iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 10. 2012
22:05 na ČT24

1 2 3 4 5

12 hlasů
10296
zhlédnutí

Historie.cs

Pernštejnové

František Šebek — Marie Ryantová — Miloš Jiroušek — Pavel Marek — Vladimír Lemberk — Vítězslav Prchal

Průkopnictví a zkáza rodu se zubří hlavou v erbu. Jak Pardubice k rozmachu a slávě přišly. A jak se do Čech dostalo Pražské Jezulátko.

51 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:14 -A hodí se to?
  -Co?
 • 00:00:18 Nenuťte mě takové věci
  říkat nahlas.
 • 00:00:22 Aby byli muž a žena
  sami v jednom pokoji.
 • 00:00:25 Ne! Nehodí se to.
 • 00:00:29 A zrovna ani nemám po ruce
  nikoho z fraucimorů.
 • 00:00:32 Nepůjdeme za paní tchyní?
 • 00:00:34 Stará paní z Pernštejna ví,
  že jsem šel za vámi.
 • 00:00:37 Ona to ví?
 • 00:00:39 Nic v tomto domě se neděje
  bez jejího vědomí.
 • 00:00:42 To se ovšem mýlíte,
  strýčku Viléme.
 • 00:00:46 Ale pravda je, že ona v tomto domě
  nedělá nic bez vašeho vědomí.
 • 00:00:50 Španělský vyslanec je tak trochu
  součást pernštejnského domu.
 • 00:00:54 -Většinou na to bývám hrdý.
  -A teď ne?
 • 00:00:59 Teď zrovna se mi nezdá,
  že je nač být hrdý.
 • 00:01:05 A Španěl bez hrdosti
  jako by ani nebyl.
 • 00:01:08 Tento námět bude zajímat
  i ostatní dámy. Nebylo by líp...
 • 00:01:11 Ne!
 • 00:01:14 Chtěl bych s vámi mluvit
  o samotě.
 • 00:01:17 Nezdá se vám to divné?
 • 00:01:20 Všechno v Praze se mi zdá divné.
 • 00:01:28 V roce 1491 získávají Pernštejnové
  kunětickohorské panství
 • 00:01:36 a hrad Kunětická hora se pro pana
  Viléma z Pernštejna stává
 • 00:01:39 vstupní branou
  do východních Čech.
 • 00:01:41 Velmi rychle, během několika
  následujících let,
 • 00:01:44 vytvořili Pernštejnové
  ucelené panství,
 • 00:01:47 které sahalo do Hradce Králové
  až ke Chrudimi.
 • 00:01:50 Vážení diváci, vítám vás
  u sledování Historie.cs.
 • 00:01:54 Náš dnešní pořad věnujeme
 • 00:01:57 šlechtickému rodu
  pánů z Pernštejna,
 • 00:01:59 který po několik staletí
  spoluutvářel dějiny našich zemí.
 • 00:02:03 O osudu tohoto rodu budu mluvit
  se svými dnešními hosty,
 • 00:02:07 historičkou Marií Ryantovou,
 • 00:02:10 historikem Vítězslavem Prchalem
  a historikem Pavlem Markem.
 • 00:02:15 Na úvod, kde náš pořad natáčíme.
 • 00:02:18 Natáčíme ho na hradě
  Kunětická hora,
 • 00:02:20 odkud je krásný výhled
  na okolní panství,
 • 00:02:23 která patřila Pernštejnům.
 • 00:02:26 Ale přece jen pernštejnské državy
  se v průběhu doby vyvíjely.
 • 00:02:30 Asi tím největším, nejdůležitějším
  a nejhonosnějším sídlem
 • 00:02:34 byly Pardubice,
  ale až od konce 15. století,
 • 00:02:39 protože do té doby
  Pernštejnům nepatřily.
 • 00:02:42 Původní jádro rodové domény
  se rozkládalo na Vysočině,
 • 00:02:45 na horním toku řeky Svratky
  okolo rodového hradu Pernštejna.
 • 00:02:50 Někdy v průběhu husitských válek
 • 00:02:53 se toto území postupně
  konsolidovalo
 • 00:02:57 do rukou jednoho držitele
  z hlavní rodové linie.
 • 00:03:02 Velký rozmach rodového majetku
  nastává koncem 15. století
 • 00:03:06 s osobou Viléma II.
  z Pernštejna,
 • 00:03:10 který v mládí odešel,
  patrně ne úplně dobrovolně,
 • 00:03:13 do služeb uherského
  a českého krále Matyáše Korvína
 • 00:03:17 a na několik desetiletí
  zmizel do Budína.
 • 00:03:22 Přišel tam k poměrně slušnému
  obnosu peněz,
 • 00:03:25 přesně nevíme jak,
  jenom víme, že ty peníze měl
 • 00:03:29 a že je uvážlivým způsobem
  dokázal investovat.
 • 00:03:32 Podle jeho vlastních slov
  roku 1490 jeho peníze zajistily
 • 00:03:36 Vladislavu Jagellonskému
  zvolení uherským králem
 • 00:03:39 a intronizaci
  na svatoštěpánský trůn.
 • 00:03:43 A právě po roce 1490
  Vilém z Pernštejna zahajuje
 • 00:03:46 mohutnou majetkovou expanzi
  z Moravy,
 • 00:03:50 kde již předtím nakoupil
  některé majetky,
 • 00:03:54 v Pobečví, panství Helfštejn,
  Hranice na Moravě, Přerov.
 • 00:03:58 Nicméně po roce 1490
  se tady orientuje
 • 00:04:01 zejména na skupování panství
  v Čechách.
 • 00:04:04 On si vybíral především
  ta území,
 • 00:04:10 která se hodila pro stavbu
  velkých rybničních děl.
 • 00:04:13 Proto kupoval majetky nejen
  v Polabí a vytvářel velká území,
 • 00:04:16 protože potřeboval mít
  ten majetek kompaktní územně,
 • 00:04:19 ale zároveň si kupoval území
  třeba v jižních Čechách,
 • 00:04:22 kde také stavěl rybníky.
 • 00:04:25 Ale samotná volba Pardubic
  jako sídla hlavního,
 • 00:04:28 ta spočívala
  v něčem úplně jiném.
 • 00:04:31 Ta území, která on tady koupil,
 • 00:04:34 ta měla charakter majetku
  pouze zástavního,
 • 00:04:37 to znamená, že on nebyl
  jeho přímým majitelem,
 • 00:04:40 on byl jenom zástavním
  držitelem,
 • 00:04:43 byť podmínky,
  za kterých ta panství získal,
 • 00:04:46 ať už to byla Kunětická hora
  s okolním panstvím a další,
 • 00:04:49 tak ty podmínky byly
  natolik dobře stanoveny,
 • 00:04:53 že zpětná výplata
  byla málo pravděpodobná.
 • 00:04:56 Ale hlavní sídlo si budoval
  na malém území, které si koupil.
 • 00:05:00 Pardubice pro něj měly
  tu velkou výhodu,
 • 00:05:03 i když v roce 1491,
  kdy je kupoval,
 • 00:05:06 to bylo celkem bezvýznamné
  zemědělské městečko,
 • 00:05:10 ale měly právě tu výhodu,
  že o ně nemohl přijít,
 • 00:05:13 to znamená, investice,
  které zde vkládal do budování
 • 00:05:16 jak nové rezidence,
  kde se nacházíme, tak do města,
 • 00:05:19 které pro rezidenci vytvářelo
  určitý rámec reprezentační,
 • 00:05:23 tak věděl, že o ně nepřijde.
 • 00:05:26 I kdyby se politická situace
  změnila,
 • 00:05:29 i kdyby na trůn nastoupil
  nějaký jiný panovník,
 • 00:05:32 který by mu tak nepřál
  jako Vladislav Jagellonský,
 • 00:05:35 tak Pardubice měl jisté.
 • 00:05:38 Proto se nebál tady investovat
  velké prostředky
 • 00:05:41 i do architektonických plánů
  a budování velké rezidence.
 • 00:05:44 Na začátku 16. století,
  v prvních dvou dekádách,
 • 00:05:50 vytvořil souvislý pás území,
 • 00:05:52 sahající od polabského oblouku
  až do Orlických hor,
 • 00:05:55 až na hranice Moravy.
 • 00:05:58 V době, kdy Vilém z Pernštejna
  umírá v roce 1521,
 • 00:06:01 tak v té době shromáždil
  obrovský pozemkový majetek.
 • 00:06:04 V té době byl zcela
  bezkonkurenčně
 • 00:06:07 největším pozemkovým držitelem
  v Čechách a na Moravě.
 • 00:06:10 Jeho majetek
  byl dokonce větší
 • 00:06:13 než doména jihočeských
  Rožmberků.
 • 00:06:16 Osobnost Viléma z Pernštejna
  pro nás dodnes je trošku záhadou,
 • 00:06:20 protože čím déle se člověk
  tou osobností zabývá,
 • 00:06:23 tím vystupují další jeho rysy,
  které třeba nebyly známé.
