iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 12. 2017
na ČT1

1 2 3 4 5

0 hlasů
1643
zhlédnutí

Události v regionech (Ostrava)

Komentované regionální zpravodajství.

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události v regionech

 • 00:00:00 UDÁLOSTI V REGIONECH
 • 00:00:07 Hustá tranzitní doprava
  v Bohumínské ulici v Ostravě
 • 00:00:10 by v budoucnosti
  mohla projíždět pod zemí.
 • 00:00:12 Nákladná stavba má snížit hluk
  a prašnost v celé oblasti.
 • 00:00:17 S další těžbou vápence ve Štramberku
  nesouhlasí část obyvatel.
 • 00:00:21 Plán teď projednává
  mimořádné zastupitelstvo.
 • 00:00:25 Zástupci Prostějova
  a židovských organizací
 • 00:00:28 spolu s mediátorem se dohodli
 • 00:00:29 na pietní úpravě
  bývalého židovského hřbitova.
 • 00:00:32 Po 3 letech sporů.
 • 00:00:42 6. prosince
  v UDÁLOSTECH V REGIONECH.
 • 00:00:44 Přeji dobrý večer.
 • 00:00:47 Hustá tranzitní doprava
  v Bohumínské ulici v Ostravě
 • 00:00:49 by v budoucnosti
  mohla projíždět pod zemí.
 • 00:00:51 Město má totiž v plánu
 • 00:00:53 frekventovaný tah vedoucí městem
  zahloubit.
 • 00:00:55 A to v úseku
  od křižovatky s Těšínskou ulicí
 • 00:00:58 až po konec sídliště Kamenec.
 • 00:01:00 Nákladná stavba má snížit hluk
  a prašnost v celé oblasti.
 • 00:01:03 Ostrava už zadala zpracování
  investičního záměru akce.
 • 00:01:08 Bohumínská ulice,
  tři hodiny odpoledne.
 • 00:01:10 Místem projíždí stovky aut.
 • 00:01:14 Za hodinu jsou jich tisíce.
 • 00:01:15 I to je důvod,
  proč město zvažuje,
 • 00:01:17 že frekventovanou čtyřproudou
  komunikaci svede pod zem.
 • 00:01:20 -Když jsme udělali studii,
  tak jsme zjistili,
 • 00:01:22 že cca 90 % nákladní dopravy,
  která tudy projíždí,
 • 00:01:27 je tranzitní,
 • 00:01:29 tzn. pouze projíždí
  a nemá tedy cíl určení.
 • 00:01:34 -Podobné je to i v případě
  osobních aut.
 • 00:01:37 -Cílem města je odstranit významnou
  dopravní bariéru ve městě,
 • 00:01:39 která v zásadě původně i značným
  způsobem zlikvidovala
 • 00:01:42 bývalé historické centrum
  Slezské Ostravy.
 • 00:01:50 -Podobně to vnímá také starostka
  Slezské Ostravy Barbora Jelonková.
 • 00:01:54 Podle ní ale tento projekt
 • 00:01:56 přinese také vyšší bezpečnost
  a pohodlí pro obyvatele obvodu.
 • 00:01:59 Zhruba v těchto místech
  by měli řidiči osobních,
 • 00:02:01 ale především nákladních aut
  jedoucích ve směru na Bohumín,
 • 00:02:04 zajíždět pod zem.
 • 00:02:06 A v těchto místech,
  tedy za sídlištěm Kamenec,
 • 00:02:08 by ve stejném směru
  zase vyjížděli nad zem.
 • 00:02:11 V plánu je na povrchu
  nechat pouze 2 pruhy komunikace.
 • 00:02:15 -Nám to umožní jednak propojit
  zpátky sídliště Kamenec
 • 00:02:19 a také to umožní dotvořit
  zpět náměstí Jurije Gagarina
 • 00:02:23 a využít plochu dnešního Seidlerova
  nábřeží k budoucí výstavbě.
