iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 2. 2006
18:05 na ČT24

1 2 3 4 5

15 hlasů
12589
zhlédnutí

Planeta Věda

Kyanidová nehoda

23 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Planeta Věda

 • 00:00:26 Dobrý den, vítejte na PLANETĚ VĚDA.
 • 00:00:30 Poznání lidem pomáhá,
  dokáže ale i ničit.
 • 00:00:33 Dnes se podíváme na to,
  jak neopatrné zacházení s jedy
 • 00:00:35 vede ke katastrofám.
 • 00:00:37 ČR má za sebou jednu z největších
  ekologických nehod poslední doby,
 • 00:00:41 desítky kilometrů
  řeky Labe otrávil kyanid.
 • 00:00:43 Naším dnešním průvodcem bude
  Josef Fuksa z VÚ vodohospodářského
 • 00:00:47 a z katedry ekologie
  na přírodovědecké fakultě UK.
 • 00:00:52 O jak velkou nehodu jde
  ve srovnání s jinými otravami
 • 00:00:55 na českých řekách?
 • 00:00:59 Je to velká nehoda, významná,
  protože do řeky byl vypuštěn jed.
 • 00:01:06 Došlo k úhynu ryb,
  k zničení ekosystému.
 • 00:01:09 A to všechno se stalo v řece,
  která je v podstatě průmyslová,
 • 00:01:12 čili je to lichoběžníkové
  koryto bez různých záhybů.
 • 00:01:15 Celá vlna prošla tím systémem,
  zachytila všechny organizmy,
 • 00:01:19 všechny složky systému
  a nikdo neměl šanci se někde skrýt.
 • 00:01:22 Jedině díky tomu, že byla zima,
  možná některé skupiny byly
 • 00:01:26 uchráněny a celá ta smrt a reakce
  probíhala pomaleji.
 • 00:01:29 Co se vlastně stalo?
 • 00:01:32 Dalo by se to zjednodušeně
  přirovnat k zaseknutí plováku
 • 00:01:35 v nádrži u záchodu.
 • 00:01:37 Jednoduchý senzor nevypne vodu,
  která přitéká, a nádrž přeteče.
 • 00:01:40 Každý kutil by běžel co nejrychleji
  vodu vypnout a závadu by spravil,
 • 00:01:45 popřípadě by upozornil sousedy.
 • 00:01:47 V kolínské továrně Draslovka
  to nikdo neudělal.
 • 00:01:50 Nádrž přetekla
  a kapalina se dostala do řeky.
 • 00:01:53 Kdyby šlo o vodu, nic by se
  nestalo, šlo ale o prudký jed.
 • 00:01:58 Stovky leklých a umírajících ryb
  se objevily na hladině Labe
 • 00:02:02 ve středu 11. ledna v Kolíně,
  o den později
 • 00:02:04 i v Poděbradech a Nymburce.
 • 00:02:07 Rybáři se tu snažili
  zachraňovat ještě živé ryby
 • 00:02:10 a přemisťovaly je do čistých vod.
 • 00:02:14 Když vyndáte takovou rybu z vody,
  má naběhlé oči,
 • 00:02:18 pod šupinami jí vyráží krev.
 • 00:02:20 Až 5 dní po otravě zveřejnila
  Česká inspekce životního prostředí,
 • 00:02:24 že řeku otrávily kyanidy, zároveň
  označila i pravděpodobného viníka -
 • 00:02:29 kolínský lučební závod Draslovka,
  který vyrábí a zpracovává
 • 00:02:33 nebezpečný kyanovodík.
 • 00:02:35 Pod tíhou důkazů nehodu přiznali
  také zástupci kolínské chemičky.
 • 00:03:00 Nikdo neví, kolik přesně do řeky
  uteklo kyanidového roztoku,
 • 00:03:04 Labe se ale stalo v délce několika
  desítek kilometrů umírající řekou.
 • 00:03:09 Uhynulé ryby se objevily
  až u Neratovic na Mělnicku,
 • 00:03:13 tedy víc než 60 km od Kolína.
