iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 5. 2013
21:05 na ČT24

1 2 3 4 5

21 hlasů
20461
zhlédnutí

Historie.cs

Plánování apokalypsy – jaderné zbraně u nás

Oldřich Tůma — Prokop Tomek — Petr Luňák

Byly na našem území v době totality jaderné hlavice a odpalovací zařízení?

51 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:16 Zde v tomto výběžku
  vojenského újezdu Brdy
 • 00:00:19 bylo pravděpodobně nejtajnější
  a nejstřeženější místo
 • 00:00:22 v Československu.
 • 00:00:25 Byly u nás skutečně rozmístěny
  jaderné zbraně?
 • 00:00:28 Historie.cs, dobrý den.
 • 00:00:41 Petr Luňák, Prokop Tomek
  a Oldřich Tůma, dobrý den.
 • 00:00:48 Pánové, byly u nás jaderné zbraně
  sovětské, nebo nebyly?
 • 00:00:53 Existují důvody se domnívat,
  že u nás byly.
 • 00:00:56 Nemáme to, čemu se říká
  kouřící revolver,
 • 00:00:59 to znamená nějaký obrázek,
  dokument,
 • 00:01:02 který by to přímo dokazoval,
 • 00:01:07 nicméně z kontextu
  sovětské strategie,
 • 00:01:10 z kontextu plánů Československé
  lidové armády, jak byly objeveny,
 • 00:01:13 myslím, že není pochyby,
 • 00:01:17 že tady zhruba dvě desetiletí
  sovětské jaderné zbraně byly.
 • 00:01:20 Byly to nosiče,
  nebo jenom hlavice?
 • 00:01:23 Hlavice samy o sobě
  by neměly smysl.
 • 00:01:27 Někdy se objevují takové teorie,
  že tady byla jen úložiště hlavic.
 • 00:01:36 Dává to smysl jedině proto,
  že by to byly hlavice určené
 • 00:01:39 pro Československou
  lidovou armádu,
 • 00:01:42 která měla několik typů zbraní,
 • 00:01:44 na které mohly být
  tyto hlavice použity.
 • 00:01:47 To byly zejména operačně
  taktické rakety SS-1 Scud,
 • 00:01:51 potom taktické rakety Luna
  neboli FROG
 • 00:01:55 a později ještě další typy.
 • 00:02:00 Potom to mohla být
  i jaderná munice
 • 00:02:03 pro dalekonosná děla
  a minomety.
 • 00:02:07 A potom i letecké bomby,
 • 00:02:09 protože Československá lidová
  armáda měla i letouny SU-7,
 • 00:02:13 které byly schopné nosit
  i jaderné bomby,
 • 00:02:18 ale koncem 80. let to byla
  už zastaralá technologie.
 • 00:02:23 Ale pokud tady byly
  sovětské hlavice,
 • 00:02:26 tak zde musely být
  i sovětské nosiče.
 • 00:02:29 Nějaké nosiče tady byly
 • 00:02:32 se Střední skupinou
  sovětských vojsk,
 • 00:02:35 byla tady jedna
  raketová brigáda,
 • 00:02:38 a potom ještě tady máme
  úplně jinou kapitolu,
 • 00:02:41 a to je sovětská
  raketová brigáda
 • 00:02:46 rozmístěna poblíž
  Hranic na Moravě,
 • 00:02:49 která byla rozmístěna
  koncem roku 1983.
 • 00:02:52 To byla ta známá reakce
 • 00:02:55 na rozmisťování
  amerických raket Pershing.
 • 00:02:58 Takže to je zase jiná kapitola.
 • 00:03:05 Je zajímavé, jak se k tomu bývalí
  činitelé komunistického režimu
 • 00:03:11 ve svých pamětech
  nebo vyjádřeních staví.
 • 00:03:14 Někteří říkají,
  třeba generál Vacek,
 • 00:03:17 někdejší náčelník štábu,
  že tady byly,
 • 00:03:20 naproti tomu třeba bývalý
  ministerský předseda
 • 00:03:23 Lubomír Štrougal
  ve svých Pamětech říká,
 • 00:03:25 že po něm Sověti chtěli, abychom
  se tvářili, že tady jsou,
 • 00:03:28 aby si to na Západě mysleli,
  ale z toho, jak on to líčí,
 • 00:03:32 vyplývá, že tady vlastně
  jaderné hlavice nebyly.
 • 00:03:35 Je to asi tak,
  jak říká kolega Luňák,
 • 00:03:37 bezpečně bychom to věděli,
 • 00:03:40 kdybychom měli v ruce sovětské
  dokumenty, které nemáme.
 • 00:03:44 Možná ještě k tomu postavení
  Československé lidové armády
 • 00:03:49 a československého frontu,
  jak byl vytvořen v roce 1960,
 • 00:03:52 bylo svým způsobem unikátní
  v rámci Varšavské smlouvy,
 • 00:03:55 protože Československá
  lidová armáda byla jediná,
 • 00:03:58 která stavěla svůj vlastní front,
  který měl samostatný bojový úkol.
 • 00:04:02 V jeho čele dokonce stál
  československý generál,
 • 00:04:05 což byl velitel Západního
  vojenského okruhu do 80. let,
 • 00:04:09 a Československá lidová armáda
  měla nosiče těch raket,
 • 00:04:13 o kterých se zmiňoval kolega,
  R-11 Scud.
 • 00:04:19 Potom ta modernizovaná
  verze R-17,
 • 00:04:22 ale to byly nosiče, které měla
  československá armáda.
 • 00:04:26 A vlastně až do roku 1968,
  do invaze,
 • 00:04:29 nebylo jasné, jakým způsobem
  se sem dostanou ty hlavice.
 • 00:04:33 To svým způsobem
  vyřešila ta invaze,
 • 00:04:36 protože byla rozmístěna sovětská
  vojska na československém území,
 • 00:04:40 ale vlastně už od druhé poloviny
  50. let
 • 00:04:43 byla Československá
  lidová armáda vybavena
 • 00:04:46 raketovou technikou k vystřelení
  nebo k použití jaderných zbraní.
 • 00:04:52 Vlastně celá šedesátá léta,
 • 00:04:56 až od podpisu smlouvy v roce 1965,
  se vede debata o tom,
 • 00:04:59 jakým způsobem zpřístupnit
  jaderné zbraně
 • 00:05:02 československé armádě,
 • 00:05:04 ale zároveň aby zůstaly
  pod kontrolou Sovětského svazu.
 • 00:05:08 Vy jste říkal, že všechny
  indicie svědčí pro to,
 • 00:05:11 že tady ty sovětské hlavice byly.
  A jaké to jsou indicie?
 • 00:05:15 Jsou to především
  československé bojové plány,
 • 00:05:20 kdy od 60. let dostává
  Československá lidová armáda
 • 00:05:23 samostatný úkol dojít
  během několika dnů
 • 00:05:26 až na území východní Francie
  za použití jaderných zbraní.
 • 00:05:32 A nemohly to být
  ty československé?
 • 00:05:35 Ale československé byly nosiče.
  Hlavice zde nebyly.
 • 00:05:39 Právě proto v roce 1965
  se uzavírá mezistátní dohoda,
 • 00:05:42 vysoce tajná,
 • 00:05:46 na jejímž základě měly být
  do roku 1967 vybudovány
 • 00:05:50 tři depoty, ta tři úložiště,
 • 00:05:54 kde měly být k dispozici
  sovětské hlavice,
 • 00:05:58 nebo pod sovětskou správou,
  které v případě napětí,
 • 00:06:03 v případě hrozby
  válečného konfliktu
 • 00:06:06 měly být předány k použití
  Československé lidové armádě.
 • 00:06:09 Takže takováto situace byla
  až do roku 1968 nebo 1969.
 • 00:06:13 A potom?
