iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 9. 2009
00:10 na ČT2

1 2 3 4 5

20 hlasů
5299
zhlédnutí

Q

Maskování

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Q

 • 00:00:26 Dnes se podíváme na to, jak se
  mezi muže probojovávaly ženy,
 • 00:00:31 proč svůj boj s armádou
  nevyhrála Jaroslava Brokešová,
 • 00:00:34 proč Eytan Fox točí filmy
  o vojácích.
 • 00:00:38 Navštívíme nejpozoruhodnější
  české setkání militaristů,
 • 00:00:42 kterému navíc říkají Bahna.
  Pozor, bude tam i generál.
 • 00:01:09 Nebyl to asi moc dobrý nápad,
 • 00:01:12 ale mě odjakživa fascinovaly
  uniformy.
 • 00:01:15 Stát se vojákem profesionálem mi
  připadalo dobrodružné a vzrušující.
 • 00:01:20 Vysoké boty, všechny ty pásky,
  zpocené nátělníky.
 • 00:01:25 Teda sice mám hroznou hrůzu
  z násilí,
 • 00:01:29 ale uniformy jsou tak sexy.
  Jen by to chtělo nabrat odvahu.
 • 00:01:34 Naštěstí se však jako na zavolanou
  objevila taková dobrá duše,
 • 00:01:39 stará zkušená vojanda,
  že mě prý světem armády provede.
 • 00:01:58 Můžeme začít už ve starověku
  u bájných Amazonek,
 • 00:02:03 které jistě dobře známe
  z řeckých bájí a pověstí.
 • 00:02:08 Jak ukazují poměrně nedávné
  archeologické výzkumy
 • 00:02:11 v ruských stepích, tak na těchto
  bájích bylo leccos pravdivé.
 • 00:02:15 Ženy se vyskytovaly
  jako jednotlivkyně
 • 00:02:18 i v průběhu dalších staletí.
  Jako příklad lze uvést
 • 00:02:23 královnu Boudiccu v Británii,
  která vedla povstání
 • 00:02:27 proti římským legiím
  v roce 60 a 61.
 • 00:02:31 Dopadla špatně,
  povstání bylo potlačeno
 • 00:02:35 a ona se svými dcerami
  spáchala sebevraždu jedem.
 • 00:02:39 V průběhu středověku i novověku
  až do 20. století skutečně
 • 00:02:44 to byly jednotlivkyně.
  Jedním ze zářných příkladů
 • 00:02:48 je Jana z Arku,
  která počátkem 15. století
 • 00:02:51 do značné míry ovlivnila
  stoletou válku,
 • 00:02:54 to znamená válku mezi Francií
  a Anglií.
 • 00:02:57 Jak dopadla, to všichni dobře víme,
  skončila na hranici jako kacířka.
 • 00:03:01 Zajímavý je jeden příklad
  z Afriky z království Dahome,
 • 00:03:06 dnešního Beninu, kde ženy
  jako palácové strážkyně
 • 00:03:10 nebo jako osobní garda sloužily
  do poslední dekády 19. století.
 • 00:03:15 Nazývaly se Ahosi,
  což v překladu by znamenalo
 • 00:03:19 něco jako královniny manželky.
  Bylo jich až pět tisíc.
 • 00:03:23 Zajímavé je, že třeba v boji
  proti nepříteli, v boji zblízka
 • 00:03:27 používaly typické zbraně
  jako třeba nehty.
 • 00:03:31 Do pravidelných jednotek
  ozbrojených sil se začaly řadit
 • 00:03:36 až v průběhu 20. století,
  zejména koncem první světové války.
 • 00:03:41 V Británii to byly
  různé pomocné sbory
 • 00:03:45 od námořnictva přes pozemní armádu
  až v roce 1918
 • 00:03:49 do tehdy vznikajícího
  královského letectva.
 • 00:03:53 Nesmíme zapomenout na tisíce
  zdravotních sester,
 • 00:03:58 které sloužily minimálně
  už od krymské války
 • 00:04:02 v polovině 19. století.
  Sloužily v nebojových jednotkách,
 • 00:04:07 v pomocných sborech ve všech
  třech složkách ozbrojených sil,
 • 00:04:12 to znamená pozemní armáda,
  letectvo, námořnictvo.
