iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 12. 2012
20:05 na ČT24

1 2 3 4 5

22 hlasů
43341
zhlédnutí

Historie.cs

Lipany 30. květen 1434

Petr Klučina — Leonid Křížek — Petr Čornej

Jak proběhla jedna z nejslavnějších bitev našich dějin? Prokop Holý, Jan Čapek ze Sán a další vojevůdci dnešním pohledem. A na kolik oprávněně jsou Lipany symbolem národní zkázy a zrady?

52 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:15 Dne 30. května roku 1434
 • 00:00:18 zničena byla u Lipan
 • 00:00:23 slavná spanilá jízda,
 • 00:00:26 která předtím byla celý svět
  hrůzou naplnila.
 • 00:00:32 Na bojišti zůstal
  výkvět hejtmanů
 • 00:00:35 i duchovních vůdců
  husitské revoluce.
 • 00:00:38 A tak světu dokázáno jest,
 • 00:00:41 že Čechové toliko od Čechů
  přemoženi být mohou.
 • 00:00:54 Dobrý den, Historie.cs.
 • 00:00:58 Já vím, že před mladými teď
  budu vypadat trošičku směšně,
 • 00:01:02 ale mě Maroldovo panorama
  vzrušovalo od dětství,
 • 00:01:05 a to až do puberty.
 • 00:01:08 Já jsem sem chodil
  nejdřív s tatínkem,
 • 00:01:11 potom sám, když mi bylo
  čtrnáct patnáct,
 • 00:01:14 obcházel jsem to tady
  a díval jsem se na to,
 • 00:01:16 strašně se mi to líbilo
  a něčím mě to bralo.
 • 00:01:19 A pak jsme tady byli
  asi v 9. třídě.
 • 00:01:22 Měli jsme na dějepis
  strašně přísného učitele Dudu
 • 00:01:25 a já jsem kamarádům vyprávěl,
  co to tady všechno vlastně je,
 • 00:01:29 a nevěděl jsem, že nás
  poslouchá, on stál za mnou,
 • 00:01:33 a pak se najednou
  ke mně přiblížil a říkal,
 • 00:01:37 tebe už nebudu zkoušet,
 • 00:01:39 máš jedničku z dějepisu
  do konce roku.
 • 00:01:43 A já jsem mu vyprávěl
  takové věci,
 • 00:01:46 které jsem tehdy
  se dozvídal a četl,
 • 00:01:49 jako zrádce Čapek ze Sán,
 • 00:01:52 byla to drtivá porážka
  husitské revoluce
 • 00:01:55 a Češi museli porazit Čechy,
 • 00:01:57 protože celý svět na to neměl,
  porazit Čechy,
 • 00:02:00 až teprve museli přijít Češi.
 • 00:02:03 A mě by docela zajímalo,
 • 00:02:06 jestli bych si tu jedničku
  z dějepisu zasloužil poté,
 • 00:02:09 co jsem se od té doby
  o Lipanech dozvěděl.
 • 00:02:12 Pánové Petr Čornej,
  Petr Klučina a Leonid Křížek.
 • 00:02:17 Byla to porážka husitské revoluce?
  Nebo porážka husitství?
 • 00:02:22 Já si myslím, že porážka
  husitské revoluce to nebyla
 • 00:02:25 a porážka husitství
  už vůbec ne,
 • 00:02:31 protože husitství a husitské
  myšlenky tady potom žily dále.
 • 00:02:34 Společnost česká byla
  ze 70 procent husitská.
 • 00:02:39 Byla to porážka
  husitských radikálů,
 • 00:02:42 bylo to prudké oslabení
  táborského svazu
 • 00:02:46 a bylo to rozdrcení
  východočeského svazu sirotčího.
 • 00:02:53 Byla to v podstatě porážka toho,
 • 00:02:56 na co země neměla ekonomicky
  ani jinak, aby si to vydržovala,
 • 00:02:59 to znamená polních vojsk
  sirotčího a táborského,
 • 00:03:05 v podstatě dvou velkých
  kontingentů,
 • 00:03:09 které bylo třeba živit, šatit,
  starat se o ně.
 • 00:03:13 Bylo 15 let války,
  nejen války proti intervenci,
 • 00:03:16 ale i války domácí, dnes
  bychom řekli občanské války,
 • 00:03:20 a kromě toho bylo po sérii
 • 00:03:23 neúrodných a velmi
  katastrofických let,
 • 00:03:26 protože v roce 1432 přišly
  obrovské povodně,
 • 00:03:31 identické s těmi,
  které jsme zažili v roce 2002.
 • 00:03:36 To situaci ještě zhoršilo.
 • 00:03:39 Obrovská neúroda, drahota,
 • 00:03:41 která zasáhla
  celou střední Evropu,
 • 00:03:44 takže je pochopitelné,
 • 00:03:47 že veřejné mínění si přálo
  ukončení války a uzavření míru,
 • 00:03:51 zejména když se ten mír rýsoval,
 • 00:03:54 protože husité už zahájili
  v roce 1432
 • 00:03:57 jednání s basilejským koncilem.
 • 00:04:00 Země byla v patové situaci.
 • 00:04:05 Bitva musela nastat
 • 00:04:08 a radikální řez musel přijít
  dříve či později.
 • 00:04:11 Kdyby tady nezvítězilo
  to kališnicko-katolické křídlo,
 • 00:04:14 tak by to přišlo
  o něco později.
 • 00:04:20 Ve jménu Páně!
 • 00:04:24 Kdož sú boží bojovníci
  a zákona jeho.
 • 00:04:28 Kdo vlastně vytvořil tu opozici
  proti radikálům?
 • 00:04:32 Byli to, jak jsme slyšeli,
  katoličtí a kališničtí pánové,
 • 00:04:38 vlastně šlechta.
 • 00:04:40 Je to tak, že to byl
  i nějaký třídní střet?
 • 00:04:44 Na straně vítězů bojovali
  dokonce Žižkovi přátelé,
 • 00:04:51 takže říci, že to bylo
  nějaké třídní hledisko,
 • 00:04:54 že se tady uplatňovalo,
  tak to bych určitě nesouhlasil.
 • 00:04:58 Navíc víme, že města,
 • 00:05:01 která tvořila základ radikálních
  svazů táborského a sirotčího,
 • 00:05:05 tak jen velmi neochotně
  dodávala lidi do vojska,
 • 00:05:09 takže skutečně to stálo
  na zájmech polních vojsk.
 • 00:05:17 Byla tady dvě silná
  polní uskupení vojáků,
 • 00:05:21 kteří dlouhá léta bojovali,
  byli v poli,
 • 00:05:27 domů se nikam nevraceli.
 • 00:05:30 Neměli vlastně k čemu se vrátit.
  Co by pro ně znamenal mír?
 • 00:05:33 Ti lidé neměli,
  pokud si nenahospodařili
 • 00:05:36 jako někteří z nich
  v průběhu husitských válek,
 • 00:05:40 tak vlastně ztratili možnost
  jiné obživy
 • 00:05:43 než opět se živit tím, co uměli
  nejlépe, to znamená bojováním.
 • 00:05:47 Proto také později
  je nacházíme
 • 00:05:51 v zahraničních službách
  jako žoldnéře.
 • 00:05:54 To znamená pro ně to vědomí,
 • 00:05:57 že se dohodnou politici
  mezi sebou,
 • 00:05:59 že nastane nějaký,
  byť kompromisní mír,
 • 00:06:03 pro ně to musela být
  otřásající záležitost,
 • 00:06:06 protože si nedokázali
  patrně představit,
 • 00:06:09 co by v té mírové situaci
  dělali.
 • 00:06:12 A dokud ta vojska táhla
  do zahraničí na spanilé jízdy,
 • 00:06:15 a když to řeknu hodně tvrdě,
  vyžírala cizinu
 • 00:06:18 nebo vyžírala zahraničí,
  tak to šlo,
 • 00:06:21 ale ve chvíli,
  kdy byli tady doma,
 • 00:06:24 po té sérii neúrod a katastrof,
 • 00:06:28 o kterých tady kolega Čornej
  vyprávěl,
 • 00:06:31 tak museli taky nějak žít,
  z něčeho žít,
 • 00:06:34 to znamená, tíha válečných hrůz
  dopadla i na jejich spojence,
 • 00:06:37 na lidi ve vesnicích
  i na prosté lidi.
