Kde jsem:

Rada ČT

Případy 1. oddělení

Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Únor
Březen
Duben
Květen
3. 2. a 17. 2. 2016
2. 3., 16. 3. a 30. 3. 2016
13. 4. a 27. 4. 2016
11. 5. a 25. 5. 2016

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Členové Rady — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

  • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
  • Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy

Současné složení Rady České televize

Jan Bednář Ing. Jan Bednářpředseda
tel.: 739 524 527
Jaroslav Dědič Mgr. Jaroslav Dědičmístopředseda
tel.: 736 515 461
Richard Hindls Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.místopředseda
tel.: 734 184 824
Jiří Závozda PhDr. Jiří Závozdamístopředseda
tel.: 731 132 110
Luboš Beniak Luboš Beniakčlen
tel.: 734 184 874
Jan Brandejs Mgr. Jan Brandejsčlen
tel.: 736 531 025
Vratislav Dostál Vratislav Dostálčlen
tel.: 734 184 844
Michael Hauser Mgr. Michael Hauser, PhD.člen
tel.: 728 472 184, 734 184 834
Michal Jankovec Ing. Michal Jankovecčlen
tel.: 731 132 108
Jiří Kratochvíl Jiří Kratochvílčlen
tel.: 736 515 463
René Kühn René Kühnčlen
tel.: 731 132 109
Ivana Levá Mgr. Ivana Leváčlen
tel.: 734 184 774
Zdeněk Šarapatka PaedDr. Zdeněk Šarapatka, PhD.člen
tel.: 730 800 108
Daniel Váňa Mgr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.člen
tel.: 730 800 886

Dozorčí komise Rady ČT

  • Bc. Jiří Staněk - předseda
  • Ing. Jiří Maceška - místopředseda
  • JUDr. Simona Macášková - členka
  • Ing. Jiří Malina - člen
  • JUDr. Jiří Stránský - člen

Sekretariát

  • Mgr. Hana Zavadilová - tajemnice
  • Bc. Petra Dvořáková - asistentka

Rada České televize
Kavčí hory
140 70, Praha 4
tel.: 261 137 417
e-mail: radact@ceskatelevize.cz