iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 9. 2013
21:05 na ČT24

1 2 3 4 5

33 hlasů
55366
zhlédnutí

Historie.cs

Zvon zrady

Jan Němeček — Jaroslav Šebek — Vít Smetana

Jaký je pohled historiků na mnichovskou dohodu 75 let od jejího podepsání.

51 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:03 HISTORIE.CS
 • 00:00:14 V konci 30. a během 40. let
  minulého století se několikrát
 • 00:00:18 měnila mapa Československa.
 • 00:00:20 V kořenech toho stála
  Mnichovská dohoda
 • 00:00:23 podepsaná před 75 lety.
 • 00:00:26 Historie.cs, dobrý den.
 • 00:00:29 Červený hrádek u Jirkova
  stal se dějištěm předehry
 • 00:00:32 k nejsmutnějšímu údobí
  historie národa.
 • 00:00:35 18. srpna o 4. hodině odpolední
  zasedli v těchto místech
 • 00:00:39 nad mapou republiky
  lord Runciman z Doxfordu
 • 00:00:42 s nacistickými předáky
  Konradem Henleinem a Kuntem,
 • 00:00:47 aby připravili cestu k Mnichovu.
 • 00:00:51 Tesařskou tužkou zakreslili
  nové hranice našeho státu,
 • 00:00:54 oběť, kterou jsme měli přinést
  na oltář světového míru.
 • 00:01:04 U Mnichovské dohody je důležité
  právě to,
 • 00:01:07 že je to mezinárodní smlouva.
 • 00:01:09 A právě tou smlouvou čtyři velmoci,
  jejichž představitelé
 • 00:01:12 se v Mnichově sešli,
  se rozhodly řešit
 • 00:01:15 menšinový problém.
 • 00:01:17 A vyřešily ho tedy tak,
  že přinutily Československo,
 • 00:01:20 aby odstoupilo více než třetinu
  svého státního území.
 • 00:01:25 A nehodlaly řešit jen česko-německý
  menšinový problém,
 • 00:01:31 ale také i otázku polské
  a hlavně maďarské menšiny.
 • 00:01:35 Ten právní problém Mnichovské
  dohody je v tom, jestli ta smlouva
 • 00:01:40 byla platnou mezinárodní smlouvou.
 • 00:01:42 Ten československý pohled
  na Mnichovskou dohodu
 • 00:01:46 je spojen s tím, že Československo
  jí nechce přiznat
 • 00:01:51 žádnou mezinárodní platnost,
  a to dokonce od samého počátku.
 • 00:01:55 Ale největší problém je právě
  v tom prosazení
 • 00:01:59 československého pohledu
  na Mnichovskou dohodu
 • 00:02:03 jako od samého počátku neplatnou
  smlouvu, protože porušovala
 • 00:02:07 řadu pravidel mezinárodního práva,
  a dokonce se pro ni vžil i pojem
 • 00:02:12 mnichovský diktát, tedy něco,
  co je vnuceno třetí straně
 • 00:02:17 a porušuje nějaká základní pravidla
  mezinárodního práva.
 • 00:02:22 Ale ty velmoci,
  které uzavřely tu smlouvu,
 • 00:02:25 to tak samozřejmě neviděly
  a ten československý pohled
 • 00:02:29 se velmi těžko prosazoval.
 • 00:02:32 -Jan Němeček, dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:02:34 -Vít Smetana, dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:02:36 -A Jaroslav Šebek, dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:02:39 Na obecném povědomí v duši
  našeho národa je Mnichov zafixován
 • 00:02:43 jako zrada.
 • 00:02:44 Básník psal o zvonu zrady
  a ironicky o Anglii,
 • 00:02:48 o hrdé a sladké Francii.
 • 00:02:51 A pociťujeme to jako křivdu dodnes,
  což je od nás pochopitelné,
 • 00:02:56 ale je tu jeden problém,
  musíme se na to dívat také
 • 00:02:59 nejen z našeho dvorka,
  ale z celoevropského
 • 00:03:02 nebo celosvětového hlediska.
 • 00:03:04 Proč vlastně Anglie s Francií
  přistoupily na tuto dohodu?
 • 00:03:10 Mnichovská dohoda,
  to byla výslednice, dá se říci,
 • 00:03:15 nikoli politiky dnů, týdnů, měsíců,
  dá se říci možná i let předchozích.
 • 00:03:22 A zejm. politiky Velké Británie,
  která nalezla společnou linku
 • 00:03:28 i s Francouzi a dovedla tuto
  politiku až do Mnichova.
 • 00:03:37 Nemůžeme si samozřejmě myslet,
  že by československé záležitosti
 • 00:03:42 byly pro Velkou Británii něčím,
  co by na tom žebříčku
 • 00:03:47 jejich priorit bylo někde nahoře,
  to rozhodně ne.
 • 00:03:52 Byly tady věci, které samozřejmě
  pro Velkou Británii,
 • 00:03:57 zejm. osud jejího impéria,
  jejích kolonií,
 • 00:04:01 byly mnohem prioritnější.
 • 00:04:04 Otázka Indie a dalších věcí.
 • 00:04:07 Z toho také musíme pohlížet na to,
  jak Británie pohlížela
 • 00:04:12 na československou otázku.
 • 00:04:15 Tedy pohlížela na ni jako na něco,
  co je pro její imperiální zájmy
 • 00:04:20 nepříjemné a je potřeba se toho,
  pokud možno za cenu
 • 00:04:23 nejmenších obětí, zbavit.
 • 00:04:25 A přitom Francie byla tak laxní
  k nám, spojenec.
 • 00:04:30 Francie procházela, dá se říci,
  dlouhodobou politickou krizí.
 • 00:04:35 A ta výměna kabinetu,
  kdy levicový kabinet
 • 00:04:38 je nahrazen dalším kabinetem,
  to samozřejmě pevnosti,
 • 00:04:44 stálosti pozic v tomto ohledu
  příliš nepřispívalo.
 • 00:04:50 To byl asi rozdíl
  od té politiky britské.
 • 00:04:58 Já bych souhlasil tady s kolegou
  Němečkem v tom smyslu,
 • 00:05:02 že právě Francie prožívala
  obrovské období nestability.
 • 00:05:07 A řekl bych,
  že toto všechno ovlivňovalo
 • 00:05:11 i její mezinárodní politiku.
 • 00:05:14 Ale zároveň bych tady připomněl
  jedno datum, které se mi jeví
 • 00:05:18 jako důležité zmínit
  v souvislosti s Mnichovem,
 • 00:05:21 i když jakoby na první pohled
  nesouvisí, a to je březen 1936,
 • 00:05:25 kdy právě obě mocnosti západní,
  Francie a Velká Británie,
 • 00:05:29 v zásadě bez problémů souhlasí
  s obsazením
 • 00:05:33 té demilitarizované zóny
  v Porýní německou armádou.
 • 00:05:37 A řekl bych,
  že možná to byl moment,
 • 00:05:41 který právě už obrátil koleje,
  které směřovaly k Mnichovu.
 • 00:05:45 To, že obě mocnosti nebyly schopny
  na tento agresivní krok Hitlera
 • 00:05:52 reagovat.
 • 00:05:53 Obě mocnosti prodělaly
  velké trauma,
 • 00:05:57 zvláště když se chceme dívat
  na události roku 1938
 • 00:06:03 nejen českou optikou.
