iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 9. 2008
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

49 hlasů
5877
zhlédnutí

Historie.cs

Malé státy mezi velmocemi 1938–1948

Československo a krize demokracie, příčiny vzniku totalitních systémů ve střední Evropě.

46 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:18 Tady, v Kolowratském paláci
  na Malé Straně, v Zeleném salonku,
 • 00:00:23 se v roce 1938 československá
  vláda dozvěděla, že Hitler vyhrál.
 • 00:00:27 Svět mu ustoupil,
  Sudety budou patřit Německu.
 • 00:00:31 Francie sladká, hrdý Albion,
  povzdechl si básník.
 • 00:00:37 A lid prostý v hospodách řekl:
  "Velmoci nás zradily.?
 • 00:00:40 Což ostatně poznamenal
  ještě několikrát potom.
 • 00:00:43 Točte se, pardálové!
  Točte se pěkně dokola!
 • 00:00:50 Nech toho, Edo.
 • 00:00:54 Tatínku, to jsme na pohřbu,
  nebo co? Jak koukáte?
 • 00:01:00 -No co je?
  -Ti to nestačí? -Co mi nestačí?
 • 00:01:05 Že nás prodali v Mnichově.
 • 00:01:11 Tutku, jednou jsem ti řekl,
 • 00:01:14 abys o těchto vážných věcech
  nežertoval.
 • 00:01:17 Ztratil jsi rozum, Edo?
 • 00:01:19 -Co mě biješ? Co mě furt biješ?
  -Já už jsem ti to řekl jednou!
 • 00:01:24 Jste srabi! Všichni jste srabi!
  Si to poslechni, ty...!
 • 00:01:29 Tumáš, na, poslechni si to!
  Jenom kecáš a žvaníš.
 • 00:01:33 Ještě na mě sáhni, ještě jednou!
  Už tady v životě nebudu.
 • 00:01:38 Tutku, já jsem ti to řekl,
  nekecej.
 • 00:01:42 Nyní musíme do 10. října
  vykliditi území,
 • 00:01:47 která byla skorem 1 500 let
  součástí naší země.
 • 00:01:56 Kdybychom byli šli do boje sami,
  bez veškeré pomoci,
 • 00:02:01 byl by náš osud býval zpečetěn.
 • 00:02:06 Příští dějepisec nadepsal by
  knihu o našem osudu
 • 00:02:13 již ne slovy
  Konec samostatnosti české,
 • 00:02:21 nýbrž Konec československého
  národa.
 • 00:02:34 Jindřich Dejmek, dobrý den,
  Milan Hauner, Miroslav Tejchman.
 • 00:02:39 Dobrý den, pánové.
 • 00:02:42 Naše dnešní téma je malé státy
  a velmoci v letech 1938 až 1948.
 • 00:02:47 Když v roce 1918
  vznikaly nové státy,
 • 00:02:54 jedna velmoc se rozpadla,
  Rakousko-Uhersko,
 • 00:02:57 druhá byla výrazně oslabena,
  Německo,
 • 00:03:00 ve třetí, v Rusku,
  vznikl nevyzpytatelný režim,
 • 00:03:03 zaručily vítězné velmoci
  dostatečně
 • 00:03:06 bezpečnost a existenci statu quo
  těch malých nových zemí?
 • 00:03:10 Mírové smlouvy podepsané
  v Paříži v letech 1919 a 1920
 • 00:03:16 řešily pouze část problému,
  řešily problémy v západní Evropě,
 • 00:03:20 problémy ve střední Evropě.
 • 00:03:24 Některé další problémy
  ovšem zůstávaly otevřeny,
 • 00:03:27 a zčásti se završovaly
  řekněme silou, to je válkou,
 • 00:03:30 například polsko-
  -sovětskou válkou,
 • 00:03:34 která znamenala mimo jiné
  likvidaci nezávislé Ukrajiny,
 • 00:03:37 a tedy vznik ukrajinské otázky
 • 00:03:40 jako jednoho z důležitých
  problémů Evropy,
 • 00:03:44 který se bude vracet
  koncem 30. let,
 • 00:03:47 a vedle toho existovaly
  další otázky,
 • 00:03:50 na které se v té souvislosti
  vlastně zapomnělo
 • 00:03:53 a které se objevily znovu
  až v 90. letech.
 • 00:03:56 Možná stojí za připomenutí,
  že v letech 1918 až 1920
 • 00:03:59 existovaly poprvé
  po dlouhých staletích
 • 00:04:02 nezávislá Gruzie
  a nezávislá Arménie,
 • 00:04:05 a stala se první obětí
  sovětské agrese.
 • 00:04:09 Čili velmoci braly odpovědnost
  pouze za ty části Evropy,
 • 00:04:12 případně uspořádání
  na Blízkém východě,
 • 00:04:15 které byly zahrnuty
  do mírových smluv.
 • 00:04:18 Svět v roce 1914 je svět,
 • 00:04:21 ke kterému se dnes vracíme
  pod heslem globalizace.
 • 00:04:24 Byl daleko víc propojen
  než svět po první světové válce
 • 00:04:31 hospodářskými
  i mezinárodními vztahy,
 • 00:04:34 a vezmu třeba příklad Keynese,
  který byl na mírové konferenci
 • 00:04:39 a rezignoval, když viděl zoufalé
  tendence k nacionálnímu sobectví,
 • 00:04:46 k té katastrofě,
  která se před ním rýsovala.
 • 00:04:50 Ten svět, který se připravoval
  po první světové válce,
 • 00:04:54 nevyužil obrovské potenciály,
 • 00:04:58 které mohly zabránit
  v krizových obdobích
 • 00:05:03 návratu k diktátorským režimům
  a k obnově pangermanismu
 • 00:05:07 a pod vlajkou nacionálního
  socialismu v Německu.
 • 00:05:12 Byl konec války, jedna strana
  byla poražena, druhá byla vítězem,
 • 00:05:18 to znamená, že svoje podmínky
  si diktovali vítězové.
 • 00:05:21 A pak je to ten druhý proces,
  proces rozpadu velmocí,
 • 00:05:24 to znamená Německa, Rakouska,
  ale i Ruska samozřejmě.
 • 00:05:28 To znamená, že tady došlo
  v důsledku války
 • 00:05:33 k ohromnému nárůstu jednak
  nacionalistického,
 • 00:05:37 osvobozeneckého,
  ale taky sociálního hnutí.
 • 00:05:40 Tady důležitý komponent byl,
 • 00:05:43 že bylo třeba v poválečné Evropě
  nějakým způsobem zpacifikovat
 • 00:05:46 obrovský nárůst ultralevicového,
  krajně levicového hnutí.