 • 00:03:16 Povolená norma pro množství kyanidu
  je 10 mikrogramů na litr vody.
 • 00:03:20 Podle tisku mohla být
  překonána až 30násobně.
 • 00:03:23 Jen během prvního týdne od havárie
  vyndali rybáři z řeky
 • 00:03:26 9 tun mrtvých ryb.
 • 00:03:28 Celková bilance je ale nejspíš
  mnohem horší, nikdo totiž nedokáže
 • 00:03:32 odhadnout, kolik ryb zůstalo
  pod ledem a kolik jich leží u dna.
 • 00:03:37 Jaká je situace z hlediska
  rybářů na Labi?
 • 00:03:43 Jednoznačně katastrofální.
 • 00:03:45 Tok řeky Labe se po 90. letech
  začal významně zlepšovat.
 • 00:03:49 Spousta práce a úsilí rybářů přišla
  jedinou nedbalostí jedné továrny
 • 00:03:53 o desítky let práce.
 • 00:03:55 Kyanid zabíjel nejenom ryby,
  ale i zbytek labské vodní fauny:
 • 00:03:59 raky, sladkovodní kraby
  nebo medúzy.
 • 00:04:02 Na přijatelnou úroveň snížil
  koncentrace jedu až soutok
 • 00:04:06 s Vltavou. Havarijní stav na řece
  skončil až 10 dní po havárii.
 • 00:04:10 Lidské životy kolínský kyanid
  prý neohrozil, hygienici ale vydali
 • 00:04:14 upozornění, aby lidé nepoužívali
  studní v blízkosti Labe.
 • 00:04:22 Množství kyanidu v litru vody bylo
  asi 77 mikrogramů v horším případě.
 • 00:04:26 To znamená, že smrtelná dávka by
  byla asi v 1000 litrech této vody.
 • 00:04:31 Za únik kyanidu může Česká inspekce
  životního prostředí udělit pokutu
 • 00:04:36 až 10 mil. Kč, rybářům firma
  slíbila odškodné 2 mil. Kč.
 • 00:04:43 Nehodu šetří také policie, existuje
  totiž paragraf trestního zákona,
 • 00:04:47 kde se hovoří o ohrožení životního
  prostředí z nedbalosti.
 • 00:04:51 Čidlo sice vyřadil z provozu mráz,
  jenže továrny, kde se pracuje
 • 00:04:55 s podobnými jedy, musí mít systém,
  který si dokáže s mrazem poradit.
 • 00:04:58 Znovu Josef Fuksa z Výzkumného
  ústavu vodohospodářského T. G. M.
 • 00:05:02 Existuje na začátku 21. století
  technologie, která by si dokázala
 • 00:05:06 poradit v mrazu s kyanidy
  a s jejich sledováním?
 • 00:05:13 To je věc rizika, když vám doma
  vyteče záchod, zaplatíte "mastný"
 • 00:05:16 účet za vodu, když vám vyteče
  pračka, zaplatíte sousedovi
 • 00:05:20 zničený byt nebo nebo zařízení,
  případně zaplatí pojišťovna.
 • 00:05:23 Ale když máte výrobu, továrnu,
  tam je ten systém součástí
 • 00:05:27 výroby a ochrany, stojí peníze,
  je součástí technologie,
 • 00:05:31 musí být jištěn.
 • 00:05:33 Nakonec všechny ty náklady
  se ocitají v ceně výrobku.
 • 00:05:36 Každý rok je zima, každý rok
  jsou různé rizikové situace,
 • 00:05:40 každý rok je pár dnů tuhé zimy.
 • 00:05:43 Ten systém musí vydržet tohle
  riziko, musí být jištěn,
 • 00:05:46 i kdyby vypadl proud nebo došlo
  k abnormálním situacím, zejména
 • 00:05:51 když se jedná o tak nebezpečné
  látky, jako jsou kyanidy.
 • 00:05:54 Technologie jsou a toto je
  v podstatě věcí selhání technologií
 • 00:05:58 nebo nedostatečného jištění,
  ale pro toto technické selhání
 • 00:06:03 asi omluvy není.
