iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
3. 9. 2011
22:05 na ČT24

1 2 3 4 5

10 hlasů
39339
zhlédnutí

Invaze 68

Invaze 68: Odvaha a zoufalství

30 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Fokus ČT24

 • 00:00:18 Osud pražského jara sledovali
  s napětím nejen Češi a Slováci.
 • 00:00:23 I pro otevřenější Rusy to byla
  jedna z posledních nadějí na změnu.
 • 00:00:29 To neuvěřitelně výstižné heslo
  socialismus s lidskou tváří.
 • 00:00:36 Brežněvovské politbyro
  ale utahovalo šrouby nejen doma.
 • 00:00:40 Na řadě byla Praha.
 • 00:00:45 Zásah v Československu přivedl
  do rozpaků
 • 00:00:48 tisíce sovětských vojáků.
 • 00:00:50 Všechny pobouřil náš příchod.
 • 00:00:51 Nejdřív byli lidé překvapení
  a pak už jenom naštvaní.
 • 00:00:56 Bratrská pomoc ale nezná pochyby
  a propaganda obrátila
 • 00:01:00 vojákům realitu vzhůru nohama.
 • 00:01:02 Muselo se to stát. Muselo.
  Zabránili jsme třetí světové válce.
 • 00:01:07 Kremlu už zbývá jediné.
  Vyložit ozbrojený zásah
 • 00:01:10 v Československu
  správně lidem doma.
 • 00:01:16 Ve jménu bezpečnosti
  bratrských národů,
 • 00:01:19 v zájmu socialismu i míru
  pomohla sovětská vláda
 • 00:01:22 společně s ostatními
  socialistickými zeměmi
 • 00:01:24 československému vedení v boji
  proti kontrarevoluci
 • 00:01:27 a skupinám imperialistů.
 • 00:01:30 Nikomu a nikdy,
  prohlašují oceláři z továrny
 • 00:01:33 nesoucí jméno XXII. sjezdu KSSS,
  nedovolíme vyrvat
 • 00:01:37 ani jedinou část z těla
  bratrských socialistických zemí.
 • 00:01:42 Taky Rusové se brzy dozvídají
  zprávy o zásahu v Československu.
 • 00:01:46 Ty, kteří pražskému jaru fandili,
  zasáhne přímo do srdce.
 • 00:01:51 Prožívala jsem hrůzu.
  Prožívala jsem hrůzu.
 • 00:01:57 To je,
  jako když tanky prošly po mně.
 • 00:02:00 To bylo hrozné.
  To byl hrozný pocit. Hrůza.
 • 00:02:05 Ale když přišla domů
  říci to manželovi
 • 00:02:11 a tam jeho kamarád
  mu gratuloval.
 • 00:02:15 Gratuloval mu s bratrskou pomocí,
 • 00:02:20 ale viděl,
  že manžel brečel.
 • 00:02:30 Bylo to obrovské osobní zklamání.
  Pro nás to nebyla
 • 00:02:34 jen nešťastná
  mezinárodní událost.
 • 00:02:37 Strašně jsme těm věcem věřili
  a vkládali do nich osobní naděje.
 • 00:02:41 Teď jako by nám umřel
  někdo blízký.
 • 00:02:44 Tak to bylo intenzivní a osobní.
 • 00:02:49 A pak hrozně jsme se
  za ten zásah styděli. Hrozně.
 • 00:02:52 Je jich jenom pár.
 • 00:02:54 Většina Rusů dění
  v Československu nesleduje.
 • 00:02:57 O vojenském zásahu buď neslyšeli,
  nebo je nezajímá.
 • 00:03:00 Ostatní má zpracovat
  tvrdá ideologická kampaň.
 • 00:03:04 Sovětská moc ji má po desítkách let
  vyladěnou k dokonalosti.
 • 00:03:09 Velmi dobře chápeme, že kroky,
  které přijalo sovětské vedení
 • 00:03:14 i další socialistické země,
 • 00:03:16 jen reagovaly na reálné ohrožení
  socialistického tábora.
 • 00:03:20 Mladí oceláři podporují politiku
  sovětského vedení, a proto my,
 • 00:03:24 mládež závodu,
  rozhodně podporujeme rozhodnutí
 • 00:03:27 sovětské vlády i dalších zemí
  Varšavské smlouvy
 • 00:03:30 poskytnout bratrskou pomoc
  československému lidu
 • 00:03:33 i jeho komunistické straně.
