iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 2. 2013
21:05 na ČT24

1 2 3 4 5

13 hlasů
19522
zhlédnutí

Historie.cs

Dobrou chuť za c. a k. monarchie

Milena Lenderová — Magdaléna Beranová — Martin Franc

Česká kuchyně a její národní obrození. Co se jedlo, kde se kupovalo a jak se vařilo nejen u Rettigů? A co přinesla sporáková revoluce?

52 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:15 Co dnes ukuchtíme,
  paní Magdaléno?
 • 00:00:19 Černý chlebový dort.
 • 00:00:21 Nejoblíbenější toť pochoutku
  knížete Ladislava.
 • 00:00:26 -Jste připraveny k dílu?
  -Ano, paní Magdaléno.
 • 00:00:33 Tak se dáme tedy do kuchtění.
 • 00:00:35 Vážení diváci,
  přeji vám dobrý večer
 • 00:00:40 a vítám vás u sledování
  Historie.cs.
 • 00:00:43 Tématem dnešního pořadu bude
 • 00:00:45 česká národní kuchyně
  a její proměny.
 • 00:00:48 Mými hosty budou historička
  Milena Lenderová,
 • 00:00:51 archeoložka Magdaléna Beranová
  a historik Martin Franc.
 • 00:00:56 Když se řekne
  česká národní kuchyně,
 • 00:00:59 tak je to téměř synonymum
  nezdravé stravy,
 • 00:01:02 hodně tuků, tmavá masa,
  moučná jídla.
 • 00:01:05 Kdy se vlastně v této podobě
  vyhranila česká národní kuchyně?
 • 00:01:10 Myslím, že to je až druhá
  polovina 19. století.
 • 00:01:16 Ovšem o české kuchyni
  můžeme mluvit velmi brzy.
 • 00:01:20 Nejstarší rukopisná česká
  kuchařka je z konce 15. století.
 • 00:01:26 Potom bylo několik kuchařek
  v průběhu 16. století.
 • 00:01:30 Potom máme mnoho
  kuchařských rukopisných
 • 00:01:33 i tištěných knih
  z počátku 17. století,
 • 00:01:37 které používaly především
  kuchyně českých šlechtičen,
 • 00:01:42 například Polyxeny z Rožmberka
  a z Lobkovic, rukopisně psaná.
 • 00:01:51 Potom nastupuje nová vlna,
  která už má co do činění
 • 00:01:55 s vídeňskou kuchyní
  a s vídeňským císařským dvorem.
 • 00:02:00 A koncem 18. století Neubauer,
 • 00:02:04 kuchař císařské rodiny z Vídně,
 • 00:02:08 napsal kromě svých německých
  kuchařek
 • 00:02:11 také speciální českou kuchařku
  pro českou měšťanskou kuchyni,
 • 00:02:15 aby pozdvihl úroveň české
  měšťanské kultury obecně.
 • 00:02:22 Potom vycházelo
  několik českých kuchařek,
 • 00:02:26 nakonec to skončilo Magdalénou
  Dobromilou Rettigovou,
 • 00:02:29 ale naprosto nebyla jediná.
 • 00:02:32 Přece jenom bych se ještě
  na okamžik vrátila do středověku.
 • 00:02:36 Ono se traduje, že středověk je
  nejmasožravější období dějin.
 • 00:02:40 Je to pravda, nebo ne?
 • 00:02:43 Samozřejmě byla šlechta
  velice masožravá.
 • 00:02:46 Ještě neexistovaly knedlíky
  nebo něco podobného.
 • 00:02:50 Pokud byly knedlíky
  nebo takzvané šišky,
 • 00:02:55 tak byly vesměs z masa.
 • 00:02:58 Jinak jako příloha byl chléb
 • 00:03:01 a jako zvláštní dobré jídlo
  byly kaše.
 • 00:03:04 Kase obyčejné z vody
  nebo kaše z mléka.
 • 00:03:08 Ty byly slavnostní z mléka,
  s ovocem, případně s medem,
 • 00:03:11 a podávaly se jako
  slavnostní jídlo
 • 00:03:15 nebo jako jídlo vánoční,
  velikonoční
 • 00:03:18 nebo i slavnostní jídlo
  pro chudé lidi.
 • 00:03:21 Knedlíky se začaly objevovat
 • 00:03:26 až v 18. století, případně
  na konci 17. století.
 • 00:03:31 Říkalo se jim buchty
 • 00:03:35 a byly to knedlíky v podstatě
  jenom z těsta vařené,
 • 00:03:39 později se začaly péct
  a zalévat vodou.
 • 00:03:44 Jinak rozšíření knedlíků
  jako skutečné přílohy k masu
 • 00:03:48 se objevilo až v průběhu
  19. století a poměrně pozdě.
 • 00:03:55 Dřív třeba knedlíky byly
  samostatné jídlo z několika chodů.
 • 00:03:59 Zvláštním chodem bylo maso,
  zvláštním chodem byla zelenina,
 • 00:04:03 zvláštním chodem byl knedlík
  a potom nějaké maso.
 • 00:04:07 Samozřejmě polévkou
  se začínalo.
 • 00:04:10 Knedlíky jsou určitě důležitou
  součástí české kuchyně,
 • 00:04:13 ale těžko si ji představit
  třeba bez brambor.
 • 00:04:16 Přitom brambory přišly
  do českého prostředí velice pozdě.
 • 00:04:19 -Kdy to bylo, paní profesorko?
  -Relativně pozdě.
 • 00:04:22 Ony byly v Čechách,
 • 00:04:27 ale byly známé jako okrasná
  zahradní rostlina.
 • 00:04:30 Dostaly se sem někdy v 16. století
  ze Španělska.
 • 00:04:33 Ale tam je taková
  jedna zajímavost.
 • 00:04:35 My většinou to máme spojeno s tím,
  že brambory se začaly používat
 • 00:04:39 jako důsledek hladomoru
  ze začátku 70. let.
 • 00:04:42 Ale královéhradecký historik
  František Švenda
 • 00:04:45 píše ve svých pamětech,
  že už v roce 1764,
 • 00:04:49 když cestoval
  po východních Čechách,
 • 00:04:52 že na šlikovských
  východočeských panstvích
 • 00:04:55 objevil rozsáhlou výsadbu brambor,
 • 00:04:58 takže zřejmě brambory
  byly využívány
 • 00:05:02 a pěstovány ve velkém
  už mnohem dřív,
 • 00:05:05 ale fakt je, že pro každou
  takovouhle plodinu
 • 00:05:08 jako spouštěcí mechanismus
  působí nějaké období nouze,
 • 00:05:12 které volá po rozšíření.
 • 00:05:15 A tam je docela zajímavé sledovat
  ten obrovský nárůst,
 • 00:05:19 obrovský rozmach
  spotřeby brambor.
 • 00:05:22 I šlechta, která vůči nim byla
  ze začátku taková rezistentní,
 • 00:05:26 tak jim velmi brzy
  přišla na chuť,
 • 00:05:28 protože víme, máme k dispozici
 • 00:05:31 rukopisnou kuchařku
  paní Filipiny Šlikové,
 • 00:05:34 která si ji začala psát
  někdy v roce 1797,
 • 00:05:37 a tam jsem spočítala
  asi 12 jídel z brambor,
 • 00:05:41 takže i na šlechtický stůl
  se brambory dostávají.
 • 00:05:47 Ale protože to bylo levné
  a snadné k pěstování,
 • 00:05:51 mohly se sázet do úhoru,
  nemusely se nějak ošetřovat,
 • 00:05:55 nemusely se mlít, rozvážet,
 • 00:05:59 byly i odolnější
  vůči výkyvům počasí,
 • 00:06:02 tak se z toho stává obecně
  dostupná viktuálie, potravina,
 • 00:06:07 a postupně docházíme k tomu,
  že to byla potrava chudých.
 • 00:06:11 Ještě bych dodala,
  že měly obrovsky široké použití,
 • 00:06:16 že chutnaly nejen lidem,
  ale i domácím zvířatům,
 • 00:06:20 že se z nich pálila kořalka.