 • 00:06:41 Víme dokonce, že násilím
  verbovali do vojska,
 • 00:06:44 když potřebovali pomoc.
 • 00:06:47 Čili klasicky
  profesionální vojáci.
 • 00:06:50 To byly profesionální armády,
  které sestávaly ze žoldnéřů,
 • 00:06:54 ať už byli násilím naverbováni
  nějací rolníci
 • 00:06:58 nebo to byli žoldáci z celé
  Evropy, takže žili z té země.
 • 00:07:06 Oni vlastnili vesnice, města
 • 00:07:08 a vykořisťovali je v té době
  prakticky víc
 • 00:07:12 než katolická šlechta před
  vypuknutím husitské revoluce.
 • 00:07:15 Z toho důvodu ta země chtěla,
  aby už všemu byl konec.
 • 00:07:18 Oni si to politici tehdejší
  uvědomovali,
 • 00:07:21 že tohle je alfa a omega
  ukončení husitských válek.
 • 00:07:25 Rýsovalo se tady řešení,
  jenže polní vojska to nevěděla.
 • 00:07:32 Čech.
 • 00:07:34 -Podobá se ďáblu.
  -Z táborských polních rot.
 • 00:07:39 -Jak se jmenuješ?
  -Mikeš.
 • 00:07:42 -Bojoval jsi u Lipan.
  -A taky proti Turkům.
 • 00:07:47 Pod Jiskrou z Brandýsa.
 • 00:07:51 A teď sloužíš mně?
  Šelmě Ryšavé?
 • 00:07:58 Měl jsem chcípnout hlady?
 • 00:08:01 Proč bys to dělal? Žij.
 • 00:08:07 Zikmund měl záměr,
  že je nasadí hlavně do žoldu
 • 00:08:11 a nasadí je proti Turkům
  na Balkáně,
 • 00:08:15 aby chránili
  jižní uherskou hranici,
 • 00:08:19 takže to byl záměr,
  který se mu částečně podařil,
 • 00:08:22 ovšem až v roce 1437,
  to oni nevěděli,
 • 00:08:29 a pochopitelně on jim to nikdo
  z těch politiků moc neříkal,
 • 00:08:32 protože ti, co byli spjati
  s radikály, radikální vůdcové,
 • 00:08:36 jako byl Prokop Holý
  nebo Prokůpek,
 • 00:08:40 tak ti měli představu vítězné
  války do poslední chvíle.
 • 00:08:45 Prokop Holý ani tak ne,
  ale sirotčí svaz zcela určitě.
 • 00:08:50 Takže agitovali k polním
  vojákům, nerozcházejte se,
 • 00:08:54 když bude mír,
  oni vás páni popraví,
 • 00:08:58 už pro vás chystají šibenice.
 • 00:09:01 Bratří, s pomocí Boží!
 • 00:09:06 Spanilou jízdou!
 • 00:09:10 Co byl Prokop Holý zač?
  To byla zajímavá postava.
 • 00:09:14 Málokdo ví,
  že měl problém u Plzně,
 • 00:09:18 když radikální husité marně
  dobývali už poněkolikáté Plzeň,
 • 00:09:23 ale přitom vyčníval po Žižkovi
  nejvíc z řad těch radikálů.
 • 00:09:30 On měl především
  nejen vojenské nadání,
 • 00:09:34 on byl úžasný stratég a taktik,
  ale on byl i politik,
 • 00:09:37 takže tím se lišil od Žižky,
 • 00:09:41 protože Žižka byl
  především válečník.
 • 00:09:44 A Prokop Holý
  byl v tomhle úžasný,
 • 00:09:48 že válčil dvakrát
  tak dlouhou dobu jako Žižka.
 • 00:09:51 Prakticky až na Lipany
 • 00:09:54 a nějaké šarvátky v Rakousích
  nic neprohrál.
 • 00:09:58 A ačkoli pochopil jako kněz,
  sám nebojoval nikdy,
 • 00:10:04 on dokonce nebyl ani vrchním
  hejtmanem husitských vojsk,
 • 00:10:07 on byl v tehdejší mluvě
  direktorem.
 • 00:10:11 Takže on ideově a hlavně
  takticky to v bitvě vedl.
 • 00:10:14 Žižka měl tu koncepci,
 • 00:10:17 z těch vozů vymyslel strategii,
 • 00:10:20 která byla jedinečná,
  prostě on vedl první bitvy.
 • 00:10:24 A Prokop Holý byl naprosto
  jeho geniální žák.
 • 00:10:29 Tady je přivítáme, za mokřinou,
  na nejužším místě.
 • 00:10:34 -Srazte vozy v hradbu od vody
  k hrázi! -Rozumím, bratře Žižko!
 • 00:10:37 Ale pravý bok nemáme chráněný,
  je tu vypuštěný rybník!
 • 00:10:41 Postav na hráz střelce
  s pavézníky!
 • 00:10:46 Významným hráčem na poli
  vzpomínání na husitství
 • 00:10:50 a na slavná vítězství a porážky
 • 00:10:55 je husitská filmová trilogie
  z 50. let režiséra Otakara Vávry
 • 00:10:58 a scenáristy
  Miloše Václava Kratochvíla.
 • 00:11:02 Toto dílo je třeba vnímat
  jako historický fakt sám o sobě.
 • 00:11:05 Nelze jednoduše říct,
  že je lživé, nebo pravdivé.
 • 00:11:09 Ono utvářelo představy
  několika generací Čechů o tom,
 • 00:11:15 jak vypadali husité,
  jak se chovali.
 • 00:11:18 Je to v dnešní době vlivnější
  médium než Jiráskovy romány.
 • 00:11:22 Kdo dnes čte Palackého Dějiny?
  Dá se říct, že nikdo,
 • 00:11:26 ale husitskou trilogii
  nebo část toho filmu
 • 00:11:29 viděla většina dnešních
  středoškoláků,
 • 00:11:33 takže s tím filmem
  je potřeba nakládat
 • 00:11:36 i s ohledem na jeho
  mediální stránku.
 • 00:11:41 Co se dá podotknout
  k míře těch manipulací,
 • 00:11:44 samozřejmě manipulace
  tam jsou
 • 00:11:47 a jednoduše je lze
  charakterizovat
 • 00:11:50 jako důraz na třídní rozměr
  husitských válek.
 • 00:11:53 Připomeňme si třeba
  tu slavnou scénu
 • 00:11:56 husitských kádí
  z filmu Jan Žižka,
 • 00:11:59 která jasně interpretuje
  vznik tábora
 • 00:12:02 v sociálně komunistickém
  slova smyslu,
 • 00:12:05 jako vznik nějaké utopické
  komunity beztřídní, bez majetku,
 • 00:12:09 a zabraňuje dnešním divákům,
 • 00:12:12 aby vnímali třeba nějaký motiv
  náboženský,
 • 00:12:16 podle historiků adekvátnější
  motiv vzniku tábora,
 • 00:12:19 tedy že se blíží apokalypsa
  a že tváří v tvář konci světa
 • 00:12:23 nemá smysl hromadit majetek
  a tak dále.
 • 00:12:27 -Odkud jste?
  -Z Hvozdna. Šimon.
 • 00:12:32 Sám jsem se od mamonu osvobodil.
  Všechno své jsem zapálil.
 • 00:12:38 Rovný mezi rovné jsi vstoupil.
 • 00:12:42 Panská jednota, ten název
  navozuje to, že to byli pánové,
 • 00:12:46 a ti druzí že byli ti chudí,
  nebožáci.
 • 00:12:51 Že to byl vlastně
  třídní konflikt.