 • 00:02:30 -V plánu jsou třeba nové
  bytové domy nebo justiční palác.
 • 00:02:33 Zahloubení Bohumínské ul. do tunelu
  je možné jak podle geologů,
 • 00:02:37 tak i podle Povodí Odry.
 • 00:02:39 -Jedná se
  o náročnou dopravní stavbu.
 • 00:02:41 Nelze čekat, že by realizace
  byla dřív než po roce 2020.
 • 00:02:47 Co se týká investic
  a finanční náročnosti stavby,
 • 00:02:50 dá se o tom spekulovat,
  bude to okolo 2 mld. Kč.
 • 00:02:57 -Podobné plány má město
  v budoucnosti
 • 00:02:59 také s Místeckou ulicí.
 • 00:03:00 V tomto případě
  ale ještě nemá zpracovánu
 • 00:03:03 ani studii proveditelnosti.
 • 00:03:08 Ve vysílání vítám
  Lukáše Semeráka,
 • 00:03:09 ostravského radního pro dopravu.
 • 00:03:12 -Dobrý večer.
  -Dobrý večer.
 • 00:03:13 -Na konci reportáže zaznělo,
 • 00:03:15 že se uvažuje i o zahloubení
  Místecké ulice,
 • 00:03:17 jaké s ní máte plány?
 • 00:03:23 -Plány jsou podobné.
 • 00:03:32 Uvažujeme o zahloubení mezi
  nádražím střed
 • 00:03:34 a pivnicí.
 • 00:03:42 Místecká prochází kolem bytových
  domů
 • 00:03:43 a školy.
 • 00:03:55 Bohumínská ul. přesahuje přivaděč.
 • 00:04:04 Prochází územím, které je součástí
  města.
 • 00:04:06 -ŘSD ale plánuje poslední
  chybějící úsek dostavět nad zemí,
 • 00:04:07 budete s nimi
  ještě o tomto jednat?
 • 00:04:12 -Jednání máme zítra.
 • 00:04:20 Pro ŘSD je naše vize trochu
  komplikací.
 • 00:04:23 Doufám, že to pochopí.
 • 00:04:25 -Zpět k Bohumínské,
 • 00:04:26 kdy budete mít v ruce
  konkrétní čísla,
 • 00:04:27 kolik tunely budou stát,
 • 00:04:29 a kdy budete moct
  o tom záměru rozhodnout?
 • 00:04:42 -Kolik to bude stát, to teprve
  budeme rozhodovat.
 • 00:04:49 Nyní je to mezi 1,6 a 1,7 mld. Kč.
 • 00:04:57 Stát přispívá v Praze,
 • 00:05:01 snad přispěje i nám.
 • 00:05:02 -Muselo by město kvůli tomu
  vykupovat nějaké další pozemky?
 • 00:05:06 -Muselo se vykupovat,
 • 00:05:10 ale bylo to minimální.
 • 00:05:16 Tunel je užší než z Bohumínské ul.
 • 00:05:18 -Kdy se začne stavět
  a jak dlouho by to trvalo?
 • 00:05:25 -Podali jsme investiční záměr.
 • 00:05:35 Stavba by mohla začít v roce 2020
  až 2022.
 • 00:05:38 Je to přibližný termín.
 • 00:05:43 Proběhla ověřovací studie,
 • 00:05:48 která potvrdila, že stavba
 • 00:05:51 je realizovatelná.
 • 00:06:00 Vodaři měli strach z toho, že by
  mohla voda
 • 00:06:03 zkomplikovat stavbu.
 • 00:06:08 Tyhle věci dokážeme řešit.
 • 00:06:10 -Když se rekonstruovala estakáda
  na Bazalech,
 • 00:06:11 mluvilo se o špatném podloží,
  nemůže to stavbu tunelu zhatit?
 • 00:06:16 -Nevím o tom,
 • 00:06:20 nejsem technik.