 • 00:06:26 Z české literatury starší
 • 00:06:28 nám Viléma z Pernštejna
  uvedl do povědomí
 • 00:06:31 především František Palacký,
 • 00:06:34 který tuto osobnost objevil
  pro české dějiny nově z pramenů.
 • 00:06:38 Natolik ho nadchl, že ho přirovnal
  svým významem až ke Karlu IV.,
 • 00:06:41 což je pochopitelně přehnané,
 • 00:06:44 on nebyl vladařem,
  byl pouze jedním ze šlechticů,
 • 00:06:47 nicméně jeho význam
  pro jagellonskou dobu
 • 00:06:50 v dějinách Čech a Moravy
  je zcela zásadní,
 • 00:06:53 protože to byl muž, který jednak
  se dožil vysokého věku,
 • 00:06:56 to znamená, že mohl ovlivňovat
  politické dění v zemi dlouhý čas,
 • 00:07:00 měl určitou představu,
  jak by to fungovat mělo,
 • 00:07:03 ta představa byla celkem
  objektivní a realizovatelná,
 • 00:07:07 ale především byl mužem,
  který vládl finančními zdroji.
 • 00:07:12 To znamená, že mohl jako vysoký
  zemský úředník stanovovat
 • 00:07:16 určité společenské normy,
 • 00:07:19 které se potom stávaly
  pro ostatní přijatelnými.
 • 00:07:23 Vilém z Pernštejna je považován
  za prvního z českých šlechticů,
 • 00:07:29 který začal ve velkém formátu
  praktikovat
 • 00:07:32 systém režijního hospodaření.
 • 00:07:35 To je model typický
  pro 16. století,
 • 00:07:38 on začal praktikovat prvky
  později velmi výrazné
 • 00:07:41 především v oboru, který byl
  tehdy pro něj nejvýnosnější,
 • 00:07:44 to znamená rybníkářství,
  to je jednoznačné.
 • 00:07:47 On je zakladatelem prvních
  velkých soustav rybničních,
 • 00:07:51 které později začali napodobovat
  další šlechtici včetně Rožmberků,
 • 00:07:55 ale u něj ty systémy
  byly nejvýznamnější
 • 00:07:58 na konci 15. století.
 • 00:08:02 Tam, kde Labe zahýbá
  v pravém úhlu od severu na západ,
 • 00:08:10 to bylo to správné místo,
 • 00:08:13 kde Vilém z Pernštejna
  dal pokyn
 • 00:08:16 k vybudování
  Opatovického kanálu.
 • 00:08:20 Je to vodní tok
  srovnatelný třeba
 • 00:08:22 se Zlatou stokou
  v jižních Čechách,
 • 00:08:26 který v délce asi 33 kilometrů
 • 00:08:29 přivádí labskou vodu
  k jednotlivým rybníkům,
 • 00:08:32 k těm jednotlivým
  vodním stavbám,
 • 00:08:36 a když u Semína se znovu
  napojuje na Labe,
 • 00:08:40 tak v podstatě je z něj
  malá stružka,
 • 00:08:43 protože veškerou vodu
  těmto rybníkům odevzdal.
 • 00:08:47 Na svou dobu byl Opatovický kanál
  skutečně velkolepou stavbou,
 • 00:08:52 protože bez nějakých
  speciálních přístrojů
 • 00:08:55 dokázali stavitelé
  přesně odhadnout
 • 00:08:58 konfiguraci terénu, sklon,
 • 00:09:01 museli se vyrovnat
  i s některými překážkami,
 • 00:09:04 jako bylo křížení vodních toků,
 • 00:09:07 takže do dnešních dnů se dochoval
  nejen celý Opatovický kanál,
 • 00:09:11 ale i právě různé akvadukty,
 • 00:09:14 křížení potoků
  a Opatovického kanálu.
 • 00:09:17 Rybniční soustava,
 • 00:09:21 kterou Pernštejnové tady
  na Pardubicku vybudovali,
 • 00:09:24 byla mnohem větší než ta,
 • 00:09:27 která se dochovala
  do dnešních dnů.
 • 00:09:30 V podstatě budeme-li to měřit
  plochou vodní hladiny,
 • 00:09:33 byla asi desetkrát rozlehlejší,
  než je ta stávající.
 • 00:09:37 Teď jsme u největšího,
  Bohdanečského rybníka,
 • 00:09:41 který má něco přes 200 hektarů,
 • 00:09:44 tak celá rybniční soustava má
  v současné době asi 365 hektarů,
 • 00:09:48 a za Pernštejnů to bylo
  přes 3 600 hektarů.
 • 00:09:53 Největší rybník,
  který Pernštejnové vybudovali,
 • 00:09:56 jmenoval se Čeperka,
  byl dokonce třikrát větší,
 • 00:10:00 než je dnešní největší
  český rybník - Rožmberk.
 • 00:10:05 Vilém z Pernštejna
  začal také zavádět systém,
 • 00:10:08 kterému říkáme
  uzavřený dominikální trh,
 • 00:10:11 kdy panství, která mu patřila,
 • 00:10:14 vytvářela jakýsi uzavřený
  ekonomický systém,
 • 00:10:20 do kterého on pouštěl zvnějšku
  dovoz zboží,
 • 00:10:23 které jeho poddaní
  nebyli schopni sami vyrobit,
 • 00:10:26 takže to si myslím,
  že bylo velmi efektivní,
 • 00:10:29 a připomíná to myšlení
  merkantilistů v 17. století,
 • 00:10:32 které on vlastně předběhl
  skoro o dvě století.
 • 00:10:35 V případě Viléma z Pernštejna
  právě bylo několik těch zásahů
 • 00:10:38 do změny určité mentality
  společnosti.
 • 00:10:43 Jako nejvýraznější,
 • 00:10:46 který dodnes je uznáván
  jako jednoznačně pozitivní,
 • 00:10:49 je jeho vztah k soudobým
  náboženstvím.
 • 00:10:52 On je vlastně určitým způsobem
  zakladatelem takového modelu,
 • 00:10:55 kterému říkáme v českém prostředí
  nadkonfesijní křesťanství.
 • 00:10:59 To byl model, kdy víra neměla být
  vůbec považována za věc,
 • 00:11:03 která by měla být otázkou
  nějakého veřejného zájmu
 • 00:11:06 nebo by měla být
  nějakou kvalitou,
 • 00:11:09 která by člověka předurčovala
  k nějakým úřadům a podobně,
 • 00:11:13 a měla být záležitostí
  jeho soukromou.
 • 00:11:16 Měl dva syny.
 • 00:11:19 Podle závěti se rodová panství
  rozdělila
 • 00:11:22 na českou část
  s centrem v Pardubicích
 • 00:11:24 a moravskou část
  s centrem v Prostějově.
 • 00:11:27 Zřejmě měl původně v plánu
  založit dvě rodové linie,
 • 00:11:30 to ale úplně nevyšlo,
 • 00:11:33 protože jeho mladší syn
  Vojtěch z Pernštejna
 • 00:11:36 umírá bez mužských potomků,
 • 00:11:39 a podle rodových smluv
  celý majetek se opět scelil
 • 00:11:41 v rukou jeho staršího bratra
  Jana z Pernštejna,
 • 00:11:44 který tato panství, tuto doménu
  dále rozhojňoval
 • 00:11:47 nákupem statků na jihu Moravy
 • 00:11:50 a zejména získal do zástavní
  držby kladské hrabství,
 • 00:11:53 které z finančního hlediska
  nebylo úplně nejjednodušší,
 • 00:11:56 ale z hlediska prestižního
  to mělo nemalou hodnotu,
 • 00:11:59 neboť s titulem
  kladského hraběte
 • 00:12:02 se pojilo právo razit
  vlastní mince,
 • 00:12:06 čehož Jan z Pernštejna využil,
 • 00:12:09 byť ty mince razil
  pouze dva roky.
 • 00:12:12 A co sídla, nejen Pardubice,
  ale třeba Litomyšl,
 • 00:12:15 známá renesanční sídla
  spojená s Pernštejny?
 • 00:12:18 Litomyšl byla panstvím,
 • 00:12:22 které Pernštejnům patřilo
  dlouhou dobu,
 • 00:12:27 respektive jim patřilo
  zvláštním způsobem,
 • 00:12:30 protože se nejednalo o přímé
  vlastnictví, ale byla to zástava,
 • 00:12:33 kterou získal
  už Jaroslav z Pernštejna,
 • 00:12:36 syn Jana Bohatého, v roce 1552.
 • 00:12:39 Vzápětí postoupil zase dále,
  zástava trvala 15 let
 • 00:12:42 a v roce 1567 přešla
  na dalšího z Pernštejnů,
 • 00:12:46 Vratislava zvaného Nádherný.