 • 00:06:23 Také díky bramborám stoupl
  v Čechách alkoholismus,
 • 00:06:27 protože to byla nejlevnější
  pálenka, jaká mohla být.
 • 00:06:32 Navíc měly i průmyslové využití.
 • 00:06:35 Škrob, pudr na paruky a podobně.
 • 00:06:38 A ještě jestli můžu poslední,
 • 00:06:41 po polovině 19. století zůstávaly
  zajímavé svou lácí, cenou,
 • 00:06:45 protože dvoukilový pecen chleba
  tehdy stál asi 8 krejcarů,
 • 00:06:49 dvě kila hovězího masa
  asi 50 krejcarů
 • 00:06:53 a dvě kila brambor 2 krejcary.
 • 00:06:56 Stůl, u kterého sedím,
  je prostřen na výstavě
 • 00:07:03 "Krmě, jídlo, žrádlo",
  s takovým zvláštním názvem,
 • 00:07:06 kterou uspořádalo Národní muzeum
  v jednom ze svých pracovišť,
 • 00:07:10 v Národopisném muzeu
  v Kinského letohrádku.
 • 00:07:15 Rakousko-Uhersko v 19. století
  bylo poměrně vyspělým státem,
 • 00:07:20 s dobrou dopravní strukturou
  a s velice vyvinutou byrokracií.
 • 00:07:29 Zásobování, které v počátcích
  monarchie probíhalo třeba tak,
 • 00:07:33 že velká stáda uherských volů,
 • 00:07:38 dobytka, který se pásl
  na pustě v Uhrách,
 • 00:07:42 byla hnána, protože žádné
  konzervační prostředky nebyly,
 • 00:07:48 živá stáda byla hnána
  do Vídně i do Prahy
 • 00:07:53 a dále do západní Evropy,
 • 00:07:57 nebo hejna hus,
  tisícihlavá hejna hus
 • 00:08:00 byla hnána z jižních Čech
  po řadu dní,
 • 00:08:05 až došly na pražské trhy,
  kde se živé husy rozprodaly.
 • 00:08:09 To všechno už v závěru monarchie
  bylo téměř k smíchu,
 • 00:08:13 protože uherská pšenice
  a uherské hovězí
 • 00:08:18 se samozřejmě vozilo
  vlakem po železnici.
 • 00:08:22 Zrovna tak husičky k zásobování
  Prahy mohly přijet vlakem.
 • 00:08:29 Rovněž se železniční dopravou
  velice zjednodušilo mlékaření,
 • 00:08:33 veškerý potravinářský průmysl,
 • 00:08:36 mohly se v 19. století rozvíjet
  právě na základě toho,
 • 00:08:41 že dopravní infrastruktura
  byla natolik zdokonalena.
 • 00:08:46 A musíme podotknout, že právě
  Čechy měly v celé monarchii
 • 00:08:50 nejvyspělejší potravinářský
  průmysl,
 • 00:08:54 ať už to byly cukrovary,
  velkopekárny,
 • 00:08:57 ať to byla výroba potravinových
  náhražek, pivovary,
 • 00:09:01 to všechno bylo v rámci
  rakouské monarchie
 • 00:09:05 v Čechách nejvyspělejší.
 • 00:09:09 Už jsme zmínili
  šlechtické stravování,
 • 00:09:12 k tomu jsou důležitým pramenem
  kuchyňské účty.
 • 00:09:15 Vy jste se jimi zabýval,
  pane doktore.
 • 00:09:18 Co se z nich dá vyčíst?
 • 00:09:21 Z kuchyňských účtů zjistíme,
  jaké potraviny se používaly,
 • 00:09:24 a zjistíme, jak velká část
  byla kupována,
 • 00:09:31 a zase naopak které potraviny
  byly z vlastního hospodářství.
 • 00:09:36 Někdy se dozvíme také to,
  kdo se účastnil toho hodování.
 • 00:09:41 Někdy se dozvíme
  i zajímavé informace
 • 00:09:44 o tom sezonním rytmu
  stravování,
 • 00:09:48 protože jsou tam zachyceny
  například některé pokrmy,
 • 00:09:51 které se vztahují
  přímo k velkým svátkům.
 • 00:09:56 Například u Velikonoc
  se připomíná,
 • 00:10:00 že je tam položka
  na červená vejce,
 • 00:10:03 tedy vejce obarvená načerveno,
 • 00:10:06 která se rozdávala
  i služebnictvu.
 • 00:10:09 Podobně na Vánoce
  je tam zase poznamenáno,
 • 00:10:12 kolik se udělalo vánoček,
 • 00:10:15 které se zase rozdělovaly
  služebnictvu.
 • 00:10:18 Takže i sezonní rytmus
  je tam velice pěkně ukázán.
 • 00:10:22 Také se dozvíme, co se považovalo
  třeba za slavnostní pokrmy,
 • 00:10:27 respektive za slavnostní
  potraviny.
 • 00:10:32 Třeba pro počátek 18. století
  to byly ústřice nebo artyčoky,
 • 00:10:37 to nemohlo chybět
  při luxusní hostině
 • 00:10:41 na šlechtickém dvoře
  v žádném případě.
 • 00:10:47 Paní doktorko, vy jste
  vyjmenovala před chvilkou
 • 00:10:50 celou řadu středověkých
  a raně novověkých kuchařek.
 • 00:10:53 Dá se podle těchto receptů
  ještě dnes vařit?
 • 00:10:56 A pokud ano, s jakým výsledkem?
  Můžeme se přiblížit chuti,
 • 00:11:00 jak to chutnalo
  v 16. a 17. století?
 • 00:11:05 Pokud se držíme receptů,
  tak se podle nich dá vařit.
 • 00:11:09 My jsme podle nich vařili
  mnohokrát.
 • 00:11:12 Například při výstavě
  Rudolf II. a Praha
 • 00:11:16 se vařilo pro pozvané hosty
  šest jídel z té doby.
 • 00:11:25 Většinou chutnala,
  i když byly drobné výhrady,
 • 00:11:29 že třeba křepelka
  nadívaná prosem
 • 00:11:32 by byla lepší, kdyby ji zapekli
  místo uvařili,
 • 00:11:35 ovšem tenkrát ještě neexistovaly
  trouby, jenom pece,
 • 00:11:39 a do těch se dával jen chléb,
  pečivo,
 • 00:11:43 případně velké zvíře,
  nikoli křepelka.
 • 00:11:46 Ovšem koření se dováželo,
 • 00:11:49 bylo sice drahé,
  ale pro panské dvory bylo.
 • 00:11:52 Jediný rozdíl podstatný byl,
 • 00:11:55 že se patrně používalo
  více šafránu než dnes
 • 00:11:58 i na sladká jídla se dával pepř,
 • 00:12:02 potom se vše přislazovalo,
 • 00:12:05 masa se často přislazovala
  cukrem,
 • 00:12:09 původně medem,
  to bylo ještě od římské doby,
 • 00:12:12 a také se vařila
  sladká jídla z hrachu.
 • 00:12:15 Hrách rozhodně nebyl
  jenom jídlem pro chudinu,
 • 00:12:20 hrách a kroupy, což bylo typické
  pro českou kuchyni
 • 00:12:25 obyčejných lidí,
  zemědělců a čeledi,
 • 00:12:30 ale z hrachu se dělaly různé
  nákypy, lívance, placičky
 • 00:12:35 a různé sladké pokrmy.
 • 00:12:41 Tenkrát ještě nebylo
  tak rozšířeno sladké cukroví,
 • 00:12:46 které hodně známe zejména
  z 19. století.
 • 00:12:50 Vezmeme-li třeba kuchařku
  Anastazie Seidlové,
 • 00:12:54 která sbírala recepty,
  jak říkala, po třicet let,
 • 00:13:00 byla to vynikající kuchařka,
 • 00:13:03 na sklonku monarchie
  v roce 1909 to vydala tiskem.
 • 00:13:07 Je tam zhruba tisíc receptů.
