iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 10. 2008
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

56 hlasů
14273
zhlédnutí

Historie.cs

Legie a Československo po roce 1918

Příběh armády, která vznikla v době, kdy ještě neexistoval stát.

51 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:15 Vy Čech?
 • 00:00:18 Ano, já jsem Čech!
 • 00:00:22 -Miloši, prokristapána.
  -Co Rabas? Jaký Miloš?
 • 00:00:27 Ano, já jsem Miloš Rabas.
 • 00:00:34 Váš syn dezertér,
  už vím všechno!
 • 00:00:43 Žádný dezertér,
  dobrovolník České družiny!
 • 00:00:53 Má vlast jsou Čechy.
  Bojuju pro jejich svobodu.
 • 00:00:58 A jsou nás tisíce.
 • 00:01:01 Robert Sak, dobrý večer,
  Petr Hofman, dobrý večer,
 • 00:01:05 a Tomáš Jakl, dobrý večer.
 • 00:01:07 A československé legie.
 • 00:01:10 Pánové, jak je možné,
 • 00:01:13 že vznikla armáda státu,
  který neexistoval?
 • 00:01:16 Byla to především vůle
  Čechů a Slováků,
 • 00:01:21 aby existoval samostatný
  československý stát.
 • 00:01:24 Čili se rozhodli,
  že za něj půjdou bojovat.
 • 00:01:27 Že ho vlastními silami vytvoří.
 • 00:01:30 Ovšem ta motivace,
 • 00:01:33 legie vznikly ve Francii,
  v Itálii, Rusku,
 • 00:01:36 ta motivace byla pravděpodobně
  ve všech těch zemích jiná.
 • 00:01:40 Já když dovolíte,
  bych trochu přehodil to pořadí.
 • 00:01:45 Legie vznikly v Rusku nejdříve,
 • 00:01:48 potom ve Francii
  a potom v Itálii.
 • 00:01:55 A ta motivace
  byla skutečně různá.
 • 00:01:59 Možná že ta základní motivace,
  existenciální, byl prostě strach.
 • 00:02:07 Strach, který přináší válka,
  boj v zákopech,
 • 00:02:16 takže prvotní rozhodování,
 • 00:02:20 já válku opustím tím,
  že přeběhnu,
 • 00:02:25 možná bylo někde vespod
  tohoto rozhodování.
 • 00:02:33 A teprve potom nastupují
  takové ty ideologické,
 • 00:02:38 promiňte mi to slovo,
  ideologické důvody.
 • 00:02:43 To je možná dokonce i dříve
  než rozhodnutí pro vlastní stát,
 • 00:02:51 protože do toho
  museli Češi dospět.
 • 00:02:57 Ovšem vždyť řada legionářů
  nebyla jenom z přeběhlíků,
 • 00:03:01 z dezertérů
  z rakousko-uherské armády,
 • 00:03:04 ale i z lidí,
  kteří žili v těch státech.
 • 00:03:09 Hovoříme o legiích, ale ten termín
  se během války neužíval.
 • 00:03:13 Oni sami se označovali jako
  dobrovolci nebo dobrovolníci,
 • 00:03:16 případně vojáci
  revolučního vojska.
 • 00:03:19 Termín legie je až poválečný,
  ale to jenom na okraj.
 • 00:03:22 Když budeme hovořit
  o snaze přežít válku,
 • 00:03:27 přežít ji třeba formou
  přeběhnutí k protivníkovi
 • 00:03:31 nebo dostat se nějakým způsobem
  do zajetí,
 • 00:03:35 to platilo jenom tedy
  pro české a slovenské vojáky
 • 00:03:39 v rakousko-uherské armádě,
 • 00:03:42 ale tam, kde jsou úplné počátky
  dobrovolnických jednotek,
 • 00:03:45 ty jsou vlastně spojeny
  s našimi krajany,
 • 00:03:49 kteří žili v největším počtu
  v Rusku, kde jich bylo asi 70 000,
 • 00:03:53 a potom podstatně méně
  ve Francii, ve Velké Británii,
 • 00:03:57 například v Itálii, v Srbsku,
  to zůstává možná trochu ve stínu,
 • 00:04:02 ale také existovali
  srbští legionáři,
 • 00:04:05 a potom ve velkém množství
  v USA a v Kanadě.
 • 00:04:09 Už roku 1916 začala česká emigrace
  uvažovat o samostatném státu.
 • 00:04:13 Z českých a slovenských zajatců
 • 00:04:17 měla být vytvořena
  samostatná armáda.
 • 00:04:20 To nebylo těžké.
 • 00:04:23 Obtížné bylo dosáhnout jejího
  uznání u dohodových spojenců.
 • 00:04:26 To by předpokládalo uznání
  samostatného Československa
 • 00:04:29 a k tomu se spojenci
  zatím nechtěli zavázat.
 • 00:04:32 Vinice u francouzského
  města Cognac.
 • 00:04:35 Na těchto loukách
  na podzim 1917
 • 00:04:38 probíhal výcvik
  československých legií.
 • 00:04:41 Byl to důsledek dohody
  s francouzskou vládou.
 • 00:04:44 Československá národní armáda
  bude vytvořena
 • 00:04:47 dekretem prezidenta
  Francouzské republiky
 • 00:04:50 jako autonomní
  vojenská jednotka
 • 00:04:53 pod svrchovaným politickým řízením
  Národního výboru českých zemí.
 • 00:04:56 Vojáci budou skládat slib
  československému národu.
 • 00:04:59 Právě tady se rodila naděje
  na znovuobnovení
 • 00:05:02 české a slovenské samostatnosti.
 • 00:05:05 V Itálii vznikaly legie
  nejpozději,
 • 00:05:08 až v průběhu roku 1917,
  respektive 1918.
 • 00:05:15 A vlastně teprve
  v říjnu a v listopadu 1918
 • 00:05:20 se z legií v Itálii
  vytváří vojsko
 • 00:05:27 o síle malého armádního sboru.
 • 00:05:31 Ale do té doby to bylo v podstatě
  několik tisíc vojáků,
 • 00:05:37 kteří v průběhu roku 1917, 1918
  byli nasazeni na italské frontě.
 • 00:05:44 V Itálii smlouvu s italskou vládou
  vyjednal M. R. Štefánik.
 • 00:05:48 Budiž také řečeno, že v Itálii
  to bylo v zajateckých táborech
 • 00:05:54 nejtvrdší vůči zajatcům,
 • 00:05:58 kde byl kladen největší tlak
  na české a slovenské zajatce,
 • 00:06:02 aby víceméně povinně vstoupili
  do legií v Itálii.
 • 00:06:07 Tam byl ze strany
  legií už existujících
 • 00:06:12 a ze strany samosprávy zajatecké
 • 00:06:16 tlak na československé zajatce
  opravdu enormní
 • 00:06:20 a v mnoha případech
  byli nuceni násilím.