 • 00:06:06 Podívejme se na to,
  co kyanidy jsou.
 • 00:06:08 Smrt je schovaná
  ve vazbě uhlíku a dusíku.
 • 00:06:14 K těmto dvěma prvkům se můžou
  přidávat další prvky,
 • 00:06:17 tak vzniká kyanovodík
  nebo kyanid draselný.
 • 00:06:21 Z chemického pohledu
  jde o jednoduché látky,
 • 00:06:24 bývají ve vodě rozpustné.
  Podívejme se, jak mění vodní svět.
 • 00:06:27 Nenápadná mrazivá katastrofa.
 • 00:06:29 Co se přesně odehrávalo
  pod ledem řeky Labe?
 • 00:06:32 Kyanid zabíjí tak,
  že blokuje dýchání v buňkách.
 • 00:06:35 Vyšší organizmy
  se tak vlastně udusí.
 • 00:06:42 Kyanid se váže na enzym zvaný
  cytochromoxidáza,
 • 00:06:45 který zprostředkovává
  dýchání v buňkách.
 • 00:06:48 Jelikož zrovna mozkové buňky
  jsou na kyslíkový deficit velice
 • 00:06:51 citlivé, tak tahle otrava vyvolává
  rychlou ztrátu vědomí.
 • 00:06:54 Buňka umírá, protože bez kyslíku
  neumí získat energii.
 • 00:06:57 Při vyšších koncentracích
  tak umírají všechny organizmy,
 • 00:07:01 které pro svůj život
  potřebují kyslík.
 • 00:07:04 Z vody se vytratí korýši,
  hmyz, ryby.
 • 00:07:06 Kyanid mívá vliv
  i na ptactvo a vodní savce.
 • 00:07:09 Není ale pravda, že kyanid zničí
  veškerý život, přežívají
 • 00:07:13 ty nejjednodušší organizmy.
 • 00:07:15 To jsou bakterie a sinice.
 • 00:07:20 Takže taková situace, jako se stala
  na Labi, nezlikviduje život v Labi
 • 00:07:24 celkově, ale buňky, které jsou
  na nižší úrovni, přežívají.
 • 00:07:27 Bakterie dokonce dokáží kyanid
  v malých koncentracích odbourávat,
 • 00:07:31 využívá se toho třeba
  v čistírnách odpadních vod.
 • 00:07:35 Mikroorganizmy jsou schopny
  využívat kyanidy jako zdroj.
 • 00:07:39 Je to omezeno určitou koncentrací,
  bakterie nesnesou relativně vysoké
 • 00:07:44 koncentrace, ale v koncentracích,
  ve kterých se kyanidy vyskytují
 • 00:07:48 běžně v odpadních vodách, je
  biologické čistění reálné a možné.
 • 00:07:54 Kyanidová otrava mívá v řece rychlý
  průběh, řekou protéká chemický
 • 00:07:59 mrak, který likviduje všechno,
  než se dostatečně naředí.
 • 00:08:03 Kyanidy se také postupně mění na
  jiné, méně nebezpečné sloučeniny.
 • 00:08:06 Celý proces ale v tomto
  případě zpomalil mráz.
 • 00:08:09 Jedovatý kyanid tak zabíjel
  až 60 kilometrů od zdroje -
 • 00:08:13 kolínské Draslovky.
 • 00:08:16 Znovu Josef Fuksa.
 • 00:08:18 Jak rychle vlastně organizmy
  při kyanidové otravě umírají?
 • 00:08:24 Když si představíte teplokrevný
  organizmus, který dostal plnou
 • 00:08:27 dávku, tak to vypadá
  velmi rychle a dramaticky.
 • 00:08:31 Když si představíte vodní
  organizmus, jehož teplota těla
 • 00:08:34 a tím pádem i rychlost metabolizmu
  je závislá na teplotě okolí,
 • 00:08:37 tak to trvá podstatně déle.
 • 00:08:40 Také dávky, které dostává,
  jsou zprostředkovány žábrami,
 • 00:08:45 čili nedostane tu plnou
  dramatickou dávku najednou.