 • 00:06:27 Jedná se o samostatný tubus
 • 00:06:30 položený pod zem.
 • 00:06:36 Stavba je navržena tak,
 • 00:06:40 aby neohrožovala podloží.
 • 00:06:46 Budeme upravovat pouze jednu rampu.
 • 00:06:51 Neplánujeme větší stavby.
 • 00:06:58 Cílem je oprava nám. J. Gagarina.
 • 00:07:03 -Čím jste se inspirovali?
 • 00:07:12 -Nápad někde vznikl.
 • 00:07:21 Bavili jsme se s lidmi,
 • 00:07:24 kteří bydlí na Kamenci.
 • 00:07:36 Kdysi soudruzi zakryli hluk v
  Praze,
 • 00:07:39 ale u nás to bylo naopak.
 • 00:07:43 Ukázali jsme si,
 • 00:07:48 že taková věc je reálná.
 • 00:07:55 Dát dopravu pod zem.
 • 00:07:57 -Plánujete i nějaké další
  podobné úpravy v centru Ostravy?
 • 00:08:05 -Úpravy velkých komunikací
 • 00:08:09 plánujeme jen tyhle 2.
 • 00:08:23 Chceme docílit zahloubení dopravy
  z Ostravy hl. nádraží
 • 00:08:26 na F-M.
 • 00:08:30 -Děkuji za rozhovor.
 • 00:08:34 Vedení Štramberka na dnešek svolalo
  mimořádné zasedání zastupitelstva.
 • 00:08:36 To by se mělo zabývat
  projednáním plánu přípravy
 • 00:08:40 k další těžbě vápence
  v tamním lomu.
 • 00:08:42 S tím ale nesouhlasí část obyvatel,
 • 00:08:44 která se obává
  např. ztráty podzemní vody.
 • 00:08:47 Jednání v kulturním domě
  ve Štramberku
 • 00:08:49 sleduje Lucie Botorová.
 • 00:08:51 Lucie, dospělo už zastupitelstvo
  k nějakému závěru?
 • 00:09:05 Veřejné zasedání začalo po 16. h.
 • 00:09:08 Ještě probíhá.
 • 00:09:13 Dorazilo zde vedení Štramberka
 • 00:09:17 a obyvatelé města.
 • 00:09:21 Zástupci lomu nedorazili.
 • 00:09:28 Stejně tak ani zástupci
  zpracovatele.
 • 00:09:36 Chtějí rozšířit vápenec
 • 00:09:41 až do hloubky 100 m.
 • 00:09:45 Někteří nesouhlasí s tím,
 • 00:09:50 aby se to prohloubilo.
 • 00:09:55 Musí se stanovit podmínky,
 • 00:10:02 za kterých by k prohloubení mohlo
  dojít.
 • 00:10:08 Musí se např. monitorovat spodní
  vody.
 • 00:10:17 Prodloužení těžby až na hranici 220
  m
 • 00:10:25 může znamenat poškození domů a vody.
 • 00:10:31 Zástupci představili,
 • 00:10:36 jaký by to mohlo mít dopad.
 • 00:10:52 Mohlo by se to ovlivnit při dalším
  zahlubování 220 až 250 m.
 • 00:11:09 Z matematického pohledu by došlo k
  poklesu hladiny vody
 • 00:11:13 o 5 až 10 m.
 • 00:11:23 Mohlo by dojít až k úplné ztrátě
  vody.
 • 00:11:27 V jednání se pokračuje.
 • 00:11:31 Prvoligový fotbalový klub
  Sigma Olomouc
 • 00:11:33 snížil požadovanou cenu
 • 00:11:35 za případný prodej
  Androva stadionu městu
 • 00:11:37 o 40 mil. Kč na 145 mil. Kč.
 • 00:11:39 Rada už novou nabídku obdržela.
 • 00:11:41 Olomoucké zastupitelstvo
 • 00:11:43 v listopadu záměr
  koupit Andrův stadion schválilo
 • 00:11:46 a zástupci města poté jednali
  s klubem o ceně.