 • 00:04:16 Výjimku tvoří
  již carské Rusko,
 • 00:04:20 kde byl ženský pluk,
  který měl asi 2 000 příslušnic.
 • 00:04:25 V roce 1917 zhruba sto čtyřicet
  z nich hájilo Zimní palác.
 • 00:04:30 Bohužel tehdy neúspěšně.
 • 00:04:33 Konzervativnost je vlastní
  všem armádám na celém světě.
 • 00:04:37 Armáda, to je takový mužský spolek,
  dnes už to tolik neplatí.
 • 00:04:42 V různých armádách včetně naší je
  asi 10 procent ženských příslušnic,
 • 00:04:48 ale v minulosti to budilo
  velký odpor.
 • 00:04:52 Proto také přestože by splňovaly
  všechny možné kvalifikační
 • 00:04:57 předpoklady, tak ta generalita
  se proti tomu bránila.
 • 00:05:03 Mohu uvést příklad
  ze Sovětského svazu,
 • 00:05:08 který jako jediný měl
  bojové jednotky tvořené ženami.
 • 00:05:12 Například dokonce i sniperky.
  Jedna z nejlepších z nich,
 • 00:05:18 Pavličenková, zastřelila
  309 německých vojáků.
 • 00:05:23 Byly tam i letecké pluky tvořené
  výhradně ženami, velice úspěšné.
 • 00:05:28 Jediným státem, kde po konci
  druhé světové války měly
 • 00:05:33 a dodnes mají ženy brannou
  povinnost, je stát Izrael.
 • 00:05:39 Tuším, že ženy od 19 do 26 let
  musí sloužit 20 měsíců
 • 00:05:45 jako základní vojenský výcvik.
  Mnohé se vyznamenaly i v bojích,
 • 00:05:51 například i dcera známého
  izraelského generála Moše Dajana.
 • 00:05:56 Ta, myslím, sloužila v izraelském
  komandu ve zvláštních jednotkách.
 • 00:06:04 Šílená Jarka mě oblékla
  do smradlavé uniformy
 • 00:06:08 a vláčila mě všude možně.
  Musel jsem se plazit pod tankem,
 • 00:06:12 dýchat smrad z dýmovnic
  a snažil jsem se neohluchnout
 • 00:06:16 z řevu leteckých motorů.
  A ona do toho neustále křičela,
 • 00:06:20 že to zvládnu. Být vojákem
  přestávalo být půvabné.
 • 00:06:27 Eytan Fox je izraelský režisér,
  v současnosti jeden
 • 00:06:33 z mezinárodně nejúspěšnějších
  režisérů Izraele.
 • 00:06:36 Natočil čtyři celovečerní filmy.
 • 00:06:38 Všechny se dotýkají
  gay a lesbických témat.
 • 00:06:41 Ve svých filmech zkoumá vztah
  gay postav
 • 00:06:44 k nějakému širšímu
  celospolečenskému fenoménu,
 • 00:06:47 takže točí o gayích v armádě,
  o izraelsko-palestinském konfliktu,
 • 00:06:52 o tajných službách, vztahu Izraele
  k nacistickému Německu apod.
 • 00:06:57 Já si myslím, že Izrael jako
  velmi militarizovaná společnost
 • 00:07:02 vybízí k tomu, aby umělci
  reflektovali vztah jednotlivce
 • 00:07:07 a státu a armády a tajných služeb.
  Izrael si za svoji turbulentní
 • 00:07:13 historii prošel
  mnoha válečnými konflikty.
 • 00:07:17 Pochopitelně se nějakým způsobem
  vyrovnává s dědictvím
 • 00:07:22 a hledá své místo
  v mezinárodním společenství
 • 00:07:26 neustále tím, jak se mění
  politické režimy spojenců
 • 00:07:31 a nepřátel toho státu,
  takže si myslím, že je přirozené,
 • 00:07:35 že gay režisér,
  který točí gay filmy,
 • 00:07:38 zkoumá i celospolečenská témata.
  Izraelská armáda připustila,
 • 00:07:43 jestli použijeme toto slovo,
  gaye a lesby do armády v roce 1993,
 • 00:07:47 kdy explicitně dala najevo,
  že stojí o to,
 • 00:07:51 aby teplí v armádě byli.
