iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
4. 9. 2015
19:00 na ČT1

1 2 3 4 5

4 hlasy
3008
zhlédnutí

Události v regionech (Ostrava)

Komentované regionální zpravodajství.

24 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události v regionech

 • 00:00:00 UDÁLOSTI V REGIONECH
 • 00:00:07 V Ostravě je první centrum
  trénování paměti v republice.
 • 00:00:11 Pomáhá lidem po úrazu
  nebo vážném onemocnění.
 • 00:00:13 Je o něj obrovský zájem.
 • 00:00:18 Budeme se soustřeďovat
  i na malé děti
 • 00:00:21 a poskytovat služby
  pro veřejnost.
 • 00:00:26 co se týče kresby a malby.
 • 00:00:29 Porušování pravidel
  hospodářské soutěže,
 • 00:00:32 sjednání výhody
  při zadání veřejných zakázek
 • 00:00:35 a poškození finančních zájmů
  Evropské unie,
 • 00:00:37 taková obvinění si vyslechli
 • 00:00:39 manažeři z ostravských
  a olomouckých firem.
 • 00:00:42 Vyšetřování se týká konkurzů
  na elektronizaci státní správy.
 • 00:00:49 Tzv. služba senior taxi
  v Prostějově končí.
 • 00:00:52 Zákaznící nad 64 let za jeho služby
  platili zvýhodněnou cenu.
 • 00:00:56 A začali ji zneužívat.
 • 00:00:59 On opravdu jezdil
  od nevidím do nevidím,
 • 00:01:01 včetně sobot a nedělí.
 • 00:01:02 Po stránce finanční
  to zas až tak výhodné není.
 • 00:01:12 Poslední Události v regionech
  v tomto týdnu jsou připravené.
 • 00:01:16 Ke sledování vás zve
  Helena Dohnalová.
 • 00:01:20 V Ostravě-Porubě začalo fungovat
  Centrum trénování paměti.
 • 00:01:23 Je to první takové zařízení v ČR.
 • 00:01:26 Odborníci z fakultní nemocnice,
 • 00:01:28 kteří spolupracují
  se společností MENS-SANA,
 • 00:01:30 která se věnuje lidem
  s duševním onemocněním,
 • 00:01:33 tam budou u nemocných
 • 00:01:35 prostřednictvím nejrůznějších
  cvičení, počítačových programů
 • 00:01:38 a kognitivních pomůcek posilovat
  paměť nebo taky slovní zásobu.
 • 00:01:44 Dáme trénink a dáme si cvičení,
 • 00:01:48 které mají lidi rádi,
 • 00:01:51 dáme si rožšiřování
  slovní zásoby a dáme si šarádu.
 • 00:01:55 I taková označení mají cvičení,
 • 00:01:56 která by měla zlepšit funkci
  nemocného
 • 00:01:58 nebo úrazem poškozeného mozku.
 • 00:02:00 Lehkou příhodu prodělala
  před časem i Marie Jodlovská,
 • 00:02:04 které centrum doporučila
  její neuroložka.
 • 00:02:07 Příští týden mi mají volat,
  kdy budu chodit, co budu dělat,
 • 00:02:11 už se těším.
 • 00:02:13 Je to dobré trénovat paměť.
 • 00:02:16 Nejrůznější formu tréninku
  si do mozkové tělocvičny,
 • 00:02:19 jak s nadsázkou jeho zaměstnanci
  centru říkají,
 • 00:02:21 přišli vyzkoušet i lidé,
 • 00:02:23 kteří zatím nemají
  lékařské doporučení.
 • 00:02:32 Naše aktivity jsou prozatím určeny
  lidem s lékařským doporučením,
 • 00:02:36 lidem, kteří mají
  nějaký kognitivní problém.
 • 00:02:42 V novém centru vznikl
  i výtvarný ateliér,
 • 00:02:44 ale prostor budou mít i ti,
  kterým k léčení pomáhá muzika.
 • 00:02:49 S lidmi budou pracovat
  trenéři paměti,
 • 00:02:52 sociální pracovníci, psychologové.
 • 00:02:59 Vznik nového centra podpořil
  porubský obvod,
 • 00:03:02 ale hlavně ostravský magistrát.
 • 00:03:04 S pravidelným měsíčním příjmem
  od státu
 • 00:03:07 ale společnost Mens-Sana
  počítat nemůže.
