iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 10. 2012
11:32 na ČT24

1 2 3 4 5

4 hlasy
2810
zhlédnutí

Z metropole

Výročí pražských pomníků — Lucerna patří Dagmar Havlové — Exekuce na Taneční konzervatoř — Prostitutky ze Smeček — Holešovické věžáky — Výlov dolnopočernického rybníka — Blahořečení františkánů — Korejci vystavují v klášterech — Roxy slaví 20 let — 225 let chvalské základní školy

26 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Z metropole

 • 00:00:03 Z METROPOLE
 • 00:00:14 Před 100 lety byl odhalen pomník
  Františka Palackého.
 • 00:00:17 Teď skončilo jeho restaurování.
 • 00:00:19 Výlov největšího pražského rybníku
  v Dolních Počernicích.
 • 00:00:22 Kapři odtud neskončí
  na vánočním stole.
 • 00:00:25 Pohnutý příběh jedné z nejdéle
  fungujících škol v Praze.
 • 00:00:28 První děti sem chodily
  už v roce 1787.
 • 00:00:32 Po týdnu k vám přichází opět
  pravidelný magazín Z METROPOLE.
 • 00:00:35 Vítám vás při sledování
  pražských aktualit
 • 00:00:38 a nadčasových zajímavostí.
 • 00:00:44 Před třemi lety zahájili
  restaurátoři záchranné práce
 • 00:00:47 na obřím sousoší
  Františka Palackého
 • 00:00:50 na stejnojmenném náměstí.
 • 00:00:51 Musí ještě proběhnout na kameni
  tzv. hydrofobizace.
 • 00:00:56 A to je docela náročný
  technologický postup,
 • 00:01:00 musí na to být pěkné počasí.
 • 00:01:03 Hydrofobizace kamenného povrchu,
  která zabrání pronikání
 • 00:01:08 dešťové vody do povrchu kamene.
 • 00:01:12 Tohle nám říkal restaurátor
  Pavel Filip před několika týdny,
 • 00:01:16 kdy jsme s kamerou zaznamenali
  poslední fázi
 • 00:01:19 restaurování sousoší.
 • 00:01:24 Zjistili jsme, že ta socha byla
  trochu jinak složena,
 • 00:01:29 řekl bych, s menšími i většími
  odchylkami osazení bronzu na kámen.
 • 00:01:36 Zjistili jsme, že někde se nám
  ukazují 2cm spáry,
 • 00:01:42 které by byly celkem únosné,
  ale někde jsou i 20cm spáry.
 • 00:01:48 Když restaurátoři před časem
  otevřeli pět soch, zjistili navíc,
 • 00:01:53 že táhla jsou v havarijním stavu,
  takže hrozil i pád
 • 00:01:57 jednotlivých soch na náměstí.
 • 00:01:59 Za pár dní už bude
  Palackého sousoší bez lešení.
 • 00:02:02 Po třech letech mohou lidé
  obdivovat monumentalitu
 • 00:02:05 a preciznost práce
  sochaře Stanislava Suchardy.
 • 00:02:08 Mimochodem, je to letos
  přesně 100 let,
 • 00:02:10 kdy bylo sousoší dokončeno.
 • 00:02:12 Historické události
  ale dílu nepřály.
 • 00:02:14 František Palacký byl pro nacisty
  člověkem nežádoucím,
 • 00:02:18 stejně tak jako pomníky,
  které ho připomínaly.
 • 00:02:21 Němci chtěli sousoší zcela zničit.
 • 00:02:25 Naštěstí se našli lidé,
  kteří byli ochotni sochu schovat.
 • 00:02:29 Bylo to na Invalidovně,
  kdy jeden poštovní úředník
 • 00:02:32 schoval sochu,
  nechal ji zarůst plevelem,
 • 00:02:35 takže byla skoro neviditelná.
 • 00:02:37 Ale bohužel ne všechny části
  se zachovaly, takže bylo potřeba
 • 00:02:41 je po válce doplňovat.
 • 00:02:43 Bohužel Sucharda už nežil,
  pouze jeho bratr.
 • 00:02:46 A právě nové sesazení pomníku
  v roce 1949 se ne zcela povedlo.
 • 00:02:50 Tehdy vznikly spáry vylité betonem,
  které sousoší zkrátily životnost.
 • 00:02:55 Jednotlivé části pomníku
  znázorňují útisk národa,
 • 00:02:59 národní obrození,
  ale taky Bílou Horu.
 • 00:03:01 V době, kdy pomník na náměstí
  vyrostl, zdobila sousední
 • 00:03:05 Palackého most další velká sousoší,
  dnes stojící v parku na Vyšehradě.
 • 00:03:10 A nadto mýtné domky,
  které byly pevnou součástí
 • 00:03:13 Suchardovy kompozice.