  Je to velký rozdíl například
 • 00:07:55 mezi izraelskou armádou
  a armádou Spojených států,
 • 00:07:59 která dodnes má zvláštní politiku
  neptej se, neříkej,
 • 00:08:04 kdy se nesmí o homosexualitě
  v armádě mluvit.
 • 00:08:08 Jakmile vyjde najevo,
  že voják nebo vojačka jsou teplí,
 • 00:08:13 tak musí armádu opustit.
  Izraelská ambasáda předběhla
 • 00:08:17 v téhle inkluzivní politice
  i třeba Velkou Británii,
 • 00:08:20 která taky v minulosti gaye
  do armády nepouštěla
 • 00:08:24 a tu politiku změnila
  v posledních letech.
 • 00:08:27 V Izraeli je vojenská služba
  povinná pro všechny, i pro ženy.
 • 00:08:31 Myslím si, že Izrael potřebuje
  každého vojáka a každou vojačku,
 • 00:08:35 takže jen pragmatické rozhodnutí
  být inkluzivní
 • 00:08:38 a nikoho zbytečně z armády
  nevyčleňovat,
 • 00:08:41 protože Izrael je permanentně
  v nějakém vojenském konfliktu
 • 00:08:44 a ta těla a duše vojenské
  prostě potřebuje.
 • 00:08:47 Myslím si,
  že to je pragmatické rozhodnutí.
 • 00:08:50 Asi celospolečensky není
  úplně jednoduché být gayem
 • 00:08:55 nebo lesbou v Izraeli.
  Před několika málo týdny
 • 00:08:59 v Tel Avivu, který je velmi
  metropolitní, velmi multikulturní,
 • 00:09:04 velmi kosmopolitní,
  nějaký ortodoxní blázen
 • 00:09:08 vtrhl do komunitního centra
  pro gaye a lesbické teenagery
 • 00:09:13 a postřílel tam ty lidi
  celkem bez důvodu.
 • 00:09:18 Samozřejmě je to země,
  která má spoustu konfliktů,
 • 00:09:22 kde je velmi silná
  sekulární část společnosti,
 • 00:09:25 ale pochopitelně jsou tam
  i ortodoxní věřící,
 • 00:09:28 kteří mají velký problém
  s homosexualitou.
 • 00:09:31 Armáda je takové hyper
  maskulinní prostředí
 • 00:09:35 a mainstreamový pohled
  na maskulinitu je,
 • 00:09:39 že maskulinita rovná se
  heterosexualita.
 • 00:09:43 Mužství a homosexualita
  jako by byly v konfliktu
 • 00:09:46 pro spoustu zejména
  heterosexuálních chlapů.
 • 00:09:50 Myslím si, že to je napojené
  na homofobii
 • 00:09:53 a na normativní představu,
  co znamená být mužem
 • 00:09:57 a co neznamená být mužem.
  Yossi a Jagger od Eytana Foxe
 • 00:10:01 byl první film, který ho
  proslavil na mezinárodní scéně.
 • 00:10:05 Je to film o dvou důstojnících
  v izraelské armádě,
 • 00:10:09 která hlídá hranici s Libanonem.
  Yossi je vyšší důstojník armády,
 • 00:10:14 který má problém
  se svou homosexualitou.
 • 00:10:17 Je trochu ve vnitřním konfliktu,
  vystupuje navenek jako drsný macho,
 • 00:10:20 voják, který má všechno
  pod kontrolou.
 • 00:10:24 Tají svůj vztah k Jaggerovi,
  který naopak se těší,
 • 00:10:28 že až vyjde z armády,
  vyoutuje se u rodičů,
 • 00:10:32 představí jim svého přítele
  a bude s ním žít,
 • 00:10:35 zatímco Yossi na to vůbec
  zdaleka není připraven.
 • 00:10:39 Film je takovou Zkrocenou horou,
  příběhem lásky
 • 00:10:44 mezi dvěma značně
  maskulinními muži,
 • 00:10:48 z nichž jeden má problém
  se svou homosexualitou.