 • 00:03:09 Bohužel to není založeno
  na systému, ale na úřednících,
 • 00:03:17 kteří jsou ochotni jít do rizika
  a takový projekt podpořit.
 • 00:03:23 Centrum bude otevřeno
  každý všední den
 • 00:03:25 a už teď je jisté,
 • 00:03:26 že prázdná židle tady bude
  jen výjimečně.
 • 00:03:33 A na další podrobnosti
  ohledně Centra trénování paměti
 • 00:03:36 se ředitelky společnosti MENS-SANA
  Jaroslavy Seidlové
 • 00:03:39 ptala Iva Piskalová.
 • 00:03:42 Já se ředitelky
  spol. Mens-Sana zeptám,
 • 00:03:43 proč jste takové centrum otevřeli?
 • 00:03:46 Co vás k tomu vedlo?
 • 00:03:48 My jsme vycházeli z potřeb.
 • 00:03:50 Naši klienti potřebují
  trénovat paměť
 • 00:03:54 a v r. 2001 vzniklo
  kognitivní centrum
 • 00:03:58 při fakultní nemocnici,
 • 00:04:00 tak jsme se rozhodli navázat,
  pokračovat v jejich činnosti,
 • 00:04:05 protože ve FN můžete trénovat
  jen po určitou dobu,
 • 00:04:11 kdežto v naší neziskové organizaci
  tak, jak je to potřeba.
 • 00:04:15 Tak dlouho, jak to člověk
  skutečně potřebuje.
 • 00:04:18 Už jsme říkali, že sem zatím
  mohou přijít jen klienti,
 • 00:04:20 kteří budou mít
  doporučení od lékaře.
 • 00:04:23 Jak to bude s hrazením
  za takovou službu
 • 00:04:25 a z jakých peněz
  budete platit ty,
 • 00:04:27 kteří se klientům budou věnovat?
 • 00:04:30 To je složitá otázka,
  protože to zatím děláme tak,
 • 00:04:34 že činnost hradíme ze zdrojů
  statutárního města Ostravy.
 • 00:04:43 Z části hradíme službu
  ze sociální služby, rehabilitace,
 • 00:04:52 ale jedná se o lidi
  s psychotickým onemocněním,
 • 00:04:56 kteří mají poškozenou paměť
  nebo mozek.
 • 00:05:01 Na to moc finančních prostředků
  nemáme, protože tito lidé
 • 00:05:05 v mnohých případech
  nejsou v sociálních službách.
 • 00:05:10 Mým druhým hostem
  je vedoucí centra Antonín Liška.
 • 00:05:15 Metody, se kterými pracujete,
  jsou v ČR obecně dané
 • 00:05:19 pro všechna centra?
 • 00:05:21 Nebo jste si vypracovali
  speciální pomůcky?
 • 00:05:25 Kognitivní rehabilitace
  nemá ucelenou metodiku,
 • 00:05:28 každé zařízení a podobný projekt
 • 00:05:33 to dělá podle svého nejlepšího
  svědomí a vědomí.
 • 00:05:37 Snažíme se využívat
  co nejširší spektrum přístupů.
 • 00:05:42 Kromě počítačů jsou to
  i nepočítačové způsoby trénování.
 • 00:05:46 Snažíme se sledovat
  i trend poslední doby
 • 00:05:50 a být uživatelům
  maximálně k dispozici.
 • 00:05:59 20 lidí a 8 firem obvinil
 • 00:06:02 policejní útvar pro boj
  s organizovaným zločinem v Ostravě
 • 00:06:05 pod dohledem Vrchního státního
  zastupitelství v Olomouci.
 • 00:06:08 Důvodem stíhání je mj. účast
  v organizované zločinecké skupině
 • 00:06:12 nebo manipulace
  s veřejnými zakázkami.
 • 00:06:16 Vyšetřování se týká tendrů
  na elektronizaci státní správy
 • 00:06:19 v hodnotě 438 mil. korun.
 • 00:06:24 30. září 2014.
 • 00:06:26 Od rána zasahovalo 250 policistů
  na úřadech nebo ve firmách
 • 00:06:30 na 40 místech v republice.
 • 00:06:32 Zabavili počítače a dokumenty,
 • 00:06:34 které souvisely s penězi
  přerozdělovanými
 • 00:06:36 ministerstvem vnitra
  z Evropské unie.
 • 00:06:39 Dotace šly na tzv. elektronizaci
  státní správy.