 • 00:13:09 Je to lidová kuchyně, měšťanská
  kuchyně a lidová i venkovská.
 • 00:13:13 Těch tisíc receptů představuje
  podle mě typickou českou kuchyni
 • 00:13:17 na sklonku monarchie.
 • 00:13:20 A najdeme tam něco vídeňského?
 • 00:13:23 Ne, najdeme tam řízek
  v trojobalu,
 • 00:13:26 ale je nazvaný telecí řízek.
 • 00:13:29 Najdeme tam název
  linecké pečivo,
 • 00:13:32 to máme dodnes,
  linecké cukroví,
 • 00:13:35 ale když vezmete
  přímo recepturu,
 • 00:13:39 tak to, co po staletí pekly
  české hospodyně jako mětýnky,
 • 00:13:43 hnětýnky, tak je stejné
  máslové pečivo,
 • 00:13:46 jaké dnes pečeme
  pod názvem linecké.
 • 00:13:49 Je tam Sachrův dort,
  to asi vysloveně přišlo z Vídně,
 • 00:13:54 ovšem naproti tomu je tam
  několikrát zmiňováno
 • 00:13:58 anglické hovězí, anglické
  perníčky nebo sušenky,
 • 00:14:06 jsou tam recepty holandské
  na vejce a sýry,
 • 00:14:10 tedy na pokrmy z vajec a sýrů,
 • 00:14:13 a jsou tam pokrmy
  severoněmecké i francouzské.
 • 00:14:18 Pokud bychom vzali třeba
  regionální kuchyni
 • 00:14:23 vysloveně venkovskou, lidovou,
  tak tam bych řekla,
 • 00:14:27 že severní Čechy
  tíhnou ke Slezsku,
 • 00:14:30 západní Čechy
  evidentně k Bavorům,
 • 00:14:34 česká kuchyně,
  to jsem zapomněla říct,
 • 00:14:38 má daleko víc v té skladbě
  knedlíků, šišek a buchet
 • 00:14:41 daleko blíž k bavorské kuchyni
  než k rakouské,
 • 00:14:46 která přece jen disponovala
  uherským masem.
 • 00:14:50 Při problematice uchovávání
  potravin se otevírá otázka,
 • 00:14:54 co s nimi udělat,
  aby se nezkazily.
 • 00:14:57 Z tohoto hlediska je 19. století
  stoletím technologií zajímavé.
 • 00:15:04 Dokonce bych řekla, že tam se
  v konzervačních technikách
 • 00:15:07 urazil největší kus cesty,
 • 00:15:10 protože na začátku máme tradiční,
  uzení, solení, kořenění, sušení,
 • 00:15:15 a na konci už máme
  dokonce i zmrazování,
 • 00:15:19 to znamená, že ve 20. letech
  francouzský chemik François Appert
 • 00:15:23 objevil konzervaci
  nazvanou apertaci,
 • 00:15:28 kterou potom zdokonalil
  jeden Angličan,
 • 00:15:31 a byl to v podstatě způsob
  dnešního zaváření.
 • 00:15:34 U nás ho propagovala
  Magdaléna Dobromila Rettigová,
 • 00:15:38 i když to samozřejmě ještě nebylo
  takové jednoduché,
 • 00:15:41 jenom nasadit víčko,
  otočit hlavicí a zavářet,
 • 00:15:45 ale v podstatě už tento způsob
  existoval.
 • 00:15:49 Jinak víme, že i konzervace
  se prováděla chlazením,
 • 00:15:53 ale to bylo finančně
  i technologicky náročnější.
 • 00:15:56 Třeba na zámku v Třeboni
  je vidět
 • 00:15:59 taková lednice
  z poloviny 19. století,
 • 00:16:02 kam se vkládal říční led
  a takhle bylo chlazeno maso,
 • 00:16:06 vajíčka a další potraviny,
 • 00:16:09 které podléhaly zkáze
  a na které sklep byl málo.
 • 00:16:15 Na konci 19. století
  se už dováželo
 • 00:16:19 z Argentiny do Francie
  zmrazené maso,
 • 00:16:22 čili tam už byla technologie
  mražením,
 • 00:16:26 a v prvních desetiletích
  20. století
 • 00:16:29 se objevují první ledničky,
  zatím nepraktické, nevýhodné,
 • 00:16:33 ale ve 20. letech 20. století
  už začínají Švédové vyrábět
 • 00:16:37 chladničky, které připomínaly
  ty naše.
 • 00:16:41 Dnes máme za úkol
  docela obyčejný oběd.
 • 00:16:45 Žlutou polévku s míchaninkou,
 • 00:16:49 hovězí maso s cibulkovou
  omáčkou a okurkami,
 • 00:16:53 pečená kachna, hlávkový salát,
 • 00:16:56 talíř spěšných rohlíčků,
  ty můj muž rád,
 • 00:16:59 a pak talíř ovoce.
  Tak jak, Aninko?
 • 00:17:03 To snad všechno dovedu.
 • 00:17:05 Ale slavná komise
  se přijde přesvědčit.
 • 00:17:08 Jen aby tetinka byla spokojena.
 • 00:17:11 A vy můžete ještě
  k ručním pracím.
 • 00:17:15 Náš pořad se zákonitě bude točit
  kolem jednoho jména,
 • 00:17:18 a to je Magdaléna Dobromila
  Rettigová.
 • 00:17:22 Ona ve své proslulé kuchařce
  nabídla nový koncept vaření?
 • 00:17:26 Nebo jenom shrnula,
  co už tady bylo dávno před ní,
 • 00:17:30 a otázka nezdravosti české kuchyně
  by se jí neměla přičítat?
 • 00:17:33 Jak to vlastně bylo?
 • 00:17:38 Určitě Magdaléna Dobromila
  Rettigová
 • 00:17:42 byla na jednu stranu výjimečná,
 • 00:17:44 ale na druhou stranu její kuchařka
  odpovídala obecnému úzu,
 • 00:17:48 jak tehdy vznikaly kuchařky,
  odpovídala těm slavným kuchařkám,
 • 00:17:52 které vznikaly na území
  rakouské monarchie,
 • 00:17:57 inspirovala se jimi
 • 00:18:01 a navazovala i na některé
  své české předchůdce,
 • 00:18:06 zejména na Václava Pacovského,
 • 00:18:10 který kuchařku vydal
  zhruba 15 let předtím.
 • 00:18:17 Ale ona získala tím,
 • 00:18:21 že ta kuchařka byla napsána
  velice pěkným slohem,
 • 00:18:24 byla velmi prakticky pojata
  a svou roli hrálo i to,
 • 00:18:29 že Magdaléna Dobromila Rettigová
  se zároveň aktivně zapojila
 • 00:18:33 do výuky měšťanských dcerek,
  aby se naučily vařit.
 • 00:18:42 Takže i tím si získávala
  velkou pozici.
 • 00:18:48 A samozřejmě její odkaz pak byl
  výrazně přijímán
 • 00:18:52 obrozeneckou společností.
 • 00:18:57 Vytvořil se velký až mýtus
 • 00:19:01 Magdalény Dobromily Rettigové
  jako zakladatelky české kuchyně.
 • 00:19:07 Ale samozřejmě těch kuchařek
  bylo podstatně více,
 • 00:19:11 jak už tady bylo řečeno.
 • 00:19:16 A dokonce bych se odvážil říci,
 • 00:19:19 že některé byly z gastronomického
  hlediska pokročilejší.
 • 00:19:24 Ale jejich většímu rozšíření
  bránilo třeba to,
 • 00:19:28 že byly psány v němčině,
 • 00:19:31 nebo to, že zřejmě byly kvůli
  svému rozsahu poměrně nákladné.
 • 00:19:36 To platí o Hospodářské
  pražské kuchařce,
 • 00:19:39 která obsahuje
  vynikající recepty,
 • 00:19:43 mnohem víc než Rettigová
  čerpá i z lidové kuchyně.