 • 00:03:15 Teprve teď se znovu uvažuje
  o jejich návratu na most.
 • 00:03:19 Pojďme teď jen kousek dál.
 • 00:03:21 Ani ne 100 metrů od Palackého
  stojí další sousoší
 • 00:03:25 s pohnutou historií.
 • 00:03:26 I dílo nazvané
  Praha svým vítězným synům
 • 00:03:29 od Josefa Mařatky
  má kulaté jubileum.
 • 00:03:32 Slavnostně odhalen byl tenhle
  pomník před 80 lety jako poděkování
 • 00:03:36 bojovníkům, ale třeba i ženám
  zdravotnicím, všem,
 • 00:03:40 kdo se účastnili bojů
  1. světové války.
 • 00:03:42 A zase, nacisti strhli celou
  figurální část pomníku
 • 00:03:46 a ponechali pouze mrákotínský
  monolit, určený původně
 • 00:03:50 pro nádvoří Pražského hradu.
 • 00:03:52 Právě tento pilon,
  který se při cestě na Hradčany
 • 00:03:55 rozlomil na dvě části,
  byl dlouho jediný,
 • 00:03:58 kdo předpolí emauzského kláštera
  zdobil.
 • 00:04:01 Já bych tady připsala obrovskou
  zásluhu sochařce Kateřině Amortové,
 • 00:04:06 která pracovala pro Muzeum
  hlavního města Prahy, a našla tam
 • 00:04:09 velkou většinu odlévacích modelů
  pro figurální část.
 • 00:04:13 Takže ve spolupráci se synem
  sochaře Mařatky,
 • 00:04:15 panem profesorem Mařatkou,
  a díky dokumentaci,
 • 00:04:19 která se zachovala, se jim podařilo
  domodelovat tyto odlévací modely
 • 00:04:24 a připravit je na nové odlití.
 • 00:04:26 A zajistily se finance a podařilo
  se nově odlít tento pomník,
 • 00:04:31 celou figurální část
  podle originálních modelů.
 • 00:04:34 Obnova pomníku se podařila
  po téměř 50 letech.
 • 00:04:37 Slavnostní znovuodhalení proběhlo
  28. října 1998.
 • 00:04:45 Sezona výlovů rybníků
  je v plném proudu, a to i v Praze.
 • 00:04:49 Zavedeme vás dnes ještě mj.
  na výlov největšího
 • 00:04:52 pražského rybníku,
  toho v Dolních Počernicích.
 • 00:04:55 Dívejte se až do konce
  na magazín Z METROPOLE.
 • 00:05:03 Tuto středu skončil letitý boj
  o legendární Palác Lucerna.
 • 00:05:07 Vrchní soud rozhodl,
  že celý palác patří Dagmar Havlové,
 • 00:05:10 švagrové bývalého prezidenta.
 • 00:05:12 Přiřkl jí totiž i druhou polovinu
  nemovitosti.
 • 00:05:15 Šlo o tu část, kterou v 90. letech
  prezident Václav Havel
 • 00:05:19 původně prodal Chemapolu.
 • 00:05:21 Následné spory trvaly skoro 20 let.
 • 00:05:23 Rodinný majetek,
  který rodinu rozdělil.
 • 00:05:26 Lucerna v centru Prahy.
 • 00:05:28 Dějiště třeba koncertu
  Raye Charlese.
 • 00:05:34 Ano, Ray Charles je tady.
  Vlastně, byl včera.
 • 00:05:37 Lucernu postavil dědeček
  pozdějšího prezidenta.
 • 00:05:40 Václav s bratrem Ivanem
  ji pak získali v restituci.
 • 00:05:43 Ivan dal polovinu své ženě Dagmar.
 • 00:05:45 Václav ale prodával mimo rodinu,
  Chemapolu,
 • 00:05:48 a s tím se jeho švagrová nesmířila.
 • 00:05:50 Právě proto jsme se obrátili
  na soud, aby definitivně
 • 00:05:54 jako nezávislá instituce
  toto rozhodl.
 • 00:05:56 Začal proces a během něj přicházela
  silná slova z obou stran,
 • 00:05:59 i od prezidenta.
 • 00:06:00 Dagmar Havlová,
  manželka jeho bratra,
 • 00:06:02 není asi, podle jeho slov,
  osobou zcela duševně zdravou.
 • 00:06:05 Václav Havel čekal od Chemapolu
  miliardu vloženou do rekonstrukcí.
 • 00:06:11 Myslel jsem si,
  že Chemapol na to má.
 • 00:06:13 Místo toho přišel další prodej.
  Kupující se tentokrát stala Dagmar.
 • 00:06:17 Firma na prodeji prodělala
  55 milionů.
 • 00:06:19 A právě cenu a okolnosti transakce
  doteď soudy prověřovaly.
 • 00:06:22 -Jste teď šťastná?
  -Můžu nebýt?