 • 00:08:48 Také vidíte, že řada ryb,
  které se povedlo zachránit
 • 00:08:52 (odvezli je do čisté vody),
  přežila a vrátila se zpátky.
 • 00:08:57 Byly to ryby, které měly štěstí
  a nikdo neví, jestli přežijí celou
 • 00:09:02 zimu v dalších drsných podmínkách.
 • 00:09:04 Když vezmeme kyanidovou otravu
  u člověka, existují nějaké
 • 00:09:07 protilátky nebo nějaké sérum?
 • 00:09:10 Tam, kde se pracuje s kyanidem,
  tzn. v provozech a v laboratořích,
 • 00:09:14 jsou havarijní směrnice,
  jsou tam ampule, ke kterým se čichá
 • 00:09:17 v případě podezření z otravy.
  Existují tam tedy systémy záchrany.
 • 00:09:21 Potom následuje systém
  lékařského ošetření atd.
 • 00:09:24 Pro člověka v terénu
  toto není k dispozici.
 • 00:09:27 Když vezmeme kyanidovou otravu
  na řece, existuje nějaký způsob,
 • 00:09:31 jak ty látky odbourat,
  jak jim pomoci, aby se z toho
 • 00:09:35 prostředí dostaly pryč?
 • 00:09:38 Když se vrátíme k těm koncentracím,
  tak kdyby člověk vypil litr vody,
 • 00:09:43 která v době havárie
  vytékala z Draslovky,
 • 00:09:46 tak by také dostal tu dávku.
 • 00:09:49 Ale to je jen teorie,
  to bychom asi nedokázali.
 • 00:09:52 Jinak se kyanidy odbourávají
  poměrně snadno, část kyseliny
 • 00:09:56 kyanovodíkové odvětrá a část se
  odbourá bakteriální činností apod.
 • 00:10:00 Tohle funguje v čistírnách
  odpadních vod.
 • 00:10:04 Pak existují systémy chemické,
  srážení, jako třeba berlínská modř,
 • 00:10:09 ale to všechno nefunguje v řece,
  která je jinak poměrně
 • 00:10:13 málo znečištěná a v zimě.
 • 00:10:15 Trvá to dlouho a koná se to
  pomalu v dané situaci.
 • 00:10:19 Tentokrát kyanidy nezabily
  žádného člověka, jde však
 • 00:10:22 o velmi účinný jed,
  který má za sebou dlouhou historii.
 • 00:10:25 Na jednoho člověka stačí špetka.
 • 00:10:28 Rychlá, nenápadná a prý
  i bezbolestná smrt - ideální
 • 00:10:32 pro sebevrahy a také pro vrahy.
 • 00:10:34 Kyanidy v podobě solí mají
  na svém účtu miliony mrtvých.
 • 00:10:37 Profesor Pavel Pitter drží
  v ruce kyanid draselný,
 • 00:10:40 tedy přesněji cyankáli.
 • 00:10:45 Je to půl kila, s tím by se mohl
  otrávit pěkný počet lidí,
 • 00:10:49 počítáme-li s dávkou
  asi 50 miligramů na osobu.
 • 00:10:52 Řádově desetitisíce, na jednoho
  člověka stačí velmi málo.
 • 00:10:55 U solí kyanidu draselného
  nebo sodného je to množství kolem
 • 00:10:59 250 miligramů, to je 1/4 gramu,
  což je množství asi na špičku nože.
 • 00:11:05 Je to tedy množství, které se hezky
  schová v prstenu nebo v zubu.
 • 00:11:11 Bezbarvý prášek, který se na první
  pohled podobá cukru a voní
 • 00:11:15 po hořkých mandlích, proslavila
  ve svých detektivkách A. Christie.
 • 00:11:18 Ze světa sprovodil hned několik
  důstojníků a politiků
 • 00:11:21 nacistického Německa.
 • 00:11:23 Např. Herman Goering odsouzený
  v Norimberském procesu k trestu
 • 00:11:26 smrti spáchal sebevraždu kyanidem
  jen několik hodin před tím,
 • 00:11:31 než měla být vykonána poprava.
