iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 4. 2008
19:31 na ČT24

1 2 3 4 5

9 hlasů
3597
zhlédnutí

Planeta Věda

Pyl - nejen pohledem botaniků a lékařů, ale i archeologů

21 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Planeta Věda

 • 00:00:26 Dobrý den. Začíná PLANETA VĚDA.
 • 00:00:28 Podle kalendáře začalo jaro
  už před třemi týdny.
 • 00:00:31 Probouzející se příroda a kvetoucí
  stromy ale nedělají radost všem.
 • 00:00:36 S jarem začala i pylová sezóna.
 • 00:00:38 A většina alergiků už to
  asi pocítila na vlastní kůži.
 • 00:00:41 A právě na pyl se v dnešním pořadu
  podíváme zblízka - pohledem
 • 00:00:45 botaniků, lékařů i archeologů.
  Začneme malou exkurzí do biologie.
 • 00:00:50 Překrásné růžice, důmyslná kávová
  zrnka nebo neobvyklé golfové míčky.
 • 00:00:55 Takové a mnoho dalších tvarů
  dala příroda pylům, tedy samčím
 • 00:00:59 pohlavním buňkám rostlin.
 • 00:01:03 V buněčné stěně toho pylu nacházíme
  různé otvory, rýhy, různé výstupky,
 • 00:01:08 trny a podobné struktury.
 • 00:01:10 Na základě skupin těch pylů
  je rozlišujeme z taxonomického
 • 00:01:14 hlediska, např. pyly obilovin
  mají jeden pór,
 • 00:01:18 my je nazýváme monoporátní.
 • 00:01:21 Pylová zrna, která měří
  od 10 do 40 mikrometrů,
 • 00:01:25 vznikají v prašnicích.
  To jsou tyto tyčinkovité útvary.
 • 00:01:28 Rostlinné spermie pak za vajíčky
  stejného druhu putují vzduchem,
 • 00:01:33 vodou nebo je přenáší hmyz.
 • 00:01:35 Jeho primární funkce je
  k rozmnožování, čili přenáší se
 • 00:01:38 na jinou rostlinu,
  tam dojde k procesu opylení
 • 00:01:41 a vlastně vzniku embrya a posléze
  buď semena nebo plodu.
 • 00:01:45 To je hlavní funkce pylu,
  jak jej známe, v rostlinné říši.
 • 00:01:50 Pyl vyprodukují tyhle tyčinky.
 • 00:01:54 Ten pyl se musí dostat na blizny,
  což je tady to malé zelené.
 • 00:02:01 Pyl se musí dostat na blizny
  jiné rostliny stejného druhu,
 • 00:02:07 ze kterých se později vyvine
  semeník složený z několika částí,
 • 00:02:11 v případě zde orseje jarního.
 • 00:02:13 Rostlina se za účelem rozmnožení
  snaží svůj pyl rozšířit
 • 00:02:16 na co největším území.
 • 00:02:18 Tzv. hmyzosprašné druhy, tedy ty,
  kterým pyl přenáší z kytky na kytku
 • 00:02:23 hmyz, vsadily na barevnost květů
  a vůni nektaru.
 • 00:02:26 Ty, kterým pyl roznáší vítr,
  investovaly hlavně do množství.
 • 00:02:32 U těch větrosprašných druhů
  to funguje v podstatě tak,
 • 00:02:35 že ten pyl lítá naprosto všude
  a sedá naprosto na všechno.
 • 00:02:39 Jenom v případě, že se pyl dostane
  na tu bliznu, tak ta rozpozná svoje
 • 00:02:44 bílkoviny, pyl začne klíčit
  v pylovou láčku
 • 00:02:47 a dojde k oplodnění toho vajíčka.
 • 00:02:50 Pyly, které putují vzduchem,
  jsou rekordmany i v délce doletu.
 • 00:02:54 Pylová zrna borovice lesní
  ze střední Evropy objevili vědci
 • 00:02:58 například až za polárním kruhem.
 • 00:03:01 Na daleké Sibiři, kde už borovice
  neroste a vyskytuje se někde
 • 00:03:06 1 000 km daleko na jih, tak stále
  v těchto místech nacházíme pyl
 • 00:03:11 tohoto stromu, což vypovídá
  o značné transportní vzdálenosti
 • 00:03:14 tohoto pylu.
