iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
10. 7. 2012
20:50 na ČT2

1 2 3 4 5

21 hlasů
27587
zhlédnutí

Historie.cs

Praotec Sámo

Naďa Profantová — Michal Lutovský

Jak vypadal historicky první státní útvar západních Slovanů? Kdo byl kníže Sámo, který porazil vojska franckého krále Dagoberta I. lačnícího po našem území? Co vypráví kroniky a prokazují archeologické nálezy.

39 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:17 Jsme v archeologickém skanzenu
  Březno u Loun
 • 00:00:20 a stojíme před jednou ze staveb,
 • 00:00:23 a to slovanskou polozemnicí
  ze 7. století.
 • 00:00:26 Tento skanzen vznikl na výsledcích
  výzkumu doktorky Pleinerové
 • 00:00:30 a v současné době ho provozuje
  Oblastní muzeum v Lounech.
 • 00:00:33 V téhle chatičce naši prapředci,
  Praslované,
 • 00:00:37 i když je to velmi složité říct,
 • 00:00:39 žili, jedli, vařili, pili,
  milovali se, v zimě v létě?
 • 00:00:43 Máte naprostou pravdu.
  To všechno tam dělali a přežili.
 • 00:00:48 Historie.cs, přímý přenos
  z první poloviny 7. století.
 • 00:00:53 Slované, mezi nimi i Češi,
 • 00:00:56 žili v 6. století
  klidně a spokojeně
 • 00:00:58 ve svých nových domovech.
 • 00:01:03 Pak ale přišla pohroma,
  Avaři z východu.
 • 00:01:08 Tito krutí stepní bojovníci
 • 00:01:11 si mírumilovné Slovany
  nelítostně podmanili.
 • 00:01:21 To bude jistě
  ten franský kupec Sámo.
 • 00:01:24 Hele, Avaři se vracejí!
 • 00:01:28 Sámovi teď opravdu nezávidím.
 • 00:01:36 Jen počkejte,
  to vám nedaruju!
 • 00:01:42 A z vás udělám statečnou armádu!
  Ať chcete nebo ne.
 • 00:01:46 Naďa Profantová,
  Michal Lutovský, dobrý den.
 • 00:01:52 To jsou takové
  pozoruhodné názvy,
 • 00:01:55 Avaři, Frankové, Slovani,
  Sámo, říše.
 • 00:02:00 Jaká byla vlastně ta doba,
  o které budeme teď mluvit?
 • 00:02:04 To byla doba, kdy se některé věci
  proměňovaly velice rychle.
 • 00:02:08 Je to vlastně úplný závěr
  doby stěhování národů
 • 00:02:14 a začátek nové epochy.
 • 00:02:18 Walter Pohl, velice slavný
  rakouský historik,
 • 00:02:21 charakterizoval toto období
  pohledem moderních dějin tak,
 • 00:02:24 že existovali v uvozovkách
  dobří Evropané,
 • 00:02:27 k těm patřili ti, jejichž potomci
  takzvaně utvořili
 • 00:02:30 současné státy,
  ke kterým se hlásí,
 • 00:02:33 a pak byli takzvaní
  špatní Evropané,
 • 00:02:36 a to jsou většinou
  nomádská etnika,
 • 00:02:39 která nejenže více plenila,
 • 00:02:42 a v kronikách a různých pramenech
  se objevují jenom jako nepřátelé,
 • 00:02:45 a zároveň neutvořili žádný stát,
  který by přetrval,
 • 00:02:48 a tudíž se k nim přímo
  žádné etnikum současné nehlásí.
 • 00:02:51 A právě mezi tato špatná etnika
  patřili Avaři.
 • 00:02:55 Tato doba znamenala pohyby,
  poměrně rychlé zvraty.
 • 00:02:59 A samozřejmě se tady z té doby
  vynořují jednotlivá jména,
 • 00:03:03 jako je třeba Sámo,
 • 00:03:06 ale našlo by se jich
  podstatně více,
 • 00:03:09 kteří se stanou určitou postavou,
  ale víme o nich stále ještě málo.
 • 00:03:14 Vy jste použila termín říše,
  to zní tak trošku obrozenecky,
 • 00:03:17 Sámova říše, když nevíme,
  jak to fungovalo.
 • 00:03:21 -Tak nás to učili ve škole.
  -Ano, Velkomoravská...
 • 00:03:24 Když nevíme, jak to fungovalo,
  tak tomu řekneme říše.
 • 00:03:30 Ale ono se to trošku může plést
  s tou říší skutečně karlovskou,
 • 00:03:33 nedej bože ještě
  s impériem římským,
 • 00:03:36 ale my to používáme v době,
  kdy nevíme,
 • 00:03:38 takže řekneme tomu říše,
  ale nesmíme si představovat,
 • 00:03:41 že to byl organizovaný útvar
  s nějakou hierarchií, ne.
 • 00:03:44 Je to spíš velmi volné označení.
 • 00:03:47 Avaři vnesli do Evropy
  řekněme novou vlnu neklidu,
 • 00:03:50 když v roce 568 se usadili
  v karpatské kotlině,
 • 00:03:53 a potom si podmanili zřejmě
  část Slovanů.
 • 00:03:56 My nevíme, jak velkou,
 • 00:03:58 ale rozhodně se Slované
  dobrovolně účastnili
 • 00:04:01 některých plenivých tažení,
  například na Balkán,
 • 00:04:04 ovšem nebyli spokojeni s tím,
  jak se třeba dělila kořist,
 • 00:04:08 jejíž větší podíl dostávala
  avarská jízda,
 • 00:04:10 zřejmě víc než slovanská
  pěchota.
 • 00:04:13 Čili to byl třeba
  jeden z důvodů,
 • 00:04:16 proč Slované byli nespokojeni
  se vztahem k Avarům.
 • 00:04:19 Dalším důvodem bylo,
  že museli platit určité daně.
 • 00:04:22 Teprve nejkrajnějším důvodem
  zřejmě bylo
 • 00:04:25 takzvané přezimování Avarů
  ve slovanských osadách,
 • 00:04:28 které zmiňuje
  Fredegarova kronika,
 • 00:04:31 ovšem je otázkou,
  nakolik se to v praxi dělo
 • 00:04:34 a jak často se to dělo,
 • 00:04:37 protože zase třeba klima,
  které je v české kotlině,
 • 00:04:40 bylo o něco drsnější
  než v Panonii,
 • 00:04:43 a je otázka,
  jak by jim to vyhovovalo.
 • 00:04:46 Týkalo se to
  asi jen těch Slovanů,
 • 00:04:49 kteří žili na okraji
  karpatské kotliny.
 • 00:04:52 Jak vůbec Fredegar, protože
  to je vlastně jediný pramen...
 • 00:04:55 Jediný. To je právě problém
  Sámovy říše,
 • 00:04:58 že to je jediný pramen.
 • 00:05:00 Patrně to byl burgundský mnich.
  Patrně.
 • 00:05:05 Tu kroniku sepsal jeden,
  možná jich bylo více,
 • 00:05:08 ale předpokládá se,
  že byl jeden.