 • 00:11:49 Návrh kupní smlouvy
  by měl být hotový do 19. prosince,
 • 00:11:52 kdy je termín dalšího jednání
  zastupitelstva.
 • 00:11:57 V Prostějově proběhlo
  další jednání
 • 00:11:59 o bývalém židovském hřbitově
  ve Studentské ulici.
 • 00:12:01 S představiteli města se setkali
  zástupci židovských organizací
 • 00:12:04 společně s mediátorem,
  expremiérem Vladimírem Špidlou.
 • 00:12:07 Poprvé po 3 letech trvání sporu,
 • 00:12:10 který v Prostějově
  vyvolává silné emoce,
 • 00:12:13 se všechny strany dohodly
  na pietní úpravě celého prostoru.
 • 00:12:18 Další jednání zhruba po půl roce.
 • 00:12:19 Vzájemné přivítání Vladimíra Špidly
  s primátorkou Alenou Raškovou
 • 00:12:23 a představiteli židovských
  organizací na prostějovské radnici
 • 00:12:27 jsme ještě mohli sledovat.
 • 00:12:29 Následující 3hodinové jednání
  už probíhalo za zavřenými dveřmi.
 • 00:12:32 A podle všech bylo úspěšné.
 • 00:12:34 Vůbec poprvé.
 • 00:12:36 -Myslím si,
  že se dá charakterizovat,
 • 00:12:39 že je to pokrok.
 • 00:12:41 -Shodli se na důstojné úpravě
  a pietním přístupu
 • 00:12:43 ke kulturní památce
  židovského hřbitova.
 • 00:12:45 Třeba v případě,
 • 00:12:47 kdyby se musely měnit
  inženýrské sítě.
 • 00:12:50 -Při úpravách v sítích,
  ať havarijních, či plánovaných,
 • 00:12:53 bude včas informována
  federace židovských obcí
 • 00:12:59 s cílem udržet respekt k místu.
 • 00:13:02 -Byli jsme velmi rádi,
  že tady byli i zástupci školy.
 • 00:13:05 Pro nás je důležité řešení,
  jak přistupovat k sítím,
 • 00:13:07 aby nebyla narušena hrobová místa.
 • 00:13:12 -Spor se vede i o tom,
  jakou bude mít místo novou podobu.
 • 00:13:15 Třeba jestli bude oplocené,
  nebo průchozí.
 • 00:13:17 To by mělo být předmětem
  dalších jednání.
 • 00:13:20 -To byla sporná otázka,
 • 00:13:22 spornou zůstala,
  nebyla v žádném případě uzavřena.
 • 00:13:26 -V současnosti je to park
  před ZŠ v zastavěné části města.
 • 00:13:29 Pohřbeno je tady na 2 tis. lidí.
 • 00:13:31 Ve 40. letech
  město hřbitov zlikvidovalo.
 • 00:13:34 Zástupci židovských organizací
  by místu chtěli vrátit důstojnost.
 • 00:13:41 -Neparkujte vozy na tělech,
  nenechte psy tady močit.
 • 00:13:44 Ale vedení města neposlouchá,
  co říkáme.
 • 00:13:47 -Od loňska
  je park kulturní památkou.
 • 00:13:48 S budoucími úpravami
  budou muset souhlasit i památkáři.
 • 00:13:51 Podobně jako v Prostějově
  byl před 4 roky
 • 00:13:54 rehabilitován židovský hřbitov
  v Hustopečích u Brna
 • 00:13:57 nebo také v Lipníku nad Bečvou.
 • 00:14:02 Až 8leté tresty vězení
 • 00:14:03 za prodej nejméně 100 kg marihuany
  z ČR do Rakouska a Maďarska
 • 00:14:07 padly u Krajského soudu v Ostravě.
 • 00:14:09 8členná organizovaná skupina
  během 4 měsíců
 • 00:14:12 měla podle žalobkyně nezákonně
  vydělat několik milionů Kč.