 • 00:05:51 Řada nových států,
  která tu vznikla,
 • 00:05:54 musela bojovat
  o svou další existenci,
 • 00:05:58 o svůj další normální vývoj.
 • 00:06:02 Vždyť jako balkanista
  můžu připomenout
 • 00:06:05 obrovské tenze třeba v Rumunsku
  nebo v nové Jugoslávii,
 • 00:06:09 kde v Chorvatsku hrozila
 • 00:06:13 krajně levicová revoluce
  bolševického typu.
 • 00:06:17 V Maďarsku se to dostalo
  až k našim hranicím.
 • 00:06:22 Takže tyto státy sice dostaly
  posvěcení samostatnosti,
 • 00:06:27 ale zároveň od samého začátku
  musely bojovat o svou orientaci
 • 00:06:31 a vlastně mnohdy o své bytí.
 • 00:06:34 Versailleský systém vytvořil
  budoucí tenze z 20. a 30. let,
 • 00:06:40 že rozdělil tuto část Evropy
 • 00:06:43 na ponížené a poražené
  a na vítěze.
 • 00:06:47 A zcela logicky
  pak s nástupem fašismu
 • 00:06:51 se začíná vytvářet
  tábor revizní,
 • 00:06:55 který pak se stává poslušným
  a ochotným spojencem Německa,
 • 00:07:00 a tábor druhý,
  který hledá orientaci
 • 00:07:04 v kolektivní bezpečnosti.
  A zase se to moc nepovedlo.
 • 00:07:08 Možná bychom v té souvislosti
  měli připomenout,
 • 00:07:13 že součástí vzniku
  postversailleského systému
 • 00:07:16 byl také zrod první moderní
  internacionální instituce,
 • 00:07:20 která byla protipólem
  nového evropského nacionalismu.
 • 00:07:24 Mám na mysli zrod
  Společnosti národů,
 • 00:07:28 která už jen ve své teoretické
  podobě znamenala skutečně průlom
 • 00:07:33 z hlediska i mezinárodního práva
  a mezinárodních teorií,
 • 00:07:37 ale samozřejmě také
  mezinárodní politiky,
 • 00:07:40 protože to byla první instituce,
  ve které mohli,
 • 00:07:43 přinejmenším v jejím plénu,
  zasednout vedle sebe
 • 00:07:46 státníci velmocí
  a státníci malých států.
 • 00:07:50 Proto také ztělesněním
  této instituce se do značné míry,
 • 00:07:54 vedle diplomatů profesionálních
  z Británie a Francie,
 • 00:07:58 stávají profesionální diplomaté
  a státníci z menších států,
 • 00:08:03 jako byl Beneš z Československa,
  Skrziňski z Polska,
 • 00:08:07 Mejerovič z Lotyšska a tak dále.
 • 00:08:11 Oni skutečně ztělesňovali
  nový evropský řád,
 • 00:08:14 což samozřejmě neznamenalo,
  že ve fungování té instituce
 • 00:08:17 měly tak jako tak klíčovou roli
  tři západoevropské mocnosti,
 • 00:08:22 to znamená Velká Británie,
  Francie a Itálie,
 • 00:08:25 ale znamenalo to určité novum.
 • 00:08:28 Možná stojí za připomenutí
  ještě dva důležité faktory.
 • 00:08:32 Malí státníci v čele s Benešem,
  s Řekem Nicolasem Politisem,
 • 00:08:38 se snažili změnit
  Společnost národů
 • 00:08:42 v instrument
  kolektivní bezpečnosti.
 • 00:08:46 To se ukázalo už v letech
  1923 a 1924,
 • 00:08:49 že ta cesta je neprůchodná
 • 00:08:52 vzhledem k politickému směřování
  jednotlivých velmocí,
 • 00:08:55 mj. vzhledem k neochotě Británie
  nějakým způsobem zasahovat,
 • 00:08:59 ale Společnost národů ukázala
  už v 1. polovině 20. let,
 • 00:09:03 jaký význam
  mají podobné instituce
 • 00:09:07 z hlediska každodenního
  života lidí.
 • 00:09:10 Právě Společnost národů
  patronovala například
 • 00:09:13 rozsáhlou potravinovou
  a materiální pomoc do Ruska
 • 00:09:17 počátkem 20. let,
  kde přímo běsnil hladomor.
 • 00:09:21 Společnost národů
  zčásti patronovala
 • 00:09:25 výměny obyvatelstva
  mezi Řeckem a Tureckem.
 • 00:09:28 Čili ten prvek,
  ten projekt tady byl
 • 00:09:32 a myslím, že byl z hlediska
  dalšího vývoje velmi významný.
 • 00:09:35 Nicméně, pánové,
  byť vznikla Společnost národů,
 • 00:09:39 byť svět byl přesvědčen,
 • 00:09:42 že už nikdy nepůjde
  do nějaké tak strašné války,
 • 00:09:45 do takového dobrodružství,
  jako byla první světová,
 • 00:09:49 tak už vlastně koncem 20. let
  a na začátku 30. let
 • 00:09:52 se začíná to nadšení
  poněkud mírnit,
 • 00:09:55 samozřejmě také
  vlivem hospodářské krize,
 • 00:10:01 a v polovině 30. let
  už je zřetelné,
 • 00:10:05 že to nadšení bylo přehnané,
 • 00:10:08 že jsme si brali svět
  příliš zjednodušeně.
 • 00:10:12 Když máte v Německu
  6 milionů nezaměstnaných,
 • 00:10:18 v Československu přes 1 milion,
  to zatím tyto země nepotkalo,
 • 00:10:21 zejména šok po období
  krátké poválečné konjunktury,
 • 00:10:25 kdy byla prakticky zajištěna
  v roce 1928 plná zaměstnanost,
 • 00:10:30 relativně standard životní,
  zejména v Československu,
 • 00:10:35 přesáhl předválečnou úroveň.
 • 00:10:38 Tohle svět nečekal, na to nebyly
  recepty, jak to řešit rychle,
 • 00:10:43 a tady byla odpověď
  komunistického Ruska,
 • 00:10:47 které údajně proplulo otřesy
  hospodářskými bez rezonance
 • 00:10:53 a jelo si podle svých
  pětiletých plánů,
 • 00:10:58 protože krutá realita
  toho systému
 • 00:11:02 byla zamaskovaná
  před vnějším světem.
 • 00:11:08 A byla na to odpověď
  z fašistických států,
 • 00:11:12 že na to mají řešení,
 • 00:11:16 ale v Německu se voličstvo
  nevrhlo hned na Hitlera.