 • 00:06:05 Trauma vzpomínek na 1. světovou
  válku, která pro Francii
 • 00:06:10 byla ještě strašlivější
  než pro Británii.
 • 00:06:14 V podstatě Francie zažila
  po 1. světové válce
 • 00:06:18 populační pokles a i v britském
  případě lze hovořit o likvidaci
 • 00:06:26 celé jedné generace upper class,
  kdy ti mladí chlapci kolem 20 let
 • 00:06:34 tvořili ten důstojnický sbor
  na všech nižších postech
 • 00:06:41 a jako takoví vedli své muže
  na zteč a hynuli před hlavněmi
 • 00:06:47 německých kulometů.
 • 00:06:50 V podstatě potom z roku 1938
  máme deníkové záznamy
 • 00:06:55 některých tehdejších protagonistů
  té Chamberleinovy vylády,
 • 00:07:01 kteří si zapsali do deníků,
  já jsem to konkrétně četl
 • 00:07:06 v deníku Johna Simona:
  "No, my jsem tady v podstatě
 • 00:07:10 taková skupina starých osob,
 • 00:07:12 tady by měli sedět
  podstatně mladší,
 • 00:07:15 ale ti bohužel zahynuli u Ypres."
 • 00:07:20 Dobře, to mluvíme o elitách
  Francie a Velké Británie.
 • 00:07:24 Ale co tedy občané sladkého
  a slavného a hrdého Albionu?
 • 00:07:29 Je docela typické,
  že když se západní politici
 • 00:07:34 vraceli z Mnichova, tak u nich byl
  určitý prvek nejistoty.
 • 00:07:39 Zejm. u Daladiera, když jeho letoun
  kroužil nad letištěm
 • 00:07:43 a on přemýšlel, jak bude přijat,
  viděl, že mu lidé mávají,
 • 00:07:49 ale nevěděl, jestli mu spílají
  a nebo jestli ho nadšeně vítají.
 • 00:07:55 Teprve když přistál, tak zjistil,
  že ho opravdu nadšeně vítají.
 • 00:08:01 Samozřejmě toho využil.
 • 00:08:03 Obdobně tomu bylo
  v případě Chamberleina.
 • 00:08:06 Důvod byl zcela jednoznačný
  pro ty lidi, válka byla zažehnána.
 • 00:08:11 Já bych řekl, že to přesně
  souvisí s tím, co tady říkal
 • 00:08:15 Vít Smetana, protože ti lidé
  měli v sobě mentalitní zkušenost
 • 00:08:20 z té právě prožité 1. světové války
  a oni nechtěli,
 • 00:08:24 aby se znovu ty hrůzy zopakovaly,
  protože víceméně nás, české země,
 • 00:08:28 válka nezasáhla
  v té brutální podobě,
 • 00:08:31 ale ve Francii samozřejmě
  byla vybombardovaná města,
 • 00:08:35 tam se tvrdě bojovalo,
  takže pro ně ten zážitek
 • 00:08:38 byl opravdu mnohem více
  traumatičtější a ty miliony mrtvých
 • 00:08:42 pořád byly v jejich hlavách.
 • 00:08:44 To byl ten důvod,
  proč si přáli mír za každou cenu.
 • 00:08:49 A co politická opozice?
 • 00:08:52 Traduje se ta známá volba
  Velké Británie,
 • 00:08:56 jakou měla před sebou.
 • 00:08:59 Ano, ono už když ty nadšené davy
  vítaly Chamberleina,
 • 00:09:04 tak jsou zaznamenány výkřiky
  jednotlivců, solitérů,
 • 00:09:08 kteří vykřikovali, co je to za mír,
  na jak dlouho vydrží.
 • 00:09:14 Je to zase zaznamenané v řadě
  deníků a záznamů.
 • 00:09:17 A pochopitelně malá část opozice,
  početně malá,
 • 00:09:22 ale složená ze skutečně výrazných
  politických osobností,
 • 00:09:29 se proti výsledku mnichovské
  konference vymezila velmi kriticky
 • 00:09:35 hned v té debatě,
  která následovala v Británii,
 • 00:09:40 tedy v následujících dnech října,
  od 1. do 5. října,
 • 00:09:46 kde nejzajímavější byl výrok
  Winstona Churchilla,
 • 00:09:50 z nějž si dovolím ocitovat
  první větu:
 • 00:09:56 "Utrpěli jsme totální,
  ničím nezmenšenou porážku."
 • 00:10:02 A během doby, která se může měřit
  na roky, ale možná se bude měřit
 • 00:10:09 jenom na měsíce,
  bude Československo pohlceno
 • 00:10:14 do německé diktatury.
 • 00:10:17 Samozřejmě potom to jemu a těm,
  kteří s tím souhlasili,
 • 00:10:24 umožnilo získat velkou reputaci,
  když se jejich prorocká slova
 • 00:10:31 potvrdila v březnu 1939.
 • 00:10:34 Také se mu připisovalo to:
  "Volili jsme mezi válkou a hanbou,
 • 00:10:40 zvolili jsme hanbu
  a budeme mít válku."
 • 00:10:42 Existovala ještě možnost řešit
  menšinový problém jednáním
 • 00:10:47 mezi československou vládou
  a zástupci německé menšiny.
 • 00:10:52 Československá vláda postupně
  přišla s několika variantami,
 • 00:10:56 jak řešit menšinovou otázku,
  a to jak v podobě
 • 00:11:01 tzv. národnostního statutu,
  kde hodlala přiznat více práv
 • 00:11:07 menšinám, a ten návrh byl
  dalekosáhlý a liberální.
 • 00:11:13 A určitě by mohl být přivítán,
  pokud by ale přišel v jiné situaci,
 • 00:11:19 než byla ta mezinárodní situace
  československé krize v jarních
 • 00:11:25 a pak i letních měsících roku 1938.
 • 00:11:28 Pak samozřejmě se začala ta otázka
  ještě kombinovat s takovou možností
 • 00:11:35 dát více práv menšinám,
  ale zároveň se tam objevovaly
 • 00:11:40 otázky odstoupení části území
  v takové kombinaci.
 • 00:11:46 K tomu nakonec československá vláda
  byla ochotna přistoupit,
 • 00:11:51 na určitý kompromis,
  ale rozhodně ne na takové řešení,
 • 00:11:56 které by znamenalo konec existence
  samostatného
 • 00:12:00 československého státu,
  jak se vlastně stalo v Mnichově.
 • 00:12:05 Nás učili ještě ve škole,
  že Sovětský svaz byl ochoten
 • 00:12:08 nám pomoc, je to pravda?
 • 00:12:10 Nebo jak to bylo
  s tou sovětskou pomocí?
 • 00:12:15 Především je otázka toho,
  do jaké míry má význam
 • 00:12:19 tuto otázku řešit, protože co by
  znamenala sovětská pomoc?
 • 00:12:26 V jaké míře by dokázala ovlivnit
  události po Mnichovské dohodě?
 • 00:12:32 Samozřejmě v současnosti nemáme
  k dispozici všechny
 • 00:12:38 relevantní dokumenty
  z ruského archivu,
 • 00:12:42 protože archiv ruského ministerstva
  zahraničních věcí doposud
 • 00:12:48 nezpřístupňuje všechny dokumenty,
  např. telegrafickou korespondenci,
 • 00:12:53 která je pro tyto věci klíčová.