 • 00:06:17 Potom se to svým způsobem
  vyřešilo,
 • 00:06:20 přestože jaderná úložiště,
  o kterých tady ještě bude řeč,
 • 00:06:23 byla dokončena se zpožděním
  do konce roku 1969,
 • 00:06:26 kdy byla předána k použití
  sovětským vojskům,
 • 00:06:29 tak potom ten problém už nebyl,
 • 00:06:33 protože se vší pravděpodobností
  ty hlavice byly na objektech,
 • 00:06:37 které patřily do sestavy
  sovětských vojsk,
 • 00:06:40 a v případě konfliktu
  nebo nějaké válečné hrozby
 • 00:06:44 by byly předány československým
  vojskům k použití.
 • 00:07:09 Tohle je oficiální a hlavní vstup
  do bunkru,
 • 00:07:15 který sloužil jako sklad
  jaderných zbraní
 • 00:07:17 nebo obecně jaderné munice.
 • 00:07:20 Když tento vstup otevřeme,
 • 00:07:23 tak se dál projde
  několika desítkami schodů
 • 00:07:26 až ke dvěma ponorkovým vratům,
 • 00:07:29 která se otevírala pouze
  a výhradně na základě pokynu,
 • 00:07:32 když se dole dělaly nějaké
  manipulace s jadernou municí.
 • 00:07:35 Součástí vlastního bunkru
  byl nejen vchod,
 • 00:07:39 kudy chodila obsluha
  a manipulátoři,
 • 00:07:42 kteří pracovali
  s jadernými hlavicemi,
 • 00:07:45 ale byl i hlavní vstup
  do vlastního bunkru,
 • 00:07:48 který má rozměry řádově
  40 x 40 metrů.
 • 00:07:51 Jsou tam čtyřmetrové
  betonové stěny
 • 00:07:54 a tady nahoře to sloužilo
  jako kamufláž,
 • 00:07:57 to, co je vidět na povrchu,
  když se bunkr dobudoval,
 • 00:08:00 tak se už zasadily
  vzrostlé stromy
 • 00:08:04 a tyto výfuky,
  které zde vidíte,
 • 00:08:07 to sloužilo skutečně
  k vyfoukávání zplodin,
 • 00:08:10 protože dole je dieselagregát,
 • 00:08:13 který v případě, že vypadla
  elektrická energie,
 • 00:08:16 tak byl jako rezervní.
 • 00:08:19 Po levé straně je vidět bedna,
  která sloužila jako sání,
 • 00:08:23 protože vlastní bunkr dole
  se nechal jak natlakovat,
 • 00:08:26 tak podtlakovat v případě,
  že by byl nějaký problém.
 • 00:08:33 Říká se, že už Klement Gottwald
  a zásadně Antonín Novotný
 • 00:08:37 odmítali přítomnost
  sovětských vojsk,
 • 00:08:40 a dokonce se vytvářejí
  spiklenecké teorie,
 • 00:08:44 že celé pražské jaro 1968
  bylo kvůli tomu,
 • 00:08:47 aby se tady mohla
  sovětská vojska etablovat.
 • 00:08:51 To je opravdu spiklenecká teorie,
  jak říkáte.
 • 00:08:54 Asi je pravda, že Novotný
  nebo tehdejší vedení KSČ
 • 00:08:57 nebyli nadšeni
  z toho sovětského požadavku
 • 00:09:01 na rozmístění velmi omezeného
  sovětského kontingentu,
 • 00:09:04 který obsluhoval zařízení,
  o kterých byla řeč.
 • 00:09:10 Nicméně neodvážili se to odmítnout,
  dohoda byla podepsána,
 • 00:09:13 stavební práce a další přípravy
  probíhaly.
 • 00:09:16 Představa, že by Sověti dokonce
  nějakým způsobem nejen tolerovali,
 • 00:09:20 ale možná inspirovali uvnitř KSČ
  nějaký pohyb,
 • 00:09:23 který by vedl k nahrazení
  Novotného někým,
 • 00:09:26 kdo by byl "náchylnější"
  poslouchat sovětské představitele,
 • 00:09:30 je přitažená za vlasy.
 • 00:09:33 Z toho všeho, co víme,
  jak sovětský blok fungoval
 • 00:09:36 a jak se Sověti ke svým satelitům
  vztahovali, to neobstojí.
 • 00:09:42 Čili v roce 1965 bylo rozhodnuto,
  že tady budou, a tím to...
 • 00:09:46 A ta dohoda nebyla zpochybněna
  ani během pražského jara,
 • 00:09:50 práce pokračovaly dál,
  ani Dubčekovo vedení to nijak...
 • 00:09:54 Čili tím to končilo,
  budou tady jaderné hlavice.
 • 00:09:57 Přesně tak.
 • 00:10:00 Dokonce když československé
  velení se vrátilo k otázce,
 • 00:10:03 zda ve společenské situaci
  z jara 1968
 • 00:10:07 je záhodno uvažovat o dostavbě,
  o pokračování toho projektu,
 • 00:10:11 tak to doporučení bylo "ano",
 • 00:10:16 protože bojeschopnost
  československé armády
 • 00:10:18 to zcela vyžaduje,
  dobudování těch objektů
 • 00:10:21 a rozmístění jaderných zbraní.
 • 00:10:24 Jedno z doporučení,
  které se tam objevuje, je,
 • 00:10:27 možná prozatím sem nebrat
  sovětský personál,
 • 00:10:30 což mělo být asi 750 až 800 lidí,
 • 00:10:34 kteří měli být v civilu,
  aby nebudili pozornost,
 • 00:10:37 a že by na nějakou dobu obsluhu
  těch úložišť mohli obstarávat
 • 00:10:42 speciálně vyškolení
  českoslovenští vojáci.
 • 00:10:45 K tomu ale nedošlo.
 • 00:10:50 Dohoda o krytech Javor
  byla velice tajná,
 • 00:10:53 o tom vědělo jen několik
  desítek lidí v Československu,
 • 00:10:56 v plné míře bylo zasvěceno
  do té věci,
 • 00:11:01 to bylo tajemství,
  které se dařilo dobře utajit.
 • 00:11:06 Je zajímavé, že sovětská vojska
  by do roku 1968 tady byla
 • 00:11:12 naprosto protiprávně,
  bez vědomí parlamentu, veřejnosti.
 • 00:11:16 Ale komunistické vedení si s tím
  absolutně nelámalo hlavu.
 • 00:11:21 Jenom zkrátka šlo o to,
  utajit to.
 • 00:11:24 Bylo by tady úložiště se sovětskými
  vojáky a nikdo by o tom nevěděl.
 • 00:11:28 V porovnání s tím, jak to potom
  doopravdy dopadlo,
 • 00:11:31 by to pořád byla lepší varianta.
 • 00:11:34 Jak souvisela po srpnu 1968
  jaderná vojska,
 • 00:11:38 jaderný kontingent
  se Střední skupinou vojsk,
 • 00:11:43 s těmi okupanty konkrétními?
 • 00:11:47 To úložiště zřejmě bylo pořád mimo
  Střední skupinu sovětských vojsk.
 • 00:11:54 Tam existoval speciální režim,
 • 00:11:57 oni byliutajováni
  jako spojovací útvary,
 • 00:11:59 měli takovou legendu,
  byl to uzavřený objekt,
 • 00:12:03 kde byly ubytovací prostory,
  hřiště a tak dále,
 • 00:12:07 žilo to naprosto svým životem
 • 00:12:10 i v rámci Střední skupiny
  sovětských vojsk.
 • 00:12:13 Oni z hlediska operačního
  byli podřízeni přímo Moskvě,
 • 00:12:16 rozhodně nikoli vedení
  Střední skupiny vojsk u nás.
 • 00:12:23 Otevíráme vrata do vstupní haly
  nákladového prostoru,
 • 00:12:26 kde se nacházejí rampy,
 • 00:12:29 ke kterým mohly přijíždět
  kryté nákladní vozy,
 • 00:12:32 které měly pouzdra s hlavicemi.
 • 00:12:37 Po vjetí se okamžitě
  vyklápěcí vrata uzavírala,
 • 00:12:40 aby navenek nebyl viditelný
  jakýkoli pohyb,
 • 00:12:44 a to ani seshora, ze satelitu.