 • 00:03:36 Sovětští vojáci se postupně
  vracejí domů jako vítězové.
 • 00:03:40 Podle oficiální verze
  poskytli bratrskou pomoc
 • 00:03:44 a mnozí obětovali životy
  i zdraví.
 • 00:03:51 Poručík Morozov byl zraněný.
 • 00:03:53 Ostatní tři členové osádky
  zahynuli.
 • 00:03:56 Strhli tank ze silnice pod sráz,
  aby se vyhnuli dětem na cestě.
 • 00:04:08 Splnili jsme úkol a divizi jsem
  nakonec vyvedl ve stanoveném čase
 • 00:04:12 a bez jediné ztráty na místo
  stálé dislokace v okolí Postupimi.
 • 00:04:16 Němečtí soudruzi
  nás velmi hezky přivítali.
 • 00:04:19 Je to dokonce natočené,
 • 00:04:21 jak nás davy Němců vítaly
  od českých hranic až k Postupimi.
 • 00:04:24 Tam bylo potom velké shromáždění.
 • 00:04:26 Na 200 000 lidí se sešlo
  na Platz der Nationen.
 • 00:04:30 Vystoupil jsem na tribuně
  a v závěrečném proslovu řekl,
 • 00:04:34 že divize splnila úkol,
  který jí byl dán.
 • 00:04:51 Když jsem se vrátil do Moskvy
  a pokračoval ve studiu
 • 00:04:54 na vojenské akademii,
  velmi dobře nás přijali.
 • 00:04:57 Všichni, kteří jsme
  v Československu bojovali,
 • 00:05:00 jsme měli výhody.
 • 00:05:02 Vyučující nás nesměli vyvolávat,
  jenom pokud se někdo sám přihlásil.
 • 00:05:05 Měli jsme přednost v knihovně
  i jinde.
 • 00:05:08 Prostě jsme byli
  ti privilegovaní.
 • 00:05:11 Byly ale i problémy.
 • 00:05:14 Já jsem si z ČSSR přivezl
  složku plnou tiskovin,
 • 00:05:18 letáky, které nám lidé házeli,
  i další věci na památku.
 • 00:05:21 Jednoho dne mi v Moskvě zavolal
  nějaký člověk z KGB a řekl:
 • 00:05:25 Soudruhu kapitáne,
  podle našich údajů máte materiály,
 • 00:05:29 které jste si přivezl s sebou
  z Československa.
 • 00:05:33 Je to tak?
  Já jsem odpověděl, že ano.
 • 00:05:35 Zeptal se, jestli mu je můžu
  ukázat, a já jsem přisvědčil.
 • 00:05:38 Tak je zítra přineste, řekl.
  Druhý den jsem mu je tedy přinesl.
 • 00:05:42 Bydlel jsem
  nedaleko jejich oddělení.
 • 00:05:45 Řekli mi: Na co to máte?
  Já odpověděl, že na památku.
 • 00:05:49 Byl to můj první křest,
  sice ne bojový, ale přece jenom.
 • 00:05:54 Oni mi nicméně řekli,
  abych jim to dal.
 • 00:05:57 Dobře jsem si uvědomoval,
  že kdybych to neudělal,
 • 00:06:00 můžu mít problémy.
 • 00:06:02 Tak jsem radši
  všechny ty materiály odevzdal.
 • 00:06:06 Totalitní moc neponechá
  nic náhodě.
 • 00:06:09 Zprávy o Československu
  mají sedět do puntíku.
 • 00:06:13 Každý, kdo zpochybní retuš
  propagandy, musí z cesty.
 • 00:06:20 My, kirovci, kteří jsme v dobách
  druhé světové války se zbraní
 • 00:06:24 v ruce bránili zájmy socialismu,
  dnes z hloubi srdce podporujeme
 • 00:06:28 rozhodnutí sovětského vedení
  i vlád socialistických zemí
 • 00:06:32 poskytnout bratrskému
  československému národu
 • 00:06:36 neodkladnou pomoc,
  která zahrnuje i pomoc ozbrojenou.