 • 00:10:52 Končí to tragicky,
  protože Jagger je při útoku zabit.
 • 00:10:56 Když umírá,
  Yossi je schopen říci miluji tě.
 • 00:11:33 Další Foxovy filmy jsou
  podobně kontroverzní.
 • 00:11:38 Možná proto byly
  mezinárodně tak úspěšné.
 • 00:11:42 Film Walk On Water vypráví příběh
  agenta Mosadu,
 • 00:11:46 který dlouhodobě sleduje
  nacistického zločince,
 • 00:11:50 který se skrývá v zahraničí.
  Dost možná ho Mosad může
 • 00:11:55 lapit přes jeho vnoučata,
  protože jeho vnučka,
 • 00:11:59 která má velký problém
  s nacistickým dědictvím v rodině,
 • 00:12:04 odjela do Izraele jako pokus
  nějakým způsobem se vykoupit
 • 00:12:09 nebo odčinit rodinnou minulost.
  Přijíždí za ní i její bratr,
 • 00:12:14 který má podobný problém s rodiči,
  kteří nemluví o dědovi,
 • 00:12:19 velkém náckovi.
  Pak se ukáže, že vnuk je gay.
 • 00:12:24 Ve filmu vznikne zajímavý příběh,
  kdy hlavní postava,
 • 00:12:29 drsný maskulinní agent,
  se trochu zbavuje
 • 00:12:34 machistických a homofobních
  postojů,
 • 00:12:38 jak je charakterizován
  na začátku filmu.
 • 00:12:45 Poslední Foxův film Bublina,
  taky velmi úspěšný,
 • 00:12:49 na Mezipatrech dostal
  diváckou cenu,
 • 00:12:52 pojednává o skupině lidí,
  kteří žijí v Tel Avivu.
 • 00:12:56 Je to film, který ukazuje,
  jak kosmopolitní Tel Aviv je,
 • 00:13:00 ale jak je ta bublina
  kosmpolitního otevřeného života
 • 00:13:05 jemná a náchylná
  k totální destrukci.
 • 00:13:08 Je to příběh především o vztahu
  izraelského vojáka,
 • 00:13:12 který hlídá hraniční pásma,
  a palestinského ilegálního
 • 00:13:17 emigranta, který v Tel Avivu žije.
  Film končí tím,
 • 00:13:21 že ten Palestinec je souhrou
  okolností dotlačen k tomu,
 • 00:13:25 aby se stal
  sebevražedným atentátníkem,
 • 00:13:30 takže film ukáže bezstarostnou
  stránku moderního Izraele,
 • 00:13:35 jak je náchylná
  k totální destrukci,
 • 00:13:39 fanatismu a útokům
  různých ortodoxních skupin.
 • 00:13:44 Já si myslím,
  že jeho filmy jsou dost kvalitní.
 • 00:13:48 Hrají se hodně na festivalech
  v zahraničí.
 • 00:13:50 Myslím si, že je to právě proto,
  že ta témata jsou kontroverzní,
 • 00:13:56 že vlastně a priori nečekáme,
  že izraelský film bude o gayích
 • 00:13:59 nebo že gay film bude o Mosadu
 • 00:14:03 a vztahu Izraele
  k nacistickému Německu.
 • 00:14:07 Filmy jsou hodně politické
  takovým trochu pop způsobem,
 • 00:14:12 takže vlastně jsou divácké,
  jsou tam silné příběhy.
 • 00:14:16 Filmy často mají
  i melodramatický nádech,
 • 00:14:20 takže jsou vlastně otevřené masám,
  zároveň je tam politické téma,
 • 00:14:25 které je atraktivní
  pro festivaly a novináře,
 • 00:14:29 takže je to ideální mix pro to,
  aby filmy prorazily.
 • 00:14:34 Zavolala si šílené chlapíky,
  kteří prý jednoduše otestují,
 • 00:14:39 zda jsem vhodný adept na to,
  stát se vojákem.
 • 00:14:43 Dohola mě sice neostříhali,
  ale chtěli po mně strašné věci.
 • 00:14:47 Zastavte pokusy na lidech.
  Zastavte pokusy na lidech.
 • 00:14:54 Uniformami jsem fascinovaná
  od dětství,
 • 00:14:58 protože u nás vždy vládly
  uniformy.