 • 00:05:11 Jak se skutečně jmenoval,
  nevíme,
 • 00:05:14 to jméno mu dalo
  až šestnácté století,
 • 00:05:16 kdy se začínají kroniky
  opisovat a tisknout,
 • 00:05:19 tak se k tomu vymyslelo
  to jméno.
 • 00:05:22 Ten pramen je
  poměrně podrobný,
 • 00:05:25 on to líčí velice důkladně,
  kdy přišel Sámo,
 • 00:05:28 co se tady dělo a to všechno,
  ale je to...,
 • 00:05:31 jakmile to nemáte
  s čím porovnat,
 • 00:05:33 tak tomu můžete věřit nebo ne,
  a to je všechno.
 • 00:05:36 Pokud bychom postupovali pouze
  podle historických pramenů,
 • 00:05:40 bez archeologie, tak jsme tam,
  kde byl zhruba František Palacký,
 • 00:05:43 tedy nic jiného k tomu není.
 • 00:05:45 Jsou mladší prameny
  než Fredegarovy,
 • 00:05:48 o Sámovi také vyprávějí, ale
  jsou to dva prameny z 9. století,
 • 00:05:51 to znamená 200 let
  po Sámovi,
 • 00:05:54 navíc zcela závislé
  na Fredegarovi.
 • 00:05:57 -To znamená činy krále Dagoberta...
  -Čili oni ho rozšiřují.
 • 00:06:00 Oni ho opisují, zkreslují
  a domýšlejí si úplně jiné věci,
 • 00:06:03 ale jsou zcela závislé na něm.
 • 00:06:06 A archeologie potvrzuje
  tu kroniku, nebo nepotvrzuje?
 • 00:06:09 Archeologie nemůže z principu
  potvrzovat kroniku.
 • 00:06:12 Takhle to nefunguje.
 • 00:06:14 Archeologie může vytvořit
  poměrně dobrý rámec,
 • 00:06:17 do kterého příběh
  té kroniky vsadit.
 • 00:06:20 Archeologie nám například
  pomáhá v tom,
 • 00:06:23 že vymezuje území Avarů, které
  Fredegar samozřejmě nevymezuje,
 • 00:06:26 podle kostrových pohřebišť,
  která jsou poměrně bohatá,
 • 00:06:30 kde jsou pohřby jezdců s koňmi,
  jezdci jsou válečníci,
 • 00:06:33 víme, jakou Avaři používali
  výzbroj a tak dále.
 • 00:06:37 Na druhé straně nám pomáhá
  vymezit i to území slovanské,
 • 00:06:41 které bylo v tom dotyku,
 • 00:06:44 protože Slované naopak
  pohřbívali žárovým způsobem,
 • 00:06:48 buď v popelnicích, či v nějakých
  organických schránkách,
 • 00:06:52 a samozřejmě že nám pomáhá
  vymezit území dalších aktérů.
 • 00:06:59 Když se mluví třeba ještě
  o Bavorech,
 • 00:07:03 tak máme plochá
  bavorská pohřebiště,
 • 00:07:05 která určitým způsobem
  se v detailech malinko liší
 • 00:07:09 od těch běžných franských,
  třeba alamanských pohřebišť,
 • 00:07:12 a tím my si už na té mapě můžeme
  některé věci výrazně upřesnit.
 • 00:07:21 Mluví se o Sámově kmenovém svazu
  či o Sámově říši,
 • 00:07:24 ale my vůbec neznáme
  hierarchii tehdejší společnosti.
 • 00:07:27 To ta archeologie v tomto období
  neumí vůbec.
 • 00:07:30 Kolegyně sice mluvila o hrobech,
 • 00:07:33 ale my třeba v Čechách těch hrobů
  z tohoto období máme asi deset,
 • 00:07:37 deset hrobů, ne pohřebišť,
 • 00:07:40 největší pohřebiště jsou dva hroby,
  pokud se nepletu,
 • 00:07:43 v Libni na Libušáku, vedle sebe,
  to jsou ty pohřby v urnách.
 • 00:07:46 Ještě potom Vrbčany.
 • 00:07:49 Takže oni pohřbívali
  asi nějak jinak.
 • 00:07:52 Jiným způsobem, což v archeologii
  není nic zvláštního,
 • 00:07:55 vrchol keltské civilizace,
  stavba oppid, mincování a řemesla
 • 00:07:59 a všechno na konci
  starého letopočtu.
 • 00:08:01 Ale nejsou hroby.
 • 00:08:04 Zkrátka Keltové na konci
  své existence pohřbívali jinak,
 • 00:08:07 to znamená, že i Slované
  pohřbívali jinak,
 • 00:08:10 ale pokud nemáme hroby,
  neznáme hierarchii společnosti,
 • 00:08:12 my nevíme, kde jsou bohatí,
  kde jsou chudí.
 • 00:08:15 My máme takové domečky,
  jako je tamhle ten vzadu...
 • 00:08:18 A takovéhle všechny Slovany...
  Takové holubičí povahy.
 • 00:08:21 Ano, to máme,
  ale nic jiného nemáme.
 • 00:08:23 Mluví se o hradištích,
 • 00:08:26 ale v první čtvrtině 7. století
  my žádné hradiště nemáme.
 • 00:08:29 Dnes se řekne hradiště, vidíte
  valy deset metrů vysoké, krásné,
 • 00:08:32 ale to jsou hradiště
  z 9. století.
 • 00:08:35 -Čili to nebyla žádná sofistikovaná
  fortifikace. -Právě že ne.
 • 00:08:38 Taková fortifikace veliká
  potřebuje organizaci společnosti.
 • 00:08:41 Pak bychom si byli
  trošičku jistější,
 • 00:08:44 že asi musel existovat někdo,
  kdo sehnal lidi, poručil stavět,
 • 00:08:47 ale v 7. století my nic nemáme.
 • 00:08:50 Samozřejmě v tomhle má kolega
  pravdu,
 • 00:08:53 ale například se podařilo odkrýt,
  je to taková třešnička na dortu,
 • 00:08:56 na maďarské lokalitě
  pohřebiště z doby avarské,
 • 00:08:59 z časné doby avarské,
  což je doba, která nás zajímá,
 • 00:09:02 tam se podařilo odkrýt
  několik dvojhrobů...
 • 00:09:05 -(PLÁČ) Slovánek pláče.
  -Asi se mu to zde nelíbí.
 • 00:09:08 Zde byli pohřbeni mladí
  avarští muži, bojovníci,
 • 00:09:11 a v jednom hrobě mají uložen
  popel mladých žen,
 • 00:09:14 kolem devatenácti dvaceti let,
 • 00:09:16 a tyto ženy velmi pravděpodobně,
  protože jsou spálené,
 • 00:09:19 tak jsou Slovanky,
  takže to znamená,
 • 00:09:22 že snad se nám podařilo ukázat
  jeden takový jen příklad toho,
 • 00:09:26 že skutečně docházelo
  k nějakým sňatkům.
