Cestujte s Českou televizí

Slovníček pojmů

AC-3

Audio Coding 3

Metoda pro kompresi zvukového signálu vyvinutá firmou Dolby Labs., která je základem vícekanálového zvukového systému Dolby Digital (DD), používaného mimo jiné i v digitálním vysílání DVB.

ATRAC

Zvuková perceptuální kompresní metoda, která je základem systému Sony MiniDisc. Modifikovaná verze tohoto algoritmu je použita ve vícekanálovém zvukovém systému SDDS (Sony Digital Dynamic Sound) pro kina.

Časté dotazy — Satelitní vysílání DVB-S, DVB-S2 — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.
"Je možné přijímat programy České televize vysílané ze satelitu bez plateb různým dalším providerům (provozovatelům komerčního družicového vysílání), když služba je už jednou placena koncesionářskými poplatky?"
Ano. Programy České televize je takto možné přijímat z družice Astra 3B, jejímž hlavním úkolem je dokrýt geograficky složité lokality s neuspokojivým příjmem zemského vysílání nebo dopravit signál programů České televize na pozemní vysílače.

Program ČT24 je možno (nejen z této družice) přijímat bezplatně a bez dekódovací karty. Pro příjem ostatních programů je nutná dekódovací Karta ČT.

Nutnost použití dekódovací karty je vyvolána skutečností, že Česká televize kupuje autorská práva pouze pro vysílání na území České republiky, a proto musí zajistit, aby její programy nebylo možné v zahraničí přijímat. Jako technický prostředek pro tento účel slouží právě dekódovací karta.

Po zakoupení zpřístupní karta programy na dobu 1 měsíce. Aby byl příjem možný i nadále, je třeba ji registrovat. Registrace je dále podmíněna placením koncesionářských poplatků a příjmem na území České republiky.

Diváci, kteří již vlastní standardní karty CS Link a Skylink mohou požádat, aby jejich karta byla bezplatně zkonvertována na Kartu ČT, která divákům zaručí přístup jen ke všem programům České televize bez nutnosti platit servisní poplatek.

Karel Moulík, 7. 9. 2012