iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 3. 2010
08:45 na ČT2

1 2 3 4 5

26 hlasů
2018
zhlédnutí

Folklorní magazín

Emeritní ředitel Valašského muzea v přírodě a Miloslava Zatloukalová z Brodku u Konice

20 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Folklorní magazín

 • 00:00:09 Jaroslav Štika - emeritní ředitel
  rožnovského Skanzenu.
 • 00:00:14 V řadě oblastí, hlavně na Vysočině
  se velikonoční vajíčka zdobí slámou.
 • 00:00:19 Miloslava Zatloukalo z Brodku
  u Konice a její slaměné výrobky.
 • 00:00:30 Narodil jsem se v této chalupě
  a přicházeli k nám
 • 00:00:37 jednak dělníci, co tady pracovali
  na melioracích
 • 00:00:43 a také lidé, kteří platili z komínů,
  protože tu bývalo kominictví.
 • 00:00:48 Takže to byly velice zajímavé postavy
  z Horní Bečvy,
 • 00:00:53 z mládí si pamatuji, jak tady přišli
  dokonce Karlovjani.
 • 00:00:58 Velmi mne to zaujalo, snad to byl
  první impulz.
 • 00:01:05 Měl jsem staré rodiče, uvážlivé,
  kteří mi dávali takové dárky
 • 00:01:10 jako např. v 2. obecné jsem dostal
  Alšův Špalíček.
 • 00:01:15 Listoval jsem si v něm mnoho měsíců,
  četl si texty k písním
 • 00:01:24 a prohlížel si obrázky.
 • 00:01:28 Pokud ale mluvíme o někom,
  kdo by se mohl stát mým vzorem,
 • 00:01:33 tak to byl můj strýc Miloš Kulišťák,
  zdejší národopisný pracovník,
 • 00:01:40 sběratel pohádek.
 • 00:01:47 Obrat, nasměrování pro mne byl
  až Valašský rok 1947.
 • 00:01:56 ZPĚV
 • 00:02:15 Měl jsem příležitost ve 14 letech
  ještě zažít původní folklor,
 • 00:02:22 i když jsem to nevěděl.
 • 00:02:24 Naši mě poslali s nějakým vyřízením
  do sousední slovenské vesnice
 • 00:02:31 a když jsem šel zpátky přes kopec,
  to jsou papradňanské Kopanice,
 • 00:02:37 tak tam byl vždy vidět
  hlouček kravařek a stádo krav.
 • 00:02:43 To jsou takové šťastné chvíle,
  které vás nasměrují.
 • 00:02:47 Já jsem se sice pak na VŠ nedostal,
  na kterou jsem chtěl,
 • 00:02:52 ale velikou oklikou přes Olomouc
  a jiné fakulty,
 • 00:02:58 aniž bych ztratil rok,
 • 00:03:00 jsem začal studovat
  etnografii v Brně
 • 00:03:06 a moc mne to zaujalo.
 • 00:03:10 HUDBA
 • 00:03:18 Bylo to 2.1.1955, kdy jsem překročil
  bránu Valašského muzea
 • 00:03:26 jako zaměstnanec.
 • 00:03:30 Zároveň jsem byl, zní to honosně
  v tak mladém věku, právě ředitelem.
 • 00:03:39 Jen jsem neměl jediného zaměstnance,
  řediteloval jsem sám sobě
 • 00:03:46 a bylo to velice příjemné.
 • 00:03:49 V roce 1955 tady stály jen domky,
  které ještě zažily Jaroňky,
 • 00:04:01 čili tady bylo asi 5 staveb
  a asi 4 stavby drobnější.
 • 00:04:06 Dnes už jich je přes 100,
  takže se změnilo velice mnoho.
 • 00:04:13 ZPĚV
 • 00:04:21 Měl jsem možnost poznat řadu
  evropských i světových skanzenů
 • 00:04:28 a mohu říci, že je správná cesta,
  kterou jsme nastoupili,
 • 00:04:34 tj. budovat živý skanzen.