 • 00:06:23 Druhá věc také je,
  že v Itálii legionáři
 • 00:06:27 byli italským vojenským velením
  často zneužíváni,
 • 00:06:34 byli používáni jako kanonenfutr.
 • 00:06:37 Tím, že byli utvářeni
  na poslední chvíli nebo kvapně,
 • 00:06:41 neměli ještě kvalitní
  vojenský výcvik,
 • 00:06:44 a byli nasazováni do ohrožených
  úseků fronty v první vlně.
 • 00:06:49 Bylo to zejména během poslední
  rakousko-uherské ofenzívy
 • 00:06:54 na Piavě v létě 1918.
 • 00:06:58 Tam legionáři tvořili kanonenfutr
  pro italské vojáky.
 • 00:07:06 Italské velení se nerozpakovalo
 • 00:07:09 pro údajnou zbabělost
  některé legionáře popravit.
 • 00:07:13 Takže to byla
  ne příliš veselá kapitola
 • 00:07:17 legionářského hnutí v Itálii.
 • 00:07:21 Na druhou stranu v Itálii
  bylo nejvíce legionářů zajato
 • 00:07:25 rakousko-uherskou stranou
 • 00:07:27 a také zajatí legionáři
  byli bohužel popraveni.
 • 00:07:31 Legie vznikaly ve Francii,
 • 00:07:34 už naprosto demokratické
  republice, v Itálii taky,
 • 00:07:38 ovšem v Rusku ta motivace
 • 00:07:41 nebyla podle mého soudu
  stejná jako ve Francii.
 • 00:07:44 Nefungovalo tam nějaké
  slavjanofilství, vztah k Rusku?
 • 00:07:51 Určitě jednotlivé státy
  také měly své úmysly s krajany,
 • 00:07:56 kteří žili na jejich území
  s těmi zajatci.
 • 00:08:03 Je zajímavé, že už v 60. letech
  19. století,
 • 00:08:06 kdy Rusko válčilo s Tureckem,
 • 00:08:09 už probíhaly sondáže
  ze strany ruské armády
 • 00:08:12 mezi českými osídlenci
  na Volyni o tom,
 • 00:08:16 zda by nebyli ochotni bojovat
  na straně Ruska,
 • 00:08:19 ale veškeré záměry jednotlivých
  států byly podmíněny tím,
 • 00:08:22 jak se k tomu postaví krajanská
  kolonie a později ti zajatci.
 • 00:08:33 Rusofilství hrálo prvořadou roli
  jednak u krajanů,
 • 00:08:37 z nichž vzniklo jádro budoucích
  československých legií v Rusku,
 • 00:08:43 to byla známá Česká družina.
 • 00:08:49 To jsou první legie,
  jednotky československé,
 • 00:08:55 které se vytvářejí
  hned v roce 1914,
 • 00:09:02 a tato Česká družina
  byla součástí ruské armády.
 • 00:09:12 Myslím, že třeba otázka
  samostatné československé...,
 • 00:09:16 o republice ani nemluvě,
 • 00:09:19 samostatného československého
  státu nehrála roli.
 • 00:09:23 Oni si spíš představovali,
  že po vítězné válce,
 • 00:09:28 po válce,
  ve které zvítězí Rusové,
 • 00:09:33 že české země budou začleněny,
 • 00:09:37 byl to ten projekt
  všeslovanské říše
 • 00:09:41 nebo jakési všeslovanské
  federace.
 • 00:09:45 Ti krajané povětšinou nevstupovali
 • 00:09:48 do prvotních vojenských jednotek
 • 00:09:52 proto, aby umírali a pokládali
  život za samostatný stát,
 • 00:09:58 ale aby umírali za Rusko.
 • 00:10:04 -Aby padli za Rusko a za cara.
  -Tak.
 • 00:10:07 A zároveň aby bojovali
  proti Rakousko-Uhersku,
 • 00:10:09 což byla zase ta jejich motivace.
 • 00:10:14 Potvrzením toho je,
 • 00:10:16 že nikoli ty největší
  československé vojenské jednotky,
 • 00:10:21 což představovaly
  právě ruské legie,
 • 00:10:26 byly prvními autonomními
  jednotkami.
 • 00:10:30 První byly francouzské legie.
 • 00:10:34 Ty bojovaly jako
  československý korpus.
 • 00:10:38 Masaryk právě,
  nebo přesněji řečeno Beneš,
 • 00:10:42 vymohl na francouzské vládě,
  a podobné to bylo i v Itálii,
 • 00:10:48 autonomní postavení
  vojenských jednotek
 • 00:10:52 v rámci francouzské armády,
 • 00:10:55 ale politicky,
  to se v dohodách výslovně praví,
 • 00:10:59 politicky byly jednotky podřízeny
  Československé národní radě.
 • 00:11:07 Zatímco v Rusku ne.
 • 00:11:11 V Rusku se to stalo
  až po vítězství bolševiků.
 • 00:11:16 Do té doby byly součástí
  armády ruské.
 • 00:11:19 Tak co, bratře Kalino,
  jaká je nálada?
 • 00:11:24 -Nálada za tohoto ústupu?
  -Kdo by měl vůbec nějakou náladu?
 • 00:11:27 Dnem i nocí samé pochody,
  hlad, strava špatná.
 • 00:11:31 Někdy nedostaneš
  za celý den nic teplého do huby.
 • 00:11:34 Kouřit není co,
  už není ani ta bídná machorka.
 • 00:11:36 Střílet taky není čím.
 • 00:11:39 Vypadá to, jakoby nás
  páni v Petrohradě prodali.
 • 00:11:42 Takhle by ze slavné České družiny
  sotva co zůstalo.
 • 00:11:44 A měli jsme domů
  jen skok, k našim.
 • 00:11:47 To jsou řeči. Já věřím,
  že domů šťastně dojdeme.
 • 00:11:50 A kdyby nikdo z nás,
  tak přijdou další ze zajatců.
 • 00:11:53 Pravda, my Češi a Slováci
  bychom to nevyhráli.
 • 00:11:56 Byla nás starodružiníků
  jen hrstka.
 • 00:11:59 Měli jsme jít jen jako předvoj
  ruské armády.
 • 00:12:03 Masaryk se do toho celého procesu
  zapojuje v době,
 • 00:12:09 kdy se mu podaří
  v průběhu let 1915, ale spíš 1916,
 • 00:12:14 ovládnout postupně
  zahraniční odboj politicky.
 • 00:12:18 Víme, že na jaře 1917
  odjíždí do Ruska
 • 00:12:23 a tam se mu definitivně
  krajanské hnutí podřídí.
 • 00:12:28 Potom již organizování legií je
  politicky podřízeno Masarykovi,
 • 00:12:33 i když samozřejmě
  hnutí v Rusku tím,
 • 00:12:37 že bylo vzdáleno pařížskému
  centru zahraničního odboje,
 • 00:12:41 kde seděl Beneš,
  tak mělo jistou autonomii.
