iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 2. 2016
17:28 na ČT24

1 2 3 4 5

18 hlasů
6390
zhlédnutí

Interview ČT24

Andrej Drbohlav, psychopatolog

27 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Interview ČT24

 • 00:00:06 Kvůli podezření ze šikany učitelky
  několika studenty průmyslovky
 • 00:00:11 pražských Malešovicích se v pátek
  sejde ministryně školství
 • 00:00:16 se zástupkyně zřizovatele.
 • 00:00:20 Angličtinářka se zhroutila
  a zemřela.
 • 00:00:23 Souvislost mezi agresivním chováním
  studentů a úmrtím pedagožky
 • 00:00:29 škola odmítá.
 • 00:00:30 Kantorka měla podle
  nich fatální problémy.
 • 00:00:33 Případ řeší i policie.
 • 00:00:35 Ředitel průmyslovky
  zavinění odmítl.
 • 00:00:39 Kde se v dětech bere
  tolik agresivity?
 • 00:00:42 Co zažívají obětí šikany?
 • 00:00:46 Zeptám se Andreje
  Drbohlava, psychopatologa,
 • 00:00:49 který je hostem ČT 24, dobrý večer.
 • 00:00:53 Pane Drbohlave, pojďme se nejprve
  podívat na video,
 • 00:00:57 abychom si udělali obrázek,
  o čem budeme mluvit.
 • 00:01:02 Kvalita videa je nízká, je pořízeno
  mobilním telefonem.
 • 00:02:00 ŠPATNÁ KVALITA SPOJENÍ
 • 00:02:04 Pane Drbohlave, čí je to průšvih,
  ostuda, problém?
 • 00:02:10 Školy?
 • 00:02:11 Rodič u těch žáků,
 • 00:02:12 kteří podle všeho svou učitelku
  delší dobu terorizovali?
 • 00:02:20 Předně ty projevy, které jsme
  měli možnost vidět v tom videu,
 • 00:02:24 jsou ukázkou primitivního
  morálního intelektuálního nízkého
 • 00:02:30 statusu jedinců.
 • 00:02:32 Vinou je agresor.
 • 00:02:34 Sekundárně to mohou být rodiče.
 • 00:02:35 Je potřeba říci, že šikana
  je tak specifický jev,
 • 00:02:40 že často i ty rodiče
  jsou překvapeni tím,
 • 00:02:44 co to dítě ve škole dělá.
 • 00:02:47 Neprojevuje se mnohdy
  v rodině agresivně.
 • 00:02:51 Často si ho mohou vykreslovat
  jako velmi poslušného žáka.
 • 00:02:55 On ve škole buduje svou agresivní
  roli prostřednictvím potřeby
 • 00:03:03 sebe zviditelnění.
 • 00:03:06 Otec jednoho z žáků už vystoupila
  byl otřesen tím,
 • 00:03:10 co jeho syn na videu dělal.
 • 00:03:13 Vy říkáte, že to tak může být.
 • 00:03:16 Do jaké míry jsou rodiče schopni
  a mají možnost ovlivnit chování
 • 00:03:21 žáků ve škole?
 • 00:03:24 Je dost možné,
 • 00:03:26 že skutečně o chování svého
  syna ve škole nevěděl,
 • 00:03:31 toho nijak neomlouvá.
 • 00:03:33 Tím prostředníkem a přenašečem těch
  informací mezi rodiči a školou
 • 00:03:38 je vlastně ta škola.
 • 00:03:40 Ta musí dodávat informace.
 • 00:03:42 Čili ptáte-li se na viníky,
 • 00:03:44 tak na tom dalším místě
  je i samotná ta škola.
 • 00:03:49 Vedení školy o chování svých
  žáků vědělo asi od půlky ledna.
 • 00:03:56 Ta informace se k nim dostala
  od ostatních žáků ze třídy,
 • 00:04:04 dostalo se k nim i video,
  ale tvrdí, že nebylo tak průkazné.
 • 00:04:11 Potrestala ty žáky trojkou
  z chování a podmíněným vyloučením.
 • 00:04:16 Teď možná ty tresty zpřísní, poté,
 • 00:04:20 co se celá kauza
  dostala na veřejnost,
 • 00:04:22 je to podle vás správné?
 • 00:04:26 Medializace není dobrá věc.
 • 00:04:29 Právě použití videí
  během šikany je problém.