 • 00:11:21 Tam byla řada možností
  kombinovat politické strany
 • 00:11:27 a pořád ještě v roce 1928,
 • 00:11:31 když se nacionální socialisté
  dostali do Říšského sněmu,
 • 00:11:35 tak ještě zdaleka neměli většinu,
  byla tam ještě možnost.
 • 00:11:39 Ovšem všechny ty kombinace
  demokratického parlamentarismu
 • 00:11:44 nedokázaly čelit
  demagogické propagandě,
 • 00:11:48 nedokázaly předložit program,
 • 00:11:50 který by voliče strhl
  na svou stranu.
 • 00:11:55 Prakticky se otvírá možnost,
  šance jako poslední,
 • 00:11:59 že dávají Hitlerovi možnost,
  pravicové strany,
 • 00:12:03 aby se stal tím kancléřem,
 • 00:12:07 což ovšem on okamžitě využívá
  k nastolení své diktatury.
 • 00:12:13 Pane prezidente, Jeho Excelence
  vyslanec Francouzské republiky,
 • 00:12:17 pan Leopold Delacroix
  v naléhavé věci.
 • 00:12:20 Prosím, je vždy vítán.
 • 00:12:46 Pane prezidente, byl jsem pověřen
  ministrem Bonnetem,
 • 00:12:50 abych vám sdělil,
  že francouzská vláda
 • 00:12:53 byla velmi dojata
  vaším poselstvím.
 • 00:12:56 Vážila si vždycky věrnosti
  a přátelství Československa
 • 00:13:00 a činí vše, aby váš stát
  uchránila od těžké pohromy.
 • 00:13:06 Bohužel, je mi to nesmírně líto,
  víte, že jsem váš starý přítel.
 • 00:13:13 Musím vás však upozornit,
 • 00:13:16 doufám, že chápete,
  že to pro mě není nijak lehké,
 • 00:13:20 že Československo musí dělat
  takovou politiku,
 • 00:13:24 aby se přizpůsobilo
  novým poměrům v Evropě
 • 00:13:27 a zabránilo významnými ústupky
  vnitřním obtížím
 • 00:13:31 a zbytečným
  mezinárodním rozporům.
 • 00:13:34 Bylo to nutné.
 • 00:13:37 Generální štáb si prosadil
  částečnou mobilizaci,
 • 00:13:41 protože Němci tajně mobilizovali
  půldruhého milionu vojáků.
 • 00:13:44 A protože nám Henlein
  včera poslal ultimátum,
 • 00:13:47 zakázali jsme
  Sudetoněmeckou stranu
 • 00:13:51 a na Henleina
  jsme vydali zatykač.
 • 00:13:53 Takové kroky byste však neměl
  podnikat bez dohody s Francií.
 • 00:13:57 Vím, máte právo jednat
  podle svého uvážení,
 • 00:14:00 to já vždycky respektuji,
 • 00:14:03 ale v Paříži po zprávě z Berlína
  dostoupila nervozita vrcholu.
 • 00:14:08 A francouzská vláda
  vás upozorňuje,
 • 00:14:12 že kdybyste nepostupoval
  podle její rady,
 • 00:14:16 byla by nucena přezkoumat
  svou politiku vůči Československu.
 • 00:14:23 V roce 1938 jsme si prožili,
  Československo, jistý šok.
 • 00:14:28 Nebyla to opravdu nepředvídanost
  demokratických velmocí,
 • 00:14:34 že začaly opouštět malé státy,
 • 00:14:37 na jejichž vzniku se tolik
  podílely, demokratické velmoci?
 • 00:14:42 Najednou je tady nechaly
  opravdu napospas,
 • 00:14:45 byť si nepřipouštěly,
  že by Hitler vytvořil velmoc,
 • 00:14:48 ale bezesporu to velmoc byla.
 • 00:14:51 Tady je především potřeba
  se podívat na politiku Anglie,
 • 00:14:55 protože ať chceme či nechceme,
 • 00:14:57 ve 30. letech se Anglie stává
  rozhodující.
 • 00:15:00 Anglie byla oslabena politikou
  appeasementu, ustupování.
 • 00:15:04 Anglie se šíleně bála války,
 • 00:15:07 navíc, mluvíme-li o středo-
  a východoevropském prostoru,
 • 00:15:11 tak anglické zájmy
  tady byly daleko menší
 • 00:15:16 než třeba ve východním Středomoří
  nebo jiných oblastech světa.
 • 00:15:20 Anglie vedla celosvětovou
  imperiální politiku.
 • 00:15:23 A Francie,
  ať chceme či nechceme,
 • 00:15:27 podle mého názoru
  začala hrát druhé housle.
 • 00:15:31 A možné je také to,
  že v tom rozhodujícím období,
 • 00:15:35 třeba kolem Mnichova,
 • 00:15:38 Francie nakonec byla ráda,
  že se mohla za Anglii schovat,
 • 00:15:41 a výsledek byl,
  že můžeme vyčítat Francouzům,
 • 00:15:45 že nedodrželi spojeneckou
  smlouvu z poloviny 20. let,
 • 00:15:50 ale Angličanům
  nemůžeme vytýkat nic,
 • 00:15:53 protože oni s námi
  žádnou smlouvu neměli.
 • 00:16:04 Jak je zřejmé ze situace,
  Runciman v Praze neuspěje.
 • 00:16:09 Naše naděje v Henleinovu
  umírněnost se ukázaly liché.
 • 00:16:15 Je třeba hledat jinou cestu,
 • 00:16:17 jak vyřešit
  československý problém.
 • 00:16:20 Myslím, že je to možné,
  když se použije správná metoda.
 • 00:16:24 To, co až dosud dělala
  britská diplomacie, není k ničemu.
 • 00:16:27 Já to všechno změním.
 • 00:16:32 Kdybych tak mohl usednout
  s Hitlerem za jeden stůl
 • 00:16:36 a s tužkou v ruce projít
  všechny jeho stížnosti a nároky,
 • 00:16:40 věřím, že by nás to
  velmi přiblížilo k usmíření.
 • 00:16:44 Je otázka, jestli by Hitler
  k tomu byl ochoten.
 • 00:16:48 Hitler je citlivý
  na svou prestiž.
 • 00:16:51 Neodmítne, kdy za ním
  pojedete do Německa.
 • 00:16:54 Ale jak to přijme veřejné mínění?
  Mohu jet za Hitlerem?
 • 00:17:00 Britský premiér si musí
  vždycky zachovat svou tvář.