 • 00:12:54 Na straně vítězů bojovali
  nejen páni, tedy vyšší šlechta,
 • 00:13:01 ale byla tam masa
  nižší šlechty
 • 00:13:05 a byli tam lidé třeba z měst,
  například z Plzně,
 • 00:13:08 byli tam staroměstští husité
  z Prahy,
 • 00:13:11 čili rozhodně nelze říci,
  že by to byla panská jednota,
 • 00:13:16 to je zavádějící název.
 • 00:13:19 A ani nevím, kde se vzal.
 • 00:13:24 Tady se jednalo v podstatě
  o účelovou koalici,
 • 00:13:27 shromážděnou k jednomu
  jedinému úkolu,
 • 00:13:32 a to znamená nějakým
  způsobem umravnit
 • 00:13:35 nebo porazit polní vojska
  bratrstev.
 • 00:13:38 Na straně radikálů také nebyla
  městská chudina nebo rolnictvo,
 • 00:13:41 tam byla také drobná šlechta,
  tam byli také zemani,
 • 00:13:46 tam byli také
  příslušníci šlechty,
 • 00:13:49 čili to je jednorázové účelové
  rozdělení
 • 00:13:52 na dobro a zlo, černé a bílé,
  protože lidé chtějí vidět
 • 00:13:55 konflikt dobra a zla
  a že dobro zvítězí,
 • 00:13:58 ale v historii ani v současnosti
  to tak není.
 • 00:14:01 Je pravda, že na straně
 • 00:14:04 sjednoceného vojska
  protiradikálního
 • 00:14:07 bojoval Jiří z Poděbrad,
  budoucí husitský král,
 • 00:14:11 abych použil paradox vůči tomu,
  že se říkalo...?
 • 00:14:14 -Je tamhle namalovaný.
  -Marold nebyl pamětník.
 • 00:14:20 Ale když to je na obraze...
 • 00:14:23 Z pramenů to tomu nasvědčuje,
 • 00:14:26 protože je zmíněn mladý pán
  z Poděbrad
 • 00:14:29 po boku svého poručníka
  Heralta z Kunštátu,
 • 00:14:32 a víme, že Heralt z Kunštátu
  byl poručníkem Jiřího z Poděbrad.
 • 00:14:38 A i když v pramenech
  není napsáno, že to je Jiří,
 • 00:14:42 tak z toho automaticky vyplývá,
 • 00:14:45 že to je skutečně
  budoucí husitský král.
 • 00:14:49 V té době mu bylo 14 let,
  tedy dosáhl právní zletilosti.
 • 00:14:52 A z hlediska tehdejších zvyklostí
  to byl také ideální věk,
 • 00:14:56 aby si vyzkoušel skutečnou bitvu,
  bitevní vřavu.
 • 00:15:02 I když tam jel
  s nedávným poručníkem,
 • 00:15:05 znamená to, že tam byl vlastně
  pod dozorem.
 • 00:15:08 Získával první zkušenosti.
 • 00:15:11 Historie obrazu se začala psát
  v roce 1897 1. července
 • 00:15:15 na schůzi přípravného výboru
  Spolku architektů a inženýrů,
 • 00:15:19 kde padla v podstatě
  dvě zásadní kritéria,
 • 00:15:23 která měla být tou výstavou
  naplněna.
 • 00:15:27 Za prvé výstava měla mít
  ryze český ráz
 • 00:15:30 a za druhé měla přijít
  s nějakou mimořádnou atrakcí,
 • 00:15:36 přitažlivou pro veřejnost.
 • 00:15:39 A tou atrakcí měl být právě
  panoramatický obraz.
 • 00:15:42 Výtvarný odbor měl
  poměrně rychle jasno,
 • 00:15:45 tento prestižní úkol svěřil
  Luďku Maroldovi.
 • 00:15:48 Marold, umělec poměrně mladý,
  tehdy mu bylo 32 let,
 • 00:15:51 ale člověk mimořádně
  talentovaný a zkušený,
 • 00:15:55 který se právě vrátil z Paříže,
 • 00:15:58 čili měl tu aureolu
  českého Pařížana,
 • 00:16:01 což platilo za nejvyšší kvalitu.
 • 00:16:06 Marold se toho úkolu
  okamžitě ujal,
 • 00:16:09 dokonce velmi iniciativně,
 • 00:16:12 protože právě od Marolda vzešel
  návrh na téma lipanské bitvy.
 • 00:16:16 Bylo to nezvyklé,
  protože byly i jiné návrhy,
 • 00:16:19 například zobrazit
  bitvu u Domažlic,
 • 00:16:22 ale Marold, který byl nucen
  si to téma obhájit před komisí,
 • 00:16:27 kterou tvořil například
  Alois Jirásek, Zikmund Winter,
 • 00:16:31 Josef Ladislav Píč, Emanuel Tonner,
  Karel Herain.
 • 00:16:36 Jemu se to podařilo
  a téma bylo oficiálně přijato.
 • 00:16:42 My se můžeme
  pouze domnívat,
 • 00:16:45 že Marold zamýšlel bitvu u Lipan
  jako určité memento,
 • 00:16:50 jako určitý vztyčený prst,
 • 00:16:53 varování před bratrovražedným
  bojem,
 • 00:16:57 ke kterému tady došlo
  a který byl takhle interpretován
 • 00:17:01 jako určitý apel na vzájemnou
  českou pospolitost a soudržnost.
 • 00:17:08 Kdo byli představiteli jednoty,
 • 00:17:12 těch protitáboritských
  a protisirotkovských sil?
 • 00:17:18 Hlavním představitelem byl
  Aleš Vřešťovský z Rýzmburka,
 • 00:17:21 což byl bývalý Žižkův
  spolubojovník,
 • 00:17:25 který byl na sněmu v roce 1433
  zvolen zemským správcem,
 • 00:17:29 zemským správcem Čech a Moravy.
 • 00:17:37 A do funkce ho volili
  i táboři a sirotci.
 • 00:17:40 To znamená, že on měl legitimitu
  stát v čele zemské vlády,
 • 00:17:44 která měla dalších 12 členů.
 • 00:17:49 A byl to také Aleš Vřešťovský,
  který, když se ukázalo,
 • 00:17:52 že s tábory a sirotky
  není možný nějaký dohovor,
 • 00:17:56 tak svolal zemskou hotovost,
 • 00:18:01 která byla určena k likvidaci
  nebo porážce polních vojsk.
 • 00:18:07 On tehdy nevěděl,
  jestli k nějaké bitvě dojde
 • 00:18:10 nebo jestli radikálové ustoupí
 • 00:18:13 a uznají, že by bylo lepší
  se dohodnout,
 • 00:18:16 v každém případě on měl
  politické oprávnění
 • 00:18:19 zemskou hotovost svolat.
 • 00:18:22 Nemuseli ho respektovat
  katolíci samozřejmě,
 • 00:18:25 ale katolíci se k němu přidali,
  protože, jak už tady bylo řečeno,
 • 00:18:30 hlavním účelem bylo
  vrátit zemi mír
 • 00:18:33 a donutit radikály k tomu,
  aby mír přijali a respektovali.
 • 00:18:39 Z jeho hlediska
  jako zemského správce
 • 00:18:43 byla i legitimní výprava
  proti bratrstvům,
 • 00:18:46 protože to byli rušitelé
  zemského míru,
 • 00:18:48 to byli v podstatě lidé,
 • 00:18:51 kteří tím, že vzdorovali
  zemské vládě,
 • 00:18:54 když to takhle řekneme,
  se ocitli mimo zákon
 • 00:18:56 z hlediska obecných
  právních norem tehdejších.
 • 00:19:00 Oni vlastně neuposlechli
  zemského správce,
 • 00:19:03 na jehož volbě
  se sami podíleli.
 • 00:19:06 Důležitá tady byla mezinárodní
  situace a tlak koncilu.