 • 00:12:48 A ukázalo se, že tato zástava
  je velice výhodná,
 • 00:12:52 protože když došlo k rozprodávání
  celého rozsáhlého majetku,
 • 00:12:55 tak právě o Litomyšl
  Pernštejnové přijít nemohli,
 • 00:12:58 protože patřila panovníkovi.
 • 00:13:01 Zástava potom pokračovala
  do roku 1627,
 • 00:13:04 kdy ji získal od své tety Polyxeny
  tehdy už z Lobkovic
 • 00:13:07 poslední žijící příslušník rodu
  Pernštejnů, Vratislav Eusebius,
 • 00:13:11 a o rok později, v roce 1628,
 • 00:13:14 teprve mu ji Ferdinand II.
  dal do dědičné držby,
 • 00:13:18 ale bohužel už to nebylo
  na dlouhou dobu.
 • 00:13:21 Byli Pernštejnové katolíci?
 • 00:13:23 Nebo se hlásili k husitství
  v té vyhrocené době
 • 00:13:26 husitských válek
  a za Jiřího z Poděbrad?
 • 00:13:33 V době husitských válek
 • 00:13:36 Pernštejnové stáli
  na straně husitské.
 • 00:13:39 Vilém I. z Pernštejna
  se dokonce osobně angažoval
 • 00:13:43 při vyjednávání
  českého poselstva,
 • 00:13:46 které se snažilo osvobodit
  mistra Jana Husa z Kostnice.
 • 00:13:50 V tomto směru pokračoval
  jeho syn Jan z Pernštejna,
 • 00:13:54 který se dokonce účastnil
  spanilých jízd husitů
 • 00:13:58 a který se stal posléze pobočníkem
  českého krále Jiřího z Poděbrad.
 • 00:14:04 Páni z Pernštejna měli ve znaku
  zubří hlavu s houžví v nozdrách.
 • 00:14:10 O původu toho znaku se vyprávěla
  pěkná pověst o prostém uhlíři.
 • 00:14:18 Žil byl chudý uhlíř Vojtěch,
  někde v lesích,
 • 00:14:21 kde dnes stojí hrad Pernštejn,
 • 00:14:24 a chodil do lesů
  pálit uhlí v milířích.
 • 00:14:30 Jednou se vrátil a zjistil,
 • 00:14:33 že mu v chalupě
  někdo krade potravu.
 • 00:14:36 Tak se tam druhý den
  vrátil dřív a viděl,
 • 00:14:39 že mu tam hospodaří
  divoký zubr.
 • 00:14:42 Naštěstí zubr byl v chalupě,
  tak zavřel dveře,
 • 00:14:45 zvíře nemohlo ani tam, ani ven,
 • 00:14:48 a teď přemýšlel o tom,
  co s ním udělat.
 • 00:14:52 Dostal nápad,
  vzal vrbový proutek,
 • 00:14:55 prostrčil ho zubrovi nozdrami,
  upletl houžev
 • 00:14:58 a zkrocené zvíře za ten prsten
  odvedl na knížecí hrad.
 • 00:15:03 A teď už se ty pověsti liší.
 • 00:15:06 Nejčastěji se hovoří,
  že ho odvedl ke knížeti,
 • 00:15:10 kde mu před užaslými diváky
  jedinou ranou usekl hlavu,
 • 00:15:15 za kteréžto udatenství dostal
  do znaku zubří hlavu, svobodu
 • 00:15:20 a lesy, kde dřív pálil uhlí,
  a tam postavil hrad a tak dále.
 • 00:15:25 Co je podstatné na té pověsti,
 • 00:15:28 že Pernštejnové odvozovali
  svůj původ od prostého uhlíře,
 • 00:15:32 a tím dokazovali
  starobylost rodu,
 • 00:15:35 podobně jako Přemyslovci
  od svého oráče,
 • 00:15:38 a že tedy jsou skutečně z vrstvy
  starožitných panských rodů,
 • 00:15:44 že ten erb nevznikl
  při nějakém rytířském klání
 • 00:15:48 nebo něčem podobném.
 • 00:15:51 A to, dá se říct,
  byla veliká deviza,
 • 00:15:55 to byl, dnes bychom řekli moderně,
  přímo marketingový kapitál,
 • 00:16:00 a jejich cena jako rodu
  aristokratického vzrůstala.
 • 00:16:03 Heraldické rodové pověsti
  byly důležité pro šlechtu
 • 00:16:07 v období raného novověku,
 • 00:16:10 protože byly dokladem
  jejich starobylosti,
 • 00:16:13 dokladem jejich urozenosti.
 • 00:16:16 A Perštejnové si to samozřejmě
  velice dobře uvědomovali.
 • 00:16:19 Nejstarší vyobrazení pověsti
  o uhlíři Věňavovi
 • 00:16:24 pochází z hradu Pernštejna
  nebo nachází se na hradě Pernštejn
 • 00:16:31 a pochází z období středověku.
 • 00:16:34 Bohužel nejsme schopni
  přesně určit, z které doby,
 • 00:16:37 odhaduje se, že ze 14. století
  či z první poloviny 15. století.
 • 00:16:40 Podobná vyobrazení můžeme najít
  také na zámku v Pardubicích,
 • 00:16:44 na kostele sv. Bartoloměje
  v Pardubicích,
 • 00:16:48 můžeme je najít v Litomyšli
  nebo také zde na Kunětické hoře.
 • 00:16:51 Tato vyobrazení však pocházejí
 • 00:16:54 až z doby Viléma mladšího
  z Pernštejna,
 • 00:16:57 tedy z druhé poloviny 15. století,
  případně z počátku 16. století.
 • 00:17:02 Nebyl to jen Vilém mladší
  z Pernštejna,
 • 00:17:05 který se snažil o rozšiřování
  této pernštejnské rodové pověsti.
 • 00:17:12 Dokonce také třeba jeho vnuk
  Vratislav z Pernštejna
 • 00:17:15 si nechal svou rodovou pověst
  vyobrazit na stolním náčiní,
 • 00:17:20 na stolním servisu, který
  si objednal až v Itálii v Urbinu.
 • 00:17:25 Když se na pernštejnských sídlech
  objevuje vyobrazení té pověsti,
 • 00:17:29 máme vždycky jistotu,
  že je to ta rodová pověst?
 • 00:17:32 Ptám se z toho důvodu,
  že před námi na stole leží
 • 00:17:35 srpnové číslo časopisu
  Dějiny a současnost,
 • 00:17:38 které je věnováno Pernštejnům,
 • 00:17:41 a v článku historika Libora Jahna
  je tam zajímavá poznámka,
 • 00:17:44 že někdy to nemusí být Věňava
  krotící zubra,
 • 00:17:48 ale že to může být prostě řezník,
  který vede vola na jatka.
 • 00:17:51 -Co si o tom myslíte?
  -Naprosto souhlasím.
 • 00:17:54 Tato záležitost se může
  vysvětlovat také tímto způsobem.
 • 00:17:58 Ale přikláním se k té první.
 • 00:18:02 Zejména u starších vyobrazení
 • 00:18:05 si skutečně nejsme jisti,
  co to vlastně je,
 • 00:18:08 ale u těch již zmíněných pověstí
  v Pardubicích nebo v Litomyšli,
 • 00:18:15 tam už to máme doprovázené
  nejen erby pánů z Pernštejna,
 • 00:18:18 ale také většinou
  nápisovými páskami,
 • 00:18:21 takže tam už jsme
  na jistější půdě.
 • 00:18:23 Když se řekne Pernštejnové,
 • 00:18:26 každý si vybaví především
  hrad Pernštejn,
 • 00:18:29 o kterém už tady také padla
  krátká zmínka.
 • 00:18:32 Paní docentko, nakolik důležitý
  byl pro ně tento hrad?
 • 00:18:34 Oni tam sídlili?
  Nebo to byla záležitost,
 • 00:18:37 která pro ně nebyla
  až tak významná?
 • 00:18:40 Původně Pernštejnové sídlili
  na Pernštejně,
 • 00:18:43 ale postupně jak se rozšiřoval
  jejich majetek,
 • 00:18:46 tak sídlo se přenášelo jinam,
 • 00:18:48 nakonec to byly Pardubice,
  mezitím i Helfštejn
 • 00:18:51 a v závěru důležitou roli sehrála
  Litomyšl a palác v Praze.
 • 00:18:54 Ale Pernštejn sehrával
  pro Pernštejny
 • 00:18:57 důležitou roli původního
  rodového sídla.
 • 00:19:03 Navíc tam byl klášter
  a kostel v Doubravníku,
 • 00:19:06 který plnil roli
  rodového pohřebiště.
 • 00:19:08 A právě poslední členové rodu,
  zřejmě Vratislav Nádherný,
 • 00:19:12 se snažili přímo o vybudování
  honosného pohřebiště,
 • 00:19:15 k čemuž nakonec nedošlo.
 • 00:19:18 Sám Vratislav
  tam sice byl pohřben,
 • 00:19:21 ale jeho manželka potom zařídila
  přenesení jeho ostatků
 • 00:19:23 do chrámu sv. Víta v Praze.
