iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 1. 2007
18:00 na ČT2

1 2 3 4 5

56 hlasů
10813
zhlédnutí

Světci a svědci

Svatý Vojtěch

První Evropan

12 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Světci a svědci - Svatý Vojtěch

 • 00:00:10 Libice nad Cidlinou.
 • 00:00:11 V 10. století sídlo mocných
  a bohatých Slavníkovců.
 • 00:00:15 Politického oponenta vládnoucím
  Přemyslovcům.
 • 00:00:18 Z tohoto rodu pocházel i muž,
  jehož význam dalece překročil
 • 00:00:21 hranice českých zemí,
  a kterého Češi sami zavrhli.
 • 00:00:26 Po jeho smrti, když zjistili,
  koho se to vlastně zřekli,
 • 00:00:29 ukradli alespoň jeho ostatky těm,
  ke kterým se tento kníže a biskup
 • 00:00:33 uchýlil na sklonku života do exilu.
 • 00:00:45 V 10. století začínal v Čechách
  proces budování státu.
 • 00:00:49 Se vším, co k takovým počátkům
  patřilo: soupeřením rodových kmenů
 • 00:00:53 o moc a ne vždy úspěšnou činností
  misionářů v zemi, kde stále
 • 00:00:56 přežívaly mnohé pohanské zvyky.
 • 00:01:00 Země byla barbarská.
 • 00:01:03 Západní civilizací, která
  přicházela především z JZ Evropy,
 • 00:01:06 Francie a ze Španělska,
  jsme byli považováni za barbary.
 • 00:01:10 Praha pořád byla jenom misijním
  územím, ale nebyl tady biskup.
 • 00:01:14 To se povedlo až v 10. století.
  1. biskupem byl Dětmar, mnich,
 • 00:01:18 který tady vlastně byl cizincem.
 • 00:01:25 Chyběli duchovní, chyběla
  i učiliště, kde by se duchovní
 • 00:01:29 mohli vzdělávat.
 • 00:01:30 Pravděpodobně docházelo k četným
  bojům, které byly dosti kruté.
 • 00:01:38 A právě do tohoto období se někdy
  roku 956 narodil na Libici
 • 00:01:42 knížeti Slavníkovi syn Vojtěch.
 • 00:01:45 Lze předpokládat, že tak jako každý
  knížecí syn i on byl předurčen
 • 00:01:49 k povinnostem velmože.
 • 00:01:53 Podle dobových legend
  však záhy těžce onemocněl.
 • 00:01:55 Za jeho uzdravení ho měli rodiče
  zaslíbit Bohu.
 • 00:01:58 Faktem však zůstává, že ještě
  v dětství odjel Vojtěch
 • 00:02:02 na církevní studia do Magdeburku.
 • 00:02:04 Tehdy významného kulturního
  centra Evropy.
 • 00:02:12 Vojtěch zde studoval na katedrální
  škole, která měla vynikající
 • 00:02:16 úroveň, pod vedením mnicha Oktrika.
 • 00:02:20 Seznámil se tady s disciplínami
  7 svobodných umění,
 • 00:02:25 což bylo v té době nejvyšší
  dosažitelné vzdělání.
 • 00:02:30 Nacházíme se v době, kdy v Evropě
  neexistovaly univerzity.
 • 00:02:37 Pro Vojtěcha musel být návrat
  z tohoto centra vzdělanosti
 • 00:02:40 do polopohanských Čech asi šokem.
 • 00:02:42 Stejně jako to, že on, který byl
  9 let mimo domovinu, tudíž neznámý,
 • 00:02:48 byl vybrán za nového biskupa
  krátce po Dětmarově smrti.
 • 00:02:53 Vojtěch byl u jeho smrtelného lože.
 • 00:02:56 To byl také okamžik, kdy on sám,
  jak vyprávějí shodně všechny
 • 00:02:59 legendy, se vlastně podruhé
  obrátil.
 • 00:03:02 Tam teprve pochopil vážnost života.
 • 00:03:05 Studia v Magdeburku doplnila
  jeho spíše světáckou povahu.
 • 00:03:13 A tím se z něho stal skutečně
  první vzdělanec naší krve,
 • 00:03:17 který později zasáhl