 • 00:12:44 Bratři?
  Nepovolte!
 • 00:12:53 Pomstěte všechnu
  naši hanbu a slabost.
 • 00:13:00 Mnozí z nás málo milovali
  svou vlast, svůj národ.
 • 00:13:09 Do boje znovu! Všichni.
 • 00:13:16 Za svobodu!
 • 00:13:19 Za naši zem, kupředu...
 • 00:13:28 Zborov... Nezapomínejte.
 • 00:13:36 Ruští legionáři
  jako nejsilnější součást
 • 00:13:39 naší dobrovolnické
  zahraniční armády
 • 00:13:43 měli rusofilské sklony,
  byli vyhraněně protigermánští.
 • 00:13:48 Jak oni reagovali na to,
 • 00:13:52 že Rusové poté, co tam vyhrála
  říjnová revoluce,
 • 00:13:57 uzavřeli brestlitevský mír s Němci
 • 00:14:01 a v podstatě zradili
  tu slovanskou myšlenku?
 • 00:14:07 Rok 1917 zastihl naše vojáky
  roztroušené
 • 00:14:10 po jednotlivých
  ruských divizích,
 • 00:14:12 kde prováděli
  průzkumnou činnost,
 • 00:14:15 a oni měli velice přesnou
  představu o tom,
 • 00:14:19 jak klesá bojeschopnost
  ruské armády,
 • 00:14:22 jakým způsobem je ovlivňována
  dejme tomu bolševickou agitací.
 • 00:14:26 Velice dobře znali ruské prostředí,
  viděli, co se tam odehrává,
 • 00:14:29 a vyhlášení neutrality a vyhlášení
  československé armády v Rusku
 • 00:14:34 za součást československé armády
  ve Francii
 • 00:14:38 brali jako odpoutání se
  od ruských problémů,
 • 00:14:42 od toho ruského rozvratu doslova,
 • 00:14:45 jak oni často používají
  ve svých denících nebo v literatuře,
 • 00:14:50 a pro ně to byla jakoby cesta ven
  z toho ruského zmatku,
 • 00:14:55 byť tedy opět na frontu,
  ale odpoutání se od Ruska,
 • 00:15:00 které v tu dobu se dostávalo
  do vleku Německa.
 • 00:15:05 Ale nepodlehli naši legionáři
  trošku té bolševické propagandě?
 • 00:15:09 Já myslím, že v zásadě ne.
 • 00:15:14 -Pokud máte na mysli...
  -Já se jenom ptám.
 • 00:15:20 ...Jaroslava Haška nebo
  československé rudoarmejce,
 • 00:15:27 tak to byla celkem mizivá
  nebo zanedbatelná menšina.
 • 00:15:40 Tady padla otázka,
 • 00:15:44 zda nezradili českoslovenští
  legionáři své rusofilství.
 • 00:15:51 Nikoli. Naopak,
  oni vytýkali bolševikům,
 • 00:15:54 že oni jsou zrádci
  slovanské myšlenky tím,
 • 00:15:59 že se spojili s Němci.
 • 00:16:09 -Bojujeme za svobodu dělníků.
  -Za svou svobodu bojujeme!
 • 00:16:14 A rozdrtíme každého,
  kdo je nám v cestě!
 • 00:16:18 Rozprášíme všechny
  ty atamanské bandy,
 • 00:16:22 které chtějí pořád jenom
  vládu bohatých nad chudákem.
 • 00:16:26 -A co Čechoslováci?
  -Ty rozdrtíme taky!
 • 00:16:31 Jich je hrstka a nás celá Sibiř!
 • 00:16:36 Tak co, půjdete?
 • 00:16:43 Situace v samotném Rusku
  se od roku 1914,
 • 00:16:46 kdy to byla samoděržavná
  monarchie, vládl tam car,
 • 00:16:53 tak se v únoru 1917
  ruského kalendáře změnila,
 • 00:16:57 a v Rusku proběhla revoluce,
  demokratická revoluce,
 • 00:17:00 která svrhla cara
  a zavedla prozatímní vládu
 • 00:17:05 a začala připravovat
  svobodné volby.
 • 00:17:07 Masarykovou snahou o neutralitu
  v ruských vnitropolitických bojích
 • 00:17:11 bylo i to, aby se legie nestaly
  nástrojem některé bojující strany,
 • 00:17:16 protože mu bylo jasné, že jak
  monarchisté se pokusí uchvátit moc
 • 00:17:20 nebo zvrátit vývoj Ruska
  k demokracii,
 • 00:17:24 tak i proněmečtí bolševici
  se budou snažit zvrátit ten vývoj,
 • 00:17:29 a jeho cílem bylo zachovat
  co nejvíc československých vojáků
 • 00:17:34 pro boj o svébytnost,
  státní samostatnost.
 • 00:17:45 Traduje se, že legionáři mohli
  porazit bolševickou revoluci.
 • 00:17:50 Jak je to? Je to mýtus?
 • 00:17:53 Myslím si, že v těch obrovských
  prostorách Ruska legionáři vykonali
 • 00:18:00 z vojenského a strategického
  hlediska důležitou práci,
 • 00:18:07 ovládli celou transsibiřskou
  magistrálu,
 • 00:18:12 ale na druhé straně těch několik
  desítek tisíc ruských legionářů,
 • 00:18:17 to v podstatě byla kapka v moři,
 • 00:18:21 a z vojenského hlediska
  bylo víc než problematické
 • 00:18:26 nějakým způsobem porazit
  bolševickou revoluci,
 • 00:18:30 tím spíše, že oni nenacházeli
  dostatek podpory
 • 00:18:34 mezi demokratickým křídlem
  ruské opozice,
 • 00:18:38 kde působily různé frakce,
  které se vzájemně potíraly,
 • 00:18:42 vzájemně proti sobě bojovaly,
 • 00:18:46 a nebyla ani podpora
  ze strany velmocí.
 • 00:18:49 Víme, že se vylodilo několik tisíc
  britských vojáků, expediční sbor,
 • 00:18:53 několik tisíc japonských vojáků,
  ale tyto expediční sbory
 • 00:18:56 nebyly efektivní silou,
  která by mohla pomoci,
 • 00:19:00 zejména pomoci v srdci Ruska,
  to znamená v evropské části Ruska.
 • 00:19:04 Proč se mícháte do našich věcí?
 • 00:19:07 Proč chráníte Kolčaka, Semjonova
  a všechny ty atamany
 • 00:19:10 a dovolujete,
  aby z ruského lidu tahali řemeny?
 • 00:19:14 -Copak my je chráníme?
  -Ano!
 • 00:19:17 Všude jsou vaše vlaky
  a vaše stráže.
 • 00:19:20 Všechna nádraží jsou vás plná.
