Kde jsem:

Rada ČT

Neviditelní

Plánovaná jednání Rady ČT

19. jednání
20. jednání
21. jednání
22. jednání
Ostrava 22. 10. 2014
5. 11. 2014
19. 11. 2014
10. 12. 2014

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Členové Rady — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

  • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
  • Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy

Současné složení Rady České televize

Jaroslav Dědič Mgr. Jaroslav Dědičpředseda
tel.: 736 515 461
Richard Hindls Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.místopředseda
tel.: 734 184 824
René Kühn René Kühnmístopředseda
tel.: 731 132 109
Jiří Závozda PhDr. Jiří Závozdamístopředseda
tel.: 731 132 110
Jan Bednář Ing. Jan Bednářčlen
tel.: 602 367 258
Luboš Beniak Luboš Beniakčlen
tel.: 734 184 874
Jan Brandejs Mgr. Jan Brandejsčlen
tel.: 736 531 025
Vratislav Dostál Vratislav Dostálčlen
tel.: 734 184 844
Michael Hauser Mgr. Michael Hauser, PhD.člen
tel.: 728 472 184, 734 184 834
Michal Jankovec Ing. Michal Jankovecčlen
tel.: 731 132 108
Petr Koutný Mgr. Petr Koutnýčlen
tel.: 736 515 462
Jiří Kratochvíl Jiří Kratochvílčlen
tel.: 736 515 463
Ivana Levá Mgr. Ivana Leváčlen
tel.: 734 184 774
Josef Pavlata Josef Pavlatačlen
tel.: 602 376 094
Jan Prokeš Mgr. Jan Prokeščlen
tel.: 736 531 022

Dozorčí komise Rady ČT

  • Bc. Jiří Staněk - předseda
  • Ing. Jiří Maceška - místopředseda
  • JUDr. Simona Macášková - členka
  • Ing. Jiří Malina - člen
  • JUDr. Jiří Stránský - člen

Sekretariát

  • Mgr. Hana Zavadilová - tajemnice
  • Bc. Petra Dvořáková - asistentka

Rada České televize
Kavčí hory
140 70, Praha 4
tel.: 261 137 417-419
e-mail: radact@ceskatelevize.cz