 • 00:04:40 To, že si ten pachatel znovu
  může připomínat své vítězství,
 • 00:04:48 to je samo o sobě nebezpečné.
 • 00:04:55 Podmínečné vyloučení,
  to je víceméně úsměvné řešení.
 • 00:05:01 Agresoři tohoto typu, a zejména
  takto cyničtí, jsou agresoři,
 • 00:05:05 kteří s velkou pravděpodobností
  už v tomto věku, tak to vyspělý,
 • 00:05:10 budou agresory po celý život.
 • 00:05:12 To jsou takoví ti pachatele,
  kterým to dlouho prochází,
 • 00:05:19 v uvozovkách takové tresty.
 • 00:05:22 Mohou přejít na jinou školu,
 • 00:05:25 v závislosti na bonitě svých
  rodičů si mohou i školy vybírat.
 • 00:05:31 Mohou ozkoušeným způsobem následně
  psychicky týrat svou partnerku,
 • 00:05:36 své děti.
 • 00:05:38 Jaký by byl adekvátní
  trest v takovém případě?
 • 00:05:41 Ta kauza by skutečně
  měla být prošetřena tak,
 • 00:05:45 aby byly správně prošetření
  ty prvotní agresoři.
 • 00:05:50 Už i Cannes i vzniká to,
  že tam jsou hybatele té akce,
 • 00:05:55 silné články ve skupině, kteří
  udávají tento on, ten směr,
 • 00:06:00 ti páchají to nejzásadnější zlo.
 • 00:06:03 Pak se mnohdy přiřazují i další,
 • 00:06:08 kteří by jinak neměli tu tendenci
  se tak chovat.
 • 00:06:12 Je to infekčnost zla, ani nedokáží
  dohlédnout tu situaci,
 • 00:06:18 ale potřebují posílit
  tu svou situaci.
 • 00:06:23 Musí se analyzovat ti,
 • 00:06:25 kteří byli na počátku toho
  a ti by měli být odpovídajícím
 • 00:06:30 způsobem potrestáni.
 • 00:06:32 Za odpovídající způsob považuji
  odborné psychologické vyšetření,
 • 00:06:39 následně výchovné ústavy
  a resocializační korekční systém.
 • 00:06:46 Vyšetřovat bude i školní inspektor,
  kterého teď máme na telefonu,
 • 00:06:50 zdravím Tomáše Zatloukala,
  dobrý podvečer.
 • 00:06:54 Pane inspektore,
 • 00:06:55 školní inspekce začala v úterý
  s kontrolou té průmyslovky,
 • 00:07:00 co jste o té doby zjistili?
 • 00:07:02 Jaký máte dále plán?
 • 00:07:08 Inspekční činnost
  byla zahájena včera.
 • 00:07:10 Dnes pokračuje a bude
  pokračovat i v dalším týdnu.
 • 00:07:14 Co je již zřejmé, tak inspekční
  tým bude rozšířeno o další experty,
 • 00:07:22 kteří se budou podílet na šetření
  této záležitosti na škole.
 • 00:07:27 Co jste zjistili dodnes?
 • 00:07:30 V této chvíli nemůžeme říkat
  žádné konkrétní závěry,
 • 00:07:34 provedli jsme takové
  ty úvodní úkony.
 • 00:07:39 Mluvili jste s těmi žáky, kteří
  mají tu šikanu na svědomí?
 • 00:07:46 Proběhly první rozhovory,
  jak s pedagogy, tak s žáky.
 • 00:07:50 Budou pokračovat za přítomnosti
  dalších expertů,
 • 00:07:54 abychom mohli co nejobjektivněji
  celou situaci posoudit.
 • 00:08:00 Inspekce neměla žádné
  informace o tom,
 • 00:08:02 že se v té škole
  něco takového dělo,
 • 00:08:05 poslední inspekční zprávě píšete,
 • 00:08:08 že silnou stránkou průmyslovky
  je klima školy, je možné,
 • 00:08:13 že by se od května loňského roku
  to klima takto razantně změnilo?
 • 00:08:20 Vývoj takového chování
  má svou časovou řadu,
 • 00:08:24 co je zjevné z těch záběrů, jsou
  ty projevy toho nejsilnějšího,
 • 00:08:30 toho posledního stádia,
  které může probíhat.
 • 00:08:34 Třetí musely probíhat
  nějaké další jevy.