 • 00:19:26 Z hlediska reprezentace měla
  ještě jedna věc důležitou roli
 • 00:19:29 ve vazbě právě
  na blízké Pardubice,
 • 00:19:32 a to je zbrojnice pernštejnská.
 • 00:19:35 Vy, pane doktore, o tom
  v časopise Dějiny a současnost,
 • 00:19:38 v jeho srpnovém čísle,
  máte zajímavou studii.
 • 00:19:41 Co si myslíte o tom,
  proč takové množství zbraní
 • 00:19:44 bylo nashromážděno
  na pardubickém zámku?
 • 00:19:46 Mělo to nějakou
  reprezentační funkci,
 • 00:19:49 nebo Pernštejnové počítali s tím,
  že by je mohli prakticky použít?
 • 00:19:53 Já bych řekl, že obojí.
 • 00:19:57 Ty funkce praktická, utilitární,
  a funkce reprezentativní
 • 00:20:01 se v té době u šlechtických
  zbrojnic nedají zcela oddělit,
 • 00:20:04 protože jsme v době, kdy ještě
  funguje systém zemské hotovosti,
 • 00:20:07 to znamená, každý majitel pozemku
  je nucen vypravit do pole vojsko.
 • 00:20:10 A to vojsko samozřejmě
  vyzbrojuje z vlastních zásob,
 • 00:20:13 takže z tohoto úhlu pohledu
 • 00:20:15 zbrojnice plní skutečně
  vojenskou funkci v 16. století.
 • 00:20:18 Ale je zde ještě ta druhá složka,
  reprezentační.
 • 00:20:21 Právě Pardubice jako hlavní
  rodové sídlo
 • 00:20:25 byly velmi exponovaným místem,
 • 00:20:27 kam jezdily urozené návštěvy
  a tak dále,
 • 00:20:30 a zbrojnice byla od počátku
  koncipována
 • 00:20:33 jako předmět zájmu
  těch návštěvníků.
 • 00:20:36 Byla dislokována na místech,
  kde si ji návštěvníci,
 • 00:20:39 ať už to byl šlechtic
  nebo panovník,
 • 00:20:42 mohli prohlédnout a mohli
  obdivovat vojenskou sílu.
 • 00:20:45 Děla byla venku někde,
  aby je viděli, když přicházeli?
 • 00:20:49 Ano, z hlediska praktické potřeby
  je to trošku nešťastné umístění,
 • 00:20:52 protože děla samozřejmě podléhala
  zkáze a povětrnostním podmínkám,
 • 00:20:56 ale z hlediska demonstrace
  určité suverenity,
 • 00:20:59 odkazu na válečnickou tradici
  rodu a šlechty obecně
 • 00:21:03 to bylo umístění
  naopak velmi racionální,
 • 00:21:06 protože podtrhovalo dojem
  pernštejnské rezidence
 • 00:21:10 jako dobře opevněného
  opěrného bodu.
 • 00:21:14 Ocitli jsme se ve sklepení
  pardubického zámku pod kaplí.
 • 00:21:19 Říkám sklepení, ale terénem
  jsme ještě nad úrovní parkánu,
 • 00:21:24 proto je tady sucho.
 • 00:21:27 Pernštejnové když přeměnili
  původní hrad na zámek,
 • 00:21:30 tak tady proběhly
  ohromné přesuny zeminy,
 • 00:21:33 de facto původní přízemí
  se stalo sklepem.
 • 00:21:39 A tady pod tou kaplí
  někdy za Viléma z Pernštejna
 • 00:21:42 byla umístěna
  tahle parádní truhla.
 • 00:21:47 Je to exemplář, který si myslím,
  že málokde po Čechách má obdobu.
 • 00:21:55 Masivní dubové fošny
  ručně opravené,
 • 00:21:58 poctivá kovářská práce, kování,
 • 00:22:01 a ve chvíli, kdy Vilém z Pernštejn
  se proboural do stavby kaple,
 • 00:22:05 když ještě vyčnívala
  do parkánového prostoru,
 • 00:22:09 vsunul sem buď polotovary,
  nebo celou truhlu, zazdil otvor,
 • 00:22:14 jeho syn Vojtěch při přestavbě
  zámku dostavěl východní křídlo,
 • 00:22:19 a od té doby s tou truhlou
  nikdo nehne,
 • 00:22:23 ta se nedá nikam odnést.
 • 00:22:27 A tenhle masivní kousek sloužil
 • 00:22:30 jednak jako železná zásoba
  finančních prostředků
 • 00:22:34 a zároveň jako úschova
  cenných písemností,
 • 00:22:37 smluv, privilegií, které měli,
 • 00:22:41 čili když to řeknu zjednodušeně,
  byl to jakýsi trezor lidí,
 • 00:22:45 kteří mají určitý majetek
  a dokumenty a chtějí je schovat.
 • 00:22:50 Pernštejnové to měli
  promyšlené,
 • 00:22:53 truhla se dala zavřít
  na tři petlice a dva zámky,
 • 00:22:57 čili teoreticky k ní patřilo
  pět klíčů,
 • 00:23:01 a pokud vzkázal Vilém
  nebo potom jeho synové
 • 00:23:05 některým ze svých úředníků,
  co mají z truhly vyjmout,
 • 00:23:08 tak se muselo sejít pět lidí,
 • 00:23:12 protože garantovali bezpečnost
  kvazipokladu, kterým tam je.
 • 00:23:18 Vytváření image rodu pánů
  z Pernštejna
 • 00:23:21 mělo ještě jednu zajímavou
  rovinu.
 • 00:23:24 Jsou to praktické vazby
  na významné rody v zahraničí,
 • 00:23:27 zejména ve Španělsku.
 • 00:23:30 Kontakty Pernštejnů
  se Španělskem
 • 00:23:33 začínají v první polovině
  6. století
 • 00:23:36 a začínají s cestami Vratislava
  z Pernštejna do Španělska
 • 00:23:39 za arciknížetem Maxmiliánem,
 • 00:23:42 který tam v letech 1548 až 1551
  zastával úřad vládce
 • 00:23:46 nebo lépe řečeno místodržitele
  Španělského království.
 • 00:23:53 Vratislav z Pernštejna v letech
  1548 až 1551 vykonal
 • 00:23:57 minimálně čtyři cesty
  na Pyrenejský poloostrov
 • 00:24:01 a samozřejmě měl
  dostatek možností
 • 00:24:05 navázat kontakty
  se španělskou šlechtou.
 • 00:24:09 V roce 1555 se oženil
  s kastilskou šlechtičnou
 • 00:24:13 Marií Manrique de Lara
  y Mendoza,
 • 00:24:17 která pocházela z jednoho
  z nejvýznamnějších rodů
 • 00:24:21 Pyrenejského poloostrova,
 • 00:24:23 a díky tomu získal
  příbuzenské vazby
 • 00:24:26 jak na šlechtu Pyrenejského
  poloostrova,
 • 00:24:31 tak na šlechtu Apeninského
  poloostrova,
 • 00:24:34 protože rod Manrique de Lara
 • 00:24:37 sídlil jistou dobu
  také na Apeninském poloostrově.
 • 00:24:40 Jak se ty vztahy
  potom rozvíjely?
 • 00:24:42 On si přivedl do Prahy
  svou španělskou choť
 • 00:24:46 a z jejich manželství vzejde
  poměrně početné potomstvo.
 • 00:24:49 Nejen jeho domácnost,
  ale také domácnosti jeho potomků
 • 00:24:53 vykazovaly silnou orientaci
  na Španělsko,
 • 00:24:56 a to jak orientaci politickou,
  tak kulturní a náboženskou.
 • 00:25:02 Z Vratislavových potomků
  syn Jan se oženil
 • 00:25:06 se svou vlastní sestřenicí
  Marií Manrique de Lara,
 • 00:25:10 dcera Jana z Pernštejna
  se provdala
 • 00:25:13 za španělského šlechtice Fernanda
  de Aragon, vévodu z Villarmosy.
 • 00:25:17 Druhá sestra Louisa
  odešla v roce 1581
 • 00:25:20 s císařovnou Marií
  do Španělska
 • 00:25:24 a zde vstoupila do kláštera
  Descalzas Reales,
 • 00:25:27 což bylo jedno z nejvýznamnějších
  duchovních středisek v Madridu.
 • 00:25:31 Další dvě dcery Vratislava
  z Pernštejna,
 • 00:25:35 Bibiana a Františka, se provdaly
  pro změnu za italské šlechtice,
 • 00:25:38 kteří sice pocházeli z Itálie,
 • 00:25:42 nicméně náleželi ke klientům
  španělského krále v Itálii.
 • 00:25:45 Bibiana se provdala
  za Franceska Gonzagu,
 • 00:25:49 markýza z Castiglione,
 • 00:25:51 a Františka z Pernštejna si vzala
  Andreu Mattea de Aquaviva,
 • 00:25:55 knížete z Caserty, který pocházel
  ze španělského Neapolska.