 • 00:19:50 Ale protože to bylo dílo,
  které mělo mnoho set stran,
 • 00:19:57 tak to bylo příliš nákladné,
 • 00:20:01 mnohem méně se to rozšířilo
  a ohlas byl menší než u Rettigové.
 • 00:20:05 Kdyby si radši nechala
  jen to vaření.
 • 00:20:11 -To si zase pan rada Rettig
  tuze nechválí. -Dají pokoj.
 • 00:20:14 Tuhle prý si už postěžoval,
 • 00:20:17 alespoň talíř kloudné polévky
  kdybych dostal.
 • 00:20:20 Panička pořád samé novoty,
  i z bramborové natě,
 • 00:20:24 pořád něco zkouší,
  něco pořád vymýšlí.
 • 00:20:27 A to mu toho naplácá,
  a není to ani mastné, ani slané.
 • 00:20:32 To se ví, také ne dobré.
 • 00:20:35 Jak si vysvětlit oblibu
  Magdalény Dobromily Rettigové
 • 00:20:38 a její kuchařky? Je to dáno tou
  charismatickou osobností její?
 • 00:20:42 Nebo tím, že cílila na nejširší
  možné vrstvy?
 • 00:20:46 Ona hlavně se obracela
  ke vzdělanějším, městským vrstvám.
 • 00:20:50 Ale tam je několik
  zajímavých věcí.
 • 00:20:56 Ona to psala, jak říkal kolega,
  s takovou vervou.
 • 00:20:59 Ta její kuchařka byla osobní
  včetně oslovení.
 • 00:21:02 Vraž do toho 10 vajec.
 • 00:21:05 To je takový trošku optický omyl,
  protože ona vařila pro dům.
 • 00:21:09 Tehdy v rodině nejenže byl
  větší počet dětí,
 • 00:21:13 ale k rodině patřilo
  i služebnictvo.
 • 00:21:16 Měšťanská kuchyně byla
  výrazně filantropická,
 • 00:21:19 to znamená, že se dávalo
  i chudým, dávalo se žebrákům,
 • 00:21:23 takže objem toho jídla
  byl skutečně větší,
 • 00:21:26 to znamená objem potravin
  byl také větší.
 • 00:21:30 Pak co je tam zajímavé,
  co přispělo nesporně k oblibě,
 • 00:21:33 ona kladla důraz i na to,
 • 00:21:36 aby to bylo nejen dobré,
  ale i hezké,
 • 00:21:39 to znamená, že je to už pohyb
  ke kulinářství,
 • 00:21:42 hezky se říká,
  že jíme i očima.
 • 00:21:45 A ještě tam je jedna zajímavost.
 • 00:21:48 Český literární historik
  Karel Krejčí si povšiml,
 • 00:21:51 že ta kuchařka vzniká
  ve stejné době,
 • 00:21:54 jako slavná Fyziologie chuti
  francouzského labužníka
 • 00:21:58 a kuchaře Jeana Anthelma
  Brillat-Savarina,
 • 00:22:02 čili byl to takový evropský
  kulinářský pohyb,
 • 00:22:06 který se dotkl i českých zemí.
 • 00:22:09 A jinak ona oslovovala
  i německy mluvící vrstvy,
 • 00:22:14 protože Pospíšil v době,
 • 00:22:17 kdy byl začátek té recepce,
  české kuchařky,
 • 00:22:21 ji vydal asi i šestkrát v němčině,
 • 00:22:25 protože přece jen německá
  klientela byla bohatší
 • 00:22:28 a upřímně řečeno
  kulinářsky vyspělejší.
 • 00:22:32 Ale jinak ještě bych se i zastala,
 • 00:22:35 přece jenom paní Rettigové
  se musíme zastat.
 • 00:22:38 Její kuchyně nebyla
  vysloveně nezdravá,
 • 00:22:41 protože když si to projdete,
  ona vařila ze zeleniny,
 • 00:22:45 tam je přes 40 zeleninových
  receptů,
 • 00:22:48 ale ze zeleniny,
  kterou jíme rádi i dnes,
 • 00:22:51 to znamená špenát,
  chřest a další,
 • 00:22:55 jsou tam postní jídla,
  ryby, raci, hlemýždi, žáby,
 • 00:22:58 jsou tam i postní jídla bez masa.
 • 00:23:01 Pravda, neznala rostlinný olej,
 • 00:23:04 neznala blahodárnost
  olivového oleje,
 • 00:23:07 ale přece jenom to nebylo jídlo
  špatné a vysloveně škodlivé.
 • 00:23:12 Říká se, že hodně mastila,
  ale není to pravda.
 • 00:23:18 V jejich receptech najdeme
  máslo jako "ořech",
 • 00:23:22 přidej máslo,
  to opravdu není hodně,
 • 00:23:25 a když už se vařilo pro hodně lidí
  a něco vznešeného,
 • 00:23:28 tak nejvýše másla jako vajíčko,
 • 00:23:31 tenkrát vajíčka
  nebyla nějak velká,
 • 00:23:34 a to bylo maximum,
  co doporučovala.
 • 00:23:37 Takže její kuchyně
  byla opravdu šetrná.
 • 00:23:40 V 19. století, v posledním
  století monarchie,
 • 00:23:46 prošla kuchyňská technologie něčím,
  čemu říkáme sporáková revoluce.
 • 00:23:50 Nebylo to všude najednou,
 • 00:23:53 ve městě samozřejmě proběhlo
  už v první polovině 19. století,
 • 00:23:56 na venkově začíná
  kolem poloviny 19. století,
 • 00:24:00 někde sporáková revoluce byla
  až po první světové válce,
 • 00:24:04 v odlehlejších koutech země,
 • 00:24:08 tam, kde hospodyně
  více lpěly na tradicích
 • 00:24:12 nebo neměly dostatek prostředků
  na přestavbu domu.
 • 00:24:16 Ať už ve světnici zůstalo
  pecní těleso nebo ho zbořili,
 • 00:24:20 hlavní, co v kuchyni kralovalo
  nebo ve světnici, byl sporák.
 • 00:24:27 Sporák měl topeniště uzavřené
  litinovými pláty,
 • 00:24:31 takže kouř šel do komína,
  nebyly saze, nebyl kouř,
 • 00:24:35 teplo se neztrácelo,
  nešlo do komína,
 • 00:24:39 ale sloužilo k vyhřívání
  světnice.
 • 00:24:42 Tím, že oheň byl uzavřen,
 • 00:24:46 mohla hospodyně zavést
  i spoustu nových receptur.
 • 00:24:52 A to především ohledně dušení.
 • 00:24:56 Vaření na otevřeném ohni
  umožňovalo dobře opékat,
 • 00:25:00 smažit a dejme tomu vařit,
  to hlavně.
 • 00:25:04 Na litinových plátech bylo možné
  dlouhodobě pokrmy dusit
 • 00:25:09 ve vlastní šťávě
  s mírným podléváním,
 • 00:25:14 a získaly samozřejmě jinou chuť
  než pokrmy smažené nebo vařené.
 • 00:25:20 U nás v Muzeu gastronomie Praha
  se můžeme podívat,
 • 00:25:26 jak vypadala kuchyně
  koncem 19. století.
 • 00:25:29 Je to unikátní obrázek, protože
  kuchyně se moc neznázorňovaly.
 • 00:25:32 Takže tady vidíme
  dokonalý sporák,
 • 00:25:35 protože udělat sporák
  nebylo tak jednoduché.
 • 00:25:38 Pracovali na tom skoro 50 let.
 • 00:25:41 Jsou tady dvě trouby
  a samozřejmě topeniště.
 • 00:25:45 Topilo se nejdříve dřevem,
  později uhlím, kombinovalo se to,
 • 00:25:48 a vidíme také úžasné
  vybavení kuchyně,
 • 00:25:52 což je papiňák, hrnec papinský
  se tomu v té době říkalo.
 • 00:25:55 Když se podíváme tady na další
  unikátní sporáček, je z roku 1905,
 • 00:26:00 je menší, takový přenosný,
 • 00:26:03 máme tady papiňák, těžký,
  z roku 1870, byl vyroben v Plzni.