 • 00:17:05 Já bych doporučoval letadlo.
 • 00:17:08 O vás je známo,
  že jste ještě neletěl.
 • 00:17:11 Musí to být šok
  pro veřejné mínění.
 • 00:17:14 Svět musí být přesvědčen,
  že jde o hodiny při záchraně míru.
 • 00:17:17 A že vy, starý pán,
  sednete do letadla jen proto,
 • 00:17:22 abyste neztratil čas
  a zachránil mír v poslední minutě.
 • 00:17:28 Anglie v té době řeší ještě
  dva veliké problémy,
 • 00:17:33 které jsou symbolizovány
  těmi druhými mocnostmi.
 • 00:17:37 To znamená problém Středozemí,
  o kterém jste se zmínil, Balkán,
 • 00:17:42 je to problém Itálie,
  expanze Itálie,
 • 00:17:46 a celá cesta do korunní
  anglické kolonie, Indie,
 • 00:17:51 vede přes Středozemní moře.
 • 00:17:54 To je ta hlavní spojnice mezi
  mateřskými ostrovy a impériem.
 • 00:17:57 Ta byla ohrožena Itálií,
  válkou v Etiopii,
 • 00:18:05 tato spojnice do Indického oceánu
  byla ohrožena,
 • 00:18:10 dále do Singapuru
  a do Hongkongu,
 • 00:18:13 tam na Dálném východě
  postupuje agresivní Japonsko,
 • 00:18:18 takže velká strategická porada
  v Anglii v polovině března 1938,
 • 00:18:26 kdy šéfové vojenských štábů,
 • 00:18:31 admirality pozemních sil
  a letectva,
 • 00:18:35 a ministerstva zahraničí
  se sešli, vyrobili memoranda,
 • 00:18:39 kde jasně stálo, že Anglie
  nemůže současně čelit
 • 00:18:46 těmto třem agresivním státům
  ve všech třech částech světa,
 • 00:18:52 to znamená v Evropě
  vůči Německu,
 • 00:18:55 ve Středozemním moři
  vůči Itálii
 • 00:18:57 a na Dálném východě
  vůči Japonsku,
 • 00:19:00 že je třeba appeasement,
 • 00:19:03 umírnit, usmířit
  aspoň dva rivaly,
 • 00:19:08 soustředit se na jednoho a pak
  postupně přejít na ty ostatní,
 • 00:19:13 protože nemůže Anglie čelit
  všem třem.
 • 00:19:16 Československo je v tom
  memorandu analyzováno,
 • 00:19:20 protože je to
  po anšlusu Rakouska,
 • 00:19:24 tak se očekává, že další na řadě
  je Československo,
 • 00:19:28 a je tam klíčová věta,
 • 00:19:31 která pak filtruje do všech
  prohlášení Chamberlainových
 • 00:19:35 a také do reakcí anglického
  vyslance v Praze Newtona,
 • 00:19:40 že nevidí možnost, kdyby Německo
  přepadlo vojensky Československo,
 • 00:19:46 jak by Anglie i ve spojenectví
  s Francií tomu mohla zabránit.
 • 00:19:55 Takže restaurace
  Československa
 • 00:19:58 bude možná jedině
  až po velké válce.
 • 00:20:01 Vy nevíte, co jsem
  v posledních dnech prožil.
 • 00:20:07 Jsme opuštěni a zrazeni.
 • 00:20:14 Jsou to zbabělci.
 • 00:20:17 A nejhnusnější je, že nám řekli,
  že můžeme mobilizovat,
 • 00:20:21 že se do toho půjde.
  Bojí se války.
 • 00:20:24 Myslí si, že Československo
  by mohlo být její příčinou.
 • 00:20:31 Bylo to těžké rozhodování.
 • 00:20:34 Přijmout podmínky,
  zachránit národ,
 • 00:20:37 nebo jít do boje
  a nechat se vyvraždit.
 • 00:20:41 Ale stav západních mocností
  je zoufalý
 • 00:20:45 a nedá se na ně spolehnout.
 • 00:20:48 Nesouhlasím s vámi,
  pane prezidente.
 • 00:20:52 Bosí a bezbranní Habešané
  se bránili! A my se podrobujeme.
 • 00:20:57 Máme skvělou armádu,
  národ je jednotný.
 • 00:21:01 Vždyť by nás ostatní svět
  nemohl nechat osamocené.
 • 00:21:05 Sovětský svaz projevuje ochotu
  nám pomoci.
 • 00:21:08 Já jsem se ve škole učil,
  že Sovětský svaz byl připraven
 • 00:21:13 jít pomoc nám,
  potažmo těm menším státům.
 • 00:21:17 Byla to tedy skutečně
  upřímná snaha pomoci,
 • 00:21:21 nebo pokus o expanzi na západ?
  Jak se to dá interpretovat?
 • 00:21:27 V podobě, jak se to tradičně
  učilo do poloviny 80. let,
 • 00:21:33 to samozřejmě byla
  jedna z komunistických fikcí.
 • 00:21:36 Pravda je, že Sovětský svaz
  několikrát změnil svou politiku
 • 00:21:40 k postversailleskému uspořádání.
 • 00:21:44 Do začátku 30. let
  byl postoj Moskvy
 • 00:21:48 vůči nové Evropě
  velmi nepřátelský,
 • 00:21:52 i když Rusko formálně
  od roku 1921 a 1924
 • 00:21:56 udržovalo diplomatické vztahy
  s většinou evropských států,
 • 00:22:00 Československo bylo
  jednou z nemnoha výjimek,
 • 00:22:04 tak Sovětský svaz už vzhledem
  k charakteru svého režimu
 • 00:22:08 měl zájem na podkopávání
  toho systému.
 • 00:22:11 A jeho nejbližším partnerem
  na evropské šachovnici
 • 00:22:14 bylo od roku 1922 Německo,
 • 00:22:17 konec konců německá
  Výmarská republika
 • 00:22:20 tajně zbrojila pomocí
  Sovětského svazu,
 • 00:22:24 a teprve když se změnil režim,
  nikoli až v roce 1933,
 • 00:22:28 k počáteční změně orientace
  dochází už v roce 1932,
 • 00:22:32 tak se Sovětský svaz zčásti
  začíná vracet k tradiční politice.
 • 00:22:36 Nejprve se podepisuje
  smlouva o neútočení s Francií
 • 00:22:40 a postupně vzniká koncept
  nějakého kolektivního zajištění,
 • 00:22:43 kde hlavní osu tvoří
  francouzsko-sovětská spolupráce
 • 00:22:48 a v jejím rámci také spojenectví
  s Československem.
