Co kdyby rozdělení Československa v roce 1992 neproběhlo mírovou cestou a ke slovu se dostaly zbraně? Jak by vypadal ozbrojený konflikt mezi Čechy a Slováky?

Pořad bylo možné přehrát do 29. 6. 2012
Video není k dispozici

Rozdělení Československa koncem roku 1992 bylo ve světě dáváno za příklad mírového rozpadu mnohonárodnostního státu. Ve stejném roce došlo k rozpoutání války v Bosně a Hercegovině, která patřila k nejkrutějším válkám vyvolaným rozpadem Jugoslávie. Co kdyby jugoslávské nemírové dělení proběhlo i mezi Čechy a Slováky? Co může být důvodem k válce mezi dvěma národy? Promíšené národnostní oblasti, sporná území, konfliktní mocenské zájmy? Závisí vypuknutí války jen na racionálních důvodech nebo mohou válku vyvolat všehoschopná média a všehoschopní militaristé? Jak by vypadala válka mezi Čechy a Slováky?

Historická křižovatka

Pomlčkovou válkou o název federace v roce 1990 se rozhořely národnostní spory v Československu. 17. července 1992 schválila Slovenská národní rada deklaraci vyslovující požadavek samostatnosti Slovenska. Předseda české vlády Václav Klaus a předseda slovenské vlády Vladimír Mečiar se v seriálu jednání dohodli na rozdělení federace. Dne 13. listopadu 1992 přijalo Federální shromáždění ústavní zákon o dělení majetku federace. 25. listopadu 1992 přijalo Federální shromáždění ústavní zákon o zániku ČSFR k 31. prosinci 1992. Jak se mohly dějiny odehrát, kdyby rozpad federace neprobíhal mírově?

Alternativní online scénář

(Neshoduje se s historickou fikcí rozehranou ve vysílaném díle).

Stopáž18 minut
Rok výroby 2010
 P ST
ŽánrDokument