iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 10. 2009
21:00 na ČT2

1 2 3 4 5

16 hlasů
34912
zhlédnutí

Děti našich rodičů aneb Jak se kalifornský surfař naučil mít rád Československo

Rodina československého ministra Ladislava Feierabenda na cestě od 1. republiky do Evropské unie

57 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Děti našich rodičů aneb Jak se kalifornský surfař naučil mít rád

 • 00:00:00 .
 • 00:00:24 Dobrý den.
 • 00:00:28 SYN TOM MLUVÍ ANGLICKY:
 • 00:00:41 Pojď sem, Brite!
  Brite, ke mně!
 • 00:02:17 Není, jak známo,
  identity bez kontinuity.
 • 00:02:21 Chceme-li být dobře sami sebou,
  musíme mít určitý názor i na to,
 • 00:02:26 čím jsme byli,
  anebo o tom aspoň něco vědět.
 • 00:02:36 Doktor Ladislav Feierabend,
  in memoriam.
 • 00:02:41 Vyznamenání přebírá
  paní Hana Ludikarová.
 • 00:02:46 HRAJE HYMNA
 • 00:04:35 Symbolicky.
 • 00:04:39 Ej, a je tam.
 • 00:06:35 Byl konec srpna 1938, časně ráno.
  Probudilo mne troubení na poplach.
 • 00:06:42 Na Velešínském náměstí hlásil
  hasič: Jde velká voda
 • 00:06:48 a za hodinu bude tady.
  Nad prameny Malše byla v noci
 • 00:06:53 průtrž mračen.
  Děti spaly klidně dál,
 • 00:06:57 ale žena a já
  jsme se rychle ustrojili,
 • 00:07:00 abychom včas vyklidili
  věci z naší boudy.
 • 00:07:03 Prosím vás,
  dostaneme se tady k vodě?
 • 00:07:05 No.
  Jo? A kudy se...
 • 00:07:07 Tady kolem toho plotu.
  Kolem toho plotu?
 • 00:07:09 Jo, tam vede chodníček
  a ten vede ke schodům.
 • 00:07:12 Pak už jdete po schodech rovně dolů
  nebo po cestičce pořád rovně.
 • 00:07:16 Dá se tam koupat?
  No, koupe se tu, ale nesmí se.
 • 00:07:21 Tolerují to.
  Teď bychom vás měli strčit,
 • 00:07:24 protože jsme vás přerušili.
  To nemusíte.
 • 00:07:28 Chudák syn.
 • 00:07:35 Z okraje planiny za městečkem
  jsme viděli,
 • 00:07:38 že řeka má plné řečiště.
  A když jsme sestoupili do údolí,
 • 00:07:42 byla voda už venku z břehů.
  Malše se přelévala mocným proudem
 • 00:07:48 přes splav nad mlýnem U Kolínů
  a propust byla sotva k rozeznání.
 • 00:07:55 Naše bouda stála pár kroků
  nad splavem,
 • 00:07:59 na paloučku svažujícím se k řece.
  Anička vstoupila ještě suchou nohou
 • 00:08:06 do boudy a oknem mně podala
  koupací věci, knihy a hračky.
 • 00:08:11 Když opouštěla boudu,
  už se brodila vodou nad kolena.
 • 00:08:17 Tak rychle řeka stoupala.
  Usměvavé zelené údolí změnilo tvář.
 • 00:11:05 Zatajil se nám dech.
  Bouda se přehoupla přes splav,
 • 00:11:09 narazila na pilíř lávky,
  roztrhla se
 • 00:11:14 a její trosky unášela Malše.
  Je to zlověstné znamení?
 • 00:11:20 Je to varovný prst prozřetelnosti?
 • 00:11:24 Změní se náš život tak rychle,
  jako se změnilo klidné údolí Malše?
 • 00:11:33 Zamyšlení jsme nesli domů,
  co jsme zachránili z boudy.
 • 00:12:25 Je tady zahrádka ještě za tím?
  Je tam, ale je neudržovaná.
 • 00:12:31 Mohli bychom se tam podívat?
  Můžete, to jenom projdete chodbou.
 • 00:12:35 Nikdo nás tam nevyhodí?
 • 00:12:37 Ne, ne, on tu stejně pan vedoucí
  není, ale jinak vás nevyhodí.
 • 00:12:41 Děkujeme mockrát.
  Prosím.