  i do evropských dějin.
 • 00:03:21 O důvodech Vojtěchovy volby,
  která proběhla roku 982 zde,
 • 00:03:25 na Levém Hradci,
  toho příliš nevíme.
 • 00:03:28 V pozadí skutečně mohla stát
  jeho vzdělanost,
 • 00:03:31 ale také důvody politické.
 • 00:03:33 Na volbě se totiž shodli
  oba političtí oponenti,
 • 00:03:36 Přemyslovci i Slavníkovci,
  jejichž křehký smír skončil
 • 00:03:40 krátce před jeho volbou smrtí
  Vojtěchova otce, Slavníka.
 • 00:03:46 Jeho nejstarší syn a nástupce,
  Soběslav, hodlal dosáhnout
 • 00:03:50 jisté formy samostatnosti
  a nezávislosti na Přemyslovcích.
 • 00:03:55 Volba Vojtěcha pražským biskupem
  tak mohla být jistým kompromisem,
 • 00:04:03 snahou o vyrovnání počínajících
  rozdílů mezi Přemyslovci
 • 00:04:06 a Slavníkovci.
 • 00:04:11 Oficiální jmenování mohl
  v té době povolit pouze císař.
 • 00:04:15 Vojtěch proto musel odjet
  do Itálie.
 • 00:04:18 Do Čech si však nepřivezl
  pouze biskupský titul.
 • 00:04:21 Díky několikaměsíčnímu pobytu
  se v Itálii seznámil s antikou
 • 00:04:25 a s učením starokřesťanských
  filozofů, kteří usilovali
 • 00:04:28 o naplnění myšlenky lidské
  vzájemnosti,
 • 00:04:31 tak vzdálené jeho rodné zemi.
 • 00:04:34 Z toho, co víme, byl Vojtěch
  pravděpodobně člověk introvertní
 • 00:04:39 a se sklonem k mysticismu.
 • 00:04:41 Myslím si, že o to, aby se stal
  biskupem, ani moc nestál.
 • 00:04:45 Biskup byl v tehdejší době
  spoluhráčem politické moci.
 • 00:04:49 Knížata a králové si přáli mít
  biskupa, který opravdu partnerem
 • 00:04:53 v tomto směru se vší pompou byl.
 • 00:04:56 Dovedu si představit,
  jak asi zapůsobilo na Boleslava
 • 00:04:58 a jeho družinu, když vyšli naproti
  Vojtěchovi a on šel vůči nim pěšky
 • 00:05:02 a v mnišské kutně.
 • 00:05:05 Tak asi Boleslav svého partnera
  nepředstavoval.
 • 00:05:09 A to byl vlastně začátek konfliktů
  a třenic, které po celou dobu
 • 00:05:14 jeho činnosti v Praze trvaly
  a prohlubovaly se.
 • 00:05:18 On měl skutečně velké požadavky,
  jak na krále, tak na obyvatelstvo.
 • 00:05:23 Můžeme se právem domnívat,
  že i na knížecím dvoře přetrvávalo
 • 00:05:26 množství předkřesťanských praktik.
 • 00:05:28 Zejména různých iniciačních
  rituálů. Víme i o tom,
 • 00:05:32 že ještě koncem 10. století
  a později existovala u nás
 • 00:05:36 krevní msta, mnohoženství a další
  skutečnosti, které se nesrovnávaly
 • 00:05:43 s křesťanskou morálkou.
 • 00:05:48 Např. se zdá, že ve Starém Plzenci
  narazil na trh, kde se prodávali
 • 00:05:51 křesťanští otroci.
  Tak to byl pro něho šok.
 • 00:05:54 Čechům proto musela Vojtěchova
  snaha o obnovu společnosti připadat
 • 00:05:58 jako bláznovství či přímo
  nepřátelství.
 • 00:06:01 Kultivovaný a hluboce cítící
  Vojtěch se zanedlouho stal
 • 00:06:04 odpůrcem režimu
  a následně také emigrantem.
 • 00:06:08 Se svým bratrem Radimem odešel
  do Říma, kde chtěl před císařem
 • 00:06:12 složit svou funkci, na kterou
  podle svého přesvědčení nestačil.
 • 00:06:16 Ve středověku událost
  více než neobvyklá.
 • 00:06:21 Nepochybně sehrálo svoji roli to,
