že obrovskou chybou archeologie
 • 00:49:45 je to,
  že detektory nezačala používat
 • 00:49:47 před 20 lety.
 • 00:49:48 Mohlo se vyvarovat místům,
  která jsou dnes,
 • 00:49:51 bohužel od hledačů hodně odkované.
 • 00:49:53 Když sleduji nejrůznější weby
  a diskuse,
 • 00:49:56 tak i v rámci hledačské komunity
  dochází k určité polarizaci.
 • 00:50:00 Začíná se zde vydělovat,
  ne úplně ostře ohraničená,
 • 00:50:04 ale stále zřetelnější skupina,
  které skutečně vadí,
 • 00:50:07 že jsou bráni jako ti zloději
  s moderní technikou.
 • 00:50:11 Chtějí být těmi,
  kdo pomáhají historii objevovat.
 • 00:50:15 Takoví lidé jsou
  vítanými spolupracovníky.
 • 00:50:17 Ukazuje se,
  to potvrdí všichni kolegové,
 • 00:50:20 kteří s tím mají zkušenost,
 • 00:50:22 že přínos těchto lidí
  je naprosto mimořádný.
 • 00:50:24 Daří se zachránit
  obrovské množství hmotných pramenů,
 • 00:50:28 které zásadním způsobem
  mění dějiny.
 • 00:50:30 Pánové, já vám děkuji.
 • 00:50:32 Pana Komoroczyho
  bych pak po pořadu požádal,
 • 00:50:35 jestli by trošku netipnul,
  kde je ten Atillův poklad,
 • 00:50:38 že bych se tam vydal s hledačkou.
 • 00:50:41 Ale to, prosím, ne na kameru.
 • 00:50:44 Děkuji moc.
 • 00:50:46 Příště někdy na shledanou.
 • 00:50:48 Vám, diváci,
  příště u Historie.cs na shledanou.
 • 00:50:56 Je bronzový nebo ne?
  - Ne, železo nebo hliník.
 • 00:51:07 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2014

Související