iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 11. 2015
21:05 na ČT24

1 2 3 4 5

1 hlas
3151
zhlédnutí

Archiv ČT24

Pětkové listopady

Co podstatného se událo v listopadu v letech končících pětkou

26 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Archiv ČT24

 • 00:00:14 -Vzpomínáme mrtvých.
 • 00:00:17 Po letošním květnu má Praha
  těch mrtvých více,
 • 00:00:20 na které nikdy
  nebude smět zapomenout.
 • 00:00:23 Tak nenáročně,
  jak padli za svobodu lidu,
 • 00:00:26 mluví k nám
  svými skromnými pomníčky a deskami.
 • 00:00:30 Není skoro ulice v Praze,
  kde by jich nebylo několik.
 • 00:01:02 Tisíce daly své životy za vlast
  a my žijeme svobodně.
 • 00:01:06 A přece by byla marná oběť
  těchto tisíců
 • 00:01:09 nebýt větších nesmírných
  obětí Rudé armády.
 • 00:01:12 Na Olšanech vzniklo
  město mrtvých hrdinů,
 • 00:01:16 kteří bez váhání padli
  za svou vlast,
 • 00:01:19 za svobodu světa i za nás.
 • 00:01:23 -Před 28 lety zvítězila
  v Rusku revoluce,
 • 00:01:26 která i nám přinesla svobodu.
 • 00:01:28 Soukromé i veřejné budovy
  závodily v den jejího výročí
 • 00:01:32 velkolepou výzdobou.
 • 00:01:37 Ve Smetanově síni v Praze
 • 00:01:39 se kříží spolu v obětí
  československé a rudé prapory.
 • 00:01:43 Právem říká Zdeněk Nejedlý,
 • 00:01:45 že dnes ukazujeme své srdce
  našemu největšímu spojenci.
 • 00:01:53 Jan Masaryk připomíná,
  že naše zahraniční politika
 • 00:01:57 vždy si uvědomovala
  význam rudé revoluce.
 • 00:02:00 Jejím vítězstvím je naše bezpečí
  dnes pevnější než kdykoli dříve.
 • 00:02:04 -Češi a Slováci touží po míru,
 • 00:02:08 potřebují mír
  a zaslouží si mír.
 • 00:02:12 A jak nejlépe mír zajistit,
  paní a pánové?
 • 00:02:16 V plné, hrdé i skromné
  naší spolupráci
 • 00:02:19 s naším velkým spojencem.
 • 00:02:21 Mír sovětský znamená
  mír československý a naopak.
 • 00:02:37 A nakonec, nechť kvete
  a ovoce hojné vydá
 • 00:02:42 spojenectví Svazu sovětských
  socialistických republik
 • 00:02:46 s naší milovanou vlastí,
  Československou republikou.
 • 00:02:59 -Vzpomínáme studenta Jana Opletala,
  hrdiny a symbolu,
 • 00:03:03 jehož jméno nastupuje
  mladé pokolení
 • 00:03:06 k mírovému boji za práva, svobodu
  a velikost svého národa.
 • 00:03:21 15. listopadu 1945 konala se
  na třetím hradním nádvoří slavnost
 • 00:03:26 na paměť československých
  vysokoškolských studentů
 • 00:03:29 popravených a umučených nacisty.
 • 00:03:32 Prezident republiky promluvil
 • 00:03:34 o naší první domácí demonstraci
  proti německé tyranii,
 • 00:03:38 která byla výrazem zralosti
  mladé české generace.
 • 00:03:44 Pak dekoroval in memoriam
  Jana Opletala
 • 00:03:48 Československým válečným křížem
  1939.
 • 00:03:51 Vložil jej do rukou
  hrdinových sourozenců.
 • 00:04:03 -Otázka odsunu Němců
  je definitivně rozhodnuta
 • 00:04:06 z hlediska mezinárodního
  i z hlediska československého,
 • 00:04:10 prohlásil prezident
  dr. Edvard Beneš.
 • 00:04:15 Odsun Němců se již provádí.
 • 00:04:17 Přesně podle dohod sjednaných
  se spojenci.