 • 00:22:53 Pravda ovšem je, že Sovětský svaz
  sledoval primárně vlastní zájem.
 • 00:22:58 Určitě jedním z hlavních
  imperialistických zájmů Moskvy,
 • 00:23:03 když to řeknu
  ještě velmi eufemisticky,
 • 00:23:07 bylo zatlačení Polska
  do etnických hranic,
 • 00:23:11 to je terminus technicus,
 • 00:23:14 který používali němečtí a sovětští
  diplomaté už ve 20. letech,
 • 00:23:18 když si vyměňovali názory na to,
  co bude s Polskem.
 • 00:23:21 Etnická hranice
  je docela ošklivý termín.
 • 00:23:24 Takže v roce 1938
  je velmi pravděpodobné,
 • 00:23:28 že Stalin byl ochoten jít
  za určitých okolností do války.
 • 00:23:31 Můžeme připomenout
  několik parciálních faktů.
 • 00:23:35 Je zajímavé, že od jara 1938
 • 00:23:38 se Sovětský svaz
  snažil přimět Finy,
 • 00:23:42 aby se změnila hranice
  na Karelské šíji,
 • 00:23:45 čili podnikal krok,
  který vyprovokoval
 • 00:23:49 sovětsko-finskou válku
  o víc než rok později.
 • 00:23:52 Samozřejmě Sovětský svaz
  nehraničil s Německem,
 • 00:23:56 ale když kulminovala
  československá krize po 20. září,
 • 00:24:01 Rusko provedlo určitá vojenská
  opatření na hranicích s Polskem,
 • 00:24:06 a Fierlinger tehdy psal
  v šifrované zprávě Benešovi,
 • 00:24:11 aby se s Poláky příliš nejednalo,
  protože není vyloučeno,
 • 00:24:15 že se Sověti pokusí dosáhnout
  s námi společnou hranici.
 • 00:24:19 Když to přeložíte
  do jiného jazyka,
 • 00:24:23 pokusí se zabrat východní části
  Polska, hlavně východní Halič.
 • 00:24:27 Je zajímavé, že i v českých
  diplomatických dokumentech
 • 00:24:30 jsou zmínky o tom,
  že koncem září 1938
 • 00:24:33 Rusko mobilizovalo
  baltickou flotilu
 • 00:24:36 a soustřeďuje vojska proti
  Estonsku, Finsku a Lotyšsku,
 • 00:24:40 které se o rok později stanou
  předmětem sovětské agrese.
 • 00:24:44 Čili myslím, že tohle je
  pravděpodobná alternativa,
 • 00:24:47 pokud by v Evropě byla válka,
 • 00:24:50 Sovětský svaz by sledoval
  přesně ty cíle,
 • 00:24:53 které v jiné podobě žádal, aby mu
  garantovaly západní demokracie,
 • 00:24:57 když se na jaře 1939 jednalo
  o velké schéma proti Německu,
 • 00:25:01 a které získal v září téhož roku
  onou "nesvatou? aliancí,
 • 00:25:06 když použiji
  historiografický termín.
 • 00:25:10 Ano, tam se dostal přes Polsko,
  tu půlku si získal...
 • 00:25:13 Polovinu Polska, baltické státy,
  část Finska a část Rumunska.
 • 00:25:19 Podstata sovětské politiky
  byla dvojaká.
 • 00:25:23 Na jedné straně to byla politika
  dalo by se říci obranná,
 • 00:25:26 která sledovala vlastní cíle
  vlastního státu,
 • 00:25:29 a pak tam byla stránka
  ideologická.
 • 00:25:33 Jestliže v čele tohoto státu
  stáli komunisté,
 • 00:25:36 tak jejich povinností bylo
  usilovat o rozšíření svého vlivu,
 • 00:25:40 a z toho myslím v průběhu války
  vzniká teorie vnějšího impéria,
 • 00:25:44 to znamená, že Sověti
  hodlají vytvořit pás,
 • 00:25:49 cordon sanitary naruby, který by
  bránil hranice v západní Evropě.
 • 00:25:55 Kolega se dotkl problematiky
  Finska nebo Pobaltí.
 • 00:26:01 Já si myslím, že se to dá
  taky vykládat tak,
 • 00:26:05 že Sověti tím pro případné
  budoucí střetnutí s Německem
 • 00:26:10 prodlužovali své hranice
 • 00:26:13 o několik set kilometrů
  dál na západ.
 • 00:26:17 Já vím, že to zní jako spekulace,
  ale dovedu si představit,
 • 00:26:21 že těch pár set kilometrů
  posunutých hranic na Balkáně,
 • 00:26:25 tedy obsazení Besarábie,
  Bukoviny a nahoře Polska,
 • 00:26:29 mohlo prodloužit nástup Německa
  a jeho spojenců v roce 1941.
 • 00:26:36 Model španělské občanské války
  posloužil řadě historiků k tomu,
 • 00:26:45 že vidí začátek
  druhé světové války
 • 00:26:48 jako odlišnou paralelu,
  než jak nastala,
 • 00:26:51 totiž že by se Evropa
  skutečně rozdělila na státy,
 • 00:26:54 kde by probíhala
  intenzivní občanská válka
 • 00:26:58 mezi světem fašismu
  a antifašismu,
 • 00:27:01 a tudíž Anglie a Francie
  by stály před rozhodnutím,
 • 00:27:05 jestli dovolí touto cestou
  expanzi bolševismu do Evropy
 • 00:27:08 nebo se přidají na stranu
  nacistického Německa
 • 00:27:12 jako nejagresivnějšího
  a nejschopnějšího moderního státu,
 • 00:27:16 který je ochoten bojovat
  proti Sovětskému svazu
 • 00:27:19 na celé evropské frontě.
 • 00:27:22 Tato alternativa
  nebyla vyloučena,
 • 00:27:26 uvažoval o ní i Beneš,
  a proto Beneš v roce 1938,
 • 00:27:30 můžete to číst v podkapitole jeho
  Pamětí, kde píše o svém plánu,
 • 00:27:34 je neobyčejně opatrný, do jaké
  míry má Sověty zvát do Evropy,
 • 00:27:39 i když víme a úplně souhlasím
  s kolegou Dejmkem,
 • 00:27:45 že sovětský plán,
  jejich verbální propaganda
 • 00:27:49 směrem k Československu,
  že je ochoten pomoci,
 • 00:27:53 měla za úmysl naprosto egoisticky
  využít mezinárodní krize
 • 00:27:57 a urvat polské území,
  urvat pobaltské území.