 • 00:06:42 Po roce padla první obvinění.
 • 00:06:45 Bylo zahájeno trestní stíhání
  celkem 10 fyzických osob
 • 00:06:49 a 8 právnických osob,
  pro více trestných činů.
 • 00:06:52 Tím nejzávažnějším je účast
  na organizované zločinecké skupině.
 • 00:06:57 Další obvinění se týkají porušování
  pravidel hospodářské soutěže,
 • 00:07:01 sjednání výhody při zadání
  veřejných zakázek,
 • 00:07:04 a poškození finančních zájmů
  Evropské unie.
 • 00:07:07 Vyšetřovatelé mají podezření
  na nezákonné ovlivňování,
 • 00:07:10 přípravu a průběh tendrů
  v oblasti IT mezi lety 2009-2014.
 • 00:07:17 Celkový objem finančních prostředků
  na tyto zakázky
 • 00:07:20 přesahuje 438 mil. korun.
 • 00:07:24 Loni v září zasahovali policisté
  i v sídle společnosti Tesco SW,
 • 00:07:28 ta se právě teď objevila
  na seznamu vyšetřovaných firem.
 • 00:07:31 Tesco SW vlastní Josef Tesařík,
  bratr senátora Martina Tesaříka.
 • 00:07:34 Podle vedení společnosti
  ale obvinění
 • 00:07:37 s ředitelem společnosti
  nijak nesouvisí.
 • 00:07:40 Zvažujeme podat trestní oznámení.
 • 00:07:42 Upozorňujeme na opakovanou praxi,
 • 00:07:43 kdy některá média mají k dispozici
  dokumenty vyšetřovacích spisů
 • 00:07:47 a výrazně tak ovlivňují
  průběh šetření.
 • 00:07:51 Policisté ale podle serveru Echo24
 • 00:07:54 vyšetřují i další olomouckou firmu,
  Merit Group, Telefoniku O2
 • 00:07:58 nebo Mois ze Zlína.
 • 00:08:00 Mezi obviněnými je i ostravská
  společnost AutoCont.
 • 00:08:02 Ta se podílela na programu
  internet do škol,
 • 00:08:04 za který jí stát zaplatil
  zhruba 2 miliardy korun.
 • 00:08:08 My se domníváme,
 • 00:08:10 že se naše společnost žádného
  nezákonného postupu nedopustila.
 • 00:08:13 Kromě IT společností
  a jejich manažerů
 • 00:08:15 policie obvinila
  ještě dalších 10 lidí,
 • 00:08:17 kteří se měli na manipulaci
  veřejných zakázek podílet.
 • 00:08:20 Mohlo by jít o některé komunální
  politiky nebo úředníky.
 • 00:08:28 MS krajský úřad dnešním dnem
 • 00:08:30 zrušil dobu zvýšeného nebezpečí
  vzniku požárů na území kraje,
 • 00:08:34 která byla vyhlášena 3. srpna.
 • 00:08:36 Nebezpečí vzniku požárů
  kvůli suchému a teplému počasí
 • 00:08:40 a extrémní nárůst požárů lesních,
  polních a travních porostů
 • 00:08:42 už pominulo.
 • 00:08:45 Končí tak omezení,
  která lidé museli dodržovat,
 • 00:08:48 aby těmto hrozícím požárům
  předešli,
 • 00:08:50 např. zákaz rozdělávání ohňů,
  spalování klestí a další,
 • 00:08:54 vč. zákazu jízd parních lokomotiv.
 • 00:09:00 Propuštění syrských uprchlíků
  ze záchytných míst stále pokračuje.
 • 00:09:04 Celkem pak bude propuštěno
  téměř 250 lidi,
 • 00:09:08 kteří většinou míří do Německa.
 • 00:09:10 V záchytném místě
  ve Vyšních Lhotách
 • 00:09:13 je celý den redaktor Jan Pirkl.
 • 00:09:15 Jene, kolik lidí
  bylo propuštěno právě tam?
 • 00:09:33 Ve Vyšních Lhotách čeká
  na propuštění 70 uprchlíků ze Sýrie.
 • 00:09:38 Policie začala s propouštěním včera.
 • 00:09:44 Další přesuny následovaly v noci
  a dnes brzy ráno.
 • 00:09:51 Pokračují odtud většinou vlakem
  do Německa.
 • 00:09:56 Další směřují do Belgie a Švédska.