 • 00:26:00 Takže potomstvo Vratislava
  z Pernštejna
 • 00:26:03 se poměrně pestře rozestřelo
  po celé Evropě,
 • 00:26:06 co se týká sňatkové politiky,
 • 00:26:09 ale zastavme se ještě
  u jedné otázky,
 • 00:26:12 a to je osud Vratislava
  z Pernštejna
 • 00:26:16 a také jeho bratrů
  Jaroslava a Vojtěcha
 • 00:26:19 z hlediska hospodářského vývoje
  pernštejnského majetku.
 • 00:26:23 Po svém otci zdědili
  rozsáhlý majetkový komplex,
 • 00:26:27 ale také je třeba říci,
 • 00:26:32 že ten komplex byl v té době
  již nesmírně zadlužený.
 • 00:26:35 Zatímco Jan z Pernštejna
  ještě věnoval
 • 00:26:38 správě svých majetků
  osobní péči,
 • 00:26:40 jeho tři synové už byli
  představiteli
 • 00:26:43 šlechty trochu jiného "střihu".
 • 00:26:47 Budoucnost synů Jana z Pernštejna
 • 00:26:50 byla v podstatě předurčena
  v jejich dětství,
 • 00:26:53 protože tam se měnilo
  paradigma chování šlechty.
 • 00:26:59 Během půl století došlo k tomu,
 • 00:27:01 že jejich role změnila
  od těch vládců území,
 • 00:27:04 která jim patřila,
  kde sídlili na svých hradech,
 • 00:27:07 najednou během jedné generace
  se stávají dvořany panovníkovými,
 • 00:27:11 to znamená kariéru mohl udělat
  pouze ten, kdo byl u dvora
 • 00:27:14 a kdo byl v blízkém okolí
  panovníka.
 • 00:27:18 Všichni tři byli pevně ukotveni
  u habsburských dvorů,
 • 00:27:21 ať už u panovnického
  nebo arcivévodských dvorů,
 • 00:27:25 a od útlého věku se správě
  rodových financí příliš nevěnovali.
 • 00:27:31 Čili když zdědili
  ten pozemkový majetek,
 • 00:27:34 nejenže nerozuměli finančním
  a hospodářským operacím,
 • 00:27:37 ale oni se jim nemohli
  osobně věnovat,
 • 00:27:40 protože byli neustále na cestách
  s habsburským dvorem.
 • 00:27:43 Oni v podstatě vůbec
  nerozuměli tomu,
 • 00:27:46 jak to s těmi penězi funguje,
  protože nikdy neměli tu potřebu.
 • 00:27:50 Netušili, jak funguje systém
  šlechtického panství,
 • 00:27:53 jak peníze přicházejí,
  jak se půjčují a podobně.
 • 00:27:57 Čili pouze vždycky psali
  do finanční komory,
 • 00:28:00 potřebujeme tolik a tolik
  dukátů,
 • 00:28:02 a úředníci měli za úkol
  to sehnat za jakoukoli cenu,
 • 00:28:06 takže za této situace nejenže
  se rychle rozkutálely peníze
 • 00:28:09 za celé Kladsko,
  které bylo potom vyplaceno
 • 00:28:12 krátce po smrti Jana z Pernštejna
  v roce 1549,
 • 00:28:18 ale na počátku 50. let 16. století
 • 00:28:21 velmi rychle se začali dostávat
  do problémů,
 • 00:28:24 protože nebyli schopni splácet
  úroky z těch půjček,
 • 00:28:27 kterými byla panství zatížena.
 • 00:28:33 Bratři se majetkově oddělili,
 • 00:28:36 nejmladší Vojtěch jako první
  získal část moravských panství,
 • 00:28:38 jemu se ta panství podařilo
  poměrně dobře sanovat,
 • 00:28:42 ale Vratislavovi ani Jaroslavovi
  se tato cesta příliš nepovedla.
 • 00:28:45 Jaroslav z Pernštejna skončil
  totálním majetkovým krachem.
 • 00:28:48 Tehdy to byla obrovská aféra,
 • 00:28:50 která značným způsobem
  poškodila
 • 00:28:53 do té doby čistou pověst
  Pernštejnů.
 • 00:28:56 Tady vystupovala
  v ostrém protikladu
 • 00:28:59 potřeba šetřit u synů
  Jana z Pernštejna,
 • 00:29:04 na druhé straně potřeba
  uchovat si svůj sociální status,
 • 00:29:07 uchovat si nějaký svůj
  mocenský vliv.
 • 00:29:10 Pokud si chtěli svoje
  společenské postavení uchovat,
 • 00:29:13 tak se museli zapojit do takzvané
  okázalé spotřeby a museli utrácet.
 • 00:29:20 Byla to samozřejmě
  zlodějina ohromná,
 • 00:29:22 protože spousta podvodníků
  z řad domácí šlechty a lichvářů
 • 00:29:26 využila finančních problémů
  Jaroslava z Pernštejna
 • 00:29:29 a půjčovali mu za nesmírně
  nevýhodných podmínek.
 • 00:29:32 To jsou zcela lichvářské
  záležitosti,
 • 00:29:35 ale on ty peníze potřeboval,
  byl v tak zoufalé situaci,
 • 00:29:38 že si půjčoval i za velmi
  nevýhodných podmínek,
 • 00:29:41 jak to známe
  u lichvářských půjček.
 • 00:29:43 Nakonec to vypadalo tak,
 • 00:29:46 že po roce 1558 ohromné panství,
  budované víc než půl století,
 • 00:29:50 se rozpadne do rukou
  jednotlivých lichvářů.
 • 00:29:53 Majetek se rozprodával
  i ve formě dražby,
 • 00:29:56 nicméně král Ferdinand rozhodl,
  že Pardubice,
 • 00:29:58 protože bylo to přece jen
  reprezentativní sídlo
 • 00:30:02 a panství velké a výnosné,
  že koupí.
 • 00:30:05 V roce 1560 de facto končí éra
  pánů z Pernštejna v Pardubicích
 • 00:30:08 a panství přechází
  na panovnickou komoru.
 • 00:30:11 Ještě potom dosti dlouhou dobu,
 • 00:30:14 předtím, než Rudolf II.
  přesídlil trvale do Prahy,
 • 00:30:17 ten zámek sloužil skutečně
  jako rezidenční,
 • 00:30:20 kdy tady i dvůr
  poměrně často pobýval
 • 00:30:23 při přejíždění mezi Prahou
  a Vídní,
 • 00:30:26 takže role rezidence
  zůstala zachována.
 • 00:30:29 Zároveň zůstalo zachováno
  velké panství,
 • 00:30:32 které ten zámek a město
  obklopovalo,
 • 00:30:35 vytvářelo jeho
  ekonomické zázemí.
 • 00:30:38 Mě by zajímala ještě
  další záležitost,
 • 00:30:41 a to je konfese téhle generace.
 • 00:30:44 Všichni tři bratři byli katolíci?
  Nebo to bylo jinak?
 • 00:30:47 Oni se katolíky postupně stali,
  zejména to platí pro toho,
 • 00:30:50 který přežil nejdéle,
  tedy pro Vratislava,
 • 00:30:53 protože Jaroslav zemřel
  v roce 1560,
 • 00:30:56 o rok později
  jeho bratr Vojtěch,
 • 00:30:58 a Vratislav, který zastával
  ty nejvyšší funkce,
 • 00:31:01 protože se stal
  nejvyšším kancléřem
 • 00:31:04 a pohyboval se v bezprostředním
  okolí císaře,
 • 00:31:06 tak tam se proměna projevuje
  asi nejvíce,
 • 00:31:09 protože on sice ze začátku
  patřil mezi příznivce
 • 00:31:12 alespoň mírné jednoty bratrské,
 • 00:31:15 ale postupně přešel na stranu
  jednoznačně katolickou,
 • 00:31:18 dokonce na svých panstvích
  začal provádět
 • 00:31:21 různé rekatolizační zásahy
  a vyjádřil se velmi ostře
 • 00:31:23 i proti příslušníkům
  jednoty bratrské.
 • 00:31:26 Ono to souvisí i s orientací
  na Španělsko,
 • 00:31:29 protože dokonce se vžil
  v české literatuře
 • 00:31:32 díky historiku Josefu Janáčkovi
  pojem pernštejnský salon
 • 00:31:35 jako označení pro společnost,
  která se scházela v domě
 • 00:31:38 Marie Manrique de Lara, vdovy
  po Vratislavovi z Pernštejna,
 • 00:31:41 v Pernštejnském paláci
  na Hradčanech.
 • 00:31:44 Co to bylo?
 • 00:31:47 Co je nepochybné, že domácnost
  Marie Manrique de la Lara
 • 00:31:51 a jejich dcer v Pernštejnském
  paláci na Hradčanech
 • 00:31:56 byla jedním z center
 • 00:31:59 španělské politiky a kultury
  ve střední Evropě.