 • 00:28:01 Čili ke vstupu do Polska,
  ne na pomoc Československu,
 • 00:28:04 to, k čemu došlo v roce 1939
  prakticky potom.
 • 00:28:07 Takže z hlediska perspektivy
  roku 1938
 • 00:28:11 tyhle alternativy se diskutovaly,
  ty existovaly.
 • 00:28:14 Francie například, když tam
  nastupuje levicová vláda
 • 00:28:18 na jaře roku 1938,
  po anšlusu Rakouska,
 • 00:28:22 tak je to diskuse,
  jak pomoci Československu,
 • 00:28:26 ale zároveň se diskutuje
  v hlavním výboru obrany Francie,
 • 00:28:31 co dělat se Španělskem.
 • 00:28:34 Máme tam nechat vyhrát fašisty,
  nebo máme do toho zasáhnout?
 • 00:28:38 Takže Francie je rozpolcená,
  neví, co má dělat.
 • 00:28:49 Na rozdíl od jiných konferencí,
  které byly pořádány výlučně
 • 00:28:52 k roku 1938
  a k mnichovské dohodě,
 • 00:28:58 jsme svolali konferenci, která
  shrnuje vývoj ve 30. a 40. letech,
 • 00:29:02 protože Mnichov nebyl
  jen to nešťastné 29. září 1938
 • 00:29:07 a podpis mnichovské dohody.
 • 00:29:10 Ono tomu něco předcházelo
  a také něco následovalo.
 • 00:29:13 Byly nějaké předpoklady toho,
 • 00:29:16 že mnichovská dohoda
  byla podepsána,
 • 00:29:20 a samozřejmě potom následoval
  dlouhý a nelehký proces
 • 00:29:23 od uznání mnichovské dohody
  a její likvidace
 • 00:29:26 a proces obnovy
  československého státu
 • 00:29:30 v původní,
  předmnichovské podobě.
 • 00:29:32 Pane profesore, myslíte si,
 • 00:29:35 že velké demokracie,
  velké státy, velmoci
 • 00:29:39 mohly zabránit osudu malých států
  v letech 1938 až 1948?
 • 00:29:43 Bohužel si myslím,
  že to nebylo možné,
 • 00:29:46 že ty velké demokracie
  neměly už síly,
 • 00:29:53 a kvůli první světové válce,
  kdy byly tak velké ztráty,
 • 00:29:57 že myslím, že veřejnosti
  nebyly schopny jít do války.
 • 00:30:07 To je první věc a za druhé myslím,
  že lidé v demokracii byli slabí,
 • 00:30:16 částečně proto, že hodně mužů
  zemřelo za války,
 • 00:30:22 a také proto, že velká generace
  demokratů zemřela v 30. letech.
 • 00:30:30 To jsou kořeny tohoto problému.
 • 00:30:39 Jestli byly velmoci zodpovědné,
  tak na to rozhodně odpovídám ano,
 • 00:30:45 protože teď si připomínáme
  70 let od mnichovské dohody,
 • 00:30:51 ale dá se říci, že ani po 70 letech
  ty věci nejsou pouze historií.
 • 00:31:00 Podívejme se třeba na současnou
  geopolitickou situaci na Kavkaze
 • 00:31:04 a na problémy,
  které se týkají Gruzie,
 • 00:31:08 a to jsou otázky,
  na které musí společenství
 • 00:31:12 demokratických států v Evropě
  i Spojené státy reagovat.
 • 00:31:17 Řekl bych, že otázka odpovědnosti
  velkých států za osudy těch malých
 • 00:31:22 je stále otevřeným problémem,
  který je stále aktuální.
 • 00:31:27 Myslím, že velmoci dokáží
  využívat malé státy k tomu,
 • 00:31:35 aby prosadily své zájmy,
 • 00:31:38 a to se týká současného světa
  i světa historie.
 • 00:31:41 Čili osud malých zemí, například
  Československa, byl nevyhnutelný?
 • 00:31:46 Spíš jo, spíš ano,
 • 00:31:49 protože ta rovnováha evropská
  byla taková,
 • 00:31:56 že západní demokracie
  nemohly internovat,
 • 00:32:01 ale naštěstí dnes v nové Evropě
  máme jinou situaci,
 • 00:32:09 kde i malé státy, malé národy,
 • 00:32:16 i když nemám rád výraz
  "malý národ?,
 • 00:32:20 tak mají své místo, a to je velký
  rozdíl ve srovnání s 30. lety.
 • 00:32:31 Pane profesore, má Francie
  problém s Mnichovem dodnes?
 • 00:32:35 Mají s Mnichovem problém, určitě.
 • 00:32:40 Ten koncept, slovo Mnichov,
  je všudypřítomné,
 • 00:32:45 i ve vnitřní politice ve Francii.
 • 00:32:52 To je věc, která se nezapomíná
  z francouzské strany.
 • 00:33:00 Jsme pevností obleženou silami
  daleko většími, než je naše.
 • 00:33:09 Musím vím říct otevřeně,
 • 00:33:12 jak mi velí svědomí
  odpovědného armádního velitele,
 • 00:33:17 že se nemůžeme postavit
  proti takové přesile.
 • 00:33:22 Jsme všichni opuštěni,
  jsme úplně sami.
 • 00:33:28 Jsme jak ptáček v hrsti obra.
 • 00:33:32 Občané, vojáci, žádáme vás,
  abyste zachovali klid a rozvahu.
 • 00:33:40 -Zradili nás, lumpové mizerní!
  Prolhaní! -Nedáme se!
 • 00:33:49 Vy jste, pánové, v podstatě
  objasnili, že evropské velmoci,
 • 00:33:53 hlavně relevantní Velká Británie
  se v roce 1938 vlastně rozhodla,
 • 00:33:59 že musí pustit Československo,
  jestli jsem vám dobře rozuměl,
 • 00:34:03 z hlediska své pozice,
  která také nebyla jednoduchá,
 • 00:34:08 jak se nám z Prahy zdá.
 • 00:34:11 Ano, demagogický požadavek
  sebeurčení národů
 • 00:34:15 Hitler ukradl Wilsonovi
  v roce 1938
 • 00:34:18 a uplatnil ho na požadavku
  sebeurčení sudetských Němců.
 • 00:34:23 Měly se snad velmoci poučit,
  že mezi sebou neumějí pracovat,
 • 00:34:28 protože o 10 let později dochází
  opět ke zvláštní situaci v Evropě.