 • 00:19:09 Samozřejmě ta situace domácí,
 • 00:19:12 nálada veřejného mínění
  po těch neúrodách a katastrofách
 • 00:19:15 a také koncil sjednal
  už 30. listopadu 1433
 • 00:19:19 s představiteli
  všech husitských stran,
 • 00:19:25 lépe řečeno duchovenstvem
  všech husitských stran,
 • 00:19:29 předběžnou dohodu
  o kompaktátech,
 • 00:19:36 která měla řešit narovnání
  mezi basilejským koncilem
 • 00:19:39 a husity v náboženské sféře.
 • 00:19:42 Na tato první kompaktáta
  přísahal nebo schválil je
 • 00:19:45 i Prokop Holý
  jako představitel táborů,
 • 00:19:49 čili tehdy proti tomu se postavil
  zemský sněm,
 • 00:19:54 že o tom nebudou rozhodovat
  kněží,
 • 00:19:58 ale že o tom musí rozhodnout
  politici.
 • 00:20:01 Mysleli si, že tím zatlačí koncil
  do defenzivy diplomatické,
 • 00:20:05 ale koncil v únoru,
  dokonce 25. února,
 • 00:20:10 je to první významný 25. únor
  v českých dějinách,
 • 00:20:14 prohlásil, ne, toto je
  naše konečné stanovisko,
 • 00:20:19 my nedovolíme, aby byl jakýkoli
  katolík nucen přijmout kalich.
 • 00:20:25 Přes to se nepostoupí.
 • 00:20:30 Přes to vlak nejede.
 • 00:20:33 Přes to vlak nejede,
  řečeno anachronicky.
 • 00:20:36 To byla vyostřená situace,
 • 00:20:39 v tuto chvíli se ukázalo,
  že koncil neustoupí,
 • 00:20:42 tak to byla taková rozbuška,
  která vedla k tomu,
 • 00:20:45 že na jedné straně
  se to prudce polarizovalo,
 • 00:20:48 zůstali radikálové opírající se
  o polní vojska,
 • 00:20:51 na druhé straně to vedlo
  k rychlému navázání spolupráce
 • 00:20:55 mezi umírněnými husity
  a katolíky.
 • 00:20:58 Abychom nepoužili anachronismy,
  přes to ani vozová hradba nejede.
 • 00:21:04 Zájem o husitství
  se v českém prostředí oživil
 • 00:21:07 v době osvícenství
  a naplno až v 19. století.
 • 00:21:10 Zatímco ještě v barokní době byli
  husité, zejména Žižkovi válečníci,
 • 00:21:17 považováni za vtělené běsy
  a fanatiky.
 • 00:21:20 Například v Balbínově legendě
  o Janu Nepomuckém se můžeme dočíst,
 • 00:21:24 že to byl trest Boží
  za hříchy krále Václava IV.,
 • 00:21:27 tak v osvícenství se začíná nově
  uvažovat o postavě Jana Husa,
 • 00:21:31 například v Kronice české
  Františka Matěje Pelcla,
 • 00:21:36 ale téma husitských válečníků
 • 00:21:39 musí na své oživení počkat
  ještě nějakou dobu.
 • 00:21:43 Paradoxně tím, kdo ho vnesl
  do veřejného prostoru,
 • 00:21:46 nebyli historici a literáti,
  ale rakouská armáda,
 • 00:21:50 která v době válečných tažení
  proti revoluční Francii
 • 00:21:54 využila postavy Žižky
  a husitských válečníků
 • 00:21:57 ke zvýšení bojové morálky
  zejména českých vojáků.
 • 00:22:01 Pak velkou událost představuje
  odpovídající díl
 • 00:22:05 Palackého Dějin národu českého
  v Čechách a na Moravě,
 • 00:22:09 který vyšel poprvé
  v roce 1850.
 • 00:22:12 Ten představoval
  takovou velkou syntézu,
 • 00:22:15 ucelený výklad
  smyslu husitských válek,
 • 00:22:19 a na něj navazovaly další texty,
  romány, divadelní hry, obrazy.
 • 00:22:23 Díváme-li se na problematiku
  husitství optikou pravdy a lži,
 • 00:22:28 mýtu a historické skutečnosti,
  tak je třeba konstatovat,
 • 00:22:31 že s touto jednoduchou polaritou
  při promýšlení role husitství
 • 00:22:36 v české společnosti 19. století
  většinou nevystačíme.
 • 00:22:41 Je důležité zamýšlet se
  nad kontextem toho,
 • 00:22:43 k čemu bylo historické vědění
  užíváno.
 • 00:22:47 Už Palacký byl nejen historikem,
  ale také politikem.
 • 00:22:50 V roce 1865 napsal
  Ideu státu rakouského,
 • 00:22:54 tedy vysloveně politický text,
 • 00:22:57 ve kterém husitskou tematiku
  přenesl
 • 00:23:00 z pole striktně historiografického
  na pole politické.
 • 00:23:03 Masaryk později, v roce 1918,
  pronáší větu:
 • 00:23:07 "Tábor je náš program."
 • 00:23:10 Je příkladem toho,
 • 00:23:13 jak je husitská tematika
  instrumentalizována,
 • 00:23:16 využívána spíše ve vztahu
  k národní identitě,
 • 00:23:19 k nějakému sebeobrazu Čechů,
 • 00:23:22 a není tématem
  pouze historickým.
 • 00:23:26 Jan Čapek ze Sán,
  je zde v zeleném,
 • 00:23:29 se zařadil do galerie
  českých zrádců,
 • 00:23:32 vedle Sabiny, div ne Čurdy
  a podobných typů,
 • 00:23:35 protože se o něm traduje
  a ve veřejném mínění,
 • 00:23:37 ve veřejném prostoru
 • 00:23:40 zůstává přesvědčení,
  že on v bitvě u Lipan zradil,
 • 00:23:44 a proto radikálové
  bitvu u Lipan prohráli.
 • 00:23:47 Je to pravda?
 • 00:23:50 Pravda to není, to mohu říci
  zcela rozhodně.
 • 00:23:54 A myslím, že tady obětí,
  dá se říci, dobové publicistiky,
 • 00:23:59 protože po letech jeden kronikář
  utrousil poznámku,
 • 00:24:03 Čapek, ten je zradil.
  Ale ve skutečnosti je nezradil.
 • 00:24:09 Zradil by je, kdyby byl s nimi
  v pracovním poměru, a to nebyl,
 • 00:24:15 nebo o tom nevíme, že by měl
  s nimi podepsanou smlouvu.
 • 00:24:19 Zradil by je, kdyby prchl
  před bitvou,
 • 00:24:21 ale rozhodně je nezradil,
  protože jak vidíte,
 • 00:24:25 ujíždí z rozhodnuté bitvy
  ve chvíli,
 • 00:24:28 kdy je proražena
  vozová hradba.
 • 00:24:33 A z hlediska tehdejšího vojáka,
 • 00:24:36 když byla vozová hradba
  roztržena,
 • 00:24:39 byla bitva v podstatě ztracena.
 • 00:24:42 On ujížděl opravdu v době,
 • 00:24:45 kdy s tou bitvou
  se nedalo nic udělat
 • 00:24:48 ze strany polních bratrstev.
 • 00:24:52 Bitva byla ztracena
  a on měl jediné štěstí,
 • 00:24:55 že měl vlnou cestu k sirotčím
  městům, zejména ke Kolínu,
 • 00:24:58 kam se mohl uchýlit.
 • 00:25:01 A že seděli na koních.
 • 00:25:03 A mohl zachránit část svého
  lidského potenciálu vojenského
 • 00:25:07 pro další možné akce,
 • 00:25:10 protože čím jeho pozice
  po té prohrané bitvě
 • 00:25:13 byla silnější tím, že se opíral
  o určitou vojenskou sílu,
 • 00:25:17 tím byla i jeho vyjednávací pozice
  lepší vůči vítězům u Lipan.
 • 00:25:23 Takže současně se dá říct,
  že de facto se zachránil
 • 00:25:27 pro budoucí službu vojenskou,
  pro další nějakou kariéru.
 • 00:25:33 Která byla ještě
  poměrně dlouhá a bohatá.