 • 00:11:33 Také Heinrich Himler se ke stejnému
  kroku odhodlal ještě
 • 00:11:36 před začátkem procesu.
 • 00:11:39 Joseph Goebles s manželkou
  i Adolf Hitler s Evou Braunovou
 • 00:11:42 si kyanidovou smrt pojistili ranou
  z pistole dřív, než do Berlína
 • 00:11:45 dorazily armády spojenců.
 • 00:11:48 Na bázi kyanidu fungoval
  i Cyklon B, který nacisti používali
 • 00:11:51 v plynových komorách
  koncentračních táborů.
 • 00:11:54 Z pevné látky se na vzduchu začal
  uvolňovat plynný kyanovodík,
 • 00:11:57 vězni umírali během několika minut.
 • 00:12:00 Inhalační cesta vdechováním
  je nejrychlejší a nejúčinnější.
 • 00:12:06 Cyklon B je kyanovodík,
  který když se vdechuje,
 • 00:12:11 tak otrava nastupuje velice rychle.
 • 00:12:14 Ten člověk umíral tak,
  že ztrácel pomalu vědomí,
 • 00:12:18 měl závratě, nevolnost, ztráta
  vědomí byla relativně rychlá.
 • 00:12:25 Cyklon B se podle Wikipedie,
  tedy internetové encyklopedie,
 • 00:12:29 v současnosti ještě vyrábí,
  a to na jediném místě na světě -
 • 00:12:33 v kolínské Draslovce.
 • 00:12:36 Pod názvem Uragan D2 se používá
  na hubení potkanů.
 • 00:12:40 Nedobrovolnou smrt kyanidem
  připravili ruští šlechtici
 • 00:12:42 Rasputinovi, jed, který mu podali
  v koláčích a v madeirském víně,
 • 00:12:46 ale neúčinkoval.
 • 00:12:48 Někteří to považují za důkaz
  Rasputinových zázračných
 • 00:12:52 schopností, jenže to mohlo být
  i jinak, kyanid se na vzduchu
 • 00:12:55 velmi rychle rozkládá.
 • 00:12:59 Když máte v lahvi kyanid draselný
  jako sůl, tak tato sůl stárne.
 • 00:13:02 Jsou známy případy, kdy se snažili
  někoho otrávit, používali
 • 00:13:05 starý kyanid a pořád to nešlo.
 • 00:13:08 Domnívali se, že ten člověk
  je velmi rezistentní vůči působení
 • 00:13:11 kyanidu, ale bylo to tím,
  že měli kyanid, který byl
 • 00:13:14 už přeměněn na uhličitan.
 • 00:13:16 Rasputinovi vrazi nakonec zvolili
  méně sofistikované metody,
 • 00:13:19 pokusili se ho zastřelit,
  umlátit pažbami svých zbraní
 • 00:13:22 a nakonec ho hodili pod led
  zamrzlé řeky Něvy.
 • 00:13:25 Dnes už se kyanidem nevraždí,
  používá se ale například v USA
 • 00:13:29 k výkonu trestu smrti.
 • 00:13:34 Dělá se to tak, že oni mají vejce
  kyanidu, přivážou odsouzence
 • 00:13:38 do popravčí místnosti a on má
  vedle sebe kyblík s kyselinou.
 • 00:13:42 A když se kyanid hodí do kyseliny,
  okamžitě se vyvine kyanovodík
 • 00:13:46 a on se během dvou
  vdechnutí otráví.
 • 00:13:50 Všechny toxické látky musí být
  evidovány, uskladněny na bezpečném
 • 00:13:54 místě a přístup k nim mají
  jen povolané osoby.
 • 00:13:59 Podnik Draslovka přiznává
  v registru znečištění,
 • 00:14:02 že ročně vypustí do řeky Labe
  přes 1000 kg kyanidů,
 • 00:14:06 to znamená v průměru 3 kg denně.
 • 00:14:09 Může to mít nějaký vliv na řeku
  nebo případně na člověka?