 • 00:12:51 Po vyložení kontejneru
  na nákladovou rampu
 • 00:12:54 přišlo otevření hlavních vrat,
 • 00:12:57 která otevírala
  vlastní podzemní depoty.
 • 00:13:01 Vrata byla dvojitá,
  rozměru 2,5 x 2,5 metru,
 • 00:13:06 váha 6,5 tuny a otevíraly se
  gravitací kvůli váze.
 • 00:13:11 Po otevření tohoto prostoru
  jsme se dostali do meziprostoru,
 • 00:13:15 kde jsou ta samá druhá vrata,
  obdobným stylem se otevřela,
 • 00:13:18 a teprve potom jste se dostali
  do vlastního depotu.
 • 00:13:33 Tady je zajímavý jeden problém.
 • 00:13:36 Vy ve své knize Plánování
  nemyslitelného píšete o tom,
 • 00:13:40 že v NATO byla praxe
  "dvojího knoflíku",
 • 00:13:43 že u jaderných zbraní měl knoflík
 • 00:13:47 jak z americké armády důstojník
  nebo velitel rozhodující,
 • 00:13:53 tak i ze spojenecké armády.
 • 00:13:56 U nás byla také teorie
  nějakého dvojitého knoflíku?
 • 00:14:00 Když jste mluvil o Československé
  lidové armádě, střílela by ona,
 • 00:14:03 nebo sovětská armáda
  z našeho území jaderné zbraně?
 • 00:14:07 Já myslím, že tam je potřeba
  udělat rozdíl.
 • 00:14:10 Americké zbraně nebo i britské
  a francouzské, strategické,
 • 00:14:14 to znamená mezikontinentální
  rakety a tak dále,
 • 00:14:17 tam žádný dvojitý knoflík nebyl,
 • 00:14:20 to bylo rozhodnutí těch,
  kteří je měli.
 • 00:14:22 -Samozřejmě otázka byla...
  -Ta země, která je měla.
 • 00:14:26 -Čili Francouzi by si vystřelili,
  kdyby chtěli. -Víceméně.
 • 00:14:33 Co se týče československého
  případu,
 • 00:14:36 samotné vydání jaderných zbraní
 • 00:14:41 bylo vysloveně rozhodnutí
  Sovětského svazu.
 • 00:14:45 Smlouva z roku 1965 to zcela
  specifikuje.
 • 00:14:48 A zrovna tak nasazení
  jaderných zbraní
 • 00:14:51 je zase věcí výsostného rozhodnutí
  sovětského generální štábu.
 • 00:14:57 Čili tam žádný dvojknoflík nebyl.
 • 00:15:01 Otázka je, co by se stalo,
  kdyby k nějakému konfliktu došlo,
 • 00:15:05 protože já mám pocit,
  že navzdory těm plánům
 • 00:15:09 a všemu tomu,
  co nám říkají dokumenty,
 • 00:15:12 já si nejsem jistý, do jaké míry
  by byl ten který velitel
 • 00:15:16 na jedné či druhé straně ochoten
  nakonec ten knoflík spustit.
 • 00:15:20 Máme případy z historie
  Spojených států,
 • 00:15:24 kdy se uvažovalo o nasazení
  jaderných zbraní taktických
 • 00:15:27 v Koreji, ve Vietnamu,
  v první válce v Perském zálivu,
 • 00:15:31 a výsledek té diskuse
  vždycky byl
 • 00:15:33 "ne, nedá se to udělat,
  to je nepřijatelné".
 • 00:15:36 Vytvořilo se jakési tabu.
 • 00:15:39 Netvrdím, že to tabu sdíleli
  sovětští maršálové,
 • 00:15:42 ale civilizačně se tady
  od 50. let vytvořilo
 • 00:15:46 jakési obecné jaderné tabu.
 • 00:15:49 Je otázka, jak by to skutečně
  v případu konfliktu vypadalo.
 • 00:15:53 Teď jsme uvnitř
  vlastního bunkru,
 • 00:15:56 který sloužil jako skladiště
  jaderných zbraní.
 • 00:16:02 Vedou se o tom mnohé diskuse,
  zda tu byly nebo nebyly
 • 00:16:05 jaderné zbraně nebo
  obecná jaderná munice.
 • 00:16:07 Na to, že zde byly,
  je několik důkazů.
 • 00:16:10 První je například vyjádření
 • 00:16:13 bývalého ministra obrany
  generála Vacka, který jasně řekl,
 • 00:16:16 že v Československu
  jaderné zbraně byly.
 • 00:16:19 Další bylo vyjádření
  generála Nagoviče,
 • 00:16:22 který společně s panem Kocábem
 • 00:16:25 vyprovázeli vojska Střední
  skupiny vojsk v roce 1990,
 • 00:16:28 který jasně řekl, že jaderné
  zbraně v Československu byly.
 • 00:16:32 Další je vyjádření generála
  Vorobljova,
 • 00:16:35 který velel Střední skupině
  sovětských vojsk,
 • 00:16:38 v současné době je v parlamentu
  ruském, který také jasně řekl,
 • 00:16:41 že v Československu
  byly jaderné zbraně.
 • 00:16:44 My jsme prošli velmi dokonale
  celý vnitřek vlastního bunkru,
 • 00:16:48 našli jsme zde nářadí,
  věci a komponenty,
 • 00:16:52 které vůbec nejsou kompatibilní
  k jakémukoli zařízení,
 • 00:16:56 které je zde v technické části
  vlastního bunkru.
 • 00:17:01 Důvodem, proč zřejmě jako
  jediný ve východní Evropě
 • 00:17:04 se uchoval tento bunkr,
 • 00:17:08 je to, že hned po převratu krátce,
  jak se dělilo Československo,
 • 00:17:12 tak tady bylo uskladněno
  několik set tun mincí
 • 00:17:16 po dobu několika měsíců
  nebo možná i roků,
 • 00:17:20 a později se sem převezly ostatky
  vojáků wehrmachtu,
 • 00:17:24 kteří zahynuli v době okupace
  v protektorátu českém,
 • 00:17:29 těch byly čtyři tisíce.
 • 00:17:32 Důkazem jsou tady ještě
  některé pozůstatky,
 • 00:17:36 které jsme tady po nich našli.
 • 00:17:40 Ty plány byly takové,
 • 00:17:43 že skutečně do poloviny 60. let
  se předpokládalo,
 • 00:17:50 že po nějaké počáteční fázi
  konfliktu,
 • 00:17:53 kdy Západ napadne Východ,
 • 00:17:56 v optimálním případě
  se nám podaří uskutečnit
 • 00:17:59 nějaký předstihující útok,
  to znamená odpovědět na to,
 • 00:18:02 co se chystá, už tím,
  že zaútočíme sami,
 • 00:18:05 a během několika dní přenést
  konflikt na území protivníka s tím,
 • 00:18:08 že do několika dnů budeme
  hluboko v území západní Evropy.
 • 00:18:12 V druhé polovině 60. let,
 • 00:18:15 když poměry v Československé
  lidové armádě trošku polevily,
 • 00:18:18 tak se několik odvážlivců
  pokusilo o analýzu,
 • 00:18:22 jak by to vypadalo
  v případě toho konfliktu,
 • 00:18:25 a ty prognózy nebyly nejlepší.
 • 00:18:28 Předpokládalo se,
  že během několika dnů
 • 00:18:31 by zřejmě československý front
  přestal existovat,
 • 00:18:34 kdyby skutečně NATO použilo
  jaderné zbraně,
 • 00:18:37 a přitom pro teritoriální obranu
  Československa
 • 00:18:40 byly vyčleněny pouze dvě divize,
 • 00:18:43 jedna tanková, jedna vševojsková
  a tři cvičné.
 • 00:18:46 Čili to byla věc,
  kterou českoslovenští vojáci,
 • 00:18:50 ti, kteří se do takového uvažování
  vůbec pustili, si kladli otázku,
 • 00:18:53 co je to vlastně za strategii,
  co je to za bojový plán,
 • 00:18:57 který nepočítá s tím,
  že bychom byli schopni
 • 00:19:00 se nějakým způsobem účinně bránit,
  kdyby k tomu nakonec došlo.
