Kde jsem:

Rada ČT

Dabingové pexeso

Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
11. 4. a 25. 4. 2018
16. 5. a 30. 5. 2018
20. 6. 2018
25. 7. 2018
22. 8. 2018
12. 9. a 26. 9. 2018
10. 10. a 24. 10. 2018
7. 11. a 21. 11. 2018
12. 12. 2018

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Členové Rady — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

  • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
  • Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy

Současné složení Rady České televize

Dozorčí komise Rady ČT

  • Bc. Jiří Staněk - předseda
  • Ing. Jiří Maceška - místopředseda
  • JUDr. Simona Macášková - členka
  • Ing. Jiří Malina - člen
  • JUDr. Jiří Stránský - člen

Sekretariát

  • Mgr. Hana Zavadilová - tajemnice
  • Bc. Petra Dvořáková - asistentka

Rada České televize
Kavčí hory
140 70, Praha 4
tel.: 261 137 417
e-mail: radact@ceskatelevize.cz