  Všechna sibiřská města.
 • 00:19:24 My zde po celé té vaší magistrále
  jen čekáme,
 • 00:19:27 až budeme moct jet
  do Vladivostoku a domů.
 • 00:19:31 A vy nám zatím jednou
  přepadnete nádraží,
 • 00:19:34 jindy rozeberete koleje,
  potřetí zničíte nějaký most.
 • 00:19:37 A my na tom nádraží bydlíme
 • 00:19:40 a po tom mostě a po těch kolejích
  máme jednou odjet.
 • 00:19:44 My si přece musíme chránit
  své životy a svou cestu domů.
 • 00:19:49 Dráhu bychom chránili my.
  Je to naše dráha!
 • 00:19:53 Čili konflikt mezi bolševiky
  a legionáři nevznikl proto,
 • 00:19:56 že by legionáři nesouhlasili
  s idejemi revoluce,
 • 00:19:59 ale spíš to byly násilné události
  na nádražích.
 • 00:20:04 Ten konflikt byl vyprovokován
  sovětskou stranou.
 • 00:20:13 Také tam byl rozměr národnostní,
 • 00:20:17 poněvadž čeljabinský incident
  v květnu 1918 vznikl tak,
 • 00:20:22 že někdo z projíždějícího vlaku
  vyhodil kus železa
 • 00:20:28 na stojící legionáře na nádraží,
  a byl to pravděpodobně vlak,
 • 00:20:33 kde byli repatriovaní zajatci
  maďarští, respektive němečtí,
 • 00:20:37 ale myslím, že maďarští.
 • 00:20:39 Legionáře iritovalo to,
  že centrální mocnosti,
 • 00:20:44 to znamená Rakousko-Uhersko
  a Německo,
 • 00:20:48 uzavřely se sovětskou vládou mír,
  brestlitevský mír,
 • 00:20:52 a na základě tohoto míru
  že se všichni zajatci
 • 00:20:57 německého, maďarského,
  rumunského původu
 • 00:21:01 z rakousko-uherské a německé
  armády se v pohodě vracejí domů,
 • 00:21:05 čili zde jely opačným směrem vlaky,
  než jely vlaky s legionáři,
 • 00:21:09 a tady z toho trošku pramenil
  ten konflikt.
 • 00:21:17 Za mnou!
 • 00:22:02 Legie se dostávají na titulní
  stránky západního tisku.
 • 00:22:08 Velké očekávání od nich mají
 • 00:22:11 postupně se rodící protibolševické
  síly, které ovšem byly roztříštěné.
 • 00:22:16 A stejně tak očekávání
  mají legionáři
 • 00:22:20 od protibolševických sil,
  které v Rusku vznikají,
 • 00:22:24 že pomohou obnovit ruskou sílu,
 • 00:22:28 a protože probíhala první světová
  válka, to byl základní moment,
 • 00:22:32 pomohou také obnovit
  východní frontu.
 • 00:22:35 Ta očekávání vytvořila
  takový určitý obraz,
 • 00:22:39 že Čechoslováci, jak se stali pány
  Sibiře a transsibiřské magistrály,
 • 00:22:44 tak se mohou stát pány Ruska.
 • 00:22:48 Za koho by vlastně bojovali?
 • 00:22:51 -Republika byla.
  -Samozřejmě byla republika.
 • 00:22:59 A v Omsku už nevládli demokrati,
  ale vládl tam autokrat,
 • 00:23:06 vládla tam ultrapravicová
  vojenská diktatura.
 • 00:23:14 Myslím, že to tak můžu nazvat,
 • 00:23:17 admirála Alexandra Kolčaka,
 • 00:23:22 který vlastně zlikvidoval
  dílo československých legií.
 • 00:23:30 O tomhle se zase málo ví,
 • 00:23:34 ale třeba proč byla bolševická
  revoluce 7. listopadu?
 • 00:23:38 To souvisí s termínem voleb
 • 00:23:41 do Všeruského
  ústavodárného shromáždění.
 • 00:23:45 Bolševici se báli, že to prohrají.
  Mimochodem oni to taky prohráli.
 • 00:23:49 Volby se ještě stihly uskutečnit.
 • 00:23:52 Pod vlivem činnosti
  československých legií
 • 00:23:56 se nejdříve v Samaře a potom v Ufě
  vytvořila nová demokratická vláda.
 • 00:24:01 A co udělala tato vláda
  jako první čin?
 • 00:24:05 Vláda těchto ruských demokratů
  zrušila brestlitevský mír
 • 00:24:12 a vyhlásila znovu válku
  ústředním mocnostem.
 • 00:24:19 Čili je jasné,
  na čí straně legie stály.
 • 00:24:24 Hlavním činitelem v tom pokusu,
 • 00:24:29 možná trochu iluzorním,
 • 00:24:34 nicméně pokusu
  o obnovu ruské demokracie
 • 00:24:39 byl Bohdan Pavlů, politický šéf
  československých legií.
 • 00:24:43 A kdo porazil
  tuhle demokratickou vládu?
 • 00:24:47 Ne bolševici, ale povstání,
 • 00:24:50 vojenský puč Alexandra Kolčaka
  18. listopadu 1918.
 • 00:24:56 Je to převrat po rusky:
  vraždí se demokraté i socialisté
 • 00:25:00 a zase vládne šavle,
  zase panuje východní surovost,
 • 00:25:04 typická pro carskou vládu
  i pro bolševiky.
 • 00:25:07 Kolčak je jejich důstojným
  pokračovatelem.
 • 00:25:09 V legionářích to budí hněv.
 • 00:25:12 Po vyhlášení samostatného státu
 • 00:25:14 má jejich pobyt tady
  už jediný smysl: hájit demokracii.
 • 00:25:18 A teď mají hájit Kolčaka.
 • 00:25:23 Jeli jsme přes Linec
  na Dvořiště,
 • 00:25:27 přejeli jsme hranice,
  vlak zastavil
 • 00:25:30 a všichni bratři skoro vystoupili,
  líbali zem a tak dále.
 • 00:25:36 Masaryka jsem tam viděl,
 • 00:25:39 jak se tam procházel
  se svou dcerou Olgou,
 • 00:25:43 a druhý den jsme jeli do Prahy.
 • 00:25:46 My jsme se tam trošku ohákli,
  umyli a tak,
 • 00:25:50 a šli jsme hned, ještě nebyla
  úplně tma, šli jsme na Václavák.
 • 00:25:56 Docela jiné starosti
  měli legionáři v Rusku.
 • 00:25:59 Prožívali právě svou první
  sibiřskou zimu s mrazy 40 stupňů.
 • 00:26:05 Ani tehdy boje neutuchaly.
 • 00:26:08 A od bolševiků se slitování
  čekat nedalo.