 • 00:08:37 Pro nás je důležité, jak ten systém
  fungoval.
 • 00:08:47 To že byl formálně nastaven,
  to je něco jiného,
 • 00:08:51 to jsme prověřili v té naší
  inspekční činnosti v květnu
 • 00:08:56 loňského roku, ale je důležité,
  jak byl funkční.
 • 00:09:01 Vy ale píšete, že klima ve škole
  byla silná stránka té školy.
 • 00:09:06 O jaké ročníky šlo?
 • 00:09:18 To šetření se týkalo
  těch žáků a těch tříd,
 • 00:09:26 které v tom květnu loňského
  roku v té škole byly.
 • 00:09:32 Řešili jsme i vztahy mezi učiteli
  navzájem a vztahy k žákům.
 • 00:09:36 V rámci šetření se ukázalo,
 • 00:09:38 že v té době jednak ty procesy byly
  nastavené správně a probíhaly tak,
 • 00:09:45 že jsme to klima
  mohli takto hodnotit.
 • 00:09:49 Ti žáci se od května, září,
  října, listopadu, tak změnili,
 • 00:09:56 že se z nich stali agresoři?
 • 00:09:59 Kolik je těm dětem let?
 • 00:10:10 To jsou žáci střední školy.
 • 00:10:13 Je jim někde mezi 16 a 19 lety.
 • 00:10:18 V tomto konkrétním případě
  šlo o jednu konkrétní třídu.
 • 00:10:26 Bylo tam těch tříd více?
 • 00:10:31 To je právě to, že je nutné,
 • 00:10:34 abychom se na to podívali
  komplexně.
 • 00:10:42 Na videu jsme viděli tři žáky,
 • 00:10:45 ale ten proces mohl
  být komplexnější,
 • 00:10:47 do toho mohli vstupovat
  i další žáci.
 • 00:10:53 V tomto konkrétním případě
  jde o žáky jakého ročníku?
 • 00:11:00 Jde o žáky SŠ, kteří jsou
  ve věku 16 až 19 let.
 • 00:11:08 Jde o dospělé lidi?
 • 00:11:12 Jedná se o zletilé žáky.
 • 00:11:15 Takže je jim více než 18 let.
 • 00:11:20 Nechtěl bych specifikovat,
  jestli všem,
 • 00:11:23 to je předmětem našeho šetření,
 • 00:11:26 jestli se na tom nepodílejí
  i další žáci.
 • 00:11:30 Pokud zjistíte nějaké pochybení
  té školy, jaké jsou vaše pravomoci?
 • 00:11:34 Co můžete udělat?
 • 00:11:36 Pokud zjistíme porušení,
  tak prvním krokem je,
 • 00:11:41 že stanovíme určité termíny
  pro odstranění nedostatků,
 • 00:11:51 pokud je škola neodstraní,
 • 00:11:54 tak může následovat právní
  řízení proti řediteli školy.
 • 00:11:57 Pokud nedojde k nápravě ani tak,
 • 00:11:59 tak můžeme navrhnout
  odvolání ředitele školy.
 • 00:12:04 V krajním případě můžeme
  navrhnout výmaz z rejstříku škol.
 • 00:12:10 Kdy budou závěry toho šetření?
 • 00:12:13 Naším úkolem je podpořit školy,
  aby efektivně fungovaly,
 • 00:12:20 nikoliv je represivně trestat.
 • 00:12:23 Kdy budou závěry vašeho šetření?
 • 00:12:26 Do měsíce bychom měli mít konkrétní
  závěry z naší inspekční činnosti.
 • 00:12:32 To byl Tomáš Zatloukal, děkuji,
 • 00:12:34 že jste se připojil
  k našemu interview.
 • 00:12:37 Pane Drbohlave, teď jste slyšel,
  že šlo i o zletilé žáky.
 • 00:12:43 Je to pro vás informace,
  že to podporuje i to,
 • 00:12:47 že s těmi lidmi už bude těžké
  pracovat, změní to jejich chování?
 • 00:12:56 Mají šanci na resocializaci?
 • 00:13:01 Nebyl bych tak příkrý.
 • 00:13:03 Skutečně u celé řady antisociálních
  jevu by bylo naivní si myslet,
 • 00:13:11 že ta náprava je možná.
 • 00:13:13 Jedná se o psychické
  vydírání, manipulaci apod.