 • 00:04:37 Projevuje se to např. návštěvností.
 • 00:04:40 Muzea v přírodě našeho typu
  mají vysokou návštěvnost všude
 • 00:04:47 a k tomu oživování patří
  především práce:
 • 00:04:55 práce na polích, chov dobytka,
  uchovávání tradičních odrůd obilí,
 • 00:05:03 ovce, řemesla starých řemeslníků.
 • 00:05:11 Ale k životu v minulosti patřil také
  folklor tzn. zpěv, tanec, vyprávění.
 • 00:05:19 O to všechno jsem se snažil,
  aby tady bylo
 • 00:05:24 a postupně se mi to daří.
 • 00:05:33 Měl jsem pana profesora,
  který velice citlivě rozuměl
 • 00:05:38 lidové kultuře.
 • 00:05:41 Ten mě ve 3. ročníku pozval
  a řekl mi téma mé diplomové práce:
 • 00:05:49 Salašnictví na Valašsku
  s přihlédnutím ke Karpatům
 • 00:05:55 a ono se mi to vlastně stalo
  tématem na celý život.
 • 00:06:02 Teď po doředitelování
  pilně doháním, co jsem zameškal
 • 00:06:09 a píšu, co jsem měl psát
  v mladším věku.
 • 00:06:11 To je jedna oblast,
  že jsem to nestihl v té vědě.
 • 00:06:15 Druhá oblast je folklor.
  Tam jsem měl plánů velice mnoho.
 • 00:06:21 Totéž platí i o muzeu.
  O jednom svém projektu vám řeknu.
 • 00:06:29 Cítil jsem, že v muzeu,
 • 00:06:33 které předkládá obraz
  lidové kultury na Valašsku,
 • 00:06:37 přece jen něco chybí.
 • 00:06:40 Je to oblast pohádek, pověstí,
  mýtů, vyprávění ? to se nějak
 • 00:06:47 k posluchači nedostalo.
 • 00:07:10 Každý má své sny a já si při své
  nevýbojné povaze byl vědom,
 • 00:07:17 že se jen máloco splní.
 • 00:07:20 Kupodivu jsem byl životem překvapen,
  že se mi mnohé splnilo.
 • 00:07:27 To, že jsem se z akademie vrátil
  tady do Rožnova,
 • 00:07:32 to byl myslím správný krok.
 • 00:07:35 Mí kolegové v akademii mi říkávali:
  "ty snad blázníš, jdeš do nějakého
 • 00:07:41 venkovského muzea - vždyť se ani
  nedostaneš někam do světa".
 • 00:07:46 Opak byl pravdou.
 • 00:07:49 Jednak jsem tady našel co potřebuji,
  co mne těšilo
 • 00:07:54 a stal jsem se viceprezidentem
  Svazu evropských muzeí v přírodě.
 • 00:08:01 Každý druhý rok jsme pořádali
  konferenci v jiné zemi,
 • 00:08:05 takže jsem projel celou Evropu
  velmi důkladně,
 • 00:08:11 s folklorem také 20 zemí.
 • 00:08:15 Takže i v malém městě můžete prožít
  bohatý život.
 • 00:08:32 Já si myslím, že to, co dělám,
  mi bylo určitým způsobem souzeno.
 • 00:08:37 Pracovala jsem v kanceláři
 • 00:08:38 a abych se přiznala, tato práce
  mne až tolik nenaplňovala.
 • 00:08:42 Teď, když dělám nějaký výrobek a pak
  ho dodělám, třeba zvoneček,
 • 00:08:47 řeknu si: dám tam ještě mašličku,
  ten je ale vypadá hezky.
 • 00:09:08 V našem kraji nebylo nikdy moc práce
 • 00:09:13 a tady v nedaleké vesnici Lipová
  byl provoz ÚLUVu
 • 00:09:20 tj. Ústředí lidové umělecké výroby.
 • 00:09:22 Potom tady byl druhý podnik Tvar
  a tam se také vyráběly výrobky
 • 00:09:26 z přírodních materiálů.