 • 00:04:20 Lidsky a slušně.
 • 00:04:24 Na nádraží v Plzni a kolem Plzně
  svážejí UNRA bývalé národní hosty
 • 00:04:29 a jejich zavazadla.
 • 00:04:33 Těch zavazadel, jak vidíte,
  není málo.
 • 00:04:36 Ale všechna se vejdou
  do prostorných čistých vozů,
 • 00:04:39 které zavezou německé cestující
  v sedmi dnech
 • 00:04:43 do Hamburku, Brém nebo jinam,
  prostě tam, kam patří.
 • 00:04:53 Německé děti jsou veselé,
  nikdo jim neubližuje.
 • 00:05:04 Čeští železničáři a vojáci
 • 00:05:06 dokonce pomáhají nakládat
  těžká zavazadla
 • 00:05:09 a pomáhají starým lidem
  při nastupování.
 • 00:05:22 Zahraniční novináři
  sledují přípravy k odsunu.
 • 00:05:26 My se nemstíme,
 • 00:05:28 řešíme rozumně a slušně
  svůj historický problém,
 • 00:05:32 jak řekl prezident Beneš.
 • 00:05:34 Protože dnes máme první příležitost
  v našich dějinách
 • 00:05:38 vyřídit jej s konečnou platností.
 • 00:05:41 Vlak, který veze 1100 lidí,
 • 00:05:43 je vybaven
  30 metrickými centy potravin.
 • 00:05:51 -Přinášíme první snímky
  z norimberského procesu,
 • 00:05:55 které natočil náš kameraman
  Čeněk Zahradníček.
 • 00:06:01 V této budově zasedá soud
 • 00:06:03 a před ním 22 válečných zločinců
  na lavici obžalovaných.
 • 00:06:17 Do okolí soudní budovy
  je přístup zakázán.
 • 00:06:25 Všechna opatření byla vykonána,
  aby proces nebyl rušen.
 • 00:06:29 Soudní síně.
 • 00:06:34 Soudní tribunál se zástupci
  Spojených národů.
 • 00:06:38 A tady je smečka zločinců
 • 00:06:40 obžalovaných z největších vražd,
  krutostí a bezpráví,
 • 00:06:43 které kdy poznaly dějiny.
 • 00:06:46 Göring, Hess,
  Ribbentrop, Keitel.
 • 00:06:50 Neurath.
 • 00:06:52 Předsedou československé delegace
  při norimberském procesu
 • 00:06:56 je vyslanec a zplnomocněný ministr,
 • 00:06:59 plukovník justiční služby
  dr. Ečer.
 • 00:07:04 -38 let uplynulo
 • 00:07:06 od vypuknutí Velké říjnové
  socialistické revoluce.
 • 00:07:10 Desetitisíce Pražanů uctily den,
 • 00:07:13 který znamenal svobodu
  i pro naše národy.
 • 00:07:15 Oslavy se zúčastnili také
  představitelé strany a vlády
 • 00:07:19 a delegace hostů
  ze Sovětského svazu.
 • 00:07:22 Hlavní projev přednesl
  člen politického byra
 • 00:07:25 Ústředního výboru Komunistické
  strany Československa
 • 00:07:28 a předseda vlády
  Viliam Široký.
 • 00:07:31 -Boj za mír se neskončil.
 • 00:07:35 Pokračuje s neochabující sílou.
 • 00:07:40 Vývoj po ženevské konferenci
  šéfů vlád
 • 00:07:43 zvlášť názorně ukazuje,
 • 00:07:46 že některé politické
  a hospodářské kruhy na Západě
 • 00:07:51 se nechtějí smířit s tím,
 • 00:07:54 že došlo k zmírnění
  mezinárodního napětí,
 • 00:07:58 a chtějí stůj co stůj pokračovat
  v metodách studené války.
 • 00:08:06 -Vedena nejlepšími sportovci
  a svazáky
 • 00:08:09 vyběhla ze Staroměstského náměstí
  štafeta,
 • 00:08:12 jejíž dvě větve
  proběhnou celou republiku.
 • 00:08:15 Na hranicích její členové
  odevzdají sovětským lidem
 • 00:08:18 naše poselství přátelství a lásky.