 • 00:10:01 Dnes byla situace nečekaně klidná.
 • 00:10:08 Přijel autobus cizinecké policie.
 • 00:10:14 Nevíme, odkud přesně přistěhovalci
  jsou.
 • 00:10:26 Propouštění se týká 70 lidí a bude
  pokračovat i o víkendu
 • 00:10:27 a příští týden.
 • 00:10:29 Zasedání premiérů zemí
  Visegrádské čtyřky,
 • 00:10:31 jednání ministrů zahraničí
  v Lucemburku
 • 00:10:33 i aktuální situace v Evropě,
 • 00:10:37 uprchlíci jsou hlavním tématem
  i pro Události a Jakuba Železného,
 • 00:10:38 dívejte se v sedm večer.
 • 00:10:44 Stálé více měst a obcí
  provozuje tzv. senior taxi.
 • 00:10:47 Služba, která má zvýšit
  komfort starších obyvatel,
 • 00:10:50 se vesměs úřadům osvědčila.
 • 00:10:53 Senioři se tak díky pomoci
  obce nebo města
 • 00:10:56 dostanou pohodlně a hlavně levně
  například do nemocnice
 • 00:11:00 nebo na poštu.
 • 00:11:01 Ne všude je ale provoz taxi
  bez problémů.
 • 00:11:03 Svou činnost teď ukončil
 • 00:11:05 provozovatel dopravy seniorů
  v Prostějově.
 • 00:11:09 Na nákup, k lékaři nebo na poštu.
 • 00:11:11 Drahomíra Havlová
  už sice bydlí v domově důchodců,
 • 00:11:13 ještě minulý týden
  ale žila ve svém bytě.
 • 00:11:16 Díky senior taxi mohla cestovat
  po Prostějově bez omezení.
 • 00:11:20 Stačilo zavolat.
 • 00:11:21 Já sem zavolala,
  buď jsem si ho objednala dopředu,
 • 00:11:25 nebo ráno jsem mu volala a přijel.
 • 00:11:28 A zase pak mě odvezl,
  když jsem byla u doktora.
 • 00:11:30 Podobná služba pro seniory
 • 00:11:32 funguje v několika desítkách měst
  a obcí po celé republice.
 • 00:11:35 V Prostějově ji ale soukromý
  provozovatel Jan Spáčil
 • 00:11:38 po pouhých 4 měsících služby zrušil
 • 00:11:40 K neúspěšnému podnikání
  se už nechce vyjadřovat.
 • 00:11:44 Senior taxi totiž dotovalo město
  měsíčně 10 tisíci.
 • 00:11:47 Lidé starší 64 let mohli jezdit
  po Prostějově za 20 korun.
 • 00:11:52 To se ale majiteli služby
  údajně nevyplatilo.
 • 00:11:55 On opravdu jezdil
  od nevidím do nevidím,
 • 00:11:57 vč. sobot a nedělí.
 • 00:11:58 Po stránce finanční
  to zas tak výhodné není.
 • 00:12:01 Senioři údajně tuto službu
  zneužívali.
 • 00:12:03 A jezdili např. po restauracích.
 • 00:12:06 Zato v Bohumíně služba senior taxi
  funguje už 3 roky bez problémů.
 • 00:12:09 Zavedla ji radnice.
 • 00:12:11 Ta ve spolupráci s provozovatelem
 • 00:12:12 zaznamenává všechny jízdy
  do systému.
 • 00:12:14 Díky za svezení a zase příště.
 • 00:12:20 Zneužívání se bráníme tím,
  že máme přesně vytipovaná místa,
 • 00:12:23 kam senioři mohou jet, máme náhled
  do online systému taxíků.
 • 00:12:28 Zmáčknu objednávku
 • 00:12:30 a máme tu ještě 3 nevyřízené
  objednávky.
 • 00:12:33 Mezi Bohumínem a Prostějovem
  je jeden velký rozdíl.
 • 00:12:35 A to sice ten, že Bohumín nemá
  městskou hromadnou dopravu,
 • 00:12:37 kdežto Prostějov má.
 • 00:12:39 Senior taxi totiž má sloužit
 • 00:12:41 hlavně jako alternativní způsob
  dopravy k té městské hromadné.
 • 00:12:44 A například v Olomouci,
  kde jezdí tramvaje i autobusy,
 • 00:12:47 službu nezavedli vůbec.