 • 00:26:10 Tady máme další
  velice zajímavou věc,
 • 00:26:13 což je pražítko kávy.
 • 00:26:16 A když se ještě vrátím
  k tomu sporáku,
 • 00:26:20 on vypadá jako kachlový, ale není,
  je to smaltovaný sporák.
 • 00:26:24 Ale napodobuje kachlové sporáky,
  které byly pro naši zemi typické,
 • 00:26:28 protože pro nás byly typické zděné
  sporáky zpočátku, potom kachlové.
 • 00:26:34 Takže tento není kachlový,
  ale tváří se, že je kachlový.
 • 00:26:37 Má velice malé topeniště,
  tedy se uspořilo topení,
 • 00:26:42 od toho je také název sporák.
 • 00:26:45 Úplně nejstarší název byl
  sporokrb,
 • 00:26:49 protože první sporáky
  se vkládaly do krbu.
 • 00:26:52 Ideální bylo také pečení,
  to byl obrovský zlom v pečení.
 • 00:26:56 Dovedete si představit,
  oni předtím pekli v pecích,
 • 00:27:00 které předtím museli rozžhavit,
  museli v nich zatopit,
 • 00:27:03 takže to byla velká práce.
 • 00:27:07 A hospodyně
  do té pece neviděla.
 • 00:27:10 Takže když dala něco péct,
 • 00:27:13 musela to být už zkušenost,
  kdy to má vyndat,
 • 00:27:19 protože stále otevírat pec,
  tím by si teplo vyhnala,
 • 00:27:23 takže trouba, to byla
  úžasná vymoženost.
 • 00:27:26 Mohly se začít péct také
  menší kousky pečiva,
 • 00:27:30 protože na to hospodyně viděla.
 • 00:27:33 Takže myslím si, že jedním
  z největších výdobytků
 • 00:27:36 a ulehčením práce hospodyně
  byla právě trouba.
 • 00:27:40 Devatenácté století znalo
  i trošku méně obvyklá jídla,
 • 00:27:43 než jaká nám připadají dnes jako
  součást standardní české kuchyně.
 • 00:27:47 Vrány, vrabci a podobně,
  co o tom můžete říci?
 • 00:27:50 Samozřejmě byla to
  nouzová opatření často,
 • 00:27:57 takže se to jedlo v dobách
  hladu, jedla to chudina,
 • 00:28:00 krásný literární příklad
  z Babičky Boženy Němcové,
 • 00:28:03 kdy rodina Kudrnova jí vrány
 • 00:28:06 a společnost jí
  tak trochu opovrhuje.
 • 00:28:10 Jedly se kočky, jedli se psi,
 • 00:28:13 ale co je tam zajímavé, vrabci
  byli nejen nouzovou potravinou,
 • 00:28:18 byli i vyhledávanou lahůdkou.
 • 00:28:21 Víme třeba z deníku
  Albíny Palkoskové,
 • 00:28:25 že se připravovali vrabci,
 • 00:28:28 že někdy si je spotřebitel
  sám chytal,
 • 00:28:31 někdy na to měl dodavatele,
  ti se potom škubali, pekli
 • 00:28:34 a dělala se z nich taková haše,
 • 00:28:37 která se pojídala
  s bílými topinkami
 • 00:28:40 a zapíjela se červeným vínem.
 • 00:28:43 Dokládá to i dívčí deníček
  malířky Zdeňky Braunerové,
 • 00:28:46 která píše, že byli chytat vrabce
  a že si je pak pekli.
 • 00:28:49 Čili ti určitě to nemuseli
  dělat z hladu.
 • 00:28:55 Já sám budu vařit
  pro ty děti polívka.
 • 00:28:59 -Nedělejte to!
  -Budu vařit!
 • 00:29:02 Já sám ten chudé holota uvařím.
 • 00:29:06 V Haškových Povídkách
  ze starého mocnářství je scéna,
 • 00:29:10 kdy se vyvařuje pro chudé.
  Bylo to časté?
 • 00:29:13 Já bych řekla, že to patřilo
  k takovým povinnostem.
 • 00:29:20 Šlechta vnímala svoje lidi
  jako někoho,
 • 00:29:23 komu musí v době nouze pomoci.
 • 00:29:26 Takže se vyvářely například
  rumfordské polévky,
 • 00:29:29 což byla hustá vydatná polévka
  z luštěnin a já nevím z čeho ještě.
 • 00:29:33 A v kuchařce Filipiny Šlikové
  na to najdeme recept.
 • 00:29:37 Vařili to v době
  napoleonských válek.
 • 00:29:41 Ale jinak se vyvářelo samozřejmě
  pro chudinu, kdykoli bylo potřeba.
 • 00:29:45 A co je zajímavé, pro nás už jsou
  samozřejmostí školní kuchyně,
 • 00:29:50 že děti školní chodí na jídlo,
 • 00:29:53 ale to vzniklo jako výraz pomoci
  chudým, hladovým dětem,
 • 00:29:57 které třeba měly
  hodinu cesty do školy,
 • 00:30:00 takže vznikaly
  různé polévkové spolky,
 • 00:30:04 nebo spolek pro stravování
  chudých dítek,
 • 00:30:08 které aspoň přes zimní období
  vařily nějakou polévku.
 • 00:30:12 Jak to bylo
  s veřejným stravováním?
 • 00:30:15 Bylo třeba možné si koupit
  nějaké jídlo na ulici?
 • 00:30:18 -Jenom tak jako dnes?
  -Samozřejmě ano.
 • 00:30:25 V Praze existovaly
  specializované báby na trhu,
 • 00:30:28 které prodávaly třeba husí pečeni
  nebo vepřovou pečeni,
 • 00:30:32 ale tuhle možnost,
  nějaké stravování na ulici,
 • 00:30:36 to využívaly spíše nižší vrstvy.
 • 00:30:41 V Národopisném muzeum Plzeňska,
 • 00:30:43 které je součástí
  Západočeského muzea,
 • 00:30:47 právě probíhá výstava
  Na nákup do staré Plzně.
 • 00:30:50 V Plzni se čtyřikrát do roka
  konal výroční trh,
 • 00:30:56 který měl velký
  ekonomický význam.
 • 00:30:59 Byl ale zaměřen hlavně
  na řemeslné výrobky,
 • 00:31:03 nicméně byla tu i celá ulice,
  kde se prodávalo ovoce a zelenina,
 • 00:31:07 a také se tu dalo sehnat zboží,
  které prodávali perníkáři.
 • 00:31:14 Pro zásobování potravinami
  měly větší význam týdenní trhy,
 • 00:31:18 které se konaly
  ve středu a v sobotu,
 • 00:31:21 a také se konaly každý týden
  dobytčí trhy.
 • 00:31:25 Při významných trzích
 • 00:31:28 byly jak náměstí, tak přilehlé
  ulice plné tržních bud.
 • 00:31:32 A také bylo možné si pronajmout
  kamenný obchod obchodníků,
 • 00:31:36 kteří stabilně žili v Plzni,
 • 00:31:40 ale během trhu své obchody
  pronajímali přespolním.
 • 00:31:44 Při výročních trzích
  se vždycky v určité ulici
 • 00:31:49 dalo sehnat zboží
  některého typu,
 • 00:31:53 takže například v jedné ulici
  se prodávala zelenina
 • 00:31:57 a ve vedlejší ulici
  to bylo ovoce.
 • 00:32:01 V Otakarových sadech
  se prodávaly houby,
 • 00:32:05 to samozřejmě bylo
  jen sezonní zboží.
 • 00:32:09 Jak vypadala tržiště tehdejší?
  Co všechno se tam dalo koupit?
 • 00:32:12 Čím se dalo předzásobit
  na takovém tržišti v 19. století?