 • 00:12:45 Já jsem Ludikarová. Těší mě.
  Doležel, jméno mé.
 • 00:12:52 My jsme tady strávili
  naše dětství a mládí,... tady vedle.
 • 00:12:56 Dědeček tady byl doktor a...
  Ještě před doktorem Tuterem?
 • 00:13:03 Ano, Hartman.
  A máte něco společného
 • 00:13:06 s panem doktorem Feierabendem?
  To byl nějaký politik
 • 00:13:10 v 1. republice.
  To je náš otec.
 • 00:13:12 Dokonce. Já si pamatuji,
  že to byl politik.
 • 00:13:18 To máte velkou čest.
 • 00:13:27 Do Velešína jsem přijel z Prahy
  přes podbořanský okres,
 • 00:13:34 kde jsme v obci Německé Hořovice
  vlastnili statek Šmikousy.
 • 00:13:38 Odvedl jsem domů ženinu matku,
 • 00:13:41 která tam dozírala
  při česání chmele.
 • 00:17:04 Dobrý den.
  Dobrý den.
 • 00:17:08 Německé Hořovice ležely
  na jazykové hranici
 • 00:17:12 západních Čech.
  Byly většinou německé.
 • 00:17:16 Matinka vypravovala,
  že štvaní henleinovců
 • 00:17:20 proti republice se stupňuje
  a že skoro všichni Němci
 • 00:17:24 jsou nakaženi nacismem.
  U nás na statku
 • 00:17:28 v Německých Hořovicích je prý klid
  na povrchu díky vojenské posádce,
 • 00:17:35 kterou jsme dostali do vesnice.
  Pod povrchem to však vře.
 • 00:17:53 Ivo a Tomy Feierabend.
 • 00:18:01 Po příjezdu do Prahy
  mne uvítala zpráva,
 • 00:18:05 že Hitlerova vojska jsou připravena
  na československých hranicích
 • 00:18:11 a jen čekají na rozkaz,
  aby vtrhla do Československa.
 • 00:18:15 Nevěřil jsem, že by Hitler
  vojensky napadl Československo,
 • 00:18:19 poněvadž by to podle spojeneckých
  smluv automaticky znamenalo válku
 • 00:18:25 s Francií a také se Sovětským
  svazem a Velkou Británií.
 • 00:18:33 Teprve asi za půl hodiny,
  která se zdála nekonečností,
 • 00:18:38 hlasatel oznámil, že byla nařízena
  všeobecná mobilizace do 40 let.
 • 00:18:50 Ivo, Ivo!
  Medo!
 • 00:18:54 No, prosím,
  to už se moc dlouho nestalo.
 • 00:18:58 No, jo, já jsem měla
  šílený život ty poslední roky.
 • 00:19:02 Ale to prosím...
  Snad to není váš syn?
 • 00:19:05 To na vás není ale znát.
  Syn?
 • 00:19:07 Syn Tomáš. Toho jste viděla,
  když byl malý.
 • 00:19:12 Jednou se táta chlubil s rodinami.
  Všecky děti přivedl, pamatuji se.
 • 00:19:20 Víte, Feierabend... Mluvíte česky?
  Trošku.
 • 00:20:57 Myslím si, že i ten mýtus
  první republiky o tom,
 • 00:21:01 jak byla ve všem báječná,
  i na to je potřebí se podívat
 • 00:21:05 kriticky, právě pod zorným úhlem
  toho jasného poznání,
 • 00:21:09 ke kterému Feierabendovy vzpomínky
  a celý jeho osud
 • 00:21:13 neobyčejně silně přispěl.
  Takže Feierabend je pro mě
 • 00:21:17 po této stránce učebnice,
  a kromě toho ještě něco navíc.
 • 00:21:21 V době, kdy se tolik mluví,
  a právem mluví,
 • 00:21:25 o zištnosti politiků,
  o tom, že politickou dráhu volí
 • 00:21:29 nikoli proto, aby sloužili,
  ale aby posloužili sami sobě,
 • 00:21:33 tak je tu příklad politika,
  který 2x odcházel z politiky
 • 00:21:40 a těžce na to doplácel i hmotně.
  Riskoval existenci své rodiny.
 • 00:22:04 Dne 30.9. odpoledne
  jsem se však dověděl,
 • 00:22:08 že západ nás na konferenci
  v Mnichově hanebně opustil
 • 00:22:12 a že Československo
  k té konferenci vůbec nepozval.