 • 00:12:56 Byly z toho vyňaty
  některé dokumenty,
 • 00:12:59 nicméně v zásadě se dá říci,
  že Sovětský svaz
 • 00:13:03 podle těch dokumentů, které jsou,
  byl nakloněn do určité míry
 • 00:13:08 pomoci Československu.
 • 00:13:11 Druhým faktem ale je, že ta pomoc
  nebyla v praktické rovině řešena.
 • 00:13:17 Tzn. nebyla tady spolupráce
  generálních štábů
 • 00:13:21 Československé a Rudé armády,
  která by dokázala naplňovat,
 • 00:13:27 jak by ta pomoc mohla přijít,
  protože jak známo,
 • 00:13:32 v tehdejší době neexistovala
  přímá hranice mezi Československem
 • 00:13:39 a Sovětským svazem,
  tudíž zde byla otázka přechodu
 • 00:13:44 sovětských jednotek přes polské,
  resp. rumunské území.
 • 00:13:50 Sovětský svaz zůstal stranou,
  několikrát naznačil,
 • 00:13:55 že by byl ochoten splnit
  spojenecké závazky,
 • 00:13:59 ale právě buď vázáno na rozhodnutí
  společnosti národů
 • 00:14:03 nebo na společný československo-
  francouzský-sovětský postup,
 • 00:14:08 k čemuž samozřejmě nedošlo.
 • 00:14:11 A také postup té sovětské
  diplomacie přímo v tom týdnu,
 • 00:14:16 který vedl k Mnichovu,
  je takový poměrně pokrytecký,
 • 00:14:20 protože sovětský vyslanec v Praze
  samozřejmě sice ujistil Beneše
 • 00:14:27 o možnosti splnit závazek,
  zároveň ale vyčkával,
 • 00:14:32 jak se situace vyvine.
 • 00:14:35 A v zásadě to sovětské stanovisko
  nebylo do té doby,
 • 00:14:41 než bylo známo mnichovské
  rozhodnutí, nijak formálně sděleno
 • 00:14:48 nebo využito.
 • 00:14:51 Čili Sovětský svaz mohl tvrdit,
  že byl připraven,
 • 00:14:55 ale my to vlastně nemůžeme
  nijakým způsobem verifikovat,
 • 00:14:59 jak by se ta sovětská diplomacie
  skutečně zachovala.
 • 00:15:03 Co Spojené státy,
  ty se dívaly tehdy na Evropu
 • 00:15:06 jako na vzdálenou cizinu?
 • 00:15:09 Tak tam byla dlouhá tradice
  amerického izolacionismu,
 • 00:15:14 který jako by byl přerušen,
  byl přerušen v letech
 • 00:15:19 1. světové války, ale záhy
  většina americké společnosti
 • 00:15:23 i jejich politická reprezentace
  dospěla k závěru,
 • 00:15:27 že to skutečně nestálo za to
  a že je potřeba se vrátit
 • 00:15:32 k těm fundamentálním myšlenkám
  otců zakladatelů, tj. stranit se
 • 00:15:37 evropských problémů.
 • 00:15:38 Toho byl nucen se držet
  i Franklin Roosevelt
 • 00:15:42 po svém nástupu do úřadu prezidenta
  v roce 1933.
 • 00:15:46 On potom v těch kritických měsících
  roku 1938 tak trochu lavíroval.
 • 00:15:52 Na jednu stranu mu samozřejmě
  expanze diktátorských režimů
 • 00:15:58 nijak sympatická nebyla, naopak,
  on měl i tendence nějakým způsobem
 • 00:16:05 přispět k hledání cesty,
  jak tomu zamezit,
 • 00:16:10 ale bylo to spíše
  v jeho myšlenkách.
 • 00:16:15 Zároveň byl limitován
  těmi republikány a částí demokratů,
 • 00:16:23 kteří opravdu trvali na tom,
  aby se držel
 • 00:16:28 té izolacionistické politiky
  a do evropských problémů
 • 00:16:34 tolik nezasahoval.
 • 00:16:36 Když velvyslanec Bullitt v Paříži
  pronesl cosi v tom smyslu,
 • 00:16:43 že Amerika stojí při Francii,
  což potom bylo interpretováno
 • 00:16:50 jak v míru, tak ve válce,
  tak za to sklidila
 • 00:16:55 Rooseveltova administrativa
  velmi tvrdou kritiku
 • 00:17:00 zase ze strany těch izolacionistů.
 • 00:17:03 A Roosevelt se potom spíše stahuje,
  nicméně jeho tři iniciativy
 • 00:17:08 z té poslední zářijové dekády
  tady jsou.
 • 00:17:12 Nejprve to byla 26. září výzva
  jak k Hitlerovi, tak k Benešovi,
 • 00:17:17 aby řešili ten problém
  smírčí cestou.
 • 00:17:21 Posléze z následujícího dne
  je iniciativa směřovaná
 • 00:17:26 k Mussolinimu,
  která velmi odpovídala tomu,
 • 00:17:30 co si přáli Britové,
  tj. aby Mussolini zprostředkoval
 • 00:17:35 nějaké smírčí jednání.
 • 00:17:37 A 28. září on ještě apeluje
  na Hitlera, opět,
 • 00:17:42 aby bylo vše řešeno formou dohody.
 • 00:17:45 Ovšem nedá se úplně říci,
  že by mu zase konvenovalo řešení,
 • 00:17:51 které potom bylo přijato,
  protože on hovoří o tom,
 • 00:17:54 že by se toho jednání měly účastnit
  všechny zúčastněné strany,
 • 00:17:58 že by to mělo být ve férovém duchu
  atd., což přeci jen nebyl způsob,
 • 00:18:03 jak to pak proběhlo.
 • 00:18:04 Naše administrativa, zejm. potom
  Edvard Beneš od roku 1918,
 • 00:18:08 nás neustále stavěla do role
  jakýchsi miláčků Dohody.
 • 00:18:12 Dokonce se to používalo,
  tento terminus technicus.
 • 00:18:16 Když nás potom snadno tyto země
  takto pustily,
 • 00:18:20 musel to být strašný šok
  pro tyhle lidi,
 • 00:18:23 nebo už si začali uvědomovat,
  že naše postavení už zdaleka
 • 00:18:27 není tak výsadní,
  jak jsme si mysleli?
 • 00:18:30 Určitě šok samozřejmě znamenal
  Mnichov jako takový.
 • 00:18:34 To i ty události,
  které bezprostředně předcházely,
 • 00:18:40 protože už od jednání
  v Berchtesgadenu to bylo něco,
 • 00:18:47 kde se celá záležitost vymkla
  z rukou československému vedení.
 • 00:18:54 Ať už prezidentovi, ať už vládě.
 • 00:18:57 Tedy otázka se přenesla z pole
  československo-německého
 • 00:19:03 na pole mezinárodní,
  do kterého československá vláda
 • 00:19:09 mohla zasahovat už jen omezeně,
  do těch jednání.
 • 00:19:13 Víceméně byla stavěna
  před hotová rozhodnutí,
 • 00:19:18 která měla víceméně
  pouze akceptovat.
 • 00:19:22 Ať se to týká anglo-francouzského
  ultimáta, ať se to pak týká
 • 00:19:26 Mnichovské dohody.
 • 00:19:28 V obou případech šlo o diktát,
  který musela v prvním případě
 • 00:19:33 ještě československá vláda,
  pokusila se to odmítnout
 • 00:19:37 v té první verzi po ultimátu,
  které přišlo od britského
 • 00:19:43 a francouzského vyslance v Praze.