 • 00:06:42 Části moskevské inteligence,
  která sledovala pražské jaro
 • 00:06:46 s nadějemi, ovšem dochází
  trpělivost. Jsou to jednotlivci.
 • 00:06:50 K brutálnímu ozbrojenému zásahu
  v Československu
 • 00:06:53 už ale nedokážou mlčet.
 • 00:06:55 Navzdory obrovské vlně propagandy,
  navzdory drtivému tlaku moci.
 • 00:07:05 My všichni,
  snad kromě těch nejmladších,
 • 00:07:08 jsme si ještě dobře pamatovali
  rok 1956 v Maďarsku
 • 00:07:12 a brutální sovětský zásah tam.
  Rozdíl byl 12 let.
 • 00:07:16 Tehdy jsme mlčeli
  a nedokázali se vzepřít.
 • 00:07:20 Po událostech v Praze
  jsme proto měli pocit,
 • 00:07:23 že už znovu nemůžeme být zticha.
  Bylo strašně důležité něco říci.
 • 00:07:27 Ze všech stran křičeli:
  Národ schvaluje invazi.
 • 00:07:31 Když ale nebude
  jediný člověk souhlasit,
 • 00:07:35 tak už se nedá říci,
  že je to celonárodní.
 • 00:07:41 Pokud někdo protestuje,
  tak jen opatrně,
 • 00:07:44 nenápadnými gesty nesouhlasu.
 • 00:07:47 Uprostřed malé moskevské skupinky
  se ale rodí bláznivý plán.
 • 00:07:51 Vystoupit jen čtyři dny po invazi
  s protestem veřejně,
 • 00:07:55 přímo v srdci sovětské metropole,
  na Rudém náměstí.
 • 00:08:04 Je neuvěřitelné,
  že se někdo takový našel.
 • 00:08:07 Nezapomínejte,
  čím vším jsme my Rusové prošli.
 • 00:08:10 Miliony popravených lidí,
  další seděli v lágrech desítky let.
 • 00:08:14 Po takové brutální sprše
  si málokdo riskne vystoupit
 • 00:08:18 s otevřeným politickým protestem.
  Pro mě jsou to opravdoví hrdinové.
 • 00:08:32 Šlo nám o morálku.
 • 00:08:35 A jak pořád opakuji,
  bylo to až sobecké.
 • 00:08:38 Chtěli jsme prostě mít
  čisté svědomí.
 • 00:08:41 Nebyli jsme naivní a nečekali,
  že jakmile vstoupíme na náměstí,
 • 00:08:45 otevře Brežněv kremelská vrata
  a řekne:
 • 00:08:48 Děcka, vy jste tak šikovný
  a já jsem blbec,
 • 00:08:50 ale teď už to díky vám vím.
  Smysl byl symbolický.
 • 00:08:57 Aby lidi skutečně začali vnímat to,
  že nemají svobodu.
 • 00:09:00 My jsme ji měli.
  Byli jsme svobodní a šťastní.
 • 00:09:08 Cokoliv člověk dělá,
  dělá hlavně pro sebe.
 • 00:09:13 Nejen já, ale taky mí přátelé
  jsme to takhle brali.
 • 00:09:19 O tom jsem naprosto přesvědčen.
 • 00:09:22 Každý z nás to dělal pro sebe,
  protože prostě nemohl jinak.
 • 00:09:29 25. srpna 1968 vyráží hrstka
  osmi lidí na Rudé náměstí.
 • 00:09:34 Natálie Gorbaněvská tam míří
  i s tříměsíčním synem.
 • 00:09:38 Nemá ho kam dát.
 • 00:09:44 Přesně v poledne usedají
  demonstranti na starobylé Lobné
 • 00:09:48 místo a rozbalují transparenty
 • 00:09:50 protestující proti okupaci
  Československa.
 • 00:09:57 Myslím,
  že se nám to povedlo.
 • 00:09:59 Bylo léto, doba dovolených,
  na náměstí bylo hodně turistů.
 • 00:10:03 Když jsme usedli, hned k nám
  od mauzolea letěli tajní,
 • 00:10:06 vytrénované gorily
  ve sportovních soupravách
 • 00:10:09 z nějakého pluku na ochranu Kremlu.
 • 00:10:12 Domluvili jsme se, že nebudeme
  na jejich výpady reagovat.
 • 00:10:15 Oni se ale na nás vrhli.
