Kde se vzala pověst o trutnovském draku, který se přestěhoval do města Brna?
Po stopách draka

Na pozadí populárních dračích slavností v Trutnově se odvíjí tajuplný příběh. Podle pověstí trutnovští draka před tisíci lety věnovali knížeti Oldřichovi a jeho synovi, novému markraběti moravskému, chrabrému Břetislavovi. Ten pak vycpaného tvora pro změnu daroval městu Brnu, jehož se stal symbolem. Na radnici ho můžeme dodnes spatřit, ve skutečnosti však jde o krokodýla nilského. Kde se tedy dračí pověst vzala? Ať už na mýtické stvoření věříme anebo ne, tvůrci pořadu se vydali po stopách dávné záhady. Propátrají historické prameny, oživí staré mýty a nabídnou vlastní hypotézy řešení záhady.

Napište nám