 • 00:32:02 Dá se říct, že to bylo
  nejvýznamnější centrum
 • 00:32:05 španělské politiky po španělské
  ambasádě u císařského dvora.
 • 00:32:08 Do pernštejnského salonu
  na Pražském hradě
 • 00:32:12 přicházeli jak reprezentanti
  české katolické šlechty,
 • 00:32:16 tak samozřejmě představitelé
  císařského dvora.
 • 00:32:19 Přicházeli sem také cizinci,
  především z jihu Evropy,
 • 00:32:23 a sezením v pernštejnském
  salonu vévodil
 • 00:32:27 španělský vyslanec
  u císařského dvora
 • 00:32:31 Guillén de San Clemente
  a po něm Baltasar de Zúniga.
 • 00:32:35 Na druhou stranu nemůžeme
  si představovat pernštejnský salon
 • 00:32:39 jako nějaké centrum,
  kde se pouze kuly politické pikle.
 • 00:32:43 Urozená společnost, která docházela
  do pernštejnského salonu,
 • 00:32:47 si udělala čas také
  na různé uvolněné radovánky,
 • 00:32:51 včetně radovánek milostných.
 • 00:32:54 Milostnými radovánkami
  nebo spíš milostnými aférami
 • 00:32:58 nechvalně proslula především
  vdova po Janovi z Pernštejna,
 • 00:33:02 Anna Marie Pernštejnská
  de Mendosa,
 • 00:33:05 která se nechvalně proslavila
  svými aférami
 • 00:33:08 s Karlem z Lichtenštejna,
  kardinálem Alessandrem dšEstem
 • 00:33:12 či francouzským kavalírem
  Pierrem Bergeronem.
 • 00:33:15 Zda se těchto afér účastnil také
  španělský vyslanec, nevíme.
 • 00:33:20 Josef Janáček sice naznačil,
  že tomu tak být mohlo.
 • 00:33:24 Já jsem k tomuto názoru
  spíš skeptický.
 • 00:33:27 Španělský vyslanec
  Guillén de San Clemente
 • 00:33:31 byl v tuto dobu již poměrně
  starým mužem,
 • 00:33:34 kterého navíc sužovaly
  různé nemoci,
 • 00:33:37 a byl v pernštejnské rodině vnímán
  spíš jako starý rodinný přítel.
 • 00:33:41 Takže spíš než erotika
  ho zajímala politika.
 • 00:33:44 Nesnažte se mě zatáhnout
  do nekonečného povídání
 • 00:33:46 o nekonečném počtu
  pražských náboženství.
 • 00:33:51 A také se prosím nedomnívejte,
  že všechny rytíře svaté víry
 • 00:33:54 přivádí do tohoto domu
  půvab vašich kotníků,
 • 00:33:57 které dokážete tak mistrnou
  náhodou ukazovat.
 • 00:34:02 Všichni si přicházejí poslechnout
  kázání svatých otců jezuitů.
 • 00:34:07 Aspoň někteří.
 • 00:34:10 A takových svatých ostrůvků
  je v Praze moc málo.
 • 00:34:16 Nejsem světice! Je mi to líto.
  Byla bych ráda světicí.
 • 00:34:20 Jste Španělka,
  já jsem španělský vyslanec.
 • 00:34:23 A pověst Španělska a Filipa III.
  mi nemůže být lhostejná.
 • 00:34:28 Zdá se vám dokonce,
  že ubližuji pověsti Filipa III.?
 • 00:34:32 Ubližujete pověsti
  pernštejnského domu.
 • 00:34:35 A tady je Španělsko!
  Útržek našeho rodného Španělska.
 • 00:34:42 V bláznivé Praze.
 • 00:34:45 Mě by zajímal ještě osud
  jedné velmi zajímavé ženy,
 • 00:34:48 příslušnice rodu Pernštejnů,
  Polyxeny z Pernštejna,
 • 00:34:51 dcery Vratislava z Pernštejna
  a jeho španělské choti,
 • 00:34:55 dáma, která se dvakrát
  velmi zajímavě provdala.
 • 00:34:58 Polyxena z Lobkovic,
  tedy později z Lobkovic,
 • 00:35:02 nejprve z Pernštejna
  a jednu dobu z Rožmberka,
 • 00:35:05 byla jednou z prostředních dcer,
  dětí Vratislava z Pernštejna.
 • 00:35:10 Právě na ni doléhal osud rodiny,
  když zemřel Vratislav z Pernštejna
 • 00:35:15 a kdy se ukázalo,
  že rodina je totálně zadlužena.
 • 00:35:18 Takže bylo nutno se uchýlit
  k výhodnému sňatku.
 • 00:35:22 Na rozdíl od svých sester
  se neprovdala do zahraničí,
 • 00:35:24 ale ženich se pro ni našel doma.
  Byl to ženich velmi významný,
 • 00:35:28 protože se jím stal
  tehdy první šlechtic po králi,
 • 00:35:31 Vilém z Rožmberka,
  který byl o řadu let starší,
 • 00:35:35 ale současně byl
  rodinným přítelem,
 • 00:35:39 patřil k přátelům Polyxenina otce
  a byl také jedním z poručníků,
 • 00:35:43 kteří byli ustanoveni
  po jeho smrti.
 • 00:35:47 Takže došlo v roce 1587
  k jedné z nejslavnějších svateb
 • 00:35:50 v raně novověkých Čechách.
 • 00:35:53 To manželství ovšem
  netrvalo dlouho,
 • 00:35:56 paradoxně to ale bylo nejdelší
  manželství Viléma z Rožmberka,
 • 00:35:59 trvalo skoro šest let.
 • 00:36:02 Poté co Polyxena ovdověla,
  zůstávala řadu let svobodná,
 • 00:36:05 nemůžeme k ní vztáhnout podobné
  aféry jako k její švagrové,
 • 00:36:08 a nakonec se v roce 1603
  podruhé provdala,
 • 00:36:12 tentokrát za nejvyššího kancléře,
  tedy člověka,
 • 00:36:15 který zastával podobnou funkci
  jako kdysi její otec,
 • 00:36:18 a tím nejvyšším kancléřem byl
  Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic.
 • 00:36:21 Z jejich manželství vzešla
 • 00:36:24 velmi zajímavá a pozoruhodná
  korespondence,
 • 00:36:27 vy jste ji vydal, edičně jste
  připravil velmi objemný svazek,
 • 00:36:31 dopisy Polyxeny a jejího manžela
  Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic.
 • 00:36:34 Čeho se týkají?
 • 00:36:37 Nalezneme tam zprávy
  o politických dějinách
 • 00:36:40 jak středoevropské
  habsburské monarchie,
 • 00:36:43 tak ostatních evropských států.
 • 00:36:45 Nalezneme tam různé zprávy
  ze společnosti.
 • 00:36:49 Korespondence Zdeňka Vojtěcha
  Popela z Lobkovic
 • 00:36:52 a Polyxeny z Pernštejna
  má tu výhodu,
 • 00:36:54 že je oproti jiným pramenům
  z této doby velice otevřená.
 • 00:37:00 Oni ve svých dopisech otevřeně
  hovoří o svých příbuzných,
 • 00:37:03 otevřeně hovoří o představitelích
  císařského dvora,
 • 00:37:06 otevřeně hovoří o představitelích
  české zemské šlechty,
 • 00:37:09 ale ne vždy o nich hovoří
  lichotivě.
 • 00:37:12 Tuto otevřenost dovolovala
  Zdeňku Vojtěchovi a Polyxeně
 • 00:37:16 především jazyková stránka
  jejich dopisů,
 • 00:37:19 protože své dopisy
  psali ve španělštině,
 • 00:37:23 a pak také důmyslně promyšlený
  systém kryptonym,
 • 00:37:26 kterými nazývali
  své současníky.
 • 00:37:30 Takže používají
  různé přezdívky,
 • 00:37:33 které jsou nesrozumitelné
  pro čtenáře těch dopisů,
 • 00:37:36 kteří by se případně
  k nim mohli dostat.
 • 00:37:39 Některé přezdívky
  jsou velice úsměvné,
 • 00:37:42 například "blecha, nemocný kníže,
  vařená slepice" a podobně.
 • 00:37:45 Můžete přiblížit některou
  z významných osobností,
 • 00:37:48 která třeba měla nějakou
  šťavnatou přezdívku?
 • 00:37:51 Vím, že tam vystupuje
  Albrecht z Valdštejna třeba.
 • 00:37:54 Albrecht z Valdštejna
  měl přezdívku "chvastoun",
 • 00:37:57 Karel z Lichtenštejna
  měl přezdívku "kámen",
 • 00:38:01 Jan Oldřich z Egenberga,
 • 00:38:04 jedna z nejvýznamnějších postav
  císařského dvora Ferdinanda II.,
 • 00:38:08 si vysloužil přezdívku
  "nemocný kníže",
 • 00:38:11 a takhle bychom mohli
  pokračovat dál.