 • 00:14:13 Podnik Draslovka má na tohle
  vypouštění povolení
 • 00:14:16 k vypouštění odpadních vod.
 • 00:14:21 Podnik Draslovka stojí u velké
  řeky, proto ho tam postavili,
 • 00:14:24 takže tyto koncentrace jsou
  vypouštěny do velké řeky
 • 00:14:28 a tam se zředí.
 • 00:14:30 Kouzlo průměru je v tom,
  že neexistuje, že sestává
 • 00:14:33 z různých odchylek průtoku,
  okamžitého vypouštění apod.
 • 00:14:37 Nicméně musíme říct, že v této
  oblasti nebyl zjištěn žádný
 • 00:14:42 soustavný vliv na vodní organizmy,
  na vodní ekosystém, aspoň tedy
 • 00:14:46 standardními metodami, které se
  pro tyhle indikace používají.
 • 00:14:50 Teď však ryby umíraly a nikdo neví,
  kolik kyanidu, tedy jedu,
 • 00:14:54 do řeky uniklo. Mohlo to mít nějaký
  vliv třeba na podzemní vody?
 • 00:14:59 Ta suma se asi těžko vypočítá,
  protože toxické kyanidy jsou jenom
 • 00:15:04 součástí celkových kyanidů.
 • 00:15:07 Celkové množství je věcí výpočtu
  a při havárii se to počítá špatně.
 • 00:15:11 Nicméně, řekli jsme si, že kdyby
  člověk vypil litr té koncentrované
 • 00:15:16 vody, asi by se otrávil,
  ale že je složité to udělat.
 • 00:15:20 A řekli jsme si, že ta řeka
  je zmanipulovaná, protože je
 • 00:15:24 zjednodušená, zkrácená, narovnaná
  a je odpojená od intenzivního
 • 00:15:28 kontaktu s podzemními vodami.
 • 00:15:30 Čili můžeme říci,
  že ani kontaminace podzemních vod
 • 00:15:33 v okolí řeky není pravděpodobná
  a že tahle havárie odezněla
 • 00:15:38 bez přímého vlivu na možnost
  ohrožení zdraví lidí jako osob.
 • 00:15:43 Tady jsou největší kyanidové
  katastrofy, které člověk spáchal
 • 00:15:46 svou neopatrností.
 • 00:15:49 Asi nejčastějším zdrojem jsou
  zlaté doly, právě v nich
 • 00:15:52 se využívají obrovská
  množství kyanidů.
 • 00:15:55 Největší nehodou ve střední Evropě
  byla otrava na řece Tise.
 • 00:15:59 Rumunsko, důl Baia Mare, rok 2000.
 • 00:16:03 Po vytrvalých deštích přetéká
  hráz s kyanidem,
 • 00:16:06 který se používá pro těžbu zlata.
 • 00:16:08 Kyanidový mrak s nebývalým
  množstvím těžkých kovů
 • 00:16:11 se vydává na dalekou cestu k moři
  a za sebou nechává slzy v očích
 • 00:16:15 rumunských a maďarských rybářů.
 • 00:16:21 Řeka během několika hodin odkrývá
  svá největší tajemství,
 • 00:16:24 která mohla dál živit tisíce lidí
  na řece Tise.
 • 00:16:28 Podobně velké ryby rostou
  v řece i víc než 10 let,
 • 00:16:31 jsou to generační ryby.
 • 00:16:34 Krátce po nehodě se mluvilo o tom,
  že se řeka z tohoto stavu dostane
 • 00:16:38 až po několika desítkách let.
 • 00:16:40 Kyanid se v přírodě rozloží, horší
  jsou látky, které nese s sebou.
 • 00:16:47 V Baia Mare v Rumunsku došlo
  k tomu, že se spolu s kyanidem
 • 00:16:50 do řeky dostalo velké množství
  těžkých kovů a toxických kovů.
 • 00:16:54 Ty dodnes kontaminují sedimenty
  těch řek, zatímco kyanid a jeho
 • 00:16:57 účinky jsou už mnoho let pryč.