 • 00:26:12 Zpráva velení legií o tom říká:
 • 00:26:15 Obklíčené části se musejí probíjet
  a zanechávat raněné na pozicích,
 • 00:26:19 kde je očekává od bolševiků smrt
  ve strašných mukách.
 • 00:26:23 Raněným nezbývá, než položit si
  zapálený ruční granát pod hlavu.
 • 00:26:27 V takových situacích
  chodí náš voják do boje
 • 00:26:30 a poslední bombu
  si schovává pro sebe.
 • 00:26:33 Naši vojáci chodí ze služby
  na zástavy
 • 00:26:36 a ze zástav do boje bez směny.
  Lidé nespí.
 • 00:26:40 Šíří se nemoci, řady řídnou
  úbytkem raněných a mrtvých.
 • 00:26:43 Našemu vojáku se zdá,
  že je opuštěn, osamocen.
 • 00:26:47 Okolí místo aby ho podporovalo,
  zákeřně ho napadá.
 • 00:26:54 Koncem roku 1918 přijel na Sibiř
  generál Štefánik s instrukcí,
 • 00:26:59 že je třeba zesílit boj s bolševiky
  a docílit jejich svržení.
 • 00:27:03 Až na místě poznal
  pravý stav věcí.
 • 00:27:06 Prostředí, v němž legie
  žijí a bojují,
 • 00:27:09 nazval jedním slovem: peklo.
 • 00:27:12 Legionáři vytrvali
  ještě víc než rok.
 • 00:27:14 Domovem většiny z nich už dlouhá
  léta byly nádraží, koleje, vlaky.
 • 00:27:19 Ale vydrželi to,
  museli to vydržet.
 • 00:27:22 Byli mezi nimi mladí chlapci,
  otcové rodin, mnohdy i dědové.
 • 00:27:25 Snad jim pomáhala vzpomínka
  na jejich blízké tam daleko doma.
 • 00:27:29 Vždyť také pro ně to dělali,
  pro milou, pro děti, pro vnuky.
 • 00:27:40 Na stanicích
  vysedávali s běženci.
 • 00:27:43 Legionáři srovnávali svůj život
  se životy běženců
 • 00:27:47 a věděli, že ten jejich přes
  všechna strádání je nadějnější.
 • 00:27:50 Legionáři měli cíl,
  jistotu, domov.
 • 00:27:56 Domů se legionáři přepravovali
  po třech trasách.
 • 00:28:00 Nejčastější byla trasa jižní.
 • 00:28:03 Indickým oceánem a Rudým mořem
  přes Suez do Terstu.
 • 00:28:07 Další trasy byly východní,
  zvané kolem světa.
 • 00:28:11 Buď přes Tichý oceán
  k severoamerickým přístavům,
 • 00:28:14 pak vlakem přes kontinent
 • 00:28:16 a zase lodí přes Atlantský oceán
  do Evropy.
 • 00:28:20 Nebo Tichým oceánem přes Havaj,
  pak Panamským průplavem
 • 00:28:25 a pokračovalo se Atlantikem
  do Středozemního moře do Terstu.
 • 00:28:28 Touto trasou však plulo
  jen málo transportů.
 • 00:28:51 Velká většina legionářů
  přistála v Terstu.
 • 00:28:54 Byli konečně zase v Evropě
  a tady si už připadali jako doma.
 • 00:28:58 Navíc Terst
  před první světovou válkou
 • 00:29:02 patřil stejně jako české země
  k Rakousku-Uhersku
 • 00:29:05 a mnozí ho dobře znali.
 • 00:29:09 A tady už rychle do vlaku
 • 00:29:12 a za den za dva už byli
  skutečně doma.
 • 00:29:15 Byli jsme uvítáni dost dobře,
 • 00:29:18 ale každý pospíchal potom už,
  aby se dostal co nejdřív domů.
 • 00:29:27 A tady defilují muži
  1. pluku Mistra Jana Husa,
 • 00:29:31 o nichž britský
  ministerský předseda
 • 00:29:34 napsal profesoru Masarykovi:
  Všichni jsme naplněni obdivem
 • 00:29:38 k odvaze, vytrvalosti a sebevládě
  vašich krajanů, kteří ukazují,
 • 00:29:42 jak muži mající ducha svobody
  ve svých srdcích
 • 00:29:46 mohou triumfovat nad časem,
 • 00:29:49 vzdáleností
  a nedostatkem materiálu.
 • 00:29:52 Váš národ prokázal neocenitelnou
  službu Rusku a spojencům
 • 00:29:55 v jejich boji za osvobození světa
  od despotismu.
 • 00:29:59 Nikdy toho nezapomeneme.
 • 00:30:08 Můžete mi vysvětlit,
  proč poté, co se vraceli,
 • 00:30:12 oni se vraceli na etapy,
  ruské jednotky až poslední,
 • 00:30:15 nejdřív byly francouzské,
  pak italské,
 • 00:30:18 nezapomeňme říct,
  že ti kluci bojovali s vědomím,
 • 00:30:23 že když se dostanou do zajetí,
  budou popraveni jako vlastizrádci,
 • 00:30:28 a opravdu v Rusku
  si prožili tu anabázi,
 • 00:30:32 zasloužili se o stát, nicméně
  brzy se dostali s tím státem,
 • 00:30:38 do jistých, neřeknu rozporů,
  ale dá se říct třenic. Čím to bylo?
 • 00:30:45 To je myslím
  poměrně silný termín.
 • 00:30:51 Já si myslím,
  že tomu až tak nebylo,
 • 00:30:53 protože samozřejmě legionáři
  když se vraceli domů,
 • 00:30:57 jednak stát věděl,
  že se o ně musí postarat,
 • 00:31:00 takže už Národní shromáždění
  na jaře 1919 přijalo zákony
 • 00:31:05 upravující pozdější přijímání
  legionářů do státních služeb,
 • 00:31:11 a Kancelář legií
  při ministerstvu obrany
 • 00:31:15 se starala o zapojení legionářů,
  kteří se vrátili,
 • 00:31:20 do civilního života.
 • 00:31:24 Zejména dva legionářské zákony
  pamatovaly na legionáře tím,
 • 00:31:31 že jim rezervovaly určitý počet
 • 00:31:34 subalterních míst
  ve státní správě.
 • 00:31:36 To byli různí úředničtí sluhové,
  koncipienti a tak dále, učitelé,
 • 00:31:42 a zejména pamatovala na legionáře
  legislativa tím,
 • 00:31:47 že jim pro vstup do státní správy
  započítávala službu v legiích,
 • 00:31:54 třikrát do služebních let,
  jako ostatním občanům,
 • 00:32:01 čili tady je nepochybná výhoda,
 • 00:32:04 dále například promíjela
  potřebné předpoklady vzdělání,
 • 00:32:07 například pro službu v armádě,
 • 00:32:11 pro důstojnické
  a praporčické hodnosti
 • 00:32:15 bylo plánované nějaké vzdělání,
  a legionářům bylo promíjeno,
 • 00:32:19 což mělo zejména
  v 2. polovině 20. let
 • 00:32:22 poněkud neblahý vliv
  na kvalitu důstojnického sboru.