 • 00:38:13 V souvislosti s Polyxenou
  se ještě sluší zmínit jednu věc,
 • 00:38:16 a to je Pražské Jezulátko.
  Jaká je tam souvislost?
 • 00:38:19 Ta souvislost je
  zcela bezprostřední,
 • 00:38:22 protože Polyxena z Lobkovic
  tehdy už byla právě tou osobou,
 • 00:38:25 která darovala sošku
  Pražského Jezulátka
 • 00:38:28 do tehdy kláštera
  bosých karmelitánů,
 • 00:38:31 kostela Panny Marie Vítězné
  v Praze na Malé Straně.
 • 00:38:34 ta soška má zajímavou historii,
 • 00:38:37 protože do Čech ji měla přivézt
  už její matka
 • 00:38:41 Marie Manrique de Lara,
 • 00:38:44 která ji zase měla dostat
  od své matky Isabely de Briceno.
 • 00:38:49 Podle pověsti dokonce ta matka,
  tj. babička Polyxeny z Lobkovic,
 • 00:38:52 ji měla dostat od svaté Terezie
  z Ávily, od Terezie od Ježíše.
 • 00:38:58 Nicméně to není doloženo,
 • 00:39:01 ale to, že to byla rodová
  památka, doloženo je.
 • 00:39:05 Polyxena ji věnovala klášteru
  po smrti svého manžela v době,
 • 00:39:09 kdy sama neměla ještě
  žádnou vnučku,
 • 00:39:12 dokonce ani naději na to,
  že nějakou vnučku bude mít,
 • 00:39:15 protože její jediný syn
  ještě nebyl ženatý.
 • 00:39:18 Navíc to byla velmi neklidná doba
  třicetileté války,
 • 00:39:21 takže od té doby Pražské Jezulátko
  je uchováváno na tomto místě.
 • 00:39:25 Bratrem Polyxeny z Pernštejna
  byl Jan z Pernštejna,
 • 00:39:28 což je člověk zajímavého osudu.
 • 00:39:31 Pane doktore, můžete přiblížit,
  pro jakou kariéru on se rozhodl?
 • 00:39:34 On nešel ve šlépějích
  svých předků v tom smyslu,
 • 00:39:37 že by hospodařil,
  hromadil statky,
 • 00:39:40 on spíše musel řešit
  tu dluhovou krizi rodu,
 • 00:39:43 a také si vybral trochu jinou
  životní dráhu.
 • 00:39:46 Vybral si dráhu vojáka,
  vojevůdce.
 • 00:39:49 Možná to částečně souvisí
  s jeho přirozeným naturelem,
 • 00:39:53 možná také částečně
  s těmi dluhy,
 • 00:39:59 protože u úspěšného vojáka
  se tehdy otevírala
 • 00:40:02 docela pestrá škála možností,
  jak si takříkajíc přivydělat
 • 00:40:05 různými kořistmi,
  výkupným a podobně.
 • 00:40:08 Nicméně zdá se, že Jan z Pernštejna
  měl pro tuto kariéru určité vlohy.
 • 00:40:12 Začínal ve službách španělských
  Habsburků v Nizozemí,
 • 00:40:16 ale když v Uhrách vypukla
  patnáctiletá válka s Turky,
 • 00:40:20 tak se přesunul
  na uherské bojiště,
 • 00:40:23 kde si počínal poměrně zdatně.
 • 00:40:26 S jeho jménem je spojen dokonce
  i jakýsi vynález takové výbušniny,
 • 00:40:31 říkalo se tomu tehdy
  pernštejnská petarda,
 • 00:40:35 podle svého objevitele.
 • 00:40:41 Sloužilo to v podstatě
  k vyhození do povětří
 • 00:40:44 hlavního vstupu do pevnosti.
 • 00:40:47 Můžeme předpokládat
  nebo spíše spekulovat,
 • 00:40:50 že Jan z Pernštejna by se na poli
  cti a slávy proslavil mnohem víc,
 • 00:40:54 než mu bylo dopřáno,
  protože zemřel relativně mladý,
 • 00:40:58 velmi nehezkou smrtí
  v roce 1597,
 • 00:41:01 kdy při obléhání klíčové pevnosti
  Raab, dnešní Györ v Maďarsku,
 • 00:41:06 jej zasáhla dělová koule přímo
  do prsou, byl na místě mrtev.
 • 00:41:12 Není třeba připomínat,
 • 00:41:14 ta koule mu oddělila
  levou paži od těla,
 • 00:41:17 v podstatě celou levou polovinu
  včetně nohy a tak dále.
 • 00:41:21 Nicméně stihl předtím zplodit
  jednoho mužského potomka,
 • 00:41:24 takže biologický zánik rodu
  v mužské linii
 • 00:41:27 byl alespoň o jednu generaci
  oddálen.
 • 00:41:30 To byl syn Vratislav Eusebius,
  ale ten skončil trošku podobně,
 • 00:41:35 i když ne tak drasticky
  jako tatínek.
 • 00:41:38 Jak to s ním bylo?
 • 00:41:41 Ten si zvolil po vzoru svého otce
  také vojenskou kariéru,
 • 00:41:44 bojoval nějaký čas
  pod velením
 • 00:41:47 zde již zmiňovaného
  Albrechta z Valdštejna.
 • 00:41:50 Jeho konec přišel náhle
  v roce 1631,
 • 00:41:54 kdy byl vyslán v čele
  průzkumného oddílu
 • 00:41:57 v severním Německu
  vstříc Švédům
 • 00:42:00 a v jedné v podstatě
  bezvýznamné šarvátce,
 • 00:42:03 o které toho mnoho nevíme,
  ani nevíme, kde se přesně udála,
 • 00:42:07 známe jenom, že to bylo
  někde u města Tangermünde,
 • 00:42:11 byl těžce raněn a na následky
  tohoto zranění zemřel.
 • 00:42:15 Takže tím se vlastně uzavírá
 • 00:42:17 mužská linie rodu
  pánů z Pernštejna.
 • 00:42:21 Jak to bylo se ženskou linií?
  Ženy potom ještě přežily?
 • 00:42:26 Frebonie z Pernštejna byla
  sestra Vratislava Eusebia,
 • 00:42:29 která se neprovdala
  a zemřela v roce 1646,
 • 00:42:33 takže jí se historie tohoto rodu
  uzavřela definitivně,
 • 00:42:37 protože další linie byla spojena
  se synem Polyxeny z Lobkovic,
 • 00:42:47 a tím vlastně Polyxena z Lobkovic
  se stala zakladatelkou
 • 00:42:50 rozsáhlého rodu Lobkoviců,
  pramátí rodu Lobkoviců.
 • 00:42:54 Takže se dá říci,
  že i pernštejnská tradice
 • 00:42:57 svým způsobem pokračuje
  v rodě Lobkoviců.
 • 00:43:00 Východočeské muzeum
  v Pardubicích
 • 00:43:03 v rámci Pernštejnského roku
  připravilo výstavu,
 • 00:43:06 která na rozdíl od jiných akcí
  chce ukázat,
 • 00:43:10 co éra Pernštejnů znamenala
  pro Pardubice.
 • 00:43:13 Řeknu rovnou, že to byla téměř
  zakladatelská, zlomová éra,
 • 00:43:17 kdy z malého, nevýznamného
  poddanského městečka
 • 00:43:24 se stalo město, které bylo
  rezidencí aristokratického rodu
 • 00:43:28 a svým způsobem předznamenalo
  vývoj toho města,
 • 00:43:31 takže třeba půdorys, který tady
  založili Pernštejnové,
 • 00:43:35 se v podstatě 200 let
  prakticky nezměnil,
 • 00:43:38 až nová doba, která Pardubice
  přeměnila na industriální město,
 • 00:43:42 byla jinou souměřitelnou
  epochou.
 • 00:43:45 Jsou tu fotografie,
  jejichž prostřednictvím
 • 00:43:48 veřejnosti mimořádným způsobem
  ukazujeme,
 • 00:43:52 v čem spočívala epochálnost
  pernštejnské výstavby.
 • 00:43:57 Například Vilém z Pernštejna začal
  stavět ve městě kamenné domy,
 • 00:44:00 což samo o sobě nebylo ještě
  úplně běžné,
 • 00:44:04 u poddanských městeček to bylo
  svým způsobem výjimečné,
 • 00:44:08 a on stavil domy jednopatrové.
 • 00:44:13 Nad prvními patry, kde byla
  původně sedlová střecha,
 • 00:44:17 tak tu sedlovou střechu zakrývala
  stěna atikového typu,
 • 00:44:21 to už byl takový náznak
  rané renesance,
 • 00:44:24 a protože město mělo
  reprezentovat tohoto aristokrata,
 • 00:44:28 atikovou stěnu vyzdobil tak,
  že tam nechal vyzdít výklenky,
 • 00:44:33 a ty výklenky zdobily
  různé figurální náměty.