 • 00:06:25 Dagmar Havlová už začala vyjednávat
  s bankami o úvěrech na renovaci
 • 00:06:29 Paláce Lucerna.
 • 00:06:31 Měl by fungovat podobně jako dnes,
  navíc se počítá
 • 00:06:34 třeba s rozšířením kina.
 • 00:06:36 Lucerna má svou tradici
  a ukázalo se, že taková struktura
 • 00:06:41 kulturních a obchodních aktivit
  funguje dobře.
 • 00:06:46 Lucerna se prolínala
  i posledními roky
 • 00:06:48 prezidentova života.
 • 00:06:50 Uvedl tam svůj jediný film,
  Odcházení.
 • 00:06:53 A v den jeho pohřbu v ní hráli
  na jeho počest třeba
 • 00:06:56 Plastic People.
 • 00:07:01 Taneční konzervatoř v Praze 5,
  kdysi prominentní škola
 • 00:07:04 bývalého starosty Milana Jančíka,
  má vážný problém.
 • 00:07:08 Na základě neplatné nájemní smlouvy
  dostala od soudu exekuční výměr
 • 00:07:12 a budovu musí vyklidit.
 • 00:07:13 Vedení ale o stěhování
  nechce ani slyšet a vlastníka,
 • 00:07:17 městkou část, viní z nepořádku
  v radničním archivu.
 • 00:07:20 Podle manažerů školy je smlouva,
  kterou podepsal sám Jančík,
 • 00:07:23 platná až do roku 18.
 • 00:07:26 My se pokoušíme tu exekuci zvrátit,
  tedy proti ní podáváme odvolání
 • 00:07:30 a odklad vykonatelnosti.
 • 00:07:31 Hlavně podáváme ústavní stížnost.
 • 00:07:34 I kdyby ta smlouva byla podepsána,
  tak podle vyjádření našich právníků
 • 00:07:38 by ten akt nebyl platný,
  protože nebylo rozhodnutí rady
 • 00:07:41 a zastupitelstva.
 • 00:07:43 Nároky konzervatoře zpochybňují
  i bývalí zastupitelé.
 • 00:07:46 Od prvopočátku prý šlo
  o problematickou školu,
 • 00:07:49 která zkomplikovala fungování
  i původnímu nájemci,
 • 00:07:52 gymnáziu Buďánka.
 • 00:07:54 Bez souhlasu vlastníka budovy,
  tedy městské části,
 • 00:07:57 tam začal dělat stavební úpravy.
 • 00:07:58 Bohužel s panem Schneiderem
  nebylo možné racionálně jednat.
 • 00:08:02 Radní Prahy 5 mají s dalším
  využitím budovy na Žvahově jasno,
 • 00:08:05 má se do ní přestěhovat
  waldorfská škola,
 • 00:08:07 která tady v Jinonicích funguje
  v nevyhovujícím teskobaráku.
 • 00:08:11 Tanečnímu centru,
  přestože jde o soukromou školu,
 • 00:08:13 nabídli několik náhradních
  prostorů.
 • 00:08:16 To byly naprosto alibistické
  nesmysly, např. pavilon
 • 00:08:19 mateřských školek, nebo to byly
  i seriózní budovy,
 • 00:08:22 jako je Dům dětí a mládeže
  v Karlíně, který ale odpoledne
 • 00:08:25 sloužívá dětem
  pro mimoškolní výchovu.
 • 00:08:27 Škola na Žvahově je ale
  dostatečně velká na to,
 • 00:08:30 aby v ní taneční centrum
  mohlo dál zůstat,
 • 00:08:32 říkají opoziční zastupitelé a
  rozhodnutí radní považují za truc.
 • 00:08:37 Rada nepředložila nějaký
  dlouhodobý projekt rozvoje areálu,
 • 00:08:40 který by umožňoval setrvání
  a koexistenci Tanečního centra
 • 00:08:44 v tomto areálu.
 • 00:08:45 Praha 5 se vyhazovem tanečního
  centra navíc zbavuje
 • 00:08:47 stálého přísunu peněz z nájmu.
 • 00:08:49 Waldorfskou školu zřizuje,
  takže musí naopak počítat
 • 00:08:52 s vyššími výdaji.
 • 00:08:56 Kontroverzní noční podnik tady
  v ulici Ve Smečkách
 • 00:08:59 se dočkal zastání od stavebního
  odboru hlavního města.
 • 00:09:03 Zatímco Praha 1 noční klub
  uzavřela, nadřízený orgán
 • 00:09:06 její rozhodnutí zrušil.
 • 00:09:08 Polonahé dívky za okny nočního
  klubu v ulici Ve Smečkách
 • 00:09:12 v blízkosti Václavského náměstí.
 • 00:09:14 Obrázky z května.
 • 00:09:15 A toto jsou dnešní záběry.
