iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 1. 2008
20:15 na ČT2

1 2 3 4 5

115 hlasů
39699
zhlédnutí

Nejznámější Čech - Jan Nepomucký

Říká se mu světec s pěti hvězdami. S jeho jménem se ve světě setkáte nejčastěji ze všech jmen světců vzešlých z české kotliny.

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Nejznámější Čech - Jan Nepomucký

 • 00:00:02 .
 • 00:01:59 Ani nám už nepřijde,
  že je mezi námi.
 • 00:02:03 Zvykli jsme si na něj jako
  na doplněk návsi nebo náměstí.
 • 00:02:07 Je součástí venkova, na který
  pohlížíme očima Mikoláše Alše
 • 00:02:12 či Josefa Lady, na který pomyslíme
  s úsměvem při elektrickém valčíku
 • 00:02:16 pánů Svěráka a Uhlíře, kde mezi
  svědky oné slavné elektrifikace
 • 00:02:21 stojí on, sv. Jan z kamene vytesán.
 • 00:02:27 I moderní sídliště občas hledá
  v jeho přítomnosti domácí tradici.
 • 00:02:32 Jak potom stoupá překvapení,
  když se s jeho známou postavou
 • 00:02:36 potkáme v zahraničí. Čím dál
  od našich hranic, je to setkání
 • 00:02:41 exotičtější a k údivu nás dovedou
  jeho stopy na konci světa.
 • 00:02:48 Když se pokusíme o nemožné
  a začneme vypočítávat jeho pomníky
 • 00:02:52 po celé zeměkouli,
  brzy narazíme na prosté zjištění.
 • 00:02:57 Máme zde muže, který v minulosti
  byl nejslavnějším Čechem.
 • 00:03:08 Může se nám stát, že nás notoricky
  známá podoba muže v kanovnickém
 • 00:03:13 rouchu s křížem v ruce a pěti
  hvězdami kolem hlavy překvapí
 • 00:03:17 na italském venkově, uprostřed
  krásy římských chrámů, na Sicílii,
 • 00:03:24 ve Španělsku a v Portugalsku,
  některých částech Francie,
 • 00:03:29 v Belgii, Holandsku i Lucembursku,
  také v Londýně a samozřejmě
 • 00:03:35 i ve slovanských zemích,
  kde se kult našeho rodáka rozšířil
 • 00:03:39 směrem na východ až po Moskvu.
 • 00:03:43 K jihu sestoupil až do
  slovinských a chorvatských krajů.
 • 00:03:48 Čím jsme blíž k domovu, tím se
  výskyt jeho památek zhušťuje,
 • 00:03:52 což je pochopitelné. Stačí se
  projít Polskem, Slovenskem,
 • 00:03:56 Maďarskem, rakouskými zeměmi
  a katolickými částmi Německa.
 • 00:04:02 Kdo tak učiní, dá nám za pravdu,
  že se pomníky světce Jana nešetří.
 • 00:04:09 Většina soch, obrazů a oltářů,
  kaplí a kostelů dedikovaných
 • 00:04:13 památce tohoto nebešťana stojí
  za hranicemi země, kde se narodil.
 • 00:04:18 Sv. Jan Nepomucký se skutečně
  vytratil z našeho povědomí.
 • 00:04:24 Jak se to mohlo stát? Myslím,
  že takovým jasným výrazem je to,
 • 00:04:28 že socha, která krášlila Václavské
  náměstí, byla odvezena do Žebráku.
 • 00:04:34 A tak se světec přes dobrotu
  dostal na žebrotu. Ale proč?
 • 00:04:39 A kdo to vlastně byl? Proč mu naši
  předci věnovali tolik pozornosti,
 • 00:04:43 že mu stavěli tak okázalé chrámy,
  jako je to třeba tady v Praze
 • 00:04:48 na Novém Městě, na Skalce
  od Kiliána Ignáce Dienzenhofera.
 • 00:04:54 Zvu vás na putování
  po stopách sv. Jana.
 • 00:04:57 Bylo by skvělé, kdybychom cestou
  mohli objevit rysy jeho tváře,
 • 00:05:02 protože on je skrytý za těmi
  tisíci kamenných soch a obrazů.
 • 00:05:06 Zřejmě ho potkáme také v tom
  jeho druhém, posmrtném životě.
 • 00:05:12 I v tom, jak si ho naši předci
  představovali, jak ho chápali,
 • 00:05:16 jaké naděje do něho vkládali,
  protože tvář Jana se v pojetí lidí
 • 00:05:21 měnila podle vkusu, podle nadějí
  a podle očekávání doby.
 • 00:05:27 Nepomuka jsme po našich
  předcích zdědili.
 • 00:05:30 Kdo ví, jak se v něm
  zrcadlíme dnes.
 • 00:05:35 Při putování po Janových stopách
  nás bude provázet Miroslav Herold,
 • 00:05:40 kněz, jezuita, student církevních
  dějin na papežské univerzitě
 • 00:05:44 Gregorianě v Římě.
 • 00:05:47 Svatému Janovi a jeho kultu
  se věnuje již řadu let.
 • 00:05:50 Nejprve se s ním a natáčecím štábem
  podíváme do rodného Nepomuku.
 • 00:06:05 Jak už jméno napovídá, zřejmě se
  jednalo o člověka německého původu.
 • 00:06:10 To znamená, že Jan Nepomucký
  byl asi potomkem kolonistů
 • 00:06:14 Přišli do Nepomuka ve 13. století.
  Tehdy se kolonizovalo zdejší území,
 • 00:06:20 které spadalo pod klášter
  cisterciáků v nedalekém Pomuku,
 • 00:06:25 což je na druhé straně Zelené Hory.
 • 00:06:28 Jan se narodil někdy v 1.polovině
  14. století a přesně kdy,
 • 00:06:32 se nikdy nedovíme. Legenda pravila,
  že místo Janova narození
 • 00:06:36 bylo označeno nebeským světlem.
  Podobně jako místo jeho skonu
 • 00:06:41 později ve Vltavě bylo označeno
  hned několika nebeskými světly.
 • 00:06:47 Takže vidíte, město Nepomuk
  na pravici od hvězdy
 • 00:06:50 a nad Nepomukem se vznáší plamen.
  Je krásně vidět Nepomucké kostely
 • 00:06:55 a zámek Zelenou Horu. Pro nás
  dnes by nemělo být tak důležité,
 • 00:07:01 zda byl Jan Nepomucký potomkem
  německých kolonistů anebo jestli
 • 00:07:05 to byl Čech jak poleno,
  ale důležité je vědět,
 • 00:07:09 že vyrůstal zde. Vyrůstal v Čechách
  a prokazatelně uměl česky,
 • 00:07:15 uměl i německy a samozřejmě mluvil
  i jazykem církve - latinou.