 • 00:09:28 A je tady na tom zajímavé to,
  že těm ženám byla ponechána,
 • 00:09:32 nebo že ony si nejspíš určily,
  že chtějí být pohřbeny žehem.
 • 00:09:37 V pozdější době,
  po krátkém takovém mezidobí,
 • 00:09:40 už tomu tak nebylo
  a už byly pohřbeny
 • 00:09:43 buď jako Avaři, nebo jako
  Slované, ale už jednotně,
 • 00:09:46 kdežto tady to je vlastně
  taková výjimka,
 • 00:09:49 která potvrzuje pravidlo,
  kde se něco podobného našlo.
 • 00:09:52 To znamená, že ženy asi měly
  nějaká práva u Avarů.
 • 00:09:54 Avaři měli mnohoženství,
 • 00:09:57 tak jako kupec Sámo
  měl 12 manželek,
 • 00:10:00 s kterými údajně zplodil
  22 synů a 15 dcer.
 • 00:10:07 Stavba takového srubu
  není lehká záležitost.
 • 00:10:10 Záleží na počtu pracovníků,
  kteří to budují.
 • 00:10:13 Když se tyto objekty budovaly
  v dobách vzniku skanzenu,
 • 00:10:17 tak se měřily časy, spotřeba
  dřeva, spotřeba proutí na stěny,
 • 00:10:21 to všechno bylo měřeno,
  počítáno.
 • 00:10:26 Ono to vypadá trošku legračně,
  ale bylo to nezbytné
 • 00:10:29 pro poznání námahy spojené
  s budováním takového objektu
 • 00:10:33 v období, kdy to skutečně
  sloužilo jako objekt pro živobytí.
 • 00:10:38 Hlína na zadělávání stěn,
  takzvaná mazanice,
 • 00:10:41 ta se nacházela
  v blízkém okolí,
 • 00:10:47 v tom měli výhodu
  naši předkové
 • 00:10:49 a těží se normálním způsobem.
 • 00:10:52 Vykope se, dá se do jámy,
  kde se namočí,
 • 00:10:54 promíchá se s plevami
  nebo trávou,
 • 00:10:57 poté se ušlape tak,
  aby vznikla vazká hmota,
 • 00:11:00 a ta se rukama nanáší na stěny,
 • 00:11:03 ať už to jsou stěny dřevěné,
  slámové, nebo stěny pletené,
 • 00:11:06 a nechá se uschnout.
 • 00:11:09 Slunce ji vysuší do té míry,
  že vzniká pevná omítka.
 • 00:11:12 Když to stavěla rodina
  s pomocí členů komunity,
 • 00:11:16 to znamená třeba vesnice
  nebo příbuzenstva,
 • 00:11:19 tak takovýto srub
  byli schopni postavit,
 • 00:11:22 oni byli schopni pracovat dobře
  se dřevem,
 • 00:11:25 byli schopni určitě postavit
  v průběhu léta,
 • 00:11:28 aby v zimě v něm mohli bydlet.
 • 00:11:30 Ty chalupy se vytápět daly.
 • 00:11:33 Když si všimneme toho,
  že nemá velké okenní otvory,
 • 00:11:36 prakticky nemá
  žádné okenní otvory,
 • 00:11:39 tak se tam teplota udržuje
  na slušné úrovni,
 • 00:11:43 dejme tomu mezi sedmnácti,
  osmnácti stupni.
 • 00:11:46 Když se topí hodně,
  tak samozřejmě trošku více.
 • 00:11:48 Mě by zajímala jedna věc.
  Totiž na to jste narazila vy,
 • 00:11:51 chudinka Slovanka
  pohřbená s Avarem.
 • 00:11:54 Fredegar píše:
  Ale synové Avarů,
 • 00:11:57 které tito zplodili se ženami
  a dcerami Slovanů,
 • 00:12:00 již nakonec takový útlak
  nesnesli,
 • 00:12:02 vypověděli Avarům poslušnost
  a začali se bouřit,
 • 00:12:05 Tam někde je počátek
  té říše v uvozovkách,
 • 00:12:08 takže oni nepovstali
  ti "čistí" Slované,
 • 00:12:11 kdybychom použili
  současné uvažování.
 • 00:12:14 Prosím vás, čistí Slované
  je strašný pojem,
 • 00:12:17 -Zaznívá rasisticky skoro.
  -Ano, přesně tak, ale člověk to...
 • 00:12:20 Tady ty údaje se vztahují
  spíš asi k tomu jádru té říše,
 • 00:12:23 třeba ne k Čechám.
 • 00:12:25 Kdybychom vzali Čechy,
  českou kotlinu,
 • 00:12:28 tady v první třetině 7. století
  žádní čistokrevní Slované nebyli.
 • 00:12:31 Avaři sem možná zavítali
  okrajově,
 • 00:12:34 Slované přicházejí do Čech
  někdy v druhé třetině 6. století.
 • 00:12:41 Takže není to ani 100 let poté,
  co první Slované přicházejí.
 • 00:12:44 Sem Slované nepřišli
  jako nějaký dav najednou.
 • 00:12:48 Ono přece jenom to bylo
  postupné.
 • 00:12:50 Já si myslím,
  že ještě v 7. století
 • 00:12:53 další proudy obyvatelstva
  přicházely, další odcházely.
 • 00:12:57 Nebylo to tak, že Germáni
  se sebrali v určitý rok a odešli,
 • 00:13:00 zkrátka tady ještě přežívali.
  Přežívalo tu domácí obyvatelstvo.
 • 00:13:03 Samozřejmě vždycky byla
  nějaká složka progresivnější.
 • 00:13:06 Ukázalo se, že v raném středověku
  jsou progresivnější Slované.
 • 00:13:09 Takže oni postupně
  to obyvatelstvo celé převrstvili,
 • 00:13:13 až všichni začali i jazyk, domy,
  keramiku používat jako Slované.
 • 00:13:17 A v podstatě pak se to nějakým
  způsobem asimilovalo,
 • 00:13:21 ale v první čtvrtině 7. století
  ještě rozhodně ne.
 • 00:13:24 Čili o nějaké etnické,
  proto jsem použil to slovo,
 • 00:13:27 o nějaké etnické vyhraněnosti
  v té době dá se mluvit?
 • 00:13:30 Celá Avarská říše byla
  takovým kotlem,
 • 00:13:33 kde se mísilo více etnik
  a kmenů.
 • 00:13:36 A dokonce bych řekla,
  že je příznačné,
 • 00:13:42 když jeden byzantský autor líčí,
  jak přišli ke svému jménu,
 • 00:13:45 protože oni při tom pochodu
  východní Evropou se zastavili
 • 00:13:49 a obávaly se jich určité kmeny
  a uvítaly je dary,
 • 00:13:52 což ve skutečnosti bylo
  ve formě tributů,
 • 00:13:55 aby právě s nimi nebojovali.
  A ty kmeny je nazvaly Avary.
 • 00:13:59 Oni se tak údajně nejmenovali,
 • 00:14:02 ale ten název okamžitě přijali,
  protože řekli,
 • 00:14:05 to nám ten exil dobře začíná,
  když nás vítají dary.