 • 00:10:17 Snažili se nám roztrhat
  transparenty a začali nás mlátit.
 • 00:10:21 Seděl jsem,
  snažil se neodporovat,
 • 00:10:24 ale pak už jsem to nevydržel
  a ohnal jsem se.
 • 00:10:27 Jeden z nich vytáhl obušek
 • 00:10:29 a profesionálním úderem
  mi vyrazil čtyři zuby.
 • 00:10:32 Zůstaly mi v ruce.
  Když nás přemohli,
 • 00:10:35 běželi rychle sehnat auta,
  kterými by nás odvezli.
 • 00:10:39 My jsme tam zůstali
  a čekali na svůj úděl.
 • 00:10:50 Mezitím k nám přistoupili lidi.
  Klasický sovětský lid.
 • 00:10:55 Stáli společně v jedné řadě
  a ptali se, co tam děláme.
 • 00:10:58 Jedna mladá dívka řekla:
 • 00:11:01 Podívejte,
  co s tím člověkem udělali.
 • 00:11:04 Já v tu chvíli držím v ruce
  vyražené zuby.
 • 00:11:07 Košili mám celou od krve.
  Jakmile to lidi uviděli,
 • 00:11:10 hned se lekli, jak na povel
  se otočili a dál říkali:
 • 00:11:13 Co budeme dělat?
  Už se ale na nás nedívali.
 • 00:11:16 To se přece nesmí,
  je zakázané na takové věci koukat.
 • 00:11:20 To byl pro mě nejzajímavější
  okamžik demonstrace,
 • 00:11:23 tahle reakce sovětského národa.
 • 00:11:32 Nevěděli jsme,
  co nás přesně čeká.
 • 00:11:36 Nejdřív odvezli mé přátele
  a já jsem zůstala na náměstí sama.
 • 00:11:41 Tajní nemohli najít auto,
  do kterého by se vešel i kočárek.
 • 00:11:45 Chvíli jsem si myslela,
  že mě nechají být.
 • 00:11:48 Pak nás ale se synem taky
  nacpali do jednoho auta.
 • 00:11:51 V tu chvíli zvon odbíjel
  čtvrt na jednu.
 • 00:11:54 Byla jsem poslední,
  koho odvezli.
 • 00:12:06 Demonstranti končí na policii.
  O jejich akci média mlčí.
 • 00:12:11 Veřejnost se o ní nemá dozvědět.
  I tak by ale mnozí nepochopili.
 • 00:12:16 Nechápou ho dokonce
  ani někteří disidenti.
 • 00:12:24 Velkého počtu liberálních lidí
  starší generace
 • 00:12:27 se celá akce hrozně dotkla.
  Nechápali.
 • 00:12:30 Nataša a ostatní podle nich
  provedli šílenou a zbytečnou věc.
 • 00:12:34 Proč?
 • 00:12:36 Symbolický protest tehdy disent
  ještě neznal
 • 00:12:39 a mnozí z toho měli hrozný komplex.
  Nejvíc je dráždila Nataša,
 • 00:12:43 která šla na náměstí
  s malým dítětem.
 • 00:12:48 Síla symbolického protestu
  dolehne k mnohým až po letech.
 • 00:12:53 Jeho aktéry teď čeká
  nemilosrdný trest.
 • 00:12:56 Vyhnanství a nový sovětský bič
  na disidenty.
 • 00:13:00 Internace na psychiatrii.
 • 00:13:03 Demonstranti z Rudého náměstí
  prožívají měsíce a roky,
 • 00:13:07 na které by dodnes
  nejraději zapomněli.
 • 00:13:12 Zaprvé neexistuje doba,
  na kterou jste zavřený.
 • 00:13:16 Může to být navěky,
  jak se úřadům a lékařům,
 • 00:13:20 kteří vás tzv. léčí, zachce.
  Zadruhé oni vás cíleně ničí.
 • 00:13:24 Viděla jsem tam mladou ženu,
  politickou vězeňkyni,
 • 00:13:29 která absolvovala elektrošoky.
 • 00:13:32 Mně dávali haloperidol,
  což je strašně trýznivé.
 • 00:13:36 Amnesty International
  i další lidskoprávní organizace
 • 00:13:40 označily jeho nasazování
  za mučení.