  že biskup patrně nebyl dnešními
 • 00:06:25 slovy řečeno manažerským typem.
 • 00:06:29 Patrně mu byly cizí organizační
  otázky každodenní péče
 • 00:06:33 o svěřenou diecézi.
 • 00:06:36 Jistě mohlo sehrát roli i vědomí
  vlastní nedokonalosti pastýře,
 • 00:06:41 který nedovedl přivést svěřené
  ovečky ke správnému chování.
 • 00:06:46 On přišel vlastně jako západní
  člověk a měl konflikt,
 • 00:06:50 který v našich dějinách je častý.
 • 00:06:53 Lidé, kteří přijdou z nějakého
  prostředí jiného než našeho,
 • 00:06:57 tak to mají na začátku těžké.
 • 00:07:00 Během 2. pobytu v Itálii vstoupil
  Vojtěch do benediktinského kláštera
 • 00:07:04 na římském Aventinu,
  kde se podrobněji seznámil
 • 00:07:06 s reformou mnichů stejnojmenného
  řádu, s Cluny.
 • 00:07:10 Zásadou bylo povznesení života
  s důrazem na kázeň a práci
 • 00:07:14 a zároveň snaha o vymanění církve
  z potupné podřízenosti
 • 00:07:17 světské moci.
 • 00:07:19 Toto hnutí definitivně změnilo
  Vojtěcha v člověka,
 • 00:07:22 který všem politickým zájmům
  nadřazoval ideál společné Evropy
 • 00:07:26 na základě křesťanských ideálů.
 • 00:07:31 - HOVOŘÍ T. SEKYRKA -
 • 00:07:32 Patrně právě tady dochází k přerodu
  Slavníkovce Vojtěcha v Evropana,
 • 00:07:37 ve světoobčana, muže, který získává
  celoevropský rozhled
 • 00:07:41 a celoevropské ideje.
 • 00:07:50 Mnišství bylo jeho životním cílem.
 • 00:07:52 V klášteře zůstal až do té doby,
  než české poselstvo
 • 00:07:55 po jeho 1. exilu v Římě,
  přišlo s prosbou,
 • 00:07:58 aby papež jejich biskupa
  vrátil zpátky do Prahy.
 • 00:08:02 Spíše než lítostí nad někdejším
  vyhnáním Vojtěcha ze země,
 • 00:08:05 bylo římské poselství Čechů
  vedeno opět důvody politickými.
 • 00:08:09 V územních sporech s Polskem
  se Boleslav II. postavil
 • 00:08:12 na stranu slovanských pohanů.
 • 00:08:15 Čímž ovšem dostal svou zemi
  do izolace vůči západní
 • 00:08:17 křesťanské Evropě.
 • 00:08:20 Situaci měl tehdy zachránit
  právě návrat biskupa.
 • 00:08:25 Boleslav slíbil Vojtěchovi
  nápravu ve všech směrech.
 • 00:08:28 Při návratu do Prahy mu připravil
  bouřlivé uvítání.
 • 00:08:31 S jeho podporou mohl Vojtěch
  dokonce založit první mužský
 • 00:08:34 klášter v Čechách
  v Praze-Břevnově.
 • 00:08:37 Nicméně i tehdy platilo
  ono sliby - chyby.
 • 00:08:45 Vojtěch přišel s ideálem
  křesťanství.
 • 00:08:47 Ten obsahoval určitý morální
  postoj, určitý vztah k lidem,
 • 00:08:50 k majetku, a to tady nebylo zvykem.
 • 00:08:53 On chtěl, aby se to všechno
  najednou začalo praktikovat.
 • 00:08:56 Pochopitelně drsní vojáci
  a žoldnéři v Boleslavově družině
 • 00:09:00 neměli pro něco takového
  vůbec pochopení.
 • 00:09:05 Já si myslím, že kolem něho
  byla řada lidí,
 • 00:09:07 kteří ani nerozuměli přesně tomu,
  co on chce. To bylo jeho drama.
 • 00:09:11 Ani ne 2 roky po návratu
  z 1. exilu tak Vojtěch
 • 00:09:14 emigroval podruhé.
 • 00:09:16 V dnešním Maďarsku, kde jej dodnes
  uctívají za svého patrona,
 • 00:09:19 pokřtil budoucího uherského krále
  Štěpána a pokračoval do Říma
 • 00:09:23 zpět na Aventino.