 • 00:15:01 Možná je to trochu úchylka.
 • 00:15:03 Je to snad moje jediná úchylka,
  kterou mám, úchylka na uniformy.
 • 00:15:08 Můj děda byl štábní kapitán,
  druhý děda byl železničář.
 • 00:15:14 Můj otec byl policajt.
 • 00:15:17 Já jsem se nikterak nebránila
  jít na vojnu.
 • 00:15:20 Obléknout uniformu
  by pro mě byla čest.
 • 00:15:24 Teď mám uniformu
  dopravních podniků.
 • 00:15:28 Tady mě to hřeje.
 • 00:15:31 Sloužila jsem u protivzdušné obrany
  státu, byla jsem tam dva roky.
 • 00:15:36 Tak jako si dříve každý chlap
  plnil brannou povinnost,
 • 00:15:41 tak mně se to nevyhnulo také.
  Nastupovala jsem do Jaroměře
 • 00:15:46 na poddůstojnickou školu
  a pak jsem byla rok a půl
 • 00:15:50 u bojového útvaru v Kroměříži.
  To byla celá moje vojenská kariéra.
 • 00:15:54 Já jsem se jmenovala Jirka Brokeš,
  ale to už je 43 let zpátky.
 • 00:15:58 Jako kluk jsem zůstala
  někdy do roku 2003,
 • 00:16:02 i když po psychické stránce
  už jsem dávno kluk nebyla.
 • 00:16:06 Vem si to, že moje změna trvala
  pět let, tak já jsem se k tomu
 • 00:16:11 rozhodla někdy v roce 1998,
  takže teď už vlastně
 • 00:16:15 po psychické stránce těch 11 let.
  A dobré.
 • 00:16:20 Vem si to, že celý život
  se nějakým způsobem hledáš.
 • 00:16:25 Já jsem se vlastně hledala pořád.
  Možná že to bylo namlouvání,
 • 00:16:28 že jsem chlap,
  byla jsem na vojně,
 • 00:16:32 přišla jsem z vojny,
  už jsem tady měla holku,
 • 00:16:36 oženila jsem se,
  měla jsem postupně dvě děti,
 • 00:16:40 ale moje identita v sobě,
  to nešlo zbrzdit.
 • 00:16:44 Ono se to víc projevovalo.
  Před 10 lety už to bylo
 • 00:16:48 k nezadržení, tak jsem udělala
  coming out, to otevření se všem,
 • 00:16:53 že takhle to není.
  Byli z toho všichni v šoku.
 • 00:16:58 Podívej se, jak jsem byla hubená,
  když jsem se třeba ženila.
 • 00:17:02 Ta tyčka, ten frak.
  Ten frak jsem pak nosila
 • 00:17:07 na vystoupení,
  když jsem vystupovala v travestie.
 • 00:17:12 Tady je jedna fotografie z toho.
  To byla slečna Vivian.
 • 00:17:19 To ještě nikdo netušil,
  že plánuji tu změnu a tak brzo,
 • 00:17:23 protože všichni mě měli
  za nějakou umělkyni.
 • 00:17:28 Pak najednou asi na rok zmizím,
  protože jsem bydlela
 • 00:17:32 u kamarádky v Praze, a vrátím se
  sem jako Jaroslava Brokešová,
 • 00:17:36 což byl tady pro lidi trošku šok.
  Chodila jsem,
 • 00:17:40 všichni se na mě otáčeli,
  co to je, kdo to je.
 • 00:17:44 Je to ten Jirka, co tam byl, není
  to ten Jirka, je to někdo nový.
 • 00:17:48 Myslím si, že kdybych se třeba
  zavírala doma
 • 00:17:51 a vůbec nevycházela ven,
  tak ti lidé budou mít větší...
 • 00:17:55 Diskuse u lidí vytváří nejistota.
  Nejistota se vytváří tím,
 • 00:17:59 když se dotyčný schovává,
  to znamená, že pokud se nebudu
 • 00:18:03 schovávat a půjdu otevřeně
  k lidem ven,
 • 00:18:06 tak oni nebudou mít
  o čem diskutovat.