 • 00:25:38 A proč nebyli za zrádce označeni
  ti ostatní, kteří utíkali u Lipan?
 • 00:25:43 Neutíkal sám.
 • 00:25:45 Například Ondřej Keřský,
  táborský hejtman.
 • 00:25:48 -Utekl také do Kolína.
  -Utekl s ním.
 • 00:25:51 A odešel někdo od těch vojsk
  před bitvou?
 • 00:25:56 Odešel Bedřich ze Strážnice,
 • 00:25:59 to byl velitel táborských posádek
  ve Slezsku,
 • 00:26:02 který přišel s několika
  stovkami jezdců k Lipanům
 • 00:26:06 a před bitvou řekl,
  že toto nemá smysl.
 • 00:26:12 Asi si uvědomoval,
  že bitva může husity oslabit
 • 00:26:17 jak na jedné, tak na druhé straně
  podle toho, jak dopadne.
 • 00:26:20 Viděl v tom politické riziko.
 • 00:26:24 A s těmi několika stovkami
  jezdců odešel ještě před bitvou,
 • 00:26:27 a nemluví se o něm
  jako o zrádci.
 • 00:26:30 A víme to bezpečně, protože
  to vyprávěl svému vnukovi,
 • 00:26:33 Bohuslavu Bílejovskému, který
  to zaznamenal ve své kronice.
 • 00:26:40 Kdo mohl mít zájem na tom
  v naší historii,
 • 00:26:43 vytvořit povědomí o tom, že to
  musel rozhodnout nějaký zrádce,
 • 00:26:47 když tady jsem od vás slyšel,
  že už se nedalo nic zachránit,
 • 00:26:50 že ta bitva byla prohraná?
 • 00:26:53 Já myslím, že to je obecná
  taková tendence u nás,
 • 00:26:56 třeba jako ve sportu,
  že sudí píská proti nám,
 • 00:26:59 není možné přece, aby takoví
  skvělí válečníci, ideově silní,
 • 00:27:03 prohráli takovýmhle způsobem
  jen tak.
 • 00:27:06 -Tak se musí najít nějaký viník.
  -Potřebujeme najít viníka.
 • 00:27:11 Je tady modelová situace.
 • 00:27:14 Na Moravském poli
  také hodili zradu později
 • 00:27:17 na Milotu z Dědic,
  který rozhodně nezradil,
 • 00:27:20 a využilo se to potom politicky
  v kronikách k tomu,
 • 00:27:24 aby panovník
  mohl varovat šlechtu,
 • 00:27:27 pozor, nebo dopadnu
  jako Přemysl Otakar II.,
 • 00:27:32 a vy za to ponesete
  odpovědnost.
 • 00:27:43 Luděk Marold
  a jeho spolupracovníci
 • 00:27:46 vlastně nenamalovali
  bitvu u Lipan.
 • 00:27:49 To je konec bitvy u Lipan,
  co tady vidíme.
 • 00:27:53 To už je proražená hradba,
  utíkající vojáci.
 • 00:27:59 Záleží na tom,
  jak se na to koukáte.
 • 00:28:02 Svým způsobem to je
  jakýsi komiks,
 • 00:28:05 který někde začíná
  a někde končí.
 • 00:28:09 Je to rozfázováno, aby tam byly
  některé momenty vyzdviženy
 • 00:28:13 vzhledem k divákovi.
 • 00:28:18 Jak ta bitva vůbec vypadala,
  jaký měla průběh?
 • 00:28:21 Co jí předcházelo?
 • 00:28:24 Já si myslím, že se rekonstruovat
  ani pořádně nedá,
 • 00:28:28 protože máme sice čtyři
  podrobné zprávy od účastníků,
 • 00:28:32 respektive jsou zaznamenána
  vyprávění účastníků bitvy,
 • 00:28:36 ale každý v té bitvě...
 • 00:28:39 Jsou to shodou okolností lidé,
  kteří bojovali na straně vítězů,
 • 00:28:43 a každý v té bitvě byl
  na nějakém jiném místě
 • 00:28:46 a viděl to jenom
  ze svého zorného úhlu,
 • 00:28:49 a těch záhad a otazníků
  kolem té bitvy je mnoho.
 • 00:28:54 Víme jenom, že rozhodujícím
  momentem bylo,
 • 00:28:57 že se podařilo proniknout
  do vozové hradby radikálů,
 • 00:29:00 a to byl ten určující moment,
  na který se právě teď díváme.
 • 00:29:06 Když nás to ve škole učili,
  vždycky říkali,
 • 00:29:09 že to byl klamný útok
  a oni otevřeli tu hradbu.
 • 00:29:14 My bychom se mohli
  patrně shodnout na tom,
 • 00:29:17 že je velká pravděpodobnost,
 • 00:29:20 že nějakým způsobem
  byli vylákáni
 • 00:29:24 bojovníci bratrstev z hradby,
  a tím došlo k tomu,
 • 00:29:27 že nějaká ta záloha
  mohla do ní vniknout,
 • 00:29:30 a tím způsobem je připravit
  o možné vítězství.
 • 00:29:34 Ty prameny jsou dosti nejasné,
  takže nelze z nich rekonstruovat,
 • 00:29:38 jakou úlohu tam hrála vozová
  hradba na obou stranách,
 • 00:29:41 protože jak už jsem říkal,
  to je defenzivní prvek obrany,
 • 00:29:45 to je prostě hradba, která pěšáka
  postaví na úroveň jezdce.
 • 00:29:51 Jezdec potom nemá moc šancí,
 • 00:29:53 protože zranitelným prvkem
  v těchto válkách je kůň.
 • 00:29:59 Tady jako základní problém,
 • 00:30:01 když kolega mluví
  o vozové hradbě,
 • 00:30:04 je, jaké měly vozové hradby
  postavení.
 • 00:30:07 Nebyla to vozová hradba
  připravená k boji?
 • 00:30:10 Nebo to bylo tábořiště?
  Vždyť ti lidé tady tři dny byli.
 • 00:30:13 Přesně tak.
 • 00:30:15 To samé patří o protější straně,
  protože pokud to bylo tábořiště,
 • 00:30:19 ta hradba musela zabírat
  větší prostor,
 • 00:30:22 aby se do ní vešlo všechno,
  co takové tábořiště potřebuje.
 • 00:30:25 Pak to ovšem nebyla
  bojová sestava funkční.
 • 00:30:28 Tam jsou určité představy
  v historii nebo u historiků,
 • 00:30:31 že vozová hradba mohla sloužit
  jako ofenzivní prvek,
 • 00:30:35 to znamená něco jako
  obrněný vůz pěchoty.
 • 00:30:38 A to skutečně takové úvahy
  byly a možná i jsou,
 • 00:30:44 čili o bitvě u Lipan
  je představa,
 • 00:30:47 že snad kališníci a katolíci
  učinili manévr proti husitům,
 • 00:30:50 proti radikálním husitům,
 • 00:30:53 to znamená, že se rozjeli
  s řadami těch vozů.
 • 00:30:56 A když si uvědomíme, že jich
  na této straně bylo asi 700...
 • 00:31:00 -I když počty se liší.
  -Je to taková spartakiáda.
 • 00:31:03 Tak si představte
  deset dvanáct řad,
 • 00:31:06 každá po 60 vozech,
  a jak se vypraví do kopce.
 • 00:31:10 A mezi tím jdou pěší.
 • 00:31:13 A pokud tedy markýrují
  ten úhybný manévr, ten útěk,
 • 00:31:16 jak zatáčí, jak udělá 700 vozů
  obrátku o 180 stupňů?
 • 00:31:22 Na šířce 100 metrů,
  roztažená na kilometr.
 • 00:31:28 Takže podle názorů vojenských
  historiků tohle je nesmysl.
 • 00:31:32 Patrně předstíraný útok a útěk
  prováděli pěší, možná jízdní,
 • 00:31:37 možná nějaký vůz
  tam byl s nimi,
 • 00:31:40 ale myslím si, že si nelze
  představit útok vozové hradby.