 • 00:07:26 Když se Jan narodil a nesli ho
  na křest, tak mu dali jméno
 • 00:07:29 podle křtitele. Stalo se to támhle
  v chrámu sv. Jakuba v Nepomuku.
 • 00:07:36 Nepomuk se v po bělohorské době
  stal poutním místem a poutníci
 • 00:07:40 a návštěvníci sem dodnes přicházejí
  připomenout si zdejšího rodáka.
 • 00:07:45 Město je na Jana právem hrdé.
  Vždyť díky jemu jméno Nepomuk
 • 00:07:49 znají i v zámoří. Jan se tu nejen
  narodil, ale zřejmě tu padlo
 • 00:07:53 i jeho důležité rozhodnutí
  pro duchovní život. Slovníkem víry
 • 00:07:57 bychom řekli, že se rozhodl vzít
  na sebe kříž a následovat Krista.
 • 00:08:02 To ho nakonec dovedlo ke kněžství.
  Barokní legenda věděla o událostech
 • 00:08:07 které ho k tomu kroku předurčily.
  Pavel Jiran z Nepomuka nás zavedl
 • 00:08:12 do blízké vsi Klášter,
  kde stávalo opatství cisterciáků.
 • 00:08:17 Zde si prý na panně Marii
  vyprosili syna bezdětní rodiče
 • 00:08:21 a na zásah Madony byl malý
  chlapec uzdraven. Legenda tvrdí,
 • 00:08:26 že se tak stalo před sochou
  panny Marie Zelenohorské,
 • 00:08:29 kterou dnes najdeme ve Vídni.
 • 00:08:32 To je přímo ta socha, kterou jsem
  hledal, protože tam stálo jen,
 • 00:08:37 že je u Františkánů ve Vídni.
  Neklamné znamení rozlišující
 • 00:08:40 je ta sekera, která je zatlá
  do Madony z pravé strany do zad.
 • 00:08:44 Další zbožné podání vypráví
  o Janovi jako o malém chlapci,
 • 00:08:48 který každý den z Nepomuku docházel
  k cisterciákům ministrovat.
 • 00:08:53 Vyloučeno to není stejně jako
  domněnka, že chlapec u mnichů
 • 00:08:57 sv. Bernarda načerpal první
  vzdělání. Patrně tu skutečně
 • 00:09:01 byla škola otevřená pro veřejnost.
  Že by později Jan pokračoval
 • 00:09:05 na škole v Žatci, se nedá doložit
  Ale to nic nemění na skutečnosti,
 • 00:09:10 že se i z tohoto města stalo
  svatojánské poutní místo.
 • 00:09:16 Potkali jsme hned několik průvodců,
  kteří nás zavedli na svatojánská
 • 00:09:21 místa v okolí Nepomuku.
  Kasejovický farář Jiří Čepl tvrdí,
 • 00:09:25 že se na svět nejlépe dívá
  ze sedla. A tak jsme vyrazili.
 • 00:09:30 Cestou se kraj pod Zelenou Horou
  podělil o nejedno překvapení.
 • 00:09:36 Vypadá to, že se, jak se říká,
  pod popelem skrývá řeřavé uhlí.
 • 00:09:43 Že se sice o sv. Janu na veřejnosti
  moc nemluví, ale za to k němu
 • 00:09:47 mnohý člověk chová důvěru
  v intimitě svého životního příběhu.
 • 00:09:53 Loučíme se s přáteli na Nepomucku
  a jedeme za Janem do Prahy.
 • 00:09:57 Zamířil tam do arcibiskupských
  služeb, když mu bylo přes 20 let.
 • 00:10:11 Jeho úhledné písmo a smysl pro
  detail něco ale určitě prozradí.
 • 00:10:16 Rozhodně to musel být člověk
  precizní s myslí právníka,
 • 00:10:20 oddaný práci, která vyžadovala
  vytrvalost a sebekázeň.
 • 00:10:36 Dnes kolem místa, kde Jan pracoval,
  biskupského dvora na Malé Straně,
 • 00:10:41 prochází o světcově svátku
  procesí a míří na most,
 • 00:10:44 kde skončil svůj pozemský život.
 • 00:10:46 Zástupy turistů proudí kolem jeho
  sochy, která působí jako magnet.
 • 00:10:51 Pod Janem se mísí jazyky ze všech
  koutů světa. Z amerických dálav
 • 00:10:55 rytmus slavného spirituálu,
  když svatí pochodují.
 • 00:10:59 Možná by leckdo z návštěvníků Prahy
  věděl o nějaké jánské soše,
 • 00:11:03 kterou zná důvěrně v rodné zemi.
 • 00:11:05 V Mexiku, Venezuele, Paraguaji,
  na Kubě, na Filipínách, v Indii.
 • 00:11:10 Proč ne? Vždyť i v Nazaretu,
  kde Kristus prožil mládí,
 • 00:11:13 stojí svědomitý pražský úředník,
  který si nedovedl představit
 • 00:11:17 naplnění svého života jinak,
  než že ho prožije jako kněz.
 • 00:11:21 Kněžského svěcení se mu dostalo
  nejpozději kolem r. 1380.
 • 00:11:25 Působil jako oltářník v jedné
  z kaplí pražské katedrály.
 • 00:11:28 Stal se farářem u sv. Havla,
  což byla důležitá farnost.
 • 00:11:33 Pozdější podání o něm hovoří
  jako o výmluvném kazateli
 • 00:11:37 a dobročinném knězi, ba přímo
  královském almužníkovi.
 • 00:11:41 O těchto stránkách Janova příběhu
  nic bližšího zjistit nemůžeme.
 • 00:11:45 Pouze víme, že v nouzi
  půjčoval finanční prostředky,
 • 00:11:48 nicméně dluhy vymáhal zpět.
  Musel mít nesporné kvality,
 • 00:11:52 aby si ho arcibiskup Jenštejn
  vybral za spolupracovníka.
 • 00:11:57 Nepomuk si doplnil právnické
  vzdělání na Karlově univerzitě
 • 00:12:01 a na 5 let odcestoval do Itálie,
  a se vrátil s doktorským titulem.
 • 00:12:05 Kdo by neznal Janovu sochu
  na Karlově mostě?
 • 00:12:09 Jde o plastiku, která po středověké
  kalvárii otevřela brány světoznámé
 • 00:12:14 plastické výzdobě tehdy jediného
  pražského mostu, který spojoval
 • 00:12:19 oba dva břehy Vltavy.
  V případě Johánkovy sochy jde
 • 00:12:22 o mostecký typ, který se stal
  vzorem pro světcovu ikonografii.