 • 00:34:36 To už se Evropa dělí definitivně,
  nejen na krátký čas,
 • 00:34:41 a nepřišla žádná velká válka,
 • 00:34:44 čili řada malých států zůstala
  v sovětském pásmu vlivu,
 • 00:34:49 a běžný názor
  běžného občana u nás je,
 • 00:34:53 že stejně jako Mnichov nás
  bez nás určil k sežrání Hitlerem,
 • 00:34:58 tak později Jalta,
  Teherán, Postupim,
 • 00:35:02 tam se opět velmoci dohodly
  a řekly si,
 • 00:35:05 co s takovým mrňavým státečkem,
  nějakým Československem,
 • 00:35:09 Stalin ho chce, dáme mu ho.
  Bylo to tak?
 • 00:35:13 Já si myslím, že realita
  byla mnohem složitější.
 • 00:35:16 Chci připomenout
  zdánlivě banální skutečnost.
 • 00:35:24 Československo mezi velmocemi
  protihitlerovské koalice
 • 00:35:26 nepředstavovalo problém.
  Nemělo, na rozdíl od Poláků,
 • 00:35:30 konflikt se Sovětským svazem,
  ani hraniční, ani politický,
 • 00:35:34 naopak Beneš se snažil
  spolupracovat s Moskvou,
 • 00:35:37 dokonce i před rokem 1941,
 • 00:35:40 čili z hlediska vztahu
  mezi Churchillem a Stalinem,
 • 00:35:44 potažmo Rooseveltem
  a východem,
 • 00:35:47 Československo
  problémem nebylo.
 • 00:35:51 Pro západní státy,
  zvlášť po roce 1943,
 • 00:35:54 nejzásadnější konfliktní otázkou
  ve vztahu k Rusku bylo Polsko,
 • 00:35:58 jeho příští geografická poloha
  a politické zřízení.
 • 00:36:02 Proto se také o Polsku
  vedle dalších,
 • 00:36:05 ze začátku ryze
  vojenských problémů
 • 00:36:08 diskutovalo na velkých
  konferencích. Poprvé v Teheránu.
 • 00:36:11 A poprvé v Teheránu Roosevelt
  s Churchillem přistoupili
 • 00:36:16 na velmi drastickou proměnu
  střední Evropy,
 • 00:36:21 když akceptovali jeho návrh,
 • 00:36:24 tam demonstrovaný
  formou hry se zápalkami,
 • 00:36:28 že se Polsko posune o několik set
  kilometrů dál na západ,
 • 00:36:32 čili že Sovětskému svazu zůstanou
  až na výjimky hranice z roku 1941,
 • 00:36:37 což ovšem znamenalo rezignaci
  na víc než polovinu území Polska,
 • 00:36:42 že Polsko bude posunuto
  tímto směrem na západ,
 • 00:36:46 získá velkou část východního
  Pruska, Slezsko a Pomoří.
 • 00:36:50 To byl vlastně začátek podobných
  dohadů, který pak pokračoval.
 • 00:36:55 Možná stojí za připomenutí,
 • 00:36:59 že při poslední cestě Churchilla
  do Moskvy začátkem října 1944
 • 00:37:03 skutečně došlo
  mezi Churchillem a Stalinem
 • 00:37:06 k parciálnímu rozdělení
  zájmových sfér na Balkáně,
 • 00:37:10 kdy Churchill,
  který měl zájem na tom,
 • 00:37:14 aby Británie udržela
  dominantní vliv v Řecku,
 • 00:37:17 kde ovšem byla levicová guerilla,
 • 00:37:20 odsouhlasil Stalinovi
  dominantní vliv v Rumunsku,
 • 00:37:23 kde naopak komunisté
  téměř nebyli,
 • 00:37:26 a podobným způsobem jednak
  v diskusích těchto dvou státníků,
 • 00:37:30 jednak v jednáních
  mezi Eatonem a Molotovem,
 • 00:37:33 došlo k velmi přesnému vymezení
  percentuálního vlivu
 • 00:37:36 prakticky ve všech státech
  jihovýchodní Evropy.
 • 00:37:40 Československa
  se podobné dohody netýkaly.
 • 00:37:43 Kupodivu o Československu
  nebylo jednáno ani v Jaltě.
 • 00:37:47 V Jaltě z hlediska středoevropských
  problémů byly dvě zásadní otázky.
 • 00:37:52 Tou první byla otázka
  budoucnosti Německa,
 • 00:37:55 čili zda se bude realizovat
  původní Rooseveltův záměr
 • 00:37:59 a Německo bude rozbito
  na pět dílčích celků,
 • 00:38:03 a tou druhou byla otázka Polska.
 • 00:38:06 V podstatě v Jaltě
  velmoci přistoupily na to,
 • 00:38:09 že základem polského uspořádání
  vnitřního řádu se stala vláda,
 • 00:38:14 kterou předtím Stalin
  vytvořil v Lublinu
 • 00:38:17 a kterou nakonec Sověti
  akceptovali i fakt,
 • 00:38:21 že bude nepatrně rozšířena
  o část ministrů
 • 00:38:24 do té doby mezinárodně
  nezpochybňované vlády v Londýně.
 • 00:38:28 Čili z hlediska polského
  jak územně, tak politicky
 • 00:38:31 Jalta má velmi negativní
  konotaci.
 • 00:38:34 Ale ani v Jaltě, ani v Teheránu
  se o Československu nejednalo.
 • 00:38:37 Jak to, že jsme se tedy dostali
  tam, kam jsme se dostali?
 • 00:38:41 Myslím, že to souvisí s průběhem
  fronty a válečných událostí.
 • 00:38:48 Je zajímavé, kdy Churchill
  odletěl do Moskvy,
 • 00:38:51 to znamená začátek října,
  když proběhla kišiněvská operace,
 • 00:38:55 Rumunsko spadlo Sovětům do hrsti,
  následovalo Bulharsko,
 • 00:38:59 a najednou Churchill
  zděšeně viděl,
 • 00:39:03 že sovětští vojáci stojí
  na hranicích Řecka.
 • 00:39:06 Oni také šli dál, na Jugoslávii,
  podíleli se na osvobození Srbska,
 • 00:39:11 a vedlejší směr
  šel dál do Rakouska.
 • 00:39:14 Ale pro Churchilla
  byla hrozná představa
 • 00:39:17 ohrožení východního Středomoří,
 • 00:39:20 protože Řecko,
  to bylo také poslední místo,
 • 00:39:24 Churchill rád tím argumentoval,
 • 00:39:27 odkud poslední britští vojáci
  odešli z Evropy,
 • 00:39:31 když pomáhali Řekům
  po přepadení Itálie Německem,
 • 00:39:34 tak on argumentoval tím,
  my jsme tam obětovali
 • 00:39:38 pár desítek tisíc vojáků,
  tak musíme Řekům pomoct,
 • 00:39:41 ale ve skutečnosti to tam bylo
  dost problematické,
 • 00:39:45 protože 90 % území
  ovládala levice v Řecku.