 • 00:31:46 Celý ten manévr zkrátka
  musel být natolik silný,
 • 00:31:49 aby přesvědčil zkušené bojovníky,
  že na druhé straně je zmatek.
 • 00:31:54 To znamená, že panské vojsko,
  podle mého soudu,
 • 00:31:58 i když to nepokládám
  za rekonstrukci toho,
 • 00:32:01 jim stačilo,
  že měli zmatek u sebe.
 • 00:32:05 Oni nemuseli se snažit sestavit
  nějakou vozovou hradbu,
 • 00:32:09 která bude postupovat
  v uzavřených vozových šicích.
 • 00:32:13 Oni potřebovali vzbudit dojem,
 • 00:32:15 že vozovou hradbu
  dohromady nedají,
 • 00:32:18 že už jdou pryč,
  že už to nepostaví,
 • 00:32:21 a ta druhá strana, radikálové,
  z toho měli mít ten dojem,
 • 00:32:25 ano, to je ta chvíle,
  kdy je porazíme proto,
 • 00:32:28 že oni nejsou schopni vozovou
  hradbu dát dohromady.
 • 00:32:33 To je vylákalo.
 • 00:32:35 A ve chvíli, kdy vyjíždíte
  z vozové hradby,
 • 00:32:39 musíte odtáhnout pár vozů,
  kudy vyjede husitská jízda,
 • 00:32:42 musí někudy vyběhnout pěchota,
  která je na place.
 • 00:32:46 A už tam máte díru,
 • 00:32:49 kudy záloha,
  skrytá někde u Bylanky,
 • 00:32:52 to my nevíme, to je dohad,
  která tam mohla vniknout.
 • 00:32:56 A jak převrátila pár vozů...
 • 00:32:59 Říkám, ta bitva je v podstatě
  neuchopitelná
 • 00:33:03 na nějaké přesné
  zrekonstruování do detailů.
 • 00:33:07 -Co víme, je, že převrátili
  osm vozů. -Vnikli dovnitř.
 • 00:33:10 Vznikla díra,
  kterou vnikli dovnitř,
 • 00:33:14 a tím byla bitva rozhodnuta.
 • 00:33:17 Pak už se to změnilo,
 • 00:33:19 jak píše pamětník a účastník,
  v pouhé zabíjení.
 • 00:33:23 Kolik zahynulo lidí?
 • 00:33:25 Bylo to podle údajů
  dohromady 1 500,
 • 00:33:28 200 na straně vítězů
  a 1 300 na straně poražených.
 • 00:33:35 Ale je zajímavé, že už dva dny
  po bitvě jde zpráva,
 • 00:33:38 že zahynulo 13 000 poražených.
 • 00:33:44 Hned ta zvěst šla, všichni táboři
  a sirotce byli pobiti.
 • 00:33:49 Tak se asi sečetl počet vojsk
  a vojáků,
 • 00:33:53 které mohli táboři a sirotci
  postavit,
 • 00:33:56 a z toho vzniklo 13 000.
 • 00:33:59 Nebo to byl pouhý desetinásobek
  toho čísla 1 300.
 • 00:34:02 Když vezmeme,
  že z těch 1 300 vojáků
 • 00:34:06 polovina byla upálena v těch
  stodolách, ani nepadli v bitvě...
 • 00:34:10 -A to byli zajatci?
  -Zajatci.
 • 00:34:14 To byla zajímavá válečná lest,
 • 00:34:17 protože vítězná strana
  se obávala, že radikální husité,
 • 00:34:21 pokud je vezmou jako zajatce
  nebo jim utečou,
 • 00:34:24 budou škodit dál
  jako profesionálové,
 • 00:34:27 tak údajně vyhlásili,
 • 00:34:29 že profesionálové na straně
  radikálů, že se nic neděje,
 • 00:34:33 že je vezmou do vojska,
  že potřebují profesionály
 • 00:34:35 a že je zase nasadí
  v dalších válkách,
 • 00:34:38 aby se shromáždili ve stodole.
 • 00:34:41 A ti, kteří nejsou profesionálové,
  což jsou rolníci
 • 00:34:44 nebo ti naverbovaní
  před týdnem, ti můžou jít domů.
 • 00:34:47 A to se údajně stalo,
 • 00:34:49 takže v té stodole upálili
  700 profesionálních válečníků.
 • 00:34:56 To byl tenkrát takový zvyk,
  upalovat ve stodolách.
 • 00:34:58 Tuším, že to dělal i Žižka.
 • 00:35:02 Dělal, ale většinou
  to praktikoval
 • 00:35:05 na katolických kněžích
  a mniších,
 • 00:35:07 pokud nepřistoupili
  na přijímáníi podobojí.
 • 00:35:16 Nebo pokud vojáci
  nekapitulovali.
 • 00:35:19 Jakmile kapitulovali, tak s nimi
  jednal jako rovný s rovnými
 • 00:35:23 a buď jim také mohl nabídnout
  angažmá, nebo je nechal jít.
 • 00:35:28 V případě,
  že odmítli kapitulaci,
 • 00:35:31 tak byl masakr a mohlo dojít
  i k upalování.
 • 00:35:36 Další krutosti ve dnech nebo
  týdnech po bitvě nepokračovaly?
 • 00:35:41 Nepokračovaly.
 • 00:35:44 Ani jedna strana neměla zájem
  na nějaké další konfrontaci.
 • 00:35:49 Luděk Marold
  ve svém panoramatu,
 • 00:35:52 v textu, který doprovázel
  otevření panoramatu,
 • 00:35:55 jednoznačně deklaruje,
 • 00:35:58 že to panorama vznikalo
  v návaznosti na Palackého Dějiny,
 • 00:36:01 a že to je ta určující autorita,
 • 00:36:07 která je v tom obraze
  věrně naplněna.
 • 00:36:10 Jiní nakládali s Palackého odkazem
  třeba trochu účelově,
 • 00:36:13 to znamená, že Palackého autorita
  se stala jakousi značkou,
 • 00:36:17 která dodávala konkrétnímu
  textu, obrazu, filmu, románu
 • 00:36:22 jakýsi punc pravdivosti,
 • 00:36:25 ale nemuselo to být vždy
  zcela jednoznačné.
 • 00:36:30 Například film Vladimíra Borského
  Jan Roháč z Dubé z roku 1947,
 • 00:36:35 který výrazně manipuluje
  s tehdejším historickým věděním
 • 00:36:40 o událostech konce
  husitských válek,
 • 00:36:44 začíná odkazem
  na Palackého Dějiny.
 • 00:36:47 Já chci tebe vidět, pane Roháči!
  Všichni na šibenici!
 • 00:36:53 -Bratři, buďte věrni až do smrti.
  -Ty budeš viset nejvýš!
 • 00:36:57 A okovy ti dám pozlatit.
  Ať umřeš jako pán.
 • 00:37:02 Králi babylonský!
  Přijde den velkého hněvu Božího!
 • 00:37:06 Smrt Zikmundovi!
 • 00:37:12 Mohli byste mi vysvětlit
  ještě jednu věc?
 • 00:37:15 Tady to padlo,
  ale jen tak okrajově,
 • 00:37:18 že tady tři dny proti stáli
  a nic nedělali. Proč?
 • 00:37:21 Oni jednali,
  tam proběhla jednání.
 • 00:37:24 Nezapomeňte, to se dostáváme
  na druhou stranu
 • 00:37:27 opět k té fázi
  obranné husitské taktiky.
 • 00:37:32 Tady každý z nich věděl,
 • 00:37:35 že přímý útok na vozovou hradbu
  nepřítele je čirá sebevražda.
 • 00:37:39 Ono je to v těch Vávrových
  filmech, koně mlátili do hlavy.
 • 00:37:42 Ano, to je historická
  rekonstrukce.
 • 00:37:46 A nikomu se v podstatě k tomu
  řešení bitevnímu moc nechtělo.