 • 00:03:17 Překonávat neuvěřitelné vzdálenosti
  pomáhá pylům jednak jejich nepatrná
 • 00:03:22 váha, ale i systém vzduchových
  váčků na jejich povrchu.
 • 00:03:25 Aby doletěly daleko,
  je nutné i dobře vystartovat.
 • 00:03:28 O to se postaraly rostliny samy.
 • 00:03:30 Největší chrliče pylů prozrazují
  dlouhé jehnědy nebo klasy,
 • 00:03:34 které se ve větru stávají
  tou nejlepší startovací dráhou.
 • 00:03:38 A já vítám u nás ve studiu našeho
  dnešního hosta, kterým je botanik
 • 00:03:42 Petr Pokorný z Archeologického
  ústavu Akademie věd.
 • 00:03:46 Dobrý den.
 • 00:03:48 Kdy vlastně vznikl pyl?
  On tady nebyl vždycky.
 • 00:03:52 To rozhodně nebyl. Nižší rostliny,
  jako jsou kapradiny nebo mechy,
 • 00:03:58 tak ještě pylová zrna nemají.
 • 00:04:00 Jejich rozmnožení probíhá ve vodním
  prostředí tak, že nejdřív
 • 00:04:04 z nějakého obalu, kterému říkáme
  spóra, tak vyklouzne spermie,
 • 00:04:08 ta se pomocí bičíku blíží
  k vajíčku a pak dojde k oplození.
 • 00:04:12 Celé se to odehrává ve vlhku, proto
  vlastně dodneška kapradiny a mechy
 • 00:04:17 nacházíme ve vlhkém prostředí.
 • 00:04:19 Ale před takovými 300 miliony lety,
  ještě v prvohorách, došlo ke vzniku
 • 00:04:24 rostlin, které mají pylová zrna.
 • 00:04:27 To je vlastně trvanlivý obal,
  pomocí kterého se samčí
 • 00:04:31 rozmnožovací buňka dostává větrem
  nebo s pomocí hmyzu ke svému cíli,
 • 00:04:36 tj. k blizně a vlastně k vajíčku.
 • 00:04:42 Takže taková éra pylu nastává kdy?
 • 00:04:45 Dalo by se říct, že poté, co se
  vyvinuly rostliny nahosemenné,
 • 00:04:50 které ovládly naši planetu
  před zhruba 100 - 200 miliony lety
 • 00:04:55 a vznikalo z nich třeba černé uhlí,
  tak poté vznikly později
 • 00:04:59 rostliny krytosemenné.
 • 00:05:02 To byla velká evoluční novinka
  a velmi výhodná strategie,
 • 00:05:06 která potom ovládla celou Zemi
  zhruba v éře dinosaurů,
 • 00:05:10 před nějakými 50 - 60 miliony lety.
 • 00:05:13 Dnes vlastně tyhle rostliny
  na naší planetě všeobecně
 • 00:05:17 převládají, od tropů až po Arktidu.
 • 00:05:22 My teď uvidíme u nás ve studiu
  takový model, který vytvořili
 • 00:05:26 naši grafici. Můžete nám ho popsat?
 • 00:05:28 Co je to vůbec za pyl,
  které rostliny
 • 00:05:31 a co na něm všechno vidíme?
 • 00:05:33 Tady zrovna máte krásný příklad
  takové jedné rostliny, která je
 • 00:05:37 možná nejúspěšnější rostlinou celé
  evoluční historie naší planety.
 • 00:05:42 Je to pyl borovice, který je
  takovým prototypem pylového zrna.
 • 00:05:50 Právě pyl borovice
  se nachází ve vrstvách
 • 00:05:55 starých několik set milionů let.
 • 00:05:57 Tahle rostlina na naší planetě
  úspěšně existuje dodneška.
 • 00:06:02 To pylové zrno vypadá trochu jako
  hlava Mickey Mouse.
 • 00:06:09 Ty uši Mickey Mouse,
  to jsou vlastně vzdušné vaky,
 • 00:06:14 které pomáhají rozšiřování pylu.
 • 00:06:17 Jsou to takové plachty,
  do kterých se opírá vítr.
 • 00:06:20 Potom není divu, že to pylové zrno
  dokáže cestovat celé hodiny
 • 00:06:24 nebo i dny povětřím a dokáže se
  dostat až stovky kilometrů daleko
 • 00:06:28 ke svému cíli.
