Náboženské pořady

Pořady v aktuálním programu

 • Cesty víry
  Ateismus
  Bezdomovci
  Skalní kláštery v Etiopii
  Mauritius
  Co s prázdnou náručí?
  Česká škola na Haiti
  Frekvence naděje
  Fusion
  Když jde Bible do světa
  Když se mladí klanějí...
  Letní konference chval a uctívání
  Neratov
  Oko - okno nejen do duše
  Pouť do Říma
  Ráj i peklo Sicílie
  Těšínský zázrak
  Učit podle evangelia
  Ve jménu svobody
  Zlato Gemelčičky
  Zlo, utrpení, katastrofy
 • Poutní bohoslužba
  Přímý přenos ze slavnostní mše z Kostelního Vydří. Režie J. Rásocha
 • Sváteční slovo
  Sváteční slovo adventistického kazatele Jindřicha Černohorského
  Sváteční slovo husitského faráře Miroslava Kubíčka
  Sváteční slovo karmelitána Pavla Poly
  Sváteční slovo kazatele Církve bratrské Josefa Horského
  Sváteční slovo rozhlasového redaktora Petra Vaďury

  Připravujeme do vysílání a natáčíme