 • 00:19:47 Československá vláda tento
  anglo-francouzský plán přijala.
 • 00:19:53 V případě Mnichovské dohody,
  tam už se vlastně
 • 00:19:57 na její stanovisko ani už nečekalo.
 • 00:19:59 Já si ale myslím, že tu ty signály
  existovaly už minimálně
 • 00:20:07 v tom krizovém roce 1938.
 • 00:20:10 Myslím, že si tyto skutečnosti
  museli uvědomovat někteří politici
 • 00:20:17 ve smyslu, jak se vyvíjely události
  těsně před Mnichovem 1938.
 • 00:20:24 Stačí si vzpomenout na to,
  jakou podporu dokonce dostávala
 • 00:20:29 i Henleinova strana
  z některých britských kruhů.
 • 00:20:33 Nakonec svědčí o tom pak
  i Runcimanova mise v létě 1938,
 • 00:20:37 která víceméně už se staví
  právě na požadavky
 • 00:20:41 Henleinovy strany.
 • 00:20:42 Takže to už jistě byly signály,
  které svědčí o tom,
 • 00:20:46 že minimálně ta britská politika
  má v tomto směru své představy,
 • 00:20:51 které bude prosazovat.
 • 00:20:52 Vy jste se nadychoval.
 • 00:20:55 Já bych řekl, že ne možná tolik
  československá politika
 • 00:20:59 si toho byla vědoma
  jako československá diplomacie.
 • 00:21:04 A zejm. potom naši vyslanci,
  ať už to byl Osuský v Paříži
 • 00:21:08 nebo Jan Masaryk v Londýně
  či Vojtěch Masný v Berlíně.
 • 00:21:13 Zejm. Osuský si, dá se říci,
  asi příliš moc iluzí nedělal.
 • 00:21:17 Alespoň po Mnichovu on to potom
  rád, zejm. ve svém sporu s Benešem
 • 00:21:23 za války zdůrazňoval,
  že on na tyto věci upozorňoval
 • 00:21:28 již dříve.
 • 00:21:29 -A Beneš tedy nenaslouchal?
  -Beneš byl prezident.
 • 00:21:33 Beneš nebyl
  ministr zahraničních věcí.
 • 00:21:36 My jsme zvyklí až možná příliš
  nahlížet na to,
 • 00:21:40 že Beneš byl tou klíčovou
  rozhodující osobností.
 • 00:21:44 On byl, ale přeci jen musíme
  koukat, jak fungoval ten systém.
 • 00:21:50 Čili vyslanci byli především
  zodpovědní ministerstvu.
 • 00:21:55 Čili ministerstvo zahraničí
  nedostatečně akceptovalo
 • 00:22:00 nebo nedostatečně to přenášelo
  do ostatní reprezentace?
 • 00:22:05 Ty signály, které také ministr
  zahraničí a potažmo prezident,
 • 00:22:10 protože dostával samozřejmě
  k dispozici tu korespondenci,
 • 00:22:15 tak oni dostávali signály
  kontradiktorické.
 • 00:22:19 To, co pocházelo od Jana Masaryka
  zejména, z Londýna,
 • 00:22:24 do toho se odrážela taková jeho
  vrtkavá a velmi nejistá povaha
 • 00:22:29 a jeho aktuální nálady
  a psychické stavy.
 • 00:22:34 Je třeba říci, že on v několika
  telegramech živil
 • 00:22:39 v prezidentu Benešovi takovou tu
  naději, že Chamberleinův kabinet
 • 00:22:45 bude vystřídán jinou vládou,
  která bude hájit britské
 • 00:22:49 a potažmo i československé zájmy
  ve smyslu ze strategického hlediska
 • 00:22:55 výhodné pro obě země,
  což ta opozice,
 • 00:22:58 jakkoli se tam vůči Chamberleinovi
  začala profilovat,
 • 00:23:02 tak rozhodně nebyla tak silná,
  aby dokázala Chamberleina svrhnout.
 • 00:23:07 A ještě bych si dovolil říci
  jednu kritickou zmínku,
 • 00:23:11 že přeci jen ta československá
  pozice v září 1938
 • 00:23:15 byla trochu oslabena i tím,
  že několikrát prezident Beneš
 • 00:23:21 signalizoval vůli k nějakým
  teritoriálním změnám a ústupkům.
 • 00:23:27 Ať už to bylo v rozhovoru
  s britskými žurnalisty,
 • 00:23:32 asi dvakrát, ale co bylo
  nejpodstatnější, tak to bylo
 • 00:23:37 vyslání té mise
  Ing. Jaromíra Nečase,
 • 00:23:40 který 16. a 17. září hovořil
  v Paříži a v Londýně
 • 00:23:44 s francouzskými a britskými
  představiteli.
 • 00:23:48 A v podstatě tam bylo
  signalizováno, že ty výběžky,
 • 00:23:53 že jsme připraveni těch oblastí
  před pevnostmi,
 • 00:23:56 nebo z našeho pohledu za pevnostmi,
  že jsme některých těch oblastí
 • 00:24:01 s naprostou většinou německého
  obyvatelstva připraveni se vzdát.
 • 00:24:06 A v tom okamžiku,
  jestliže západní mocnosti hledají
 • 00:24:10 kompromisní řešení jakkoli
  na československý úkor,
 • 00:24:13 tak v tu chvíli z pohledu
  těch velmocí už jsou to
 • 00:24:16 jen modality, ano,
  oni jsou připraveni se vzdát
 • 00:24:19 části svého území,
  tak se jen domluvme na tom,
 • 00:24:22 jak bude ta část toho území velká.
 • 00:24:25 Do jakého postavení jsme se dostali
  tedy po tom Mnichovu,
 • 00:24:29 jak ta republika měla
  najednou mezinárodní statut,
 • 00:24:33 jak si stála prestižně?
 • 00:24:34 Jak si může stát prestižně stát,
  který bez boje přijde
 • 00:24:39 o část svého území,
  který ztratí svou obranyschopnost,
 • 00:24:43 protože co si budeme říkat,
  nikoli to,
 • 00:24:47 co bylo rozhodnuto v Mnichově,
  ale to, co bylo po Mnichově
 • 00:24:51 rozhodnuto v Berlíně,
  zmrzačilo 2. republiku.
 • 00:24:55 V Mnichově byla vyznačena
  čtyři pásma, která měla být
 • 00:25:00 odtržena a připojena k Německu,
  tzv. 5. pásmo mělo být stanoveno
 • 00:25:05 na konferenci velvyslanců,
  která měla být v Berlíně.
 • 00:25:09 A na této konferenci došlo
  k tomu definitivnímu zmrzačení
 • 00:25:14 československého státu,
  protože ztratil veškerou
 • 00:25:18 svou obranyschopnost.
 • 00:25:21 Ty hranice byly vedeny nikoli
  už národnostními hledisky,
 • 00:25:25 ale těmi hledisky,
  že Hitler potřeboval najít
 • 00:25:30 nejvýraznější možnosti pro to,
  aby zlikvidoval československý stát.
 • 00:25:36 Tzn. z toho se odvíjela i politika
  2. republiky.
 • 00:25:42 To nebyla politika suverénního
  státu, to byla politika
 • 00:25:47 záchrany státu ve vztahu
  k mocnému západnímu sousedovi.