 • 00:18:09 Nebo budou moci diskutovat,
  ale už s konkrétnějšími tématy,
 • 00:18:13 ne s nějakými tabu tématy.
  V tom jsem jim nedala příležitost.
 • 00:18:17 Jednou jsem si řekla,
  že musím zabrousit i trošku
 • 00:18:22 do nějaké erotičtější zóny,
  nechala jsem si nafotit
 • 00:18:27 takové fotky.
  Tady vidíte mě jako dominu.
 • 00:18:32 Vem si jednu věc.
  Já jsem se po té své změně
 • 00:18:36 chtěla tady zapojit
  do pracovního procesu.
 • 00:18:40 Neřeknu,
  že bych nemohla sehnat práci.
 • 00:18:44 V té době jsem mohla dělat cokoliv,
  ale vzpomněla jsem si
 • 00:18:48 na svoji vojenskou minulost
  a řekla jsem si -
 • 00:18:52 dělají nábory, přihlas se tam.
  Zašla jsem za náborovou pracovnicí,
 • 00:18:57 ona všechno se mnou sepsala.
  Půl roku mě lustrovali
 • 00:19:02 po různých prohlídkách,
  lékařských prohlídkách.
 • 00:19:06 Já jsem de facto všechno splnila
  a oni od prvního dne věděli
 • 00:19:10 o mém životním příběhu.
  To jim nevadilo.
 • 00:19:14 Vadit jim to začalo,
  až když jsem po půl roce splnila
 • 00:19:18 všechny vstupní testy,
  za 14 dní jsem měla nastoupit
 • 00:19:22 na vojenskou akademii
  a oni mně řekli:
 • 00:19:25 Paní Brokešová, my vám děkujeme,
  vy nemůžete nastoupit,
 • 00:19:28 protože vy jste prodělala
  změnu pohlaví. Bác.
 • 00:19:32 To jsem se teda podivila.
  Když jsem otevřela
 • 00:19:35 lékařské vyšetření, které mi
  přišlo zpátky poštou,
 • 00:19:38 tam byl důvod nepřijetí
  veden pod kódem F 64.0,
 • 00:19:42 což je transsexualita.
  Tato diagnóza se na mě
 • 00:19:46 mohla poukazovat do doby
  před operací
 • 00:19:50 a po době po operaci už
  tato diagnóza neměla být
 • 00:19:54 vůbec definována.
  Oni tam měli třeba napsat,
 • 00:19:58 že jsem neudělala sedy lehy
  nebo že mám křivé oči
 • 00:20:03 nebo že mám moc dlouhé nohy,
  ale to oni neudělali.
 • 00:20:07 Oni nenašli žádný důvod
  k nepřijetí.
 • 00:20:10 Jediný důvod, který tam byl,
  byl tento.
 • 00:20:13 Celá armáda se rozdělila
  na dvě strany.
 • 00:20:16 Jedni říkali ano, přijmout mě,
  druzí v žádném případě.
 • 00:20:19 Tehdy se říkalo, že mě nemohou
  přijmout z toho důvodu,
 • 00:20:23 že já prý bych rozhodila
  celou Armádu České republiky.
 • 00:20:27 Jestliže tohle řekli
  vojenští činitelé,
 • 00:20:31 tak vlastně de facto
  diskvalifikovali celou armádu
 • 00:20:35 už jenom tím, že jediný člověk
  pod jménem Jaroslava Brokešová,
 • 00:20:40 která by tam přišla,
  by ji rozhodila.
 • 00:20:43 Vojáci snad musí být připraveni.
  Měli by být připraveni na všechno.
 • 00:20:47 Měli mě třeba přijmout
  a nasazovat mě třeba
 • 00:20:50 při bojových akcích do týlu
  nepřítele a přitom říci:
 • 00:20:53 To je Brokešová,
  my vám ji tam pustíme
 • 00:20:56 a vy budete všichni v prdeli.
  Vojáci na nižších postech byli pro.
 • 00:21:00 Proč by nemohli zkusit
  mě přijmout,
 • 00:21:03 i když v armádě se nic zkoušet
  nemá, tam to má být jednou dané.
 • 00:21:07 Já určitou vojenskou minulost mám.