 • 00:37:49 Obě strany věděly, že dohoda
  by byla lepším řešením,
 • 00:37:55 ale obě strany dávaly
  tak nemožné požadavky,
 • 00:37:58 například radikální husité
  chtěli,
 • 00:38:01 aby se to vrátilo
  na začátek května 1434,
 • 00:38:03 to znamená do stavu,
  kdy obléhali Plzeň
 • 00:38:06 a kdy měli všechny trumfy
  ve svých rukou.
 • 00:38:10 A na to reagovali spojenci tím,
 • 00:38:12 že oni zase chtějí,
  že nebudou válčit,
 • 00:38:15 pokud radikální husité vrátí
  všechny statky,
 • 00:38:19 které za ty války dobyli.
 • 00:38:21 Takže nesmyslné požadavky
  z obou stran,
 • 00:38:24 patová situace a došlo k bitvě.
 • 00:38:27 A v té chvíli někdo neznámý
  z vyjednavačů radikálů prohlásil:
 • 00:38:30 "Tak to tedy rozhodneme pěstmi."
 • 00:38:33 Z těch 1 300 kolik bylo
  těch důležitých bojovníků?
 • 00:38:37 Hejtmanů a vůdců.
  Kteří to byli?
 • 00:38:43 Zahynul duchovní vůdce
  táborských,
 • 00:38:46 direktor Prokop Holý,
 • 00:38:49 který na panoramatu odevzdaně
  a trpně čeká na ránu z milosti
 • 00:38:54 spolu s duchovním vůdcem
  sirotčím Prokůpkem
 • 00:38:58 neboli Prokopem Malým,
  jak se mu říkalo.
 • 00:39:04 Padla řada táborských kněží,
  Margold ze Zbraslavic a další.
 • 00:39:10 Ukázalo se tady,
  že zejména katolíci,
 • 00:39:15 ale možná i někteří
  umírnění kališníci
 • 00:39:18 si ty kněze vybírali záměrně,
  protože v nich viděli
 • 00:39:22 nesmlouvavé, fanatické,
  militantní podněcovače válek,
 • 00:39:27 a že vlastně tím zlikvidovali
  určité osobnosti,
 • 00:39:32 které by byly překážkou
  pozdějšího jednání o míru.
 • 00:39:41 A zároveň dávali najevo,
 • 00:39:43 že o budoucí politice
  budou rozhodovat
 • 00:39:46 šlechtici a měšťané,
  nikoli kněží.
 • 00:39:49 Určitý spor mezi světskou
  a duchovní mocí,
 • 00:39:53 která je příznačná
  pro celý středověk,
 • 00:39:57 se tady krystalicky obnažil.
 • 00:40:00 Radikální husitští kazatelé
  chodili přímo do boje?
 • 00:40:04 -Směli bojovat?
  -Bojovat samozřejmě nesměli.
 • 00:40:10 Knězi, který bojoval,
 • 00:40:13 se říkalo v dobové terminologii
  krvavý kněz.
 • 00:40:16 A krvavý kněz byl i ten,
  kdo k boji podněcoval,
 • 00:40:20 protože evangelium
  hlásá nenásilí.
 • 00:40:23 Přesto někteří táborští kněží
 • 00:40:26 nebo radikální kněží
  údajně bojovali.
 • 00:40:30 Víme to o táborském knězi
  Václavu Korandovi,
 • 00:40:33 který v zajetí na Příběnicích
 • 00:40:37 shazoval kameny
  na rožmberské ozbrojence
 • 00:40:41 a sám byl přesvědčen,
  že některé z nich zabil.
 • 00:40:46 O Prokopovi se ví,
  že nebojoval osobně,
 • 00:40:49 ale že stával na špici nebo
  na voze v tlusté prošívanici,
 • 00:40:53 to byl takový oblek,
  který ho chránil
 • 00:40:57 proti sečným ranám
  a proti střelám.
 • 00:41:03 Český pán Hynek Ptáček
  z Pirkštejna,
 • 00:41:06 vojevůdce lipanský,
  jest povýšen
 • 00:41:09 na nejvyššího hofmistra
  císaře a krále Zikmunda.
 • 00:41:13 Vzpomínáme zvláště zásluh
  pánů českých,
 • 00:41:16 slavných vítězů a vojevůdců
  v bitvě u Lipan,
 • 00:41:19 pana Menharta z Hradce
  a pana Bořka z Miletínka.
 • 00:41:23 A co tedy bitva u Lipan
  přinesla?
 • 00:41:26 Co přinesla
  Českému království,
 • 00:41:29 co přinesla Evropě,
  nemůžeme říkat světu...
 • 00:41:33 Přinesla Českému království,
  českému státu ukončení revoluce.
 • 00:41:37 Bitva u Lipan otevřela prostor
 • 00:41:40 pro pokračování v rozhovorech
  s basilejským koncilem
 • 00:41:47 a odstartovala naplno rozhovory
  se Zikmundem Lucemburským.
 • 00:41:50 Výsledkem v roce 1436
  bylo uzavření kompaktát,
 • 00:41:55 narovnání mezi basilejským
  koncilem
 • 00:41:59 a husity v náboženské oblasti.
 • 00:42:05 Znamenalo to, že každý dospělý
  obyvatel Čech a Moravy
 • 00:42:10 se mohl rozhodnout pro to,
 • 00:42:13 zda chce zastávat vyznání
  husitské nebo katolické.
 • 00:42:21 Po uzavření kompaktát
  v Jihlavě ještě v roce 1436
 • 00:42:25 byly uzavřeny dohody mezi husity,
  husitskými vítězi od Lipan,
 • 00:42:31 a Zikmundem Lucemburským,
 • 00:42:35 kde Zikmund za to,
  že bude uznán nebo bude přijat
 • 00:42:39 jako český král
  husitskou stranou,
 • 00:42:43 slíbil legalizovat výsledky
  husitské revoluce
 • 00:42:47 v politické i hospodářské oblasti,
  a to vlastně splnil.
 • 00:42:53 Když já to vezmu
  z vojenské stránky,
 • 00:42:56 tak husitství přineslo to,
  že minimálně na půl století
 • 00:43:02 ovlivnilo vojenství v celé střední
  Evropě, velice výrazně.
 • 00:43:05 Jak po stránce změny
  organizačních struktur vojsk,
 • 00:43:08 tak po stránce způsobu boje.
 • 00:43:11 A konec konců když to
  přeneseme do literární oblasti,
 • 00:43:15 tak se projevilo
  i v řadě dobových,
 • 00:43:18 dokonce značně pozdějších
  vojensko-teoretických spisů
 • 00:43:22 jako jakýsi odraz něčeho,
 • 00:43:25 co některé nadchlo
  a některé vystrašilo,
 • 00:43:29 takže to považoval za něco,
  co je značně nebezpečné.
 • 00:43:34 Konec konců úvahy o vojenských
  využitích vozové hradby
 • 00:43:38 se objevuje ještě ve spisech
  ze 17. století,
 • 00:43:41 z doby třicetileté války.
 • 00:43:44 A vojenská taktika, která
  vychází z vozové hradby,
 • 00:43:48 se s úspěchem například uplatnila
  při válkách Polska na Ukrajině.
 • 00:43:55 Vozy chránily tehdejší armádu
  před útoky lehké jízdy
 • 00:43:59 a svým způsobem
  nějak žila dál.
 • 00:44:05 Smířilo to trošku svět
  s husitstvím?
 • 00:44:08 Tedy okolní svět, Evropu.
 • 00:44:12 Já myslím,
  že na dlouhou dobu ne,
 • 00:44:15 ale nastal tam jakýsi status quo,
  a potom za Jiříka z Poděbrad
 • 00:44:18 ta válka do určité míry
  pokračovala,
 • 00:44:25 protože kurie, papež, katolíci
  se s tím nechtěli smířit,
 • 00:44:28 že je tady království
  dvojího lidu,
 • 00:44:31 ale hlavní věc, jak už tady
  několikrát padlo,
 • 00:44:34 pustošivá válka skončila,
  země si mohla oddechnout,
 • 00:44:37 radikální husité, žoldnéři
  odešli do cizích služeb,
 • 00:44:41 už v roce 1444 bojuje 600
  žoldnéřů husitských u Varny,
 • 00:44:46 ale postupně se to uklidňovalo.