 • 00:12:49 V jiných městech řidiči senior taxi
 • 00:12:51 například pomáhají klientům
  i s nákupem,
 • 00:12:53 cestou do nemocnice
  nebo vyřizováním dokladů na úřadech
 • 00:12:56 Tyto služby jsou ale vesměs
  nad rámec stanovené ceny
 • 00:13:00 a senioři si za ně
  musejí doplatit ze svého.
 • 00:13:03 Podobné služby zřejmě prostějovská
  radnice zavádět nehodlá.
 • 00:13:06 Po taxi pro seniory
  je ale stále velká poptávka.
 • 00:13:09 Město už teď vypsalo
  na nového provozovatele
 • 00:13:11 výběrové řízení.
 • 00:13:17 Na středních školách
  probíhají burzy učebnic.
 • 00:13:19 Vybavit žáka 1. ročníku může rodiče
  přijít i na tisíc korun.
 • 00:13:24 Ovšem díky trhu s použitými
  učebnicemi mohou rodiče ušetřit.
 • 00:13:28 Trh se školními potřebami
 • 00:13:30 dnes na olomouckém hejčínském
  gymnáziu
 • 00:13:32 navštívilo několik stovek zájemců.
 • 00:13:39 Školní jídelna.
 • 00:13:40 Jen za několik málo minut
 • 00:13:42 se po tělocvičně
  2. největší místnost ve škole
 • 00:13:44 promění v rušnou tržnici.
 • 00:13:48 Hlavně žáci.
  Především ti z prvních ročníků.
 • 00:13:50 A i rodiče.
 • 00:13:52 Dohlédnout na útratu
  své dcery Klaudie
 • 00:13:54 sem dnes přišla i Martina Klajsová.
 • 00:13:56 Nastupuje do prvního ručníku
  a vzhledem k tomu,
 • 00:13:58 že se tady pořádá ta burza,
 • 00:14:01 je to tady levnější a pohodlnější
  pro nás,
 • 00:14:04 takže jsme přišli nakoupit.
 • 00:14:06 Příručku španělštiny,
  kolik bys za ni dala v obchodě?
 • 00:14:08 -3 stovky. -A tady? -30 korun.
 • 00:14:10 Veronika Macháňová
  pracně vyráběla cenovky.
 • 00:14:12 Obchody jí ale moc nejdou.
 • 00:14:14 Doufala, že za utržené peníze
 • 00:14:16 si pořídí nové knihy
  do prvního ročníku na VŠ.
 • 00:14:19 Letos v květnu na gymnáziu
  úspěšně odmaturovala.
 • 00:14:23 Velmi mě překvapuje,
  že mají asi jiné osnovy,
 • 00:14:26 mnoho knih je tady nazmar,
  už je prostě nevyužívají.
 • 00:14:34 Ten druhý je spíš klasický,
  tady máš grafy, mapy.
 • 00:14:36 Jsem angličtinář a vím,
  že sada knih stojí třeba 700 Kč,
 • 00:14:39 kdežto tady je mohou koupit
  za 500 korun.
 • 00:14:41 Záleží, v jakém stavu
  ta knížka je.
 • 00:14:45 Příští týden se burza učebnic
  uskuteční
 • 00:14:47 i na dalším olomouckém gymnáziu.
 • 00:14:49 Např. na olomoucké
  polygrafické škole
 • 00:14:51 žáci knihy nabízejí
  přes Facebook.
 • 00:14:54 A na olomoucké zemědělské škole
  dětem pomáhá nadační knižní fond
 • 00:14:57 fungující už více než 20 let.
 • 00:14:59 Drahé knihy si žáci mohou půjčit.
 • 00:15:03 O zahradě okolo 250 korun,
 • 00:15:05 to jsou knížky, které sice na trhu
  jsou, ale za vysoké ceny.
 • 00:15:10 Další možnost,
  kterou studenti mají,
 • 00:15:12 je školní knihovna.
 • 00:15:13 Ze zákona každá střední škola
  by měla mít ve školní knihovně
 • 00:15:15 učebnice potřebné na celý rok.
 • 00:15:17 A studentům ze sociálně slabších
  rodin je zadarmo půjčit.
 • 00:15:24 Místo kondičního tréninku
  čištění stadionu.
 • 00:15:27 Hráči ostravského Baníku
  odložili míč
 • 00:15:29 a vzali do rukou lopaty a motyky.