 • 00:22:19 Nechtěl jsem věřit svým uším,
  když jsem slyšel, co se stalo...
 • 00:22:50 Snad dobře,
  že moje maminka zemřela, na jaře,
 • 00:22:55 a bratr doc. MUDr.
  Bohuslav Feierabend byl v roce 1933
 • 00:23:01 s rodinou zasypán lavinou
  v Rakouských Alpách,
 • 00:23:06 a že nejsou nyní
  v slzavém českém údolí.
 • 00:23:37 T.G.Masarykovi
  byla prozřetelnost milostivá,
 • 00:23:41 že ho včas vzala do nebe.
  Zato Beneš musel vypít
 • 00:23:46 hořký kalich až do dna.
 • 00:25:11 Němci měli Hitlera docela rádi,
  ale jako Francouzi a všichni jiní
 • 00:25:19 se hrozně báli války.
  Čili jak byl už Mnichov,
 • 00:25:27 tak z války nebyl žádný strach
  a Hitler se stal hrdina.
 • 00:26:19 Když jsem 4.10.1938 přišel
  z Československé obilní společnosti
 • 00:26:26 do své kanceláře v Kooperativě...
 • 00:26:32 ...čekal mě telefonický vzkaz,
  abych ihned přišel
 • 00:26:36 k panu prezidentovi na Hrad.
 • 00:26:41 Pane doktore, nebudete se zlobit,
  mně se vaše řeč velmi líbila,
 • 00:26:47 skutečně. Máte báječný přednes,
  a vůbec to bylo moc pěkné.
 • 00:26:51 Můžu vás opravit na jedné věci?
  No,jistě.
 • 00:26:55 Otec nebyl ve vládě
  ani před Mnichovem,
 • 00:26:59 ani za Mnichova, ale po Mnichovu.
  Já měl dojem,
 • 00:27:05 že těsně před Mnichovem
  a že tam zůstal.
 • 00:27:07 Aha, vidíte. Tak to je...
  Nezlobíte se?
 • 00:27:11 Vůbec ne, naopak. Já jsem
  to takhle nepřesně nebo špatně...
 • 00:27:18 ...to je velká chyba.
  Beneš ho povolal
 • 00:27:23 vyloženě před tím, než odjel.
  Ono se mu nechtělo.
 • 00:27:28 Skrze to jsem si to já popletl,
  poněvadž já vím,
 • 00:27:31 že ho Beneš pro tu myšlenku získal.
  Ano.
 • 00:27:34 A říkal jsem si, že Beneš
  ho musel získat již jako prezident.
 • 00:27:38 Ano, ale on 2. den odletěl.
  On rezignoval, udělal novou vládu
 • 00:27:47 v čele se Syrovým a hned odešel.
  A otec k té vládě přišel...
 • 00:27:57 Jak slepý k houslím.
  Tak, správně, jak slepý k houslím.
 • 00:28:01 On se moc rozhodoval.
  To bych prosil.
 • 00:28:09 On vždycky říkal: "Cokoliv budeme
  ve vládě dělat, tak pro Němce
 • 00:28:14 to bude málo
  a pro Čechy to bude moc.Ş
 • 00:28:18 Čili ta situace
  pro ně byla velmi těžká.
 • 00:28:24 Ministr zemědělství a spravedlnosti
 • 00:28:27 dr. Feierabend mluví k vám
  o nových úkolech
 • 00:28:29 v oboru zemědělství...
  Tak to je otec,
 • 00:28:32 tak se na něj pamatuji zamlada.
 • 00:28:35 ...Prožili jsme otřes,
  který mění ze základu
 • 00:28:38 politické i hospodářské poměry
  našeho státu.
 • 00:28:43 Do nových poměrů
  musíme jíti novými cestami.
 • 00:28:47 Nejhorší je, že není možno vyložit
  národu tragiku naší situace.
 • 00:28:53 Jak mu vysvětlit, že vinna je
  mezinárodní situace a nikoliv my.
 • 00:29:00 Jestliže se odvážíme říct
  národu pravdu,
 • 00:29:03 popudíme proti sobě Hitlera
  a vystavíme se nebezpečí výtky,
 • 00:29:08 že provokujeme.
  ...Zanechte rekriminaci.