 • 00:19:03 Já mám takové podezření,
 • 00:19:06 že by řada lidí se nebránila,
  že by se tady moc nebojovalo.
 • 00:19:10 Vzhledem k tomu, že na naše území
  by dopadla řada jaderných úderů,
 • 00:19:17 tak myslím, že otázka by nezněla
  bránit se, ale přežít.
 • 00:19:22 Prognózy hovořily třeba
  o dvou milionech mrtvých.
 • 00:19:27 Bylo to naprosto
  něco neskutečného.
 • 00:19:30 To bylo opravdu zahrávání si
  s ohněm.
 • 00:19:34 V roce 1968 několik odborníků
  z Vojenské politické akademie
 • 00:19:38 připravilo memorandum s názvem
  "Konstituovat a formulovat
 • 00:19:43 československé státní zájmy
  ve vojenství",
 • 00:19:47 a to byl naprosto ojedinělý
  případ, to byla výzva k tomu,
 • 00:19:51 snažit se odstranit možnost
  vzniku válečného konfliktu,
 • 00:19:56 protože válečný konflikt v Evropě
 • 00:19:59 by byl naprosto proti zájmům
  tohoto národa,
 • 00:20:02 protože by se jednalo
  o jeho neexistenci.
 • 00:20:06 Jak se na to dívali naši politici?
  Reagovali vůbec?
 • 00:20:10 Protože když země má svou roli
  v takto významných plánech,
 • 00:20:14 tak přece politici
  jsou za ně odpovědní.
 • 00:20:17 Já myslím, že oni si tuto otázku
  takto nekladli.
 • 00:20:21 Oni prostě byli
  v tom mechanismu,
 • 00:20:23 jistě doufali, že k něčemu
  takovému nedojde,
 • 00:20:27 ale když se schylovalo
  třeba během karibské krize,
 • 00:20:29 tak by jistě plnili,
  co by po nich z Moskvy chtěli.
 • 00:20:32 Tam žádná samostatná politika
  nebyla,
 • 00:20:35 v tom třeba to memorandum
  z Vojenské akademie
 • 00:20:39 bylo opravdu něčím zvláštním,
 • 00:20:43 a také to Sověty znervóznilo
  nebo rozčílilo.
 • 00:20:46 Možná je potřeba říct,
  že všechno vojenské plánování,
 • 00:20:49 mapy, tabulky a disciplína
  svého vlastního druhu,
 • 00:20:53 ono to na papíře
  vždycky krásně vypadá,
 • 00:20:58 možná historik nebo z pohledu
  vojína v prezenční službě,
 • 00:21:02 člověk si ještě pamatuje,
 • 00:21:05 že ten vojenský svět
  je takový zvláštní.
 • 00:21:08 Tam je hranice mezi reálným
  a tím, co je jen potřeba vykázat,
 • 00:21:12 nadřízeným dokázat,
  že to je správně naplánováno,
 • 00:21:15 ta hranice byla vždycky propustná,
 • 00:21:19 takže myslím, že vojenské plány
 • 00:21:22 je potřeba brát
  s určitou opatrností.
 • 00:21:25 Rozhodnutí vždycky měli
  v rukou politici
 • 00:21:28 a politické rozhodování
  se zase neřídilo těmito šablonami
 • 00:21:31 a tam asi nějaká větší odpovědnost
  přece jenom byla.
 • 00:21:36 Já mám pocit, že ve vojenském
  plánování východního bloku
 • 00:21:39 se od druhé poloviny 50. let
 • 00:21:42 rozevírají nůžky mezi politickou
  realitou a mezi těmi plány.
 • 00:21:49 Chruščov usiluje o demilitarizaci
  studené války,
 • 00:21:52 dokonce v roce 1958 mluví,
  zřejmě vážně,
 • 00:21:56 o možnosti stažení sovětských
  vojsk z Polska a Maďarska,
 • 00:22:00 pak rozdmýchá berlínskou krizi,
  která se mu úplně vymkne z rukou,
 • 00:22:05 a dopadne to všechno úplně jinak,
  dopadne to přesně tak,
 • 00:22:09 že Chruščov vyjde
  z té krize oslaben
 • 00:22:12 a vojenské velení si od té chvíle,
  co se plánů týče, dělá, co chce.
 • 00:22:19 A za Brežněva je to ještě horší
  v tom smyslu,
 • 00:22:22 že Chruščov měl aspoň snahu
 • 00:22:26 nějakým způsobem
  studenou válku demilitarizovat,
 • 00:22:30 Brežněv působí jako arbitr
 • 00:22:33 mezi jednotlivými mocenskými
  skupinami.
 • 00:22:36 Je krásná příhoda z roku 1968,
 • 00:22:39 kdy jedna skupina generálů přijde,
  že chtějí jeden druh raket,
 • 00:22:42 druhá skupina přijde,
  že chtějí jiný druh raket,
 • 00:22:46 a on rozhodne tak,
  že se bude dělat všechno.
 • 00:22:48 A ještě k tomu přidají
  jeden druh.
 • 00:22:51 Čili to byl způsob, jakým sovětské
  vedení za Brežněva fungovalo.
 • 00:22:55 A to vysvětluje, proč ty plány
  vypadaly, jak vypadaly,
 • 00:22:59 protože lidé, jako byli...,
 • 00:23:02 Žukov byl ze hry už
  od druhé poloviny 50. let,
 • 00:23:05 ale lidé, jako byl Koněv a Grečko,
 • 00:23:08 to byli lidé, kteří měli formující
  zkušenost druhé světové války,
 • 00:23:12 a když čtete nějaký projev Grečka,
  tak máte pocit,
 • 00:23:15 že on se skutečně těší na to,
  až si to zase někdy zkusí.
 • 00:23:19 Že to byla ta chvíle.
 • 00:23:22 -Čili jestřábi v té terminologii.
  -Určitě.
 • 00:23:25 Lidé, kteří po nástupu Brežněva
  už nemají někoho,
 • 00:23:28 kdo by se snažil je tlumit.
 • 00:23:32 To neznamená, že by si ti vojáci
  dělali úplně, co by chtěli,
 • 00:23:35 to tak nikdy nebylo
  ani v Sovětském svazu,
 • 00:23:38 ale co se týče vysloveně
  vojenských věcí,
 • 00:23:41 mám pocit, že tady byla
  mnohem menší politická kontrola,
 • 00:23:45 než se třeba Chruščov
  snažil vyvíjet.
 • 00:23:51 Tyto depoty se začaly budovat
  v 60. letech.
 • 00:23:54 Máme tady mapku, kde odtajněné
  dokumenty CIA říkají,
 • 00:24:02 že byly tři tyto depoty v Polsku,
  dva v bývalém východním Německu,
 • 00:24:06 tři v Bulharsku, jeden v Maďarsku,
  tři v Československu,
 • 00:24:11 čili dohromady jich bylo 12
  a každý depot byl zdvojen,
 • 00:24:15 čili tento bunkr přesně analogický
  je odsud řádově asi 400 metrů.
 • 00:24:21 Do jednoho bunkru podle
  Bulletinu of the Atomic Scientists
 • 00:24:26 z roku 1991, který máme
  k dispozici,
 • 00:24:30 tak tam je jasně napsáno,
  že v bývalé východní Evropě
 • 00:24:34 bylo uskladněno 3 000 kusů
  obecně jaderné munice,
 • 00:24:39 z toho 2 100 kusů pro rakety,
  čili hlavice,
 • 00:24:45 zbytek 900 kusů jako bomby,
  které byly určeny pro letadla.
 • 00:24:51 Jednoduchou matematikou
  a statistickým rozpočtem
 • 00:24:55 jsme došli k závěru,
 • 00:24:58 že na tyto depoty tady
  přicházelo v úvahu
 • 00:25:02 průměrně 85 až 131 jaderných
  hlavic, obecně jaderné munice,
 • 00:25:06 mohly tu být i jaderné granáty,
  mohly tu být i bomby pro letadla.
