iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 1. 2008
16:55 na ČT2

1 2 3 4 5

80 hlasů
13776
zhlédnutí

Světci a svědci

Odorik z Pordenone zvaný Oldřich Čech

První Evropan, který vstoupil do Tibetu

13 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Světci a svědci - Odorik z Pordenone zvaný Oldřich Čech

 • 00:00:13 Není u nás mnoho těch,
  kteří by věděli,
 • 00:00:16 že jsme také my měli
  svého Marca Pola.
 • 00:00:19 Muže, který je pokládán za světce,
  který podnikl dobrodružnou cestu
 • 00:00:24 do Asie a je považován za prvního
  Evropana, který vkročil do Tibetu.
 • 00:00:30 Odorik Oldřich z Pordenone,
  jak byl nazýván.
 • 00:00:33 A jméno, které se u nás vžilo,
  Oldřich Čech.
 • 00:01:00 Když na jaře r. 1330 zaklepal
  na bránu kláštera františkánů
 • 00:01:04 v Pordenone snědý a na smrt
  vyčerpaný stařec,
 • 00:01:07 byl zde přijat bez velkého zájmu
  a s jistým údivem.
 • 00:01:11 Ani vlastní příbuzní
  jej nepoznávali.
 • 00:01:14 Cestovatele, někdejšího misionáře,
  papežova vyslance
 • 00:01:18 do neznámých krajů.
 • 00:01:20 Snad mu ani příliš nevěřili,
  že je to opravdu on.
 • 00:01:24 Zdržel se jen krátce a pospíchal
  za Svatým otcem do Avignonu.
 • 00:01:28 Chtěl podat zprávu o cestě
  do Asie trvající neuvěřitelných
 • 00:01:32 dvanáct let.
 • 00:01:42 Byla to misijní cesta,
  ze které se vrátil těžce nemocný.
 • 00:01:46 Vydal o ní svědectví, cestopis,
  který před smrtí nadiktoval
 • 00:01:50 řádovým bratrům, známý jako
  "Popis východních krajů světa".
 • 00:01:55 Dílo bylo dobovou senzací,
  překládanou do mnoha jazyků.
 • 00:01:59 Počtem asi 150 rukopisů se zařadilo
  hned za "Marca Pola".
 • 00:02:04 Pak jej vykradl autor fiktivního
  cestopisu "Rytíře Mandelila".
 • 00:02:10 Česky náš Odorik vyšel
  až po více než 600 letech.
 • 00:02:17 Odorik z Pordenone, u nás známější
  jako Oldřich Čech, byl synem vojáka
 • 00:02:22 nebo žoldnéře v posádce,
  kterou zanechal v 70. letech
 • 00:02:31 13. století v Pordenone
  český král Přemysl Otakar II.
 • 00:02:42 Chráněná hradbou hor severoitalská
  provincie Friuli - Furlánsko.
 • 00:02:48 Za touto pomyslnou branou ležel
  úrodný kraj, o který panovníci
 • 00:02:52 nepochybně stáli a bojovali.
 • 00:02:55 K jeho zabezpečení zde zanechal
  Přemysl Otakar II.
 • 00:02:58 vojenskou posádku.
 • 00:03:00 Jak předlouhou cestu sem museli
  ujít jeho vojáci?
 • 00:03:03 Není divu, že tu někteří
  zůstali natrvalo.
 • 00:03:06 Jeho vyčerpaní žoldnéři zde totiž
  našli porozumění a lásku místních
 • 00:03:10 dívek a založili tu nové rodiny.
 • 00:03:14 Pozdější tradice Odorikovi připsala
  příjmení Mattiussi,
 • 00:03:19 které podle některých historiků,
  i italských, je blízké středověkému
 • 00:03:25 i českému Matuš.
 • 00:03:30 Takže mezi lety 1276 a 1281,
  nevíme přesně kde a kdy,
 • 00:03:36 tu spatřil světlo světa
  náš pozdější cestovatel,
 • 00:03:40 misionář a papežův vyslanec
  Odorik.
 • 00:03:45 V tomto svatostánku na předměstí
  Pordenone byl zřejmě pokřtěn
 • 00:03:49 a na zdejším oltáři v kostele
  sv. Odorika také spočívá
 • 00:03:53 na čestném místě vedle svého
  jmenovce jeho socha.
