Michal Fila

ředitel divize Korporátní služby

Michal Fila je od podzimu 2023 ředitelem divize Korporátní služby. Má bohaté zkušenosti v oblasti médií a komunikace. Jeho profesní dráha v České televizi a v Českém rozhlase zahrnuje několik pozic, vždy ve zpravodajství. Byl například redaktorem, moderátorem i editorem. Na ČT24 v Praze působil jako šéfeditor denního vysílání, v Brně vedl zpravodajskou redakci. Po odchodu ze zpravodajství, a před svým nástupem do vrcholného managementu ČT, řídil interní a externí komunikaci ve společnosti Home Credit Česko a Slovensko.

Vzdělání získal na dvou univerzitách. Studoval žurnalistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci a marketing na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Jako ředitel divize Korporátní služby má na starost široké spektrum operativních a strategických aspektů, zahrnujících správu a rozvoj interních služeb, podporu organizačních procesů a implementaci inovačních řešení, včetně řízení komunikace, marketingu a korporátního partnerství.