  Co se týče fyzické přípravy,
 • 00:21:10 tak jsem na to v té době
  byla připravena taky.
 • 00:21:13 Jestli tam byla
  nějaká psychologická stránka,
 • 00:21:16 tak psychologové,
  kteří mě vyšetřovali,
 • 00:21:19 také vyslovili kladný postoj
  k tomu, že bych mohla nastoupit.
 • 00:21:23 Zjišťovala jsem si, jak by
  to se mnou bylo v jiných státech.
 • 00:21:27 V anglické armádě bych sloužit
  mohla.
 • 00:21:31 V Německu bych nemohla,
  ve Španělsku bych mohla,
 • 00:21:33 v České republice bych nemohla,
  na Slovensku bych mohla.
 • 00:21:37 A přitom je to všechno NATO.
 • 00:21:40 Takže teď já koukám na to,
  co se tady děje za bordel.
 • 00:21:45 Jestliže jsou nějaká kritéria,
  tak by měla být
 • 00:21:49 v každém státě stejná a měly by
  se dávat rovné podmínky všem.
 • 00:21:53 To, že oni to nechali dojít
  až takhle daleko
 • 00:21:56 a půl roku mě tahali
  po různých úřadech a lustrovali mě,
 • 00:22:00 lékařské prohlídky apod.,
  tak to měli ode mě jako dárek.
 • 00:22:05 Já jsem se zviditelnila
  na Armádě České republiky,
 • 00:22:09 což se tady nikomu nepodařilo,
  myslím si od doby Švejka.
 • 00:22:16 Takto ne.
 • 00:22:19 Na stísněné prostory
  už jsem úplně alergický.
 • 00:22:23 Tady je to jako v truhle,
  tisíce přístrojů, to je strašné.
 • 00:22:27 Ani to nepřipomíná palubní desku
  v autě.
 • 00:22:32 Aspoň že jsou tu normální pedály,
  ale tímto končím.
 • 00:22:37 Jestli se kvůli nošení uniformy
  musí jezdit v tomhle,
 • 00:22:40 tak já na to seru.
 • 00:22:43 Pomoc! Je to zavřené.
  Je to tu strašně děsné. Chci ven.
 • 00:22:53 Kurva, teď jsem něco nastartoval.
  Ono to odjíždí. Pomoc!
 • 00:23:04 Využijte možnost na festivale
  Mezipatra soutěžit o titul
 • 00:23:06 Drag King. Stačí se do konce týdne
  přihlásit na adrese festivalu.
 • 00:23:12 Vybraní účastníci a účastnice
  absolvují celodenní workshop,
 • 00:23:17 v jehož průběhu je zkušení
  performeři naučí tipy a triky,
 • 00:23:21 jak se úspěšně stylizovat
  do ženy či muže
 • 00:23:24 nebo cokoliv mezi tím.
 • 00:23:26 Podrobnosti najdete na adrese
  www.mezipatra.cz.
 • 00:23:30 Nezapomeňte se dívat za týden
  na speciální vydání
 • 00:23:34 letošní největší queer
  sportovní události
 • 00:23:38 z world out games,
  které se konaly v Kodani.
 • 00:23:41 Uvidíte, jak to vypadá,
  když se do jednoho města
 • 00:23:44 sjedou gayové a lesby
  z celého světa.
 • 00:24:05 Milí televizní diváci, já jsem
  si dnes opravdu vyzkoušel to,
 • 00:24:08 o čem jsem snil,
  že vystoupám nahoru
 • 00:24:12 a udělám dobrou kariéru.
  Jak jste sami mohli vidět,
 • 00:24:16 skoro se mi to i podařilo,
  ale teď když stoupám do výšin,
 • 00:24:20 tak vám musím říci pravdu do očí.
  Stát se profesionálním vojákem
 • 00:24:25 není vůbec jednoduchá záležitost,
  protože profesionální voják musí
 • 00:24:30 stát pevnýma nohama na zemi.
  To se mně asi nikdy nepodaří.
 • 00:24:35 Možná že vám ano,
  takže dobrou noc.
 • 00:24:39 Mějte se krásně
  a sněte pěkné sny.
 • 00:24:44 My teď už, doufám,
  půjdeme dolů.
 • 00:25:31 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2009

Související