 • 00:29:12 Člověk, který spadl do vody,
  nebude dlouho uvažovati o tom,
 • 00:29:16 kdo jej do té vody dostal,
  bude se nejdříve snažiti míti
 • 00:29:20 zase pevnou půdu pod nohama.
  Prošli jsme tvrdou školou,
 • 00:29:25 chybiti je lidské, avšak opakovati
  chybu je neodpustitelné.
 • 00:29:31 Nyní jsme poučeni a připraveni
  budovat lepší budoucnost.
 • 00:30:45 "Nedej se chytit za žádnou cenuŞ,
  pokračoval Eliáš,
 • 00:30:48 "ani za cenu svého životaŞ.
  Pověděl jsem:
 • 00:30:51 "Nevím, zda jsem tak statečný,
  abych vydržel tělesné mučení.
 • 00:30:56 A také nedovedu posoudit,
  jak dalece by takové trápení
 • 00:31:01 mohlo oslabit mou vůli.
  Ale slibuji,
 • 00:31:05 že kdyby mě Němci
  při útěku dostali,
 • 00:31:08 dostanou mě jen jako mrtvolu.Ş
 • 00:31:21 V pátek jsem odjel
  odpoledním rychlíkem do Rokycan
 • 00:31:25 a odtud pokračoval
  lokálkou do Mirošova.
 • 00:31:35 Rozhodl jsem se,
  že všechno Haničce řeknu
 • 00:31:38 a že začnu připravovat
  útěk z vlasti.
 • 00:31:42 V sobotu jsem se jel podívat
  do našich lesů,
 • 00:31:45 abych odhadl škody,
  které před Vánocemi utrpěly
 • 00:31:49 sněhovou bouří.
  Jinak jsme sobotu i neděli
 • 00:31:53 strávili lyžováním
  z kopců dolů do Mirošova.
 • 00:31:58 Venkovský vzduch, sport
  a rodinné prostředí mne zbavily
 • 00:32:02 úzkosti a daly zapomenout
  na možnost zatčení
 • 00:32:06 a na nutnost útěku.
 • 00:32:39 Rodiče mojí ženy
  byli velmi rozčíleni.
 • 00:32:42 Tchýně mi se slzami v očích
  chystala na cestu věci
 • 00:32:47 a byla pobouřena,
  když mi tchán lékař
 • 00:32:50 na mou naléhavou žádost
  dal s sebou dávku morfia.
 • 00:33:12 Lopata byla dost velká,
  otvor do kotle poměrně malý,
 • 00:33:16 výkyvy lokomotivy při jízdě
  tak značné,
 • 00:33:19 že jsem při přikládání vrážel
  do okraje kotelního otvoru
 • 00:33:23 a uhlí se rozsypalo na podlahu.
  Ač byl mráz,
 • 00:33:27 potil jsem se při práci
  a pot mě štípal v obličeji.
 • 00:33:31 Utíral jsem se rukama,
  poněvadž jsem měl jen
 • 00:33:34 špinavý hadr na utírání rukou.
  Byl jsem tak začerněnej v obličeji,
 • 00:33:39 že jsem nemohl být lépe maskován.
  Po delší době přišli
 • 00:33:44 2 členové německé pohraniční stráže
  a strojvůdce mu podal naše papíry.
 • 00:33:50 "Dnes to trvalo dlouhoŞ,
  pravil 1 z Němců,
 • 00:33:52 "museli jsme důkladně prohlížet,
  aby nám neproklouzli
 • 00:33:57 2 ministři - Feierabend a Nečas,
  stíháni zatykačem.Ş
 • 00:34:01 "Také jsme
  o jejich útěku informovániŞ,
 • 00:34:05 odpověděl strojvůdce německy,
  "takoví lumpové jen přidělávají
 • 00:34:09 jen lidem práci.Ş
  Pak se obrátil na mě a řekl:
 • 00:34:12 "Není-li to pravda, kolego.Ş
 • 00:35:04 Pan Vejražka? Velice mě těší.
  Dobrý den. Mně taky.
 • 00:35:08 Chtěl bych tuto 1. kapitolu
  této části svých vzpomínek
 • 00:35:12 skončit pietní vzpomínkou na ty,
  kdo mi dopomohli k útěku
 • 00:35:17 a jimž tato skutečnost přitížila
  v očích nacistické justice.
 • 00:35:24 Dobrý den. Já jsem Ivo Feierabend.
  Já jsem ta Vejražková.
 • 00:35:28 Pojďte dál.