  Klub je uzavřen a vyklízí se.
 • 00:09:19 Stopy po tom, jak to tady vypadalo,
  ale stále zůstávají.
 • 00:09:22 Tady byly válendy, sprchy atd.
 • 00:09:24 Vstup do klubu přišel na 2000 Kč.
 • 00:09:26 Tady pak probíhala zábava
  a v pokojích 3x3 metry měly dívky
 • 00:09:29 nabízet erotické služby za úplatu.
 • 00:09:32 To mělo 16 pokojů,
  a ještě na druhé straně.
 • 00:09:36 Tam je to samé.
 • 00:09:37 Provozovatel klubu, společnost
  Chilicake, chtěla vybudovat klub
 • 00:09:41 po vzoru amsterodamských
  uliček lásky.
 • 00:09:43 Necelý měsíc se to dařilo,
  pak ale Stavební úřad Prahy 1
 • 00:09:46 nařídil klub uzavřít.
 • 00:09:50 Není doložena kolaudace,
  není doložena prováděcí dokumentace,
 • 00:09:53 v tom domě není možné provozovat
  tuto činnost, tento dům je stavbou.
 • 00:10:00 Příkaz městské části obsahoval
  určitá pochybení,
 • 00:10:02 proto nemohl být vydán.
 • 00:10:03 Jaká pochybení?
 • 00:10:05 Nemůžu být konkrétní, vím,
  že to jsou běžná pochybení.
 • 00:10:08 -Co si pod tím můžeme představit?
  -Tak to vám teď nejsem schopna říct.
 • 00:10:14 Rozhodnutí magistrátu je účelové,
  které jde na ruku
 • 00:10:17 tomu provozovateli toho podniku.
 • 00:10:19 Provozovatele uzavřeného klubu
  jsme v dalším jeho podniku
 • 00:10:23 v ulici Ve Smečkách nezastihli.
 • 00:10:25 Tak jsme mu volali.
 • 00:10:28 Já se k tomu nebudu vyjadřovat.
 • 00:10:30 Starosta Prahy 1 se chce proti
  magistrátnímu rozhodnutí odvolat.
 • 00:10:34 Majitel tohoto domu tvrdí,
  že se už za těmito výlohami
 • 00:10:37 žádná dívka neukáže.
 • 00:10:38 S nájemcem vypověděl smlouvu
  a teď by tady měl vzniknout obchod.
 • 00:10:43 Developer Bau Invest Projekt,
  který v Holešovicích plánuje
 • 00:10:47 výstavbu 3 věžáků, si s povoleními
  příliš starostí nedělá.
 • 00:10:50 Na základě demoliční výměru
  začal i stavět.
 • 00:10:53 Starousedlíci ale jeho aktivity
  mají permanentně v hledáčku.
 • 00:10:57 Měsíc bombardovali radnici,
  stavební úřad, policii
 • 00:10:59 i inspektorát práce, než se domohli
  zásahu proti černé stavbě.
 • 00:11:03 Naše podněty způsobily,
  že developer byl přitlačen k tomu,
 • 00:11:08 aby tu stavbu pozastavil.
 • 00:11:12 Vydali jsme nařízení s tím,
  že do 24 hodin ta stavba
 • 00:11:16 musí být zastavena.
 • 00:11:17 Už proběhlo přestupkové jednání
  o pokutě.
 • 00:11:19 Bagry se teď developer chystá
  ze staveniště stáhnout,
 • 00:11:23 prostoje na stavbě jsou pro něj
  větší finanční ztráta
 • 00:11:26 než všechny pokuty dohromady.
 • 00:11:27 Společnost Bau Invest Projekt
  nemá kancelář a její vedení
 • 00:11:31 zůstává v anonymitě.
 • 00:11:32 Radnice se zástupci developera
  komunikuje přes datovou schránku.
 • 00:11:36 Vlastně netušíme,
  o jaké lidi se jedná.
 • 00:11:38 A domnívám se, že je to další
  důkaz, že rozvoj této městské části
 • 00:11:42 probíhá značně intransparentně.
 • 00:11:44 Starousedlíci se obávají,
  že investor nakonec
 • 00:11:46 stavební povolení
  pro 12patrové věžáky získá.
 • 00:11:49 Radní mu totiž už v roce 2009
  odsouhlasili vyšší objem
 • 00:11:52 zastavěnosti.
 • 00:11:53 Obecní majetek, sousední dům
  pro seniory, podle kritiků
 • 00:11:56 ale ochránit nedokážou.
 • 00:11:59 Dojde ke snížení osvitu oslunu
  u prvních 2 pater,
 • 00:12:02 což z pozice majitele budovy
  bych ihned vyskočil.
 • 00:12:05 Ale městská část skandálně mlčí.
 • 00:12:08 Není pravdou, že bude zastíněna
  tato stavba.