 • 00:25:12 Ve všech těch plánech,
  nejen u nás, ale i NATO,
 • 00:25:16 se vždycky počítá s tím,
  že ten útok začne ten druhý.
 • 00:25:22 Mysleli to ti vojáci vážně?
 • 00:25:25 Myslím, že v tom je přece jen
  trošku rozdíl.
 • 00:25:28 Východní plány s tím
  sice ideově počítaly,
 • 00:25:32 že konflikt začne útokem
  imperialistů,
 • 00:25:35 ale to plánování bylo na okamžitý
  přechod do protiútoku
 • 00:25:38 a na ofenzivní operace
  na území protivníka,
 • 00:25:45 zatímco pak dlouho, nevím,
  jestli to bylo pak v 80. letech,
 • 00:25:48 ale západní plánování
  opravdu vážně počítalo s tím,
 • 00:25:51 že první fáze konfliktu
  bude znamenat
 • 00:25:54 obsazení v zásadě
  celé kontinentální Evropy
 • 00:25:57 až možná po Pyreneje
  nebo až po Gibraltar
 • 00:26:01 sovětskou armádou
  nebo východními armádami,
 • 00:26:04 a teprve potom zhruba
  jako za druhé světové války
 • 00:26:07 se plánovalo,
  že se to potom otočí.
 • 00:26:11 Čili ty plány
  nebyly úplně stejné.
 • 00:26:14 Plány sovětského bloku byly
  zaměřeny na vedení útočné války.
 • 00:26:20 Teprve v posledních letech
  za Gorbačova
 • 00:26:23 se vojenské plánování
  snažilo přizpůsobit
 • 00:26:26 změněné politické situaci.
 • 00:26:30 Jaké hlavice se počítalo,
  že v těch úložištích byly?
 • 00:26:33 O čem se uvažuje?
 • 00:26:38 Pro rakety Scud by to byly hlavice
  o síle asi 50 kilotun,
 • 00:26:43 což hirošimská bomba měla
  11 kilotun,
 • 00:26:48 takže veškeré jaderné hlavice by
  byly silnější než to, o čem víme.
 • 00:26:55 Kam by to dostřelilo?
 • 00:27:02 Rakety FROG střílely
  do vzdálenosti asi 70 kilometrů
 • 00:27:05 a potom Scud až 300 kilometrů.
 • 00:27:11 Ale v 80. letech
  v Československé lidové armádě
 • 00:27:15 jsme měli i modernější zbraně.
 • 00:27:18 Zhruba od roku 1984 a 1985
  to byly třeba OTR-23 Oka
 • 00:27:23 a ty měly dolet
  téměř 500 kilometrů,
 • 00:27:27 což už bylo na hranici
  pozdějších jednání
 • 00:27:31 mezi Sovětským svazem
  a Spojenými státy
 • 00:27:35 o likvidaci raket středního
  a kratšího doletu,
 • 00:27:38 která byla podepsána
  v prosinci 1987.
 • 00:27:44 Ale tato odpalovací zařízení
  OTR-23
 • 00:27:48 nakonec nespadala do likvidace
  v rámci té dohody.
 • 00:27:53 Nádraží v Hranicích na Moravě
  ráno 25. února 1988.
 • 00:27:59 Na připravené plošiny
  nákladních vagonů
 • 00:28:02 najíždějí mobilní
  odpalovací zařízení,
 • 00:28:05 která jsou součástí kompletů
 • 00:28:08 sovětských operačně taktických
  raket OTR-22,
 • 00:28:11 známých také jako SS-12.
 • 00:28:14 Zbraně určené podle sovětsko-
  -americké smlouvy k likvidaci.
 • 00:28:18 Řekněte mi, jaká byla vaše služba
  v Československu?
 • 00:28:22 Prošla velmi dobře,
  nebyly problémy.
 • 00:28:24 Já budu vždy hrdý na to,
 • 00:28:27 že jsem v Československu splnil
  svou internacionální povinnost.
 • 00:28:32 Když jsme tedy podepisovali
  tady petice,
 • 00:28:35 aby se nerozmisťovaly
  za naší západní hranicí Pershingy,
 • 00:28:38 byly tady podobné zbraně?
 • 00:28:41 Pershingy byly odpovědí
  na rozmístění raket SS-20.
 • 00:28:45 Tehdy Helmut Schmidt přednesl
 • 00:28:48 velmi dramatický projev
  v roce 1977, kterým upozorňoval,
 • 00:28:51 že rozmístěním těchto sovětských
  raket se tady vytváří situace,
 • 00:28:55 kdy v jednom zbraňovém komplexu
 • 00:28:58 není adekvátní odpověď
  ze strany Západu.
 • 00:29:02 A v souvislosti s tímhle
  se rozmístily Pershingy.
 • 00:29:06 -A kde byly SS-20 rozmístěny?
  -Jenom v Sovětském svazu.
 • 00:29:10 Ony měly dolet 5 000 kilometrů,
 • 00:29:13 takže bylo zbytečné je převážet
  a posunovat dopředu.
 • 00:29:18 Byla to velice utajovaná technika.
 • 00:29:21 Problém tam byl v tom,
 • 00:29:24 že ony měly tři samostatně
  naváděné hlavice,
 • 00:29:27 každá ta raketa, a každá hlavice
  měla sílu 400 kilotun,
 • 00:29:30 takže to byla obrovská síla.
 • 00:29:34 Není divu, že Západ z toho byl
  velice nervózní.
 • 00:29:38 Za této situace na přelomu
  70. a 80. let v západní Evropě
 • 00:29:42 bylo obrovské hnutí proti
  rozmístění zbraňových systémů,
 • 00:29:46 které měly tuto nerovnováhu
  nějakým způsobem vyrovnat.
 • 00:29:54 Přesto je Západ rozmístil
  a teprve potom v odpovědi na to,
 • 00:29:57 jako druhá vlna umístění zbraní
  tohoto typu na našem území,
 • 00:30:01 přišly sovětské rakety,
 • 00:30:04 ale já si nikdy na rozdíl od kolegů
  ta čísla..., to bylo SS-12,
 • 00:30:08 byly rozmístěny na Moravě,
  ale ty potom byly staženy
 • 00:30:11 právě na základě dohody
  v roce 1987,
 • 00:30:15 čili v roce 1988
  byly od nás staženy.
 • 00:30:18 Přesně 25 let to bylo nedávno.
 • 00:30:27 Když jsme poprvé navštívili
  tento depot jaderných zbraní,
 • 00:30:31 tak jsme zjistili,
  že jsou tady čtyři sály.
 • 00:30:35 Nápad na ty čtyři expozice
  vznikl spontánně,
 • 00:30:41 protože dobu studené války
  máme zpracovanou na Rozvadově.
 • 00:30:45 Druhý sál byl nápad
  "Sovětský jaderný program",
 • 00:30:48 třetí sál "Americký jaderný
  program",
 • 00:30:51 a čtvrtý sál "Mírový atom".
 • 00:30:55 Tato expozice bude otevřena
  17. srpna tohoto roku
 • 00:30:58 ke 45. výročí obsazení republiky
  vojsky Varšavské smlouvy.
 • 00:31:06 Tyto fotografie jsem dělal,
  když mi bylo 17 let,
 • 00:31:10 s tátovým fotoaparátem,
  tak fotografuji už 50 let,
 • 00:31:14 a netušil jsem, že tyto fotografie
  jednou skončí
 • 00:31:18 v tomto zařízení s raketami.
 • 00:31:22 Měl jsem dokonce problém,
  když jsem to fotil,
 • 00:31:26 tak jsem byl v podstatě vyhnán
  od těchto zařízení už jako kluk.
 • 00:31:29 Kdy si myslíte, že Sovětský svaz,
  tedy Rusko,
 • 00:31:32 otevře archivy o tomhle?
 • 00:31:36 Já vím, že se třeba smějete,
  vždycky narazíme na tento problém,
 • 00:31:41 ale o NATO jsem zjistil,
  že víme vlastně všechno, skoro.
 • 00:31:48 Ti jsou takoví poměrně otevření.