 • 00:09:28 I když tam už se spíše šily klobouky,
  tašky a rohože.
 • 00:09:32 V ÚLUVu pracovala moje maminka,
 • 00:09:35 ženy tam vesměs pracovaly
  jako domácí dělnice.
 • 00:09:38 Do ÚLUVu si chodily pro materiál
  a pracovní plán na měsíc.
 • 00:09:45 Dělalo se to doma.
 • 00:09:47 My jako děti jsme museli doma
  hodně pomáhat,
 • 00:09:50 protože tatínek zemřel,
  když mi bylo 10 let.
 • 00:09:53 Byla jsem nejstarší ze 3 sourozenců,
 • 00:09:55 takže každá koruna dobrá
  a musela jsem hodně pomáhat.
 • 00:10:01 Nicméně se otočilo pár roků,
 • 00:10:05 pracovala jsem tady
  na státním statku.
 • 00:10:08 Státní statek se ale samozřejmě
  v 90. letech rozpadl.
 • 00:10:12 A co teď za zaměstnání?
 • 00:10:15 Protože jsem toto pletení zvládala
  a pletením jsem si i přivydělávala,
 • 00:10:24 a protože jsem zůstala bez práce,
  řekla jsem si, že to zkusím.
 • 00:10:29 Ona taky musela hodně pomáhat,
 • 00:10:31 protože doba v 90. letech
  byla docela složitá.
 • 00:10:34 Tehdy jsem se rozváděla,
  zůstala jsem sama se 2 dětmi,
 • 00:10:38 bylo to složité, takže děti musely
  taky hodně pomáhat.
 • 00:10:42 A taky: "mami, my už se tak těšíme,
  až budeme z domu,
 • 00:10:47 protože toto už nás nebaví, všichni
  běhají venku, jen my musíme dělat".
 • 00:10:52 A podívejte se, jak se jí to
  dneska líbí.
 • 00:10:55 A navíc nás práce hodně baví
  a taky mě baví jezdit prodávat,
 • 00:11:00 dostat se mezi lidi a nabízet jim
  naše výrobky.
 • 00:11:03 Když si to koupí, tak nás to potěší,
  že se jim líbí.
 • 00:11:06 -A taky když jsem třeba u stánku nebo
  předvádíme ve škole a řeknou mi:
 • 00:11:12 "Jé, paní, vám to tak jde, máte moc
  hezké výrobky, moc se nám líbí,
 • 00:11:17 to je něco jiného než v marketech,
  vaše výrobky jsou krásné".
 • 00:11:36 I toto vám dodává chuť do práce,
  že vás lidé pochválí,
 • 00:11:40 řeknou, že jsem šikovná
  a opravdu se mi to povedlo,
 • 00:11:44 to je taková odměna.
 • 00:11:46 Nebo když jsem byla navržena
  na titul
 • 00:11:48 Nositel tradice řemeslné výroby.
 • 00:11:51 Když jsem se dozvěděla, že jsem
  na tento titul navržena,
 • 00:11:54 moc jsem tomu nevěřila,
 • 00:11:55 protože na to nemám věk,
  nemám na to zkušenosti.
 • 00:12:02 Myslela jsem si, že tento titul
  se dává lidem,
 • 00:12:04 kteří už mají nějakou životní
  zkušenost, nějaké moudro.
 • 00:12:09 Docela mě překvapilo, že jsem byla
  na titul navržena,
 • 00:12:13 nicméně vždycky, když vás někdo
  pochválí nebo za něco ocení,
 • 00:12:18 tak jste na to docela pyšná, hrdá,
  že jste v životě něco dokázala
 • 00:12:22 že je za vámi vidět kus práce
  a někdo si toho všiml.
 • 00:12:50 Naším výchozím materiálem k pletení
  je sláma, je to žitná sláma.
 • 00:12:56 V naší oblasti se hodně pěstuje,
 • 00:12:58 protože tady jsme v Drahanské
  vrchovině, která má 650 m nad mořem.
 • 00:13:03 Žito si musíme posekat sami kosou,
  sečeme ručně, máme pomocníky.