 • 00:06:30 Pyl patří k nejhorším alergenům.
 • 00:06:32 Jistě mezi vámi sedí spousta těch,
  kteří to znají na vlastní kůži.
 • 00:06:36 Přesto si to v naší další reportáži
  trochu připomeneme.
 • 00:06:40 Pyly představují
  pro alergiky strašáka,
 • 00:06:44 pro alergology ze dne na den
  ordinace plné pacientů.
 • 00:06:48 Nejsilnější sezóna pylů
  začíná právě na jaře.
 • 00:06:53 Rozlišujeme potravinové alergie,
  pylové alergie
 • 00:06:56 a jiné vzdušné alergie.
 • 00:06:58 Ty pylové alergeny pokrývají
  poměrně dlouhé roční období.
 • 00:07:02 Díky oteplování v našich podmínkách
  jsou pyly aktuální prakticky
 • 00:07:06 od ledna a s teplými zimami
  až do listopadu.
 • 00:07:12 Pylová zrna se liší velikostí
  a díky různému chemickému složení
 • 00:07:16 i agresivitou, se kterou působí
  na lidský organizmus.
 • 00:07:20 První dominantní pylovou rostlinou
  je bříza, považuje se za velmi
 • 00:07:24 silný alergen, v přírodě
  se vyskytuje ve velké míře.
 • 00:07:27 Dalším silným alergenem jsou trávy,
  dál pak pelyněk
 • 00:07:30 a merlíkovité rostliny.
 • 00:07:32 Velké obavy mívají alergici také
  z ambrózie, ta se ale naštěstí
 • 00:07:36 v Česku moc nevyskytuje.
 • 00:07:38 Pravděpodobně na základě
  biochemických vlastností
 • 00:07:42 toho pylového zrna a na základě
  vlastností lidského imunitního
 • 00:07:46 systému dochází k takové kombinaci,
  že vzniká alergická reakce.
 • 00:07:50 Proč to tak je, to je otázka.
 • 00:07:53 Reakce každého člověka na pyl
  je individuální, závisí to
 • 00:07:57 na odolnosti našeho imunitního
  systému a agresivitě pylového zrna.
 • 00:08:02 U někoho spustí alergickou reakci,
  druhý je ani nezaznamená.
 • 00:08:06 Pylové zrno vyvolává na sliznici
  průdušek zánětlivou reakci,
 • 00:08:10 ta se u alergiků liší
  od běžného zánětu.
 • 00:08:13 Organizmus reaguje rychle,
  dochází k překrvení, otoku,
 • 00:08:16 k produkci hlenu až ke svalové
  reakci, kdy se sevřou průdušky.
 • 00:08:20 Pacientovi se špatně dýchá,
  až se může začít dusit.
 • 00:08:24 Po biochemické a molekulární
  stránce v těch průduškách dochází
 • 00:08:28 k reakci mezi pylovým zrnem,
  imunoglobulinem E a živnými buňkami.
 • 00:08:33 V této reakci tak dochází právě
  k uvolnění akutních zánětlivých
 • 00:08:37 látek, které celý
  proces nastartují.
 • 00:08:40 Takovou klíčovou látkou,
  která zánět vyvolává, je látka,
 • 00:08:44 která se jmenuje histamin
  nebo serotonin.
 • 00:08:47 Alergie se zjišťují pomocí
  kožního nebo krevního testu.
 • 00:08:51 Důležitý je také rozhovor
  s pacientem, který popíše,
 • 00:08:54 jaké má zdravotní problémy
  a kdy se objevují.
 • 00:08:57 Alergie se řeší dvojím způsobem,
  tzv. symptomatickou léčbou,
 • 00:09:01 kdy se léky zmírňuje alergická
  reakce, nebo imunoterapií.
 • 00:09:05 Principem této léčby je,
  že vlastně pacientovi podáváme to,
 • 00:09:08 nač je alergický, v postupně
  zvyšujících se dávkách.
 • 00:09:12 Ten pacient jakoby vytváří imunitní
  reakci takovou, že nakonec přestane
 • 00:09:17 na ten alergen reagovat.
 • 00:09:21 Ve skutečnosti se pacient nevyléčí,
  jen jeho imunitní systém už není
 • 00:09:26 schopen na tak vysoké dávky
  alergenu reagovat.