 • 00:32:30 A například legionářům zemědělcům
  pomáhala jednak s půjčkami
 • 00:32:35 a jednak organizovala vytváření
  zemědělských kolonií,
 • 00:32:40 zejména v ohrožených oblastech,
 • 00:32:47 například na jižním Slovensku
  byly vytvářeny legionářské kolonie
 • 00:32:54 z půdy zabrané na základě
  pozemkové reformy,
 • 00:32:59 které zcela nepochybně měly
  ten strategický význam,
 • 00:33:04 že ty kolonie byly vytvářeny
  u strategických železničních uzlů.
 • 00:33:10 Tehdy se republika obávala
  konfliktu s Maďarskem.
 • 00:33:16 Legionáři měli
  určitý prožitek válečný.
 • 00:33:22 Oni měli prožitek jednoty,
  boje za jeden cíl,
 • 00:33:26 kterého, když se spojili,
  tak se dosáhnout podařilo.
 • 00:33:31 Mnozí si mysleli,
  že budou moci takto působit
 • 00:33:36 i v nově vzniklém státě,
  což samozřejmě bylo iluzorní.
 • 00:33:41 Vojáci když se vracejí z války,
 • 00:33:44 zase se stávají občany
  a mají své vlastní zájmy,
 • 00:33:48 takže pokus vytvořit
  jakousi legionářskou organizaci,
 • 00:33:54 která by legionáře zastřešila
  a umožňovala jim působit
 • 00:33:59 jako nějaká politická síla,
  tak ten selhal,
 • 00:34:03 ale že by to bylo vystoupení
  proti státu, to si nemyslím.
 • 00:34:07 Já nemyslím proti státu,
  ale zklamání v nich bylo.
 • 00:34:11 Deziluze byla vlastní všem
  navrátilcům z války v celé Evropě.
 • 00:34:18 Bylo to rozdílné, ty projevy.
 • 00:34:21 Pokud se jednalo o země
  vítězné či poražené,
 • 00:34:29 leckdy docházelo ke krvavějším
  projevům, dramatičtějším situacím,
 • 00:34:33 kdy navrátilci z války
  vytvářeli polovojenské formace
 • 00:34:38 a snažili se nějakým způsobem
 • 00:34:41 násilím zasáhnout do poválečných
  poměrů, které byly neutěšené
 • 00:34:46 z hlediska hospodářského,
  z hlediska rozvratu státu
 • 00:34:50 a obtížného nacházení
  nějakých mechanismů,
 • 00:34:53 jak nastartovat
  další fungování států
 • 00:34:58 otřesených světovou válkou.
 • 00:35:03 Pokud se vraceli legionáři
  třeba z Ruska,
 • 00:35:06 ale to se netýkalo jenom jich,
 • 00:35:10 tak tady byl určitý pocit deziluze
  z toho, jak republika vypadá.
 • 00:35:14 Pocit deziluze byl často,
  a to je nutné říci,
 • 00:35:18 posilován i tím,
  že směrem k legionářům,
 • 00:35:22 ještě před jejich návratem
  a bezprostředně poté,
 • 00:35:25 se obraceli třeba prezident Masaryk
  nebo ministr Beneš
 • 00:35:28 nebo řada dalších představitelů
  nového státu a hovořili o tom,
 • 00:35:33 že oni jsou výluční,
  že oni jsou tím těstem země,
 • 00:35:36 případně se užívaly jiné příměry,
 • 00:35:41 který pomůže obnovit poměry,
 • 00:35:44 vytvořit demokratický
  republikánský stát.
 • 00:35:50 Čili oni přicházeli s tím,
  že tato očekávání tady byla
 • 00:35:55 a že oni se mohli cítit
  výlučnou součástí společnosti.
 • 00:36:02 Oni se domnívali,
  že přece jenom to bude stavěno
 • 00:36:05 trošku na principech
  toho "bráškovství?
 • 00:36:10 a takové té téměř bych řekl
  kolektivní demokracie,
 • 00:36:13 kdy oni budou rozhodovat
  o všem, co se ve státě děje,
 • 00:36:18 a potom také část z nich
  byla nesena
 • 00:36:22 velmi silnou strunou nacionální,
 • 00:36:25 to je ta známá vlna strhávání
  pomníků v pohraničí,
 • 00:36:29 které se oni snaží odstranit,
  Josefa II. a tak dále,
 • 00:36:33 zatímco vedení státu
  toužilo po tom,
 • 00:36:36 aby národnostní rozpory
  v novém státě byly utlumovány,
 • 00:36:40 nikoli aby byly vyostřovány,
 • 00:36:44 což legionáři objektivně
  svým chováním také dělali.
 • 00:36:47 Sociální radikalizace legionářů,
  nacionální radikalizace,
 • 00:36:51 to všechno byly věci, které
  si vedení státu ne příliš přálo.
 • 00:36:56 Druhou věcí je, že oni například
  v armádě byli velmi úspěšní,
 • 00:37:01 protože nové vedení státu starou
  generalitu poslalo do penze.
 • 00:37:08 Myslím si, že tady je trošku
  i psychologický faktor,
 • 00:37:12 že to velké prožili
  tam na těch bojištích.
 • 00:37:18 A najednou se vracejí
  ke svým obyčejným zaměstnáním
 • 00:37:22 a iluze nebo představy,
  s kterými bojovali,
 • 00:37:27 jsou konfrontovány
  s tou všední realitou,
 • 00:37:31 takže to vyvolávalo
  určitou nespokojenost,
 • 00:37:34 která přetrvávala i delší dobu
  a byla ventilována
 • 00:37:39 například prostřednictvím
  legionářských organizací,
 • 00:37:42 kterých bylo ovšem více.
 • 00:37:45 Legionáři byli jednou
  z nejstátotvornějších sil
 • 00:37:48 Československé republiky.
 • 00:37:50 Nejvýznamnější
  legionářskou organizací byla
 • 00:37:54 Československá obec legionářská
 • 00:37:59 a patřila podobně jako Sokol
  do toho, čemu říkáme Hrad,
 • 00:38:02 tedy do toho souručenství,
  společenství státotvorných sil.
 • 00:38:11 Nakladatelství Čin,
  které patřilo této obci,
 • 00:38:18 vydávalo výslovně
  státotvornou literaturu,
 • 00:38:23 paměti Masarykovy,
  Benešovy a tak dále.
 • 00:38:28 Národní osvobození,
 • 00:38:32 vždyť to byl nejstátotvornější
  deník první republiky,
 • 00:38:36 takže se domnívám,
  že tento image, který se vytváří,
 • 00:38:43 že je trochu falešný.