 • 00:13:10 Verunčin manžel nám odebírá snopy,
  které my chystáme, svazujeme,
 • 00:13:16 dáváme na auto a vozíme sem.
 • 00:13:18 S tím materiálem se musíte naučit
  spolupracovat.
 • 00:13:22 Je to přírodní materiál,
 • 00:13:23 není jako třeba drát, u kterého vím,
  že když ho ohnu, tak zůstane ohnutý.
 • 00:13:28 Když slámu chytnu do ruky,
  tak ona se každá chová jinak.
 • 00:13:33 Každý rok je sláma jiná.
 • 00:13:37 Jeden rok je opravdu nádherná, rovná,
  krásně zlatá, dlouhá.
 • 00:13:43 Já jsem zemědělec jedině v tom,
  že sekáme tu slámu.
 • 00:13:46 Řekla bych, že v této fázi je to
  hodně manažerská práce,
 • 00:13:50 musím si zorganizovat čas, domluvit
  pomocníky - není to o jednom člověku.
 • 00:13:55 Nedá se to tak, že by to člověk
  zvládl sám.
 • 00:13:59 Samozřejmě, když už slámu
  máme připravenou,
 • 00:14:02 je to estetická záležitost,
  navrhování věcí.
 • 00:14:06 Potom si musím hlídat trh.
 • 00:14:09 Pak je to ještě o dělnické profesi,
  protože tady sedím a pracuji.
 • 00:14:15 Pak jsem zase prodejce, kdy musím
  nabalit auto a někde prodávat.
 • 00:14:26 To, co dělám já, je práce
  navázaná na určitou tradici.
 • 00:14:31 Je to tradice, která tady byla
  zavedená, spousta lidí to tady umí.
 • 00:14:38 Abych řekla pravdu,
  neumím úplně posoudit,
 • 00:14:42 co se dělalo dříve - co se dělá teď.
 • 00:14:44 Třeba zvonečky jsou designově dělány
  tak, jak se líbí mně.
 • 00:14:50 Třeba zvoneček býval rovný
  nebo jinak pletený,
 • 00:14:54 teď jde o to, jak k tvaru přistupuji,
  jak ho provedu,
 • 00:14:59 jestli tam dám stužku červenou nebo
  jinou, jestli je malinký, větší.
 • 00:15:08 To už prostě záleží na každém,
  který to dělá.
 • 00:15:12 Rukopis nebo mé vidění výrobku
  je jiné.
 • 00:15:17 To, co děláme, tak novinky
  vymýšlí mamka, ona mě je pak naučí
 • 00:15:23 a já to dělám, protože jsem spíše
  zručnější než návrhář.
 • 00:15:29 To umí mamka, ta měla být výtvarnice
  nebo návrhářka něčeho.
 • 00:15:34 Ona mi to navrhne a já to pak
  klidně udělám.
 • 00:15:56 S inspirací je to poněkud složitější.
 • 00:15:59 Samozřejmě nejde vymyslet
  celá nová kolekce.
 • 00:16:02 Ona by možná šla, ale ze slámy nejde
  výrobků udělat zase tolik,
 • 00:16:10 sláma není tolik poddajná.
 • 00:16:12 Každý má ve své výrobě
  nějakou fintu.
 • 00:16:17 Já bych se bez nehtů neuživila,
 • 00:16:19 protože jak pletu, tak slámu vlastně
  ohýbám nehtem.
 • 00:16:24 Jednou, když jsem jela na předvádění,
  tak se mi ulomil nehet,
 • 00:16:28 což byl problém, protože já
  bez nehtu prostě neumím plést.
 • 00:16:33 Tak jsem musela jít do salónu
  nechat si udělat umělý nehet,
 • 00:16:37 abych mohla předvádět.
 • 00:16:39 Každý rok máme s mamkou strach,
  když se blíží Velikonoce nebo Vánoce,
 • 00:16:43 jestli vůbec budeme prodávat,
  jestli si to lidé ještě koupí,
 • 00:16:47 jestli ještě budou mít
  na takové věcičky,
 • 00:16:51 jestli třeba nebudou mít
  jen na jídlo,
 • 00:16:54 protože se všechno zdražuje.