 • 00:25:53 Já bych dokonce řekl,
  že tu nastal problém,
 • 00:25:57 že celé mezinárodní postavení
  bylo oslabováno
 • 00:26:00 i těmi vnitřními procesy,
  které se po Mnichovu
 • 00:26:04 daly jasně do pohybu.
 • 00:26:06 Sice se na jednu stranu říkalo
  "malá, ale naše",
 • 00:26:10 myšleno tedy na upevnění
  národní jednoty ve 2. republice,
 • 00:26:15 ale současně velmi dlouhou dobu,
  podzim 1938, se tu hledá
 • 00:26:20 viník mnichovské katastrofy,
  ukazuje se právě
 • 00:26:24 na systém 1. republiky.
 • 00:26:26 Zároveň se tu začínají objevovat
  lidé, kteří říkají:
 • 00:26:31 "My už jsme to říkali dávno."
 • 00:26:33 -To je takový český neduh.
  -Ano, přesně.
 • 00:26:36 Ale to je přesně ta situace,
  která pak oslabuje
 • 00:26:39 i to postavení navenek,
  to bylo zcela jasné.
 • 00:26:43 Tady se začaly objevovat hlasy,
  které volaly,
 • 00:26:47 měli jsme se s Německem
  daleko dřív usmířit
 • 00:26:51 a snažit se o to,
  abychom s Německem vyšli,
 • 00:26:54 nedráždit ho tím,
  že budeme mít tady pakt
 • 00:26:57 se Sovětským svazem atd.
 • 00:26:59 Nebylo trošku žinantní Francii,
  Británii samozřejmě také,
 • 00:27:03 že de facto tyto hranice
  spoluvytvářely nebo dokonce
 • 00:27:07 rozhodujícím způsobem
  spoluvytvářely
 • 00:27:11 při Versailleské smlouvě a při
  vzniku samostatného Československa?
 • 00:27:17 Velmi riskantní hranici
  nebo choulostivý stát.
 • 00:27:22 A pak se na to najednou odvolaly,
  že je to špatně, a cukly od toho?
 • 00:27:28 Nebylo jim to skutečně
  trošičku trapné?
 • 00:27:32 Já bych neřekl, protože v tom roce
  1918 tady byla jiná situace v tom,
 • 00:27:38 že Německo bylo zdánlivě
  na kolenou, takže pro obě země,
 • 00:27:44 pro Francii i pro Velkou Británii
  víceméně Versailleská dohoda
 • 00:27:50 bylo řešení, které reagovalo
  na momentální situaci Německa.
 • 00:27:58 A ještě více to pokořilo Německo.
 • 00:28:00 Samozřejmě, tam byl problém,
  který reflektovala pak
 • 00:28:05 britská politika,
  to byla otázka menšin.
 • 00:28:09 Proto tak např. už během 2. světové
  války nakonec Velká Británie
 • 00:28:14 se kloní k té myšlence transferu,
  protože tady viděli
 • 00:28:19 ten rizikový potenciál právě
  v těch menšinách,
 • 00:28:23 které byly v jednotlivých státech
  v té nově narýsované mapě Evropy.
 • 00:28:28 To byl nakonec problém,
  který britská politika považovala
 • 00:28:32 za hlavní spouštěcí mechanismus
  všech těch problémů,
 • 00:28:36 které pak ústí i do Mnichova.
 • 00:28:38 Do jaké situace se dostala
  naše politická reprezentace,
 • 00:28:42 která do značné části emigrovala
  po Mnichovu?
 • 00:28:46 Jaké tam měla postavení?
 • 00:28:48 V pozici soukromých osob.
 • 00:28:50 Ať už se to týkalo Beneše,
  Jana Masaryka či dalších politiků,
 • 00:28:56 kteří postupně po Mnichovu
  odcházeli do exilu.
 • 00:29:00 Zaprvé to byli lidé,
  kteří byli velmi pozorně sledováni.
 • 00:29:04 Byli sledováni samozřejmě
  z Německa, z Prahy,
 • 00:29:09 do jaké míry narušují
  či nenarušují československé zájmy.
 • 00:29:14 A Beneš se tu musel potýkat s tím,
  že tu nebyl zájem,
 • 00:29:18 aby působil jakkoli publicisticky,
  aby působil přednáškově,
 • 00:29:24 aby ovlivňoval nějak
  politickou scénu
 • 00:29:28 zejm. při tom britském pobytu.
 • 00:29:32 To se netýkalo jen toho období
  po říjnu 1938,
 • 00:29:36 kdy přijíždí do Anglie,
  ale zejm. i po jeho návratu
 • 00:29:41 v úplně jiné situaci, v létě 1939,
  kdy se vrací do Británie
 • 00:29:47 zpátky ze Spojených států.
 • 00:29:49 A kdy se změnil ten postoj k němu
  a k dalším
 • 00:29:52 politickým reprezentantům?
 • 00:29:55 Fakt je ten, že lze archivně
  doložit, že v obou případech
 • 00:30:00 a po obou těch emigracích,
  jak v říjnu 1938,
 • 00:30:05 tak v červenci 1939,
  to byla československá strana,
 • 00:30:10 která přispěchala k Britům
  s ujištěním, že doktor Beneš
 • 00:30:15 nebude vyvíjet žádnou politickou
  činnost, která by ohrožovala
 • 00:30:20 zájmy Británie, takže to byla
  taková ta česká obava,
 • 00:30:25 abychom něco nezpůsobili.
 • 00:30:28 Faktem je, že např. Wenzel Jaksch,
  jeho politické působení v Británii
 • 00:30:34 bylo také sledováno a vnímání
  zpočátku třeba jako problematické,
 • 00:30:40 nicméně s žádným takovým
  prohlášením nepřispěchal
 • 00:30:45 a žádné omezení nenastalo.
 • 00:30:47 Troufám si tvrdit, že v červenci
  a v srpnu 1939 už těžko mohl Beneš,
 • 00:30:54 kdyby hovořil o čemkoli
  a třeba každý den,
 • 00:30:59 tak ho těžko mohl někdo zastavit.
 • 00:31:03 Byla to otázka spíše taktiky
  a faktem je,
 • 00:31:08 že jestliže potom Francouzi
  při formování té československé
 • 00:31:13 politické reprezentace
  na podzim 1939 se snažili
 • 00:31:18 Beneše vyšachovat ze hry,
  tam možná otázka nějaké viny
 • 00:31:22 hrála také určitou úlohu,
  tak Britové se o to nepokusili.
 • 00:31:27 Jakkoli samozřejmě
  ve Foreign Office byli lidé,
 • 00:31:31 kteří ho úplně nemuseli,
  ale zároveň jednoznačné stanovisko
 • 00:31:35 Foreign Office bylo,
  že součástí politické reprezentace,
 • 00:31:39 až se zformuje a urovná své vnitřní
  nesrovnalosti,
 • 00:31:42 a ty tam byly mezi Benešem
  a Hodžou, tak že Beneš musí být
 • 00:31:46 její součástí.
 • 00:31:47 Trvalo to ovšem nějakou dobu,
  než přišlo to její uznání.
 • 00:31:51 Nejprve v podobě národního výboru
  ze strany Británie v prosinci 1939
 • 00:31:56 a potom v podobě prozatímní vlády
  v červenci 1940.
 • 00:32:00 Až po pádu Francie.
 • 00:32:01 -Čili s tím hnula válka.
  -Vývoj války.