 • 00:12:30 Na tomto případě si můžeme ukázat,
  jak si lidé Jana představovali.
 • 00:12:35 Vidíme postavu kanovníka.
  Kněze, který je oblečen v kleriku,
 • 00:12:39 Potom v superpelici neboli rochetu,
  ta byla většinou bílá.
 • 00:12:46 Na bronzu to vidíme zeleně.
 • 00:12:48 Navrchu je takzvaná kanovnická
  mozeta či almuce. Takový kožíšek.
 • 00:12:52 Celá kompozice je završena biretem,
  který kanovníci na hlavě nosili.
 • 00:12:59 Zdálo by se, že si Jan z Pomuku
  užíval výsadního postavení
 • 00:13:03 v blízkosti arcibiskupa, ale mezi
  Václavem IV. a arcibiskupem Janem
 • 00:13:07 z Jenštejna už dlouhou dobu
  panovaly názorové neshody,
 • 00:13:11 roztržky a nakonec i otevřený boj.
 • 00:13:21 Královi rádci, vymysleli lest.
  Založí biskupství na českém území
 • 00:13:26 a oslabí moc pražského arcibiskupa.
  Tady, v benediktýnském klášteře
 • 00:13:31 nedaleko Plzně,byl stařičký opat,
  který se jmenoval Racek.
 • 00:13:37 Ten byl nad hrobem, a když zemřel,
  to by mohl být právě ten okamžik,
 • 00:13:44 kdy by se nezvolil nový opat,
  ale ty obrovské klášterní statky
 • 00:13:49 v tomto okolí, ty by se zabraly
  a z zřídilo by se nové biskupství.
 • 00:13:54 Jenomže mniši byli informováni
  o Václavových záměrech a tak si
 • 00:14:00 za pár dní zvolili
  nového opata Olena .
 • 00:14:03 Arcibiskup dal na veřejnosti
  najevo, že proti tomu nic nemá.
 • 00:14:08 Ovšem ve skutečnosti král, který
  by proti tomu samozřejmě něco měl,
 • 00:14:13 se nemohl ozvat. On se o tom
  vlastně vůbec nedozvěděl.
 • 00:14:17 Arcibiskup novou volbu schválil
  a Jan Nepomucký ji podepsal.
 • 00:14:25 Když se o tom dozvěděl král,
  začal vyhrožovat arcibiskupovi
 • 00:14:29 i Johánkovi, že je zabije a utopí.
  Takže arcibiskup i Johánek
 • 00:14:34 se dostali do bezpečí na hrad
  Roudnici. Dá se tedy říci,
 • 00:14:39 že Nepomuk vlastně svou smrt
  nalezl později díky tomu,
 • 00:14:44 že pro tento klášter napsal podpis
  v souznění se svým představeným.
 • 00:14:56 Časem vyžadovalo stále větší odvahu
  stát věrně při arcibiskupovi.
 • 00:15:00 Jan z Pomuku si to uvědomoval.
  Věděl, jak mnoho by mohl riskovat.
 • 00:15:05 Přesto se nedal přemoci strachem
  a spolupracoval s Jenštejnem,
 • 00:15:09 ač přitom některými kroky
  Václava IV. dovedl rozzuřit.
 • 00:15:14 Říká se, že velikost člověka
  poznáme podle krizových okamžiků.
 • 00:15:19 Podle toho, jak se zachová
  v ohrožení, v nebezpečí smrti.
 • 00:15:23 Jak asi musí dopadat na duši
  tíseň z nejisté budoucnosti,
 • 00:15:27 pocit blížícího se dne,
  kdy se všechno rozhodne.
 • 00:15:31 Král Václav už několikrát
  vyhrožuje arcibiskupské kurii,
 • 00:15:35 že sáhne jistým lidem na život.
 • 00:15:38 Má být však vyhlášeno milostivé
  léto, král proto volá po smíru.
 • 00:15:43 Arcibiskup přijíždí z Roudnice
  do Prahy přemluven svými rádci,
 • 00:15:48 dokonce i vikářem Janem. Když se
  rozbřeskne ráno 20. března 1393
 • 00:15:54 a zástupy obou znesvářených
  stran se spatří, místo smíru
 • 00:15:59 vzplane panovníkův hněv. Káže
  svým strážím zajmout arcibiskupa.
 • 00:16:04 Pastýř pražského lidu se ale
  zachrání kryt svými lidmi.
 • 00:16:10 Jen 4 muži z Jenštejnovy družiny
  se ocitají v zajetí vladaře.
 • 00:16:17 Vodí je svázané pražskými ulicemi
  přeplněnými poutníky.
 • 00:16:22 Po několika zastaveních křížové
  cesty průvod končí na Staré Rychtě,
 • 00:16:28 protože tu jsou mučidla.
  Proč se s takovou vervou věnuje
 • 00:16:32 králova nežádoucí pozornost
  právě Janovi, který vidí
 • 00:16:35 v plamenech a krvi poslední
  okamžiky své pozemské pouti?
 • 00:16:38 Že něco řekl nebo něco zamlčel?
  Tajemství si vzal do chladného
 • 00:16:43 hrobu Vltavy, kam uklidili
  mrtvé tělo, když už nemohlo
 • 00:16:46 rozdrcenou rukou podepsat, že se
  na něm nikdo nedopustil násilí.
 • 00:18:35 Do Vltavy spadla oběť rozdělení,
  které mezi duchovní a světskou mocí
 • 00:18:40 panovalo na sklonku 14. století.
  Jakoby most Jana provázel
 • 00:18:45 i po smrti. Teď je to most,
 • 00:18:47 jak ho vnímali obyvatelé Prahy
  v pozdějších stoletích.
 • 00:18:52 Místo posvěcené mučednictvím
  světce. Z muže shozeného s mostu
 • 00:18:57 se stal tvůrce mostů Pontifex.
 • 00:19:02 Skutečnost, která nabývá
  obrovské škály podob.
 • 00:19:15 Jan si v rukou drží krucifix.
  Tedy kříž s Kristovým tělem.
 • 00:19:19 Na naprosté většině soch i obrazů
  se na ukřižovaného dívá.
 • 00:19:24 Totiž Kristus jako mučedník
  byl pro Nepomuka vzorem.
 • 00:19:28 Jako Nepomuk by byl zdviženým
  ukazováčkem, který říká:
 • 00:19:32 Podívejte se, tudy vede cesta.
  Pro tohoto já jsem položil život.
 • 00:19:38 Je to vlastně i naznačení
  významu světců jako takových.
 • 00:19:44 Oni jsou pomocníky na cestě,
  která vede za horizonty světa,
 • 00:19:49 ale když ji žijeme v naději,
  tak víme, že vede k vítězství.
