Kde jsem:

Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
1. 3., 15. 3. a 29. 3. 2017
12. 4. 2017 a 26. 4. 2017
10. 5. a 31. 5. (TS Brno) 2017
14. 6. 2017 a 28. 6. 2017
26. 7. 2017
23. 8. 2017
6. 9. 2017 a 20. 9. 2017

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Pozvánky — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

  • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
  • Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy

Vážená kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozval na 9. jednání Rady České televize v roce 2017,
které svolávám na:

středu 26. 4. 2017 od 13:00 hod.

do prostor Konferenčního centra,
hlavní budova ČT, přízemí vpravo od hl. vrátnice, Kavčí hory, 140 70 Praha 4

Žádáme veřejnost o registraci na hlavní vrátnici ČT – kapacita Konferenčního centra je omezena

Navrhovaný program

  1. Zahájení
  2. Volba generálního ředitele České televize – finálové kolo
  3. Závěr

Těším se na setkání s Vámi.
S přátelským pozdravem

Ing. Jan Bednář
předseda Rady ČT

V Praze dne 19. dubna 2017

Ke stažení

Pozvánka na 9. jednání Rady ČT (PDF; 386,1 kB)