 • 00:13:17 Mám tu naději doufat, že ve chvíli,
 • 00:13:19 kdyby byly v kvalitní
  psychoterapeutické péči,
 • 00:13:23 tak by se celá řada
  věcí dala zmírnit,
 • 00:13:27 ale 18. věk života už je mu hodně
  mezní věk.
 • 00:13:34 Co může být spouštěčem toho,
 • 00:13:36 že se několik žáků
  ve třídě rozhodne,
 • 00:13:39 že se bude takovým způsobem
  chovat ke své učitelce?
 • 00:13:45 Snaha pobavit se, zviditelnit
  se, upevnit si pozici ve třídě?
 • 00:13:50 V zásadě šikana je jednostranným
  selháním jinak zcela přirozeného
 • 00:13:56 boje o moc mezi studenty a učiteli.
 • 00:14:00 S tím se můžeme setkávat
  v mateřských školách,
 • 00:14:05 v základních školách i na středních
  školách.
 • 00:14:08 Je to boj o moc, mělo by tam dojít
  k tzv. plichtě,
 • 00:14:15 s mírnou nadváhou učitele.
 • 00:14:17 Tady došlo k pedagogické prohře,
  tou prvotní stránkou a tváří,
 • 00:14:25 kterou vnímáme a slýcháme
  v této kauze,
 • 00:14:27 tak za ní nevidíme spoustu dalších
  věcí, které tam možná byly.
 • 00:14:33 Bolestný, dramatický příběh toho
  učitele, dlouhodobé neuspokojení,
 • 00:14:39 deprivace, neschopnost
  a nesebevědomí,
 • 00:14:43 které je naprosto nezbytné proto,
 • 00:14:46 aby ten kantor v tomto přirozeném
  střetávání upevnil tři základní
 • 00:14:53 domény, které kantor musí mít,
  popularita, autorita a respekt.
 • 00:15:01 Ve chvíli, kdy to prohraje,
  tak už je pozdě.
 • 00:15:10 Agresivita obecně má velmi
  širokou základnu.
 • 00:15:14 Je řada agresorů,
 • 00:15:15 u kterých je impulzivita podmíněna
  funkční anomálií v oblasti mozku.
 • 00:15:24 Pak jsou pachatelé,
 • 00:15:26 kteří v podstatě svou agresivitu
  předávají mezi vrstevníky to,
 • 00:15:36 co se na účely ve svých rodinách.
 • 00:15:39 Jsou stejnými agresory,
  jako jsou jejich rodiče.
 • 00:15:42 A pak jsou tací, které
  jste zmínila v té otázce,
 • 00:15:47 kteří tak upevňují svoji
  sociální pozici a roli.
 • 00:15:50 Baví je to, jsou dvorními šašky,
 • 00:15:54 umožňují svou psychickou
  dominanci nejen nad tím učitelem,
 • 00:15:58 ale nad celou třídou.
 • 00:16:01 Čím si vysvětlujete fakt,
  že ta paní učitelka,
 • 00:16:04 podle dostupných informací, takové
  chování žáků snášela delší dobu?
 • 00:16:13 Měla šanci to zastavit?
 • 00:16:16 V případě, že to neudělala
  hned na začátku,
 • 00:16:21 tak mohla to zastavit i později?
 • 00:16:25 Právě proto,
  že ten boj o tu moc je přirozený,
 • 00:16:29 tak určité selhání je noční
  můrou každého pedagoga.
 • 00:16:33 Ve chvíli, kdy přichází takové
  selhání, tak je to životní prohru,
 • 00:16:39 nebo profesní prohru.
 • 00:16:41 Otázka je, jakou cítila důvěru
  řešit to s managementem školy.
 • 00:16:51 Tím se dostávám k tomu,
  co jsem říkal na počátku,
 • 00:16:55 je to jednak prohra toho pedagoga,
  což je politováníhodná situace,
 • 00:17:01 ale je to také manažerská prohra.
 • 00:17:03 To je potřeba si uvědomit.
 • 00:17:06 Respektují to, že přes
  mnoho různých povinností,
 • 00:17:10 které mají dnešní ředitele, mnohdy
  nevidí na své vlastní lidi,
 • 00:17:14 ale neměli by zapomínat na to,
 • 00:17:16 že podstatou jejich
  manažerské práce,
 • 00:17:20 je hlavně ochrana vlastních lidí.