 • 00:12:12 Je tady jakási hygienická
  zákonná norma,
 • 00:12:14 z které není možné udělit výjimku.
 • 00:12:16 Tři výškové domy podle slov
  starosty nabídnou kvalitní bydlení
 • 00:12:20 a služby, které tato část Holešovic
  potřebuje.
 • 00:12:25 Tyhle záběry jsme si nevypůjčili
  od redakčních kolegů
 • 00:12:28 odkudsi z jižních Čech.
 • 00:12:30 I výlovy pražských rybníků
  jsou teď v plném proudu.
 • 00:12:33 My jsme si pro naši reportáž
  vybrali ten největší,
 • 00:12:36 dolnopočernický.
 • 00:12:37 Už od časného rána začali rybáři
  zatahovat sítě.
 • 00:12:40 Jako každoročně v nich uvízne
  okolo 150 metráků ryb.
 • 00:12:44 O dost méně než před časem.
 • 00:12:46 To proto, že rybáři v pražských
  rybnících nesmějí ryby přikrmovat.
 • 00:12:51 Krmit nesmíme proto,
  že se v poslední době hodně hlídá
 • 00:12:56 kvalita vody v pražských rybnících.
 • 00:12:59 A každé krmení, to jsou cizorodé
  látky, které se dávají do vody
 • 00:13:04 a ovlivňují kvalitu vody.
 • 00:13:08 Protože jsme sportovní rybáři,
  tak všechny tyto ryby
 • 00:13:12 jsou určeny do našich
  sportovních revírů,
 • 00:13:15 tzn. že je rozvezeme tak,
  jak hospodář stanoví
 • 00:13:18 a zarybňovací plány do našich
  stojatých a tekoucích vod.
 • 00:13:21 Pražané se tedy nedočkají
  svých vlastních ryb
 • 00:13:24 na štědrovečerních stolech.
 • 00:13:25 Odtud z Dolních Počernic
  poputují ryby hlavně
 • 00:13:28 do hostivařské přehrady,
  kyjského rybníka,
 • 00:13:31 ale i do pražského toku Berounky.
 • 00:13:33 Hlavním druhem je kapr,
  který je tu převážným výlovkem.
 • 00:13:36 A pak jsou tu ostatní druhy ryb,
  štiky, candáti, sumci,
 • 00:13:40 bílé ryby, amuři, každým rokem,
  ale hlavní rybou je vždy kapr.
 • 00:13:46 Dolnopočenický rybník poničily
  před 10 lety povodně,
 • 00:13:49 hrozilo dokonce protržení hráze.
 • 00:13:52 V minulých letech proto město
  investovalo s přispěním EU
 • 00:13:56 do jeho oprav 56 mil. Kč.
 • 00:13:59 Došlo k odtěžení bahna a následně
  naše organizace provedla
 • 00:14:05 zpevnění hráze jako takové
  a obnovení prvků kamenných,
 • 00:14:09 které jsou tady, včetně mostů,
  které jsou na tělese hráze.
 • 00:14:14 O většinu pražských rybníků
  se starají lesáci,
 • 00:14:17 ten dolnopočernický ale mají
  v nájmu přímo pražští rybáři.
 • 00:14:22 V současnosti se počet členů našeho
  pražského územního svazu
 • 00:14:26 pohybuje na úrovni 37 300 členů,
  tzn. všichni dohromady,
 • 00:14:30 z toho tvoří asi 3500 dětí.
 • 00:14:34 Samozřejmě mezi námi jsou
  i občané postižení,
 • 00:14:38 ti mají také svou organizaci.
 • 00:14:40 Bohužel musím konstatovat,
  že v posledních letech nám počet
 • 00:14:44 členské základny klesá.
 • 00:14:45 Při výlovu připravili organizátoři
  i ekologickou výchovu pro děti
 • 00:14:49 z okolních škol.
 • 00:14:51 Máme tady 4 stanoviště,
  za mnou je stanoviště,
 • 00:14:55 které se věnuje samotnému výlovu,
  kde seznamujeme s činností rybářů
 • 00:14:59 a vůbec s tou rybářskou prací.
 • 00:15:00 Tady to mohou všechno vidět,
  cítit a zažít vjemy,
 • 00:15:03 které u toho jsou.
 • 00:15:05 Je o to obrovský zájem nejen
  od kantorů, ale i od žáků.
 • 00:15:09 Rádi se na výlov ptají už třeba
  rok dopředu, jestli se u nich
 • 00:15:13 bude něco konat, že by to rádi
  zase viděli.
 • 00:15:16 Historie velkého počernického
  rybníka sahá až do 14. století.
 • 00:15:19 V zásadě dnešní podobu
  má od poloviny století 19.
 • 00:15:23 Od té doby se jen trochu zmenšil.
 • 00:15:25 Z původních 22 hektarů
  na současných 17.