 • 00:32:19 Ta nabídka,
  alespoň podle toho,
 • 00:32:22 co píše Franz Adolf Stelzig,
  což byl pražský lékař,
 • 00:32:26 který napsal Lékařskou
  topografii Prahy v roce 1824,
 • 00:32:29 byla paradoxně možná širší,
  než je teď běžná nabídka,
 • 00:32:33 a rozhodně širší, než byla třeba
  nabídka v 70. letech 20. století,
 • 00:32:38 protože on tam tvrdí,
 • 00:32:42 že běžně se na těchto trzích
  třeba nabízela brokolice,
 • 00:32:45 což je věc, kterou často vnímáme
  jako něco,
 • 00:32:50 co přišlo teprve
  v posledních desetiletích.
 • 00:32:53 A vůbec sortiment
  zejména jemné zeleniny,
 • 00:32:57 ten byl později, v období
  po druhé světové válce,
 • 00:33:01 skutečně nedosažitelný.
 • 00:33:04 Samozřejmě co bylo velký problém,
  bylo falšování potravin.
 • 00:33:11 To se týkalo třeba mléka,
  másla a podobně,
 • 00:33:16 nastavovalo se to,
 • 00:33:20 například do mléka
  se přidávalo mýdlo,
 • 00:33:24 aby to vypadalo,
  že je napěněné a tučné.
 • 00:33:31 Ještě větším problémem bylo,
 • 00:33:34 že se přidával olovnatý cukr
  do vína, aby bylo sladší,
 • 00:33:39 tam už se skutečně
  přímo ohrožoval život.
 • 00:33:45 Takže někdy máme představu,
 • 00:33:48 že ty výrobky potravinářské,
  potravinářské produkty
 • 00:33:51 v 19. století byly výrazně
  kvalitnější a nešidilo se na nich.
 • 00:33:56 Ale prameny nás poučují,
 • 00:33:59 že se šidilo,
  někdy poměrně intenzivně.
 • 00:34:03 Dobrý den, pane doktor.
  Udělala jsem jim snídani.
 • 00:34:06 Dobré jitro, paní konduktorová.
  Jste velice laskava.
 • 00:34:10 Teď toho na chvíli nechají.
  Ono jim to studování neuteče.
 • 00:34:14 Posadí se. Uvařila jsem jim
  pravou zrnkovou, žádná cikorie.
 • 00:34:20 -Jak moc sladíte?
  -Ne moc, malý kousek.
 • 00:34:24 Tady je pěkný malinký.
  Žbluňk! A je tam.
 • 00:34:28 A nechají ji vystydnout.
  Bumbají.
 • 00:34:32 Kde zdomácněla káva
  v českém prostředí?
 • 00:34:35 Nebo třeba čokoláda, kakao, čaj
  a tyto dnes velmi oblíbené nápoje?
 • 00:34:38 Jestli čokoláda zdomácněla,
  to je otázka.
 • 00:34:43 Čokoláda nikdy úplně
  nezdomácněla.
 • 00:34:46 Vždycky měla punc luxusu.
 • 00:34:51 Káva zdomácněla
  poměrně rychle,
 • 00:34:54 někdy od konce 18. století
  do té míry,
 • 00:34:57 že Magdaléna Dobromila Rettigová
  napsala kuchařku
 • 00:35:00 Kafíčko a co jest k tomu dobrého,
 • 00:35:03 kde jsou předpisy na různé
  koláčky a další pochutiny.
 • 00:35:07 Ale vzhledem k tomu,
 • 00:35:09 že káva přece jenom byla
  relativně drahou záležitostí,
 • 00:35:13 tak paralelně s jejím rozšířením
  vzniká snaha
 • 00:35:16 o vypracování receptur
  kávovinových náhražek.
 • 00:35:20 Takže se dělaly z hrachu,
 • 00:35:23 dokonce i ze žaludů, z fíků.
 • 00:35:27 A pak tedy se přišlo na to,
 • 00:35:31 co my dnes s chutí chroupeme
  jako zeleninu, čekankové puky,
 • 00:35:35 že kořeny když se suší a praží,
 • 00:35:38 že z nich vzniká
  kávovinová náhražka,
 • 00:35:42 které se začalo říkat cikorie,
 • 00:35:45 a dokonce už v roce 1827 jeden
  podnikatel, jmenoval se Buva,
 • 00:35:50 založil ve Vysokém Veselí
  továrnu na cikorku.
 • 00:35:56 Cikorka se rychle rozšířila
 • 00:36:00 a bohužel tento vynález postupně
  zatlačoval zrnkovou kávu
 • 00:36:05 do té pozice luxusního nápoje.
 • 00:36:08 A s čajem, to je zajímavé,
  čaj byl dlouho vnímán jako něco,
 • 00:36:12 co se pije spíše z nějakých
  zdravotních důvodů,
 • 00:36:16 ten v oblibě moc nebyl.
 • 00:36:19 Ignát Hermann má hezký příběh
  ve svých vzpomínkách,
 • 00:36:22 jak v Hradci Králové si jakýsi
  úředník pozval společnost na čaj,
 • 00:36:27 nikdo nevěděl, co s tím má dělat,
  ani jak se u toho čaje má chovat,
 • 00:36:31 každý vypil čaj, hodně si ho
  osladil a čekal na večeři.
 • 00:36:35 Čili vychutnávání si čaje,
 • 00:36:38 to je záležitost
  až začátku 20. století.
 • 00:36:41 Podle Ignáta Hermanna byl natočen
  i slavný film U snědeného krámu.
 • 00:36:45 Jak vypadal tehdejší obchod?
 • 00:36:47 Je to věrné zachycení toho,
  jak to vypadalo,
 • 00:36:51 co tam člověk mohl koupit?
 • 00:36:53 Je to poměrně věrné zobrazení.
 • 00:36:57 -Copak si přeje chlapeček?
  -Za dva krejcary bruscukr.
 • 00:37:01 Bruscukr? A kdopak ti dal
  ty dva krejcárky?
 • 00:37:04 Maminka, já jsem Pepíček.
 • 00:37:13 Když jsi Pepíček, tak si nech
  ty dva krejcárky.
 • 00:37:18 A mamince řekni, že mám
  dobrou kávu a laciný cukr.
 • 00:37:21 -Já jí to řeknu.
  Řekneš jí to? Tak pojď.
 • 00:37:26 Samozřejmě když to byl obchod
  se smíšeným zbožím,
 • 00:37:29 tam skutečně nabídka
  byla velmi široká.
 • 00:37:32 A co byl takový nezvyk oproti
  současnému obchodu, bylo,
 • 00:37:36 že většina těch potravin
  se nedodávala
 • 00:37:39 ve spotřebitelských baleních,
  jak my to známe,
 • 00:37:43 takže mouka byla v pytli,
 • 00:37:48 stejně byly sušené švestky
  v pytli,
 • 00:37:51 nebo rybičky tam byly
  v nějaké kádi,
 • 00:37:54 myslím slanečci a podobně.
 • 00:37:57 Takže to by na nás působilo
  asi nezvykle.
 • 00:38:00 A to, jak to bylo uloženo,
  asi způsobovalo to,
 • 00:38:05 že zápach nebo vůně,
  podle toho, jak to pojmeme,
 • 00:38:10 byla asi mnohem intenzivnější,
 • 00:38:14 než když teď přijdeme
  do nějaké večerky,
 • 00:38:17 která nabízí podobně široký
  sortiment.
 • 00:38:22 Kromě trhů v Plzni existovaly
  také kamenné obchody.
 • 00:38:25 Nejčastějším typem obchodu
 • 00:38:28 byl koloniální obchod
  nebo hokynářství.
 • 00:38:31 Specializované obchody
  měli pouze samotní výrobci.
 • 00:38:35 V roce 1864 můžeme vyčíst
  z dobových adresářů,
 • 00:38:39 že se v Plzni nacházelo
  110 obchodníků
 • 00:38:43 s koloniálním zbožím
  nebo různá hokynářství,
 • 00:38:47 čili vlastně smíšené zboží,
  kde se prodávaly jak potraviny,
 • 00:38:52 tak další předměty
  denní potřeby.
 • 00:38:55 V Plzni také existovala
  budova masných krámů,
 • 00:38:59 která fungovala od středověku
  až do 20. století.