 • 00:13:44 Hodně těch léků má samozřejmě
  vedlejší účinky,
 • 00:13:47 třeba náběhy
  na Parkinsonovu nemoc.
 • 00:13:50 Pak se taky na psychiatrii
  setkáte
 • 00:13:53 s opravdově nemocnými lidmi.
 • 00:13:55 V Kazani nás bylo ve dvou
  odděleních zhruba 140 žen.
 • 00:13:59 Z toho asi 10 politických vězeňkyň,
  jinak samé duševně choré.
 • 00:14:04 Některé to jen předstíraly,
  ale většina byla opravdu nemocná.
 • 00:14:08 Sedíte tam,
  díváte se na ty lidi a říkáte si:
 • 00:14:11 Cpou do mě léky a jednoho rána
  mi možná ani nedojde,
 • 00:14:15 že už jsem se taky zbláznila.
 • 00:14:21 Pustí mě na svobodu, ale
  já už si to třeba vůbec neuvědomím.
 • 00:14:26 Hrozně vás to ničí.
  V takovém stavu se skoro nedá žít.
 • 00:14:32 Ale stačí.
  Strašně nerada o tom mluvím.
 • 00:14:36 Strašně.
 • 00:15:00 V době mé druhé hladovky mi začali
  píchat údajný vitamin B.
 • 00:15:05 Po injekcích mi ale úplně
  otekly nohy,
 • 00:15:08 měl jsem strašně divné pocity,
  ztrácel vědomí.
 • 00:15:12 Pochopil jsem, že něco nehraje
  a že mi nedávají vitamin B.
 • 00:15:17 Požádal jsem proto o předvedení
  k řediteli oddělení.
 • 00:15:21 Seděla tam s ním i hlavní lékařka.
  Řekl jsem jim:
 • 00:15:24 Vždycky jsem považoval
  sebevraždu za dezerci.
 • 00:15:28 Myslel jsem si, že má smysl bojovat
  s vámi i vaším režimem.
 • 00:15:33 Teď po těch injekcích
  už ho nemám.
 • 00:15:37 Poslední zbraní, která mi zbyla,
  je sebevražda.
 • 00:15:41 Ještě jedna injekce a bude konec,
  řekl jsem a jediné,
 • 00:15:45 na co jsem pak pořád myslel,
  bylo, jak to celé udělat.
 • 00:15:50 V těch podmínkách
  to ale bylo hrozně těžké.
 • 00:16:18 Disidenti jsou mimo oficiální
  sovětskou realitu,
 • 00:16:22 pečlivě uklizení
  před zraky běžných lidí.
 • 00:16:26 Mlčící většina jede dál
  v pevně zaběhaných kolejích.
 • 00:16:35 Od 23. do 26. srpna
  se v Moskvě konaly
 • 00:16:39 sovětsko-československé rozhovory.
  Obě delegace se jednoznačně
 • 00:16:43 a upřímně shodly na tom,
  že v nynější situaci je
 • 00:16:47 nejdůležitější plnit
  společná opatření dohodnutá
 • 00:16:50 na nedávném setkání
  v Čierné nad Tisou.
 • 00:16:54 Rozhovory probíhaly
  v atmosféře přátelství,
 • 00:16:58 soudružství a vzájemné družby.
 • 00:17:05 Zprávy o protestu
  na Rudém náměstí
 • 00:17:08 i přesto postupně prosakují
  na veřejnost, hlavně ve městech.
 • 00:17:13 Dostávají se i k vojákům,
  kteří v Československu zasahovali.
 • 00:17:21 Napřed jsem si říkal:
  Holt společnost nemůže
 • 00:17:24 být úplně dokonalá,
  vždycky se najdou lidé,
 • 00:17:27 kteří souhlasí s kontrarevolucí
  v Československu.
 • 00:17:30 Bral jsem je jako škůdce,
  někoho, s kým nemůžu souhlasit.
 • 00:17:33 Hned mi ale naskakovaly
  i další otázky.
 • 00:17:36 Proč to všechno dělají?
  Jejich protest byl beznadějný.
 • 00:17:40 Nic nemohli změnit,
  šli hlavou proti zdi.
 • 00:17:44 Tak proč?
  I o tomhle jsem přemýšlel.
 • 00:17:47 Ale nechci lhát.