 • 00:04:02 A chrání tu jako vzácnou relikvii
  i jeho ostatek.
 • 00:04:11 Počátky Odorikova života
  jsou spojeny s prostorem
 • 00:04:14 kolem italského Pordenone
  a Udine.
 • 00:04:19 Narodil se zřejmě v Pordenone,
  nebo v jeho blízkosti,
 • 00:04:22 ve vesnici Villa Nuova,
  kde se uchovává tradice místa,
 • 00:04:27 kde stál jeho rodný dům.
 • 00:04:31 A potom možná v nějakých
  16 letech vstoupil
 • 00:04:35 k františkánům, kteří měli klášter
  svatého Františka v městě Udine.
 • 00:04:42 V okolí je silná tradice
  jména Odorik.
 • 00:04:47 Je tam několik kostelů zasvěcených
  svatému biskupu Odorikovi,
 • 00:04:52 který je vlastně německým světcem.
 • 00:04:59 V letech 1300 - 1314 působil
  mladý Odorik v Arménii.
 • 00:05:03 Tehdy se naučil i jazykům Orientu,
  což jej asi předurčilo k významné
 • 00:05:07 cestě do východní Asie.
 • 00:05:16 Do Číny zabrané Čingischánem
  byli k němu i jeho potomkům
 • 00:05:19 jako poslové kristianizace
  a diplomaté vysíláni vhodní mužové,
 • 00:05:24 mezi nimi františkáni.
 • 00:05:27 Nenároční, skromní,
  jen se svou holí a tornou.
 • 00:05:35 Misie patří k jádru františkánství,
  k jeho identitě.
 • 00:05:38 A možná misie v širším
  slova smyslu.
 • 00:05:43 Je třeba to chápat nejen
  jako předávání evangelia,
 • 00:05:47 ale také jako poznávání
  jiných kultur.
 • 00:05:54 Po známém kupci Marcu Polovi
  se najednou do Asie vydává
 • 00:05:56 někdo zcela neznámý
  s papežovým posláním.
 • 00:06:00 Snad poznat záměry tamních vládců
  a s úkolem něco říci o záměrech
 • 00:06:04 panovníků evropských.
 • 00:06:06 A samozřejmě přinést do těchto
  krajů radostnou zvěst, evangelium.
 • 00:06:13 Chtěje přepravit se přes moře
  a navštívit kraje nevěřících,
 • 00:06:17 aby sklidil žeň nějakých duší.
 • 00:06:22 Byl na cestě zřejmě plných 12 let
  a dokázal se vrátit.
 • 00:06:25 Chtěl podat zprávu papeži,
  ale k jeho stolci už pro nemoc
 • 00:06:28 a vyčerpání nedorazil,
  a tak své zážitky vyprávěl jiným,
 • 00:06:32 kteří je zaznamenali.
 • 00:06:38 "Ba vpravdě ani já sám bych
  v tyto věci nevěřil,
 • 00:06:41 kdybych je nebyl slyšel
  na vlastní uši
 • 00:06:43 a kdybych je nebyl viděl
  na vlastní oči."
 • 00:06:51 Cestuje z Benátek do Cařihradu,
  odtud pokračuje do Trapezuntu
 • 00:06:55 ve východním Turecku.
 • 00:06:57 Přes Velkou Arménii pak doputoval
  do Persie.
 • 00:07:00 V přístavu se nalodil
  na plavidlo směřující do Indie.
 • 00:07:21 Podél pobřeží Indie doplouvá
  Odorik na Cejlon
 • 00:07:24 a odtud chce pokračovat do Číny.
 • 00:07:28 Bude popisovat obyčeje,
  později doložené jinými
 • 00:07:31 cestovateli, a tedy svědectví
  nepochybně pravdivá.
 • 00:07:34 Pojídání hadů jako lahůdek
  či lov ryb pomocí kormoránů.
 • 00:07:48 Traduje se, že pravděpodobně
  na Filipínách Odorik sloužil
 • 00:07:52 první vánoční latinskou mši.
 • 00:08:00 Odorik jako první popsal podivný
  zvyk svazovat malým děvčatům nohy
 • 00:08:07 do podoby tzv. zlatých livií
  nebo zlatých lotosů,
 • 00:08:12 aby vznikly nožky dlouhé
  necelých 10 cm.
 • 00:08:16 Tento zvyk, o kterém existují
  historické doklady přibližně