 • 00:15:32 Proč jim trenér naordinoval
  tyto netypické tréninkové dávky,
 • 00:15:36 vysvětlíme v další reportáži.
 • 00:15:40 Stavba umělého vodního kanálu
  v Olomouci budí vášně.
 • 00:15:42 Protestují obyvatelé,
 • 00:15:44 kteří budou mít kanál
  blízko svých domů.
 • 00:15:46 Co jim vadí? Ukážeme za chvíli.
 • 00:15:52 Fotbalisté Baníku Ostrava prošli
  netradiční formou team buildingu.
 • 00:15:56 Kvůli sérii špatných výkonů
 • 00:15:58 dostali za úkol vyčistit od plevele
  tréninkovou plochu na Bazalech.
 • 00:16:03 Trenér zvolil tuto neobvyklou formu
  trestu po vyřazení z poháru
 • 00:16:06 v divizním Rýmařově.
 • 00:16:08 Klub teď má navíc pozastavené
  přestupy
 • 00:16:11 a musí platit pokutu za řádění
  fanoušků během venkovních zápasů.
 • 00:16:18 Místo míčů lopaty a hrábě.
 • 00:16:20 Místo brankářských
  pracovní rukavice.
 • 00:16:23 Tak vypadal tento týden
 • 00:16:25 nástup hráčů Baníku Ostrava
  na dopolední trénink.
 • 00:16:28 Nejprve je čekala
  netradiční rozcvička.
 • 00:16:30 Hráči mají za úkol
 • 00:16:32 vyčistit betonové hlediště
  na tréninkovém hřišti.
 • 00:16:34 Vděční jim budou především diváci,
 • 00:16:35 kteří chodí na zápasy
  mládežnických týmů.
 • 00:16:38 Čistí ochozy, bylo to tam
  od pampelišek, bodláků
 • 00:16:41 a postavili se k tomu
  velmi dobře.
 • 00:16:48 Trenér nařídil hráčům
  zahrádkářské práce především proto,
 • 00:16:51 aby si uvědomili,
  čím by se mohli živit v případě,
 • 00:16:53 že nebudou podávat
  profesionální výkony na hřišti.
 • 00:16:57 Je to o tom, abychom si uvědomili,
  že ta práce, kterou děláme
 • 00:17:00 a baví nás, není nekonečná
  a může se fakt rychle změnit.
 • 00:17:06 Během toho týdne se hráči semkli,
  víc spolu komunikují,
 • 00:17:10 berou to s humorem,
  staví se k práci velmi dobře,
 • 00:17:14 v tréninku taky není
  žádný problém.
 • 00:17:18 Někteří experti
 • 00:17:20 netradiční formu team buildingu
  v Baníku zpochybňují.
 • 00:17:22 Hráčům to může
  naopak snížit sebevědomí.
 • 00:17:25 Já osobně bych se cítil
  velmi ponížen,
 • 00:17:28 myslím, že je to projev beznaděje,
  který teď v Ostravě je.
 • 00:17:36 Baníku se nedaří na všech frontách,
  je poslední v prvoligové tabulce,
 • 00:17:39 ostudně vypadl z poháru v Rýmařově,
  nemá vlastní stadion
 • 00:17:43 a navíc má pozastavené přestupy
 • 00:17:45 kvůli soudnímu sporu
  s Viktorií Žižkov.
 • 00:17:48 Jde o to,
  vymyslet právní postup tak,
 • 00:17:52 abychom co nejrychleji
  dosáhli odblokování
 • 00:17:56 a mohli registrovat hráče.
 • 00:18:00 Fanoušci klubu stále bojkotují
  domácí zápasy
 • 00:18:02 a na těch venkovních
  dávají najevo svoji nespokojenost.
 • 00:18:05 Za jejich řádění ve Zlíně
 • 00:18:07 bude muset klub zaplatit pokutu
  150 tisíc korun
 • 00:18:09 a další trest hrozí
  i za výtržnosti v Rýmařově.
 • 00:18:15 Po muži, který s pistolí v ruce
 • 00:18:17 vyloupil směnárnu
  na ulici 28. října
 • 00:18:20 v objektu bývalého domu Ostravica,
  pátrají ostravští kriminalité.
 • 00:18:23 K loupeži došlo ve čtvrtek 6. srpna
  kolem 16. hodiny.
 • 00:18:29 Podezřelý muž v tmavých kraťasech
  a světlém triku
 • 00:18:31 přebíhal ulici 28. října
  v místě křížení s ulicí Žofínskou.