 • 00:15:29 Dokud tady rybáři směli přikrmovat,
  lovili v průměru 2kg kapry,
 • 00:15:33 teď mají tyhle ryby
  asi o půl kila méně.
 • 00:15:37 Žádný extrémně velký kousek
  se tady letos neurodil,
 • 00:15:41 takže pražští rekordmani z výlovu
  hostivařské přehrady před 2 lety
 • 00:15:45 si svůj pražský primát dál drží.
 • 00:15:54 Ve svatovítské katedrále
  na Pražském hradě proběhlo
 • 00:15:58 před týdnem blahořečení
  14 františkánů, které v 17. století
 • 00:16:02 zabil rozlícený dav.
 • 00:16:04 Relikviář s ostatky františkánů
  si mohli lidé prohlédnout
 • 00:16:07 v kostele Panny Marie Sněžné.
 • 00:16:10 Právě sem, do kláštera
  v centru Prahy,
 • 00:16:12 přicházeli na začátku 17. století
  františkáni z celé Evropy.
 • 00:16:20 Dubová schránka skrývá kromě
  ostatků i pergamen potvrzující
 • 00:16:24 jejich pravost a vzkaz
  o blahořečení františkánů.
 • 00:16:28 Církev na ni čekala 400 let.
 • 00:16:30 Ceremoniál spojený se mší
  byl vůbec prvním blahořečením
 • 00:16:34 v pražské arcidiecézi.
 • 00:16:41 Je to taky zásluhou tady otce,
  který to vlastně od revoluce
 • 00:16:45 asi 20 let připravoval,
  máme radost velkou.
 • 00:16:47 Kvůli blahořečení vznikla
  i tato třímetrová olejomalba.
 • 00:16:51 Obraz, který symbolicky odkazuje
  na historické události roku 1611.
 • 00:16:55 Tehdy po vpádu katolických
  pasovských vojsk rozvášněný dav
 • 00:16:58 protestantských Pražanů
  ubil 14 františkánů k smrti.
 • 00:17:02 Důkazem masakru jsou dodnes
  zřetelné sečné rány na lebkách.
 • 00:17:05 Podle kardinála Dominika Duky
  vzešla tragická událost
 • 00:17:09 z mravní krize celé Evropy
  a je varováním i pro dnešek.
 • 00:17:13 Uvědomujeme si, že naše dějiny
  jsou právě naplněny momenty,
 • 00:17:18 kdy zvítězila nenávist, závist,
  chamtivost, neúcta,
 • 00:17:23 která se nedokáže
  pak zastavit před ničím.
 • 00:17:26 Historický moment bude připomínat
  i nádvoří kláštera,
 • 00:17:30 kam františkáni před 400 lety
  přišli.
 • 00:17:32 Ode dneška nese název
  Nádvoří 14 pražských mučedníků.
 • 00:17:40 Probíhající festival současného
  umění přivezl do Prahy
 • 00:17:44 115 moderních autorů
  z celého světa.
 • 00:17:47 Nezvykle se tak například
  představují
 • 00:17:49 jihokorejští umělci se svými díly
  v prostorách pražských klášterů.
 • 00:17:54 I tady, u sv. Jiljí.
 • 00:17:55 Obraz panny Marie v kontrastu
  s tváří romské dívky
 • 00:17:59 v jednom z oken barokního refektáře
  kláštera sv. Jiljí.
 • 00:18:02 Šestimetrový květ, který tvoří
  5000 různobarevných balonků,
 • 00:18:06 uchycený pod hlavní kopulí
  kostela sv. Salvatora.
 • 00:18:09 A také velký červený lotosový květ
  nazvaný Zpívající květina.
 • 00:18:13 V průměru má 12 metrů.
 • 00:18:15 Tento symbol zenového buddhismu
  našel své místo v areálu
 • 00:18:19 břevnovského kláštera.
 • 00:18:20 Já to vnímám jako něco
  velmi přirozeného,
 • 00:18:25 protože velmi často vidíme,
  že gotické kostely
 • 00:18:27 jsou vyzdobeny barokně.
 • 00:18:29 Na první pohled může moderní umění
  umístěné v prostředí kostela
 • 00:18:33 vypadat jako bláznivý nápad.
 • 00:18:34 I reakce kostelníka na balonky
  nad oltářem byla zprvu
 • 00:18:38 hodně odmítavá.
 • 00:18:39 Já jsem ho pak potkal druhý den
  a on povídal: "Ono je to dobrý,
 • 00:18:44 já se na to dvě hodiny dívám
  a skvěle to začíná zapadat
 • 00:18:47 do prostředí toho kostela.Ş
 • 00:18:49 Střet starého umění s moderním
  může fungovat, o tom se snaží
 • 00:18:53 přesvědčit i tato přehlídka.
 • 00:18:54 Například obrazy korejského malíře
  Hong Souna.