 • 00:32:04 Určitě psychologickým zlomem
  je ten 10. květen 1940
 • 00:32:09 a zahájení západního tažení,
  protože to je vlastně šok
 • 00:32:15 a ukazuje se, že skutečně měli
  pravdu ti, kteří říkali,
 • 00:32:19 že tady v Mnichovu
  se Hitler nezastaví.
 • 00:32:22 A právě proto, že už znovu je
  Francie a většina západních států
 • 00:32:27 ve válce, která je už vlastně
  i na jejich území.
 • 00:32:31 A kdy, pánové, se rozhodli ti,
  co Mnichovskou dohodu podepsali,
 • 00:32:36 že svůj podpis vezmou zpátky?
 • 00:32:39 Kdy tedy byla, tím ošklivým slovem,
  oduznána?
 • 00:32:43 Hlavním hybatelem v tomto ohledu
  byl československý zahraniční odboj,
 • 00:32:48 který usiloval od samého počátku
  o likvidaci Mnichovské dohody.
 • 00:32:54 V souvislosti se základním cílem
  zahraničního odboje,
 • 00:32:58 tzn. o obnovu československých
  předmnichovských hranic.
 • 00:33:03 Proto začíná v souvislosti s tím,
  jak je postupně
 • 00:33:07 československé exilové státní
  zřízení, ať už nejprve
 • 00:33:11 národní výbor, prozatímní vláda,
  vláda uznaná v červenci 1941
 • 00:33:17 v plném rozsahu, se snaží
  tuto otázku postupně,
 • 00:33:21 jak sílí postavení československého
  odboje, stále,
 • 00:33:25 řekněme možná i tvrdošíjněji,
  prosazovat zatím u těch,
 • 00:33:30 u kterých to prosazovat šlo,
  tzn. u Velké Británie
 • 00:33:34 a potom také u zástupců
  francouzského odboje,
 • 00:33:38 resp. francouzského národního výboru
  generála Charlese de Gaulla.
 • 00:33:45 Velká Británie nikdy nepřistoupila
  na to, že by sjednala
 • 00:33:50 od samého začátku neplatnou
  mezinárodní smlouvu.
 • 00:33:54 Takové kompromisní řešení
  se narodilo v roce 1940,
 • 00:33:58 když Winston Churchill prohlásil
  30. září 1940,
 • 00:34:02 že Mnichovská dohoda sice platně
  vznikla, ale byla porušena
 • 00:34:07 Hitlerovým postupem po 15. březnu
  a že ji tedy Hitler,
 • 00:34:12 jeho slovy, roztrhal
  a od té doby se jí Velká Británie
 • 00:34:16 necítí být vázána.
 • 00:34:18 A pak začala ta jednání o obnově
  Československa,
 • 00:34:22 popř. o obnově Československa
  v předmnichovských hranicích.
 • 00:34:26 Určitě svou roli hraje i to,
  co bylo několikrát zmiňováno,
 • 00:34:31 a to je samozřejmě ten velký čin
  českých hrdinů,
 • 00:34:36 to je zavraždění Heydricha.
 • 00:34:38 -No, zavraždění, to je zkreslené.
  -Atentát na Heydricha.
 • 00:34:42 Likvidace Heydricha.
 • 00:34:44 Ale právě že důsledky
  na tu britskou pozici
 • 00:34:48 to až takové nemá.
 • 00:34:49 Ono to Churchillovo prohlášení
  ze září 1940 bylo velmi výstižné,
 • 00:34:54 ale Beneš pochopitelně chtěl více,
  žádal o to.
 • 00:34:58 A jeho velký spojenec na britské
  straně, Robert Bruce Lockhart,
 • 00:35:03 který byl zmocněn udržovat kontakt
  s československou exilovou
 • 00:35:08 reprezentací, posléze prozatímní
  vládou, tak na to upozorňoval
 • 00:35:13 britský Foreign Office,
  že on se neustále obává
 • 00:35:17 o ty hranice,
  jestli budou vráceny zpět nebo ne,
 • 00:35:21 že je to jeho základní snaha,
  a hlavně se bojí,
 • 00:35:25 aby skutečně ty Sudety,
  řekněme to v uvozovkách,
 • 00:35:28 aby nebyly po válce odděleny
  od Československa.
 • 00:35:31 A tak v reakci na to ještě
  v říjnu 1940 je to
 • 00:35:35 Churchillovo prohlášení
  ještě doplněno výměnou
 • 00:35:40 takových vyjádření ze strany
  Foreign Office,
 • 00:35:45 ve kterých je řečeno,
  že se to netýká
 • 00:35:49 žádných hranic včetně,
  tzn. to vyhýbavé
 • 00:35:53 britské stanovisko, žádných hranic
  včetně těch pomnichovských,
 • 00:35:59 tzn. že se Británie
  k ničemu nezavazuje.
 • 00:36:02 Potom v roce 1942, shodou okolností
  poté, co parašutisté provedli
 • 00:36:08 úspěšný atentát na Heydricha,
  tak toho 5. srpna 1942 je řečeno,
 • 00:36:15 že Britové nebudou při rozhodování
  o poválečných hranicích
 • 00:36:22 ovlivněni ničím,
  co se stalo v roce 1938.
 • 00:36:27 Ale to je jen logicky dovedeno
  do důsledku to,
 • 00:36:31 co bylo řečeno už v roce 1940.
 • 00:36:34 A faktem je, že po celý rok 1942
  od ledna Beneš zahajuje
 • 00:36:40 tu svou třetí velkou kampaň,
  a tady jde o to,
 • 00:36:45 aby Československu byly přiklepnuty
  zpět ty předmnichovské hranice.
 • 00:36:51 A v podstatě to nikam nevede.
 • 00:36:54 A Britové dospívají k tomuto
  stanovisku, k této formulaci,
 • 00:36:58 kterou jsem teď zmínil,
  ještě před tím,
 • 00:37:01 než je proveden atentát
  na Heydricha.
 • 00:37:04 A pak je zajímavé sledovat
  ty následující debaty,
 • 00:37:08 ono se tam objeví, ano, bylo by
  dobré to veřejně říci
 • 00:37:14 i vzhledem k tomu,
  co se stalo v Praze,
 • 00:37:18 k těm následujícím represáliím,
  Lidice, Ležáky,
 • 00:37:22 bylo by dobré to veřejně říci,
  ale neřekne se ani o slovo více,
 • 00:37:27 než co bylo domluveno už před tím,
  než ten atentát byl proveden.
 • 00:37:32 Čili oni to do toho hezky zabalili,
  ale nezměnili postoj.
 • 00:37:35 Takhle, oni ten atentát využili
  dodatečně, když Eden potřeboval
 • 00:37:40 v britské sněmovně odůvodnit
  to britské prohlášení
 • 00:37:44 z 5. srpna 1942,
  tak si vzal na pomoc atentát.
 • 00:37:49 Ale upozorňuje na ty represe,
  ale je to politický prostředek,
 • 00:37:55 není to důsledek toho atentátu.
 • 00:37:59 Ale řekl bych, že důsledkem
  atentátu je rozhodně oslabení
 • 00:38:04 pozice Wenzela Jaksche
  jako mluvčího demokratických Němců,
 • 00:38:09 který tam tvořil určitý, řekl bych,
  "korektiv" vůči představám Beneše
 • 00:38:15 po roce 1942, po atentátu,
  ke kterému se nezachoval
 • 00:38:19 zrovna politicky prozíravě
  Wenzel Jaksch, tak si myslím,
 • 00:38:23 že jeho role právě v Británii
  končí.