 • 00:14:16 Většina souzených i žalobkyně
  si tak nechala lhůtu na odvolání.
 • 00:14:21 Sotva se vrátil
  z vězení ve Francii,
 • 00:14:23 začal opět obchodovat s marihuanou.
 • 00:14:25 Aleš Flasar si ji objednal
  u 8 pěstitelů.
 • 00:14:28 Všichni za to skončili před soudem.
 • 00:14:30 Marihuanu vypěstovanou
  na Olomoucku a Novojičínsku
 • 00:14:32 nakupovali nejméně 4 Kosovci,
  a to 1 gram za 3 až 5 euro.
 • 00:14:36 Během 4 měsíců měl Aleš Flasar
  propašovat do Rakouska a Maďarska
 • 00:14:40 nejméně 100 kg marihuany.
 • 00:14:46 Dostal za to nejpřísnější trest,
  tedy 8 let vězení.
 • 00:14:48 Původně mu ale hrozil vyšší trest.
 • 00:14:51 -Když se podíváte na trestní sazbu,
  ve které všichni obžalovaní byli,
 • 00:14:54 tak trestní sazba 10 až 18 let
  je stejná sazba,
 • 00:14:58 jako je trestný čin vraždy
  v prvním odstavci,
 • 00:15:00 což je dle mého názoru za konopí
  velká trestní sazba.
 • 00:15:06 -Senát dal obhajobě za pravdu
 • 00:15:07 a obžalovaným vyměřil tresty
  pod zákonnou sazbou.
 • 00:15:11 -Soud při ukládání trestu zohlednil
 • 00:15:13 nižší škodlivost marihuany
  vnímanou širokou veřejností.
 • 00:15:17 -Pěstitelé marihuany
  Flašarova gangu
 • 00:15:19 dostali vetšinou tresty
  od 2 do 5 let vězení.
 • 00:15:22 Padly i 2 podmínky.
 • 00:15:24 Mohli bychom Vás poprosit
  o reakci pro ČT?
 • 00:15:27 -Bez komentáře.
 • 00:15:29 -Moravskoslezským celníkům se letos
  daří odhalovat kurýry marihuany.
 • 00:15:32 Např. v červenci odhalili skupinu,
 • 00:15:35 která ve velkém
  vyvážela marihuanu do Polska.
 • 00:15:38 Zajistili celkem 11 kg této drogy
  a 211 ještě neusušených rostlin.
 • 00:15:46 Piráti sehnali
  94 % poslaneckých podpisů
 • 00:15:49 podporujících vznik
  vyšetřovací komise
 • 00:15:54 k privatizaci těžební firmy OKD.
 • 00:15:58 Pro zřízení komise
  je potřeba 40 podpisů.
 • 00:15:59 Její sestavení by na sněmovním plénu
  chtěli Piráti stihnout do Vánoc.
 • 00:16:03 Komise má prověřit privatizaci
  černouhelné společnosti,
 • 00:16:06 závěry by měla předložit
  do 10 měsíců od svého vzniku.
 • 00:16:10 Každá sněmovní strana
  by v ní měla mít jednoho člena.
 • 00:16:12 Prodej akcií OKD
 • 00:16:15 schválila v roce 2004
  vláda Stanislava Grosse.
 • 00:16:17 Podíl získala za 4,1 mld. Kč
  skupina Karbon Invest.
 • 00:16:21 Podle státního zástupce
 • 00:16:23 však byla tehdejší cena
  státního podílu
 • 00:16:25 nejméně 9,8 mld. Kč.
 • 00:16:27 Privatizaci OKD řeší také soud.
 • 00:16:31 Někteří náměstci hejtmana MS kraje
  berou dva platy zároveň,
 • 00:16:34 působí totiž taky ve vedení obcí.
 • 00:16:37 Natáčel s nimi Jan Pirkl.