 • 00:16:59 Kyanidy totiž dokáží z rud
  uvolňovat těžké kovy,
 • 00:17:02 navíc je také vyluhují z říčního
  bahna, musí působit ale delší dobu,
 • 00:17:07 než byla lednová otrava na Labi.
 • 00:17:09 Na uvolňování těžkých kovů má vliv
  třeba také zimní solení silnic.
 • 00:17:17 I tak běžná chemikálie, jako je
  chlorid sodný, který se používá
 • 00:17:21 na solení silnic, může změnit
  složení sedimentů, potažmo složení
 • 00:17:24 vody a uvolnit některé látky.
 • 00:17:26 Řeka Labe se postupně čistí,
  ekosystém se podle odborníků podaří
 • 00:17:29 s přispěním člověka obnovit.
 • 00:17:31 V malém množství kyanidy
  k přírodě patří.
 • 00:17:37 Existuje určité přírodní pozadí,
  kde najdete kyanidy v prostředí.
 • 00:17:41 Kromě toho se ukazuje,
  že kyanidy jsou třeba ve vesmíru,
 • 00:17:45 že se pravděpodobně podílely
  na vzniku života.
 • 00:17:52 Vyskytuje se v živých organizmech,
  třeba v jádrech jablek.
 • 00:17:56 Klasickým příkladem jsou mandle,
  kde amigdalin rozkladem
 • 00:18:01 uvolňuje kyanid.
 • 00:18:03 Takže spotřeba 10 - 20 kusů
  špatných hořkých mandlí může
 • 00:18:06 způsobit jisté zdravotní potíže.
 • 00:18:10 Jde však o malá množství, podobné
  havárie se nesmějí opakovat často.
 • 00:18:14 Do prázdných vod se život vrátí,
  v případě řeky Tisy ale umíraly
 • 00:18:18 také živočišné druhy,
  které nikde jinde nežily.
 • 00:18:23 Přírodovědec Josef Fuksa.
 • 00:18:25 Jak to teď vypadá s řekou Tiskou,
  už se do ní vrátil život?
 • 00:18:29 Při havárii na Tise se stalo
  něco jiného, tam praskla hráz
 • 00:18:33 a do přítoku Tisy se uvolnilo
  100 000 kubíků směsi kyanidů,
 • 00:18:38 výluhů různých kovů, které
  provázejí zlatou rudu, hornina atd.
 • 00:18:45 Tohle všechno se valilo přítokem
  do Tisy a tu v podstatě vytrávilo.
 • 00:18:51 To je jiná řeka než Labe, krásná
  nížinná řeka, která meandruje,
 • 00:18:55 je v kontaktu s podzemními
  vodami, do kterých
 • 00:18:58 se kontaminované vody dostaly.
 • 00:19:01 Objevilo se tam množství
  krásných velkých ryb.
 • 00:19:03 Ten systém byl úplně jiný a byl
  systematicky ohrožen, vytráven
 • 00:19:08 a jeho restituce je pomalá.
 • 00:19:11 Mluvil jsem o tom loni s kolegy
  z Maďarska a ti říkají,
 • 00:19:14 že koncentrace v rybách nejsou
  zajímavé, ale říční rybolov v Tise
 • 00:19:18 v podstatě padl, už o to není
  zájem. To je asi ten problém.
 • 00:19:23 Myslíte, že by se mělo hospodaření
  s kyanidy tady v ČR zpřísnit?
 • 00:19:31 Určitě vidíme, že je potřeba
  zpřísnit technická opatření,
 • 00:19:36 aby snížila míru rizika, že něco
  projde, jako je tento případ.
 • 00:19:41 Určitě je potřeba znovu uvážit,
  které technologie zavedeme.
 • 00:19:45 Já myslím, že nám nehrozí,
  že by někdo povolil kyanidové
 • 00:19:48 technologie loužení kovů apod.
 • 00:19:51 Dále stoupá účinnost opatření,
  která mají v rukou podniky povodí,
 • 00:19:57 čili hospodáři na povodích,
  správci povodí.