 • 00:09:26 Někdy v té době se dozvěděl
  o vyvraždění svého rodného sídla
 • 00:09:29 v Libici Přemyslovci.
 • 00:09:31 A byl v podstatě definitivně
  rozhodnut, že zpátky už nepůjde.
 • 00:09:35 Bylo však nemyslitelné,
  aby si biskup opětovně
 • 00:09:37 o svém postu sám rozhodoval.
 • 00:09:40 Proto papež i císař,
  byť jeho velký příznivec,
 • 00:09:43 požadovali Vojtěchův okamžitý
  návrat do Čech.
 • 00:09:47 Příliš se mu zpátky nechtělo,
  uvědomoval si, že to bude
 • 00:09:51 konfliktní jako předtím,
  takže se mu podařilo vymoci
 • 00:09:54 alespoň to, že se nebude muset
  v Čechách zdržovat,
 • 00:09:57 pokud ho tam Češi nebudou chtít.
 • 00:10:00 A když opravdu Češi neprojevili
  zájem změnit způsob života
 • 00:10:03 a tím jej přijmout,
  tak se odebral do ciziny,
 • 00:10:06 s koncem, který je dobře znám.
 • 00:10:12 Poté, co byl Vojtěch napodruhé
  odmítnut Čechy, opouští podruhé
 • 00:10:16 svou biskupskou funkci a vydává
  se nejprve do Francie.
 • 00:10:20 Zde navštěvuje některá význačná
  poutní místa.
 • 00:10:24 Později, se souhlasem papežovým
  a císaře Otty III., odchází
 • 00:10:29 do Polska, kde se rozhoduje obrátit
  k pohanským Rusům.
 • 00:10:38 O konci Vojtěchova života
  (v dubnu r. 997) existují 2 verze.
 • 00:10:43 Podle jedné byl na břehu Baltu
  ubit pádlem, podle druhé
 • 00:10:46 v Pohanském háji sedmkrát
  proboden kopím a sťat.
 • 00:10:50 Zmrzačené tělo vykoupil zlatem
  jeho přítel, polský král
 • 00:10:53 Boleslav Chrabrý, a nechal jej
  pohřbít v katedrále Panny Marie
 • 00:10:57 ve Hnězdně. Již 2 roky po své smrti
  byl Vojtěch uctíván jako světec
 • 00:11:02 na většině evropského území.
 • 00:11:04 S výjimkou Čech, kde byl téměř
  40 let zcela zapomenut.
 • 00:11:12 Svatý Vojtěch se sem, na Pražský
  hrad do kostela sv. Víta,
 • 00:11:16 přece jenom vrátil.
 • 00:11:18 Stalo se tak v roce 1039,
  kdy český kníže Břetislav I.
 • 00:11:23 uspořádal válečné tažení do Polska,
  dosáhl velkého vítězství
 • 00:11:28 a ve slavném průvodu Břetislav
  s celou výpravou a Vojtěchovými
 • 00:11:33 ostatky se vrátil do Prahy.
 • 00:11:37 Je tedy nepochybně paradoxem,
  že by se tento bohajobajný
 • 00:11:40 a mírumilovný biskup stal
  kořistí loupících vojsk.
 • 00:11:49 Češi, Poláci, Slováci patří
  do západní skupiny Slovanů
 • 00:11:52 a pokládají se za součást
  křesťanského západu.
 • 00:11:56 A Vojtěch je vlastně prvním
  dobře zdokumentovaným Čechem,
 • 00:12:00 který do té západní Evropy vstoupil
  svým vzděláním,
 • 00:12:04 ale také svou orientací
  na západo-křesťanskou liturgii.
 • 00:12:08 Celé naše dějiny jsou tedy vztahem
  k západnímu křesťanství,
 • 00:12:11 k západní Evropě. A není to tak
  snadné. Často je konfliktní.
 • 00:12:14 20. století je toho hrůzostrašným
  příkladem.
 • 00:12:17 Takže na prahu 21. století
  si můžeme jenom přát,
 • 00:12:21 aby se takové osobnosti
  zase objevily.
 • 00:12:23 A aby ten výběr byl ku prospěchu
  každého z nás a především
 • 00:12:26 celého našeho národa.
 • 00:12:41 Skryté titulky: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2007

Související