 • 00:08:24 -Jsme na povrchovém dole
  Jan Šverma u Komořan,
 • 00:08:27 který byl letos vyznamenán
  Standartou prezidenta republiky.
 • 00:08:32 Na uhlí zde pracují
  velké sedmikubíkové bagry Škoda E7.
 • 00:08:35 Tyto velmi výkonné stroje
  však nabírají uhlí zespoda nahoru
 • 00:08:39 přes několik uhelných vrstev,
 • 00:08:42 a tak promíchají uhlí
  různé kvality.
 • 00:08:51 Uhlí je totiž uloženo ve vrstvách,
 • 00:08:54 z nichž je každá jiného druhu
  a výhřevnosti.
 • 00:08:58 Proto na Dole Šverma
  poprvé u nás v republice
 • 00:09:02 nasadili na uhlí
  velké kolesové rypadlo
 • 00:09:05 nejnovější československé výroby.
 • 00:09:07 Koleso hrabe uhlí jen vodorovně
  a po jednotlivých vrstvách,
 • 00:09:11 a tak ho už třídí
  přímo při dobývání.
 • 00:09:15 Výkon rypadla je 2,5krát větší
  než u bagru E7.
 • 00:09:19 Na Dole Jan Šverma vytěžili
  už přes 200 000 tun uhlí navíc
 • 00:09:23 a zavázali se,
 • 00:09:25 že splní celoroční plán
  do 5. prosince.
 • 00:09:30 -Poselství míru a přátelství
  Sovětskému svazu,
 • 00:09:34 tradiční štafeta našeho lidu,
 • 00:09:36 přibyla v polovici listopadu
  do Olomouckého kraje.
 • 00:09:40 Poselství šlo od srdce k srdci,
  z ruky do ruky.
 • 00:09:43 Děti z Henčlova poslaly se štafetou
  vřelé díky za osvobození
 • 00:09:48 a pevní slib věrnosti
  v boji za mír.
 • 00:09:54 Pro šťastnou budoucnost svých žáků
  a všeho československého lidu
 • 00:09:58 nesl štafetu henčlovský učitel.
 • 00:10:09 V olomouckých ulicích
  vezli štafetu vojáci na koních.
 • 00:10:17 A teď ji převzali vodáci.
 • 00:10:33 Desetitisíce rukou našich občanů
 • 00:10:35 neslo tak poselství míru
  a přátelství
 • 00:10:38 až na hranice velké sovětské země.
 • 00:10:43 -Kladenští horníci přivítali
  nové pracovníky
 • 00:10:46 ze závodu Jiřího Dimitrova
  ve Letňanech.
 • 00:10:49 Družba mezi Avií
  a Dolem Fierlinger II
 • 00:10:52 přinesla první plody.
 • 00:10:54 Většina soudruhů
  zatím říká "na rok",
 • 00:10:57 ale Václav Fuka
  je rozhodnut už dnes.
 • 00:10:59 Zůstane v hornictví natrvalo.
 • 00:11:01 A hned se našel i jeho patron,
  horník Prošek.
 • 00:11:06 (slovensky)
 • 00:11:08 Na manifestaci Pražanů
  ve Sportovní hale
 • 00:11:11 k 48. výročí říjnové revoluce
  promluvil soudruh Jiří Hendrych.
 • 00:11:15 Připomenul desetiletí,
 • 00:11:17 během kterých vyrostl Sovětský svaz
  na světovou velmoc.
 • 00:11:21 Dnes je spolu
  s ostatními socialistickými zeměmi
 • 00:11:24 rozhodující autoritou a silou
  ve světovém vývoji.
 • 00:11:29 Sovětský velvyslanec
  Stěpan Vasiljevič Červoněnko řekl,
 • 00:11:33 že přátelství našich národů
  je pevným článkem
 • 00:11:36 všech revolučních
  a mírumilovných sil ve světě.
 • 00:11:39 Na závěr manifestace se vydala
  přes republiku
 • 00:11:42 k našim východním hranicím
  štafeta míru.