 • 00:09:29 Imunoterapie se aplikuje
  buď v injekcích nebo v kapkách,
 • 00:09:32 novinkou jsou tablety.
 • 00:09:37 Věřím, že v budoucnosti se bude
  postupovat ještě úplně jinak,
 • 00:09:41 kdy budeme schopni zasáhnout
  dovnitř, do imunitního systému,
 • 00:09:44 a usměrnit imunitní systém tak,
  aby na pylová zrna nereagoval.
 • 00:09:48 Jak alergiím předejít?
 • 00:09:50 Řada odborníků i pacientů si myslí,
  že nijak.
 • 00:09:53 Ukazuje se, že reakci na alergeny
  může ovlivnit náš životní styl.
 • 00:09:57 Dobrým základem je kojení,
  díky němu je organizmus dítěte
 • 00:10:00 zatěžován postupně.
 • 00:10:02 Důležité je zvykat si odmalička
  na přírodu, nezavírat se ve městě.
 • 00:10:06 Jak skutečně účinně předejít
  alergiím, ukáže ale časem až věda.
 • 00:10:10 V grafu teď uvidíte desítku
  rostlin, které produkují
 • 00:10:13 nejvíc pylu.
 • 00:10:15 Na 1. místě je borovice lesní,
  která za sezónu vyprodukuje
 • 00:10:19 asi 13 miliard pylových zrn.
 • 00:10:21 Následuje smrk ztepilý
  s 11 miliardami.
 • 00:10:23 Javor klen, to je něco
  přes 10 miliard,
 • 00:10:26 potom je olše - 7 miliard.
 • 00:10:27 A na dalších místech: habr,
  lípa, líska, bříza a topol -
 • 00:10:31 tam je to kolem 5 miliard.
 • 00:10:33 Desítku uzavírá dub - něco přes
  3 miliardy pylových zrn za sezónu.
 • 00:10:37 Pane Pokorný, my jsme se zatím
  na pyly podívali z botanického
 • 00:10:41 a lékařského pohledu.
 • 00:10:43 Pylová zrnka ale mají význam
  i v jiných disciplínách.
 • 00:10:46 Můžete nám to trochu přiblížit?
 • 00:10:50 Pylová analýza má velké využití
  třeba v lesnictví,
 • 00:10:53 kde slouží k rekonstrukcím
  původních lesních porostů.
 • 00:10:57 Někdy má využití v kriminalistice
  a velmi často dnes v archeologii.
 • 00:11:01 Současná archeologie už dávno není
  vědou jenom o artefaktech vzniklých
 • 00:11:06 lidskou rukou, ale také o krajině,
  kde se lidská činnost odehrávala,
 • 00:11:10 a o vegetaci v té krajině.
 • 00:11:13 Zkoumat miniaturní pylová zrnka
  uložená v půdě začal už
 • 00:11:16 ve druhém desetiletí 20. století
  švédský geolog Lenar van Poste.
 • 00:11:20 Analýza pylu má tedy
  poměrně dlouhou historii.
 • 00:11:23 Pojďme se teď na tuto disciplínu
  podívat trochu blíž.
 • 00:11:27 Miniaturní zrnka pylu mají
  jednu neuvěřitelnou vlastnost,
 • 00:11:32 jejich buňka chráněná zvláštní
  látkou - sporopoleninem -,
 • 00:11:36 která jí propůjčuje neuvěřitelnou
  odolnost proti nejrůznějším vlivům.
 • 00:11:40 Díky tomu dokáží botanici
  a archeologové objevit
 • 00:11:43 v sedimentech a rašelinách
  pylová zrnka stará
 • 00:11:46 desetitisíce i miliony let.
 • 00:11:50 Buněčná blána pylového zrna
  je velice odolná vůči
 • 00:11:53 povětrnostním vlivům. Ona se
  ve vhodném prostředí nerozkládá.
 • 00:11:57 To vhodné prostředí
  je prostředí vodní.
 • 00:12:00 Když padne do vody, na rašeliniště
  nebo na jezera, tak vlastně v tom
 • 00:12:04 anaerobním prostředí ji nepoškodí
  žádné jiné mikroorganizmy
 • 00:12:08 a zůstane to tam.
 • 00:12:10 Hlavně v dnešních horských
  rašeliništích se tak uchoval
 • 00:12:14 jakýsi přírodní archiv.