 • 00:20:01 Řekl bych, že nám to nehrozí
  a že i tato havárie kromě škody,
 • 00:20:05 kterou nadělá, skončí také tím,
  že ta opatření budou přísnější
 • 00:20:09 a že i do myslí lidí pronikne,
  že je něco za něco
 • 00:20:12 a že je potřeba do toho investovat.
 • 00:20:15 Podobné otravy přinášejí ekologické
  a ekonomické ztráty,
 • 00:20:19 navíc bývají často spojeny
  s mezinárodní ostudou.
 • 00:20:22 Přesto moderní civilizace
  kyanidy potřebuje,
 • 00:20:25 pomáhají třeba v organické chemii.
 • 00:20:28 Kyanid je velmi schopný zlatokop,
  dokáže zlato chemicky vytáhnout
 • 00:20:32 z rozdrcené rudy, těžařské firmy
  ho velmi často využívají.
 • 00:20:36 Je to těžba, která je prakticky
  jediná použitelná pro ložiska,
 • 00:20:43 kdy je zlato rozptýleno v hornině,
  kdy není vyplaveno v náplavech,
 • 00:20:46 jak vídáme ve zlatokopeckých
  filmech.
 • 00:20:49 Ruda se rozemele na jemné částečky
  a proplachuje se právě kyanidem.
 • 00:20:53 Je to jedna z mála látek,
  která dokáže se zlatem vytvořit
 • 00:20:57 kapalnou sloučeninu.
 • 00:20:59 Z roztoku se pak další chemickou
  cestou získá čisté zlato.
 • 00:21:02 V ČR se tímto způsobem těžit nesmí,
  jediná chyba znamená katastrofu.
 • 00:21:08 Těžba je riziková ohledně
  dodržování technologické kázně.
 • 00:21:15 Známá havárie v Rumunsku
  v Baia Mare byla způsobena
 • 00:21:18 právě technologickou nekázní.
 • 00:21:20 A pravděpodobně i ta letošní česká
  tragédie na Labi byla také
 • 00:21:24 způsobena technologickou nekázní.
 • 00:21:26 Měřit kyanidy ve vodě není
  při stávajícím stavu techniky
 • 00:21:30 žádný problém.
 • 00:21:31 Čištění v odpadních vodách
  už technologové také zvládli.
 • 00:21:35 Lidé však účinky kyanidu
  podceňují a jsou to často ti,
 • 00:21:38 kteří s ním pracují.
 • 00:21:41 Chemie založená na kyanidech
  je přitom velmi rozšířená.
 • 00:21:44 Sloučeniny kyanoakrylátů obsahují
  například vteřinová lepidla.
 • 00:21:47 V průmyslu se kyanidy využívají
  při galvanizování.
 • 00:21:54 Při kyanidovém pokovování chcete
  pokrýt vrstvu určitého kovu
 • 00:21:58 nějakými ušlechtilejšími kovy.
  To se provádí kyanidovým způsobem.
 • 00:22:02 Z chemického hlediska mají kyanidy
  mnoho pozitivních vlastností,
 • 00:22:06 mají ale také zásadní nevýhodu.
 • 00:22:09 Pracuje se s jedem a je potřeba
  si to uvědomovat.
 • 00:22:12 Kyanid je prudký jed, akutní jed
  a je potřeba to mít
 • 00:22:15 v kterémkoliv okamžiku na paměti.
 • 00:22:18 Za jak dlouho se řeka Labe vrátí
  do původního stavu?
 • 00:22:22 Konečnou bilanci havárie
  budeme mít až za pár měsíců.
 • 00:22:27 Ale pokud to byl jen kyanid,
  tak za pár let už tam zase budou
 • 00:22:30 slušně velké ryby, které vyrostly,
  připlavaly, a systém bude
 • 00:22:34 jako dřív. Pokud se poučíme!
 • 00:22:36 Říká přírodovědec Josef Fuksa.
 • 00:22:38 Dnešní PLANETA VĚDA končí,
  příště se podíváme na lidské oko.
 • 00:22:41 Na shledanou.
 • 00:22:44 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2006

Související