 • 00:11:51 -Několik kroků
  od Václavského náměstí v Praze
 • 00:11:55 se zrodilo nové divadélko
  Činoherní klub.
 • 00:11:57 Kromě jiných her
  tu s velkým úspěchem uvedli
 • 00:12:00 O'Caseyho komedii
  Penzion pro svobodné pány
 • 00:12:03 v režii filmového režiséra
  Jiřího Krejčíka.
 • 00:12:06 Že je to velká legrace,
  poznáte z několika scén,
 • 00:12:09 které jsme pro vás natočili.
 • 00:12:11 ŽENSKÝ SMÍCH
  -Prosím tě, tiše!
 • 00:12:13 Jestli nás někdo uslyší,
  je to můj konec.
 • 00:12:16 -Jo tak!
 • 00:12:18 Ty se stydíš, že jsi vlezl
  se ženskou do postele, jo?
 • 00:12:22 -Co jako myslíš, že bych...
  Co myslíš jako že...
 • 00:12:26 -Pane Halibut,
  já nevím, jestli spím anebo bdím.
 • 00:12:30 To je otázka...
 • 00:12:33 -Vem si příklad z přírody.
 • 00:12:36 Takoví motýlkové,
  létají z kytinky na kytinku.
 • 00:12:41 -Na kytinku.
  -A opylují.
 • 00:12:46 A opylují...
 • 00:12:53 (slovensky)
 • 00:12:54 K nejstarším turistickým chatám
  v Krkonoších patří Labská bouda.
 • 00:12:59 Vlastně patřila.
  6. listopadu lehla popelem,
 • 00:13:02 i když se požár snažili uhasit
 • 00:13:04 požárníci ze Špindlerova Mlýna,
  Vrchlabí a Jilemnice.
 • 00:13:13 Je to v krátké době
  už třetí turistický horský objekt,
 • 00:13:16 který zničil zbytečný požár.
 • 00:13:19 Labská bouda byla
  na letošní zimní sezónu
 • 00:13:21 dobře připravená a zásobená.
 • 00:13:24 Předběžná škoda se odhaduje
  na půl milionu korun.
 • 00:13:30 (slovensky)
 • 00:13:32 Manifestaci pražských pracujících
  ve Sportovní hale
 • 00:13:35 na oslavu 58. výročí Velké říjnové
  socialistická revoluce
 • 00:13:38 otevřel člen předsednictva ÚV KSČ
 • 00:13:41 a vedoucí tajemník městského výboru
  strany Antonín Kapek.
 • 00:13:45 Slavnostní projev přednesl
  Lubomír Štrougal,
 • 00:13:48 člen předsednictva ÚV KSČ
  a předseda československé vlády.
 • 00:13:52 Historické vítězství
  ruských dělníků a rolníků,
 • 00:13:55 řekl kromě jiného,
 • 00:13:58 hluboce ovlivnilo myšlení
  naší dělnické třídy
 • 00:14:01 a pomohlo zformovat její předvoj
  v zápasu za sociální osvobození,
 • 00:14:06 Komunistickou stranu
  Československa.
 • 00:14:09 Po projevu velvyslance
  Sovětského svazu v Československu
 • 00:14:12 Vladimíra Mackjeviče
  zakončily manifestaci
 • 00:14:15 srdečné projevy přátelství
  k Sovětskému svazu.
 • 00:14:20 (slovensky)
 • 00:14:22 Na oslavy 58. výročí Velké říjnové
  socialistická revoluce
 • 00:14:26 a na otevření
  filmového měsíce přátelství
 • 00:14:29 přiletěla do Československa
  sovětská filmová delegace
 • 00:14:32 v čele s národním umělcem
  Sergejem Bondarčukem,
 • 00:14:35 nositelem Leninovy ceny míru.
 • 00:14:38 -V průběhu listopadu
  bude uvedeno v našich kinech
 • 00:14:42 12 nových sovětských filmů.
 • 00:14:44 Mezi díla, která se vracejí
  k období 2. světové války
 • 00:14:48 a boje sovětského lidu
  proti fašismu,
 • 00:14:51 patří především filmová epopej
  Bojovali za vlast
 • 00:14:54 natočená režisérem Bondarčukem
 • 00:14:57 podle literární předlohy
  Michaila Šolochova.