 • 00:19:54 Mučedník vržený do vody byl
  oslaven zářícími zázraky.
 • 00:19:58 Teprve baroko samotné si vysvětlilo
  tyto zázraky jako světla.
 • 00:20:03 Nebo říká jim hvězdy. Proč jich
  je zrovna pět, to je těžko říci.
 • 00:20:09 Někteří tvrdí, že je to
  na náznak Kristových pěti ran.
 • 00:20:14 Jiní říkají, že totiž je to pět
  písmen v latinském slově
 • 00:20:18 "mlčel jsem? nebo "silný?.
 • 00:20:28 Kníže Karel Schwanzenberg
 • 00:20:31 by určitě mohl poukázat
  na potřebu propojení, přemostění
 • 00:20:35 ve sjednocující se Evropě
  v mezinárodních vztazích.
 • 00:20:39 Jako byl sv. Jan Nepomucký chápán
  jako ochránce rozličných zemí,
 • 00:20:44 mohl by i dnes inspirovat
  jako duchovní symbol tvorby
 • 00:20:48 politických i kulturních mostů.
  Zvláště v středoevropské oblasti.
 • 00:20:54 Při stavění mostů
  mezi námi a našimi sousedy.
 • 00:20:58 Kníže Schwanzenberg vyprávěl,
  jak i jeho rod, tak důležitý
 • 00:21:02 v dějinách bývalého habsburského
  soustátí, vděčil obzvláštním
 • 00:21:07 způsobem Sv. Janovi za záchranu
  před zánikem a vymřením.
 • 00:21:11 Od té doby, co světec vyprosil
  knížecím manželům v r. 1722 syna,
 • 00:21:17 z vděčnosti jsou mužští potomci
  rodu pojmenováváni Jan Nepomuk.
 • 00:21:25 Sv. Jan Nepomucký byl
  také vzýván jako ochránce
 • 00:21:29 proti nebezpečí Osmanské říše.
  Někteří jeho ctitelé se domnívali,
 • 00:21:33 že pomohl intervencí k vítězství
  křesťanských vojsk v roce 1683
 • 00:21:38 a ze samé radosti nad tím
  mu baronové Wunschwitzové
 • 00:21:43 postavili sochu na pražském mostě.
 • 00:21:46 Schwanzenbergové pak na všech
  panstvích, ať to bylo v Čechách,
 • 00:21:50 v Rakousku, nebo v Bavorsku,
  Sv. Jana Nepomuckého ctili
 • 00:21:53 a v každém vybudovaném kostele
  nesměla chybět podobizna
 • 00:21:57 či přímo oltář tohoto světce.
  V pražské katedrále dali
 • 00:22:01 ve Schwarzenberské kapli na vitráži
  zpodobnit okamžik, kdy se r. 1721
 • 00:22:05 setkali u Janova náhrobku kníže
  Adam František s chotí Eleonorou
 • 00:22:10 a následně se jim narodil
  tak dlouho očekávaný syn.
 • 00:22:14 Sv. Jan Nepomucký se stal hlavním
  patronem Schwarzenberského rodu.
 • 00:22:44 Tělo umučeného vikáře Jana
  vylovili za necelý měsíc z Vltavy.
 • 00:22:49 Podle tradice je zatím načas
  uložili v klášteře U svatého kříže
 • 00:22:53 a po roce 1396 bylo tělo přeneseno
  do katedrály ještě v době,
 • 00:22:58 kdy byl Václav IV. u moci.
 • 00:23:03 Dómský farář nám umožnil navštívit
  podzemní hrobku v místech,
 • 00:23:07 kde mučedníkovo tělo
  leželo přes tři staletí.
 • 00:23:13 Počkej, co tady máme?
 • 00:23:15 Vidíš, na stropě je on. Jan.
 • 00:23:21 A podívej se. To je fantastické.
  To jsou čeští patronové kolem něj.
 • 00:23:26 A tady má nad sebou jméno boží.
 • 00:23:28 Počkej, co tady je dál?
 • 00:23:32 Aha, tady!
 • 00:23:34 Podívej, to se týká toho,
  co říká barokní legenda,
 • 00:23:39 že když chtěli položit Janovo tělo
  do hrobu, tak kopali v ochozu
 • 00:23:44 pražské katedrály a našli poklad.
  Mně se zdá, že tady na tom výjevu
 • 00:23:49 bude Nepomuk sám. Ta postava mezi...
  Vypadá, že jsou oblečeni podobně,
 • 00:23:55 mají ty límce, tedy taky kanovník.
  Možná by to znamenalo, že královna
 • 00:24:01 chce nechat pohřbít zpovědníka,
  při tom žádá Svatovítskou kapitulu,
 • 00:24:08 aby jí v tom pomohla. Ale je to
  barokně stylizováno, jako kdyby
 • 00:24:13 ten světec v ten moment ještě žil.
 • 00:24:18 Sepulchrum ejus gloriosum.
 • 00:24:23 Počkat!
  Jeho slavný hrob.
 • 00:24:27 Takže to znamená, že on nebyl
  pohřben tady v této místnosti.
 • 00:24:31 Tady byl pohřben!
 • 00:24:34 No ano! Podívej!
  Vidíš ty hvězdičky na nebi?
 • 00:24:38 Tak to musí být tato kopka, ve
  které po 326 letech vyhrabali tělo.
 • 00:24:51 Jak dlouho Janovo tělo odpočívalo
  v původním hrobě v katedrále,
 • 00:24:55 než došlo k jeho otevření
  v r. 1719, to přesně nevíme.
 • 00:25:00 Jisté je, že už od 15. století
  přibývá dokladů o úctě ke knězi,
 • 00:25:05 kterého krátce po smrti označil
  Jan z Jenštejna za již svatého.
 • 00:25:12 Jeho kult se po celá dvě století
  soustředil v pražské katedrále
 • 00:25:16 kolem místa pohřbení. Začaly
  kolovat zvěsti, že je třeba
 • 00:25:20 je mít ve zvláštní úctě. Jinak
  kdo na náhrobní kámen neopatrně
 • 00:25:24 vstoupí, či ho bezbožně pošlape,
  téhož dne utrpí trest cti a jménu.
 • 00:25:30 Kolem hrobu byly vystavěny mříže
  a přibývalo Janových ctitelů.
 • 00:25:34 Magická bázeň před nepochopitelnou
  posvátností místa vyvrcholila
 • 00:25:39 při kalvinistickém plenění pražské
  katedrály za Fridricha Falckého.
 • 00:25:43 Barok s oblibou zachycoval chvíli,
  kdy hanobitelé začali lámat mříže
 • 00:25:49 u Nepomukova hrobu. Jeden z nich
  se však skácel mrtev,druhý ochrnul.
