Působení StB v ČST

Výzva pamětníkům

Vážení čtenáři - pamětníci,

působení Státní bezpečnosti v bývalé Čs. televizi je velmi závažným a dosud ne zcela zmapovaným tématem. Uvítali bychom proto Vaše zpřesňující a doplňující informace ke skutečnostem uvedeným v materiálu Pavla Žáčka "StB versus ČST".

Děkujeme.

Pavel Žáček

Historik a novinář, do května 2003 člen Rady ČT. Byl šéfredaktorem Studentských listů, poté pracoval v Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu jako vedoucí úseku dokumentace a náměstek ředitele. Dnes se věnuje historii druhé poloviny 20. století v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.