 • 00:38:48 Samozřejmě oni se diferencovali.
 • 00:38:52 Nebyla tu jen Československá
  obec legionářská,
 • 00:38:56 byla tu také nezávislá
 • 00:38:58 Ústřední jednota
  československých legionářů,
 • 00:39:02 což byli, teď je to trošku
  krátké spojení, co řeknu,
 • 00:39:04 což byli fašisti,
  nebo s inklinací k fašismu.
 • 00:39:08 To byli ti, co nebyli spokojeni
  s levicovým směřováním
 • 00:39:12 Československé obce legionářské.
 • 00:39:17 Ale to bylo vlastně směřování
  celé republiky.
 • 00:39:21 Což samozřejmě...
  pak bychom mohli polemizovat,
 • 00:39:24 ale samozřejmě byly daleko
  levicovější organizace legionářské,
 • 00:39:28 samozřejmě už daleko minoritní.
 • 00:39:32 Zpočátku existovaly dvě
  radikálně vyhraněné organizace.
 • 00:39:35 Jedna z nich tíhla
  ke komunistickému vidění světa,
 • 00:39:39 to byl Svaz československých
  legionářů,
 • 00:39:44 kteří měli radikálně
  levicové názory,
 • 00:39:52 a potom zde byla organizace, která
  měla extrémně nacionální názory,
 • 00:39:56 a to byla Družina
  československých legionářů,
 • 00:39:59 a obě tyto organizace
  dělaly problémy,
 • 00:40:02 zejména Družina, ta dokonce
  několikrát vyhlásila,
 • 00:40:05 že pokud stát nezatočí s Němci
  a exponenty ostatních živlů,
 • 00:40:09 které neradi v republice viděli,
  zejména se židovským obyvatelstvem,
 • 00:40:14 tak že oni sami vezmou zbraně
  do svých rukou a zjednají pořádek.
 • 00:40:18 To byla přesně ta míra,
 • 00:40:21 kterou státní establishment
  nemohl dál tolerovat.
 • 00:40:24 Proti Družině zasáhl,
 • 00:40:27 zejména proti jejímu předsedovi
  majoru Čeřenskému,
 • 00:40:31 a tehdy stát přišel stát s tím,
 • 00:40:34 že bude dobré zorganizovat
  legionářskou organizaci,
 • 00:40:38 která bude více vyhovovat hradnímu
  profilu tehdejšího vedení státu,
 • 00:40:43 a v roce 1921 je založena
  největší legionářská organizace,
 • 00:40:50 Československá obec legionářská,
  kam vstoupí většina legionářů.
 • 00:40:55 Je to demokratická
  organizace legionářů
 • 00:40:58 s takovým socializujícím viděním
  světa a republikových problémů,
 • 00:41:03 spíše levicově organizovaná,
  ale ne komunisticky.
 • 00:41:08 Obec legionářské hnutí sjednotí
  a dostane pod kontrolu Hradu.
 • 00:41:13 Ostatně i ustavujícího sjezdu
  se účastnil Edvard Beneš,
 • 00:41:19 ale postupně dochází k určitému
  štěpení legionářského hnutí
 • 00:41:23 a objevují se tady organizace,
 • 00:41:27 které spíš jsou blízké
  jiným politickým stranám
 • 00:41:30 než například sociální demokracii
  a národním socialistům,
 • 00:41:34 kteří drží ochrannou ruku nad
  Československou obcí legionářskou,
 • 00:41:37 takže zejména se tady objevuje
  v polovině 20. let
 • 00:41:41 velká legionářská organizace,
 • 00:41:44 nezávislá Jednota československých
  legionářů, v jejímž čele stojí
 • 00:41:48 a jedním z hlavních činovníků
  je generál Medek.
 • 00:41:55 Jednota se distancuje
  od Československé obce legionářské
 • 00:41:59 spíše důrazem na nacionální
  problematiku a brannost národa.
 • 00:42:03 Myslím, že to jsou dva prvky,
  které ji odlišují.
 • 00:42:07 Své legionářské organizace založili
  v polovině 20. let také katolíci.
 • 00:42:16 Ona to byla svým způsobem určitá
  strategie legionářského hnutí,
 • 00:42:20 vpasovat se do určité role,
  kterou potom hrajete,
 • 00:42:25 a na jejímž základě požadujete
  zase nějaké další výhody.
 • 00:42:32 Zajímavá například je
  otázka úmrtnosti legionářů.
 • 00:42:36 To byl šlágr za první republiky.
 • 00:42:39 Vycházely brožurky o tom,
  kolik legionářů vlastně umírá,
 • 00:42:44 a že v důsledku vojenské služby
 • 00:42:47 úmrtnost legionářů
  je neuvěřitelně vysoká.
 • 00:42:51 Shodou okolností
  vznikla instituce,
 • 00:42:54 která se jmenovala
  Sociální ústav legionářský,
 • 00:42:57 která měla organizovat pomoc
  legionářům ve stáří.
 • 00:43:03 Státní správa například vytvářela
  takové domovy legionářů,
 • 00:43:08 kde nezaopatření legionáři
  mohli přebývat,
 • 00:43:13 takže Sociální ústav legionářský
  měl vyplácet penze legionářům,
 • 00:43:19 legionářské požitky,
  na které měli nárok,
 • 00:43:24 a oni si pro sebe udělali
  takový plán úmrtnosti legionářů,
 • 00:43:29 a zjistilo se, že naopak
  úmrtnost legionářů je,
 • 00:43:35 což bylo pro Sociální ústav
  tristní zjištění,
 • 00:43:39 protože to znamenalo
  finance navíc,
 • 00:43:42 že úmrtnost legionářů
  je mnohem nižší
 • 00:43:45 než úmrtnost
  ostatního obyvatelstva,
 • 00:43:49 a že Sociální ústav legionářský
  bude vydávat mnohem více peněz,
 • 00:43:53 než původně předpokládal,
  než poslední legionář odejde,
 • 00:43:57 takže byla tady řada mýtů,
  s kterými se operovalo,
 • 00:44:00 možná v některých případech
  ani ne sami legionáři,
 • 00:44:03 že se na legionářském hnutí
  přiživovaly politické proudy,
 • 00:44:07 přiživovali se na tom novináři,
 • 00:44:10 kteří například operovali právě
  s legionářskou úmrtností a bídou.
 • 00:44:14 Šlágrem také byla
  sebevražednost legionářů.
 • 00:44:18 Ta byla do značné míry vysoká
 • 00:44:22 v důsledku posttraumatických,
  psychických stavů,
 • 00:44:27 tak tam skutečně
  k případům sebevražd docházelo,
 • 00:44:32 i když je třeba říci,
  že sebevražednost
 • 00:44:35 v československé armádě
  jako takové
 • 00:44:38 byla vysoká i za první republiky,
 • 00:44:41 byla vyšší než v jiných armádách,
  francouzské nebo německé.