 • 00:16:40 A Janáčkova filharmonie představí
  na svém zítřejším koncertě
 • 00:16:42 mladé talenty z Česka i z Itálie.
 • 00:16:45 V ostravském Domu kultury
 • 00:16:46 vystoupí třeba 16letý hráč
  na kontrabas, Indi Stivín.
 • 00:16:54 Dva platy zároveň berou někteří
  náměstci hejtmana MS kraje.
 • 00:16:58 Kromě pozice na kraji
  totiž stále působí ve vedení obcí,
 • 00:17:02 kam byli zvoleni
  v posledních komunálních volbách.
 • 00:17:05 Se skloubením obou funkcí
  sami problém nemají.
 • 00:17:09 Zákon jim to nezakazuje.
 • 00:17:11 Český Těšín, Krnov a Mořkov.
 • 00:17:13 Tři obce,
  kde místostarostují lidé,
 • 00:17:14 kteří zároveň zastávají funkci
  náměstka hejtmana.
 • 00:17:17 Obě funkce současně
  vykonávají jako neuvolnění,
 • 00:17:20 tedy na plný úvazek.
 • 00:17:22 -Zvažoval jsem to,
 • 00:17:25 bavil jsem se o tom
  s výborem místní organizace,
 • 00:17:27 bavil jsem se o tom i s občany,
 • 00:17:29 kteří mě podpořili,
 • 00:17:31 protože ta podpora
  byla největší právě v Mořkově.
 • 00:17:33 Ti mě od toho zrazovali,
  takže jsem se rozhodl,
 • 00:17:36 že je budu vykonávat současně.
 • 00:17:39 -Přímá komunikační linka
  mezi krajem a městem Krnovem
 • 00:17:42 si myslím, že je právě to,
 • 00:17:44 co může ovlivnit a posílit
  právě obyvatele města Krnova.
 • 00:17:48 Ale nejen to,
  i ten okres Bruntál,
 • 00:17:51 který byl v minulosti trošku
  zapomenut.
 • 00:17:54 -Své funkce v Klimkovicích
  se naopak už vzdal Jakub Unucka.
 • 00:17:58 -Já na rozdíl od svých kolegů
  náměstků mám úplně nový odbor.
 • 00:18:03 Odbor chytrého regionu
  je úplně nová věc.
 • 00:18:05 Odbor se buduje z nuly,
  a to je tak časově náročně,
 • 00:18:09 že to nešlo skloubit
  s druhou veřejnou funkcí.
 • 00:18:12 Proto jsem se
  místostarosty vzdal.
 • 00:18:14 -Jarmila Uvírová a Jaroslav Kania
 • 00:18:16 po zvolení své bývalé zaměstnání
  ukončili.
 • 00:18:19 Lukáš Curylo za snížený plat
 • 00:18:21 působí v roli statutárního orgánu
  charity
 • 00:18:23 a Martin Gebauer na náš dotaz
  ohledně dalšího zaměstnání
 • 00:18:26 mimo funkce náměstka neodpověděl.
 • 00:18:30 Všichni 3 náměstci
  za obě své funkce pobírají plat.
 • 00:18:33 Podle rozhodnutí vlády
 • 00:18:34 budou od ledna
  náměstci hejtmana MS kraje
 • 00:18:37 mít hrubou mzdu
  přes 100 tis. Kč měsíčně.
 • 00:18:41 Souběh funkcí místostarosty
  a náměstka hejtmana zákon nezakazuje
 • 00:18:46 Obecní zastupitelstva
  si lidé zvolí už zase za rok.
 • 00:18:49 Kandidovat budou zřejmě všichni,
  kteří už na radnici působí.
 • 00:18:53 Souběh funkcí i v dalším období
  připouští Jan Krkoška,
 • 00:18:57 Jiří Navrátil
  se zatím ještě nerozhodl.
 • 00:18:59 -Pokud budu zvolen
  do městského zastupitelstva,
 • 00:19:02 určitě se nebudu ucházet
  o post uvolněného místostarosty.