 • 00:39:03 Dalo se tady kdykoli zakoupit
  čerstvé maso.
 • 00:39:06 Každý řezník zde měl
  svůj stánek s pultem.
 • 00:39:10 Kromě toho tady bylo
  kolem 30 pekařství,
 • 00:39:15 stejný počet krupařů
 • 00:39:18 a také bychom tu našli
  devět cukrářů,
 • 00:39:22 dokonce i dva obchody
  s jižním ovocem.
 • 00:39:27 V této době samozřejmě ještě
  neexistovaly skleněné výlohy,
 • 00:39:30 jak je známe dnes.
 • 00:39:33 Zboží se později zavěšovalo
  na háky umístěné nade dveřmi.
 • 00:39:39 Teprve později se objevují
  výkladce,
 • 00:39:47 složené z menších
  skleněných tabulek,
 • 00:39:50 a až v 70. a 80. letech 19. století
  se objevují velké výlohy
 • 00:39:53 z velkých skleněných tabulí.
 • 00:39:57 Vývěsním znamením obchodníka
  s koloniálním zbožím
 • 00:40:00 byly často mořské ryby
 • 00:40:03 nebo jak tady vidíme,
  také mořské panny.
 • 00:40:07 To mělo ukazovat
  na zámořský původ většiny zboží,
 • 00:40:10 které se dováželo na lodích
  z kolonií.
 • 00:40:15 Vůbec v českých filmech
  se opulentně hoduje,
 • 00:40:18 hlavně ve filmech natočených
  za první republiky
 • 00:40:22 a dějově situovaných
  do 19. století.
 • 00:40:25 Myslíte si,
  že je to nějak typické
 • 00:40:28 i pro vnímání stravování
  v našem prostředí?
 • 00:40:31 Že toho musí být
  hlavně hodně?
 • 00:40:34 Zajímavé je, že když se pročítáte
 • 00:40:37 nějakými deníky
  zahraničních návštěvníků,
 • 00:40:43 tak tam často najdeme,
  že Češi toho hodně sní.
 • 00:40:46 Třeba Prosper Mérimée
  v roce 1854 píše,
 • 00:40:49 že koukal, kolik toho Češi
  dokáží spolykat.
 • 00:40:52 Já si myslím, že česká
  a německá kuchyně
 • 00:40:55 jsou založeny na adjektivu
  "hodně"
 • 00:40:58 a francouzská a italská
  na adjektivu "dobře".
 • 00:41:01 Ale zase třeba proti obezitě
  už se vyslovují
 • 00:41:04 už některé raně novověké spisky
 • 00:41:07 a v 19. století už s ní lékaři
  vážně bojovali.
 • 00:41:10 Mě by zajímala otázka
  vegetariánství.
 • 00:41:13 To se objevuje kdy
  v našem prostředí,
 • 00:41:16 že by bylo prospěšné
  nejíst maso?
 • 00:41:20 Ve větší míře se to šíří
  kolem začátku 19. století.
 • 00:41:24 Souviselo to s tehdy populárními
  teoriemi,
 • 00:41:31 kdy vlastně bylo maso odmítáno
 • 00:41:34 z takových řekněme
  psychofyziologických důvodů.
 • 00:41:38 Byla to základní domněnka,
 • 00:41:41 že maso proměňuje člověka
  v dravce.
 • 00:41:44 Pochopitelně snahy
  o vegetariánství
 • 00:41:48 se týkaly především středních
  a vyšších vrstev obyvatelstva,
 • 00:41:52 protože pro nejširší vrstvy
  obyvatelstva
 • 00:41:56 nějaká nadměrná spotřeba masa
  nehrozila.
 • 00:42:00 Ve středověku s příchodem
  křesťanství začala teorie půstů.
 • 00:42:06 Byly postní dny tři dny v týdnu,
 • 00:42:10 jednak v pátek
  velmi přísný půst,
 • 00:42:13 kdy se nesmělo
  mléko ani máslo,
 • 00:42:16 ve středu a v sobotu
  byl mírnější půst,
 • 00:42:20 kdy se smělo máslo nebo mléko,
  ale nesmělo se maso.
 • 00:42:24 Dokonce nejsvatější poustevníci,
 • 00:42:28 o kterých se píše například
  i v českých kronikách,
 • 00:42:31 ti nejedli maso vůbec.
 • 00:42:35 Ovšem potom u prostého lidu,
  nebyli-li takto svatí,
 • 00:42:39 to nebylo tak obvyklé,
  kromě těch tří postních dnů,
 • 00:42:44 které jsou pro všechny
  velice závazné.
 • 00:42:48 Máme zprávy
  z 15. nebo 16. století,
 • 00:42:52 kdy hospodář je povinen dávat
  lidem denně maso.
 • 00:42:59 Tenkrát se jedlo, jak známo,
  jen dvakrát denně,
 • 00:43:03 před polednem tak v deset,
  v jedenáct,
 • 00:43:06 a potom večer,
  v pět nebo v šest.
 • 00:43:09 Tak musel hospodář své čeládce
  to maso dopřávat.
 • 00:43:16 Většinou podle panských instrukcí
  to bylo horší maso,
 • 00:43:19 třeba dršťky, osrdí, vnitřnosti
  a tak dále, ne to lepší,
 • 00:43:23 ale nějaké maso dostávali.
 • 00:43:26 Ovšem po třicetileté válce
  se to značně zhoršilo,
 • 00:43:30 protože celý venkov
  strašně zchudl.
 • 00:43:33 Kuchyně ve všech epochách byla
  vždycky sociálně diferencovaná.
 • 00:43:40 Ono se to dá i spočítat,
  já tedy nepočítám na jouly,
 • 00:43:44 ale dá se to spočítat na kalorie,
 • 00:43:47 že skutečně ta středostavovská,
  měšťanská kuchyně
 • 00:43:50 měla denní spotřebu
  až ke třem tisícům kalorií,
 • 00:43:53 což je relativně hodně.
 • 00:43:56 V dělnické kuchyni
  to bylo 600 až 700,
 • 00:44:00 což zase je samozřejmě hranice,
  která je znakem podvýživy.
 • 00:44:03 Ale zase třeba z Dělnických listů
  a dalších pramenů víme,
 • 00:44:08 že k dělnické kuchyni patřilo
  maso aspoň k nedělnímu obědu.
 • 00:44:13 Pokud nepěstovali králíky,
 • 00:44:17 tak to bylo většinou hovězí,
  které se vyvařilo v polévce
 • 00:44:21 a pak se jedlo ještě
  s nějakou omáčkou,
 • 00:44:24 takže mělo dvojí použití.
 • 00:44:27 Ale na druhou stranu už někdy
  na začátku 20. století vychází
 • 00:44:30 Dělnická kuchařka, která zase,
  je to samozřejmě model,
 • 00:44:33 nikoli to, co se opravdu jedlo,
  ale je to taková,
 • 00:44:37 já ještě pamatuji z 50. let,
  Vaříme zdravě a úsporně,
 • 00:44:41 takže je to asi taková kuchařka
  reálného socialismu.
 • 00:44:44 Co udělal reálný socialismus
  se stravováním?
 • 00:44:48 Vy jste autorem knihy
  Řasy nebo knedlíky.
 • 00:44:51 Měly ty řasy vůbec šanci uspět
  proti tradiční české kuchyni?
 • 00:44:56 Ty řasy byly spíše projektem
 • 00:44:59 než nějakou skutečně
  životaschopnou alternativou.
 • 00:45:08 Samozřejmě tam je potřeba to vnímat
  v kontextu po druhé světové válce.
 • 00:45:12 Zásadní změny přinesla
  druhá světová válka.
 • 00:45:16 Změny k horšímu.
 • 00:45:21 A je třeba říci,
  že zásobování potravinami
 • 00:45:25 se z toho dostávalo
  velice pomalu.
 • 00:45:28 Ten sortiment obecně
  zůstával spíše omezený,
 • 00:45:32 což se projevilo samozřejmě
  i na té kuchyni.