 • 00:38:27 A Francouzi to zneplatnili,
  Mnichov?
 • 00:38:31 Francouzi se k tomu, dá se říci,
  postavili čelem.
 • 00:38:36 Po určitých počátečních diskusích
  nad formulací nakonec oduznali
 • 00:38:41 Mnichovskou dohodu
  od samého počátku.
 • 00:38:44 A potvrdili to výměnou dopisu
  mezi monsignorem Janem Šrámkem,
 • 00:38:49 předsedou československé
  exilové vlády,
 • 00:38:52 a generálem Charlesem de Gaullem,
  předsedou francouzského výboru.
 • 00:38:56 Tato výměna byla potom ještě jednou
  potvrzena v deklaraci,
 • 00:39:00 která byla podepsána v srpnu 1944,
  a opětovně potvrdili
 • 00:39:04 toto oduznání Mnichova
  od samého počátku
 • 00:39:08 ještě v 60. letech.
 • 00:39:10 Já bych to jen okomentoval tím,
  jak to tehdy komentoval
 • 00:39:15 Foreign Office, protože jak říkal
  kolega Němeček,
 • 00:39:20 francouzský národní výbor,
  nikoli francouzská vláda,
 • 00:39:25 takže stálý státní podtajemník,
  de facto číslo 2
 • 00:39:29 hned po ministru zahraničí
  Anthonym Edenovi
 • 00:39:33 to označil za šaškárnu,
  jestliže neuznaný národní výbor
 • 00:39:38 prohlašuje něco na téma platnosti
  či neplatnosti mezinárodní smlouvy.
 • 00:39:45 Ale nijak proti tomu nevystoupili,
  to je takový interní přípodotek,
 • 00:39:50 kteréžto přípodotky ve Foreign
  Officu jsou zaznamenány,
 • 00:39:55 můžeme si jich číst dlouhé seznamy,
  a jsou někdy velmi pikantní
 • 00:40:01 a je zajímavé to číst,
  ale ještě bych k tomu řekl,
 • 00:40:05 že ta britská pozice vůči Mnichovu
  se tady střetávala
 • 00:40:10 s tou československou.
 • 00:40:13 Československou snahou
  bylo dosáhnout oduznání Mnichova
 • 00:40:18 od samého počátku.
 • 00:40:20 A v podstatě Beneš tady nabízel
  možnost opřít se o tu teorii
 • 00:40:25 právní kontinuity 1. československé
  republiky, tj. že cokoli se stalo
 • 00:40:31 od půlky září 1938 dále,
  tak k tomu došlo buď silou
 • 00:40:35 a nebo pod hrozbou síly,
  a tudíž je to neplatné.
 • 00:40:39 Ale Britové se na to dívali
  úplně jinak.
 • 00:40:43 Dívali se na to tak, že Mnichovská
  dohoda byla podepsána vládou
 • 00:40:49 Jeho veličenstva, a jakkoli
  Churchill od počátku
 • 00:40:54 tu dohodu kritizoval,
  tak ani on nebyl ochoten říci,
 • 00:40:59 že podpis jeho předchůdce
  pod mezinárodní smlouvou
 • 00:41:03 byl od samého počátku neplatný.
 • 00:41:05 Ten britský tradicionalismus.
 • 00:41:07 To je vůbec mimo možnosti uvažování
  britské politiky.
 • 00:41:11 Takže ta kontinuita
  1. československé republiky
 • 00:41:15 se tady střetávala s kontinuitou
  britské zahraniční politiky,
 • 00:41:19 a ta převážila.
 • 00:41:21 Já bych ještě dodal
  k těm Francouzům,
 • 00:41:24 ono sice ano, tehdy to byl
  francouzský národní výbor,
 • 00:41:28 nějaký francouzský národní výbor,
  který existoval
 • 00:41:32 jen z milosti spojenců,
  jenže když se podíváme
 • 00:41:35 na ten další vývoj, přichází
  vylodění spojenců v Normandii,
 • 00:41:40 ustavení francouzské prozatímní
  vlády na francouzské půdě
 • 00:41:43 v čele s generálem
  Charlesem de Gaullem
 • 00:41:46 a tato prozatímní francouzská vláda
  je mezi prvními uznána
 • 00:41:50 právě československou vládou,
  právě proti odporu Britů.
 • 00:41:54 A vzápětí už tato, řekněme legální
  francouzská vláda
 • 00:41:58 vydává deklaraci, ve které potvrzuje
  ono prohlášení ze září roku 1942.
 • 00:42:04 Čili tady už mohli Britové
  tak trošku jenom zaskřípat zuby.
 • 00:42:10 On se dokonce k Mnichovské dohodě
  postavil norimberský soud,
 • 00:42:14 pokud vím.
 • 00:42:15 Mnichovská dohoda byla samozřejmě
  vzata jako jedno z prvních
 • 00:42:20 exemplárních porušení
  mezinárodních pravidel,
 • 00:42:23 resp. celá věc byla řešena
  na půdě nově vzniklé
 • 00:42:28 Organizace spojených národů,
  kde československý zástupce,
 • 00:42:34 jímž byl Ivan Krno,
  bylo jednou z důležitých premis,
 • 00:42:40 že Mnichov je potřeba zaznamenat
  jako věc, která musí být
 • 00:42:47 i pro futuro, do budoucna chápána
  jako naprosto flagrantní porušení
 • 00:42:53 mezinárodních pravidel
  a konec konců i statutu
 • 00:42:57 společnosti předválečných národů,
  a že něco podobného
 • 00:43:02 se nesmí opakovat.
 • 00:43:04 Itálie se vyjádřila v září 1944,
  samozřejmě až po svržení
 • 00:43:09 Mussoliniho.
 • 00:43:11 A ten italský postoj je velmi
  zajímavý, protože Itálie
 • 00:43:15 v takovém prohlášení, které zaslala
  československé exilové vládě,
 • 00:43:20 prohlásila také, že je Mnichovská
  dohoda neplatná od samého začátku,
 • 00:43:26 ale přidala k tomu to,
  že neplatnou je
 • 00:43:29 i vídeňská arbitráž,
  kterou Československo odstoupilo
 • 00:43:33 pohraniční území ve prospěch
  Maďarska.
 • 00:43:36 Čili ten italský postoj zahrnoval
  i ty následné akty.
 • 00:43:39 A zbýval z těch signatářů
  ještě postoj Německa.
 • 00:43:43 A ten německý postoj,
  samozřejmě za 2. světové války
 • 00:43:49 bylo jasné, že není možné otevírat
  takovouto otázku německého pohledu,
 • 00:43:57 Německo bylo státem,
  se kterým spojenci válčili.
 • 00:44:03 Ale zdálo se, že by se bylo možné
  touto otázkou zabývat
 • 00:44:08 při mírové konferenci.
 • 00:44:10 Popř. se Československo snažilo,
  aby takovýto postoj byl zahrnut
 • 00:44:17 i do podmínek příměří s Německem,
  popř. kapitulace s Německem.
 • 00:44:23 To se nepodařilo, takže ten německý
  postoj nebyl vyjádřen,
 • 00:44:28 bylo těžké dosáhnout nějaké právě
  té dohody,
 • 00:44:33 když nebyla ani uzavřena
  mírová smlouva s Německem.
