Kde jsem:

Označování pořadů — Program — Déčko pro rodiče — Česká televize

Déčko si zakládá na tom, že jeho program je plně bezpečný, tj. bez samoúčelného násilí, vulgarismů či nevhodných scén, a zcela přiměřený věku dětí. To nemění nic na tom, že některé pořady jsou určené spíše menším a jiné zase větším dětem. Nabízejí jim jiná témata, promlouvají odlišným jazykem. Například pořad, v němž se děti učí abecedu, nebude příliš zajímat starší děti, a naopak pro menší děti nebudou úplně vhodné pořady, které vycházejí z úrovně vnímání a znalostí dětí, které chodí už například do čtvrté a vyšší třídy. Mezi takové pořady patří například britský zábavně-naučný seriál Děsivé dějiny nebo přírodovědný pořad 60 zvířecích zabijáků. Některé z těchto pořadů proto Déčko přímo označuje symbolem 8+. Nejde o nařízení, nýbrž vstřícný krok vůči dětem a rodičům, aby věděli, které pořady jsou vhodné spíše pro starší děti.