 • 00:14:08 A proto potom už se celou dobu
  historickou nazývali Avary.
 • 00:14:11 To se bralo jako spíše
  kronikářská historka,
 • 00:14:15 ale moderní bádání
  se k tomu vrací,
 • 00:14:18 protože je to klidně možné,
  že se to tak odehrálo
 • 00:14:21 a že ten název měli úplně jiný,
  když vycházeli z Asie,
 • 00:14:24 a úplně jiný, když přišli
  do karpatské kotliny.
 • 00:14:27 Čili proti Avarům se postavil
  franský kupec Sámo,
 • 00:14:30 o němž, jak jsem teď pochopil
  z vašeho vyprávění, mnoho nevíme.
 • 00:14:33 Jenom tu jedinou větu
  Fredegarovu:
 • 00:14:36 Homo nomen Samo, natione
  Francos, de pago Senonago,
 • 00:14:40 člověk jménem Sámo,
  původem Frank, z kraje senonského.
 • 00:14:47 Každé to slovo
  se dá překládat různě,
 • 00:14:50 hledají se různé významy,
  Sámo, co to je, je to...
 • 00:14:53 Tedy Samo je všude, ne Sámo,
  to je takové české.
 • 00:14:56 Na tom jménu se vyřádila
  spousta historiků a jazykovědců,
 • 00:14:59 jestli je to židovské jméno,
  Samuel,
 • 00:15:02 dokonce tam bylo, jestli to není
  titul slovanský, samovládce.
 • 00:15:07 -Samoslav také.
  -Samoslav.
 • 00:15:10 Také že to mohl být Slovan.
 • 00:15:13 Víme jedno, že Slované
  stejně jako jiná etnika
 • 00:15:17 používali u vůdčí vrstvy
  složená jména.
 • 00:15:21 To je třeba Rastislav moravský,
  to je Boleslav český a tak dále.
 • 00:15:24 V případě jednoho "emigranta"
  z Avarie
 • 00:15:28 to byl název v překladu
  Šest šípů.
 • 00:15:34 Čili Samoslav, to by byl
  na českém trůnu nějaký ješita.
 • 00:15:40 Nebyl na českém trůně.
  Ani na trůně, ani na českém.
 • 00:15:45 My víme, že byl zvolen,
 • 00:15:48 což je docela zajímavá informace,
  protože jak víme,
 • 00:15:52 pozdější panovníci byli
  většinou dědičného rázu,
 • 00:15:55 tady je to tedy evidentně jinak.
 • 00:16:01 Ale i panovníky pozdější musel
  potvrdit sněm nebo zvolit.
 • 00:16:05 Kdežto Sámo možná jako cizinec
  byl zvolen právě proto,
 • 00:16:08 že se domácí elity mohly svářit
 • 00:16:12 a nechtěly, aby někdo z nich
  byl povýšen.
 • 00:16:15 To je taková možnost, která
  se opakuje i ve středověku,
 • 00:16:19 takže to je jeden
  zajímavý aspekt.
 • 00:16:23 Bohužel tím nám to končí.
 • 00:16:26 Jediné, co je ještě zajímavé,
  je to, že tam je psáno,
 • 00:16:29 že byl prospěšný svým lidem,
 • 00:16:33 tam se používám latinské slovo
  utilitas,
 • 00:16:36 a je zajímavé,
  že v korutanském obřadu,
 • 00:16:40 kde je nastolen kníže,
  v nastolovacím obřadu,
 • 00:16:44 se vyskytuje otázka,
 • 00:16:47 na kterou budoucí vládce
  musí kladně odpovědět,
 • 00:16:51 aby se mohl stát tím vládcem,
 • 00:16:54 a tam je takový slib, jak bude
  prospěšný tomu svému lidu,
 • 00:16:57 a tam se používá to samé slovo
  utilitas.
 • 00:17:01 Ten obřad je v určitých rysech
  podobný
 • 00:17:04 nastolovacímu obřadu
  přemyslovskému později,
 • 00:17:07 který ovšem známe mnohem
  torzovitěji než ten korutanský.
 • 00:17:11 Čili je tady možnost,
  že Sámo mohl dostat dotaz,
 • 00:17:15 že tady byla jakási ritualizovaná
  forma toho nastolení.
 • 00:17:18 -Byl to kupec? Byl to Frank?
  -To taky nevíme.
 • 00:17:21 On byl původem Frank, ale
  natione Francos, to může být...
 • 00:17:24 Spíš politický název.
 • 00:17:27 Ano, franské království,
 • 00:17:30 to byl taky konglomerát různých
  kmenů, většinou germánských.
 • 00:17:33 Jestli to byl skutečně Frank
  nebo Galoříman...
 • 00:17:36 Říká se dokonce
  romanizovaný Kelt.
 • 00:17:42 Ano, to znamená obyvatel
  nejbohatší římské provincie Galie,
 • 00:17:45 kterou potom Frankové osobou
  Chlodvíka anektovali.
 • 00:17:48 A to "de pago Senonago",
  většinou z kraje Sens se říká,
 • 00:17:51 tak někde odtud mohl pocházet,
 • 00:17:55 ale všechno, co tady povídáme,
  to je taková...
 • 00:17:58 Staré pověsti české,
  vlastně Fredegarovy.
 • 00:18:01 Ano, takhle to Fredegar napsal,
  ale jestli to tak opravdu bylo...
 • 00:18:05 Doklady o tom nemáme.
 • 00:18:09 A ten kupec?
 • 00:18:11 K tomu bych řekla,
  že pro nás je asi důležitější,
 • 00:18:14 než se skutečně Sámo
  byl kupec,
 • 00:18:17 že tato zpráva mimo jiné
  dokládá
 • 00:18:20 zřejmě existenci dálkového obchodu
  i pro naše území.
 • 00:18:23 Ten obchod je
  v této době totiž
 • 00:18:26 i archeologicky
  dost špatně doložen,
 • 00:18:29 protože těch nálezů všeobecně
  je poměrně málo.
 • 00:18:32 Nám třeba, a to bych tady
  zdůraznila,
 • 00:18:35 že se nám podařilo odkrýt
  v 80. letech
 • 00:18:38 a potom v letech 2006 až 2009
  obrovské sídliště
 • 00:18:41 těch takzvaných časných Slovanů
  v Roztokách u Prahy,
 • 00:18:45 kde se objevilo nakupení
  přes 350 nebo 340 domů.
 • 00:18:50 To je na tu dobu
  opravdu zcela výjimečné.
 • 00:18:53 A přestože většina těch domů
  byla vyklizena,
 • 00:18:56 tak se nám podařilo aspoň
  v několika málo případech
 • 00:18:59 doložit nějaké komodity,
  které jsou tam dovezené,
 • 00:19:01 některé se tam dostaly
  obchodem.
 • 00:19:04 Jsou to třeba časně avarské
  korálky, tak třeba náhrdelník,
 • 00:19:07 který ženy nosily jak
  v Avarské říši, tak Slované.
 • 00:19:11 A někdy se uvažuje o tom,
  že je byzantského původu.