 • 00:44:38 Proto se ten problém přesunul
  až do roku 1948,
 • 00:44:43 kdy už ale byly dva německé státy
  a postoj NDR se lišil
 • 00:44:48 od postoje Spolkové republiky
  Německo, a ta jednání pak byla
 • 00:44:55 velmi složitá a vrcholila
  teprve v 70. letech
 • 00:44:58 v úplně jiné konstelaci
  a politické situaci,
 • 00:45:02 kdy se Spolková republika Německo
  vyjádřila k této otázce
 • 00:45:06 v tzv. Pražské smlouvě,
  která byla sjednána v roce 1973.
 • 00:45:10 Tam byl sjednán určitý kompromis
  mezi československým
 • 00:45:14 a německým pohledem na platnost
  Mnichovské dohody.
 • 00:45:17 Československá vláda po celou tu
  dobu, a v tom je dramatičnost
 • 00:45:23 toho příběhu, chtěla zneplatnění
  dohody od samého počátku.
 • 00:45:29 Ale tento krok by logicky znamenal
  přerušení právní kontinuity
 • 00:45:35 pro sudetské Němce do toho období
  15. března 1939.
 • 00:45:41 Na to právě po celou tu dobu
  politických diskusí na toto téma
 • 00:45:47 nechtěla západoněmecká vláda
  přistoupit.
 • 00:45:51 A nakonec je paradoxní,
  že československá vláda
 • 00:45:55 přistupuje právě k té variantě,
  že je zneplatněna tím,
 • 00:46:01 že Hitler tuto smlouvu roztrhal
  15. březnem 1939
 • 00:46:06 pod tlakem ze strany Sovětského
  svazu, protože musíme vidět
 • 00:46:12 tyto události v celém komplexu
  vývoje mezinárodní politiky
 • 00:46:18 na přelomu 60. a 70. let,
  v době vlády kancléře W. Brandta,
 • 00:46:25 kdy jsou uzavřeny všechny
  ty smlouvy další,
 • 00:46:30 se Sovětským svazem, s Polskem,
  s NDR, a pak nakonec,
 • 00:46:36 v roce 1973,
  také s Československem.
 • 00:46:40 A touto smlouvou je tedy uznána
  nulita Mnichovské dohody
 • 00:46:45 a současně je navázán diplomatický
  vztah mezi oběma státy.
 • 00:46:49 A tím se jakoby uzavírá válečná
  kapitola,
 • 00:46:53 válečná minulost v Evropě,
  definitivně, a otevírá se cesta
 • 00:46:57 k té helsinské mírové konferenci.
 • 00:47:01 Sovětský svaz ten Mnichov častokrát
  využívá jako příklad
 • 00:47:06 imperialistických smluv
  vůči malým třetím státům.
 • 00:47:11 A podobně je to taková sovětská
  strategie ve vztahu k Mnichovu,
 • 00:47:16 kterou vidíme po roce 1945, 1948
  velmi často, takovéto argumenty.
 • 00:47:22 A právě s tím, že Sovětský svaz
  byl připraven pomoci,
 • 00:47:27 a my to nemůžeme zpochybnit
  v tom smyslu,
 • 00:47:31 že ta situace nenastala
  a Sovětský svaz pak mohl
 • 00:47:36 spolu s těmi československými
  komunisty právě tuto otázku
 • 00:47:41 používat jako velmi účinnou
  propagandistickou kartu
 • 00:47:45 právě oproti zradě Západu apod.
 • 00:47:48 Čili tady se pak ten Mnichov
  dostává do úplně jiných
 • 00:47:53 souvislostí, kde se vytrácí to,
  o co vlastně v tom Mnichově šlo
 • 00:47:58 v té konkrétní situaci
  v roce 1938.
 • 00:48:01 Navíc je zřejmé, že Sovětský svaz
  by se eventuálně
 • 00:48:05 i nějaké mezinárodní konference
  o řešení československého problému
 • 00:48:11 rád účastnil, ale nebyl přizván
  právě do té mezinárodní konstelace
 • 00:48:16 řešení otázek
  na velmocenské úrovni.
 • 00:48:19 A my jsme ani nevěděli,
  jak se mohl Stalin zachovat
 • 00:48:23 právě při tom, pokud by byl
  Sovětský svaz přizván.
 • 00:48:27 Můžeme jen spekulovat,
  že by mohl více hájit
 • 00:48:30 některé z československých zájmů,
  ale znovu, je to jen spekulace.
 • 00:48:35 A spíše bych tu chtěl upozornit
  na to, že pro Sovětský svaz
 • 00:48:39 se ta otázka pak stávala především
  tou propagandistickou zbraní
 • 00:48:43 a velmi výraznou kartou,
  s kterou hrál.
 • 00:48:46 A do značné míry ruská politika
  a diplomacie s ní hraje
 • 00:48:50 až do dnešních dnů.
 • 00:48:51 Říká se, že jsme se vrátili
  do předmnichovských hranic,
 • 00:48:55 což je historická nepravda.
 • 00:48:58 Otázka je,
  v které době o tom hovoříme.
 • 00:49:01 Pokud hovoříme o květnu 1945,
  de iure jsme se vrátili
 • 00:49:05 k předmnichovským hranicím.
 • 00:49:07 Ale tehdy už bylo domluveno
  odstoupení té Podkarpatské Rusi.
 • 00:49:11 Ještě to nebylo schváleno,
  to je pravda.
 • 00:49:14 Dohoda byla podepsána
  29. června 1945, ano.
 • 00:49:17 De facto už to bylo.
 • 00:49:19 Domluveno na jednáních v Moskvě
  v březnu 1945
 • 00:49:23 mezi Molotovem a Stalinem.
 • 00:49:26 Otázka toho,
  jestli se Československo obnoví
 • 00:49:30 v těch předmnichovských hranicích,
  je velký problém
 • 00:49:35 související s celou tou dobou
  a jednáními za 2. světové války.
 • 00:49:40 A tady je samozřejmě zajímavé to,
  že československá diplomacie
 • 00:49:44 se vždy snažila prosadit
  obnovení Československa
 • 00:49:48 v předmnichovských hranicích
  jako svůj hlavní cíl.
 • 00:49:51 A ztráta Podkarpatské Rusi
  je významnou ranou
 • 00:49:54 právě i této teorii
  kontinuity státu.
 • 00:49:57 A měla být i určitým varováním
  pro poválečný vývoj.
 • 00:50:01 Na druhou stranu je tu ale možné
  vidět i postoj,
 • 00:50:05 že to území Podkarpatské Rusi
  bylo určitou cenou
 • 00:50:09 za obnovu těch zbylých
  československých hranic.
 • 00:50:15 A tak to asi ta
  československá společnost
 • 00:50:19 a tehdejší politická elita
  interpretovaly a přijaly,
 • 00:50:25 toto řešení.
 • 00:50:27 Ale jinak je tato otázka
  velmi důležitá právě proto,
 • 00:50:32 že nebyl prosazen celý ten cíl
  obnovy Československa
 • 00:50:36 v předmnichovských hranicích.
 • 00:50:39 Tak, pánové, čas nám vypršel,
  já vám moc děkuji za to,
 • 00:50:44 že jste přišli, bylo to velmi
  zajímavé a doufám,
 • 00:50:48 že už nikdy v historii
  se nebudeme muset bavit
 • 00:50:52 o tak potupné a smutné záležitosti,
  jako byla Mnichovská dohoda.
 • 00:50:57 Děkuji vám moc, na shledanou.
 • 00:50:58 A vám divákům také na shledanou,
  příště u Historie.cs.
 • 00:51:03 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2013

Související