 • 00:44:46 Za službu vlasti se neplatí,
  řekl Rašín,
 • 00:44:53 a bylo to zaměřeno vůči
  protestům legionářů, pokud vím.
 • 00:44:58 -Mohu k tomu?
  -Ano.
 • 00:45:00 To je věc, která je často citována.
  On to řekl 10. prosince 1922
 • 00:45:05 na sjezdu
  Mladé národní demokracie,
 • 00:45:09 což byla pravicová
  politická strana.
 • 00:45:15 V tisku to nevyšlo,
  ale on nebránil tomu,
 • 00:45:19 aby jeho výrok byl citován
  v určitých souvislostech.
 • 00:45:24 Na základě toho
  legionářské organizace
 • 00:45:28 velice výrazně protestovaly,
  chtěly Aloise Rašína žalovat,
 • 00:45:34 ta záležitost se táhla řadu týdnů,
  v tisku byla často propírána.
 • 00:45:39 Do celé záležitosti vstoupil
  i prezident Masaryk
 • 00:45:44 a nakonec tento incident skončil
  zcela z jiných důvodů,
 • 00:45:51 a to atentátem na Aloise Rašína.
 • 00:45:55 S ním ovšem legionáři
  neměli nic společného.
 • 00:45:59 Rašín se zpočátku domníval,
 • 00:46:03 přestože atentátníkem byl pomatený
  bývalý člen komunistické strany,
 • 00:46:10 tak Rašín se ještě v sanatoriu
  domnívá,
 • 00:46:13 jeho první slova,
  když se probírá z narkózy,
 • 00:46:16 tak říká: "Legionář, viďte??
 • 00:46:19 Domníval se, že legionáři atentát
  spáchali, ačkoli to nebyla pravda.
 • 00:46:23 Ten spor se pokusil i Masaryk
  několikrát urovnat,
 • 00:46:26 zval Rašína na Slovensko do hor,
  píše mu dopis,
 • 00:46:29 přijďte na Slovensku,
  tady v klidu všechno porovnáme,
 • 00:46:33 ale Rašín nechtěl, protože
  byl přesvědčen, že má pravdu.
 • 00:46:39 Zajímavé spory se také odehrávaly
  mezi účastníky domácího odboje,
 • 00:46:45 nebo možná přesnějším
  výrazem je
 • 00:46:49 domácího politického života
  za války
 • 00:46:52 a těmi, kteří provedli
  převrat 28. října, a legionáři,
 • 00:46:57 kdy vůdcové domácího "odboje?
  se domnívali,
 • 00:47:03 že jsou nějakým způsobem
  ustrkováni těmi legionáři,
 • 00:47:09 a v polovině 20. let vznikla,
  a mnohokrát se potom opakovala,
 • 00:47:13 velká polemika
  o zásluhy o odboj,
 • 00:47:16 kdo více přispěl
  ke vzniku republiky.
 • 00:47:19 Kdo se vlastně nejvíc
  zasloužil o stát,
 • 00:47:23 zda ti, kteří pracovali
  doma v Maffii,
 • 00:47:29 nebo ti, kteří pracovali
  v zahraničí.
 • 00:47:32 To znamená, že kritika,
 • 00:47:36 která byla směřována
  vůči Masarykovi a Benešovi,
 • 00:47:40 se samozřejmě také dotýkala
  legionářů.
 • 00:47:44 To je odvěký český problém,
  možná nejen český,
 • 00:47:48 spor domácího
  a zahraničního odboje.
 • 00:47:51 Pak ještě se také diferencovalo,
 • 00:47:58 jestli vojenská složka
  zahraničního odboje
 • 00:48:01 měla větší váhu než diplomatická,
  ale to jsou časové spory.
 • 00:48:04 Legie daly všem těm lidem
  obrovskou šanci ke kariérám.
 • 00:48:08 Řada z nich to využila,
 • 00:48:10 ale řadě z nich to nějak
  narušilo představu o tom,
 • 00:48:16 co je ještě únosné
  a co už únosné není.
 • 00:48:20 Někteří z nich se potom
  zachovali podivně
 • 00:48:24 a někteří se zachovali
  velmi ošklivě,
 • 00:48:27 teď mluvím
  například o Moravcovi,
 • 00:48:30 ale samozřejmě role Svobody
  v letech 1945 až 1948
 • 00:48:35 je podle mého názoru
  více než diskutabilní.
 • 00:48:38 Ale na druhou stranu je třeba
  říci, že většina legionářů,
 • 00:48:42 a to určitě někdy čeká
  na analýzu,
 • 00:48:46 že naopak se za druhé světové
  války zachovala čestně
 • 00:48:51 a dostála své povinnosti a přísaze
  nejen legionáře, ale i vojáka.
 • 00:48:58 Kousek od nás je
  Vojtěch Boris Luža...
 • 00:49:03 Za vámi je Mašín.
 • 00:49:06 Takže tady naopak bych řekl,
 • 00:49:10 že většina se zachovala tak,
  jak jim čest velela.
 • 00:49:16 Myslíte si, že legie založily
  nějakou tradici?
 • 00:49:19 Že tady nechaly nějaký gen?
 • 00:49:24 Já myslím, že ano.
 • 00:49:30 V druhém odboji, v Obraně národa,
  byla řada legionářů.
 • 00:49:34 Určitě ano, druhý odboj,
  jak říká pan profesor,
 • 00:49:41 tam nacházíme velké množství
  legionářů,
 • 00:49:44 a vlastně i oslavy Zborova
  v roce 1947,
 • 00:49:48 to je jedna velká manifestace
  jednoty prvního a druhého odboje.
 • 00:49:55 Domnívám se,
  že minimálně pro étos,
 • 00:50:01 kterým procházel odkaz legií
  v následujících desetiletích,
 • 00:50:04 ať už se jedná
  o druhou světovou válku,
 • 00:50:07 kde se výrazně podíleli na odboji,
  ať už domácím nebo zahraničním,
 • 00:50:11 i pro určitý návrat legionářské
  myšlenky po roce 1989,
 • 00:50:16 určité oživení zájmu
  o tuto problematiku...
 • 00:50:20 Nezapomeňme,
  že v roce 1968 na 1. máje
 • 00:50:23 pochodovali legionáři taky.
 • 00:50:26 Takže se domnívám, že přestože
  doba vrší jiné priority,
 • 00:50:32 tak legionářský odkaz určitou
  váhu v naší společnosti má.
 • 00:50:37 Pánové, děkuji za to,
  že jste si přišli povídat
 • 00:50:41 o jedné ze světlých částí
  našich dějin,
 • 00:50:44 není to vždycky,
  děkuji vám, na shledanou,
 • 00:50:49 a vám, divákům,
  také na shledanou,
 • 00:50:52 příště se znovu dívejte
  na Historii.cs.
 • 00:51:27 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2008

Související