Vše začíná zjištěním, že "to, co vidím, nejsem já". Co tedy jsem? Dokument o lidských, zdravotních i společenských aspektech transsexuality.

Dokument sledující několik lidí s diagnózou transsexualita, kteří jsou v různých fázích procesu přeměny pohlaví. Před kameru předstoupili ti, kteří se mění z mužů na ženy i ženy měnící se v muže. Osudy respondentů režiséra přivedly do různých prostředí od intimity rodin až do věznice ve Světlé nad Sázavou. Film byl natáčen od počátku roku do léta 2006 a vznikl díky otevřenosti klientů docházejících do terapeutických skupin MUDr. Hany Fifkové.

Napište nám