 • 00:19:16 A je to třeba jantar, který
  se musel dostat ze severu,
 • 00:19:20 i když třeba oklikami,
  to samozřejmě nevíme přesně.
 • 00:19:23 Dále tam máme třeba
  železná nákončí opasku,
 • 00:19:27 takže i Slované nosili zřejmě
  nějaké opasky
 • 00:19:30 zdobené železnými nákončími.
 • 00:19:33 Ty mají nejbližší analogii
  v Bavorsku.
 • 00:19:37 Čili něco malinko o tom víme,
  ale je to spíš ilustrační.
 • 00:19:40 Nemůžeme z toho sestavit
  trasu obchodních cest přesnou.
 • 00:19:44 Protože je tak strašně málo
  těch nálezů.
 • 00:19:47 Vezměte si,
  že časně slovanské vesnice,
 • 00:19:51 malé vesnice jako tady v Březně,
  velké areály, jako byly Roztoky,
 • 00:19:54 byly zkrátka v míru opuštěny.
 • 00:19:57 Když člověk v míru opouští
  svůj dům, tak si všechno vezme.
 • 00:20:00 -Střepy ne.
  -Co rozbije, to tam zůstane.
 • 00:20:03 To zůstane třeba zašlapáno
  v podlaze.
 • 00:20:06 Z toho krásného náhrdelníku
  se našly jen dva kousky,
 • 00:20:09 jinak tohle je rekonstrukce.
 • 00:20:12 Vezměte si, kdybyste vykopal
  z jakéhokoli pravěkého období
 • 00:20:15 350 domů, tak máte hangáry
  plné archeologického materiálu.
 • 00:20:18 Ale z Roztok toho tolik není.
 • 00:20:21 V tom je celá ta naše bída,
  určovat hierarchii Sáma,
 • 00:20:25 jak jsme o tom mluvili,
 • 00:20:29 protože my to zkrátka nemáme
  všechno kovové, všechno cenné.
 • 00:20:32 -Pochopitelně nic nenechali.
  -Třeba i hřebíky si odnesli?
 • 00:20:35 Hřebíky si odnesli,
  ale to nejen u nás.
 • 00:20:38 To máme i doklad z Kroniky
  Franků tourského biskupa Řehoře,
 • 00:20:41 právě co se týče
  franského království,
 • 00:20:44 tam skutečně spálili dům
  jakéhosi šlechtice
 • 00:20:47 a kronikář nezapomněl zdůraznit,
  že si odnesli velkou kořist
 • 00:20:50 v podobě hřebíků,
  které vytáhli z popela.
 • 00:21:07 O tom, jak bojovali Slované,
 • 00:21:12 máme zprávy spíše z Balkánu,
  ne z našeho území.
 • 00:21:15 Samozřejmě bylo to normální vojsko
  jako každé ostatní.
 • 00:21:18 Byly to spíše houfy, nebyly
  nijak zvlášť organizovány.
 • 00:21:21 Na našem území
  nepředpokládáme
 • 00:21:24 nějaké vyrovnané šiky
  s vojenským výcvikem,
 • 00:21:27 protože tady to obyvatelstvo
  bylo už víceméně usedlejší
 • 00:21:30 a převážně orientované
  na zemědělskou výrobu.
 • 00:21:33 Zbraně byly všeobecně evropské,
 • 00:21:37 dá se říct, že vycházely
  z pozdních římských tradic.
 • 00:21:40 Takovou nejčastěji používanou,
  zejména u Germánů,
 • 00:21:43 to byla sekera franciska,
  potom to byl dlouhý meč.
 • 00:21:48 K tomu ještě přistupoval
  scramasax,
 • 00:21:51 což byl, dá se říct,
  jezdecký meč,
 • 00:21:54 který byl kratší s výraznou
  krevní rýhou uprostřed
 • 00:21:58 a jednostranně broušeným ostřím.
 • 00:22:01 Pak to byly vrhací oštěpy,
  kopí, byly to štíty.
 • 00:22:05 Ta plejáda se od přelomu století
  nijak moc neměnila,
 • 00:22:09 jen zanikla římská
  taktika legií a podobně.
 • 00:22:15 Slované určitě používali
  také luky,
 • 00:22:19 protože to viděli u Avarů,
  tak se je snažili napodobit.
 • 00:22:22 Asi je neměli tak dokonale
  propracované jako Avaři
 • 00:22:25 nebo jako Hunové nebo Skytové,
  jako Sarmati,
 • 00:22:28 ale určitě používali
  něco na ten způsob.
 • 00:22:31 Představíme-li si ochranné odění
  bojovníků v 6. nebo 7. století,
 • 00:22:35 tak si nemůžeme představovat
  vrcholně středověkého rytíře
 • 00:22:39 nebo třeba kyrysníka
  z třicetileté války.
 • 00:22:43 V té době samozřejmě zručnost
  kovářů a pasířů
 • 00:22:50 nebyla na takové úrovni, aby
  dokázali dělat kovové zbroje,
 • 00:22:54 ale to, co bylo
  nejfrekventovanější,
 • 00:22:58 byly brigantiny kožené,
  poskládané z kožených destiček,
 • 00:23:06 zdobené různými předměty.
 • 00:23:12 To byl charakteristický oděv
  nejen pro Slovany,
 • 00:23:15 ale i pro Franky,
  kterým se chránili v boji.
 • 00:23:19 Chápání kupce v současnosti
  je takové,
 • 00:23:22 dokonce se to objevuje
  v knihách,
 • 00:23:25 že to nebyl bojovný muž,
  že to byl takový kupčí.
 • 00:23:28 Ale to tenkrát muselo být
  asi trošku jinak.
 • 00:23:33 To vypadalo úplně jinak.
  On musel mít ozbrojenou karavanu,
 • 00:23:36 protože naše končiny
  byly tenkrát brány,
 • 00:23:40 aspoň ve franském prostředí,
  jako velmi divoké a nebezpečné,
 • 00:23:42 jako Divoký východ,
  opravdu to tak nazveme.
 • 00:23:46 Jak to? Tohle měli být lidé
  holubičí povahy, jak se o nás říká.
 • 00:23:49 Právě že celá válka s Dagobertem
  byla způsobena tím,
 • 00:23:52 že někde na území Sámovy říše,
 • 00:23:55 potažmo tedy Čechy, Morava
  a tak dále,
 • 00:23:57 byli franští kupci přepadeni
  a zabiti.
 • 00:24:00 A oni žádali finanční náhradu
  za toto příkoří.
 • 00:24:03 -Sámo odmítl dát jim tu náhradu.
  -Lakomý kupec, ne?
 • 00:24:07 Ale celkem rozumně s nimi
  diskutoval o tom,
 • 00:24:09 že by se mohla zřídit
  řečeno moderními slovy
 • 00:24:12 jakási komise
  nebo jakýsi tribunál,
 • 00:24:15 který by v dalších podobných
  případech rozhodoval,
 • 00:24:18 že to nemůže rozhodnout
  jenom velvyslanec a jedna osoba.