 • 00:17:24 Věděli o té kauze dříve a mohli
  učinit celou řadu kroků,
 • 00:17:32 kterými tomu mohli zabránit,
  interní, nebo externí,
 • 00:17:39 získávání informací.
 • 00:17:41 ČR je v práci s šikanou
  poměrně hodně vyspělá.
 • 00:17:47 Šikanu dovedeme docela
  dobře odborně zpracovávat,
 • 00:17:52 ale není tam odvaha,
  je tam ten strach o to místo, tím,
 • 00:17:57 že při znáte nějakou
  vlastní neschopnost.
 • 00:18:00 Je to samozřejmě také
  ta individuální prohra.
 • 00:18:04 Co zažívají ti ostatní, kteří
  se na tu šikanu musí dívat?
 • 00:18:11 To může být různorodé,
  těžko odhadnout,
 • 00:18:15 jaké bylo konkrétní
  klima v této třídě,
 • 00:18:18 na stranu těch agresorů se mohou
  přidat i naprosto všichni,
 • 00:18:22 to je přirozený efekt
  Luciferova efektu.
 • 00:18:31 To ale záleží na tom, jak dlouho
  tam ten proces probíhal.
 • 00:18:36 V tomto případě to vypadá tak,
 • 00:18:38 že někteří žáci tu informaci vedení
  školy předali, mluvil jste o tom,
 • 00:18:43 že nebylo šťastné
  zveřejnění těch videí.
 • 00:18:50 Kritizoval a to i ministryně
  školství.
 • 00:18:53 Na druhou stranu,
  vezměte si situaci,
 • 00:18:57 že by se to video nedostalo
  na veřejnost a o tom případě bychom
 • 00:19:01 se vůbec nedozvěděli.
 • 00:19:04 Souhlasíte s tím, že paní
  zástupkyně odsoudila toho člověka,
 • 00:19:10 který předal to video bulváru?
 • 00:19:12 Je to zavrženíhodné v situaci,
  kdy může mít ten žák pocit,
 • 00:19:17 že škola se s tím nevypořádala
  dostatečně a že už neviděl jinou
 • 00:19:28 cestu než to předat médiím?
 • 00:19:31 Po bitvě je každý generál.
 • 00:19:36 Management by měl zpytovat
  své kroky,
 • 00:19:39 než kritizovat nějakého žáka,
  že předal tu informaci médiím.
 • 00:19:54 Média to bez jakékoliv
  korekce používají.
 • 00:19:58 Kvůli korekci tu máme vás.
 • 00:20:01 To je milé, ale to je pozdě.
 • 00:20:09 Ten kolektiv zcela přirozeně
  je vždy tvořen podobnou skladbou
 • 00:20:16 agresorů, a outsiderů,
  šašků, obětí apod.
 • 00:20:25 Pokud to budeme analyzovat,
  tak ty slabé články,
 • 00:20:28 které jsou náchylné k tomu
  býti agresorem,
 • 00:20:31 se mohou těmito věcmi inspirovat.
 • 00:20:34 Je to nešťastné.
 • 00:20:36 Mají dnešní děti
  respekt k autoritám?
 • 00:20:39 Mají k nim ten správný
  respekt, jaký jsme měli my?
 • 00:20:43 Když jsem chodila do školy,
  tak tam byly jasně dané role,
 • 00:20:49 učitel měl vždy navrch.
 • 00:20:51 Není ten vztah učitel - rodič,
  učitel - žák obráceně?
 • 00:20:59 Učitelé se bojí něco říct.
 • 00:21:03 Učitelé jsou často v defenzivě
  na rodičovských schůzkách.
 • 00:21:08 Není to ten problém?
 • 00:21:12 V tom vašem konkrétním osobním
  příběhu srovnáváme dvě velmi
 • 00:21:19 rozdílná společenská
  a politická období,
 • 00:21:22 ve kterých byly nastaveny jiné
  hodnoty a výrazně jiný apel,
 • 00:21:26 i všeobecné společenské obavy
  o svůj kredit ve společnosti,
 • 00:21:32 zaměstnání apod.
 • 00:21:33 Jako příklad můžeme dát Japonsko,
 • 00:21:36 které je jednoznačně v oblasti
  antisociálních jevu na velmi nízké
 • 00:21:52 příčce výskytu
  jakýkoliv podobný čin.
 • 00:21:56 Nebo i mnohem menší by bylo
  zostuzením celé rodiny ty děti jsou
 • 00:22:02 vychovávány tak.
