Kde jsem:

Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
1. 3., 15. 3. a 29. 3. 2017
12. 4. 2017 a 26. 4. 2017
10. 5. (TS Brno) a 31. 5. 2017
14. 6. 2017 a 28. 6. 2017
26. 7. 2017
23. 8. 2017
6. 9. 2017 a 20. 9. 2017

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Pozvánky — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

 • vyhlašuje na základě § 9 odst. 4 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení funkce:

  GENERÁLNÍ ŘEDITEL/KA ČESKÉ TELEVIZE
   
 • Podrobné podmínky výběrového řízení naleznete ZDE

Vážená kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozval na 7. jednání Rady České televize v roce 2017,
které svolávám na:

středu 29. 3. 2017 od 13:00 hod.

do prostor Konferenčního centra,
hlavní budova ČT, přízemí vpravo od hl. vrátnice, Kavčí hory, 140 70 Praha 4

Žádáme veřejnost o registraci na hlavní vrátnici ČT!

Navrhovaný program

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Plnění usnesení a kontrola zápisů
 4. Informace generálního ředitele
 5. Materiály z Dozorčí komise
 6. Výběrové řízení na generálního ředitele České televize – seznam kandidátů
 7. Zpráva o plnění rozpočtu za r. 2016
 8. Osnova Výroční zprávy o hospodaření ČT v r. 2016e
 9. Informace o činnosti úseku obchodu, včetně jeho ziskovosti za 2. pol. r. 2016
 10. Konečné znění Výroční zprávy o činnosti ČT v r. 2016
 11. Stížnosti a podněty
 12. Různé
 13. Závěr

Těším se na setkání s Vámi.
S přátelským pozdravem

Ing. Jan Bednář
předseda Rady ČT

V Praze dne 22. března 2017

Ke stažení

Pozvánka na 7. jednání Rady ČT (PDF; 27,1 kB)