Kde jsem:

Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Únor
Březen
Duben
Květen
1. 2. 2017 a 15. 2. 2017
1. 3., 15. 3. a 29. 3. 2017
12. 4. 2017 a 26. 4. 2017
10. 5. 2017 a 24. 5. 2017

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Pozvánky — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

 • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
 • Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy

Vážená kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozval na 2. jednání Rady České televize v roce 2017,
které svolávám na:

středu 18. 1. 2017 od 13:00 hod.

do prostor Konferenčního centra,
hlavní budova ČT, přízemí vpravo od hl. vrátnice, Kavčí hory, 140 70 Praha 4

Žádáme veřejnost o registraci na hlavní vrátnici ČT!

Navrhovaný program

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Plnění usnesení a kontrola zápisů
 4. Informace generálního ředitele
 5. Materiály z Dozorčí komise
 6. Zpráva J. Brandejse k materiálu „Informace o programovém schématu TV kanálů ČT na 1. pololetí 2017“
 7. Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2016 – osnova
 8. Stížnosti a podněty
 9. Různé
 10. Závěr

Těším se na setkání s Vámi.
S přátelským pozdravem

Ing. Jan Bednář
předseda Rady ČT

V Praze dne 11. ledna 2017

Ke stažení

Pozvánka na 2. jednání Rady ČT (PDF; 27,2 kB)