  Velice mě těší.
 • 00:35:30 Račte vstoupit.
 • 00:35:31 Borek do toho odboje
  šel dobrovolně, věděl, co činí,
 • 00:35:35 měl to v sobě tak napsáno.
  Podle mě už to, že byl v legiích,
 • 00:35:41 a vůbec to, jaký byl
  a že potom šel do toho odboje,
 • 00:35:45 signalizuje,
  že on měl v sobě určitý kód,
 • 00:35:48 určitý životní program,
  a to byl tento.
 • 00:35:50 Takže vlastně on to udělal
  a v té železniční síti
 • 00:35:53 pan Feierabend mohl být,
  ale taky nemusel být.
 • 00:35:56 Tam se náhodou dostal váš otec.
  Myslím si, ne myslím, vím,
 • 00:36:01 že ani matku,
  ani mně nikdy nenapadlo vyčítat,
 • 00:36:04 že kvůli Feierabendovi
  náš prastrýc zemřel. Tak to není.
 • 00:36:09 Teprve po válce jsem se dověděl
  jména všech, kdo mi pomáhali.
 • 00:36:17 Mladý muž, kterého jsem potkal
  ve Štěpánské ulici,
 • 00:36:21 byl inspektor Ředitelství
  státních drah v Praze Ctibor Trager
 • 00:36:27 Pro mě je čest, že můj prastrýc
  mohl zachránit pana Feierabenda,
 • 00:36:32 protože...
  Já tomu úplně rozumím.
 • 00:36:34 Rozumíte mi, jo?
  Ať otec udělal nám těžkosti,
 • 00:36:41 tak to bychom mu nikdy nevyčítali.
  Naopak, máme určitou pýchu z toho.
 • 00:36:46 Jasně. A že ty těžkosti
  byly úplně zásadní
 • 00:36:49 a mohly jít až na smrt.
  Ano.
 • 00:36:51 Trager a Vančurová byli odsouzeni
  k smrti a popraveni.
 • 00:36:57 Filípek ani při vyšetřování
  na gestapu neprozradil,
 • 00:37:01 že moje žena přinesla
  pro Vladimíra Grégra 5 tisíc korun.
 • 00:37:09 A tak svým mlčením zachránil
  celou mou rodinu.
 • 00:37:15 Já jsem měl na toho
  prvního sjednaný,
 • 00:37:19 poněvadž byl konec školy,
  zápas v basketu. Bylo horko
 • 00:37:24 a někteří kluci
  se chtěli jít koupat,
 • 00:37:29 tak pět že nás musí být.
  A těch 5 se zapřísáhalo, že přijdou
 • 00:37:35 A já jsem nepřišel.
  Oni se strašně zlobili,
 • 00:37:38 jak to, že jsem nepřišel
  a že museli hrát ve čtyřech.
 • 00:37:43 A pak přišli na to, proč.
  Tak pojďte,
 • 00:37:46 půjdeme zase pomaličku.
 • 00:38:44 Ale když my jsme přišli, tady...
  ZVONÍ ZVON
 • 00:39:36 Do Spojených států jsem jel,
  s doktorem Mládkem
 • 00:39:40 a společně s delegacemi
  exilových vlád,
 • 00:39:43 sídlících v Londýně,
  lodí Queen Mary
 • 00:39:47 ze zátoky u Glasgowa.
  Slavnostnímu zahájení
 • 00:39:51 Mezinárodní měnové konference
  Bretton-Woods v ohromném hotelu,
 • 00:39:57 který byl pro konferenci probuzen
  z válečného spánku,
 • 00:40:02 poslal prezident Roosewelt
  zvláštní poselství.
 • 00:40:07 Předseda čínské delegace
  a já jsme byli vybráni,
 • 00:40:12 abychom na ně odpověděli.
  Jako předseda
 • 00:40:18 československé delegace jsem byl
  nominálně členem všech komisí,
 • 00:40:25 ale práci v nich vykonávali
  moji experti. Konečné rozhodnutí
 • 00:40:31 o všech důležitých otázkách
  bylo ovšem v mých rukách
 • 00:40:37 a často jsem byl
  v choulostivých situacích,...
 • 00:40:45 ...zejména když jsem se rozhodl
  hlasovat proti návrhům
 • 00:40:49 sovětské delegace, které obsahovaly
  výhody pro státy Německem napadené,
 • 00:40:56 tedy také pro Československo,
  ale taky nepřiměřené,
 • 00:41:00 že by mohly ohrozit
  úspěšnou činnost
 • 00:41:04 budoucí
  mezinárodní měnové organizace.