 • 00:25:54 Nikdo nesměl stáhnout
  ruku na svatý hrob.
 • 00:26:11 Za hodného světské úcty byl
  hned od počátku pokládán zpovědník
 • 00:26:15 Jan z Pomuku, který za cenu života
  odmítl vyzradit králi Václavu IV.,
 • 00:26:21 z čeho se jeho manželka zpovídala.
  Stal se tak prvomučedníkem svátosti
 • 00:26:27 smíření ve světových dějinách.
 • 00:26:31 Je čas k mlčení a je čas k mluvení.
  Janovi se mlčení i mluvení spojilo
 • 00:26:36 Jako kdyby tady byl další most.
  Aristoteles říkal, že je nejtěžší
 • 00:26:41 na světě mlčet o tom,
  o čem se nemá mluvit.
 • 00:26:45 Jan dokázal pomlčet o tajemství
  zpovědi a zároveň byl člověkem,
 • 00:26:51 který dokázal poradit.
 • 00:26:53 Do mozaiky utrpení sv. Jana by
  ochrana tajemství dobře zapadala.
 • 00:26:59 Král Václav neměl harmonické vztahy
  se svou chotí Žofií Bavorskou.
 • 00:27:05 Ukracoval ji na jejích právech
  a léta oddaloval její korunovaci.
 • 00:27:11 Nelze vyloučit, že se Žofie
  obrátila o pomoc právníka z Pomuku,
 • 00:27:17 ať už šlo o zpověď nebo ne.
  Tajemství a jeho uchránění
 • 00:27:22 však bylo to, co mocným kouzlem
  k Janu Nepomuckému přitahovalo
 • 00:27:27 pozornost zástupů. Světec
  se stal vzorem mlčenlivosti.
 • 00:27:32 Držel ochrannou ruku nad zpovědníky
  i nad těmi, kdo se zpovídají.
 • 00:27:38 Obrovské obliby nabyl jeho patronát
  nad ctí, dobrou pověstí a jménem.
 • 00:27:49 Život položil za uchránění
  královniny cti a nyní dokazoval,
 • 00:27:53 že může chránit před hanbou
  a pomluvami jedince, skupiny lidí,
 • 00:27:58 ba i celý národ. Pro svůj
  mokrý hrob si získal patronát
 • 00:28:02 nad vodním živlem a lidem od vody.
  Už před Bílou Horou se v českých
 • 00:28:08 katolických kruzích zdvíhal zájem
  o sv. Jana Nepomuckého a jeho jméno
 • 00:28:13 se začalo objevovat
  v seznamech zemských patronů.
 • 00:28:17 Teprve změna církevně politické
  situace po r. 1620 otevřela
 • 00:28:21 Janovi cestu k okázalému triumfu.
  Byl reprezentantem předhusitské
 • 00:28:25 katolické tradice, na níž mělo
  obyvatelstvo Bohémie navázat.
 • 00:28:29 Byl prvomučedníkem zpovědi
  svátosti, jejíž společenská
 • 00:28:33 důležitost prudce stoupala.
  Měl očistit a proslavit
 • 00:28:37 dobré jméno Čech před
  očima katolického světa.
 • 00:28:40 Brzy se začalo pomýšlet na
  oficiální schválení Janova kultu.
 • 00:28:43 Na podnět svatovítské kanovnické
  kapituly napsal jezuitský historik
 • 00:28:47 Bohuslav Balbín Janův život.
  Dnem Janova svátku se během
 • 00:28:51 17. století stal 16. květen.
  O vyřešení nepomucenské kauzy
 • 00:28:56 se postaral pražský arcibiskup
  Ferdinand Hrabě Künburg.
 • 00:29:01 Během příprav Janova blahořečení
  muselo být ohledáno světcovo tělo.
 • 00:29:06 A tak po více než 300 letech
  vyňali jeho kostru. Když vyndávali
 • 00:29:11 světcovu lebku, tak z ní vypadla
  hlína a hmota, která tehdejším
 • 00:29:16 lékařům připomínala lidský jazyk.
  Chápalo se to jako znamení od boha,
 • 00:29:21 že tento člověk položil život
  za to,že neřekl zpovědní tajemství.
 • 00:29:29 Možná když nám šlo o zachování
  našeho národního jazyka,
 • 00:29:33 bylo to vhodné znamení a dnes,
  kdybychom si chtěli jako národ
 • 00:29:37 zachovat dobrou mysl, tak bychom
  zjistili, že máme světcův mozek.
 • 00:29:43 Vlastně trvalo jen 254 let,
  než moderní antropologický průzkum
 • 00:29:47 Nepomukových ostatků prokázal,
  že se v případě domnělého jazyka
 • 00:29:52 jedná o pozůstatek mozkové tkáně.
 • 00:29:54 Tady máme zrovna malý ostatek
  sv. Jana Nepomuckého, z jeho kostí.
 • 00:29:59 Mít část z těla někoho, koho
  si vážíte, je tak silná věc,
 • 00:30:05 že se nedivím tomu,že ve středověku
  byla úcta k ostatkům tak silná.
 • 00:30:13 Za tou částečkou těla stojí víra,
  která je mnohem větší,
 • 00:30:17 protože kdybychom nevěřili
  ve vzkříšení, tak to můžeme
 • 00:30:20 s křesťanstvím celé zabalit.
 • 00:30:23 Jan z Nepomuku byl blahořečen
  papežem Inocencem XIII. v r. 1721.
 • 00:30:28 Následujícího roku se začalo
  jednat o jeho kanonizaci,
 • 00:30:32 při čemž bylo zkoumáno několik
  zvlášť pozoruhodných případů,
 • 00:30:35 které lidé připisovali
  nebeské přímluvě mučedníka Jana.
 • 00:30:39 Nakonec za zázraky bylo prohlášeno
  nejen zachování jazyka,
 • 00:30:43 ale také nevysvětlitelné uzdravení
  seschlé ruky Terezie Krepsové
 • 00:30:48 záchrana dívenky Rozárky Hodánkové
  před utonutím před mlýnskými koly
 • 00:30:53 v řece Otavě u Strakonic.
 • 00:30:58 Poutavý teatrální příběh Janův
  si získal sympatie společnosti.
 • 00:31:03 Nesčetná dobrodiní a vyslyšení,
  se proslýchala ze všech stran,
 • 00:31:08 množila jako vděčnou odpověď
  světcovy pomníky, sochy, obrazy,
 • 00:31:13 kaple, chrámy, oltáře, pobožnosti,
  slavnosti. Nebylo druhu umění,
 • 00:31:19 které by Jana neoslavovalo.
  Nebylo společenské vrstvy,
 • 00:31:24 která by se nezasazovala
  o rozšíření jeho kultu.