 • 00:19:06 -Ani starosty?
 • 00:19:08 -Určitě ne, ani starosty.
 • 00:19:10 -Souběh funkcí řešil
  po svém zvolení do PS
 • 00:19:12 i hejtman MS kraje Ivo Vondrák.
 • 00:19:14 I přes dřívější prohlášení
  Andreje Babiše
 • 00:19:17 si stejně jako olomoucký hejtman
  Ladislav Okleštěk
 • 00:19:20 rozhodl ponechat obě funkce.
 • 00:19:25 Primátor Karviné
  a poslanec Tomáš Hanzel
 • 00:19:27 už dříve oznámil,
  že se funkce primátora vzdá,
 • 00:19:30 zůstane pouze členem rady města.
 • 00:19:32 Karvinští zastupitelé včera
  bezprostředně po skončení zasedání
 • 00:19:35 podepsali dodatek
  ke koaliční smlouvě
 • 00:19:37 o změně na postu primátora.
 • 00:19:39 K tomu dojde v lednu
  na mimořádném zasedání
 • 00:19:41 a současného primátora
  Tomáše Hanzela
 • 00:19:44 nahradí dosavadní
  náměstek Jan Wolf.
 • 00:19:48 Uvolněný post náměstka primátora
  má zůstat neobsazen,
 • 00:19:50 protože už na podzim
  jsou komunální volby
 • 00:19:52 a bude se volit nové vedení města.
 • 00:19:54 Zprávu přinesl Deník.
 • 00:19:58 Obchvatu Šternberka hrozí zpoždění.
 • 00:20:00 Nejvyšší správní soud
 • 00:20:02 totiž po stížnosti
  jednoho z majitelů pozemků
 • 00:20:04 zrušil prodloužení platnosti
  územního rozhodnutí.
 • 00:20:05 Stavba se plánuje
  už více než 10 let.
 • 00:20:08 Městu má obchvat ulevit hlavně
  od kamionové tranzitní dopravy.
 • 00:20:11 A není to jediný problém,
 • 00:20:13 který musí na Olomoucku ŘSD řešit.
 • 00:20:19 Třináct tisíc aut,
  a to především kamionů,
 • 00:20:21 projede denně Šternberkem.
 • 00:20:22 Ve špičce se pak městem
  vine had nekonečné kolony.
 • 00:20:26 A na hlavní silnici
  se téměř nedá odbočit.
 • 00:20:28 To, že Šternberk leží na trase
  silnice z Opavy do Olomouce,
 • 00:20:31 má pro místní momentálně
  více negativ než pozitiv.
 • 00:20:34 A na obchvat čekají
  už desítky let.
 • 00:20:39 -Projíždí buď směrem na Olomouc,
  shora z MS kraje,
 • 00:20:43 nebo naopak z Olomouce
  na MS kraj.
 • 00:20:47 Část dopravy,
  která směřuje do Šternberka,
 • 00:20:49 se následně ve Šternberku
  rozděluje a pokračuje,
 • 00:20:52 buď směrem na Mohelnici,
  nebo na Uničov.
 • 00:20:54 -A teď se příprava výstavby
  nejspíš o další 2 roky prodlouží.
 • 00:20:57 Přitom měla začít příští rok
  a stavba v roce 2021.
 • 00:21:01 -V tuto chvíli bylo napadeno
  prodloužení územního rozhodnutí
 • 00:21:05 na samotný obchvat Šternberka.
 • 00:21:08 Soud, který řešil tuto záležitost,
 • 00:21:12 prodloužení územního rozhodnutí
  zrušil a ŘSD v tuto chvíli
 • 00:21:16 řeší prodloužení samotného
  vydání územního rozhodnutí.
 • 00:21:20 -My jsme už na příští rok
 • 00:21:21 zajistili další finanční prostředky
  na přípravu stavby
 • 00:21:25 a tím pádem budeme
  znovu požadovat
 • 00:21:27 prodloužení platnosti
  územního rozhodnutí
 • 00:21:29 a tohle překonáme.