 • 00:41:15 Jakmile jsem vstoupil
  do prezidentovy pracovny,
 • 00:41:18 viděl jsem, že 1 prezidentova líc
  je pokleslá a spodní víčko oka
 • 00:41:22 odchlípené. "Pane prezidente,
  na procházkách v Aston Abbotts,
 • 00:41:29 na něž budu vzpomínat celý život,
  mluvili jsme o vše možném,
 • 00:41:33 jenom ne o Bohu. Já věřím v Boha
  a jsem přesvědčen,
 • 00:41:37 že vaše nevolnost
  je pokyn prozřetelnosti.
 • 00:41:41 Prosím vás znovu, nejezděte
  do Moskvy a zůstaňte v Londýně.
 • 00:41:45 Máte vážný zdravotní důvod,
  jímž můžete odůvodnit změnu
 • 00:41:50 svého rozhodnutí a nikdo v tom
  nemůže hledat politické motivy.
 • 00:41:55 Pane prezidente,
  nejezděte do Moskvy.Ş
 • 00:41:58 Prezident to pochopil, podíval se
  na mne zvláštním pohledem
 • 00:42:02 a řekl: "Kolego, teď už je pozdě."
  A celou cestu do Londýna
 • 00:42:08 mi za volantem nešel z hlavy
  prezidentův zvláštní pohled
 • 00:42:11 a jeho slova: Teď už je pozdě.
 • 00:42:16 Měl jsem diskuzi
  s českým historikem, který říkal,
 • 00:42:21 co měl ten Beneš dělat.
  Ty dějiny šly touto cestou,
 • 00:42:24 Beneš to vystihl a kráčel s nimi. Já
  jsem říkal,
 • 00:42:28 co takový doktor Feierabend.
  A on říkal, že to se neprosadilo,
 • 00:42:32 to je mrtvé rameno.
  Já jsem s ním nesouhlasil
 • 00:42:37 a nesouhlasím dodneška.
  Říkal jsem tomu historikovi:
 • 00:42:41 "Prosím vás,
  Feierabend dokázal 1 věc,
 • 00:42:45 dokázal z té politiky odejít
  ve chvíli, kdy věděl,
 • 00:42:48 že tam nemůže prosadit své.Ş
  Říkal jsem, že já mám Benešovi
 • 00:42:53 i Janu Masarykovi za zlé,
  že v době, kdy věděli,
 • 00:42:59 že nemohou prosadit
  ani zlomeček toho kompromisu,
 • 00:43:02 který považovali za únosný,
  se tam stále udržovali.
 • 00:43:07 Jan Masaryk je prý autorem
  slavné věty:
 • 00:43:11 Odjel jsem do Moskvy
  jako zahraniční ministr
 • 00:43:14 nezávislého státu a vrátil jsem se
  jako Stalinův pohunek.
 • 00:43:18 No, to je podle mě špatné poselství
  a doktor Feierabend vyslal
 • 00:43:24 dobré poselství.
  Feierabend tam není, to znamená,
 • 00:43:27 že ten směr se dává někam,
  kam si nepřejeme.
 • 00:43:32 V pondělí 12.2.1945
  byl pro mne velmi pohnutý den.
 • 00:43:37 Beneš mě přijal přátelsky
  a hned úvodem řekl,
 • 00:43:41 že jsem jistě vše řádně uvážil
  a že na demisi nepomýšlím.
 • 00:43:46 Když jsem řekl,
  že po bedlivém rozboru situace
 • 00:43:49 přicházím, abych podal demisi,
  prohlásil, že to nesmím udělat.
 • 00:43:54 Jsem členem jeho vlády
  a on mi ničím neublížil.
 • 00:43:59 Vyložil jsem podrobně důvody,
  které mě přinutily k demisi.
 • 00:44:03 Postup socialistického bloku
  mě utvrdil v přesvědčení,
 • 00:44:08 že je pod vlivem komunistů
 • 00:44:10 a nebude zachovávat
  demokratické zásady.
 • 00:44:31 Po odchodu Němců
  a před příchodem ruské armády
 • 00:44:35 se lid vrhl na zámek a dvůr,
  jako na symbol německé moci,
 • 00:44:40 a řádil za mlčenlivého souhlasu
  Místního národního výboru.
