Kde jsem:

Tiskové zprávy — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

4. 12. 2014

Česká televize se utká o křeslo v nejvyšším vedení Evropské vysílací unie

Po šestnácti letech může Česká republika získat možnost přímo se podílet na rozvoji vysílacího prostředí v Evropě. Generální ředitel České televize Petr Dvořák totiž kandiduje do výkonného výboru Evropské vysílací unie. V jejím vedení doposud zasedl jediný český zástupce, a to Ivo Mathé v letech 1995–1998.

Evropská vysílací unie dnes sdružuje třiasedmdesát stanic z 56 zemí. Hlavním posláním jejího výkonného výboru, který má jedenáct členů volených na dva roky, je posilovat a hájit roli veřejnoprávních médií v Evropě jako základu demokratické společnosti.

Každá veřejnoprávní stanice v Evropě je dnes v pozici, kdy musí zas a znovu obhajovat svoji existenci, vymezovat se vůči politickým i ekonomickým tlakům a minimálně se stejnou pružností jako média ostatní se při tom vyrovnávat s technologickými či kulturními trendy,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák, podle kterého je sdílení hodnot a postupů napříč evropskými veřejnoprávními médii jedinou možností, jak nejen ochránit jejich nezávislost, ale učinit z ní přednost, nikoli hendikep. „Svoji kandidaturu vnímám jednak jako důsledek úspěchů, kterých Česká televize i v evropském kontextu v posledních letech dosáhla, jednak jako možnost artikulovat a přímo řešit stěžejní legislativní otázky, které se dotýkají nejen České televize a Českého rozhlasu, ale médií veřejné služby napříč jednotlivými státy,“ doplňuje Petr Dvořák.

Kandidatuře Petra Dvořáka vyjádřil podporu i první český zástupce ve vedení Evropské vysílací unie (EBU), její viceprezident v letech 1995–1998, Ivo Mathé: „Činím tak poprvé od roku 1998 v přesvědčení, že po mnoha letech má Česká televize v čele skutečnou osobnost se zájmem o aktivní přínos pro EBU. Jsem si jist, že může obohatit a poskytnout  kvalifikované znalosti a mnohaleté  poznatky. Petr Dvořák je v čele České televize od podzimu roku 2011 a  během relativně krátké doby složitou instituci zkonsolidoval a obnovil její angažmá na mezinárodním poli.“

Volba do výkonného výboru Evropské vysílací unie proběhne tento pátek na Valném shromáždění EBU v Ženevě za účasti všech členských zemí.

Alžběta Plívová, tisková mluvčí České televize

Přílohy

Petr Dvorak ma sanci zasednout v EBU (812 kB)