 • 00:31:52 Víme dost, ale myslím,
 • 00:31:55 že co se týče východního bloku,
  tak toho víme také docela dost.
 • 00:32:04 Obzvlášť v České republice
  se odtajnilo téměř všechno.
 • 00:32:08 Knížka, kterou jste jmenoval,
 • 00:32:11 je postavena právě
  na těchto dokumentech.
 • 00:32:13 Česká republika byla v tomto
  naprostým pionýrem,
 • 00:32:16 protože skutečně se odtajnilo
  úplně všechno.
 • 00:32:20 A dnes už jsou také dokumenty
  k dispozici z polských archivů,
 • 00:32:23 něco je z bývalých
  východoněmeckých archivů.
 • 00:32:28 Ze Sovětského svazu
  toho není moc,
 • 00:32:32 je jeden plán z roku 1946.
 • 00:32:35 Co je charakteristické
  pro východní plány,
 • 00:32:38 je vždycky to, že ten konflikt,
  na rozdíl od západních plánů,
 • 00:32:41 jejichž smyslem je ten konflikt
  nějak mírnit
 • 00:32:45 a dovést k nějakému vzájemně
  přijatelnému kompromisu,
 • 00:32:48 nebo omezit konflikt
  na nějakou rozumnou míru,
 • 00:32:52 tak východní plány
  v sobě toto nemají.
 • 00:32:56 Tam skutečně pokud
  ten konflikt vypukne,
 • 00:32:59 tak bude poslední,
  ať už to dopadne jakkoli.
 • 00:33:02 Naprosto souhlasím
  s kolegou Tůmou,
 • 00:33:04 že ta realita
  byla naprosto jiná.
 • 00:33:07 Ty jsou koncipovány s tím,
 • 00:33:10 že půjde o poslední
  historický zápas
 • 00:33:13 mezi silami pokroku a reakce.
 • 00:33:15 Velice zajímavé bylo vidět,
 • 00:33:18 jakým způsobem se plánovalo
  nasazení
 • 00:33:21 třeba interkontinentálních
  raket,
 • 00:33:24 což vždycky byla
  velká science fiction.
 • 00:33:27 Sovětský svaz od 70. let budoval
  systém zvaný mrtvá ruka,
 • 00:33:31 který měl zajistit, že v případě,
  že sovětské vedení bude smeteno,
 • 00:33:35 prostě bude vybombardován Kreml
 • 00:33:37 a sovětské velení a vedení
  bude zlikvidováno,
 • 00:33:41 tak někde v Urale pod jedním
  ze žulových kopců
 • 00:33:45 je několik důstojníků,
  kteří nakonec stisknou tlačítko.
 • 00:33:50 Už jsme na to narazili,
 • 00:33:53 vznikla opravdu někdy situace,
  že hrozilo,
 • 00:33:57 že i případně zde u nás uložené
  jaderné hlavice budou použity?
 • 00:34:03 Byl ten krůček od toho,
  že přijde sovětský generál
 • 00:34:07 a řekne, napumpujte to tam
  a já zmáčknu ten knoflík?
 • 00:34:11 Tradičně se nejblíže uvažuje
  o tom, že to bylo v roce 1962,
 • 00:34:15 ale to tady tyto zbraně nebyly,
 • 00:34:18 takže mluvíme-li o době
  od roku 1969 a dál,
 • 00:34:22 tak sice byla situace
  třeba v roce 1983,
 • 00:34:26 teď nevím, jaký byl kódový název
  toho cvičení,
 • 00:34:30 kdy vznikla jakási panika,
 • 00:34:33 i když někteří zase říkají,
  že žádná panika nebyla,
 • 00:34:41 tak v posledních dvaceti letech
  studené války taková situace,
 • 00:34:44 že by se hrálo o minuty,
  že to už nebylo.
 • 00:34:50 V letech 1980 až 1983 skutečně
  sovětské vedení došlo k závěru,
 • 00:34:58 že nenadálý jaderný útok
  ze strany Západu by mohl nastat,
 • 00:35:02 to jsou takové ty legendy,
 • 00:35:05 nevím, do jaké míry
  jsou hodnověrné,
 • 00:35:09 o tom, jak stanice KGB v Londýně
  měla počítat,
 • 00:35:13 kolik je na ministerstvu obrany
  rozsvíceno přes noc světel,
 • 00:35:16 jestli se tam něco takového
  plánuje,
 • 00:35:23 ale vzhledem k to mu, že Západ
  nic takového nechystal,
 • 00:35:26 tak pokud to bylo tak,
  jak někteří tvrdí,
 • 00:35:30 tak to byla spíš jen panika
  než nějaká skutečná krize,
 • 00:35:34 která skončila,
  aspoň co se Evropy týče,
 • 00:35:38 nebo toho supervelmocenského
  stavu, skončila kubánskou krizí.
 • 00:35:43 Přesto kdyby se něco přihodilo,
 • 00:35:46 mluvili jsme se o tom,
  co bylo u nás,
 • 00:35:49 co bychom od nás stříleli,
  ale co by bylo stříleno na nás?
 • 00:35:54 Byly by to většinou zbraně
  podobného charakteru a tříd.
 • 00:35:59 Ty by zabilo
  ty dva miliony lidí?
 • 00:36:02 Třeba Bundeswehr měl
  ve své výzbroji rakety Pershing 1,
 • 00:36:08 které byly zhruba na úrovni
  raket Scud,
 • 00:36:11 včetně toho,
  že byly na kapalné palivo,
 • 00:36:14 takže byly velice podobné,
  nebo raketa Honest John,
 • 00:36:18 což byla raketa krátkého doletu,
  kolem 70 kilometrů.
 • 00:36:21 Jestli sem byly zaměřeny
 • 00:36:24 nějaké mezikontinentální
  strategické střely,
 • 00:36:27 přímo na československé území,
 • 00:36:30 to netušíme a těžko
  se to můžeme dozvědět.
 • 00:36:34 Myslím, že nemusí to být
  vyloučeno,
 • 00:36:37 protože nešlo jenom
  o ten první sled,
 • 00:36:40 ale potom se počítalo s tím,
 • 00:36:43 že sem přijde druhý sled,
  Příkarpatský vojenský okruh,
 • 00:36:47 ze Sovětského svazu
  se budou muset dostat
 • 00:36:50 přes území Polska nebo z Polska
  přes Slovensko
 • 00:36:54 a budou pokračovat na západ
  místo vybitého prvního sledu.
 • 00:36:59 A je logické, že komunikace,
  veškeré přístupové cesty
 • 00:37:04 nepřítel zlikviduje,
  aby posily nemohly přicházet.
 • 00:37:10 Tohle bych řekl,
  že by mohlo asi nastat.
 • 00:37:14 Zcela určitě.
 • 00:37:17 Byla velká debata v NATO
  v 70. a 80. letech.
 • 00:37:21 Od poloviny 50. let,
  kdy Spolková republika Německo
 • 00:37:25 vstoupila do Severoatlantické
  aliance,
 • 00:37:29 tak se ty plány západní
  proměnily v tom,
 • 00:37:33 že linie obrany se přesunula
  na hranice mezi těmi dvěma bloky.
 • 00:37:40 Ale nikdy se neplánovaly
  nějaké výraznější operace
 • 00:37:45 na území protivníka.
 • 00:37:49 Až v těch 70. a 80. letech
  přichází nová strategie,
 • 00:37:53 útok proti přicházejícímu
  druhému sledu,
 • 00:37:57 a byla to velká debata v NATO,
 • 00:38:01 kdy zvláště evropští spojenci
  se obávali toho,
 • 00:38:04 že těmito plány západní strategie
  ztrácí svůj obranný charakter.
 • 00:38:10 Čili ona byla ořezána, nakonec
  to nebylo v rámci NATO přijato
 • 00:38:14 ve své původní podobě,
 • 00:38:19 ale byla tady tato proměna,
 • 00:38:23 která také velice souvisí
 • 00:38:26 s úlohou konvenčních zbraní
  v západní strategii.