 • 00:44:45 Když bylo všechno rozkradeno,
  národní výbor sklidil úrodu
 • 00:44:50 a její výtěžek utratil,
  teprve pak mi můj statek vrátil.
 • 00:45:52 Na Místním národním výboru
  nastalo velké znepokojení,
 • 00:45:57 když jsem žádal,
  aby ostatky byly vykopány
 • 00:46:00 a pohřbeny jinde.
  Členové výboru snažně prosili,
 • 00:46:03 abych to nežádal a neučinil o tom
 • 00:46:06 žádné hlášení v Rokycanech.
  Vyhověl jsem jim
 • 00:46:09 a tím si vykoupil klid a mír
  i u těch nejzuřivějších komunistů.
 • 00:46:44 V poledne jsme slyšeli
  doma v rozhlase,
 • 00:46:47 že prezident přijal demisi
  odstoupivších ministrů
 • 00:46:51 a podepsal
  novou Gottwaldovu vládu.
 • 00:46:56 Byl jsem si vědom toho,
  že je to historický okamžik
 • 00:47:00 pro národ a stát.
  Nebyl jsem doma ani půl hodiny,
 • 00:47:05 když jsem slyšel ve svém pokoji,
  že někdo u vily zvoní.
 • 00:47:12 Vykoukl jsem za záclonou z okna
  a viděl u branky neznámého muže,
 • 00:47:17 s nímž mluvil Ivo.
 • 00:50:13 Dne 9.7.1950 jsme přistáli
  v New Yorku
 • 00:50:19 a začali vést nový život
  v Novém světě.
 • 00:50:24 Přibyli jsme do Ameriky
  jako žebráci,
 • 00:50:28 mně už bylo 59 let,
  a museli jsme začínat znovu.
 • 00:50:34 Zbyla nám však naše užší rodina
  a to byla velká vzpruha.
 • 00:50:40 Nikdy v životě jsme nezaháleli,
  i když jsme žili v bohatství,
 • 00:50:46 a chudoba nás v ničem nezměnila.
  Pravé štěstí jsme hledali a našli
 • 00:50:54 ve svobodném životě
  při činorodé práci.
 • 00:51:06 Konec.
 • 00:51:42 Pamatujete se na otce,
  když jste byl ve Washingtonu?
 • 00:51:46 Pamatuji, ano. Mluvil jsem s ním,
  ale byl tehdy
 • 00:51:50 už dost starý a unavený,
  ale mám to v dobré paměti.
 • 00:51:54 Já jsem chystal knížku
  jakýchsi reportáží,
 • 00:51:59 rozhovorů s předúnorovou
  politickou garniturou.
 • 00:52:05 Byl jsem v té době odsud první,
  který se odvážil je navštívit,
 • 00:52:12 a ještě navíc jsem s nimi dělal
  ty hovory. Chtěl jsem to vydat
 • 00:52:16 jako knížečku a že by to vycházelo
  na pokračování
 • 00:52:21 v Literárních novinách.
  Ale mezitím přišla vojska
 • 00:52:27 a doma mi to sebrali
  při domovní prohlídce policajti.
 • 00:52:32 Už jsem to nikdy neviděl.
  Někde to existuje...
 • 00:53:15 Steve...
 • 00:53:18 A já?
 • 00:53:25 Tady je taky.
 • 00:53:39 V roce 1968 jsme tam byli všichni,
  zrovna v té době,
 • 00:53:44 kdy přijeli Rusové s tanky.
 • 00:53:53 A rok 1969,
  neštěstí bylo tam to rozloučení.
 • 00:54:00 Tenkrát byl večer na rozloučenou
  a Láda ještě říkal:
 • 00:54:09 "Holky, dejte se do gala,
  dneska bude slavnostní večeře.Ş
 • 00:54:16 Tak jsme se všichni sešli u večeře
  a najednou u toho stolu se
 • 00:54:28 on předklonil a říkal,
  že mu je hrozně zle.
 • 00:54:36 My jsme ho vzali a vynesli ven.
  Tam jsme ho položili
 • 00:54:41 a on říkal: "Já mám něco v břiše,
  já mám něco ve střevech.Ş
 • 00:54:50 A vysloveně odcházel,
  to bylo vidět.
 • 00:56:15 Skryté titulky: Dušková
 • 00:56:17 .

Související