 • 00:12:16 V hloubkách až 15 metrů
  se tu nacházejí pylová zrna,
 • 00:12:19 která sem napadala za tisíce let.
 • 00:12:21 Pyl každé rostliny má navíc
  nezaměnitelný tvar
 • 00:12:25 a paleobotanikové tak dokáží
  zjistit, jaké stromy, rostliny
 • 00:12:29 nebo keře tu rostly
  v dobách lovců mamutů.
 • 00:12:31 Nemusíme mít vykopané celé kmeny
  stromů nebo celý zkamenělý les,
 • 00:12:36 abychom podali informace o tom,
  co tam vlastně bylo za vegetaci.
 • 00:12:42 Paleobotanikové vyrážejí do terénu
  se speciální sondou, díky které
 • 00:12:47 mohou odebrat vzorky
  z hloubky rašeliniště.
 • 00:12:50 S kamerou jsme vyrazili do přírodní
  rezervace Hrabanovská Černava,
 • 00:12:54 nedaleko Lysé nad Labem.
 • 00:12:56 Asi před 13 500 lety tady vzniklo
  jezero, které se postupem času
 • 00:13:00 zanášelo, až se proměnilo
  ve slatinu.
 • 00:13:02 S vrtnou soupravou se tady vědci
  dostali do hloubky 2 metrů,
 • 00:13:06 než narazili na pevné podloží,
  které bylo v minulosti dnem jezera.
 • 00:13:10 Hrabanovská Černava je
  pro nás významná tím,
 • 00:13:13 že se zde po tisíciletí
  hromadil organický sediment.
 • 00:13:16 Každá vrstva toho sedimentu
  má své dané stáří,
 • 00:13:20 zjištěné různými metodami.
 • 00:13:23 My vlastně z těch vrstev můžeme
  pylovou analýzou zjišťovat,
 • 00:13:27 co vlastně tady rostlo v tom
  období, které nás konkrétně zajímá,
 • 00:13:32 co zde rostlo před 1 000 lety,
  před 6 000 lety nebo 10 000 lety,
 • 00:13:37 když končila doba ledová.
 • 00:13:40 Z pylů uložených v rašeliništích
  a slatinách dokáží vědci získat
 • 00:13:44 přesnou představu o tom, jak se
  měnila krajina ve střední Evropě.
 • 00:13:48 Téměř polární bezlesá tundra
  se postupně stala lesotundrou
 • 00:13:52 a tajgou, až vznikly typické
  středoevropské smíšené lesy.
 • 00:13:57 V průběhu času se zde střídaly
  od borovic přes břízy,
 • 00:14:04 pak třeba přes duby až vlastně
  po tu krajinu, co vidíme dneska,
 • 00:14:08 která je vlastně 100% kulturní,
  kterou tady vytvořil člověk.
 • 00:14:12 To všechno zachytíme
  v pylových diagramech.
 • 00:14:15 Pojďme se teď podívat do laboratoří
  Botanického ústavu AV.
 • 00:14:19 Jestli hnědá hmota z rašeliniště
  miniaturní zrníčka skutečně ukrývá,
 • 00:14:23 zjistí vědci až po několika
  dnech chemických úprav.
 • 00:14:27 Bereme asi tak 1 cm kubický
  toho vzorku.
 • 00:14:34 Ten potom podrobujeme
  další práci v laboratoři,
 • 00:14:41 vlastně je to preparace
  pylového vzorku.
 • 00:14:43 Takže tento materiál,
  který vypadá takhle nevábně,
 • 00:14:46 potom macerujeme v různých
  kyselinách a snažíme se
 • 00:14:50 z toho získat ten pyl.
 • 00:14:55 V louzích a kyselinách
  se rozpustí všechny minerální
 • 00:14:59 i organické látky.
 • 00:15:00 Na konci procesu zůstane jenom
  odolná sporopoleninová kostra
 • 00:15:04 pylového zrnka, která si perfektně
  uchovala svůj původní tvar.
 • 00:15:08 Celý proces trvá skoro týden.
 • 00:15:10 Pod mikroskopem se pak jednotlivá
  zrníčka určují a počítají.
 • 00:15:14 Na konci sestavují botanikové
  diagram, který ukazuje
 • 00:15:17 pravděpodobné zastoupení
  jednotlivých druhů dřevin
 • 00:15:20 nebo bylin v různých obdobích.