 • 00:15:02 (slovensky)
 • 00:15:05 Slavnostního představení
  tohoto filmu v kině Alfa
 • 00:15:08 se kromě sovětských umělců
 • 00:15:10 zúčastnil
  ministr kultury Milan Klusák
 • 00:15:13 a další představitelé našeho
  politického a uměleckého života.
 • 00:15:20 Dvojdílné 70milimetrové
  barevné dílo Bojovali za vlast
 • 00:15:24 uvedl režisér Sergej Bondarčuk.
 • 00:15:30 (slovensky) Za účasti představitelů
  hlavního města Prahy
 • 00:15:34 a člena předsednictva ÚV KSČ
 • 00:15:36 a vedoucího tajemníka městského
  výboru strany Antonína Kapka
 • 00:15:40 zahájili budovatelé 2. pražské
  Severojižní magistrály
 • 00:15:44 montáž ocelového mostu
  nad nádražím Praha Střed.
 • 00:15:55 6. listopadu uložili montéři
  Hutních montáží Ostrava
 • 00:15:59 první ocelový nosník vážící 22 tun
  a 22 metrů dlouhý.
 • 00:16:03 Začala montáž
  688 metrů dlouhého přemostění,
 • 00:16:06 jehož váha převýší 8000 tun.
 • 00:16:19 -Antipovka, u níž budují
  naši technici a dělníci
 • 00:16:23 jednu z 5 kompresních stanic
  našeho úseku Plynovodu Orenburg,
 • 00:16:27 leží 180 kilometrů od Volgogradu.
 • 00:16:30 Během několika měsíců
 • 00:16:32 tady zaměstnanci
  Průmyslových staveb Brno
 • 00:16:35 provedli terénní úpravy,
 • 00:16:37 příjezdové trasy
  a vykládací stanice,
 • 00:16:39 aby se vlastní stavební činnost
  plánovaná na příští rok
 • 00:16:43 rozběhla bez zdržení.
 • 00:16:45 Kompresní stanice Antipovka
 • 00:16:47 má být dána do zkušebního provozu
  31 května 1978.
 • 00:16:53 (slovensky)
 • 00:16:55 Tady bude další kompresní stanice
  našeho úseku, Palasovka.
 • 00:16:59 Plynovod Orenburg,
 • 00:17:01 který stavějí pracovníci zemí
  Rady vzájemné hospodářské pomoci,
 • 00:17:05 bude jen na sovětském území
  2800 kilometrů dlouhý.
 • 00:17:09 Do členských zemí
  Rady vzájemné hospodářské pomoci
 • 00:17:12 bude dodávat ročně 15,5 miliardy
  krychlových metrů zemního plynu.
 • 00:17:19 -Ve Sjezdovém sále Paláce kultury
  se sešli pracující a mládež
 • 00:17:23 hlavního města Prahy
  a Středočeského kraje.
 • 00:17:26 Přivítali generálního tajemníka
  ústředního výbor strany
 • 00:17:30 a prezidenta republiky
  Gustáva Husáka,
 • 00:17:32 členy a kandidáty předsednictva
  a tajemníky Ústředního výboru KSČ
 • 00:17:36 a další vedoucí představitele
 • 00:17:39 stranických a státních orgánů
  a společenských organizací,
 • 00:17:42 sovětského velvyslance
  v Československu Viktora Lomakina,
 • 00:17:46 delegaci Společnosti sovětsko-
  československého přátelství
 • 00:17:50 a další osobnosti.
 • 00:17:52 Se slavnostním projevem vystoupil
  soudruh Miloš Jakeš.
 • 00:17:55 V úvodu připomenul
  historický význam a aktuální odkaz
 • 00:17:58 Velké říjnové
  socialistické revoluce,
 • 00:18:00 která je nejvýznamnější
  historickou událostí 20. století.
 • 00:18:03 Zdůraznil, že sovětský lid
 • 00:18:05 pod vedením Komunistické strany
  Sovětského svazu
 • 00:18:08 vybudoval za uplynulých 68 let
  vyspělou moderní společnost
 • 00:18:12 založenou na zásadách
  sociální spravedlnosti
 • 00:18:15 a směřující ke komunismu.