 • 00:17:49 Byl jsem součástí systému
  a studia na vojenské akademii.
 • 00:17:53 Takže žádná revoluce.
 • 00:17:55 Prostě jsem tu událost zaznamenal
  a studoval dál.
 • 00:17:58 Byl jsem vynikající student.
 • 00:18:01 Akademii jsem absolvoval
  se zlatou medailí.
 • 00:18:04 Jako jediný jsem měl
  leninské stipendium.
 • 00:18:18 Zápas první poválečné generace
  o změnu je u konce.
 • 00:18:23 Uvnitř se cosi láme.
 • 00:18:26 Zdravá a optimistická generace
  začíná být unavená a rezignovaná.
 • 00:18:31 Důvěra v systém je u konce
  stejně jako ochota něco měnit.
 • 00:18:36 Začíná normalizace,
  začíná se nadávat a pít.
 • 00:18:45 Pro moskevskou inteligenci je
  srpen 1968 koncem velkého příběhu
 • 00:18:50 o nadějích i možnosti změny.
  Odteď už hraje každý jen za sebe
 • 00:18:56 vůči režimu,
  který je potřeba porazit.
 • 00:19:05 V srpnu 1968 jsme definitivně
  ztratili iluze.
 • 00:19:08 Jenom ti nejzatvrzelejší z nás
 • 00:19:10 zůstali přesvědčenými komunisty
  dál.
 • 00:19:13 Mezi námi a komunisty najednou
  vznikla hranice nebo propast,
 • 00:19:17 která se už nikdy nepřeklenula.
  Pochopili jsme,
 • 00:19:22 že socialismus nemůže mít
  lidskou tvář.
 • 00:19:35 Byl život do 21. srpna
  a po 21. srpnu.
 • 00:19:40 Osmašedesátý je rokem
  našeho sebeurčení.
 • 00:19:44 Ten den přímo nebo zprostředkovaně
  zpečetil velkému množství lidí
 • 00:19:48 jejich další osud.
 • 00:19:50 Někteří definitivně zamířili
  do disidentského hnutí.
 • 00:19:54 Někoho to přivedlo
  dokonce do vězení
 • 00:19:57 a někdo naopak couvl
  a naprosto uvědoměle zamířil
 • 00:20:01 ke komunistické kariéře.
 • 00:20:08 Cesta ke svobodě
  je ale ještě dlouhá.
 • 00:20:12 První veřejné pochyby o invazi
  přináší
 • 00:20:15 v Sovětském svazu
  až gorbačovská perestrojka.
 • 00:20:22 Byl to omyl, chyba.
 • 00:20:24 Až když došlo ke všem změnám,
  sametovým i nesametovým,
 • 00:20:28 až tehdy jsme byli schopni
  společně tuhle akci odsoudit.
 • 00:20:36 Byla to těžká doba
  a všichni jsme prohráli.
 • 00:20:40 Ztratili jsme hodně času
  a co je platné,
 • 00:20:43 dodnes se ty události projevují
  na stavu,
 • 00:20:46 náladě a vztazích
  v naší společnosti.
 • 00:20:50 Sovětští vojáci,
  kteří v Československu
 • 00:20:54 v srpnu 1968 zasahovali,
  mají na tehdejší události
 • 00:20:58 i po desítkách let
  rozdílné názory.
 • 00:21:03 Neřekl bych, že toho lituji.
  Prostě asi tak:
 • 00:21:06 Byl jsem aktivním vykonavatelem
  politiky,
 • 00:21:09 o které sovětské vedení
  v roce 1989 prohlásilo,
 • 00:21:12 že byla chybná.
  Já byl její součástí,
 • 00:21:16 přestože šlo o rozkaz,
  se kterým voják těžko co nadělá.
 • 00:21:20 Byla to každopádně chyba,
  kterou nejde vrátit zpět.
 • 00:21:25 Samozřejmě že to ve mně
  budí lítost.
 • 00:21:38 Já osobně se jako účastník
  těch událostí považuji
 • 00:21:42 za nepřímého viníka
  a samozřejmě je mi to líto.
 • 00:21:46 Ne toho, že jsem se té akce
  zúčastnil, ale celkově,
 • 00:21:51 že jsem se té špatné
  a zbytečné politice podřídil.
