Kde jsem:

Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Únor
Březen
Duben
Květen
14. 2. a 28. 2. 2018
14. 3. a 28. 3. 2018
11. 4. a 25. 4. 2018
16. 5. a 30. 5. 2018

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Pozvánky — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

 • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
 • Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy

Vážená kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozval na 3. jednání Rady České televize v roce 2018,
které svolávám na:

středu 14. 2. 2018 od 13:00 hod.

do prostor Konferenčního centra.

Žádáme veřejnost o registraci na hlavní vrátnici ČT!

Navrhovaný program

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Plnění usnesení a kontrola zápisů
 4. Informace generálního ředitele
 5. Materiály z Dozorčí komise
 6. Zpráva o měření veřejné hodnoty vysílání za rok 2017
 7. Stížnosti a podněty
 8. Různé
 9. Závěr

Těším se na setkání s Vámi.
S přátelským pozdravem

Ing. Jan Bednář
předseda Rady ČT

V Praze dne 7. února 2018

Ke stažení

Pozvánka na 3. jednání Rady ČT (PDF; 324,5 kB)