 • 00:08:20 od 11. století, tudíž dokládají,
  že Odorik skutečně v Číně byl.
 • 00:08:34 Po stopách Odorika jsme se vydali
  asi po 629 letech do Tibetu.
 • 00:08:41 První takové zastavení a vzpomínka
  na něj byla přímo u brány,
 • 00:08:44 kde himálájský vítr posekal
  krásnou bránu.
 • 00:08:47 A to je jeden ze vstupů do Tibetu.
 • 00:08:51 Když jsme vstoupili do Lhasy
  a čekali jsme před Lhasou
 • 00:08:54 na povolení, tak jsme si vzpomněli
  na Odorika, jestli taky on na brány
 • 00:09:00 Lhasy zaklepal?
 • 00:09:02 A když jsme se dostali přímo
  do Lhasy, tak to byla
 • 00:09:04 nejkrásnější vzpomínka na něj.
 • 00:09:07 Viděli jsme přesně stejné bílé
  domy, jaké popisuje ve svých
 • 00:09:11 pamětech, a klaněli jsme se mu.
 • 00:09:15 Byl to člověk, který byl pro nás
  naprostým vzorem.
 • 00:09:20 "A dalším zvykem země Tibet
  jest toto:
 • 00:09:23 Dejme tomu, že někomu zemře otec.
 • 00:09:26 S velkou slávou odnesou mrtvého
  za město a položí na velký oltář.
 • 00:09:31 Pak kněží rozřežou na kusy celé
  tělo, potom přilétají od hor orli
 • 00:09:36 a supi a každý uchvátí a odnese
  kus těla."
 • 00:09:44 Je to dáno místními přírodními
  podmínkami, kdy sušený jačí trus
 • 00:09:50 nevydá tolik žáru,
  aby mohly být mrtvoly spalovány.
 • 00:09:54 A zase naopak věčně zmrzlá půda
  není vhodná pro pohřbívání do země.
 • 00:10:02 Odorik se příliš nezmiňoval
  o své misijní činnosti.
 • 00:10:05 Považoval ji asi za samozřejmou.
 • 00:10:08 Spíše se snažil přinést domů
  to nejcennější - nové poznatky
 • 00:10:12 o vzdálených zemích.
 • 00:10:19 Zemřel v Udine roku 1331.
 • 00:10:27 Záhy byl uznán za svatého,
  ale jen pro akvilejský patriarchát.
 • 00:10:35 Teprve v r. 1755 jej oficiálně
  prohlásil za blahoslaveného
 • 00:10:40 papež Benedikt IV.
 • 00:10:48 Na misionářích je dnes vidět,
  že mají širší srdce.
 • 00:10:55 Asi něco podobného měl Odorik,
  který dokázal vnímat bohatství
 • 00:10:59 různých kultur.
 • 00:11:04 Na Odorikovi mi připadá důležitá
  věc to, že šel do neznámých končin
 • 00:11:09 a spíše se snažil pozorovat
  a chápat jiné kultury.
 • 00:11:18 To vychází z Františkovy tradice,
  že také šel na území islámu
 • 00:11:22 a chtěl spíše vytvářet
  nějaký dialog.
 • 00:11:35 Své poslední útočiště našel Odorik
  v Udině, v kostele Panny Marie
 • 00:11:39 Karmelské. Dodnes k němu přicházejí
  věřící, aby jej uctili
 • 00:11:44 či požádali o přímluvu.
 • 00:11:51 Stejně jako v kostele jeho jména
  v Pordenone, vystavěném v duchu
 • 00:11:54 Orientu, připomínajícím tak trochu
  místa, kterými kdysi procházel.
 • 00:12:00 V lednu 2002 bylo zahájeno
  nové kolo kanonizačního procesu
 • 00:12:03 směřujícího k prohlášení
  Odorika z Pordenone za svatého.
 • 00:12:11 Cestovatel a misionář Odorik,
  toužící přinést to nejlepší,
 • 00:12:15 co měl, poselství křesťanství
  do vzdálených krajin.
 • 00:12:21 On však navíc dělal to,
  co je důležité dodnes.
 • 00:12:24 Přinášel poznání o víře,
  zvycích a životě národů jiných,
 • 00:12:29 sloužící ke vzájemnému
  pochopení a toleranci.
 • 00:12:51 Skryté titulky: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2007

Související