 • 00:39:49 Je to paradox dalších dějin,
 • 00:39:52 že v Rumunsku, kde bylo v srpnu
  tisíc komunistů, v celém státě,
 • 00:39:56 zvítězil levicový režim,
 • 00:39:59 a v Řecku, kde naopak 3 miliony
  z devíti milionů obyvatel
 • 00:40:03 byly členy některých
  z levicových organizací.
 • 00:40:07 A ještě abych se vrátil k tomu,
  na co jste se ptal.
 • 00:40:11 Myslím, že právě rozhodující
  tady je rok 1944,
 • 00:40:15 kdy jednak začíná
  na jaře a v létě 1944
 • 00:40:19 hlavní sovětský úder
  přes Polsko směrem na Berlín,
 • 00:40:25 a druhý směr je vytváření
  strategického prostoru na Balkáně,
 • 00:40:31 a nejen na Balkáně,
 • 00:40:34 protože část Sovětů šla
  na Maďarsko a dál na Rakousko,
 • 00:40:38 a v tom momentu se podle mne
  začínají tyhle věci rozdělovat.
 • 00:40:44 A pokud jde o Československo,
  kolega má naprostou pravdu.
 • 00:40:48 O něm se skutečně
  nikde nejednalo,
 • 00:40:51 aspoň ne v oficiálních dokumentech,
 • 00:40:54 ale myslím si, že začaly být tady
  určité náznaky v momentu,
 • 00:40:58 kdy se začali vojáci dohadovat,
 • 00:41:02 kdo osvobodí
  jakou část Československa.
 • 00:41:08 Rok 1948 de facto
  už byl výsledkem něčeho.
 • 00:41:11 Byl výsledkem konce
  druhé světové války,
 • 00:41:14 a pokud se podíváme na stanovisko
  západních velmocí k únoru 1948,
 • 00:41:18 je zcela jasné, že na nich
  už bylo jen monitorování situace,
 • 00:41:22 jak se v Československu vyvíjí,
 • 00:41:25 nikoli, že by chtěli zásadním
  způsobem situaci změnit.
 • 00:41:33 Já si myslím, že v té době,
  kdy měl západ ještě možnost
 • 00:41:37 nějakým způsobem zproblematizovat
  sovětskou expanzi směrem na západ
 • 00:41:42 obsazením východní
  a střední Evropy,
 • 00:41:46 mohl zasáhnout, nezasáhl,
 • 00:41:50 ale to je v otázce
  morální intervence
 • 00:41:53 v případu Katyň a v případu
  varšavského povstání,
 • 00:41:57 kdy západ katastrofálně selhal
  z hlediska pragmatického,
 • 00:42:01 protože si přál, aby Rudá armáda
  byla oslabena zničením Německa.
 • 00:42:08 A čekala válka s Japonskem...
 • 00:42:11 My jsme se tak přímo i nepřímo
  stali součástí tohoto,
 • 00:42:14 protože Československo,
  jak správně tvrdí mí kolegové,
 • 00:42:18 nefiguruje v těch jednáních
  velké trojky,
 • 00:42:22 protože z jejich hlediska,
  z Churchillova hlediska,
 • 00:42:26 on to taky říká Benešovi,
  je s ním spokojen a říká,
 • 00:42:30 vy a královna Vilemína
  jste mými nejlepšími spojenci,
 • 00:42:33 protože máte podporu
  svého obyvatelstva
 • 00:42:37 a neděláte mi žádné problémy.
  S Poláky to bylo horší.
 • 00:42:42 Takže v korespondenci
  Churchilla s Rooseveltem
 • 00:42:46 figuruje Beneš
  jenom jako někdo,
 • 00:42:48 kdo může pomoci vyřešit problém
  Polska, což byl obrovský problém,
 • 00:42:53 a jde to za tu cenu,
  že západ de facto zradí,
 • 00:42:59 to je termín, který používá
  většina polských historiků,
 • 00:43:03 že zradí původní polskou vládu,
  kterou mají v Londýně,
 • 00:43:06 že přijímají Stalinův diktát,
  který odmítá s nimi jednat,
 • 00:43:12 a fakticky vytvoří
  konkurenční vládu v Lublinu,
 • 00:43:16 která je potom i Benešem
  po dlouhém váhání uznána,
 • 00:43:20 začátkem roku 1945,
  pod velkým tlakem,
 • 00:43:24 protože Sověti mu šikovně
  před očima manévrují s Těšínskem.
 • 00:43:31 Jestliže Beneš neuzná
  lublinský výbor
 • 00:43:35 jako legitimní vládu Polska,
 • 00:43:39 tak je možné, že Sověti ji budou
  nutit, aby se Těšínsko vrátilo.
 • 00:43:46 A je v tom i problém
  Podkarpatské Rusi,
 • 00:43:53 kterou Sověti naprosto bezohledně
  si přivlastňují.
 • 00:44:02 A bohužel i Beneš se dopustil
  v začátku svého jednání se Sověty
 • 00:44:10 té chyby,
  že nabídl Podkarpatskou Rus
 • 00:44:15 s ukrajinsky mluvícím
  obyvatelstvem
 • 00:44:20 jako obraz příští expanze Ruska.
 • 00:44:24 Když totiž prodloužíte hranici
  od Užhorodu nahoru na sever,
 • 00:44:29 tak vám splývá
  s Curzonovou linií,
 • 00:44:32 což byla hranice, kterou vlády
  londýnská i polská odmítaly
 • 00:44:38 a která byla Stalinovou podmínkou
  na konferenci v Teheránu.
 • 00:44:44 Pánové, vidím, že bychom si
  mohli povídat ještě déle.
 • 00:44:48 Doufám, že se ještě na toto téma
  jednou někdy potkáme,
 • 00:44:52 protože jsme zdaleka nevyčerpali
 • 00:44:55 všechny osudy malých zemí
  v objetí velmocí
 • 00:44:58 a naopak jako bolavých zubů
  v ústech velmocí.
 • 00:45:02 Já vám děkuji, že jste si přišli
  o tom povídat, na shledanou.
 • 00:45:08 Loučím se také s diváky, děkuji,
  že jste se dívali na Historii.cs,
 • 00:45:12 a příště na shledanou.
 • 00:45:46 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2008

Související