 • 00:16:56 -Problém je spíše i v tom,
 • 00:16:58 že na našem trhu je velká invaze
  čínského zboží, čínské slámy
 • 00:17:02 a to je pro mě obrovská konkurence.
 • 00:17:05 Finančně těmto výrobkům
  vůbec nemohu konkurovat.
 • 00:17:09 Oni zase mně nemohou konkurovat
  kvalitou, tu kvalitu nemají,
 • 00:17:15 ale zase mají takové cenové relace,
 • 00:17:19 že já se tam opravdu nikdy
  nemůžu dostat.
 • 00:17:38 Já mám ráda svátky,
  Vánoce i Velikonoce,
 • 00:17:41 jen je to u nás trochu složité,
 • 00:17:44 protože my Velikonoce začínáme
  na Vánoce a Vánoce v červenci.
 • 00:17:48 Takže si svátků užíváme tím,
  že děláme výrobky.
 • 00:17:55 Teď už jsme začali dělat
  na Velikonoce,
 • 00:17:58 14 dní po Vánocích, kdy jsme
  odpočívali nebo byli nemocní,
 • 00:18:01 protože letos jsou Velikonoce
  velice brzy.
 • 00:18:04 Takže velikonoční výrobky děláme
  už od ledna,
 • 00:18:08 čímž si Velikonoce užíváme
  už od Vánoc.
 • 00:18:13 Na Velikonoce dělám spoustu
  dekorativních výrobků,
 • 00:18:16 dekorace na dveře, do oken.
 • 00:18:21 Toto je moje výroba - kombinace slámy
  a krásné kraslice.
 • 00:18:42 Tady vidíte spoustu vajíček,
  jsou z valašského Slovácka.
 • 00:18:47 Spolupracuji s malérečkami
  z valašského Slovácka.
 • 00:18:52 U nás se nejvíce dělávají
  hanácké kraslice lepené slámou
 • 00:18:58 na různém barevném podkladu
  a samozřejmě s různými motivky.
 • 00:19:03 Nejvíce se používá barva červená,
  která je nejžádanější,
 • 00:19:07 pak zelená, tmavě modrá,
  světle modrá.
 • 00:19:10 Na tyto kraslice používám
  ovesnou slámu,
 • 00:19:15 protože žitná není tak měkká.
 • 00:19:18 Ovesná sláma je měkká,
  pěkně se s ní pracuje,
 • 00:19:21 plastické vzory se s ní
  dají krásně vytvarovat.
 • 00:19:24 Kdežto žitná sláma je tužší
  a lepidlo na ni špatně drží,
 • 00:19:28 špatně to chytá a není to hezké.
 • 00:19:32 Když je venku škaredě,
 • 00:19:33 jako dneska, kdy mělo být sluníčko,
  ale napadl sníh,
 • 00:19:37 tak proč ne - vždyť sníh
  je také hezký.
 • 00:19:41 A dneska je opravdu hezky,
  i když prší.
 • 00:19:44 Je hezké, když svítí sluníčko,
 • 00:19:46 ale dokud jsme relativně zdraví,
  schopni se sami o sebe postarat,
 • 00:19:52 vyděláme nějakou korunu
  a baví nás to,
 • 00:19:55 tak proč si stěžovat.
 • 00:20:01 Když mám špatný den a láme se mi
  sláma, tak s tím prostě švihnu,
 • 00:20:06 sednu si na kolo a někam jedu,
 • 00:20:09 nebo zajedu do Prostějova a koupím si
  něco na sebe - a hotovo!
 • 00:20:12 A pak je to taky hezký den.
 • 00:20:14 Na závěr jsme pro vás vybírali
  ze studnice lidových pranostik
 • 00:20:17 na tyto dny.
 • 00:20:19 Skryté titulky: Lucie Valachovičová,
  Česká televize 2010

Související