 • 00:21:31 -Obchvat Šternberka je
  až třetí v pořadí
 • 00:21:33 důležitých silničních staveb.
 • 00:21:36 -Na trase
  mezi Olomoucí a Šternberkem
 • 00:21:37 jsou plánovány celkem 3 stavby.
 • 00:21:40 Je to východní tangenta Olomouce,
  potom Týneček-Šternberk
 • 00:21:43 a nakonec samotný obchvat.
 • 00:21:45 -Prioritou číslo jedna je pro ŘSD
  východní tangenta Olomouce,
 • 00:21:49 pak 4proudá silnice
  z Týnečku do Šternberka
 • 00:21:52 a až poté vybudování obchvatu
  Šternberka směrem na Opavu.
 • 00:21:59 Hudební talenty různého věku
  i zaměření
 • 00:22:00 představuje Janáčkova filharmonie.
 • 00:22:03 Ostravskému publiku zítra zahraje
  16letý hráč na kontrabas
 • 00:22:07 nebo pikolistka ze Sicílie.
 • 00:22:09 Oba zaujali porotu
  na interpretační soutěži
 • 00:22:12 pořádanou v Ostravě
  pravidelně na začátku roku.
 • 00:22:15 Na koncertě plném kontrastu
  zazní především italská hudba.
 • 00:22:22 První větu Vivaldiho koncertu
  vnímá Cristina Delogu
 • 00:22:24 jako čistou radost
  v notách brilantně napsanou.
 • 00:22:27 Takže si musí dát pozor
  na prstoklad.
 • 00:22:29 U druhé se snaží téměř o nemožné,
 • 00:22:32 z nástroje s pronikavým zvukem
  vydolovat melancholii.
 • 00:22:47 -Na flétnu začala hrát
  teprve ve 12 letech.
 • 00:22:49 Přejít na pikolu
  není pro flétnisty kvůli nátisku
 • 00:22:51 a jinému způsobu dýchání
  jednoduché.
 • 00:22:54 Přesto do toho šla
 • 00:22:55 a ve 28 letech studuje
  na Verdiho konzeratoři v Miláně.
 • 00:23:09 -To Indi Stivín pochází
  z pražské muzikantské rodiny.
 • 00:23:12 Je mu 16 let
 • 00:23:13 a loni se stal laureátem
  Mezinárodní instrumentální soutěže
 • 00:23:16 v německém Markneukirchenu,
 • 00:23:17 která je považována
  za jednu z nejtěžších na světě.
 • 00:23:26 -Můj sen
  je být sólový kontrabasista.
 • 00:23:29 Když jsem na něj poprvé zahrál,
 • 00:23:30 tak jsem se do něj úplně zamiloval
  kvůli tomu,
 • 00:23:33 jaké má nádherné hluboké tóny
 • 00:23:38 a to se nedá vůbec srovnat
  s klavírem nebo s houslemi.
 • 00:23:41 -Osobně ho považuji
  za fenoména.
 • 00:23:42 Přece jenom tenhle nástroj
 • 00:23:46 není úplně primárně určen
  k sólovým účelům
 • 00:23:48 a zahrát na něj na této úrovni
  je poměrně složité
 • 00:23:51 a Indi Stivín to dokáže,
  takže klobouk dolů před ním.
 • 00:23:57 -Přihlášky do dalšího ročníku
  interpretační soutěže
 • 00:23:58 můžou nadaní hudebníci posílat
  do Ostravy do konce roku.
 • 00:24:05 UDÁLOSTI V REGIONECH jsou u konce,
 • 00:24:06 zprávy napříč celou republikou
  nabídnou UDÁLOSTI,
 • 00:24:09 tak se dívejte,
  pěkný večer.
 • 00:24:11 Skryté titulky:
  Lucie Richterová
  Radka Čopíková

Související