 • 00:31:51 Od císaře po žebráka.
 • 00:31:53 Každý znal zpaměti legendu
  královnina zpovědníka.
 • 00:31:57 U nás se stal miláčkem obyvatel
  a málo se ví, že sv. Václav
 • 00:32:02 je hlavním patronem národa českého
 • 00:32:05 a sv. Jan hlavním
  patronem Země české.
 • 00:32:28 Po staletích úcty k Nepomuckému
  a po letech soudního šetření
 • 00:32:33 se stalo, že konečně papež Benedikt
  zde v lateránské bazilice,
 • 00:32:38 matce a hlavě všech chrámů města
  a světa, Jana prohlásil za svatého.
 • 00:32:46 Stalo se to v r. 1729, 19. března
  ve svátek sv. Josefa.
 • 00:32:52 Nikdo ale tehdy netušil,
  že to bylo v předvečer
 • 00:32:55 výročí Nepomukovy smrti.
 • 00:32:58 Už nic nebránilo rozletu Janovy
  slávy i do vzdálených končin Evropy
 • 00:33:03 O rozšíření úcty k českému
  mučedníkovi se zasazovali
 • 00:33:06 příslušníci panovnických rodů,
  zvláště jezuitští misionáři.
 • 00:33:12 Spolu s Janovým kultem se šířila
  i úcta k Pražskému Jezulátku.
 • 00:33:16 Barokní legenda vypráví, že Jan
  putoval v tušení blízké smrti
 • 00:33:20 do Boleslavi, kde si na panně Marii
  vyprosil posilu pro poslední zápas,
 • 00:33:25 který měl svést s Václavem IV.
  o zachování zpovědní pečeti.
 • 00:33:31 Nejen že byla tímto motivem
  zvýrazněna Janova mariánská úcta,
 • 00:33:35 Nepomucký byl touto cestou
  vsazen do řady svatých poutníků,
 • 00:33:39 zemských patronů, propojených
  se Starou Boleslaví jako duchovním
 • 00:33:43 středem České země, místem
  mučednické smrti sv. Václava
 • 00:33:48 a sídlem mariánského paladia,
  ochranného obrazu barokních Čech.
 • 00:33:55 V Chudolazích stojí Johánek
  na mostě nad řekou a motoristé,
 • 00:33:59 co tady projíždějí, na něj troubí,
  protože je patronem pocestných.
 • 00:34:03 Jak vidíte, tak si ho tady váží,
  takže ho úplně zasypali kvítím.
 • 00:34:08 Když už netroubí, alespoň blikají.
  Když jsme sem přijížděli,
 • 00:34:12 tak jsme viděli jednoho před námi,
  co na tu sochu blikal.
 • 00:34:16 Já si myslím, že sochy světců
  byly takové barokní billboardy.
 • 00:34:20 Vždycky řekly: pamatujte si,
  že je strašně důležité žít s Bohem
 • 00:34:24 a dostat se do nebe a ti co jsou
  u cest, tak vám v tom mohou pomoci.
 • 00:34:31 Není středem Prahy Karlův Most,
  kde se potkávají cizinci jako
 • 00:34:35 turisté s domácím obyvatelstvem?
  Most mezi dvěma částmi Prahy.
 • 00:34:40 Most, na němž jak dopravní značky
  stojí galerie světců našeho národa?
 • 00:34:45 Se svými specifickými patronacemi
  vlastnostmi umocněnými mučednictvím
 • 00:34:50 K jednomu z nich se putuje
  křivolakými uličkami Starého Města
 • 00:34:55 jako pravým městským labyrintem.
  Je to právě on, sv. Jan Nepomucký,
 • 00:35:00 patron vody a ochranou před jejími
  ničivými důsledky, patron mostů,
 • 00:35:05 z něhož byl shozen a pod nímž
  údajně nalezl svou smrt,
 • 00:35:09 ale spíše se v ní znovu narodil.
 • 00:35:12 Sv. Jan na mostě, který je svými
  pilíři jako kořeny zasazen do vody.
 • 00:35:18 Cestou jsme si řekli,
  že se zastavíme v Kutné Hoře.
 • 00:35:22 Zdejší město mívalo Nepomuka
  v takové oblibě, že o jeho svátku
 • 00:35:27 tu bylo jako po vymření. Všichni
  šli na svatojánskou pouť do Prahy.
 • 00:35:33 Kutnohorští vystavěli
  Johánkovi noblesní kostel.
 • 00:35:37 Čekalo nás v něm překvapení.
  Paní Sýkorová, průvodkyně kostelem,
 • 00:35:42 už dlouhou dobu pozoruje zvláštní
  úkaz. Přes vitráž s Nepomukovou
 • 00:35:47 postavou prolétá červeně zbarvený
  proud světla a dopadá postupně
 • 00:35:53 na různé části obrazu na oltáři.
  Jan, který na malbě uděluje
 • 00:35:57 almužnu chudobných,
  přímo ožívá pod dotykem světla.
 • 00:36:07 Barok si přivlastnil
  Jana z Nepomuku, muže gotiky.
 • 00:36:10 Prolínání myšlenek a podnětů
  předhusitské gotické doby do našeho
 • 00:36:15 barokního 17. a 18. století
  potkáváme v překvapivých podobách.
 • 00:36:20 Nejslavnější z nich je jedinečné
  dílo Jana Blažeje Santiniho Aichela
 • 00:36:25 na Zelené Hoře ve Žďáru n. Sázavou.
  Cisterciáci do blízkého kláštera
 • 00:36:30 přišli právě z Nepomuku
  a tak v návaznosti na svou
 • 00:36:34 Husity zničenou matku,
  chtěli alespoň zde postavit dceru.
 • 00:36:38 Důstojný památník svému
  slavnému ministrantu a žáku Janovi.
 • 00:36:42 I jméno Zelená Hora
  připomíná světcovo dětství.
 • 00:36:46 Další most, chcete-li hra stínu
  a světla, princip tvorby Santiniho.
 • 00:36:51 Geometrie, číselná symbolika,
  atributy hvězd a jazyka v půdorysu
 • 00:36:55 Zelenohorského kostela a ambitů.
 • 00:37:01 ANGLIČTINA
 • 00:37:12 První zahraniční návštěvu
  na našem putování po stopách
 • 00:37:15 svatého Jana Nepomuckého jsme
  zažili u našich sousedů na jihu.
 • 00:37:19 V Rakousku, zemi, se kterou
  jsme sdíleli dlouhou dobu dějiny.
 • 00:37:24 Když mluvíme o sousedství,
  nutno říci, že jsme se setkali
 • 00:37:29 s doktorem Aldemarem Shiffkornem,
  dvorním radou, šéfem pro kulturní
 • 00:37:35 styky se zahraničím. Nás přece
  zajímaly právě zahraniční vztahy.