 • 00:24:21 Samozřejmě to se nesetkalo
  s ohlasem Franské říše
 • 00:24:24 a vlastně to byla takový
  skrytá záminka, proč tu...
 • 00:24:27 Sicharius se jmenoval ten vyslanec,
  který sem přišel.
 • 00:24:30 Ano, Sicharius se jmenoval
  vyslanec.
 • 00:24:33 A tam je ještě zajímavá jedna věc
  v té souvislosti se Sichariem,
 • 00:24:36 Sámo, který věděl,
  že se schyluje k té válce,
 • 00:24:39 že ten střet je víceméně
  nevyhnutelný,
 • 00:24:42 tak hrál o čas a nechtěl Sicharia
  přijmout k audienci.
 • 00:24:45 A Sicharius po určité době
  už toho měl dost,
 • 00:24:48 tak se údajně převlékl
  do podoby Slovanů,
 • 00:24:50 to znamená změnil oděv a účes,
 • 00:24:53 a tak se v přestrojení
  dostal k Sámovi.
 • 00:24:57 Tam vznikl ten konflikt,
  který je zajímavý dvěma věcmi,
 • 00:25:00 jednak že Sámo se nedokázal
  celou tu dobu ovládat,
 • 00:25:03 to znamená v určité fázi mu
  "ruply" nervy a vykázal Sicharia,
 • 00:25:07 a druhá věc je, že mu Sicharius
  podle kronikáře
 • 00:25:11 nevhodným způsobem připomněl,
 • 00:25:14 že on byl měl být závislý
  na Franské říši,
 • 00:25:17 vlastně jí platit jakýsi tribut.
 • 00:25:20 To Sámo zcela nepopřel
  v tom fiktivním dialogu,
 • 00:25:23 který nám Fredegar
  zprostředkovává,
 • 00:25:26 ale řekl, že pokud je nazývá
  božími psy,
 • 00:25:29 tak oni se budou jako psi chovat
  a rozdrtí je svými zuby.
 • 00:25:34 To je úplně konec toho dialogu,
  kdy už je jasné, že k válce dojde.
 • 00:25:56 Co je charakteristické pro raný
  středověk, že se válčilo v létě,
 • 00:26:02 protože jednak k tomu bylo
  potřeba teplo, jednak sucho,
 • 00:26:05 aby se někde nepropadli
  do bahna a podobně,
 • 00:26:08 takže charakteristické přepady
 • 00:26:11 byly většinou koncem července
  a začátkem srpna,
 • 00:26:14 ostatně jak je to známo
  do novodobé historie.
 • 00:26:17 Franské vojsko bylo vyzbrojeno
  nepochybně lépe než slovanské,
 • 00:26:20 protože v podstatě to bylo území,
  které bylo plně christianizováno,
 • 00:26:24 existovala tam výrobní centra,
  která vyráběla ve velkém,
 • 00:26:28 i zdroje surovin byly mnohem lepší
  pro Franskou říši
 • 00:26:32 než pro Slovany
  na našem území.
 • 00:26:36 U Wogastisburgu jsou zajímavé
  dvě věci.
 • 00:26:40 Jednak tam Dagobert
  po několika dnech
 • 00:26:42 utrpěl těžkou porážku,
  prchl a nechal tam stany,
 • 00:26:46 na druhé straně je zajímavé,
  že to jméno existovalo,
 • 00:26:49 to znamená, že se mohlo jednat
  o nějakou osadu, asi kupeckou,
 • 00:26:52 nebo na nějaké zemské stezce,
  která sloužila obchodu,
 • 00:26:57 takže je třeba hledat ten vrch
  s opevněním někde poblíž,
 • 00:27:01 kde obchod čile probíhal.
 • 00:27:05 Sámovi se podařilo porazit
  Dagoberta,
 • 00:27:08 v podstatě oni ho úplně
  neporazili,
 • 00:27:11 protože sem směřovaly
  tři výpravy,
 • 00:27:13 jednak Langobardů,
  jednak Alamanů
 • 00:27:16 a jednak Euroasijců, to znamená
  Dagobert v čele svého vojska.
 • 00:27:20 zatímco Dagobert dospěl
  někam k Wogastisburgu,
 • 00:27:24 tak další dvě výpravy byly
  úspěšné a vyplenily značné území
 • 00:27:28 a odvezly si domů
  i značnou část kořisti.
 • 00:27:32 Tady zřejmě sehrálo roli to,
 • 00:27:34 že asi pod vedením Sáma
  bylo vybudováno rychle opevnění,
 • 00:27:39 jak to máme u Fredegara dokázáno
  o několik let později,
 • 00:27:42 kdy se takto bránil
  durynský vévoda
 • 00:27:45 proti Siegfriedovi,
  synovi Dagoberta.
 • 00:27:48 Jaké jsou důkazy pro to,
 • 00:27:51 že stateční Slované rozdrtili
  germánské agresory?
 • 00:27:54 Žádné, tak to píše Fredegar,
  to je všechno.
 • 00:27:57 Tam píše o těch dvou taženích,
  jedno tažení ze západu na východ
 • 00:28:00 bylo podle Fredegara
  organizováno ve více proudech,
 • 00:28:04 to bylo takové oblíbené...,
  on to nebyl trik,
 • 00:28:07 ono to bylo důležité, protože
  když ty proudy táhly odděleně,
 • 00:28:11 mohly toho víc vypálit,
  ale zároveň se víc uživit,
 • 00:28:14 protože lidí tenkrát v Čechách
  jako v osídlené krajině bylo málo.
 • 00:28:21 Kvalifikované odhady
  pro 11. století,
 • 00:28:24 což už je doba, kdy přece jenom
  toho víme víc,
 • 00:28:28 hovoří v Čechách
  asi o milionu lidí.
 • 00:28:31 A na začátku 7. století kolik,
  200 nebo 300 tisíc?
 • 00:28:35 -A tudy táhnout a uživit vojsko...
  -Jak mohlo být velké to vojsko?
 • 00:28:39 To nikdo neví. To bychom
  se nedovážili, to nemá cenu.
 • 00:28:42 V roce 805 víme
  mnohem podrobněji
 • 00:28:46 o tažení syna Karla Velikého
  do Čech,
 • 00:28:49 ale také nevíme, jestli to byly
  tisíce, stovky. Nevíme.
 • 00:28:53 K tomuhle bych řekla,
  že tam je důležitá jedna věc.
 • 00:28:56 Strategické rozhodnutí Sáma,
  jak vlastně tu obranu organizovat,
 • 00:29:00 bylo asi dost těžké a důležité.
 • 00:29:03 On vlastně nechal ty dva proudy,
  alamanský a langobardský,
 • 00:29:07 Langobardi, to bylo
  najaté žoldnéřské vojsko,
 • 00:29:10 ty nechal plenit volně
  na svém území,
 • 00:29:13 brát zajatce do otroctví
  a tak dále,
 • 00:29:16 a všechnu svou obranu, protože
  neměl zřejmě toho vojska dost,
 • 00:29:23 soustředil proti tomu jednomu
  austrasijskému proudu,
 • 00:29:26 o kterém se předpokládá,
  že přišel z Pomohaní,
 • 00:29:30 někam do Poohří možná,
  ale to je samozřejmě nejisté,
 • 00:29:33 tam se nechal tedy oblehnout.