 • 00:21:56 Cítili jsme zodpovědnost za to,
  co dělala naše vláda.
 • 00:22:01 Dodnes v Česku zůstala
  nepřízeň vůči Rusům.
 • 00:22:05 Běžní lidé dodnes platí
  za politické hry svých vlád.
 • 00:22:19 Já si myslím, že jsem
  v Československu v roce 1968
 • 00:22:25 se ctí splnil povinnost
  vůči svému i československému lidu.
 • 00:22:28 Za nic se nestydím
  a ničeho se nebojím.
 • 00:22:31 Kdybych měl tu čest
  se někdy vrátit do Prahy,
 • 00:22:34 bez bázně, bez výčitek svědomí
  a s pravdou v očích bych se
 • 00:22:38 tam vydal a setkal se
  s jakýmkoli českým občanem.
 • 00:22:43 S jakýmkoli.
  V jakékoli pozici. Tak to je.
 • 00:22:50 Ruské potýkání se srpnem 1968
  neskončilo dodnes.
 • 00:22:55 Zůstává tak příběhem
  s otevřeným koncem.
 • 00:23:00 Každého z jeho aktérů
  přivedlo jinam.
 • 00:23:03 Pavel Kosenko dosloužil
  v sovětské armádě do důchodu
 • 00:23:06 a pracuje jako předseda
 • 00:23:08 jednoho z vojenských
  veteránských sdružení v Moskvě.
 • 00:23:11 Eduard Vorobjov
  se do Československa vrátil
 • 00:23:14 v 80. letech minulého století
  jako velitel
 • 00:23:17 zdejších sovětských jednotek.
  Byl posledním sovětským vojákem,
 • 00:23:21 který v roce 1991 opustil
  československé území.
 • 00:23:25 Boris Šmeljov dal
  po základní vojenské službě
 • 00:23:28 přednost civilnímu povolání
  a až do rozpadu Sovětského svazu
 • 00:23:31 pracoval v úřednických profesích.
 • 00:23:33 Elvíra Filipovičová se vrátila
  s manželem do Československa.
 • 00:23:38 Píše paměti a svůj čas
  dělí mezi Moskvu a Prahu.
 • 00:23:41 Michail Gorbačov přišel v roce 1991
  o funkci sovětského prezidenta
 • 00:23:46 a tím uzavřel
  aktivní politickou kariéru.
 • 00:23:50 Jeho omluvu za invazi
  v srpnu 1968 zopakovali
 • 00:23:53 všichni následující
  ruští prezidenti.
 • 00:23:56 Většina veřejnosti si ale dodnes
  s touto událostí neví rady.
 • 00:24:02 Natálie Gorbaněvská mučení
  v psychiatrické léčebně přežila.
 • 00:24:06 O její dvě malé děti
  se mezitím postarala babička.
 • 00:24:10 Dalšími represemi vytlačil
  komunistický režim
 • 00:24:14 Gorbaněvskou i s dětmi
  v roce 1975 do emigrace.
 • 00:24:19 Podobný osud potkal
  i Viktora Fajnberga.
 • 00:24:23 Taky Ludmilu Alexejevovou
  vyhostil Kreml
 • 00:24:26 v 70. letech minulého století
  ze země.
 • 00:24:29 Do Ruska se mohla vrátit
  až po roce 1991.
 • 00:24:33 Stala se z ní hlavní kronikářka
  sovětského disidentského hnutí.
 • 00:24:36 Arsenij Roginskij
  přežil represe doma
 • 00:24:40 a po rozpadu Sovětského svazu
  se stal předsedou hnutí Memorial,
 • 00:24:43 které mapuje nejhorší zločiny
  komunistického režimu.
 • 00:24:46 Vladlen Krivošejev přišel brzy
  po nuceném návratu do Moskvy
 • 00:24:51 o práci, zbytek aktivního života
  se živil jako turistický průvodce.
 • 00:24:56 Vladimír Lukin
  nesměl za nesouhlas
 • 00:24:59 s invazí 20 let za hranice
  Sovětského svazu.
 • 00:25:02 Po pádu komunismu se stal
  ruským velvyslancem
 • 00:25:05 ve Spojených státech.
  Pracuje jako ruský ombudsman.
 • 00:25:30 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2011

Související

 • Žádný související pořad nebyl nalezen.