 • 00:18:18 -Generální tajemník
 • 00:18:20 Ústředního výboru
  Komunistické strany Československa
 • 00:18:23 a prezident republiky Gustáv Husák
 • 00:18:26 přijal dnes na Pražském hradě
  Willyho Brandta,
 • 00:18:28 předsedu Sociálně demokratické
  strany Německa
 • 00:18:31 a předsedu
  Socialistické internacionály.
 • 00:18:34 V přátelském rozhovoru,
 • 00:18:36 kterého se zúčastnil
  také soudruh Vasil Bilak,
 • 00:18:40 si oba představitelé
  vyměnili názory
 • 00:18:43 na současnou mezinárodní situaci
 • 00:18:45 i rozvoj vztahů
  mezi oběma zeměmi a stranami.
 • 00:18:49 Gustáv Husák a Willy Brandt
  vyjádřili vážné znepokojení
 • 00:18:53 nad zhoršenou mezinárodní situací
 • 00:18:55 a pokračujícím zbrojením
  v jaderné i konvenční oblasti.
 • 00:18:59 Shodně konstatovali,
 • 00:19:01 že je nanejvýš nutné zabránit
  militarizaci kosmického prostoru
 • 00:19:05 a učinit vše pro to,
 • 00:19:07 aby byl využíván
  výhradně pro mírové účely.
 • 00:19:11 -Ani souvislá sněhová pokrývka
 • 00:19:13 nezabránila zemědělcům z JZD Říčany
  vyjet do pole.
 • 00:19:16 Právě na okrese Brno-Venkov
  se teď sklízí
 • 00:19:18 poslední hektary cukrovky v kraji.
 • 00:19:20 Sníh nijak zvlášť nevadí
  ani technice, ani řepě.
 • 00:19:23 Ta naopak získala v zemi
 • 00:19:25 nějaké to procento cukernatosti
  navíc.
 • 00:19:28 Letos poprvé tady pracují s novým
  kombinovaným sklízečem Molto 6,
 • 00:19:32 licenčním výrobkem
  z Agrozetu Jičín.
 • 00:19:34 Plně se osvědčuje
 • 00:19:36 a jednofázovou technologií sklizně
  šetří čas i náklady.
 • 00:19:39 Jihomoravským zemědělcům
  zbývají ke stu už jen 0,3 % výměry,
 • 00:19:43 takže právě v těchto dnech
  pro ně letošní kampaň končí.
 • 00:19:49 -Z ruzyňského letiště odjel
  generální tajemník
 • 00:19:52 Ústředního výboru Komunistické
  strany Sovětského svazu
 • 00:19:55 Michail Gorbačov
 • 00:19:57 doprovázený nejvyšším
  československým představitelem
 • 00:20:00 Gustávem Husákem na Pražský hrad.
 • 00:20:02 Na Pražském hradě
  se nejprve uskutečnilo setkání
 • 00:20:05 soudruhů Gustáva Husáka
  a Michaila Gorbačova.
 • 00:20:08 V průběhu přátelské besedy
 • 00:20:09 si vyměnili informace
  o průběhu příprav sjezdů obou stran
 • 00:20:13 a projednali aktuální otázky
 • 00:20:15 československo-sovětské spolupráce
  a mezinárodní situace.
 • 00:20:18 S uspokojení konstatovali
 • 00:20:20 vysokou úroveň součinnosti
  obou bratrských stran,
 • 00:20:23 intenzivní charakter
 • 00:20:25 československo-sovětských styků
  ve všech oblastech.
 • 00:20:28 V této souvislosti
  byly vysoce hodnoceny
 • 00:20:30 Dny kultury Sovětského svazu
  v Československu,
 • 00:20:33 které probíhají v rámci tradičního
 • 00:20:35 Měsíce československo-sovětského
  přátelství.
 • 00:20:39 -Stačí udělat pouhých několik kroků
  za naše studio, a jsme na horách.
 • 00:20:43 Nic nevadí, že jenom na Kavčích.