 • 00:44:53 Spory s kurií vedl
  už potom Jiří z Poděbrad.
 • 00:44:57 Ono to bylo dáno také tím,
 • 00:45:00 že sice kompaktáta
  uznal koncil,
 • 00:45:05 ale nikdy je výslovně
  neuznal papež.
 • 00:45:08 A v tom byl kámen úrazu,
 • 00:45:11 protože když koncil skončil,
  tak se problém otevřel znovu.
 • 00:45:15 Byl to také důsledek toho,
  že papež a koncil na sebe sočili.
 • 00:45:19 Papež si řekl,
 • 00:45:22 že vyřeší problém
  s východní pravoslavnou církví,
 • 00:45:25 že s ní uzavře jednotu,
 • 00:45:28 aby mohl zasáhnout
  proti Turkům,
 • 00:45:31 kdežto koncil řekl,
 • 00:45:34 papež se orientuje
  na tureckou otázku,
 • 00:45:37 my tady vyřešíme husitskou otázku
  a uzavřeme mír s husity.
 • 00:45:41 Proč přesto od chvíle,
  kdy tento národ
 • 00:45:45 začal brát rozum
  jako politický národ,
 • 00:45:49 proč se to prezentuje neustále
  jako porážka?
 • 00:45:57 Dokonce katastrofická,
  dokonce slzy Lipan a já nevím,
 • 00:46:01 vycházely knihy.
 • 00:46:03 Já myslím, že to je zase
  to černobílé vidění.
 • 00:46:07 Člověk by měl radost z toho,
  že něco skončilo, jednoznačně.
 • 00:46:11 Celá tato epizoda skončila
 • 00:46:15 jakýmsi přijatelným
  kompromisem pragmatiků,
 • 00:46:18 a bylo by hezké,
 • 00:46:21 kdyby aspoň podle radikálně
  myslících pozdějších generací
 • 00:46:26 zvítězila husitská myšlenka
  totálně, se vším všudy.
 • 00:46:32 A to myslím, že z tohoto úhlu
  pohledu je to teda katastrofa,
 • 00:46:36 zvláště poté, když se tomu daly
  takové ty nádechy
 • 00:46:40 řekněme třídního boje skoro,
  tak potom to doopravdy,
 • 00:46:45 pokud postavíme
  ten černobílý svět,
 • 00:46:48 na jedné straně, jak jsme se
  o tom již bavili, panská jednota,
 • 00:46:52 na druhé straně ten chudý,
  ubohý lid, věřící v nějaké ideály,
 • 00:46:56 který bojuje za své osvobození
 • 00:47:00 nebo za nějakou sociální
  spravedlnost,
 • 00:47:03 najednou vykrvácí
  na lipanském bojišti.
 • 00:47:06 Ono to černobílé vidění světa
  patrně hraje roli
 • 00:47:10 a bude hrát nadále.
 • 00:47:12 Já bych k tomu dodal,
 • 00:47:15 že rozhodující pro to
  byla optika 19. století,
 • 00:47:18 která radikální husity
  ztotožnila
 • 00:47:22 s demokratickými ideály
  moderního věku.
 • 00:47:28 A protože ty demokratické
  ideály směřovaly
 • 00:47:32 k rozšíření politických práv
  na úkor šlechty a církve,
 • 00:47:36 tak automaticky se husitští
  radikálové k tomuto pojetí
 • 00:47:39 stávali nositeli
  dějinného pokroku.
 • 00:47:43 Je to svým způsobem
  romantický pohled,
 • 00:47:46 charakteristický
  pro polovinu 19. století,
 • 00:47:49 ale byl tak silný a rezonoval
  tak v českém národě,
 • 00:47:53 na to můžeme být hrdi,
  to jsou naši přímí předci,
 • 00:47:58 my jsme tehdy něco znamenali,
  tehdy se nás bála celá Evropa,
 • 00:48:02 je to vlastně takový vzor
  pro nás, buďme jako oni,
 • 00:48:07 takže to bylo natolik silné,
  že potom, jak tady říkal kolega,
 • 00:48:12 každá politická strana
  kromě klerikálů
 • 00:48:16 si husity brala
  jako svoje předchůdce.
 • 00:48:24 A samozřejmě skončilo to
  u komunistické strany,
 • 00:48:28 která z demokratických ideálů
  a boje za demokratické ideály
 • 00:48:32 udělala třídní zápas.
 • 00:48:36 To ovšem nekončí
  u komunistů, Petře.
 • 00:48:39 To pokračuje dál,
 • 00:48:42 protože nastalobrat o 180 stupňů
  po převratu v roce 1989,
 • 00:48:46 nastala pochopitelná reakce
  na komunistickou ideologii,
 • 00:48:50 kdy se z husitů udělal
  boj za sociální spravedlnost,
 • 00:48:54 tak naopak dnes
  je opačný obrat,
 • 00:49:00 dnes o tom lidé mluví jako
  o škůdcích české země, o barbarech.
 • 00:49:04 Když jsem připravoval k vydání
  knihu o husitech,
 • 00:49:07 tak mi výtvarník řekl,
  já ti na to přebal neudělám,
 • 00:49:10 to byli komunisti
  a já je nenávidím.
 • 00:49:13 Bývalý starosta Slaného,
  nebudu ho samozřejmě jmenovat,
 • 00:49:16 ten řekl na nějaké konferenci
  historické, že se za husity stydí.
 • 00:49:20 Co on se má co stydět
  za husity?
 • 00:49:23 Pánové, já jsem vám na začátku
  řekl zcela upřímně,
 • 00:49:26 jaký mám vztah k tomuto dílu,
 • 00:49:29 a teď se chci zeptat, jaký vztah
  k tomuto dílu máte vy.
 • 00:49:34 Já k tomuto dílu
  žádný vřelý vztah nemám,
 • 00:49:40 i když uznávám velkou schopnost
  Marolda, který to vytvořil.
 • 00:49:43 Já k husitství mám spíš vztah,
 • 00:49:46 jako vy jste chodil
  do Maroldova panoramatu,
 • 00:49:49 tak já jsem jako malý chlapec
  koukal
 • 00:49:52 na natáčení filmu Proti všem
  na loukách u Zbraslavi
 • 00:49:55 a sbíral jsem, co tam kompars
  zapomněl po denním natáčení,
 • 00:49:59 a hráli jsme si na husity.
 • 00:50:02 Olupoval jste padlé.
 • 00:50:04 Takže tam vznikl jakýsi vztah
  k husitství prvotní.
 • 00:50:08 Pocit z obrazu mám nádherný,
 • 00:50:11 protože je to monumentální dílo
  romantické malby.
 • 00:50:17 Marold byl velký malíř,
  byl to gigant,
 • 00:50:20 jestli to je historicky věrné,
  to tady nebudeme soudit.
 • 00:50:25 Já mám vždycky tady pocit
  takový zvláštní,
 • 00:50:28 vždycky mě to ovane,
  protože je to působivé dílo,
 • 00:50:36 a vždycky obdivuji,
  jak se tady snoubí
 • 00:50:39 několik směrů z konce 19. století,
  kdy to dílo vzniklo,
 • 00:50:45 jak smysl pro impresi,
 • 00:50:50 tak nastupující secese
  v pojetí husitských bojovníků,
 • 00:50:57 tak cit pro světlo,
 • 00:51:02 a také, že to svým způsobem
  předjímá nástup
 • 00:51:06 filmového umění, protože
  je to sice rozfázované,
 • 00:51:09 ale zachycuje to
  určitý okamžik,
 • 00:51:13 jako by se minulost zastavila,
  ale přesto zůstává v pohybu.
 • 00:51:18 Děkuji, pánové, vám, divákům,
  také děkuji, že jste se dívali.
 • 00:51:23 Historie.cs se pro dnešek loučí.
  Na shledanou.
 • 00:51:59 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2012

Související