Kde jsem:

Tiskové zprávy — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

2. 8. 2019

Poslední prázdninová hudební událost v Ostravě? Ostravské dny, festival nové a experimentální hudby

Mediální partnerství

V divadle i v továrně, v katedrále i areálu bývalého dolu. Světové premiéry soudobé klasické hudby, orchestrální kompozice, současná opera, zvukové instalace, maraton elektronické hudby, virtuózní sóla a experimentální performance. 22. srpna začíná jubilejní 10. ročník bienále Ostravských dnů.

Co jsou Ostravské dny? Mezinárodní prostor pro setkávání skladatelů několika generací, příležitost pro objevování nových hudebních řečí, výzva pro muzikanty, hudební svátek pro milovníky klasiky v moderním a netradičním pojetí, společná tvorba, která se nebojí experimentovat a riskovat. S myšlenkou tohoto letního projektu přišel Petr Kotík a Ostravské dny koncipoval jako pokračování Darmstadtských letních kurzů a festivalu z počátku 50. a 60. let, s tím rozdílem, že v Ostravě byla od počátku v centru zájmu práce s velkým orchestrem. Na počátku realizace této myšlenky stáli s Kotíkem také američtí skladatelé Earle Brown, Alvin Lucier a Christian Wolff.

Festival seznamuje veřejnost s díly (většinou orchestrálními), která nebyla v České republice uvedena nebo mají na festivalu světovou premiéru. Kompozice přímo na místě studuje v posledních dvou srpnových týdnech Ostravská banda, Ostrava New Orchestra a sbor Canticum Ostrava i řada špičkových ansámblů, sólistů a dirigentů.

Ostravské dny ale nejsou jen festivalem, jejich součástí je i Institut nové a experimentální hudby, který každý rok přivádí do Ostravy desítky mladých skladatelů.

„I když se obě části prolínají, jsou oddělené. Institut Ostravských dní (institut začíná 12. srpna a využívá téměř celou budovu Janáčkovy konzervatoře) není letní školou v tradičním smyslu slova. Jedná se o vzájemnou prezentaci tvorby mladých skladatelů i zkušených lektorů, otevřenou diskusi ohledně otázek hudebního myšlení, hudebních technik, estetik a východisek umělecké tvorby, která zahrnuje nejen akcenty hudební, ale též divadelní, literární i filmové. Společným jazykem je angličtina,“ říká ředitelka Ostravských dnů Renáta Spisarová.

A na co se mohou návštěvníci těšit? V letošním roce tým Ostravského centra nové hudby v čele s uměleckým ředitelem Ostravských dnů Petrem Kotíkem vybral na základě zaslaných partitur 35 rezidentů z celkem 13 zemí (Peru, Kanada, Lotyšsko, Velká Británie, Ukrajina, Česká republika, Jižní Korea aj.). Připojí se tak k téměř 250 rezidentům, kteří se Ostravských dnů zúčastnili od doby jejich vzniku v roce 2001.

Detailní program i s popisy najdete na webových stránkách Ostravského centra nové hudby.