 • 00:18:36 Důležité je pro kriminalisty
  ustanovení mladého muže,
 • 00:18:40 který je na videu označen
  v červené elipse,
 • 00:18:42 a který se s podezřelým míjel
  v podloubí domu.
 • 00:18:45 Pokud má kdokoli informace
  k podezřelému nebo k mladíkovi,
 • 00:18:48 který se s ním míjel,
 • 00:18:50 měl by kontaktovat policisty
  na lince 158.
 • 00:18:56 Plány na stavbu
  umělého vodního kanálu v Olomouci
 • 00:18:59 komplikují protesty
  některých obyvatel.
 • 00:19:01 Unikátní vodní dílo by totiž mělo
  vzniknout v blízkosti centra města.
 • 00:19:06 Místním tak zabere jejich zahrádky
 • 00:19:08 a vyroste místo nich
  hala pro zázemí.
 • 00:19:11 Vodácký oddíl, investor projektu,
  ale tiší obavy.
 • 00:19:15 O definitivní podobě
  chtějí s obyvateli jednat.
 • 00:19:19 Toto je náš pozemek a oni chtějí
  zabrat celé tyto prostory.
 • 00:19:27 Mlýnský náhon není pro stavbu
  vodáckého kanálu vhodný,
 • 00:19:29 tvrdí obyvatelé
  přilehlé Šantovy ulice.
 • 00:19:31 Řeka tu má podle nich
  nedostatečný průtok
 • 00:19:34 a nelíbí se jim,
  že by vodu měla přečerpávat turbína
 • 00:19:38 Čerpací stanice má být umístěna
  prakticky 20 m od naší zástavby,
 • 00:19:42 tedy hluk, vibrace.
 • 00:19:45 Vodáci ale obavy klidní.
 • 00:19:46 Výtky místních
 • 00:19:48 chtějí zapracovat do dokumentace
  pro územní rozhodnutí.
 • 00:19:50 Některé obavy
  jsou ale podle nich zbytečné.
 • 00:19:53 Turbína musí být umístěna
  v horní části vodního díla,
 • 00:19:57 každopádně bude umístěna pod zemí,
 • 00:20:00 takže argumenty,
  že to tady bude strašit,
 • 00:20:04 a že to bude slyšet, jsou mimo.
 • 00:20:06 Lokalita Mlýnského potoka
  by se z dnešního stavu
 • 00:20:08 podle plánu vodáckého oddílu
  měla proměnit takto.
 • 00:20:11 Podle místních je v plánech
  příliš málo zeleně.
 • 00:20:13 Jeden břeh už vybetonoval
  investor obchodního centra.
 • 00:20:17 Nechtějí přijít i o další.
 • 00:20:19 Víceméně tento stav
  by měl být takový,
 • 00:20:24 že jak dno, tak břehy
  a všechno betonové, vydlážděné.
 • 00:20:27 Už jsme prošli monitoringem
  současného stavu
 • 00:20:30 a vytipovali jsme stromy,
  které tady můžou být zachovány.
 • 00:20:38 Většina pozemků v blízkosti řeky
  patří Povodí Moravy nebo městu,
 • 00:20:40 to zatím vodáky podporuje.
 • 00:20:43 Rada města schválila 400 tis.
  pro vodácký klub
 • 00:20:48 na vypracování dokumentace
  pro územní rozhodnutí.
 • 00:20:50 Má zjistit, zda je projekt
  realizovatelný.
 • 00:20:55 Než se z rozbitého jezu
  stane vodácky kanál,
 • 00:20:56 bude muset oddíl sehnat peníze.
 • 00:20:58 Zhruba 100 milionů,
  kolik by mělo vodní dílo stát,
 • 00:21:01 chce získat z dotace
  ministerstva školství.
 • 00:21:06 Jak se chovat
  při vypuknutí požáru ve škole.
 • 00:21:08 To si dnes na vlastní kůži
  vyzkoušeli žáci a učitelé
 • 00:21:12 Gymnázia Pavla Tigrida
  v Ostravě-Porubě.
 • 00:21:14 Vše se odehrávalo jako v případě
  skutečného hasičského zásahu.
 • 00:21:19 Z místa požáru vycházel dým,
  ředitelka školy vyhlásila poplach,
 • 00:21:23 přijeli hasiči a žáci unikali
  z prvního patra
 • 00:21:26 i pomocí výsuvné plošiny.