 • 00:37:42 I když ve specifické tématice.
  Ukázalo, že doktor Shiffkorn
 • 00:37:47 má k Nepomukovi mnohem blíže,
  než by se dalo čekat.
 • 00:37:53 Kde jsou sochy Jana Nepomuckého,
  tam je střední Evropa.
 • 00:38:14 Symboly nepomucenského projektu
  jsou hvězdy. Kolem pěti hvězd
 • 00:38:18 sv. Jana krouží dvanáct hvězd
  symbolizujících Evropu.
 • 00:38:22 Zduté krajiny jsou jako moře
  a kapličky jako lodičky.
 • 00:38:26 Sochy Krista a světců jako majáky
  a orientační body na duchovní mapě.
 • 00:38:31 V naší přecivilizované společnosti
  jsou však častými mosty
 • 00:38:36 také energetické mosty vzdáleně
  připomínající majestátné kříže.
 • 00:38:49 Pánové a dámy, přilétáme do Vídně.
 • 00:38:59 Ve velkoměstě na Dunaji, v hlavním
  městě starého rakouského mocnářství
 • 00:39:03 se soustředila nevšedně bohatá
  úcta ke sv. Janu z Nepomuku.
 • 00:39:07 Tu podporoval i panovnický rod
  Habsburků, aby také touto cestou
 • 00:39:12 ukázal jistou blahovůli vůči
  Českému království, jemuž vládl.
 • 00:39:17 První vlaštovky svatojánské úcty
  do Vídně přilétly díky šlechtickým
 • 00:39:21 rodům majícím nějaký vztah
  ke světcově rodné zemi.
 • 00:39:25 Kult se šířil i skrze duchovenstvo.
  V lidu nakonec zakořenil tak silně,
 • 00:39:30 že ještě v polovině 19. století
  se v celé Vídni napočítalo
 • 00:39:34 přes 300 veřejných pobožností
  o Janově svátku. Velká pozornost
 • 00:39:38 se světci rezervovala v hlavním
  chrámu Vídně, v dómu sv. Štěpána.
 • 00:39:43 Nepomucký v 18. století
  dobyl rakouské impérium
 • 00:39:46 a v dobových pramenech bývá dokonce
  nazýván ochráncem celé Germánie.
 • 00:39:52 Zachovaly se rytiny, pomníky
  a záznamy o veřejných pobožnostech,
 • 00:39:56 které potvrzují, jaké pozornosti
  se český mučedník v rámci celé říše
 • 00:40:01 těšil a to i na místech nejvyšších.
 • 00:40:04 Císařové navštěvovali světcův hrob,
  zasazovali se o Janovu kanonizaci,
 • 00:40:09 Karel VI. se podílel na vzniku
  jeho náhrobku v pražské katedrále.
 • 00:40:13 Marie Terezie prosila Nepomuckého
  za odvrácení metly sedmileté války.
 • 00:40:29 V severoitalské Padově
  narazíme na Janovy stopy doslova.
 • 00:40:34 Protože ulicemi tohoto krásného
  města procházel během 5 let studií.
 • 00:40:39 Přijel sem během roku 1383,
  aby vystudoval církevní právo.
 • 00:40:45 V Praze se na Karlově univerzitě
  dopracoval k bakalářskému titulu.
 • 00:40:51 V Padově studia dovedl do konce
  a v r. 1387 tu získal doktorát.
 • 00:40:59 Jan z Pomuku musel být zřejmě velmi
  inteligentní a organizačně schopný.
 • 00:41:04 Svědčí o tom fakt, že si ho
  v r. 1386 zvolili za rektora
 • 00:41:09 padovští studenti
  ze zaalpských zemí.
 • 00:41:17 Kde jinde by mohl být náš
  světový světec Nepomuk vítán
 • 00:41:21 jako doma než ve světoznámém
  městě na laguně v Benátkách.
 • 00:41:25 Český strážce mostů a vod získal
  označení patron města benátského.
 • 00:41:31 Dodnes řada Janových podobizen
  v kostelích a při Canal Grande
 • 00:41:36 mlčky přihlíží na lodní život
  svědcova socha.
 • 00:41:41 Topíme se v plovoucím labyrintu.
 • 00:41:45 Ahoj! Ad honorem Jesu!
 • 00:41:48 K poctě Ježíše voláme na Benátčany,
  kteří sem připluli na gondolách,
 • 00:41:53 abychom společně vypluli
  na lodi zvané Evropská unie.
 • 00:41:57 Na místě, odkud je všude blízko,
  kde plujete, aniž byste se hnuli
 • 00:42:02 z místa a kde se zastavíte, aniž
  by se kolem vás netočil svět.
 • 00:42:08 ITALŠTINA
 • 00:42:13 San Giovanni Nepomuceno.
 • 00:42:16 ITALŠTINA
 • 00:42:25 Dejte mi střed a pohnu světem.
  Svatý Jene, ukaž mi Krista,
 • 00:42:30 kterého držíš v náručí
 • 00:42:32 a mně se bude lépe putovat tímto
  labyrintem světa ke tvému srdci.
 • 00:42:53 Snad, až se relikvie Jana prokáže
  z jazyka přes kousek mozku býti
 • 00:42:58 naším srdcem a stane se evropským
  patronem tak jako už dnes je vedle
 • 00:43:04 Jana Ámose Komenského světovým
  a největším Čechem na světě,
 • 00:43:08 bude třeba z Evropské unie
  federace otevřená celému světu.
 • 00:43:14 Tito živí lidé ještě
  před měsícem bydleli v Praze
 • 00:43:19 a teď bydlí v Benátkách
  a Nepomuckého znají velmi dobře.
 • 00:43:25 ITALŠTINA
 • 00:44:09 Už v Římě byl Jan Nepomucký
  prohlášen papežem za blahoslaveného
 • 00:44:14 a později za svatého.
  Bylo tedy samozřejmé,
 • 00:44:17 že se i do věčného města dostane
  povědomí o českém mučedníkovi
 • 00:44:21 a jeho jméno bude procházet
  ústy kardinálů a papežské kurie.
 • 00:44:26 Lateránský chrám dal vystavět
  císař Konstantin Veliký jako výraz
 • 00:44:32 díků za vítězství v bitvě
  u Milvijského mostu.
 • 00:44:36 Před bitvou se mu ve snu ukázalo
  v oblacích znamení kříže,
 • 00:44:40 symbol křesťanství, náboženství
  doposud pronásledovaného
 • 00:44:44 orgány římského impéria.