 • 00:44:40 Musíme si uvědomit, že ty figury
  pro současníky něco znamenaly,
 • 00:44:43 my je leckdy složitě
  dokážeme přečíst.
 • 00:44:48 Na této fotografii ukazujeme
  rekonstrukci fotografickou,
 • 00:44:54 což dnešní technika
  krásně umožňuje,
 • 00:44:59 jak vypadal jeden
  pozdně gotický dům
 • 00:45:02 po přestavbě Vilémem
  z Pernštejna.
 • 00:45:05 A když si představíte,
  že na ten zámek
 • 00:45:08 nebo hrad přeměňující se na zámek
 • 00:45:11 přijížděly přes město
  vznešené návštěvy,
 • 00:45:14 ostatně jinudy než přes město
  se k Pernštejnům nedalo dojít,
 • 00:45:18 tak samozřejmě vzhlížely
  na město,
 • 00:45:20 které zdobilo takové
  pestré leporelo,
 • 00:45:23 a samozřejmě ty příběhy
  na ně mluvily.
 • 00:45:27 Třeba na tomto domě byly znázorněny
  lidské ctnosti a nectnosti.
 • 00:45:30 Tady máme svatou Kateřinu,
  patronku vzdělanosti, mudrců,
 • 00:45:34 tady máme obžerství,
  naturalisticky provedeného pijáka,
 • 00:45:37 tady třeba jedna z těch dam
  znázorňuje paní Lež a tak dále.
 • 00:45:41 A samozřejmě ta mozaika
  byla velice expresivní.
 • 00:45:45 29. března roku 1538
  Pardubice vyhořely,
 • 00:45:50 a jak zaznamenal městský písař
  v jedné městské knize,
 • 00:45:54 toliko sedm domů zůstalo,
  tedy nebylo zřejmě poškozeno.
 • 00:45:59 Město mělo kolem 111 objektů
 • 00:46:03 a Jan z Pernštejna
  po vzoru svého otce
 • 00:46:07 se chopil zásadně razantní
  přestavby celého města,
 • 00:46:11 což spočívalo především v tom,
 • 00:46:14 že městské domy,
  měšťanské domy,
 • 00:46:18 byly zvednuty o druhé patro
  a dostaly už renesanční podobu.
 • 00:46:24 Domy byly zdobeny štíty
  s typickými renesančními obloučky.
 • 00:46:29 Ta výstavba šla velice rychle.
 • 00:46:32 Představme si, že 1538 hořelo,
  a z archivních dokumentů víme,
 • 00:46:36 že někdy koncem roku 1542
  nebo 1543
 • 00:46:40 přestavba města byla hotova.
 • 00:46:43 Mezitím město získalo novou
  dominantu, Zelenou bránu,
 • 00:46:46 přestavěn byl kostel
  a celá řada veřejných budov.
 • 00:46:49 Jedním z těch momentů,
  který urychlil výstavbu
 • 00:46:53 a podstatným způsobem
  ji zlevnil,
 • 00:46:56 bylo osazení otvorů oken a dveří.
 • 00:46:59 Místo dosud používaných
  pískovcových ostění a portálů,
 • 00:47:04 které byly pracné a dražší,
  tak k tomu využili,
 • 00:47:08 řekl bych moderní
  tehdejší technologii,
 • 00:47:12 která přišla sem k nám ze severní
  Itálie, a to byla terakota.
 • 00:47:16 To je cihlářská výroba,
 • 00:47:18 z cihlářské hlíny se sestavovaly
  jednotlivé dílky
 • 00:47:22 a ty ozdoby se, nebo ten reliéf
  působící estetický detail,
 • 00:47:27 renesanční dekor
  se dosahoval tím,
 • 00:47:31 že se do hlíny otiskla
  dřevěná forma,
 • 00:47:35 takže to bylo podstatně
  levnější, rychlejší.
 • 00:47:39 My dnes víme, že v Pardubicích
  byla poprvé uplatněna
 • 00:47:43 při výstavbě objektů terakota,
  poprvé v masovém měřítku.
 • 00:47:48 nebojím se dokonce
  použít termín,
 • 00:47:52 že se tady aplikovala
  jakási prefabrikovaná výstavba.
 • 00:47:55 Kdybyste si měli z rodu
  pánů z Pernštejna vybrat
 • 00:47:58 jednu osobnost, která vám
  připadá nejzajímavější,
 • 00:48:02 a kdybyste měli odůvodnit,
  proč vám připadá zajímavá.
 • 00:48:05 Koho byste si vybrala vy,
  paní docentko?
 • 00:48:08 U mě je to jasné,
  je to Polyxena,
 • 00:48:11 i když za velmi zajímavý
  považuji i osud jejích sester
 • 00:48:14 a vůbec celé té generace.
 • 00:48:19 Polyxena je velmi známou
  osobností,
 • 00:48:22 i když se na ni koncentroval
  zájem historiků možná až příliš
 • 00:48:26 nebo možná příliš jednostranně,
 • 00:48:29 tak každopádně byla osobností,
 • 00:48:32 která po jistou dobu nesla
  na svých bedrech starosti
 • 00:48:35 za pernštejnský majetek
  a jeho další osudy,
 • 00:48:38 takže i to patřilo
  do jejího života.
 • 00:48:41 Koho byste si vybral vy,
  pane doktore?
 • 00:48:43 Je to samozřejmě
  ryze subjektivní volba,
 • 00:48:46 ale mým favoritem je
  Jaroslav z Pernštejna.
 • 00:48:52 Jeho osud z jistého úhlu pohledu
  má blízko k antickým dramatům.
 • 00:48:56 Člověk, který měl veškeré
  předpoklady k tomu,
 • 00:48:59 aby udělal zářivou kariéru,
  byl urozený se skvělým původem,
 • 00:49:02 relativně bohatý,
  skvěle vzdělaný,
 • 00:49:05 nepochybně intelektuál své doby,
 • 00:49:08 víme, že měl zajímavé styky
  na italské humanistické kruhy,
 • 00:49:11 ale bohužel nebyl příliš dobrým
  hospodářem.
 • 00:49:15 Zdědil situaci dluhovou,
  se kterou by si asi neporadil
 • 00:49:17 ani člověk mnohem lépe vzdělaný
  v těchto otázkách.
 • 00:49:21 Jeho pád byl skutečně rychlý
  a monstrózní.
 • 00:49:25 V roce 1558 mu z rodového
  dědictví nezbylo
 • 00:49:28 nic než pardubické panství,
 • 00:49:32 na které byla uvalena
  věřitelská správa.
 • 00:49:35 On tu situaci psychicky absolutně
  nezvládl, utekl do Itálie,
 • 00:49:39 celou záležitost za něj řešil
  bratr Vratislav.
 • 00:49:42 Když bylo panství prodáno,
 • 00:49:45 tak se do Čech
  už nikdy nevrátil,
 • 00:49:47 odjel do Uher na statky
  své manželky
 • 00:49:50 a tam za pár týdnů
  po prodeji Pardubic zemřel
 • 00:49:53 bez nějakých známek
  fyzických problémů.
 • 00:49:56 Já si to vysvětluji tak,
 • 00:49:59 že celou situaci psychicky
  neunesl a odešel.
 • 00:50:02 Já bych si vybral dvě Pernštejnky,
 • 00:50:07 Marii Manrique de Lara
  a její dceru Polyxenu.
 • 00:50:10 Vybral bych si je proto, že jako
  příslušnice něžného pohlaví
 • 00:50:13 měly daleko těžší podmínky k tomu,
 • 00:50:16 aby nějakým způsobem
  vynikly ve společnosti,
 • 00:50:19 a podařilo se jim vyniknout
  i nad svými mužskými protějšky.
 • 00:50:22 Vybral bych si je také pro,
  že v době, kdy stály v čele rodu,
 • 00:50:25 se rod pernštejnský nacházel
 • 00:50:28 ve velkých ekonomických
  problémech,
 • 00:50:31 a ony si přesto dokázaly udržet
  své vysoké sociální postavení
 • 00:50:34 a svůj mocenský vliv.
 • 00:50:37 Je to o to zajímavější,
  když si uvědomíme,
 • 00:50:40 že Marie Manrique de Lara
  porodila manželovi 20 dětí,
 • 00:50:44 to znamená, že ona byla velkou
  část svého života těhotná.
 • 00:50:47 Polyxenu z Pernštejna zmiňuji
  také hlavně proto,
 • 00:50:51 že díky žije nadále odkaz
  Pernštejnů,
 • 00:50:55 a to v rodovém odkazu
  roudnických Lobkoviců.
 • 00:51:03 Já vám děkuji za vaše názory
  na Pernštejny a na Pernštejnky,
 • 00:51:07 s diváky se v této chvíli loučím,
  děkuji za pozornost
 • 00:51:11 a těším se na shledanou
 • 00:51:14 u některého z dalších dílů
  Historie.cs.
 • 00:51:48 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2012

Související