 • 00:18:57 Romské a korejské děti
  nechal namalovat postavu,
 • 00:19:00 jakou by chtěly být.
 • 00:19:02 Jejich fotku s obrázkem
  pak společně přetiskl
 • 00:19:05 na speciální korejský papír.
 • 00:19:13 Korejští výtvarníci chtějí
  nejenom bortit předsudky,
 • 00:19:16 ale především ukázat,
  že i v chrámovém prostředí
 • 00:19:19 může moderní umění
  pozitivně fungovat.
 • 00:19:25 Jeden z nejstarších pražských
  alternativních klubů,
 • 00:19:29 klub Roxy, slaví 20 let.
 • 00:19:32 Oslavy narozenin budou velkolepé.
 • 00:19:35 Bohatý program nabídne desítky
  akcí, koncerty, výstavy
 • 00:19:38 i divadelní představení.
 • 00:19:39 Za dvě dekády proběhlo v Roxy
  více než 8000 akcí.
 • 00:19:44 Roxy je hlavní bod
  na mapě pražských klubů.
 • 00:19:47 Vystřídali se tady ti nejlepší
  dýdžejové ze světa i z ČR.
 • 00:19:51 Roxy je je Mekkou dýdžejů
  a každý správný dýdžej
 • 00:19:56 si zde chce zahrát.
 • 00:20:01 To byl klub, do kterého jsme
  tenkrát všichni chodili,
 • 00:20:05 po tý revoluci na akce.
 • 00:20:06 Roxy ale není jenom klub.
 • 00:20:09 V roce 1994 svůj program rozšířil
  o scénu NoD, která je vyhlášená
 • 00:20:13 svou otevřenou a novátorskou
  divadelní dramaturgií.
 • 00:20:17 NoD zároveň funguje jako galerie.
 • 00:20:19 Klub jako takovej vydělává peníze,
  aby mohl podporovat
 • 00:20:24 všechny další disciplíny,
  to alternativní divadlo,
 • 00:20:28 galerii NoD a galerii ve Školské.
 • 00:20:31 K oslavám se připojil i výtvarník
  Jiří David, před klubem
 • 00:20:35 nechal levitovat
  zlatou ohlodanou kost.
 • 00:20:41 Má na sobě navíc vytetovaný slovo
  láska, anglickým způsobem love,
 • 00:20:45 ale zároveň je to love,
  jako v určitým nářečí peníze.
 • 00:20:48 Roxy vždycky rádo experimentovalo.
 • 00:20:51 Ostatně vyhlášeno
  je i svými volnými pondělky,
 • 00:20:54 kam se můžou přihlásit amatérští
  dýdžejové a vyzkoušet zvuk
 • 00:20:57 pražské klubové historie.
 • 00:21:02 Vedle úspěšných sportovců
  největší česká atrakce
 • 00:21:05 na srpnových olympijských hrách
  v Londýně, klikující
 • 00:21:09 dvoupodlažní autobus
  výtvarníka Davida Černého,
 • 00:21:11 dorazil ve středu
  z britských ostrovů
 • 00:21:14 na hřiště Pyšelská na Chodově.
 • 00:21:15 Právě na tomto místě by měl
  podle jeho majitele Andreje Babiše
 • 00:21:19 autobus zůstat nastálo.
 • 00:21:24 Je tomu 225 let, co v obci Chvaly,
  dnešních Horních Počernicích,
 • 00:21:28 vznikla základní škola.
 • 00:21:30 Ve svém domě ji založil
  Kašpar Follprecht
 • 00:21:33 a stal se prvním učitelem.
 • 00:21:34 "Při rozdávání pozemků ode dvora
  obdržel od Jeho Veličenstva
 • 00:21:40 císaře pána Josefa II. k domku
  svému 18 měřic a 7,5 mázlíků
 • 00:21:44 polí s loukou,
  kteréžto až po dnes jsou při škole."
 • 00:21:47 Follprecht za svou práci dostával
  od císaře ročně 106 zlatých
 • 00:21:51 a 95 krejcarů, 3 sáhy dřeva
  a 5 věder piva.
 • 00:21:54 Učitelský úřad byl tehdy dědičný,
  po Follprechtovi ho převzal
 • 00:21:58 jeho syn a později vnuk.
 • 00:22:00 V roce 1846 pak do školy nastupuje
  učitel zvenku, František Černý.
 • 00:22:10 To byl zvláštní učitel,
  zvláštní proto, že tady vydržel
 • 00:22:14 celkem 64 let.
 • 00:22:16 A dokonce v roce 1891
  o něm Učitelské noviny tehdy psaly
 • 00:22:20 jako o nejstarším řídícím učiteli
  v Čechách.