 • 00:15:23 My v těch pylových spektrech,
  která počítáme pod mikroskopem,
 • 00:15:27 počítáme až do kvantity
  1 000 pylových zrn.
 • 00:15:31 Takže variabilita pylového spektra
  je značná jak přes dřeviny,
 • 00:15:36 tak i přes byliny.
 • 00:15:39 A v těch bylinách se právě snažíme
  velice jemně rozlišovat
 • 00:15:43 až do bylinného druhu.
 • 00:15:46 Inspiraci z pylových analýz
  si mohou vzít třeba lesníci,
 • 00:15:49 kteří se po stovkách let
  snaží obnovit přirozenou
 • 00:15:52 skladbu českých lesů.
 • 00:15:54 My jednak děláme takovéto obecné
  vegetační schéma pro každou oblast.
 • 00:15:59 Potom pro lesníky,
  protože těžko dneska vědí
 • 00:16:04 třeba na jižní Moravě, která je
  zdevastovaná a vlastně jsou to
 • 00:16:08 jen pole, co tu dřív bylo za původní
  dřevinnou skladbu toho lesa.
 • 00:16:12 A my to na tom můžeme zjistit.
 • 00:16:16 Paleobotanické výzkumy se
  ale z rašelinišť přesouvají
 • 00:16:19 i do jiných míst,
  třeba na středověké hrady.
 • 00:16:22 Tady botanikové zkoumají odpadní
  jámy, ve kterých v podobě pylových
 • 00:16:27 zrnek zůstaly zprávy o tom,
  jaké plodiny pěstovali
 • 00:16:30 jejich někdejší obyvatelé.
 • 00:16:33 Pane Pokorný, proč zrovna
  v rašeliništích se ta zrnka
 • 00:16:36 tak dobře uchovávají?
 • 00:16:39 Je to proto, že rašeliniště
  jsou mokrá a anoxická,
 • 00:16:44 tj. není v nich kyslík.
 • 00:16:45 Pylová zrna chutnají bakteriím,
  tudíž se mohou zachovat všude tam,
 • 00:16:50 kde nemohou žít bakterie.
 • 00:16:54 A ještě z jiného důvodu jsou
  rašeliniště pro paleobotaniky
 • 00:16:58 oblíbeným objektem zájmu.
 • 00:17:01 Je to proto, že tam se pylový
  záznam uchovává stratifikovaně,
 • 00:17:05 tj. ve vrstvách nad sebou.
 • 00:17:08 Čili my můžeme říct, které pylové
  spektrum je starší a které je
 • 00:17:12 mladší, a zrekonstruovat potom
  dějiny vegetace v nějakém
 • 00:17:16 chronologickém schématu.
 • 00:17:20 Vy sám pracujete jako botanik
  v archeologickém ústavu.
 • 00:17:23 Můžete nám představit nějaké
  vaše zajímavé výsledky,
 • 00:17:27 třeba které vás překvapily?
 • 00:17:29 Například jsem měl možnost
  zúčastnit se velmi zajímavého
 • 00:17:33 archeologického projektu,
  který se týkal výzkumu
 • 00:17:36 hradiště Vladař, což je na Žluticku
  v západních Čechách.
 • 00:17:40 Na jeho akropoli, tj. vrcholové
  plošině, kde se původně sídlilo,
 • 00:17:44 se nachází stará cisterna,
  vybudovaná tam zhruba kolem roku
 • 00:17:48 400 před Kristem, v které je právě
  dnes rašeliniště se zachovaným
 • 00:17:54 stratifikovaným pylovým záznamem.
 • 00:17:59 Takže výzkum takového rašeliniště
  řekl pro určitá období třeba i víc,
 • 00:18:06 než samotný archeologický výzkum
  na té lokalitě.
 • 00:18:10 Ještě nějaký příklad?
 • 00:18:12 Např. si vzpomínám na jeden
  takový zajímavý případ.
 • 00:18:17 Poměrně nedávno se podařilo
  na hradišti v Libici nad Cidlinou -
 • 00:18:21 to je známé hradiště Slavníkovců -
  najít hrob s nádobou.
 • 00:18:25 Na jejím dně byl takový příškvarek,
  taková zvláštní záhadná vrstva.
 • 00:18:30 Ukázalo se, že obsahuje velmi
  mnoho pylových zrn, a to zrn
 • 00:18:34 hmyzosprašných, takže je téměř
  jisté, že se jedná o zbytky medu.