 • 00:21:29 Hasiči, kteří přijeli
  z naší jednotky v Ostravě-Porubě,
 • 00:21:32 nevěděli, kde hoří
  a kolik osob je třeba zachránit,
 • 00:21:37 takže se simuloval případ,
  jako by skutečně hořelo.
 • 00:21:41 Hasiči museli vyjet k místu požáru
  do 2 minut od vyhlášení poplachu,
 • 00:21:44 samotný zásah trval
  necelou půlhodinu.
 • 00:21:48 Ačkoli studenti o ničem dopředu
  nevěděli,
 • 00:21:50 celá evakuace proběhla
  bez jakékoli paniky.
 • 00:21:52 Část studentů
  vyvedli učitelé na dvůr,
 • 00:21:55 zbytek zachránili hasiči
  z prvního patra
 • 00:21:58 pomocí výsuvné plošiny.
 • 00:22:00 Každá škola má povinnost
  jednou za rok uskutečnit
 • 00:22:03 požární cvičení.
 • 00:22:04 Napadlo nás, že by bylo vhodné
 • 00:22:06 aspoň jednou
  provést toto školení prakticky.
 • 00:22:10 Mladí divadelníci z Ostravy
  zjišťují,
 • 00:22:12 kdo nebo co je ve městě
  největší škodná.
 • 00:22:15 Vychází přitom z textu
 • 00:22:16 klasika českého dramatu
  Václava Klimenta Klicpery.
 • 00:22:20 Detektivní frašku Zlý jelen
  zkoušeli tři týdny.
 • 00:22:23 A umístili ji do parku
  v Komenského sadech
 • 00:22:26 poblíž Památníku rudé armády.
 • 00:22:29 RÁNA
 • 00:22:31 Slyšeli jste to?
 • 00:22:33 Třetí reprízu uvedl
  výstřel z brokovnice.
 • 00:22:35 V tu chvíli kdosi zabil jelena.
 • 00:22:37 Herci s diváky se hned poté
  vydávají po stopách vraha.
 • 00:22:41 Všichni do myslivny!
 • 00:22:48 Letos přišlo přes 1 500 zvědavců.
  Derniéra bude o půl šesté v neděli.
 • 00:22:56 Součástí toho projektu
  je oživování jednak centra města
 • 00:23:01 a starých textů,
  které už nejsou moc hrané a čtené.
 • 00:23:07 Zlý jelen je škodná.
  Škodná Ostravy.
 • 00:23:10 A my se snažíme přijít na to,
  co je škodná v Ostravě.
 • 00:23:12 Pro každého to může být
  něco jiného.
 • 00:23:14 Obchodní centrum,
  socha před radnicí
 • 00:23:17 a u nás je to tenhle zlý jelen.
 • 00:23:21 Řeší obdobné problémy,
  které zrovna teď otřásají médii,
 • 00:23:24 akorát místo uprchlíků a imigrantů
  jsou tam svornostníci apod.
 • 00:23:30 Počestné naše dívky
  jsou jejich dívkami?
 • 00:23:33 Co mají v naší oboře
  co pohledávati?
 • 00:23:36 S otevřeným prostorem
  a archaickou češtinou
 • 00:23:38 se museli poprat studenti
  ostravské konzervatoře,
 • 00:23:41 ale i DAMU a JAMU.
 • 00:23:43 Díky tomu,
  že projekt je nás všech,
 • 00:23:47 o to větší je energie
  se do toho pustit a udělat to,
 • 00:23:52 jak chceme my,
  nikdo nám to nediktuje.
 • 00:23:55 V září nastuduje hru soubor
  ještě jednou.
 • 00:23:58 Zlý jelen se pak přesune
  v komorní verzi
 • 00:24:00 do klubu Stará Aréna.
 • 00:24:02 Původní happening mladých nadšenců
  letos podpořilo i město.
 • 00:24:04 Tvůrci slavností tak mají naději,
  že oživí Ostravu i příští rok.
 • 00:24:07 Tentokrát
  s Josefem Kajetánem Tylem.
 • 00:24:13 Události v regionech končí.
 • 00:24:14 Ještě se podívejte,
  jaké bude počasí.
 • 00:24:16 Přeji vám klidný víkend.
 • 00:24:18 SKRYTÉ TITULKY:
  M. Gajdová a K. Pekárková

Související