Technický vývoj televize v datech a souvislostech — Televizní technika — Historie — Vše o ČT — Česká televize

Historie Československé televize

Historie

 • Historie Československé a České televize, televizních studií a televizní techniky
 • Vzpomínky pamětníků, archivní záběry, fotografie a kuriozity
 • 1884

  Paul Nipkow si nechává patentovat svůj kotouč s otvory uspořádanými ve spirále, který rozkládal obraz na řádky složené z jednotlivých bodů obrazu. Tzv. Nipkowův kotouč se stává jedním ze základních prvků mechanické televize. Německo

 • 1900

  První známé použití termínu "televize" na pařížské výstavě Expo 1900. Francie

 • 27. 6. 1923

  J. L. Baird začíná své experimenty s televizním přenosem obrazů v Hastings. Velká Británie

 • leden 1924

  J. L. Baird přenáší obraz maltézského kříže na vzdálenost 2,5 m. Velká Británie

 • duben 1925

  J. L. Baird předvádí svoji mechanickou televizi v obchodním domě Selfridge v Londýně. Velká Británie

 • 4. 1. 1926

  Bairdova Television Ltd. Žádá ministra pošt o povolení experimentálního televizního vysílání. Velká Británie

 • srpen 1926

  Britský ministr pošt uděluje Bairdově společnosti licenci povolující experimentální vysílání. Velká Británie

 • květen 1927

  J. L. Baird přenáší po dvou drátech telegrafního vedení obraz z Londýna do Glasgow (700 km). Velká Británie

 • červenec 1927

  První Bairdovy pokusy s barevnou televizí a stereoskopickou televizí. Velká Británie

 • prosinec 1927

  Bezdrátový přenos obrazu na vzdálenost 20 km na vlně 200 m. Velká Británie

 • 8. 2. 1928

  Bairdův úspěšný přenos z Velké Británie do USA na vlně 45 m. Velká Británie

 • červen 1929

  V Berlíně založena firma Fernseh A.G., která ve 30. letech získává vedoucí postavení při rozvoji televizní techniky v Evropě. Německo

 • 30. 9. 1929

  Zahájení pravidelného vysílání mechanické televize (30 řádků) na vlnách BBC. Vysílalo se ve všední dny, od 23.00 do 23.30. Velká Británie

 • 1929

  První amatérské pokusy o příjem anglického televizního vysílání šířeného na středních vlnách v Čechách.

 • 20. 4. 1931

  Zahájení pokusného vysílání mechanické televize (30 řádků) v Moskvě. SSSR

 • září 1934

  Československá veřejnost se poprvé seznamuje s televizním vysíláním v rámci Pražského vzorkového veletrhu (stánek firmy Telefunken AG ). ČSR

 • prosinec 1935

  Dr. Jaroslav Šafránek uvádí do provozu první kompletní televizní aparaturu pro vysílání a příjem mechanické televize, určenou pro experimenty a demonstraci. Řetězec pracoval s třicetiřádkovou normou a snímkovým kmitočtem 12,5 Hz. Obrázek byl promítán na matnici o rozměru 10 cm x 15 cm. ČSR

 • říjen 1936

  Dr. Jaroslav Šafránek vydává svoji knihu Televise, která významně přispěla k propagaci TV mezi veřejností. ČSR

 • 2. 11. 1936

  Zahájení prvního pravidelného vysílání televize na světě. Ve vysílání se střídají Baidova mechanická televize (240 řádků) a elektronická televize firmy E.M.I.(405 řádků) Vysílalo se denně od 15.00 do 16.00 a od 21.30 do 23.00. Běžný televizní přijímač stál přibližně 120 liber a jeho obrazovka měla rozměry 17 x 22,5 cm. Velká Británie

 • 12. 2. 1937

  České slovo otisklo 12.února zprávu pod názvem Letos bude televize. Uvádí se v ní mimo jiné:"…Pro televizní vysílací stanici našlo ministerstvo pošt laboratorní místnost v budově poštovního úřadu na Žižkově. Ministerstvo pošt a telegrafů připravilo objednávky na součástky stanice…s konstrukcí doma dělaných součástek se začne v nejbližších dnech. První pokusy s televizní vysílačkou se budou konat nejdéle koncem roku." Zahájení vysílání se však stále odkládá. Nejprve na začátek, později na jarní měsíce roku 1938. ČSR

 • 6. 2. 1937

  Television Advisory Comittee doporučuje pro další používání elektronickou televizi společnosti E.M.I. Elektronická televize definitivně vítězí nad televizí mechanickou. Velká Británie
  12.5. 1937 První přímý televizní přenos ( korunovace krále Jiřího VI. ). Velká Británie

 • srpen 1937

  Dr. Jaroslav Šafránek předvádí novinářům nový typ televizního přijímače s katodovou trubicí pracující s 30 řádkovým systémem. ČSR

 • prosinec 1937

  Dr. Jaroslav Šafránek podává patentovou přihlášku s názvem "Způsob a zařízení pro barevnou televizi" ČSR

 • 1937

  V Německu schválen televizní systém s 441 řádkem. Německo
  prosinec 1938 Šafránkova skupina předvádí první český přijímač s normou 240 řádků. Německo

 • 9. 3. 1939

  Ministerská skupina pod vedením ing. Singra, uvádí do provozu televizní vysílač, který však šířil pouze nosnou frekvenci. Dr. Šafránek nebyl přes opakované nabídky přizván ke spolupráci. ČSR

 • 1943

  Do "kláštera" v Dolní Smržovce se z Berlína stěhuje firma Fernseh A.G.(po osvobození Televid), která plní úkoly vojenského charakteru. Zde se v průběhu roku 1944 konají první pokusy s televizní normou 625 řádků. ČSR

 • 8. 10. 1945

  Do Televidu nastupuje na stáž 25 českých odborníků.

 • 3. 12. 1945

  Stáž českých odborníků v Televidu je ukončena a veškeré zařízení závodu je převezeno do SSSR. Část účastníků stáže přechází do Vojenského technického ústavu(VTÚ) v Tanvaldě.

 • 1946-1948

  Ve VTÚ v Tanvaldě pokračují práce na přípravě televizního řetězce s normou 625 řádků.

 • 23. 3. 1948

  Kompletní televizní řetězec předveden v Tanvaldě novinářům.

 • kveten 1948

  Úspěšné předvedení české televize na Mezinárodní výstavě rozhlasu (MEVRO) v Praze.

 • červenec 1948

  První televizní přenosy z XI. Všesokolského sletu v Praze.

 • 1. 5. 1953

  Zahájení pravidelného zkušebního vysílání Československé televize.