 • 00:38:31 My se tady celou dobu bavíme
  o jaderných zbraních,
 • 00:38:34 ale já mám pocit,
  že zlom, který přišel
 • 00:38:37 a který východní velitelé
  a maršálové měli problém strávit,
 • 00:38:45 byl ten pokrok, kterého NATO
  a západní armády dosáhly
 • 00:38:51 v konvenční oblasti.
 • 00:38:54 Najednou v 80. letech Ogarkov
  a všichni tito potentáti
 • 00:38:57 mluví o tom, že chytré konvenční
  zbraně západních armád jsou,
 • 00:39:02 co se ničivosti týče,
  srovnatelné s jadernými zbraněmi.
 • 00:39:08 A to byla situace,
  kdy začali mít pochyby
 • 00:39:11 o vlastní schopnosti
  ty plány naplnit.
 • 00:39:16 -Čili to bylo de facto uzbrojení.
  -Já bych to nenazval uzbrojení.
 • 00:39:21 Já mám trošku problém
  s celou argumentací o tom,
 • 00:39:25 jak Reaganova administrativa
  uzbrojila východní blok.
 • 00:39:33 Ale v čistě vojenské rovině
  ty pochyby rozhodně přišly.
 • 00:39:44 Historie Muzea železné opony
  a dnes Atomového muzea
 • 00:39:48 začala hned po převratu
  v roce 1990,
 • 00:39:52 kdy jsme s přáteli z Německa
  organizovali triatlon
 • 00:39:56 přes železnou oponu,
  start v Německu,
 • 00:39:58 cíl v tehdejším Československu,
 • 00:40:03 později se z toho vyvinula
  Nadace Železná Opona,
 • 00:40:06 která toto všechno organizuje,
 • 00:40:10 později jsme s Přemkem Sobotkou
  bojovali o to,
 • 00:40:13 abychom udělali
  Muzeum železné opony na Kvildě,
 • 00:40:16 což bylo mystické místo
  pro Evropany,
 • 00:40:19 tam to nedopadlo dobře
  a díky mým přátelům,
 • 00:40:22 jako byli Milan Linhart
  a Milan Skočovský,
 • 00:40:25 tak jsem dostal závěrečný impuls,
  když už jsem byl zcela unaven,
 • 00:40:29 a udělali jsme Muzeum
  železné opony na Rozvadově.
 • 00:40:32 A jako součást mé sportovní
  aktivity jsme jezdili do Brd
 • 00:40:37 a v Brdech jsme objevili
  tento prostor.
 • 00:40:40 V roce 2006,
  kdy se začalo diskutovat
 • 00:40:43 na téma americký radar
  na kótě 718,
 • 00:40:47 tak jsme se sem poprvé podívali,
 • 00:40:51 a bylo jasné, že pokud by se
  podařilo Muzeum železné opony,
 • 00:40:54 že jeho nejžhavější
  a nejzajímavější část
 • 00:40:58 musí být Atomové muzeum.
 • 00:41:01 Tento prostor byl pro to
  dokonale stvořen.
 • 00:41:05 Je to skutečně evropský unikát.
 • 00:41:08 A smyslem, proč to děláme, je,
  aby i budoucí generace věděly,
 • 00:41:12 co si naši otcové a dědové
  na sebe vymýšleli.
 • 00:41:15 Mělo by to být memento,
 • 00:41:18 aby již něco takového
  se nikdy neopakovalo.
 • 00:41:22 To je hlavním smyslem.
 • 00:41:25 A konečným cílem, pokud se to
  Nadaci Železná Opona podaří,
 • 00:41:29 aby tento prostor jako Atomové
  muzeum evropského významu,
 • 00:41:34 aby to zůstalo jako
  národní kulturní památka.
 • 00:41:39 Já bych se ještě vrátil
  k roku 1968.
 • 00:41:42 Nakonec přece jenom,
  já si také myslím,
 • 00:41:45 že nějaké spiklenecké teorie
  jsou nesmyslné,
 • 00:41:49 ale nebyl pro Sovětský svaz
  vývoj v roce 1968 u nás
 • 00:41:53 trošičku i vojensky nebezpečný?
 • 00:41:58 Neměli pocit, že československá
  armáda by se třeba chtěla,
 • 00:42:01 oproti tomu, co jste tady říkali,
  ta totální závislost,
 • 00:42:05 chtěla trochu emancipovat?
  Mluvili jste o tom memorandu...
 • 00:42:08 To, že politici plnili dál
  ve vojenských věcech
 • 00:42:11 uctivě a poslušně
  sovětské příkazy,
 • 00:42:15 ale jestli vojáci neměli tendenci
  se osamostatnit?
 • 00:42:21 Viz generál Prchlík.
 • 00:42:24 Samozřejmě asi nějakou roli
  v tom sovětském rozhodování,
 • 00:42:27 které nebylo jednoduché,
 • 00:42:30 to rozhodnutí provést invazi
  trvalo měsíce
 • 00:42:33 a nebyla tam jednota,
  to jistě nějakou roli hrát mohlo,
 • 00:42:37 i výroky generála Prchlíka
  o nezbytnosti změnit
 • 00:42:40 velitelské struktury
  Varšavské smlouvy,
 • 00:42:44 aby i nesovětští členové
  v tom mohli
 • 00:42:48 nějakým způsobem rozhodovat
  nebo hrát roli,
 • 00:42:51 to všechno v daném
  politickém kontextu,
 • 00:42:55 v tom vývoji československém
  mohlo přispívat k domnění,
 • 00:42:58 že na Československo ani
  na jeho armádu nebude spolehnutí,
 • 00:43:01 přes všechna ta vyhlášení,
 • 00:43:05 že Československo všechny vojenské
  a zahraničněpolitické povinnosti
 • 00:43:09 bez ohledu na jakýkoli
  vnitropolitický vývoj bude plnit,
 • 00:43:13 to asi je pravda, ale nemyslím si,
  že by to bylo hlavním důvodem.
 • 00:43:18 Ale je pravda,
  že ještě dlouho po srpnu,
 • 00:43:22 možná to také Sověti dělali,
  nátlak na československé vedení,
 • 00:43:27 každý případ,
  kdy se oháněli tím,
 • 00:43:31 že se nějací třeba vojáci
  Československé lidové armády
 • 00:43:34 v prezenční službě účastnili
  výtržností,
 • 00:43:37 třeba hokejových výtržností
  proti sovětským vojskům,
 • 00:43:41 ty zvlášť vyzvedávali
  a měli to jako doklad,
 • 00:43:45 jak mohou spoléhat na spojenectví
  československé armády.
 • 00:43:49 Ona to byla militaristická země,
 • 00:43:52 takže to uvažování
  je trošku jiné v tomhle.
 • 00:43:54 To je asi pravda.
 • 00:43:57 Ale objevily se třeba
  po normalizaci
 • 00:44:00 nebo později, když normalizace
  už trošku vyměkla,
 • 00:44:03 nějaké tendence aspoň
  po mírném osamostatnění
 • 00:44:07 nebo sebeuvědomění si
  československých vojáků?
 • 00:44:12 Za normalizace ne,
 • 00:44:15 tam naopak v roce 1984 byl
  přijat požadavek sovětské strany,
 • 00:44:24 že Československá lidová armáda
  se musí modernizovat,
 • 00:44:28 a nakoupily se další zbraně
  asi za 3,5 miliardy korun.
 • 00:44:32 Takže to vůbec.
 • 00:44:36 Já jsem pozoroval
  někdy koncem 80. let,
 • 00:44:40 že někdy v těch dokumentech
 • 00:44:44 z jednání těchto delegací
  v Moskvě,
 • 00:44:48 že tam už jsou trochu tendence
  se vším úplně nesouhlasit
 • 00:44:52 a trochu hájit svůj názor,
  zejména se jednalo o výdaje.
 • 00:44:57 Oni přece jen museli
  trochu brzdit,
 • 00:45:00 protože ta situace ekonomická
  se zhoršovala,
 • 00:45:04 a ač by třeba chtěli,
  museli brát na to ohled.