 • 00:29:37 Ale obléhání tenkrát nebyla věc
  úplně jednoduchá
 • 00:29:40 a nebyla tak často úspěšná.
 • 00:29:43 Proto už to,
  že je museli obléhat,
 • 00:29:46 asi nahrávalo Sámovi
  k vítězství v tomto proudu.
 • 00:29:49 Pod vedením Sáma tedy
  ten slovanský kmenový svaz
 • 00:29:52 zbavil se avarské nadvlády,
 • 00:29:55 odrazil daleko silnější
  a organizovanější říši,
 • 00:29:58 čili logicky silnější
  a organizovanější vojsko franské,
 • 00:30:01 a to nemohly být
  holubičí povahy.
 • 00:30:04 Ne, žádný národ nemá
  takovouhle charakteristiku.
 • 00:30:08 -Tak proč jsme to vymysleli?
  -To je Herder.
 • 00:30:11 To je 19. století,
  našim obrozencům se to líbilo,
 • 00:30:17 to je přece pěkné, jak jsme
  od Germánů pořád utlačováni,
 • 00:30:20 jak nám ubližovali
  v 19. století,
 • 00:30:23 když 300 let jsme trpěli
  a já nevím co všechno,
 • 00:30:26 tak pochopitelně se do toho dá
  holubičí povaha,
 • 00:30:29 tak se do toho
  takhle pěkně položili.
 • 00:30:32 Já bych k tomuto řekla,
  že naopak my máme zprávu
 • 00:30:35 z druhé poloviny 6. století
  o těch taženích,
 • 00:30:38 která byla Avaři spolu se Slovany,
  někdy i Slovani samostatně,
 • 00:30:41 a Avaři se potom vymlouvali,
 • 00:30:44 protože měli mírovou smlouvu
  s byzantským císařem,
 • 00:30:47 tak to my ne, to byli Slovani,
 • 00:30:50 ale všichni věděli,
  že to byli jejich spojenci,
 • 00:30:53 tak tam naopak se líčí
  docela velké krutosti,
 • 00:30:56 narážení na kůl a tak dále,
  čili vůbec to není takhle,
 • 00:30:59 a i příchod Slovanů
  do našich oblastí,
 • 00:31:02 tedy Čech, Moravy a například
  jihozápadního Slovenska,
 • 00:31:05 to nebyl zřejmě
  úplně mírový průnik.
 • 00:31:07 Tam muselo být stále
  v pohotovosti vojsko,
 • 00:31:10 protože oni šli do území,
  které nebylo liduprázdné,
 • 00:31:13 byť bylo relativně vylidněné.
 • 00:31:16 V roce 626, tedy tři roky
  po objevení se Sáma mezi Slovany,
 • 00:31:19 došlo k obrovské bitvě, kdy byla
  obléhána přímo Konstantinopol,
 • 00:31:22 obrovská panika tam vznikla
  a obléhateli byli Avaři a Slované.
 • 00:31:26 V tomto případě to byli určitě
  jiní Slované než ti od nás.
 • 00:31:29 To byli Slované balkánští.
 • 00:31:32 Měli lodě, které nazývají
  monoxyly, takže mnozí si myslí,
 • 00:31:35 že to jsou ty jednoduché loďky
  z jednoho kmene,
 • 00:31:38 není to úplně jisté,
  protože slovo monoxyl
 • 00:31:41 v byzantské řečtině
  mělo více významů,
 • 00:31:44 nespecifikovalo to úplně tu loď,
 • 00:31:47 ale každopádně právě toto
  se jim stalo osudným,
 • 00:31:50 protože na moři se monoxyly
  nepohybovaly tak dobře
 • 00:31:53 jako obranné lodě byzantské,
 • 00:31:56 ale přesto ten kronikář říká,
 • 00:31:59 že Byzanc zachránila
  ne jejich bojová síla,
 • 00:32:02 ale bouře, která způsobila
  částečné zničení toho loďstva,
 • 00:32:06 byzantské lodě s hlubším ponorem
  to lépe přestály.
 • 00:32:11 Toto způsobilo politicky
  obrovskou věc,
 • 00:32:15 protože právě tato drtivá porážka
  změnila avarskou společnost.
 • 00:32:20 Od té doby, od roku 626,
 • 00:32:23 přestávají pořádat každoročně
  plenicí tažení,
 • 00:32:27 nebo aspoň ob dva roky,
 • 00:32:30 a začínají se proměňovat
  uvnitř té říše.
 • 00:32:33 A i když karpatská kotlina byla
  pro kočovníky malá tenkrát,
 • 00:32:37 a to vyvolávalo
  problémy ekonomické
 • 00:32:40 oproti těm stepím,
  odkud přišli,
 • 00:32:43 tak přesto se intenzivně
  začali zabývat
 • 00:32:46 opatřováním si obilovin
  a dalších potravin,
 • 00:32:50 ať už směnou nebo zase
  vymáháním daní od Slovanů,
 • 00:32:53 čili model soužití se měnil
  v této době právě.
 • 00:32:57 Sámo tedy vedl tuto uskupení,
 • 00:33:00 vzkvétalo pod jeho vedením,
 • 00:33:05 dokonce dělalo loupeživé výpravy
  do Durynska a Sas.
 • 00:33:12 Ale pak umřel, taky s tolika
  ženami nemohl vydržet...
 • 00:33:18 -A potom se to rozpadlo,
  nebo skončilo?-To my nevíme.
 • 00:33:22 Skončil pramen, je ticho
  a my nevím nic.
 • 00:33:26 My nemáme skutečně nic,
 • 00:33:29 jelikož nemáme doloženou elitu
  v této době žádnou.
 • 00:33:32 To bych netvrdila.
 • 00:33:35 No, máme elitu tím,
 • 00:33:37 že máme sem tam nějaký korálek
  nebo šperk,
 • 00:33:40 ale říkám znovu, nemáme hroby,
  které nám dokládají elitu.
 • 00:33:44 Hradiště ještě další dvě století
  jsou palisády na kopcích,
 • 00:33:47 případě nějaký zemní val,
 • 00:33:49 ale pořád to ještě nejsou
  ty sofistikované fortifikace,
 • 00:33:53 které by vyžadovaly
  nějakou organizaci.
 • 00:33:56 Samozřejmě, asi se nedá
  předpokládat,
 • 00:33:58 že Sámo umřel
  a všechno skončilo,
 • 00:34:01 vrátili jsme se zpátky
  do těch domečků, ale nevíme.
 • 00:34:04 My jsme tady neřešili polohu
  Sámovy říše.
 • 00:34:07 Já jsem naznačila,
  že máme dva opěrné body
 • 00:34:10 nebo tři vlastně
  ve skutečnosti.
 • 00:34:13 Jednak máme tu oblast,
 • 00:34:16 kterou trošku archeologicky
  můžeme vymezit,
 • 00:34:19 kde se nejvíce mísily
  v pohraničí toho kaganátu
 • 00:34:22 slovanské prvky
  s těmi avarskými.