  Konstantinovi bylo sděleno,
 • 00:44:49 že bitvu vyhraje, pokud se
  začne modlit ke křesťanskému bohu.
 • 00:44:55 Milvijský most se stal nejznámějším
  mostem křesťanských dějin.
 • 00:45:00 Proto je pochopitelné, jak úžasné
  pocty se dostalo patronovi mostů,
 • 00:45:05 když i na tomto mostě
  se uvelebila jeho pompézní socha.
 • 00:45:10 1419 let po nezapomenutelné bitvě.
 • 00:45:18 V samotném městě na sv. Jana
  poukazuje řada dalších památek.
 • 00:45:22 A také bylo založeno
  k Nepomukově cti bratrstvo.
 • 00:45:27 Po sv. Janu byla pojmenovaná
  i česká papežská kolej v Nepomunu,
 • 00:45:31 kde dodnes mohou prožívat
  studijní období seminaristé
 • 00:45:35 z českých a moravských diecézí.
 • 00:45:49 Z Říma cestujeme směrem
  k toskánskému Livornu.
 • 00:45:52 Občas se ukáže azur Ligurského moře
  Svatojánská socha nad kanálem
 • 00:45:59 v nových Benátkách stejně
  jako Janova plastika v Messině,
 • 00:46:03 v Palermu, kostely v Reggio di
  Calabria nebo v sicilském Stazzo.
 • 00:46:09 To jsou znamení, že Johánek,
  kdysi specializovaný na ochranu
 • 00:46:14 sladkovodních toků, nakonec převzal
  i patronát nad slanou vodou moří.
 • 00:46:19 Sicílie i Sardinie jsou dokladem.
  Své by nám k tomu v 18.a 19.století
 • 00:46:25 řekli i portugalští námořníci.
  Ostatně jedna z plachetnic
 • 00:46:30 ve slavné bitvě u Traffalgaru
  nesla jméno San Juan Nepomuceno.
 • 00:46:35 Tvrdí se, že tak tomu bylo
  i v případě první lodi,
 • 00:46:38 která dorazila na Antarktidu.
  I v Pise jsme sv. Jana potkali.
 • 00:46:43 Zajímavé zastavení bylo městečku
  Berchetto, kde mají na náměstí
 • 00:46:47 sv. Johánka kašnu s Nepomukem
  a jeho léčivou vodou.
 • 00:47:06 Hrozny vína. Hmatatelné plody
  lidské a boží spolupráce.
 • 00:47:12 V Cantrině u řeky Chiese mohou
  Nepomuka vychutnávat a zakoušet
 • 00:47:16 plody jeho ochrany proti krupobití
  a rozmarům rozvodněné řeky.
 • 00:47:21 Nepomucké bylo vyhlášeno za
  nejlepší Merlot Itálie v r. 2001.
 • 00:47:28 Objevili jsme tady, Itálii,
  nedaleko od Brescie vinici,
 • 00:47:32 která uctívala Jana Nepomuckého
  za svého patrona. A to proto,
 • 00:47:36 že Jan je ochráncem proti krupobití
  Takže chrání vlastně i hrozny,
 • 00:47:41 aby mohly dozrát a dát toto víno.
  Máme tady červený Merlot,
 • 00:47:46 který nese jméno Nepomuceno.
  Jak majitelka vinice vysvětlila,
 • 00:47:51 jmenuje se po našem svatém Janovi,
  který je znázorněn v kostelíku
 • 00:47:57 a v celém kraji ho dobře znají.
 • 00:48:12 Naše výprava dorazila
  do Obergurgelu v Rakousích.
 • 00:48:16 To je nejvýše položená farní
  ves v Evropě. Představte si,
 • 00:48:20 že na katolické střeše Evropy
  má Jan Nepomucký farní kostel.
 • 00:48:26 Pojďme se podívat dovnitř.
 • 00:48:28 Uvnitř je tu zachycen Johánek,
  sedí mezi anděly a je zajímavé to,
 • 00:48:34 že je to kopie obrazu, který
  se nachází v pražské katedrále.
 • 00:48:39 A to není obraz jako takový.
  Je to oboustranná korouhev,
 • 00:48:44 kterou vytvořil v Římě přesně
  pro slavnost světcovy kanonizace
 • 00:48:49 Odoardo Vicinelli pro rok 1729.
 • 00:48:54 Tyrolsko je jedním velkým
  jevištěm svatojánské úcty.
 • 00:48:58 Na to upozorňuje zástup
  Nepomukových soch a kaplí
 • 00:49:02 na ochranu proti povodním
  v alpských údolích.
 • 00:49:06 Náš Jan je po sv. Josefovi
  chápán jako druhý patron Tyrolska.
 • 00:49:12 Získal také patronát nad hlavním
  bavorským městem Mnichovem.
 • 00:49:18 Už kronikář Rudolf Zaháňský napsal,
  že Jan byl milý Čechům, tak Němcům.
 • 00:49:23 A vlastně to platí dodnes.
  Jan se stal po panně Marii
 • 00:49:27 druhým patronem Bavorska
  a dokonce patronem Mnichova.
 • 00:49:31 Jsme tady v bavorském Schonsee,
  kde máme evropskou raritu.
 • 00:49:34 Dvojsochu Jana Nepomuckého.
  Jeden se dívá do Čech, druhý
 • 00:49:39 do Bavor a je to takový symbol,
  most přátelství mezi národy.
 • 00:49:49 Nedaleký poběžovický zámek
  byl svědkem pobytu Jana Brokoffa,
 • 00:49:54 který zde vyřezal svatojánskou
  sochu, podle níž vznikla
 • 00:49:58 nejslavnější jánská plastika
  na Karlově mostě v Praze.
 • 00:50:04 Na zámku v Poběžovicích
  pobýval nejen Jan Brokoff,
 • 00:50:09 ale i otec myšlenky
  sjednocené Evropy.
 • 00:50:12 Zajímavá spojitost,
  které jsme si všimli už v Rakousku.
 • 00:50:18 Že by dvanáct evropských
  a pět svatojánských hvězd
 • 00:50:21 mohlo spolupracovat
  na tvorbě mostu mezi národy?
 • 00:50:25 To je báječný dárek. Děkuji.
 • 00:50:27 To je ale uctihodná láhev.
  To je něco.
 • 00:50:31 Řeknu upřímně.
  Velice se na to těším.
 • 00:50:36 Úcta k sv. Janu Nepomuckému
  není překážkou ke Kristu,
 • 00:50:40 nezastiňuje Krista,
  ale klene se k němu jako most.
 • 00:50:43 Zkuste se modlit a uvidíte.
 • 00:50:46 Dobrý den.
  Kam to bude?
 • 00:50:58 Skryté titulky
  Martina Vrbská
 • 00:51:12 .

Související