 • 00:45:08 Jak na nás nahlíželo NATO,
 • 00:45:12 jako na vojenskou jednotku
  československou?
 • 00:45:15 Brali nás vážně, nebo nás brali
  jako totální otrocký satelit?
 • 00:45:19 Oni brali i před rokem 1968
  Československou lidovou armádu
 • 00:45:24 jako plnohodnotnou, zcela
  srovnatelnou se všemi ostatními.
 • 00:45:31 -To znamená třeba bez ohledu
  na to...-Oni Švejka nečetli.
 • 00:45:35 Asi ano, Švejka četl každý,
 • 00:45:38 ale v situaci, kdy tady
  jaderné zbraně nebyly,
 • 00:45:45 kdy československý front by nebyl
  schopen plnit úkoly, které má,
 • 00:45:50 ale i tak budil
  poměrně velký respekt.
 • 00:46:01 Aniž by to znamenalo,
  že by očekávali...,
 • 00:46:05 nemohli připustit,
  aby československý front
 • 00:46:08 svůj úkol, který dostal
  na počátku 60. let, splnil,
 • 00:46:11 to znamená dojít
  až někam k Lyonu.
 • 00:46:15 Ale byl brán jako srovnatelný
  se sovětskou armádou.
 • 00:46:20 Opravdu je to velká otázka,
  jak by to dopadlo,
 • 00:46:26 kdyby se skutečně
  vojska dala do pohybu.
 • 00:46:29 Já jsem slyšel zajímavý postřeh
  z té druhé strany,
 • 00:46:33 že na Západě měli trochu respekt
 • 00:46:36 z jedné československé
  vlastnosti, a to je improvizace.
 • 00:46:40 Myslíte si vy osobně,
  že bychom bojovali dobře,
 • 00:46:43 kdyby došlo ke konfliktu,
 • 00:46:47 o kterém jsme tady
  celou dobu mluvili,
 • 00:46:50 a který, byť ho označujete
  za nemyslitelný,
 • 00:46:54 tak by ten úkol na nás spadl,
  že by záklaďáci do toho šli?
 • 00:46:59 Armáda je takový
  zvláštní organismus.
 • 00:47:04 Tam opravdu na rozhodování
  jednotlivce,
 • 00:47:07 jestli se mu chce nebo nechce,
  je strašně málo místa.
 • 00:47:10 Tam všechno funguje
  po úplně jiné linii,
 • 00:47:14 tam vojáci dostanou rozkaz
  a nikdo jim nevysvětluje,
 • 00:47:21 kam a proč jdou,
  když už jsou někde,
 • 00:47:24 kde se střílí, tak se asi chovají,
  jak jsou vycvičeni.
 • 00:47:27 Myslím, že počítat s tím,
 • 00:47:30 že by armáda nebo vojáci
  jako jednotlivci,
 • 00:47:32 co by si o tom všem mysleli,
  že by nefungovalo
 • 00:47:36 a bylo by to všechno
  odtržené od reality.
 • 00:47:39 Tam je zajímavé třeba,
 • 00:47:42 že v plánech nebo dokumentech
  se předpokládá,
 • 00:47:45 že západní společnost
  přivítá východní vojska.
 • 00:47:48 V těch cvičeních se počítá s tím,
 • 00:47:52 že v německých městech
  pokrokové síly komunistické strany
 • 00:47:57 a levých sociálních demokratů
  vytvoří pokrokové vlády.
 • 00:48:03 Já nevím, co by tam tedy zůstalo
  z těch měst.
 • 00:48:07 To jsem se chtěl zeptat,
  kdo by kde koho vítal?
 • 00:48:10 Podívejte se třeba na způsob,
 • 00:48:13 jakým se měly československé
  jednotky bránit
 • 00:48:16 proti jadernému napadení:
  vyvést je z místa jaderného úderu.
 • 00:48:20 To je čirá fantazie.
 • 00:48:22 V té chvíli by nevěděl nikdo,
  co se děje,
 • 00:48:26 takže tam je hodně fantazie
  a předpokladů...
 • 00:48:29 Já pochybuji, že by na obou
  stranách někdo někoho vítal,
 • 00:48:32 kdyby sem druhá strana
  nasypala jaderné zbraně,
 • 00:48:36 tak předpokládám,
  že i na Západě
 • 00:48:39 by neviděli rádi ty,
  co by tam přišli.
 • 00:48:42 Já myslím, že velkou neznámou
  je i účinek jaderných zbraní,
 • 00:48:46 jestli by se ta vojska dokázala
  pohybovat, jakým způsobem,
 • 00:48:50 jak by fungovalo zázemí,
  komunikace.
 • 00:48:55 Myslím, že by nastal
  obrovský chaos,
 • 00:48:59 že v praxi by to vypadalo
  daleko hůř než ta teorie.
 • 00:49:04 Vezměte si jen průběh invaze
  roku 1968,
 • 00:49:07 kdy některé sovětské jednotky
  se ztratily,
 • 00:49:10 jiné zůstaly bez paliva,
  a to bylo v podstatě v regionu,
 • 00:49:13 který znaly, obsadily bez odporu
  a bez jaderných zbraní.
 • 00:49:17 A tři měsíce předtím
  si to nacvičili.
 • 00:49:21 Myslím, že by to byla věc,
 • 00:49:23 kterou by vůbec nikdo
  nebyl schopen dohlédnout.
 • 00:49:26 Neumíme si představit,
  jak by to vypadalo,
 • 00:49:29 kdyby se zbraně z těch úložišť
  vytáhly začalo to.
 • 00:49:32 Asi hodně špatně.
 • 00:49:34 To je právě možná druhá strana
  celé této historie,
 • 00:49:38 jaký odpor jenom to pomyšlení
  musí vzbuzovat.
 • 00:49:41 Ony přece jen ale sehrály roli,
  že to bylo něco nemyslitelného,
 • 00:49:44 že se tady asi na obou stranách
  vytvořil
 • 00:49:47 nějaký blok morální
  nebo civilizační.
 • 00:49:51 Možná jedním z důvodů,
 • 00:49:53 proč se studená válka nezměnila
  ve válku, aspoň v Evropě,
 • 00:49:57 bylo i vědomí, jak by to všechno
  strašně dopadlo,
 • 00:50:02 že to znemožnilo přece jen
  zmáčknout ty knoflíky.
 • 00:50:06 Že i ty, jak se jim říká,
  zelené mozky
 • 00:50:09 byly spíše mozky než zelené.
 • 00:50:12 Pánové, já vám děkuji,
 • 00:50:15 bylo to zajímavé povídání,
  i když ne příliš veselé,
 • 00:50:18 ale musíme doufat,
  že už to zůstane historií.
 • 00:50:21 Na shledanou.
 • 00:50:24 Divákům také na shledanou
  u příští Historie.cs.
 • 00:50:26 Jak to loučení dnes prožíváte?
 • 00:50:29 Loučíme se s přáteli,
 • 00:50:32 kteří odjíždějí po splnění
  vážného internacionálního úkolu.
 • 00:50:37 Dnes se můžeme přesvědčit o tom,
 • 00:50:40 že tak, jak s vysokou
  odpovědností
 • 00:50:43 plnili sovětští soudruzi
  na našem území,
 • 00:50:46 tak s vysokou odpovědností
  přistupují k vážnému aktu,
 • 00:50:49 jakým je stahování raket
  kratšího doletu,
 • 00:50:52 které zde dnes vidíme.
 • 00:50:54 Co z toho vyplývá teď
  pro naši lidovou armádu?
 • 00:50:57 Já se domnívám, že pro naši
  lidovou armádu z toho vyplývá
 • 00:51:00 závažný úkol převzít úkoly, které
  zde plnili sovětští soudruzi,
 • 00:51:03 a s naší technikou,
  s našimi zbraněmi,
 • 00:51:06 s našimi vycvičenými vojáky
 • 00:51:09 zabezpečit úkoly při obraně
  západní hranice našeho státu,
 • 00:51:12 našeho socialistického
  společenství.
 • 00:51:45 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2013

Související