 • 00:18:39 Takže ve výbavě toho hrobu
  z 10. století n.l. byla nádoba
 • 00:18:44 skrývající nějakou medovinu
  nebo případně samotný med.
 • 00:18:49 Potom z těch pylových zrn bylo
  možné zrekonstruovat vegetaci
 • 00:18:54 v okolí hradiště
  do velikých detailů.
 • 00:18:59 Některé rostliny vyprodukují
  pylu víc než jiné.
 • 00:19:03 Navíc existují pylová zrna, která
  dokáží cestovat tisíce kilometrů.
 • 00:19:07 Aby vědci věděli, nakolik mohou být
  výsledky jejich analýz zkreslené,
 • 00:19:11 pomáhají si pylovým monitoringem.
  To je téma naší poslední reportáže.
 • 00:19:16 Pyl umí doletět hodně daleko.
 • 00:19:20 Kolik kilometrů a množství,
  potřebují paleobotanici znát
 • 00:19:24 přesně, jinak by se mohlo stát,
  že by k dané lokalitě přiřadili
 • 00:19:28 druh, který tam nikdy nerostl.
 • 00:19:30 Cenné informace o létacích
  schopnostech pylového zrna mají
 • 00:19:34 díky tzv. pylovému monitoringu.
 • 00:19:38 Tento výzkum je v podstatě unikátní
  v tom, že se sledují tyto pylové
 • 00:19:43 pasti zaprvé každoročně a zadruhé
  z jedné lokality a po dlouhou dobu.
 • 00:19:47 Tím pádem já potom budu mít
  srovnání, z jaké oblasti dopadají
 • 00:19:51 ta pylová zrna na rašeliniště.
 • 00:19:53 Botanici tak dnes přesně vědí,
  na jaké vzdálenosti létá třeba
 • 00:19:57 pyl borovice nebo olivy.
 • 00:19:58 Když pak tyto najdou v usazeninách,
  umí říct, jestli sem daný druh
 • 00:20:03 přiletěl třeba ze Středomoří
  nebo rostl poblíž.
 • 00:20:06 Pylový monitoring je založený
  na tom, že tyto plastikové lahve
 • 00:20:10 se zakopávají do země až po úroveň
  tady toho horního víčka.
 • 00:20:14 To horní víčko je takto celistvé
  až na to, že má tady 5 cm otvor,
 • 00:20:19 kterým vlastně pronikají ta pylová
  zrna na dno této plastikové lahve.
 • 00:20:25 V pohoří Krkonoš a Šumavy je těchto
  pylových pastí zatím 38.
 • 00:20:29 Jednou ročně z nich vědci
  z Botanického ústavu
 • 00:20:32 odebírají napadaný pyl, nejlépe
  před začátkem pylové sezóny.
 • 00:20:36 V laboratořích pak zjišťují,
  jaké pyly na danou lokalitu
 • 00:20:40 přiletěly, a musí i hodně počítat.
 • 00:20:42 Palynology totiž zajímá
  i jejich přesný počet.
 • 00:20:48 Zhruba průměrně na 1 cm2 může
  dopadnout až 150 000 pylových zrn
 • 00:20:52 za jedno vegetační období, za rok.
 • 00:20:55 Pylový monitoring dnes probíhá
  v 25 zemích Evropy.
 • 00:20:58 V ČR s ním zhruba před 10 lety
  začala paleobotanička
 • 00:21:02 Helena Svitavská.
 • 00:21:05 Víc už se do dnešní
  PLANETY VĚDA nevejde.
 • 00:21:08 Naším průvodcem byl Petr Pokorný
  z Archeologického ústavu AV.
 • 00:21:12 Děkuji za pomoc s přípravou pořadu.
 • 00:21:14 Ještě se podíváme na naši minulou
  soutěžní otázku, ptali jsme se,
 • 00:21:18 která látka způsobuje u ryb
  přeměnu samců na samice.
 • 00:21:22 Je to hormon estrogen. Výherce:
 • 00:21:26 Cena je další z unikátních kamenů,
  které v rámci Roku planety Země
 • 00:21:30 věnovala Česká geologická služba.
 • 00:21:32 Otázka nová zní: Která rostlina
  vyprodukuje nejvíc pylu?
 • 00:21:36 Na shledanou.
 • 00:21:38 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2008

Související