 • 00:22:04 Že něco takového nesmí
  udělat své vlastní rodině,
 • 00:22:09 Čím to tedy je, že u nás to tak je?
 • 00:22:13 Změnou klimatu, děti jsou
  svobodnější, mají jinde hranice?
 • 00:22:22 Otázkou je,
 • 00:22:24 zdali současní pedagogové jsou
  dostatečně v rámci svého studia
 • 00:22:33 vyzbrojeni všem úskalím
  přirozeného boje o moc.
 • 00:22:37 To je jedna věc.
 • 00:22:41 Zdali u nich nepřevažuje
  pouze tam memorizace,
 • 00:22:50 namísto vyzbrojení
  autoritativními zbraněmi.
 • 00:22:59 Určitým způsobem ty děti
  jsou odrazem společnosti,
 • 00:23:02 to je potřeba si připustit.
 • 00:23:04 Celá společnost je v dnešní době
  čím dále více povolná a méně
 • 00:23:10 respektující vůči
  stáří, vůči dětem,
 • 00:23:13 vůči individuálním právům apod.
 • 00:23:15 Čím více se vzdalujeme těmto
  základním sociálním principům,
 • 00:23:20 tím více se to odráží
  v individuálních příbězích.
 • 00:23:24 Během školního roku zaznamenalo
  fyzickou agresi žáků už na základní
 • 00:23:32 škole 16 % učitelů.
 • 00:23:39 Když říkáte, že otázka,
 • 00:23:41 jestli jsou budoucí učitelé
  dostatečně vzdělání v tom,
 • 00:23:44 jak se mají chovat,
 • 00:23:46 měli by učitelé absolvovat
  nějaké psychologické testy,
 • 00:23:51 test schopnosti odolávat
  takovým tlakům?
 • 00:23:56 Kromě jiného by měli,
 • 00:24:00 a to je myslím výsostnou
  podstatou učitelské profese,
 • 00:24:04 být schopni přiznat, že v určité
  chvíli nezvládají nebo neví.
 • 00:24:10 To není deviza dnešní egocentrické
  doby, umět se poradit,
 • 00:24:16 umět si získat informace.
 • 00:24:22 Dnes je velké množství odborných
  publikací, organizací.
 • 00:24:27 Mnohdy ten jedinec nechce selhat,
  sám před sebou, kolektivem apod.
 • 00:24:34 Mluvili jsme o šikaně
  dětí vůči učiteli.
 • 00:24:40 Často se mluví o šikaně mezi dětmi.
 • 00:24:48 Nutí současný systém školy
  tyto případy prošetřovat?
 • 00:24:55 To je řečnická otázka.
 • 00:25:00 Lze předpokládat,
 • 00:25:02 že může fungovat i takový
  přirozený ochranný mechanismus,
 • 00:25:06 kdy škola nechce ztratit své klima,
 • 00:25:09 jak to bylo i v předchozí reportáži
  a svůj kredit na tom trhu.
 • 00:25:15 Jak se šikana podepíše na dalším
  životě ji dítěte?
 • 00:25:21 Co si do dalších let nese oběť?
 • 00:25:25 Vrátil bych se k předchozí otázce,
  toto je politováníhodná kauza,
 • 00:25:32 ale není to zase tak velké
  číslo, co do četnosti.
 • 00:25:37 To ale neomlouvá, ale měli
  bychom mít po prevenci,
 • 00:25:43 více než po trestu.
 • 00:25:45 To je podstatnější.
 • 00:25:46 Když mi v krátkosti řeknete,
 • 00:25:48 co čeká oběť šikany
  v dalších letech?
 • 00:25:52 Záleží na tom, jak hluboká
  ta šikana je, psychická,
 • 00:25:57 emocionální, fyzická.
 • 00:25:59 Pochopitelně posttraumatická
  stresová porucha,
 • 00:26:02 jako přirozený důsledek týrání
  může zanechat následky na oběti.
 • 00:26:10 Říká psychopatolog
  Andrej Drbohlav, děkuji,
 • 00:26:13 že jste přišel do interview ČT 24.
 • 00:26:16 Děkuji za pozvání.
 • 00:26:17 Vám děkujeme za pozornost.
 • 00:26:19 Dobrý večer.
 • 00:26:22 Živé titulky ve spolupráci se ZČU
  Inovace podpořená TA ČR
  Mluvčí: Daniela Tisarová

Související