 • 00:20:46 I tady v kopcích nad Vltavou
  a podolským plaveckým areálem
 • 00:20:50 už zavládla zima.
 • 00:20:53 Pod bílou peřinou se schovaly
  větve stromů, louky,
 • 00:20:57 které ještě donedávna
  vybízely ke slunění,
 • 00:21:00 patří vyznavačům zimních sportů.
 • 00:21:03 Nic nevadí, že tu neexistují vleky,
  že tu nejsou upravené sjezdovky.
 • 00:21:07 Kdo má chuť si zasportovat
 • 00:21:10 anebo se jenom procházet
  v bílém nadělení,
 • 00:21:13 je i na svazích Kavčích hor vítán.
 • 00:21:20 -Naše armáda nebyla
  podle prezidenta Václava Havla
 • 00:21:23 po desetiletí vnímána
  jako armáda nezávislého státu.
 • 00:21:26 Mladí lidé mnohdy právem
 • 00:21:29 považovali dva roky strávené
  v armádě za ztracená léta.
 • 00:21:32 Tato situace se však
  podle prezidenta nyní mění.
 • 00:21:35 -I dnes nejsou moc šťastni z toho,
  když musejí jít na rok na vojnu.
 • 00:21:40 Ale zdá se mi, že je důležité,
  aby si uvědomili,
 • 00:21:43 že ta vojna jim také může něco dát.
 • 00:21:46 Ona vychovává k takové kázni,
  disciplíně, solidaritě.
 • 00:21:50 A kdo chce, tak si umí i z té vojny
  něco odnést do civilu.
 • 00:21:55 -Naše armáda je, jak uvedl
  prezident v rozhovoru pro ČT,
 • 00:21:59 vysoko hodnocena i v zahraničí.
  Mohl se o tom přesvědčit
 • 00:22:02 například při jednání
  na výročním zasedání NATO.
 • 00:22:05 K její prestiži přispívají
 • 00:22:07 i zásluhy českých
  vojenských jednotek v zahraničí.
 • 00:22:11 To má stěžejní význam
 • 00:22:12 i pro přibližování České republiky
  Severoatlantické alianci.
 • 00:22:17 -Nechceme do EU, nechceme NATO,
  nedáme Germánům svoji zem za to.
 • 00:22:21 I taková hesla zazněla
 • 00:22:23 na dnešní demonstraci
  k 78. výročí VŘSR.
 • 00:22:26 -I přestože demonstraci pořádal
  Svaz komunistické mládeže,
 • 00:22:29 se pod sochou sv. Václava sešli
  lidé převážně v důchodovém věku.
 • 00:22:33 -40 let totality
  bylo 40 let šťastných.
 • 00:22:37 -To dneska v Poslanecký sněmovně
  ty fašisty si jděte poslechnout.
 • 00:22:41 -K demonstrantům poté promluvil
 • 00:22:44 předseda pražských mladých
  komunistů Tomáš Nielsen.
 • 00:22:47 -Konečné vítězství
  práce nad kapitálem,
 • 00:22:50 komunismu nad kapitalismem,
  je nevyhnutelné.
 • 00:22:53 Záleží však na vás,
  kdy k němu dojde.
 • 00:22:56 -Kolportéři
  pak rozhněvaným důchodcům
 • 00:22:58 zdarma rozdávali tiskoviny
 • 00:23:00 jako Haló noviny,
  Dialog a Proti proudu.
 • 00:23:03 Při zpěvu sovětské hymny
  se tu a tam zvedla i zaťatá pěst.
 • 00:23:06 V závěru demonstrace
  pak došlo i na Internacionálu.
 • 00:23:09 (zpěv)
  ...dejme se na pochod.
 • 00:23:13 Internacionála...
 • 00:23:20 -Kaňkův dům na Národní třídě
  je v rekonstrukci
 • 00:23:23 a jeho podloubí
  je zčásti zaryté lešením.
 • 00:23:25 Bronzová pamětní deska
  která připomíná místo,
 • 00:23:28 kde se před šesti lety
  střetli demonstranti
 • 00:23:31 se zvláštními policejními
  jednotkami, se opravuje.