 • 00:22:24 Chvalská škola začala
  jako jednotřídka,
 • 00:22:26 kde se děti učily číst, psát
  a počítat, v období 1. republiky
 • 00:22:31 už ale měla 3 třídy
  a těsně před 2. světovou válkou
 • 00:22:34 se přistavělo další křídlo
  a stala se z ní škola měšťanská.
 • 00:22:39 Výuka všech předmětů
  se ale do budovy nevešla.
 • 00:22:42 Třeba tělocvik se učil
  v místní hospodě
 • 00:22:45 a dílny na nedaleké faře.
 • 00:22:49 Přišel jsem do místní školy
  v roce 78,
 • 00:22:51 tehdy bylo jinak prakticky všechno.
 • 00:22:54 Ve farní budově na dvoře
  se učily dílny.
 • 00:22:58 Člověk vzpomíná na ty lumpárny,
  kdy děti zmizely
 • 00:23:02 v podzemí ve sklepě.
 • 00:23:04 Chvalská škola zažila
  několik okupací,
 • 00:23:07 2x budovu obsadili nacisti,
  1x rudá armáda.
 • 00:23:11 K úplně prvnímu válečnému vniknutí
  ale došlo už v roce 1866
 • 00:23:15 za rakousko-pruské války,
  kdy se v budově ubytovala
 • 00:23:18 část pruského vojska.
 • 00:23:20 Čekalo se na tehdejšího
  purkmistra pražského,
 • 00:23:23 který sem přijel s těmi dokonce
  kněžskými veličinami
 • 00:23:28 a dohodl tady u nás na Chvalech
  otevření Prahy pro toto vojsko,
 • 00:23:34 aby nedošlo k bombardování
  a napadání Prahy jako takové.
 • 00:23:40 Škola stojí na náměstí
  poblíž bývalé radnice,
 • 00:23:43 a tak místní ještě pamatují dobu,
  kdy byla jednou
 • 00:23:46 z nejdůležitějších budov v obci.
 • 00:23:48 Dávala dětem řád a ochranu
  před těžkou prací
 • 00:23:52 a učitel měl úctu rodiny,
  co řekl, platilo.
 • 00:23:56 Tady je pořád s tou školou
  spojeno to, že doopravdy
 • 00:24:01 do ní chodili lidé
  po celé generace.
 • 00:24:04 Tohleto nemají ty velké,
  třeba sídlištní školy.
 • 00:24:09 Dnes má škola 374 žáků
  a tři školní budovy,
 • 00:24:13 chodí sem i několik dětí
  s autismem.
 • 00:24:16 Vždycky ta škola se snažila
  jakoby těm dětem maximálně pomoci,
 • 00:24:21 a to už od toho roku 1787,
  a v tomto duchu se snažíme
 • 00:24:25 ke každému dítěti přistupovat.
 • 00:24:27 Prostě snažíme se,
  jako by byly naše vlastní.
 • 00:24:39 Děti i hračičkové by si neměli
  nechat ujít veletrh hraček.
 • 00:24:43 Od 25. do 28. října
  navštivte holešovické výstaviště.
 • 00:24:47 Představí se tu novinky
  pro nejmenší děti,
 • 00:24:50 zkrátka nepřijdou modeláři
  ani fandové počítačových her.
 • 00:24:53 Už v neděli 27. října
  můžete slavit Halloween.
 • 00:24:56 V Braníku u vodárny čeká na děti,
  které mají pro strach uděláno,
 • 00:25:00 čeká spousta strašidelných her
  a soutěží.
 • 00:25:03 Nejodvážnější pak budou moci
  navštívit tajemné sklepení
 • 00:25:07 a za statečnost dostanou dárek.
 • 00:25:08 O státním svátku 28. října
  se pro veřejnost otevírá
 • 00:25:11 Poslanecká sněmovna a Senát.
 • 00:25:13 Vedle těchto paláců
  se k dni otevřených dveří
 • 00:25:17 přidávají i další zajímavé budovy.
 • 00:25:20 Od 10 hodin dopoledne
  si můžete prohlédnout Obecní dům
 • 00:25:23 a tady rezidenci primátora.
 • 00:25:25 Groše, parvy, koruny čili peníze,
  tak se jmenuje akce
 • 00:25:28 Pražské informační služby.
 • 00:25:29 V neděli 28. října při příležitosti
  založení republiky jste zváni
 • 00:25:33 na procházku městem,
  během níž si projdete místa
 • 00:25:36 spojená s ražbou a tiskem peněz.
 • 00:25:38 Více informací najdete na webu
  Pražské informační služby.
 • 00:25:41 Estetická i jazyková úroveň
  vývěsních štítů pražských hospod,
 • 00:25:45 obchodů i provozoven služeb
  pokulhává, shodují se odborníci.
 • 00:25:48 Velkou reportáž na toto téma
  přineseme v příštím vydání
 • 00:25:52 magazínu Z METROPOLE.
 • 00:25:53 Na viděnou za týden.
 • 00:25:56 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2012