Kde jsem:

Rada ČT

Zhubněte do plavek!

Plánovaná jednání Rady ČT

Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
8. 4. 2015 a 22. 4. 2015
6. 5. 2015 a 20. 5. 2015
10. 6. 2015 a 24. 6. 2015
15. 7. 2015
12. 8. 2015 a 26. 8. 2015
9. 9. 2015 a 23. 9. 2015

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Členové Rady — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

  • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
  • Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy

Současné složení Rady České televize

Jaroslav Dědič Mgr. Jaroslav Dědičpředseda
tel.: 736 515 461
Jan Bednář Ing. Jan Bednářmístopředseda
tel.: 739 524 527
Richard Hindls Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.místopředseda
tel.: 734 184 824
Jiří Závozda PhDr. Jiří Závozdamístopředseda
tel.: 731 132 110
Luboš Beniak Luboš Beniakčlen
tel.: 734 184 874
Jan Brandejs Mgr. Jan Brandejsčlen
tel.: 736 531 025
Vratislav Dostál Vratislav Dostálčlen
tel.: 734 184 844
Michael Hauser Mgr. Michael Hauser, PhD.člen
tel.: 728 472 184, 734 184 834
Michal Jankovec Ing. Michal Jankovecčlen
tel.: 731 132 108
Petr Koutný Mgr. Petr Koutnýčlen
tel.: 736 515 462
Jiří Kratochvíl Jiří Kratochvílčlen
tel.: 736 515 463
René Kühn René Kühnčlen
tel.: 731 132 109
Ivana Levá Mgr. Ivana Leváčlen
tel.: 734 184 774
Josef Pavlata Josef Pavlatačlen
tel.: 602 376 094
Jan Prokeš Mgr. Jan Prokeščlen
tel.: 736 531 022

Dozorčí komise Rady ČT

  • Bc. Jiří Staněk - předseda
  • Ing. Jiří Maceška - místopředseda
  • JUDr. Simona Macášková - členka
  • Ing. Jiří Malina - člen
  • JUDr. Jiří Stránský - člen

Sekretariát

  • Mgr. Hana Zavadilová - tajemnice
  • Bc. Petra Dvořáková - asistentka

Rada České televize
Kavčí hory
140 70, Praha 4
tel.: 261 137 417
e-mail: radact@ceskatelevize.cz