 • 00:23:34 Většina občanů a politiků
 • 00:23:36 si tedy připomněla listopadové
  události na Václavském náměstí.
 • 00:23:40 V 9.30 uctil památku 17. listopadu
  kyticí rudých růží
 • 00:23:43 prezident Václav Havel.
 • 00:23:45 K pietnímu místu
  před sochou patrona české země
 • 00:23:48 se přišli poklonit
  i premiér Václav Klaus,
 • 00:23:51 ministr obrany Vilém Holáň,
 • 00:23:53 místopředseda vlády Jan Kalvoda
  a další.
 • 00:23:55 S květinami, zapálit svíčku
  nebo se mlčky poklonit
 • 00:23:58 přicházeli lidé k soše sv. Václava
  po celý den.
 • 00:24:02 -Meziresortní komise už vybrala
 • 00:24:04 provozovatele elektronického
  mýtného v České republice.
 • 00:24:07 Jméno firmy ale tají.
 • 00:24:10 Podle zpravodajského serveru
  Euro Online
 • 00:24:12 se na miliardovou zakázku
  může těšit rakouská firma Kapsch.
 • 00:24:16 -Čtyři uchazeči, jen jeden vítěz.
  Ministerská komise už má jasno.
 • 00:24:19 Kdo je oním vítězem,
  ale nikdo nechce říct.
 • 00:24:22 -Je to Kapsch?
  -Bez komentáře.
 • 00:24:24 Skutečně chci, aby toto výběrové
  řízení bylo naprosto korektní
 • 00:24:28 a abychom dodrželi
  všechna ustanovení zákona.
 • 00:24:31 V tomto jsem velmi rezervovaný,
 • 00:24:34 proto nekomentuji
  výsledek výběrového řízení.
 • 00:24:36 -Favorizovaný Kapsch
  zdaleka nenabídl nejnižší cenu.
 • 00:24:39 Za instalaci a provoz mýtného
  si řekl o 22 miliard korun,
 • 00:24:43 zatímco konsorcium
  Ascom-Fela-Damovo o 15 miliard.
 • 00:24:46 Kapsch argumentuje tím,
  že cena nebyla jediným kritériem.
 • 00:24:49 -Nabídli jsme reálnou cenu,
  prokalkulovanou do všech detailů.
 • 00:24:52 -Výběrové řízení
  už dříve čelilo kritice.
 • 00:24:55 Některé firmy
  z něj předem vycouvaly.
 • 00:24:57 -Pro firmu naší velikosti
 • 00:24:59 jsou ty podmínky
  naprosto neakceptovatelné.
 • 00:25:02 -Podmínky prý předem znevýhodňovaly
  určité uchazeče
 • 00:25:05 a naopak favorizovaly jiné.
 • 00:25:07 -Bill Clinton na tajné misi.
  Alespoň tak vypadal
 • 00:25:09 začátek návštěvy bývalého
  amerického prezidenta v Praze.
 • 00:25:13 Z letiště odjel s dcerou Chelseou
  do hotelu Four Seasons.
 • 00:25:16 Další program přísně tajný,
  až na setkání s V. Havlem,
 • 00:25:19 spoluzakladatelem
  Madridského klubu.
 • 00:25:21 -Přijel jsem kvůli V. Havlovi,
  mému dobrému příteli,
 • 00:25:25 a protože mám rád Prahu.
 • 00:25:26 Téma konference Madridského klubu
  mě moc zajímá,
 • 00:25:29 protože jsem měl možnost podílet se
  na demokratizačním procesu
 • 00:25:33 některých částí
  bývalého východního bloku.
 • 00:25:35 -A výsledky demokratizačního
  procesu v jednotlivých zemích
 • 00:25:39 bývalého východního bloku
 • 00:25:41 srovnávali členové
  pražské konference.
 • 00:25:43 -Zkušenosti postkomunistických zemí
  jsou velmi důležité,
 • 00:25:47 protože v jejich demokratizačním
  procesu jsou velké rozdíly.
 • 00:25:50 Na jedné straně je ČR, Polsko
  a Maďarsko, na druhé pak Bělorusko.
 • 00:25:55 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2015

Související