 • 00:34:25 Samozřejmě takových oblastí
  je několik,
 • 00:34:27 ale nejdůležitější je pás,
 • 00:34:30 který vede v okolí Bratislavy
  kolem Dunaje,
 • 00:34:34 pak směrem k Vídni, kde byla
  důležitá avarská pohřebiště,
 • 00:34:37 čili tam to byl samotný
  příhraniční pás,
 • 00:34:40 a pak kousek na jih, kde hranice
  uhýbá k Balatonu trošku víc,
 • 00:34:44 a to je jedna strana
  toho vymezení.
 • 00:34:47 A ta druhá je právě dána
  těmi výpady do Bavorska.
 • 00:34:50 Musela sousedit s Durynskem.
 • 00:34:53 Víme také, že srbský vévoda
  Dervan
 • 00:34:56 se po vítězné bitvě
  u Wogastisburgu připojil
 • 00:34:59 a začal platit poplatky Sámovi,
 • 00:35:01 tribut pacis, což bylo
  nejspíš v dobytku,
 • 00:35:05 a zároveň že předtím
  odváděl daně Dagobertovi,
 • 00:35:07 čili tam došlo ke změně
 • 00:35:10 a Sámova říše se zvětšila
  tímto severozápadním směrem.
 • 00:35:13 Myslíte, že by se někdy
  mohl stát zázrak a objevíte,
 • 00:35:17 nebo vaši žáci, následovníci
  objeví nějaké důkazy,
 • 00:35:20 podle kterých si toto období,
 • 00:35:23 které se vlastně bere
  v českých dějinách nepřesně,
 • 00:35:27 ukazuje se jako taková
  doba temna,
 • 00:35:31 nevíme o tom vlastně nic,
 • 00:35:33 přestože se to vykládá
  jednoznačně,
 • 00:35:36 myslíte si, že se něco takového
  může stát?
 • 00:35:39 Písemný pramen,
  to si myslím, že nehrozí.
 • 00:35:42 Samozřejmě u archeologie
  je větší šance,
 • 00:35:45 že se něco nového najde,
 • 00:35:48 ale archeologie nikdy nevypovídá
  jednoznačně,
 • 00:35:51 jak by chtěli historici.
 • 00:35:57 To znamená, že samozřejmě
  se může zlepšit naše představa
 • 00:36:00 o tehdejších obchodních cestách,
  o komoditách,
 • 00:36:03 to jsme tady neprobírali,
  co se vlastně vozilo.
 • 00:36:06 Kromě toho, že určitě vozili
  zakázané zbraně,
 • 00:36:09 že mohli vozit otroky a tak dále,
 • 00:36:11 tak mohli vozit například
  z Avarie hedvábí.
 • 00:36:16 Víme, že Avaři si oblékali
  hedvábné kaftany
 • 00:36:19 a že zřejmě kontrolovali
  část hedvábné stezky.
 • 00:36:22 Víme potom, že máme
  jednotlivé nálezy hedvábí
 • 00:36:25 na západě Franské říše,
 • 00:36:28 ale kudy přesně tam mezičlánkem
  proniklo, to se samozřejmě neví.
 • 00:36:32 Můžeme doplňovat tu mozaiku.
 • 00:36:35 -Také nevěříte v nějaký doklad?
  -To nevím, co bychom měli najít.
 • 00:36:39 Poklad nějaký, který ukáže...
  Nebo Attilův hrob.
 • 00:36:43 Odkloněná Tisa,
 • 00:36:47 to jsou takové krásné
  archeologické pohádky,
 • 00:36:50 můžeme se těšit.
 • 00:36:53 Já bych řekla jeden případ
  hezkého objevu,
 • 00:36:56 který nám tu mozaiku,
  byť jenom vzdáleně, doplnil.
 • 00:36:59 Je to objev z konce 70. let,
  je to objev kaganského hrobu
 • 00:37:02 v Maďarsku mezi Dunajem a Tisou
  nedaleko městečka Kecskemét.
 • 00:37:06 Tam se našlo úplně náhodně,
 • 00:37:09 bohužel podle toho také vypadala
  první fáze záchrany toho hrobu,
 • 00:37:12 bohatý hrob, kde byl zřejmě,
  podle současných interpretací,
 • 00:37:17 pohřben Kagan, který byl
  protibojovníkem Sámovi
 • 00:37:21 od roku 631 později,
 • 00:37:24 protože byl pohřben
  v 70. až 80. letech 7. století.
 • 00:37:29 A ten Kagan přišel v boji
  o jedno oko,
 • 00:37:33 to mu dokázali krásně ošetřit,
  takže to přežil,
 • 00:37:36 a končil jako jednooký vůdce,
 • 00:37:39 byl klasicky východního typu
  jako pravý Avar.
 • 00:37:45 Měl obrovskou výbavu
  v tom hrobě,
 • 00:37:49 i když zase proti jiným nálezům
  ve stepní zóně to nebylo nic extra.
 • 00:37:53 Například měl byzantskou amforu
  se 40 litry vína dobrého.
 • 00:37:57 Měl zlatý pohár a další dřevěný
  džbánek zlatem okovaný,
 • 00:38:02 picí roh zlatý a tak dále.
 • 00:38:06 Měl tam samozřejmě kaftan,
  měl tam opasek,
 • 00:38:09 měl toulec asi se 60 šípy
  a měl zlaté náprstky na prstech.
 • 00:38:16 Obličej měl překryt závojem,
 • 00:38:19 na kterém byly ve zlatě
  udělaná ústa a oči,
 • 00:38:22 aby byly překryty tyto otvory,
 • 00:38:25 tedy nové krásné detaily
  o pohřebním ritu.
 • 00:38:29 Víme, že mu tam dali květinovou
  výzdobu, do toho hrobu,
 • 00:38:32 ovšem co nevíme a co by bylo
  nejdůležitější pro nás,
 • 00:38:35 je rok pohřbu.
 • 00:38:38 Pokud Sámo přišel ke Slovanům
  a dal se pohřbít jako oni,
 • 00:38:41 tak ho spálili
  a do hrobu nedostal nic.
 • 00:38:44 To byl závěr dnešního pořadu.
 • 00:38:47 Já vám moc děkuji, že jste přišli
  a povídali si o době,
 • 00:38:49 o které se tedy pravděpodobně
  nikdy víc už nedozvíme,
 • 00:38:53 ale přesto je zajímavá a může žít
  v našich snech, představách,
 • 00:38:57 jak jsme hnali Avary,
  jak jsme porazili Dagoberta.
 • 00:39:02 Mně se líbí,
  že jsme byli kdysi takoví,
 • 00:39:05 že jsme honili někoho po Evropě
  a poráželi,
 • 00:39:07 takže vám moc děkuji
 • 00:39:10 a vám divákům také děkuji,
  že jste se na nás dívali,
 • 00:39:13 a příště u Historie.cs
  na shledanou.
 • 00:39:46 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2012

Související