 • 00:45:39 Ale byl bych
  trochu opatrný v tom,
 • 00:45:41 abychom tu omezenost vnímali
 • 00:45:44 pouze jako důsledek
  společenského uspořádání,
 • 00:45:48 které tady před rokem 1989 bylo,
 • 00:45:51 protože o tom, že sortiment byl
  velmi omezený ještě v 60. letech,
 • 00:45:57 o tom píší i někteří
  západoevropští autoři.
 • 00:46:04 Nejvíce se dotýkalo lidí,
 • 00:46:09 že si nemohli koupit pomeranče,
  banány a takové věci vždycky,
 • 00:46:13 ale nějak si v české kuchyni
  nepamatuji,
 • 00:46:17 že bychom se bez toho neobešli.
 • 00:46:23 Tenkrát se jedly škubánky,
 • 00:46:26 jedly se ovocné knedlíky,
  ovoce měl každý,
 • 00:46:30 pokud nebyl ve městě,
  já vyrůstala na venkově,
 • 00:46:34 takže zelenina se kupovala
  u městského zahradníka,
 • 00:46:38 ovšem samozřejmě v zimě nebyla,
 • 00:46:42 v zimě se musela ukládat
  do sklepů, nic se nedováželo,
 • 00:46:46 ale nějak jsme se s tím,
 • 00:46:49 stejně jako v 19. století,
  museli srovnat,
 • 00:46:53 v tomhle se to moc nelišilo.
 • 00:46:56 Tak zase tu svíčkovou tu mají.
  A knedlík navíc!
 • 00:47:02 No, tak to vidí, pane oficiál,
  zase svíčková.
 • 00:47:06 Já už tu hovězí svíčkovou
  nemůžu...
 • 00:47:09 -Mně už to leze krkem.
  -Prosím vás.
 • 00:47:12 Ale co mám dělat?
  Nic šmakovnější na lístku nemají.
 • 00:47:15 Takhle má člověk dojem, že tam je
  aspoň trochu té smetanky.
 • 00:47:19 Člověk musí se holt...
 • 00:47:22 -To oni mají doma něco lepšího.
  -No, no, já oukrop.
 • 00:47:29 -Co? Oukrop?
  -No. -V neděli?
 • 00:47:33 Vědí, pane revident, já oukrop
  k smrti rád, už od narození.
 • 00:47:37 Petronila do mě hučí,
  Lorenc, dej si něco noblejšího,
 • 00:47:41 slepičku na smetaně,
  husičku nebo králíčka.
 • 00:47:45 Ne, pane revident, se mnou nehne.
  Já pořád jen ten oukrop.
 • 00:47:52 Dovolím si všech se vás zeptat
  na jednu věc.
 • 00:47:55 Jak vidíte budoucnost
  české kuchyně?
 • 00:47:58 Myslíte si, že zůstane jen jedním
  z mnoha gastronomických směrů
 • 00:48:02 vedle celé řady kuchyní, které se
  už u nás prosadily i zdomácněly,
 • 00:48:05 nebo že bude pořád dominantní?
 • 00:48:08 Já bych si především pochválila
  skutečnost,
 • 00:48:11 že špičkoví kuchaři provedli
  rehabilitaci české kuchyně.
 • 00:48:17 Že už teď víme, že česká kuchyně
  může být hezká, chutná
 • 00:48:21 a nemusí být vždycky
  úplně škodlivá.
 • 00:48:24 Ale myslím, že to, co teď vzniká,
  že už si v dobrých restauracích,
 • 00:48:27 nebo že už si můžete vybrat
  mezi dobrými restauracemi,
 • 00:48:30 jestli chcete jít
  do české restaurace
 • 00:48:33 nebo do thajské restaurace,
  francouzské restaurace,
 • 00:48:37 že to svědčí o tom,
  že česká kuchyně skutečně
 • 00:48:40 do kontextu evropské kuchyně
  patří.
 • 00:48:43 Já myslím, že se česká kuchyně
  musí změnit,
 • 00:48:47 protože se vždycky
  po stoletích měnila.
 • 00:48:53 Nejdříve byla stará česká,
  o které jsme mluvili,
 • 00:48:56 koncem 18. století přišla nová
  změna, tentokrát z Vídně,
 • 00:48:59 v polovině 19. století se sice
  stále mluvilo
 • 00:49:03 o Magdaléně Dobromile Rettigové,
 • 00:49:06 ale její kuchařky
  už byly úplně jiné,
 • 00:49:09 sice nesly její jméno,
  někdo je doplňoval,
 • 00:49:12 třeba Antonie Dušánková,
 • 00:49:15 začalo se méně mastit,
  méně kořenit,
 • 00:49:19 ovšem na druhé straně
  zase vznikala úplně jiná jídla
 • 00:49:22 v druhé polovině 19. století,
 • 00:49:25 která dnes považujeme
  za typická česká,
 • 00:49:28 to je knedlo, vepřo, zelo,
  to vymyslel jeden restauratér,
 • 00:49:32 smažené vepřové, vídeňské řízky,
 • 00:49:36 ty přišly z Itálie
  k Franz Josefovi,
 • 00:49:39 který je nařídil dělat
  u císařského dvora,
 • 00:49:42 pak se dostaly k nám,
 • 00:49:45 smažený kapr se začal jíst
  až na začátku 20. století,
 • 00:49:49 do té doby byl kapr načerno,
  vařil se s knedlíky.
 • 00:49:52 Takže myslím, že se změní
  i bez vlivu mezinárodní kuchyně,
 • 00:49:57 protože jednak kuchyně se prolíná
  a jednak se hodně cestuje,
 • 00:50:01 takže lidé nezůstávají doma,
 • 00:50:05 ale ochutnávají, co jim kde
  chutná, doma se to zkouší, vaří.
 • 00:50:10 Dnes je obvyklá čína,
  z čínských kuchyní,
 • 00:50:13 tedy určitě to není ta samá čína,
  ale říká se tomu tak.
 • 00:50:17 Celý život se mění,
  tak se musí změnit i kuchyně.
 • 00:50:23 A jak vy vidíte budoucnost
  české kuchyně?
 • 00:50:27 Já bych se připojil k tomu,
 • 00:50:30 že vnímám českou kuchyni
  jako dynamický pojem,
 • 00:50:36 který se neustále vyvíjí
 • 00:50:39 a nepochybně se bude vyvíjet
  i nadále,
 • 00:50:42 ale jsem hluboce přesvědčen,
  a už jsme o tom také hovořili,
 • 00:50:45 že tam zůstanou nějaké
  originální české podněty,
 • 00:50:48 vycházející tady z toho
  českého prostředí.
 • 00:50:52 Vidíme to právě i na vývoji
  v oblasti restaurací,
 • 00:50:55 kde čeští šéfkuchaři přicházejí
  s originálními recepty,
 • 00:50:59 které přitom vycházejí
  z tradičních pokrmů.
 • 00:51:03 Takže vidím ji optimisticky.
 • 00:51:07 Vážení diváci, v této chvíli
  se loučím s vámi i s mými hosty,
 • 00:51:13 děkuji jim za jejich názory
  a těším se na shledanou
 • 00:51:16 u některého z dalších vydání
  Historie.cs.
 • 00:51:19 Vezmi čistý kutánek.
 • 00:51:23 Ustrouhej půl libry
  zlatých mandlí i se slupkami.
 • 00:51:26 Utluč jemňoulince
  půl libry cukru,
 • 00:51:29 ustrouhej drobince
  dvě tabulky čokolády.
 • 00:51:32 Utluč čtyři lokty do tmava
  usušeného chleba.
 • 00:51:35 Prosyp chléb skrze síto.
 • 00:51:38 Pak do kutánku citron dej.
 • 00:51:41 A muškátový oříšek.
 • 00:51:44 Sýrové tyčky nastrouhej.
 • 00:51:48 A přidej černý hřebíček.
 • 00:51:53 A co dál, a co dál, a co dál?
 • 00:51:58 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2012
 • 00:52:02 Teď servírujte!

Související